Folkehelseinstituttet ber nå Nordre Follo-bosatte helsemedarbeidere om ikke å gå på jobb i andre kommuner.

Dette er meldingen Folkehelseinstituttet går ut med til dem som bor i Nordre Follo kommune og jobber i helsetjenesten i en kommunen utenfor bostedskommunen:

Ansatte i helsetjenesten med boligadresse i Nordre Follo, som jobber i andre kommuner, skal som hovedregel ikke komme på jobb, og bør varsles om dette. Unntak er personell som er nødvendige for samfunnskritiske funksjoner, som etter avtale med ledelsen kan jobbe dersom behovet tilsier dette. Disse bør parallelltestes med PCR og antigen-hurtigtest for SARS-CoV-2, og ha et negativt svar på antigen-hurtigtest før de starter arbeid. Inntil videre bør de testes ukentlig med PCR. I henhold til tiltaksnivå 4 og 5, bør de bruke munnbind i all pasientkontakt innen én meter, skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider.

Drammen kommune har god oversikt over hvor de ansatte bor og dermed også situasjonen i egne virksomheter. Fastlegene er informert om anbefalingen fra Folkehelseinstituttet, og det samme er private fysioterapeuter.

- Det er imidlertid en del private helsetilbud i Drammen kommune, og her har ikke kommunen noen oversikt over hvor de ansatte bor. Derfor må alle som driver private helsetjenester, sørge for å informere sine ansatte som bor i Nordre Follo kommune om Folkehelseinstituttets anbefaling, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.