Folk i karantene blir sjekket

Verden åpnes sakte opp igjen, men det er fortsatt noen som må i karantene eller i isolasjon. Da er det viktig at regler overholdes og blir forstått. Derfor jobber karantenekontrollører for å gi folk nødvendig informasjon.

To menn med gule vester sjekker hva som er notert
BILDE: Sven Røsaker og Trond Grindem er karantenekontrollører. De er på vei for å besøke personer som er i karantene. En trivelig og nyttig jobb. De kan telle på én hånd de gangene de ikke har følt seg velkommen.

Pålagt av staten

Kommunene er pålagt av staten å oppsøke personer som sitter i innreise- og smittekarantene samt de som er i isolasjon grunnet korona. Personer i disse gruppene kan få besøk av karantenekontrollørene. Målet med besøket er å gi god informasjon om hvilke regler som gjelder, men også en kontroll på at reglene følges.

– Det er kjent at det relativt ofte oppdages smitte blant personer som kommer reisende fra utlandet. Og siden noen nå har lov til å ta karantenetiden i private hjem, så har staten pålagt kommunene å drive oppsøkende virksomhet for å opplyse om hvilke regler som gjelder. Den personlige oppfølgingen er et viktig supplement slik at innreise ikke gir videre smitte, og på den måten kan vi gi bedre beskyttelse til våre innbyggere.

– Vi startet opp med tanke på innreise. Men som en del av samme forskrift skal kommunen se til at folk overholder sin smittekarantene og isolasjon også, sier kommuneoverlege John David Johannesen.

Satte tidligere politibetjenter på oppgaven

Kommunen har hyret inn seks tidligere politibetjenter til oppgaven som karantenekontrollører.

Alle som kommer til Norge, må registrere sin innreise, og dette blir ført inn i det nasjonale beredskapsregisteret for covid-19. Personer som oppgir Drammen kommune som oppholdssted etter innreise kan få et besøk av kontrollørene. To av kontrollørene oppsøker adressen fysisk og tar en prat med personen som sitter i innreisekarantene, smittekarantene eller isolasjon.  

Reglene er stadig i endring, og det kan være vanskelig for en menigmann å holde tritt med hva som gjelder. Da er det fint å få førstehånds informasjon fra en person som er vant til å prate med folk, og som er oppdatert.

Torbjørn Andreas Pettersen startet i jobben i begynnelsen av februar, og oppsøkende virksomhet med kontroller startet i mars. Pettersen forteller at stort sett så møter de folk hjemme.

– Om det ikke er noen hjemme så ringer vi vedkommende. Det kan jo hende at personen har tatt seg en luftetur, og det er lov. Er personen smittet, og i isolasjon, da er saken en helt annen. For da skal du ikke forlate huset eller leiligheten. Vårt inntrykk er at folk som får besøk føler seg ivaretatt, sier Torbjørn Andreas Pettersen og legger til at alle samtaler starter med å spørre hvordan personen har det.

Han forteller videre at de går gjennom reglene sammen med personen i karantene, og bruker den tiden det tar. I tillegg får personen reglene skriftlig på et språk som vedkommende forstår.

Karantenekontrollørene forteller at nesten alle de møter ser på dette som et positivt tiltak.

– Dette er en forbyggende tjeneste som har til hensikt å opplyse folk om hvilke regler som gjelder, slik at de vet hvilken adferd de skal ha når de er i innreisekarantene, smittekarantene eller isolasjon. Det at karantene og isolasjon blir fulgt er en av hjørnesteinene i Norges TISK-strategi. Oppsøkende informasjon og kontroll er bidragsytende til at samfunnet kan slippe opp på andre tiltak, og være tryggere mot innreisesmitte, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Karantenereglene

Hvis du blir pålagt karantene, er du i utgangspunktet frisk, men har vært i en situasjon der du kan ha blitt smittet. Enten som nærkontakt til en person med korona (smittekarantene), fordi du har vært på reise i utlandet (innreisekarantene), eller fordi du deler bolig med noen som er i smittekarantene (ventekarantene).

Er du fullvaksinert eller har gjennomgått korona de siste seks måneder, da trenger du ikke lenger gå i smittekarantene eller innreisekarantene.

Har du fått én vaksinedose, og det har gått mellom tre og 15 uker siden du fikk vaksinen, da får du også unntak fra smittekarantene dersom du testes mellom døgn 3 og 7 etter nærkontakten med en smittet. Du behøver ikke være i karantene frem til testsvar foreligger.

Samarbeid

Karantenekontrollørene har samarbeid med Ullensaker kommune, fordi veldig mange som krysser Norges grenser kommer inn via Gardermoen. Lier og Drammen kommune har et samarbeid og de som jobber ved Beredskapsregisteret for covid-19 har også karantenekontrollørene hyppig kontakt med. 

Måten karantenekontrollørene jobber på har utviklet seg og de har blitt mer effektive. Trondheim kommune var tidlig ute og Drammen har høstet erfaringer nordfra.

– Dette er upløyd mark og veien blir til mens vi går, avslutter Torbjørn Andreas Pettersen.

At de har blitt effektive viser statistikken over alle dem som har fått besøk. Bare i går var det over 20 personer som fikk hilse på kontrollørene.

To menn med gul vest går. De er fra Drammen kommune. Foran hvitt hus.
BILDE: Karantenekontrollørene er rudt i hele kommunen.