Alle barne- og ungdomsskolene i Drammen kommune skulle etter planen over fra rødt til gult smittevernnivå sist mandag. Denne overgangen ble stanset som følge av den uoversiktlige situasjonen etter smitteutbruddet i Nordre Follo kommune. Men med mindre det kommer noen uventede hendelser de kommende dagene, går alle skolene til gult nivå mandag 1. februar.

Kommuneoverlege John David Johannessen fotografert i forbindelse med en pressekonferanse om koronapandemien.
BILDE: Kommuneoverlege John David Johannessen åpner for at skolene kan gå over til gult smittevernnivå fra og med mandag 1. februar.

- Situasjonen rundt smitteutbruddet i Nordre Follo kommune er fortsatt uavklart. Men vi har ikke fått påvist noe lokalt smitteutbrudd i Drammen kommune, og det har i en lengre periode vært lite smitte ved skolene våre. Vi mener derfor det er riktig å gå over til gult nivå fra kommende mandag, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Selv om det nå planlegges for å gå over til gult nivå fra kommende uke, er ikke den endelige beslutningen tatt. Det gjøres førstkommende torsdag. Da vil man forhåpentligvis ha enda litt bedre oversikt over konsekvensene og spredningen av den britiske virusmutasjonen. Alle skolene fullfører inneværende uke på rødt nivå, uavhengig av torsdagens beslutning.

Kan komme raske endringer

Av hensyn til både elever, foresatte og lærere har det vært ønskelig med en viss stabilitet og ikke hyppige skift mellom de ulike nivåene på smitteverntiltakene ved skolene. Kommuneoverlegen legger ikke skjul på at den kommende tiden kan bli preget av mindre stabilitet.

- Alle må nok innstille seg på at det kan bli raskere bytter mellom de ulike smittevernnivåene enn vi så langt har lagt opp til, og det gjelder begge veier. Hvis det ikke er nødvendig å følge smitteverntiltakene på rødt nivå, så skal vi unngå det. Motsatt vil vi gå til rødt nivå igjen med kort varsel, dersom det blir nødvendig, sier John David Johannessen.

Både kommuneoverlegen og kommunalsjefen for barnehage og skole, Thomas Larsen Sola, har forståelse for at det ikke er optimalt med raske skifter, men de ber samtidig om forståelse fra både elever, foresatte og ansatte om at dette kan være nødvendig for å ivareta både smittevernhensyn og elevens behov for mest mulig tid på skolen.

- Så hvis det ikke kommer noen nasjonale eller regionale bestemmelser om tiltaksnivå, eller vi får overraskelser i form av lokalt stor økning i smittespredningen eller vi må ta mer hensyn til den britiske virusmutasjonen også ved skolene, tar vi sikte på å gå til gult nivå ved alle barne- og ungdomsskolene fra førstkommende mandag, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Håper endringen kan gjennomføres

Kommunalsjef Thomas Larsen Sola krysser fingrene for at det ikke skjer noe uforutsett de kommende dagene og at skolene denne gangen kan gå over til gult nivå.

- Jeg vet at mange elever gledet seg til å kunne være på skolen hver dag igjen da vi i forrige uke varslet overgang til gult nivå. Da er det også lett å forstå at mange ble skuffet da vi fortsatte med rødt nivå. Derfor håper jeg virkelig at vi på torsdag kan beslutte gult nivå og at vi kan gjennomføre endringen fra førstkommende mandag, sier han.

Mens smitteverntiltakene har vært på rødt nivå på skolene har mange elever vekslet mellom undervisning på skolen og hjemmeundervisning. Når skolene går tilbake til gult smittevernnivå, er målet at elevene får undervisning på skolen hver dag. Så forhåpentligvis blir det undervisning på skolen fremover, men med smitteverntiltak tilpasset gult nivå, fra mandag 1. februar.

Smittevernreglene på gult nivå

Også på gult nivå vil det være en rekke hensyn å ta og smittevernregler å følge. Men tiltakene er mindre strenge, og det blir lettere å organisere skolehverdagen for både elever og lærere.

På barneskolen gjelder følgende hovedregler:

 1. Ingen syke skal møte på skolen.
 2. God hygiene og forsterket renhold.
 3. Kontaktreduserende tiltak
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsing og klemming).
  • Hele klasser regnes som én kohort.
  • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser.
  • Trinnvise kohorter på SFO.
  • Unngå trengsel og store samlinger.
  • Tilstrebe å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt.

På ungdomsskolen gjelder følgende hovedregler:

 1. Ingen syke skal møte på skolen.
 2. God hygiene og forsterket renhold.
 3. Kontaktreduserende tiltak:
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsing og klemming).
  • Hele klasser regnes som én kohort.
  • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser, men holde avstand til elever hvis det er mulig.
  • Unngå trengsel og store samlinger.
  • Holde avstand i pauser/friminutt.

Full oversikt over alle de aktuelle smitteverntiltakene på gult nivå er beskrevet i veilederne for smitteverntiltak ved skolene:

Veileder om smittevern for skoletrinn 1.-7. trinn under covid-19-utbruddet

Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19-utbruddet

Fortsetter på gult nivå

Barnehagen har vært på gult nivå gjennom hele høsten og inn i det nye året. Dette smittevernnivået videreføres nå som også skolene går til gult nivå.

Vi håper det ikke blir nødvendig å gå til rødt smittevernnivå i barnehagene, men dersom det blir nødvendig, må barna, de foresatte og de ansatte også her være forberedt på at det kan skje endringer på kort varsel, sier kommunalsjef Thomas Larsen Sola.

Veileder om smittevern for barnehagene under covid-19-utbruddet