Onsdag ettermiddag ble Drammenshallen rigget. Alt er klappet og klart til å ta imot innbyggere over 85 år som har fått time til koronavaksinasjon torsdag 21. januar. Torsdag morgen slippes de første inn.

150 personer og ca. 40 helsepersonell vil få sin første koronavaksine i løpet av torsdag. Vaksinasjonen er fordelt utover dagen, fra morgenen av og fram til kl. 16.00.

Ca 35 ansatte fra ulike virksomheter i kommunen er klare til å ta imot innbyggere som har fått time i Drammenshallen torsdag.

– Logistikken er klar og folk blir geleidet igjennom systemet, sier Anette Solvang, som er en av de ansvarlige for vaksinasjonen i Drammen kommune.

Kristina Vejlgaard og Anette Solvang
BILDE: Kristina Vejlgaard og Anette Solvang. De styrer alt som har med vaksinasjon av Drammen kommunes innbyggere

Dette skjer:

  • Ved inngangen må hendene sprites og de som ikke har munnbind må sette på det
  • Er det ledig ved registreringsskranken, gå dit og registrer deg. Er det ikke ledig, sitt ned og vent på tur. Ved denne registreringen vil du få utlevert navnelapp
  • Du går videre til ventesone for vaksinen
  • Du får vaksinen
  • Etter vaksinasjon går du til en ny ventesone. Der skal du sitte i minimum 20 minutter for observasjon
  • Du leverer fra deg navnelappen, før du blir registreres ut
Drammenshallen benyttes til vaksine mot Covid-19
BILDE: God avstand i ventesoner er sikret. Ruten er logisk lagt opp slik at publikum blir loset igjennom.

Runde nummer to 

Det er korte tidsfrister og de vaksineansvarlige i Drammen vet ikke når de får neste runde med vaksiner. Tildelingen for uke fire er gjort, men når vaksinene blir levert til Drammen er usikkert.

– Vi får beskjed minimum fem dager før vaksinene leveres, sier Kristina Vejlgaard, koordinator for koroavaksineringen.

Med fem dagers varsel sier det seg selv at kommunen ikke kan gi innbyggerne beskjed i veldig god tid. Det appelleres til at folk heller rydder i sin kalender for å få dette til.

Drammen kommune får tildelt i overkant av 800 koronavaksiner i uke 4. Halvparten av dette vil gå til andre dose for beboere på sykehjem, resterende går til innbyggere over 85 år og prioritert helsepersonell.

I uke fem har Drammen blitt tildelt 94 hetteglass. Det betyr i beste fall 564 doser.

Bruk digitale løsninger

Alle som har mulighet bør i størst mulig grad benytte digitale løsninger for å melder fra at de ønsker vaksine. Se her hvordan du går fram. 

– Vi oppfordrer alle som kan, til å bruke digitale løsninger når de skal melde fra om de ønsker vaksine, det er tidkrevende om alle skal ringe oss. Vi ønsker at telefonen blir forbeholdt de som trenger hjelp til registrering, sier Solvang.

Personalet er drillet

Helsepersonell er samlet i Drammenhallen før Covid-19 vaksinering av befolkningen.
BILDE: I to puljer var 35 helsepersonell igjennom drilling før publikum kommer.

Det krever et velsmurt maskineri for at vaksinasjonen skal gå knirkefritt. Massevaksinasjon i forbindelse med sesonginfluensa ble testen. Onsdag ettermiddag var 15 av personalet innom Drammenshallen for en siste drill og gjennomgang før innbyggere kommer torsdag morgen.

Det legges opp til en myk start. Ti vaksiner i kvarteret er planen denne torsdagen. Kapasiteten er på 1000 vaksiner pr. dag.

Det er viktig at de som skal ha vaksine er friske, bruker munnbind og spriter hendene. Dispensere er satt opp mange steder i lokalene og ventesoner har god avstand.

– Det viktigste er at vi har et godt smittevern, avslutter koordinatorene, nesten i kor.