Frivillige organisasjoner trår til

Det er ikke få folk som er i sving når koronavaksinene skal settes. Kommunen har derfor inngått avtaler med frivilligheten. – De frivillige gir et viktig bidrag til at vi kan få gjennomført vaksinering i kommunen, sier Madli Indseth, leder av smittevernrådet.

Drammen kommune har inngått en intensjonsavtale med Drammen Røde Kors om å bidra med folk til å bemanningen de ulike sonene på vaksinasjonsstedene. Det er plasser i vaksinasjonsløpet som ikke krevet helsepersonell. Røde Kors har kontakt med Norske Kvinners Sanitetsforening i Drammen og Norsk Folkehjelp Drammen og Sande for å få tilgang på enda flere frivillige.

Det rekrutteres i hovedsak personer under 65 år uten underliggende sykdommer, altså de som ikke Folkehelseinstituttet (FHI) regner for å være i risikogruppa. Vaktene er på seks timer og frivillige brukes i soner der helseutdannelse ikke er påkrevet.

Gir ansatte fri

Sverre Rakkenes fra Norsk folkehjelp Drammen og Sande har fått fri fra jobben for å stå vakt ved utgangen i Ebbestadhallen. Dette er andre gangen han er i Svelvik og han har tatt vakter i Drammenhallen fire ganger.

Sverre Rakkenes
BILDE: Sverre Rakkenes som kommer fra Norsk Folkehjelp Drammen og Sande har allerede tatt mange vakter og er til stor hjelp.

– Jeg har fått fri fra jobben med lønn, sier Sverre Rakkenes.

Rakkenes er ansatt i Husbanken. Der gir de ansatte fem dager fri til humanitært arbeid. Noe som kommer fellesskapet til gode.

– Blir det vaksinering på kveldstid eller helger blir det lettere å stille, sier Rakkenes i det han guider en vaksinetaker ut av lokalet.

I tillegg til frivillige er det veldig mange ansatte i Drammen kommune som til vanlig jobber i andre stillinger som også må hjelpe til.

– De frivillige bidrar i viktige funksjoner relatert til den praktiske organiseringen av massevaksineringen og bidrar til at vi får gjennomført vaksinering i stor stil. Det er svært mange vaksiner som skal gis første halvår 2021. Det er flott at de frivillige kan bidra i dette viktige arbeidet som gjør at vi etter hvert kan se slutten på pandemien, sier Madli Indseth, leder av smittevernrådet i Drammen kommune.

80 frivillige

Foreløpig er det 80 personer som er på lista over frivillige. Det er personer tilknyttet Røde Kors, Sanitetsforeningen i Drammen og Norsk Folkehjelp Drammen og Sande som stiller som veiledere og guider under vaksinasjonen i Drammen.

Det er et puslespill. Tiden fra kommunen vet når vaksinene kommer, til folk skal stå på sin vakt, er kun på fem dager. Tiden er derfor knapp og det kreves et fleksibelt mannskap.

Røde Kors trenger fortsatt personer under 65 år som kan stille på kort varsel.

– Det er et langt løp og vi trenger mannskap over en lang periode, så de som kan tenke seg en slik oppgave kan ta kontakt med en av de tre organisasjonene som er med, sier Marie O. Stenstadvold daglig leder, Drammen Røde Kors.