Intervallet mellom 1. og 2. dose med koronavaksine økt fra ni til tolv uker

Myndighetene har bestemt at antallet uker mellom første og andre vaksinedose skal økes fra ni til tolv uker. Drammen kommune har nå startet arbeidet med å oppdatere timebestillingene for å etterkomme dette. Alle vil få en SMS med tidspunkt for ny time.

For alle innbyggere som har fått første vaksinedose og som har fått tildelt time for dose 2, vil tidsintervallet mellom de to dosene bli økt fra ni til tolv uker. Drammen kommune er nå i gang med å oppdatere timebestillingene for å følge opp dette. Alle innbyggere som har fått time for å få 2. dose vil få en SMS med en ny time.

Intervallet ble i april økt til tolv uker, men i juni redusert til ni uker, før det litt senere igjen ble økt til tolv uker. Det var stor usikkerhet om dette intervallet kom til å fortsatt være gjeldende, og Drammen kommune valgte derfor å avvente for å unngå at timer måtte flyttes flere ganger. I Informasjonsbrev 23 om koronavaksinasjonsprogrammet fra FHI som kom nå i juli, blir tolv ukers intervall bekreftet som gjeldende videre. Årsaken til dette er at Norge har en begrenset tilgang på vaksiner, og de vaksinedosene vi har skal prioriteres til å få flest mulig vaksinert med 1. dose, før man begynner på 2. dose. Første dose gir en beskyttelse mot alvorlig sykdomsforløp, en effekt som vedvarer godt forbi tolv uker.

På grunn av ulike arrangementer i Drammenshallen i høst, som vil påvirke gjennomføringen av vaksineringen, vil ikke alle som får ny time få et tidsintervall på eksakt tolv uker.

Endring fra ni til tolv uker krever en god del arbeid for kommunen, og vil for mange av innbyggerne oppleves som en stor ulempe. Mange vil ha lagt planer rundt vaksinasjonstidspunktet. Hvis man ikke har mulighet på det tidspunkt som settes opp, kan man ta kontakt ca. to uker før planlagt vaksinering og be om å få forskjøvet vaksinasjonstidspunktet.

- Vi ber alle innbyggere om å tilstrebe å benytte seg av den timen de nå får. Om dette skulle vise seg å være umulig kan de ta kontakt med vaksinetelefonen for å få flyttet timen, men vi ber da om at man venter til 14 dager før timen med å ringe. Vi beklager de ulempene dette medfører for noen, men dette er retningslinjer fra nasjonale myndigheter som kommunen må følge opp, sier Anette Solvang, koordinator for koronavaksineringen.

Det er ikke mulig for kommunen å ta imot endringsønsker lang tid i forveien. Den gjennomførte endringen gjelder svært mange personer.

Vaksinetelefonen har nummer 32 04 40 00.