Gratis rådgivning til kriserammet næringsliv

Er du næringsdrivende i Drammen og sitter med økonomiske og juridiske spørsmål knyttet til pandemien, da kan du få inntil fire timers gratis rådgivning.

Næringsforeningen, i samarbeid med Drammen kommune, har på nytt etablert et rådgivningsteam som kan hjelpe næringsdrivende i et hardt rammet næringsliv. Teamet består av fagpersoner fra næringsforeningen og medlemsbedrifter, med solid kompetanse på blant annet jus og økonomi.

Rådgiverteamet følger myndighetenes tiltakspakker og anbefalinger tett. Teamet kan gi næringsdrivende gode svar på hvilke kompensasjons- og støtteordninger de kan søke på, og hvordan de kan søke.

Det gis også råd rundt permitteringer og oppsigelser. Som for eksempel hvilke rettigheter arbeidsgivere har, og hvordan de skal forholde seg til sine arbeidstakere rundt disse spørsmålene.

Rådgiverteamet hjelper med spørsmål som den enkelte næringsdrivende har relatert til nasjonale lønnsstøtteordninger og lokale kompensasjonsordninger.

Dame, innendørs, smiler
BILDE: Næringssjef i Drammen kommune, Toril Lislien.

– Vi er veldig glade for at vi på nytt har fått etablert et rådgivningsteam, et tiltak som vi også hadde god erfaring med i en tidligere fase i pandemien. Vi håper at dette kan være til hjelp i en krevende tid der det kan være vanskelig for bedrifter å orientere seg i jungelen av lover, regler og ordninger som er relevante nå i krisetiden, sier næringssjef Toril Lislien.

Kontakt

Tilbudet dekker inntil fire timer rådgivning.

Kontakt Næringsforeningen i Drammensregionen v/Cecilie Bjørgan Brunsell; cecilie.brunsell@nfdr.no, med en kort beskrivelse av hva du ønsker rådgiving til.