Drammen kommune har henvendt seg til Statsforvalteren i Oslo og Viken med spørsmål om butikker i kjøpesenter med egen inngang kan holde åpent. Statsforvalteren har forelagt spørsmålet for Helsedirektoratet som svarer dette:

«Etter Helsedirektoratets vurdering tilsier formålet med bestemmelsen at det ikke differensieres mellom butikker på et kjøpesenter etter forholdene ved inngang/utgang fra den enkelte butikk på kjøpesenter. Det sentrale er at selve kjøpesenteret, dets butikker og det umiddelbare nærområdet har potensiale til å trekke til seg større kundemasser en vanlig, når tilsvarende og lignende virksomheter er stengt i nærliggende kommuner, med derav følgende risiko for smittespredning. Det bemerkes for øvrig at enkelte butikker i kjøpesentre er unntatt fra stengingsforbudet, men at ordlyden for øvrig ikke legger opp til differensiering mellom butikker», står det i svaret fra direktoratet.

Helsedirektoratet understreker også at det særlige formålet med å stenge kjøpesentre er å hindre mobilitet, da man anser at kjøpesentre har en risiko for tilstrømming av kunder fra nærliggende kommuner hvor lignende virksomheter holder stengt iht. covid-19-forskriften kapittel 5A. Dette kan øke risiko for kø og klyngedannelser i butikker og områder i og ved kjøpesenteret, og øke smitterisikoen.

Beslutningen om stenging av kjøpesentre er midlertidig og gjelder i utgangspunktet til og med søndag 31. januar. Det ventes en ny vurdering av situasjonen fra nasjonale helsemyndigheters og regjeringens side i løpet av helgen. Da kommer det også en beslutning på om tiltaket skal videreføres eller oppheves.