I ett år og tre måneder har vi hatt ulike former for restriksjoner og regler som følge av koronapandemien. Gjenåpningen av samfunnet har startet, og tirsdag vedtok formannskapet en videre gjenåpningsplan for Drammen kommune.

Denne planen for gjenåpning av ulike samfunnsfunksjoner i Drammen kommune skal benyttes som et
grunnlag for videre lettelser i tiltak, lokalt i kommunen.

Her, på regjeringens nettside, kan du lese hva de ulike trinnene innebærer.

2. juni

Med virkning fra 02.06.21 endres antallsregulering for innendørs arrangement hvor alle i
publikum sitter på faste tilviste plasser til 50. Dette gjelder for innendørs arrangement etter
den nasjonale Covid-19 forskriften § 13 bokstav a-d.

10. juni

 • Universiteter, høyskoler og fagskoler: Oppheving av lokal regulering og overgang til nasjonal
  regulering.
 • Arrangement: Tilsvarende nasjonalt trinn 1.
 • Private arrangement: Uendret, svarende til nasjonalt trinn 1.
 • Private sammenkomster: Uendret, svarende til nasjonalt trinn 1.
 • Idrett og fritidsaktiviteter: Nasjonalt trinn 1.
 • Kultur og underholdning: Opphevet lokal regulering og overgang til nasjonal regulering.
 • Serveringssteder: Uendret, svarende til nasjonalt trinn 1.
 • Arbeidsliv: Uendret
 • Munnbind: Uendret

Her finner du trinnene

21. juni

 • Arrangement: Tilsvarende nasjonalt trinn 2. (Lettelse fra trinn 1)
 • Private arrangement: Nasjonalt trinn 2. (Lettelse fra trinn 1)
 • Private sammenkomster: Nasjonalt trinn 2. (Lettelse fra trinn 1)
 • Idrett og fritidsaktiviteter: Nasjonalt trinn 2. (Lettelse fra trinn 1)
 • Serveringssteder: Nasjonalt trinn 2. (Lettelse fra trinn 1)
 • Arbeidsliv: Oppheving av lokal regulering og overgang til nasjonal regulering.
 • Munnbind: Avslutte plikt ved oppheving av lokal forskriftsregulering.

Her finner du trinnene i gjenåpningsplanen.

8. juli

 • Arrangement: Oppheving av lokal regulering og overgang til nasjonal regulering.
 • Private arrangement: Oppheving av lokal regulering og overgang til nasjonal regulering.
 • Private sammenkomster: Oppheving av lokal regulering og overgang til nasjonal regulering.
 • Idrett og fritidsaktiviteter: Oppheving av lokal regulering og overgang til nasjonal regulering.
 • Serveringssteder: Oppheving av lokal regulering og overgang til nasjonal regulering.

Rådmannen legger frem sak med forslag til ny forskrift til møtet i formannskapet 8 juni.
Lokal forskrift om tiltak mot Covid-19 for Drammen kommune, avvikles etter planen den 8
juli.