Koronasertifikat for ikke-digitale brukere

De som ikke kan bruke smarttelefon, PC eller nettbrett kan få tilsendt koronasertifikatet i posten.

Ved å logge inn på www.helsenorge.no får man tilgang til sitt digitale koronasertifikat. Personer som ikke kan bruke den digitale løsningen, kan benytte fullmaktsløsningen på Helsenorge for å få hjelp til å skrive det ut. 

Man kan også kontakte Helfo for å få tilsendt en utskrift av sertifikatet. Les hvordan man går frem for å bestille utskrift på helsenorge.no

Husk at du selv må passe på gyldighetsdatoen, som er 90 dager fra utskriftsdatoen.