I helgen ble det påvist et tilfelle av koronasmitte i tilknytning til Sørbyløkka barnehage. Nå utvides omfanget av barn og ansatte som testes og settes i karantene som følge av smittetilfellet fordi dette har en epidemiologisk tilknytning til den britiske virusvarianten. Det er så langt ikke påvist ytterligere smittetilfeller i barnehagen.

Smittevernoverlege Einar Sagberg er her fotografert i forbindelse med en pressekonferanse om koronapandemien.
BILDE: Smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune bekrefter at over 50 barn og voksne i Sørbyløkka barnehage nå settes i karantene.

- Smittetilfellet er hjemmehørende i en kommune utenfor Drammen. Men vi er orientert om at prøven er sendt til Folkehelseinstituttet for sekvensering, for å avdekke om dette tilfellet også er av den britiske varianten, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

38 barn og 16 ansatte regnes som nærkontakter og må nå i karantene i ti dager. På grunn av reglene rundt nærkontakter i tilfeller knyttet til den britiske virusmutasjonen, må også deres husstandsmedlemmer i karantene fram til de har fått testet seg og fått et negativt prøveresultat.

- Den britiske virusmutasjonen smitter lettere enn den vanlige virusvarianten. Derfor er reglene nå sånn at også nærkontaktenes hustandsmedlemmer må i karantene til denne har fått en negativ test, sier smittevernoverlegen.

Han erkjenner at dette kan være krevende og får store konsekvenser ettersom et smittetilfelle av denne typen ikke bare påvirker nærkontaktene, men også nærkontaktenes husstandsmedlemmer.

- Spesielt ved Sørbyløkka barnehage er dette krevende. Dette er en barnehage som har vært tilknyttet sykehuset, og det er mange sykehusansatte som fortsatt har sine barn i barnehagen. Så det er en god del personer i det som defineres som kritiske samfunnsfunksjoner, som nå settes i karantene, sier Einar Sagberg.

Nærkontaktene av smittetilfellet skal være i karantene i ti dager men dette kan forkortes noe dersom personen tester seg på nytt tidligst dag sju etter sist kontakt med smittet. Da kan karantene avsluttes når negativt svar på denne testen foreligger.

Husstandsmedlemmene til nærkontaktene kan gå tilbake på jobb når nærkontakten har avlagt en negativ test.

De foresatte til de berørte barna er informert om at de omfattes av karantenebestemmelsene og må teste seg for koronasmitte.