Drammen kommune har brukt Drammenshallen til vaksinering så langt. Teamet som rigger er drillet og bruker mindre tid enn i starten. Det betyr at idrettsaktivitet for barn og unge blir lite berørt av at Drammenshallen blir brukt til massevaksinasjon.

Håndball og idrettsaktivitet i Drammenhallen
BILDE: Barn og unges idrettsaktivitet på ettermiddager og kveldstid er så langt lite berørt grunnet massevaksinasjonen.

Det blir rigget opp i forkant av massevaksineringen og det tar ca. 20 minutter å rigge ned.

– Når siste innbygger er vaksinert går det maks 20 minutter før barn og unge kan slippe inn i hallen, sier Kristina Vejlgaard, koordinator for koronavaksineringen i Drammen kommune.

Det er elever ved Marienlyst skole og Drammen videregående skole som benytter Drammenhallen som kroppsøvingslokaler på dagtid.

Drammensbadet og skøytebanen blir et alternativ kroppsøvingssted for noen av timene.

– Vi skal finne løsninger og undersøker nå andre steder å ha kroppsøving, sier rektor Åse Kalfoss ved Marienlyst skole.

Idretten kan trene fra 17.00, så det jobbes så effektivt som mulig med nedrigging etter vaksineringen, sånn at det i minst mulig grad skal gå utover idretten.

– Idretten begynner sine treninger fra kl. 17.00, så idretten har så langt blitt lite berørt av dette, sier prosjektleder i anlegg, idrett og natur Tommy Svendsrud.

Når vaksinetilgangen trappes opp må nødvendigvis tiden til vaksinering økes.

Onsdag og torsdag denne uka blir det vaksinering i Drammenhallen og fredag arrangeres det massevaksinasjon i Samfunnshuset i Mjøndalen. I uke seks planlegges det for vaksine i Ebbestadhallen i Svelvik. Ebbestadhallen brukes ikke på dagtid av skolene.