Ordfører og rådmann i Drammen kommune inviterer representanter for serveringsbransjen til et høringsmøte.

For å sikre så god innsikt som mulig før utforming av en eventuell ny koronaforskrift ble serveringsbransjen invitert til dialogmøte. For å ivareta smittevernet foregikk møtet digitalt.

Saken fortsetter under bildet.

Union brygge, Drammen
BILDE: 19. januar kl. 11.00 vil ordfører Monica Myrvold Berg og rådmann Elisabeth Enger lytte til serveringsbransjen før det utformes en eventuell ny koronaforskrift.

Med utgangspunkt i denne ønsker vi en dialog rundt følgende spørsmål;

  1. Er det spesielle konsekvenser for bransjen eller din virksomhet som du mener det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til i utforming av lokal smittevernforskrift slik den foreligger i dag?
  2. Hvis vi på et tidspunkt ser for oss å lempe på smitteverntiltakene, f. eks. gjennom en stegvis gjenåpning, samtidig som vi fortsatt ivaretar smittevern på en forsvarlig måte – hvordan kan dette best gjøres sett fra ditt ståsted?