IMDi med flerspråklig koronainformasjon

Regjeringens pressekonferanser og pressemeldinger skal gjøres mer tilgjengelig for dem som har andre morsmål enn norsk. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) oversetter og publiserer på sine nettsider fortløpende på en rekke språk.

IMDi skal fra nå av oversette og tolke regjeringens nasjonale pressemeldinger og pressekonferanser under pandemiene.

Pressemeldinger og annen oversatt informasjon legges fortløpende ut på nettsida:

Video med simultantolking

Simultantolkede opptak av pressekonferanser til de aktuelle språk finner du på nettsida Pressekonferanse om koronasituasjonen - regjeringen.no

Varsling på e-post

IMDi sender e-post med påminnelse til kommunen, når det er publisert nye oppdateringer. I tillegg mottar også større frivillige organisasjoner varsling på e-post fra IMDi. Det samme gjør de små og store lokale organisasjonene som mottar tilskuddsmidler for å formidle informasjon om covid-19 til innvandrerbefolkningen.