Karanteneregler for barn og unge

Mens voksne som hovedregel skal i karantene dersom de er nærkontakt til en smittet person, er det bare de barna som er nærkontakt til en de bor sammen med som må i karantene.

Regjeringen offentliggjorde tirsdag 14. desember hvilke grupper som unntas fra bestemmelsen om at alle nærkontakter skal i karantene.

Blant gruppene som slipper å gå i karantene er nærkontakter under 18 år som ikke bor sammen eller er tilsvarende nær en med påvist smitte. Det betyr blant annet barn og unge som har fått påvist smitte i klassen ikke skal i karantene etter de nye bestemmelsene som trådte i kraft 15. desember, og som varer i fire uker.

Drammen kommune har besluttet at det skal gjennomføres hjemmeskole fra 16. desember for 1.-10. trinn. Dette er godt tiltak med tanke på å begrense kontakten i gruppa der det er mest smitte og færrest fullvaksinerte.

- I Drammen kommune har vi et altfor høyt smittetrykk. Dette må ned for å sikre kapasiteten i helsetjenestene og andre viktige samfunnsfunksjoner. Smittenivået er høyt blant elever i grunnskolen i kommunen. Derfor er hjemmeskole for denne gruppa et godt, målrettet og effektivt tiltak for å bremse smitten i samfunnet, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.