Formannskapet har som en del av gjenåpningsplanen av Drammen kommune, fjernet flere av koronatiltakene i sitt møte mandag 8. juni. Endringen i forskriften gjøres med umiddelbar virkning.

Forskriftens regel om sammenkomster i privat regi står uforandret. Det betyr at det fortsatt gjelder en begrensning på inntil ti personer i private sammenkomster. Personer som anses som beskyttet mot koronasykdom kommer i tillegg til de ti personene.

Her kan du lese hele forskriften som gjelder nå: Forskriften om forebygging av kronasmitte i Drammen kommune.

For innendørs arrangementer er hovedregelen at inntil ti personer kan være til stede. Det åpnes imidlertid for inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangementer innendørs som samler deltakere under 20 år fra Drammen kommune. Der alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser blir det nå tillatt med inntil 100 personer til stede.

For utendørs arrangementer er hovedregelen inntil 20 personer til stede. På utendørs idretts- og kulturarrangementer for utøvere under 20 år fra Drammen kommune er det tillatt med inntil 200 personer til stede. På utendørs arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene, er det tillatt med tre kohorter á 200 personer. Dette betyr at det er tillatt med inntil 600 personer på blant annet eliteseriekamper i fotball.

Bestemmelsen om stenging av en lang rekke virksomheter oppheves. Det betyr at både svømmehaller, badeland, bingohaller, spillehaller, lekeland, kino, teater og konsertsteder kan åpnes igjen.

Også bestemmelsen om opplærings- og utdanningsinstitusjoner oppheves, og de kan gjenåpnes og kan gå over fra digital til ordinær undervisning.

Når det gjelder idretts- og fritidsaktiviteter for voksne over 20 år, vil det ikke lenger være stans i tilbudet, men det vil være noen begrensninger. Innendørs er det tillatt å organisere og delta i idrettsaktiviteter eller breddeidrett i grupper på inntil ti personer med minst én meter avstand. Samme begrensning gjelder for fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. For utendørs aktiviteter er det tillatt med grupper på inntil 20 personer, men avstandskravet må fortsatt opprettholdes.

Det gjøres ingen endringer i reglene for serverings- og skjenkestedene, hjemmekontor og bruk av munnbind.

De neste lettelsene i den lokale koronaforskriften gjøres med virkning fra 17. juni.

Forskriften skal etter planen oppheves 30. juni.