Kommunen utsteder ikke koronaattest for reise til utlandet

En del henvender seg nå til kommunens koronatelefon med ønske om skriftlig attest på negativ koronatest i forbindelse med reise til utlandet. Kommunen utsteder ikke slik skriftlig bekreftelse på testresultat og kan heller ikke garantere svar innen en viss tid før reise.

Skal du reise til utlandet og har behov for en slik attest, må du derfor bestille test hos en privat aktør. Du må selv betale for undersøkelse og prøvetaking.

Denne type testing gjøres ikke i offentlig regi, da dette per i dag ikke er innenfor nasjonale myndigheters testkriterier. Drammen kommune tilbyr derfor ikke dette.

Lar du deg teste ved den kommunale teststasjonen eller ved drop- in hos koronabilen, kan kommunen ikke garantere svar innen en viss tid før reise. Drammen kommune skriver ikke ut testresultatene eller utsteder koronasertifikat.

Informasjon etter test finner du digitalt på helsenorge.no. Koronasertifikat for personer som bor i Norge og har norsk personnummer eller d-nummer finner du også på samme sted. Les mer om koronasertifikat.

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Det er også gjort unntak for noen land og områder på EUs såkalte tredjelandsliste. Dersom du reiser til utlandet, må du sette deg inn i reglene som gjelder i det landet du reiser til. Se UDs reiseinformasjon og oversikt over hvilke regler som gjelder for ulike land.