Følger planen for vaksinering

Regjeringen har åpnet for å prioritere ansatte i barnehager og skoler i vaksinekøen. I Drammen kommune vil alle som ønsker vaksine, i utgangspunktet ha fått første vaksinedose innen utgangen av uke 28. Det gjøres derfor ikke noen endringer i rekkefølgen av dem som skal vaksineres.

- Fra nasjonale myndigheter har det kommet beskjed om at det er ønskelig at ansatte i barnehager og skoler skal ha mottatt første vaksinedose senest tre uker før skolestart for å være beskyttet. Skolene i Drammen kommune starter opp igjen i uke 33, så alle ansatte i barnehager og skoler som er bosatt i Drammen, vil få den første vaksinedosen mer enn tre uker før skolestarten, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Drammen kommune er blant de prioriterte kommunene som har fått ekstra leveranser av vaksiner de siste ukene. Dette fortsetter også de kommende ukene og er årsaken til at alle har fått første vaksinedose såpass tidlig.

- Signalene fra regjeringen om prioritering av ansatte i barnehager og skoler er nok viktigere for andre kommuner som har kommet vesentlig kortere i vaksineringen enn det vi har gjort i Drammen kommune. Selv uten denne nasjonale prioriteringen ville våre ansatte i barnehagene og skolene ha vært beskyttet ved skolestarten, sier Sagberg.

Det er ikke anbefalt fra Folkehelseinstituttet side å forsere andre vaksinedose. Drammen kommune forholder seg derfor til de gjeldende nasjonale reglene om 12 ukers intervall mellom første og andre vaksinedose.