De fleste skoler i Drammen har vært på gult nivå siden 3. mai. Når Galterud skole, Fjell skole og Danvik skole går over fra rødt til gult nivå mandag 10. mai, vil alle skolene i Drammen være på samme tiltaksnivå.

Galterud skole, Fjell skole og Danvik skole har vært på rødt tiltaksnivå også i uke 18, men justeres ned til gult nivå fra mandag.  Dette gjøres på grunn av en positiv smitteutvikling i kommunedel 6, Danvik, Austad, Fjell.

Også de videregående skolene og voksenopplæringen vil ha gult tiltaksnivå fra mandag av.

Torsdag 6. mai vil det bli gjort en vurdering av tiltaksnivå for de fire barnehagene på Fjell som fremdeles har rødt nivå. Resterende barnehager er på gult nivå.

Også på gult nivå vil det være en rekke hensyn å ta og smittevernregler å følge. Men tiltakene er mindre strenge, hele skoleklasser regnes som en kohort og ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser, noe som gjør det lettere å organisere skolehverdagen for både elever og lærere.