Det første møtet omhandler høring med treningssentre og andre kommersielle aktører. Det andre møtet omhandler kultur, idrett og frivillighet.

For å sikre så god innsikt som mulig før utforming av en eventuell ny koronaforskrift, inviterte ordfører og rådmann i Drammen kommune representanter for treningssentre og lignende virksomheter samt representanter for kultur, idrett og frivillighet til dialogmøter.

For å ivareta smittevernhensyn forgikk begge møtene digitalt.

Høring om treningssentre og andre kommersielle aktører

Med utgangspunkt i dette ønskes en dialog rundt følgende spørsmål;

  1. Er det spesielle konsekvenser for bransjen eller din virksomhet som du mener det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til i utforming av lokal smittevernforskrift slik den foreligger i dag? Hvordan kan dette eventuelt justeres uten å øke smittefaren?
  2. Hvis vi på et tidspunkt ser for oss å lempe på smitteverntiltakene samtidig som vi fortsatt ivaretar smittevern på en forsvarlig måte – hvordan kan dette best gjøres sett fra ditt ståsted?
  3. Hvis vi skulle se for oss en stegvis gjenåpning, hvordan mener du dette kan gjøres uten å øke smittefaren?

Høringsmøte om kultur, idrett og frivillighet

Med utgangspunkt i dette ønskes en dialog rundt følgende spørsmål; 

  1. Er det spesielle konsekvenser for bransjen eller din virksomhet som du mener det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til i utforming av lokal smittevernforskrift slik den foreligger i dag? Hvordan kan dette eventuelt justeres uten å øke smittefaren?
  2. Hvis vi på et tidspunkt ser for oss å lempe på smitteverntiltakene samtidig som vi fortsatt ivaretar smittevern på en forsvarlig måte – hvordan kan dette best gjøres sett fra ditt ståsted?
  3. Hvis vi skulle se for oss en stegvis gjenåpning, hvordan mener du dette kan gjøres uten å øke smittefaren?