Flytter vaksinesenteret i løpet av januar

I løpet av siste halvdel av januar 2022 vil vaksineringen av innbyggere i Drammen kommune flyttes fra Gulskogen senter til Rådhusgata/Thams gate på Bragernes.

Det nye vaksinesenteret vil komme i de gamle lokalene til Vinmonopolet i første etasje i parkeringshuset i Thams gate, vis à vis kjøpesenteret Torget Vest. Det vil blitt tatt i bruk i løpet av andre halvdel av januar.

nytt vaksineringslokalet. Rådhusgata/Thams Gate
BILDE: I disse lokalene kommer Drammen kommunes nye vaksinesenter.

130-140 vaksiner i timen

- Vi planla vaksinasjonssenter på Gulskogen senter da vi trodde vi skulle ha et drop-in tilbud for etternølere. Nå er situasjonen en helt annen, og veldig mange mennesker skal vaksineres i tiden som kommer, sier Sten Petter Aamodt, beredskapssjef i Drammen kommune.

Det jobbes i disse dager med å klargjøre det 900 kvadratmeter store lokale på Bragernes. Kommunen er selv eier av bygget, noe som gjør at forutsigbarheten rundt vaksinasjonstilbudet blir god.  

-Vi har bestilt inventar til lokalene. Det er et flott og stort lokale, hvor vi antar å kunne vaksinere opp mot 130-140 personer per time, forteller Aamodt.

Fortsatt noen dager i Drammenshallen

Det vil fortsatt være behov for å ha fulle dager i Drammenshallen for å kunne vaksinere flere tusen innbyggere per dag, men med et større vaksinesenter vil man i mindre grad måtte bruke Drammenshallen til vaksinering.

- Dette vil gjøre at vi kan legge noe mindre beslag på Drammenshallen videre, noe som er spesielt viktig av hensyn til skole og idrett. I det nye lokalet på Bragernes vil det også være relativt store rigger der alle virksomheter bidrar inn, i tillegg til løpende vaksinering tilsvarende tilbudet vi nå har på Gulskogen Senter, sier Sten Petter Aamodt.

PS: Alle som har fått time for vaksinering til og med 14. januar skal fortsatt på vaksinesenteret på Gulskogen eller oppsatte dager i Drammenshallen.  

parkeringshusest i thams gate
BILDET: Fra midten av januar vil koronavaksineringen foregå i all hovedsak her..