Formannskapet i Drammen kommune har i dag revidert den lokale forskriften om forebygging av koronasmitte i Drammen kommune. Det er gjort to vesentlige endringer: Ungdommer mellom 13 og 19 år kan gjenoppta fritidsaktiviteter og trening innendørs. I tillegg kan størrelsen på gruppen for personer med funksjonsnedsettelser og sårbare grupper være opptil ti i tillegg til trener og støttepersonell.

Drammen kommune omfattes fortsatt av de nasjonale tiltakene som regjeringen innførte fra midnatt natt til mandag 25. januar. Disse tiltakene gjelder til og med søndag 31. januar, og det er foreløpig ikke avklart om og i hvilken grad disse tiltakene videreføres fra neste uke.

Så lenge det er en nasjonal forskrift gjelder denne, i tillegg til den lokale. På dét tidspunktet de nasjonale tiltakene ikke omfatter Drammen kommune lenger, vil det være naturlig å se på smittesituasjonen på nytt. Formannskapet vil da vurdere om den lokale forskriften skal videreføres i sin nåværende form eller om det er behov for endringer.

Disse smittevernreglene gjelder i Drammen nå:

Stenging av virksomheter

Kjøpesentre og varehus må holde stengt, men følgende butikker og virksomheter i kjøpesenter og varehus kan likevel holde åpent:

 • Matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer
 • Utsalgssteder for dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
 • Apotek
 • Bandasjister
 • Optikere
 • Serveringssteder
 • Vinmonopol
 • Virksomheter som tilbyr frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester mv., etter covid-19-forskriften § 15
 • Helsefaglige virksomheter etter covid-19-forskriften § 16
 • Bensinstasjoner
 • Salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
 • Lager- og grossistdelen i byggvareforretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende.

Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte varer når det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene.

I tillegg må følgende virksomheter holde stengt:

 • Treningssentre.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter.
 • Museer.
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende. Følgende tilbud kan likevel holde åpent:
  • Skolesvømming, svømmekurs og svømmetrening for barn og unge under 20 år, svømming for profesjonelle og toppidrettsutøvere.
  • Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år kan holde åpent, likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktiviteter for andre på slike steder.

Skoler og barnehager

Alle barne- og ungdomsskoler i Drammen kommune følger rødt nivå på smitteverntiltakene til og med fredag 29. januar. Fra og med 1. februar endres smittevernnivået ved alle barne- og ungdomsskoler til gult nivå. De videregående skolene er omfattet av regjeringens beslutning om rødt nivå, og her ventes det en avklaring i løpet av helgen.

I barnehagene videreføres gult smittevernnivå.

Sosial kontakt

Man ikke kan være mer enn ti personer samlet i private sammenkomster, men innbyggerne anbefales å forholde seg til den nasjonale anbefalingen som er fem personer.

Fritidsaktiviteter for barn og unge

Offentlige steder og virksomheter der det foregår innendørs organiserte fritidsaktiviteter for barn og ungdom opp til 20 år kan holde åpent. Det skal ikke pågå fritidsaktiviteter for andre på slike steder. Kamper, cuper, stevner, turneninger o.l. er ikke tillatt for noen.

Fritidsaktiviteter for voksne

Det er ikke tillatt med organisert idretts- eller fritidsaktiviteter for voksne. Dette gjelder for eksempel organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Dette forbudet gjelder både inne og ute. Det er imidlertid åpnet for at sårbare grupper som eksempelvis Gatelaget kan være i aktivitet i grupper på inntil ti personer med minst én meters avstand. Dette er rehabiliteringstilbud som vurderes til ikke å være omfattet av forbudet mot idretts- og fritidsaktiviteter for voksne. Slik tilbud har ikke til hensikt å trene eller øve opp et prestasjonsnivå i en idrett, men aktivitet som inngår i et større faglig opplegg knyttet til særlig sårbare grupper.

Skjenking av alkohol

Ingen serveringssteder har lov til å skjenke alkohol.

Hjemmekontor

Det er innført påbud om hjemmekontor for dem som kan utføre arbeidsoppgavene hjemmefra. For dem som må møte på arbeidsplassen for å utføre arbeidsoppgavene er det tillatt å reise fra bostedskommunen og til arbeidsplassen. Det gjelder alle kommunene som nå er omfattet av de nasjonale tiltakene.

Innendørs arrangementer

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med mer enn ti deltakere. For begravelser og bisettelser er det tillatt med inntil 50 personer.

Utendørs arrangementer

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer utendørs med mer enn 200 personer.

Bruk av munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Iverksettelse

Endringer i den lokale forskriften iverksettes umiddelbart, og de ovennevnte reglene er gjeldende nå.

Viktige lenker

Dette er de nasjonale tiltakene som er besluttet av regjeringen, og omfatter Drammen kommune.