Status for smittesituasjonen i Drammen kommune oppdateres hverdager innen klokka 09.15 og helgedager innen klokka 11.00. Det arrangeres digitale pressebriefer hverdager klokka 09.30.

15. januar

18 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 14 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. To personer har fått påvist koronasmitte etter ankomst til Norge fra utlandet. For de siste to er smitteveien ukjent. Åtte de 18 tilfellene som rapporteres i dag, knyttes til utbruddet ved ortopedisk avdeling ved Drammen sykehus.

På Filten bo- og omsorgssenter har ytterligere én beboer fått påvist smitte. Dette smittetilfellet fører imidlertid ikke til at andre beboere eller ansatte må i karantene.

Ved Fjell bo- og servicesenter har én ansatt fått påvist koronasmitte. På grunn av dette smittetilfellet er én beboer og én ansatt satt i karantene.

Det er tegn til at smittetrenden i Drammen kommune er stigende nå. Siden midten av forrige uke har smittetallet flere dager ligget oppunder 20 nye tilfeller om dagen. Til sammen er det påvist 197 nye tilfeller de siste 14 dagene. Vi må tilbake til 13. desember for å finne et like høyt tall. Og den siste uka er det påvist 111 nye tilfeller. For å finne like mye smitte i løpet av den siste sjudagersperioden må vi tilbake til 6. desember da Drammen kommune fortsatt var inne i den andre smittebølgen.

- Tallene gir grunn til litt bekymring. Vi ser ikke noen ny bølge ut fra disse tallene, selv om smittekurven går sakte oppover. Samtidig skal det ikke så mye til før smittetallene stiger kraftig igjen, og da risikerer vi en tredje bølge, sier kommuneoverlege John David Johannessen. 

På julaften rapporterte Drammen kommune om 146 smittetilfeller de foregående to ukene. I dag er altså dette tallet 197 nye tilfeller. Det indikerer et smittetrykk om lag 35 prosent høyere enn for tre uker siden.

- Økningen er markant siden tallet som ble rapportert for tre uker siden. Vi ser fortsatt ikke noen stor smittebølge etter jule- og nyttårsfeiringen, men vi har hatt to utbrudd som har preget oss på Fjell bo- og servicesenter og på Drammen sykehus, i tillegg til noe importsmitte. Så vi følger nøye med, og det er utrolig viktig at alle med symptomer sørger for å teste seg, sier Johannessen.

Kommuneoverlegen minner om at vi er i gang med vaksineringen. Det vil fortsatt gå en del tid før alle er blitt vaksinert, men de mest sårbare gruppene får vaksine de nærmeste ukene.

- Vi må leve med pandemien en stund til, men vi kan begynne å drømme om bedre tider igjen. Det vil ta tid før smittespredningen kan begrenses av at en stor nok andel av befolkningen er vaksinert. Nå har alle gjort en stor jobb med å begrense smittespredningen i over ti måneder. Vi må være tålmodige og ikke bidra til smitteoppblomstring i denne fasen, sier John David Johannessen.

I forbindelse med påvist koronasmitte hos pasienter ved Drammen helsehus er det etablert en isolasjonspost der. Denne isolasjonsposten skal ivareta pasientene som er i isolasjon og karantene, samtidig som øvrige pasienter skjermes på best mulig måte. Det er innført midlertidig besøksstans ved Drammen helsehus. Pårørende til pasienter ved helsehuset er informert om besøksstansen.

Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Har du lette luftveissymptomer er oppfordringen klar: Bestill time til testing på Drammen kommunes nettsider eller ring 32 04 60 00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2218 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 45 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

14. januar

17 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 14 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. To har fått påvist koronasmitte ved ankomst til Norge og én har ukjent smittevei. Seks av smittetilfellene som rapporteres i dag, knyttes til utbruddet ved ortopedisk avdeling av Drammen sykehus.

Ved Tangen hjemmetjenesteområde er det påvist smitte hos én ansatt. Dette medfører karantene for åtte brukere og to andre ansatte. Også ved Losjeplassen hjemmetjenesteområde er det påvist smitte. Der er det en bruker som er blitt smittet, men ingen må i karantene som følge av dette smittetilfellet.

Ved Drammen helsehus er det påvist smitte hos ytterligere fem pasienter. Fire pasienter og ti ansatte settes i karantene. Her pågår smittesporingen fortsatt.

I løpet av de siste to ukene er det påvist 188 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er det høyeste tallet på antall smittede i løpet av den siste toukersperioden som er registrert siden 14. desember. For nøyaktig én måned siden ble det også rapportert 188 tilfeller de foregående to ukene. Dette var også samtidig med at smittekurven i Drammen begynte å flate ut.

- Smittetallene tyder på at vi må være ekstra oppmerksomme den nærmeste tiden. Vi ligger opp under 200 tilfeller i uka, og det er for høyt. Hvis vi ser på de siste sju dagene, så har vi hatt 108 nye tilfeller. Like mange tilfeller i løpet av én uke skal vi tilbake til begynnelsen av desember for å finne. Da var trenden nedadgående. Det er den ikke nå, og den har heller ikke vært dét de siste ukene, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Smittevernoverlegen er glad for at det fortsatt er lite ukjent smitte, og dette gjør smittesporingsjobben enklere. Men Sagberg understreker viktigheten av at alle er ekstra påpasselige den nærmeste tiden og sørger for å få testet seg dersom man får luftveissymptomer.

Prøvene som er tatt av de koronasmittede beboerne ved Fjell bo- og servicesenter, er analysert av Folkehelseinstituttet, og nå foreligger analysesvarene. Analysene viser at det er snakk om en virusvariant som er sett flere steder i Norge. Det foreligger ikke nok kunnskap om denne virusvarianten foreløpig til å slå fast at den smitter lettere enn andre virusvarianter.

- Men flere steder har denne virusvarianten vist seg å smitte raskt og at den er vanskelig å få kontroll på. Det er altså ikke enestående for Fjell bo- og servicesenter at virusvarianten har spredt seg til mange og at spredningen har vært utfordrende å få kontroll på, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Tilsvarende situasjon med rask spredning av denne virusvarianten er registrert også i Skien, Porsgrunn, Trøndelag og på Ringerike.

Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Har du lette luftveissymptomer er oppfordringen klar: Bestill time til testing på Drammen kommunes nettsider eller ring 32 04 60 00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2200 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 45 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

13. januar

Det er meldt ett nytt dødsfall ved Fjell bo- og servicesenter. Det er en kvinne i 70-årene som har gått bort. Ordfører Monica Myrvold Berg sender sine kondolanser til de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem. Med dette dødsfallet er det nå 17 beboere ved Fjell bo- og servicesenter som har gått bort etter å ha blitt smittet av koronaviruset.

14 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 11 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Én har fått påvist koronasmitte etter reise i utlandet, mens smitteveien er ukjent for to av dem som nå er blitt smittet. Halvparten av smittetilfellene som rapporteres i dag, knyttes til ortopedisk avdeling ved sykehuset.

Smitteutbruddet ved sykehuset får også konsekvenser for Drammen kommunes helsetjenester. Ved både Filten omsorgsboliger og Losjeplassen hjemmetjenesteområde er det påvist smitte hos én ansatt. Disse smittetilfellene medfører karantene for både brukere og ansatte.

Ved Drammen helsehus har en pasient fått påvist koronasmitte. Også her får smittetilfellet konsekvenser for pasienter og ansatte. Det pågår fortsatt kartlegging av nærkontakter, så endelig tall på hvor mange som må i karantene er ikke klart.

Smitteutviklingen de siste 14 dagene ligger fortsatt stabilt. Antall smittede personer i Drammen de foregående to ukene er 179. Siden årsskiftet har dette tallet ligget mellom 166 og 185.

- Vi blir stadig tryggere på at jule- og nyttårsfeiringen ikke har ført til noen stor smittespredning og starten på en ny smittebølge. Alt tyder så langt på at kommunens innbyggere har fulgt smittevernreglene, vært forsiktige og tatt vare på hverandre, samtidig som de forhåpentligvis hygget seg, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Han gjentar de foregående dagenes budskap om at smittetallet fortsatt er for høyt, men det er to store utbrudd som har bidratt til å holde smitten høy, og det er altså ikke jule- og nyttårsselskapene.

- Både utbruddet på Fjell bo- og servicesenter og ved ortopedisk avdeling på sykehuset har ført til at mange er blitt smittet. Uten disse to utbruddene hadde vi sett en god del lavere tall i Drammen kommune. Så jeg håper at innbyggerne ser nytten og effekten av tiltakene som er iverksatt. Vi har så langt klart å unngå en ny smittebølge på linje med den vi hadde i november, og jeg oppfordrer alle til å følge smittevernreglene nøye også i tiden som kommer. Vi står foran noen kritiske uker hvor viruset kan spres til mange hvis vi er uforsiktige eller for tett på hverandre. Sammen må vi gjøre det vi kan for å unngå en ny bølge, sier Johannessen.

Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Har du lette luftveissymptomer er oppfordringen klar: Bestill time til testing på Drammen kommunes nettsider eller ring 32 04 60 00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2183 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 45 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

12. januar

18 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 15 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. To av dem har antatt smittested før innreise til Norge, og én har ukjent smittevei.

Det er påvist smitte hos en elev ved Veiavangen ungdomsskole. Dette medfører at både elever og ansatte er satt i karantene. Det er også påvist smitte ved Rosendal barneskole, og også der er elever og ansatte satt i karantene.

Ved Filten omsorgsboliger har ytterligere én beboer og fire ansatte testet positivt. Tre ansatte må i karantene som følge av disse smittetilfellene, men det jobbes fortsatt med å kartlegge om ytterligere beboere også må i karantene.

Ved Losjeplassen hjemmetjenesteområde har ytterligere to ansatte testet positivt. Det medfører så langt at 15 brukere og tre ansatte settes i karantene, men kartlegging rundt det siste tilfellet pågår fortsatt. Antallet brukere og ansatte som settes i karantene kan altså endres når smittesporingsarbeidet rundt det siste tilfellet er fullført.

- Med unntak av et par spesielle dager med veldig få rapporterte smittetilfeller, ser vi at det ligger på rundt 15-20 nye smittetilfeller om dagen den siste tiden. Det er relativt mange og vil gi rundt 200 smittetilfeller over 14-dagersperioden. Vi var forberedt på nokså høye tall etter jul og utover vinteren, men det er viktig at vi alle sammen er ekstra påpasselige i tiden som kommer og følge smitteverntiltakene nøye. Alle ønsker sikkert at vi skal kunne redusere på de strenge smitteverntiltakene etter hvert, men da trenger vi nok en reduksjon i smittetrykket. Med dagens smittetrykk vil det være behov for nokså strenge tiltak videre, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 184 nye smittetilfeller. Det er på nivå med smittetallene for den foregående toukersperioden som har vært rapportert siden årsskiftet. Dette indikerer at smittetrykket er noenlunde stabilt, selv om det vurderes for høyt, for tiden.

Hvis du trenger en koronatest, kan du bestille time til testing på Drammen kommunes nettsider eller på telefon 32 04 60 00. Telefonen er betjent i dag og gjennom helgen mellom klokken 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2169 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 44 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

11. januar

21 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 18 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. To har fått påvist koronasmitte etter hjemkomst fra reiser i utlandet, mens smitteveien er ukjent for den siste.

- Dagens tall er isolert sett høyt, men det må ses i sammenheng med gårsdagens lave tall. Vi har nå fått svar på prøvene som var forsinket, og dermed ble dagens rapporterte tall nokså høyt. Men hvis vi ser de to siste dagene under ett, så har vi hatt 24 tilfeller disse dagene. Et gjennomsnitt på 12 er omtrent likt nivået for de siste ukene, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 178 nye smittetilfeller. Det er en liten økning fra i går, men smittetallet for den siste toukersperioden ligger omtrent på nivå med det som har vært utviklingen den siste uka.

12 av de 18 nærkontaktene som nå har fått påvist smitte, er relatert til ortopedisk avdeling ved Drammen sykehus. En del av disse smittetilfellene påvirker Drammen kommunes tjenester.

Ved hjemmetjenestene på både Losjeplassen, Tangen og Fjell har brukere fått påvist koronasmitte. Totalt er det fire brukere som er blitt smittet, og til sammen 11 ansatte settes i karantene.

I tillegg har én bruker og to ansatte ved Filten omsorgsboliger fått påvist smitte. Til sammen 23 beboere og 21 ansatte er så langt satt i karantene.

- Smitteutbruddet ved Drammen sykehus er stort, og vi følger det nøye. Til sammen 28 av tilfellene Drammen kommune har rapportert de siste dagene, knyttes til utbruddet ved sykehuset. Utover dette har vi foreløpig ikke registrert noen store smitteutbrudd som i vesentlig grad har økt smittetrykket i kommunen så langt etter jule- og nyttårsfeiringen. Vi lar det gå noen dager til før vi konkluderer endelig, men det er positivt at vi ikke ser noen markant økning i smittetallene gjennom den siste uka, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Koronavaksineringen ved sykehjemmene fortsetter denne uka, og det startes også opp vaksinering av utvalgte grupper blant de ansatte i helse- og omsorgssektoren. Det vil imidlertid fortsatt gå lang tid før så mange er vaksinert at hverdagen kan normaliseres. Derfor gjentar kommuneoverlegen oppfordringen om at alle fortsatt følger smittevernreglene og lar seg teste selv ved lette luftveissymptomer.

Hvis du trenger en koronatest, kan du bestille time til testing på Drammen kommunes nettsider eller på telefon 32 04 60 00. Telefonen er betjent i dag og gjennom helgen mellom klokken 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2151 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 44 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

10. januar

Det er meldt om ytterligere ett dødsfall ved Fjell bo- og servicesenter. Det er en kvinne i 90-årene som har gått bort etter å ha fått påvist koronasmitte, og ordfører Monica Myrvold Berg sender sine kondolanser til de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem.

Siden smitteutbruddet ved Fjell bo- og servicesenter startet for en måned siden, er det 16 beboere som har gått bort etter å ha blitt smittet.

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Alle tre er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

- Tre nye tilfeller er vesentlig lavere enn det vi har rapportert de aller fleste dagene siden i oktober. Men dagens tall gir dessverre ikke nødvendigvis et reelt bilde av situasjonen. Det er en del prøver som ble analysert i natt og som vi ikke fått svar på ennå i dag. I tillegg ser det ut til å være noe forsinkelser på prøvene fra siste døgn. Derfor må vi anta at dagens rapporterte smittetall er kunstig lavt, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Han regner med at svaret på prøvene som ikke er analysert ennå, kommer i dag eller i morgen. Så eventuelle positive resultater fra disse prøvene, blir rapportert på ordinær måte når de er klare.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 170 nye smittetilfeller. Det er en nedgang fra i går da tallet var 183, men dagens tall er sannsynligvis noe påvirket av at ikke alle prøvene er ferdig analysert.

Vaksineringen av beboerne på sykehjemmene i Drammen kommune startet onsdag 6. januar. Denne vaksineringen fortsetter kommende uke. I tillegg er det nå sendt ut brev til alle innbyggere over 75 år, altså alle som er født før 31.12.1945, om at det er åpnet for at de kan registrere seg for koronavaksinering.

Alle innbyggere i Drammen kommune som er født senest innen utgangen av 1945, oppfordres til å registrere om de ønsker vaksine eller ikke. På den måten kan kommunen være sikker på at alle innbyggerne har mottatt og tatt stilling til tilbudet om vaksine. Registreringen gjøres på Helseboka som det er lenket til fra Drammen kommunes nettside.

Grunnen til at kommunen ber om en oversikt over hvem som ønsker vaksinen er behovet for å kunne planlegge vaksineringen og gjennomføre den raskt når vaksinen er tilgjengelig.

Drammen kommune gjør oppmerksom på at det kun er innbyggere over 75 år som skal registrere seg nå. Innbyggere under 75 år som registrerer seg, er nødt til å registrere seg på nytt når det åpnes for vaksinering av aldersgruppen de er en del av.

Det er nå også besluttet hvilken rekkefølge helsepersonellet i Drammen kommune skal tilbys koronavaksine. Folkehelseinstituttet har kommet med kriteriene for vaksinering av helsepersonell, og etter anbefaling fra smittevernrådet har rådmannen besluttet vaksinering av de ulike gruppene innenfor helse- og omsorgssektoren i kommunen etter følgende prioriteringsliste:

 • Nøkkelpersonell med sentral rolle innen utbruddshåndtering på sykehjem. Det vurderes i hvert enkelt tilfelle om vaksinering vil kunne ha noen effekt for håndteringen av selve utbruddet.
 • Sykepleiere til omdisponering.
 • Sykepleiere på isolasjonspost, kommunale akutte døgnplasser og Drammen helsehus avdeling 2.
 • Sykehjemsleger.
 • Feltsykepleiere (lavterskel rusbehandling).
 • Sykepleiere ved Drammen helsehus.
 • Sykepleiere ved Bråta helse- og aktivitetssenter.
 • Laboratorietjenesten.
 • Sykepleiere for øvrig innen institusjon.
 • Sykepleiere og leger med minst to vakter i uka ved legevakt og/eller luftveisklinikken.
 • Sykepleiere for øvrig innen hjemmetjenesten.
 • Sykepleiere og vernepleiere innenfor tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 • Personell til koronavaksinasjon.
 • Personell på teststasjonene
 • Helsepersonell generelt ved Drammen helsehus og Bråta helse- og aktivitetssenter.
 • Helsepersonell generelt ved institusjoner og i hjemmetjenesten utenom sykepleiere.
 • Fastleger og helsesekretærer.
 • Kommunale og private fysioterapeuter og ergoterapeuter.
 • Personell på helsestasjoner, i skoletjeneste og ved helsestasjonen for ungdom.
 • Øvrig helsepersonell i kommunen.

Hvis du trenger en koronatest, kan du bestille time til testing på Drammen kommunes nettsider eller på telefon 32 04 60 00. Telefonen er betjent i dag og gjennom helgen mellom klokken 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2130 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 44 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

9. januar

20 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 15 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens fem har fått påvist smitte etter hjemkomst til Norge etter reiser i utlandet.

Ved Åssiden videregående skole har én elev fått påvist koronasmitte. Både elever og lærere berøres av smittetilfellet og settes i karantene.

- 20 tilfeller i løpet av ett døgn er det høyeste antallet vi har rapportert siden 10. desember. Det var rundt 10. desember at reduksjonen i smittetrykket avtok og smittetallet for de foregående 14 dagene flatet ut. Vi følger nå nøye med på om smittetallene og smittetrykket er på vei oppover igjen, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

De siste 14 dagene er det rapportert 183 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er en økning fra gårsdagens rapporterte tall på 174 tilfeller.

- Det løpende tallet på antall smittede de siste 14 dagene svinger litt fra dag til dag. Men vi ligger nå på et litt høyere nivå enn vi gjorde i jula. Da viste tallet på smittede i den foregående toukersperioden om lag 150 nye tilfeller. Den siste uka har tallet ligget på pluss/minus 180 nye tilfeller. Dette er for høyt, sier Johannessen.

Det er mange nærkontakter som har fått påvist smitte de siste dagene. Kommuneoverlegen er glad for at denne andelen er såpass høy. Dette er som regel disse smittetilfellene som er enklest å spore opp.

- Å få satt smittede i isolasjonen og nærkontaktene i karantene er ett av de aller viktigste tiltakene vi har for å begrense smittespredningen. Derfor er det også gledelig at vi ikke har noen med ukjent smittevei på en dag med mange nye smittetilfeller, sier Johannessen.

Kommuneoverlegen gjentar oppfordringen som Drammen kommune har kommet med de siste dagene. Har du lette luftveissymptomer, så er det viktig at du ringer koronatelefonen eller går inn på Drammen kommunes nettside og bestiller time til testing.

- Er du smittet, så er det viktig at du isoleres og ikke bringer smitten videre. Er du ikke smittet, så er det greit å vite det også dersom du har symptomer på luftveissykdom, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Hvis du trenger en koronatest, kan du bestille time til testing på Drammen kommunes nettsider eller på telefon 32 04 60 00. Telefonen er betjent i dag og gjennom helgen mellom klokken 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2127 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 43 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

8. januar

Fire beboere som har vært smittet av koronaviruset i forbindelse med smitteutbruddet ved Fjell bo- og servicesenter, har gått bort i løpet av det siste døgnet. Det var to kvinner og to menn som gikk bort i går, og alle var over 90 år gamle.

- Jeg sender mine kondolanser til de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem. Det er alltid trist når noen går bort som følge av koronasmitte, men det var en ekstra tung dag i går da fire beboere gikk bort. Dette er tungt for både pårørende, de ansatte ved sykehjemmet og oss som kommune, sier ordfører Monica Myrvold Berg i Drammen kommune.

Til sammen er det 15 beboere ved sykehjemmet som har gått bort i forbindelse med smitteutbruddet.

- Smitteutbruddet ved Fjell bo- og servicesenter er både stort og alvorlig, og jeg har stor medfølelse med alle dem som i løpet av den siste måneden har mistet nære familiemedlemmer på grunn av dette utbruddet. Alle som jobber ved sykehjemmet, har stått i en svært krevende arbeidssituasjon og gjort sitt beste for å ivareta beboerne på en best mulig måte. Men dessverre vet vi at koronasmitte inne på sykehjemmene er svært farlig for beboerne, og det har vi virkelig fått merke ved Fjell bo- og servicesenter, sier ordføreren.

Hun er glad for at både fylkeslegen og Folkehelseinstituttet nå skal se nærmere på dette smitteutbruddet.

- Vi ønsker alle å få svar på hvordan dette utbruddet kunne få så store konsekvenser. Både beboere, pårørende, ansatte og kommunen og hele storsamfunnet trenger et svar på hvorfor smitten har spredt seg til å så mange på Fjell. Vi ønsker å unngå spekulasjoner i årsaken til at så mange er blitt smittet. Derfor er det viktig at det gjøres en grundig jobb for å komme fram til et så sikkert svar som mulig på hvorfor dette utbruddet er blitt så omfattende. Det er viktig at vi lærer så mye som mulig av dette utbruddet, sånn at vi kan bruke kunnskapen til å håndtere fremtidige utbrudd, enten her i Drammen eller andre steder i landet hvor man kan bruke lærdommen vår for å forhindre at smitten får spre seg like mye som på Fjell, sier Monica Myrvold Berg.

Mellom de triste beskjedene fra Fjell om beboere som har gått bort etter å ha fått påvist smitte, kommer det også noen positive meldinger. Av dem som har fått påvist koronasmitte, er det nå åtte beboere som er blitt friskmeldte.

I løpet av det siste døgnet har 15 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 11 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens to har fått påvist smitte etter hjemkomst til Norge fra reiser i utlandet. For de to siste er smitteveien ukjent.

Ved Drammen helsehus har én pasient fått påvist smitte i forbindelse med utvidet testing av både pasienter og ansatte etter tidligere påvist tilfelle. Dette tilfellet medfører imidlertid ikke ytterligere karantene for andre pasienter eller noen ansatte.

Ved Fjell bo- og servicesenter har én ansatt fått påvist smitte. Heller ikke dette tilfellet medfører karantene for noen andre personer.

Ved både Fjellhagen barnehage og Vassenga barnehage er det påvist koronasmitte. Begge disse tilfellene får konsekvenser for både barn og ansatte i barnehagene.

- Dagens smittetall viser hvor store variasjoner vi kan ha fra dag til dag og hvor viktig det er å være forsiktig med å trekke konklusjoner ut fra enkeltdager. For to dager siden rapporterte vi om 19 tilfeller, som var blant de høyeste smittetallene for én enkelt dag den siste måneden. I går rapporterte vi om fem nye tilfeller, som var et av de absolutt laveste tallene siden i oktober. Og i dag er vi altså oppe på 15 igjen. Vi må altså se tallene over tid, og når vi gjør det, ser vi at trenden for den siste 14-dagersperioden fortsatt er nokså flat, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I løpet av de 14 foregående dagene er det registrert 174 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er omtrent på nivå med de foregående to ukene og litt lavere enn i starten av uka.

- Det er for så vidt positivt at dette tallet ikke har vist en markant økning de siste dagene. Nå er det to uker siden julaften, og vi kunne forvente å se de første tegnene dersom smittespredningen var stor i forbindelse med selskapene på julaften. Men det er fortsatt for tidlig å konkludere endelig med hvilken betydning jule- og nyttårsfeiringen har hatt for smittespredningen. Det går noen dager til før vi med større sikkerhet kan si noe om dette, smittevernoverlegen.

Einar Sagberg understreker imidlertid at vi fortsatt må ta innover oss at vi har et altfor høyt smittetrykk i kommunen.

- Vi har ikke landets høyeste smittespredning lenger. Men vi er fortsatt blant kommunene med mye smitte, og det nærmer seg nå en måned siden nedgangen i smittetrykket avtok og flatet ut. Det betyr altså at selv med ganske inngripende smitteverntiltak har vi ikke klart å redusere smittenivået ytterligere, og vi har fortsatt en stor jobb foran oss. Selv om nedgangen ikke har fortsatt, er det fra et smittevernfaglig ståsted viktig at vi i denne perioden har hatt en rekke tiltak for å begrense smitten i samfunnet. Selv om nedgangen i smitte har bremset opp, har tiltakene bidratt til at vi så langt ikke har fått en kraftig vekst i smitten, slik vi har sett en del andre steder i landet, sier Sagberg.

Før smittevernrådet kan trekke noen konklusjoner om hvordan smitten spredte seg gjennom jule- og nyttårshøytiden må det altså gå noen dager til. Smittevernoverlegen understreker at det fortsatt er viktig at alle som har lette luftveissymptomer tester seg for koronavirus.

- På den måten kan vi isolere smittede personer og sette nærkontakter i karantene. Dette er det viktigste tiltaket for å forhindre at smitten sprer seg videre til andre personer, sier Einar Sagberg.

Hvis du trenger en koronatest, kan du bestille time til testing på Drammen kommunes nettsider eller på telefon 32 04 60 00. Telefonen er betjent i dag og gjennom helgen mellom klokken 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2107 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 43 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

7. januar

Fem personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Kun én av dem er nærkontakt av et tidligere påvist tilfelle. Tre har fått påvist koronasmitte etter hjemkomst fra reiser i utlandet, mens smittesporing fortsatt pågår for den siste.

Kun to ganger siden slutten av oktober er det påvist færre enn fem nye smittetilfeller i løpet av ett døgn i Drammen kommune.

- Isolert sett er det veldig bra at smittetallet er så lavt som fem. Men vi vet at det er smitte i samfunnet og at tallene svinger fra dag til dag. Så vi kan ikke konkludere på noe vis om at smitten er på vei ned i drammenssamfunnet som følge av dagens rapporterte tall. I går rapporterte vi noen av de høyeste tallene for én enkeltdag den siste måneden. Så det kan svinge mye fra dag til dag, og fortsatt gjelder anbefalingen om at alle med lette luftveissymptomer må teste seg for koronasmitte, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Sagberg sier at smittevernmiljøet i Drammen kommune fortsatt er forberedt på at smittetrykket kan stige i tiden fremover.

- Det har foreløpig bare gått én uke siden nyttår, og det vil fortsatt gå minst én uke før vi kan konkludere med hvordan jule- og nyttårshelgen har påvirket smittetallene. I tillegg har vi noen kalde dager for tiden, og vi er inne i en periode hvor vi ofte oppholder oss mer inne og tettere sammen. Men forhåpentligvis vil de nasjonale anbefalingene om at vi ikke går besøk til hverandre, være effektivt og bidra til at smittespredningen begrenses, sier Sagberg.

Vaksineringen av beboere på sykehjemmene i Drammen kommune startet i går. I løpet av et par ukers tid er målet at alle beboerne ved sykehjemmene som ønsker vaksinen, skal ha blitt vaksinert. Parallelt med vaksineringen av beboerne starter også vaksineringen av utvalgte helsepersonellgrupper i kommunen. Denne vaksineringen kommer etter planen i gang kommende uke.

Når beboerne på sykehjemmene er vaksinert, starter vaksinasjonen av andre prioriterte grupper. Listen over hvilken rekkefølge de ulike gruppene prioriteres for vaksine finnes på Folkehelseinstituttets sider.

- Ingen som er folkeregistrert med adresse i Drammen kommune, trenger å ta kontakt med kommunen for å bli satt i vaksinasjonskø. Alle innbyggere blir kontaktet av kommunen når det nærmer seg deres tur til å bli vaksinert, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

De som oppholder seg i Drammen kommune uten å være folkeregistrert her, må følge med på Drammen kommunes nettsider om vaksinasjonen og ta kontakt med kommunen for å registrere ønsket om vaksine når det kommer beskjed om dette.

Hvis du trenger en koronatest, kan du bestille time til testing på Drammen kommunes nettsider eller på telefon 32 04 60 00. Telefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2092 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 39 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

6. januar

19 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 14 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Smitteveien er ukjent for én person, mens fire har fått påvist koronasmitte etter hjemkomst fra reise i utlandet.

Blant de 19 som nå har fått påvist koronasmitte er fire personer ved Fjell bo- og servicesenter. To av dem er beboere ved sykehjemmet, mens de to andre er ansatte.

Ved Drammen helsehus har én ansatt testet positivt. Én pasient er definert som nærkontakt og settes i karantene. Ingen ansatte regnes som nærkontakter av den smittede medarbeideren.

19 nye smittetilfeller er like mange som forrige onsdag, og vi må tilbake til 10. desember for å finne et høyere tall på rapporterte smittetilfeller pr. dag. Ifølge smittevernoverlege Einar Sagberg er det ikke overraskende at det kommer høyere tall denne uka.

- Det er nå vi ser om sosiale sammenkomster gjennom jula har ført til økt smittespredning eller ikke. Vi har også oppfordret folk med luftveissymptomer om å teste seg før de går tilbake på jobb og møter kolleger. Vi har hatt et relativt høyt testtall forrige døgn, og med flere tester vil normalt også flere få påvist koronasmitte. Vi ønsker selvfølgelig minst mulig smitte i samfunnet, men samtidig vet vi at det er smitte i omløp. Da er det bra at mange tester seg, sånn at vi får avdekket smittetilfellene. Så vi oppfordrer fortsatt alle som har luftveissymptomer, til å teste seg, sier Sagberg.

I løpet av de siste 14 dagene er det blitt påvist 183 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er på nivå med det som de siste dagene har vært det rapporterte tallet for smittetilfeller de siste to ukene.

- Selv om smittetrykket de siste 14 dagene har ligget relativt stabilt en stund, er vi ekstra årvåkne når vi nærmer oss 20 smittetilfeller om dagen igjen. Dette vurderes som for høyt, og vil over tid kunne føre til mange nye personer med alvorlige sykdomsforløp og i en del tilfeller også dødsfall. Derfor er det viktig at vi fortsatt forholder oss til smittevernreglene og følger dem nøye, sier smittevernoverlegen.

I dag mottar Drammen kommune de første vaksinedosene, og vaksineringen mot koronaviruset starter i løpet av formiddagen. De første som skal vaksineres er beboerne på sykehjemmene. Når de er vaksinert, åpnes det for vaksinering av andre prioriterte grupper i befolkningen.

Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har nasjonale myndigheter besluttet at befolkningen skal prioriteres slik når det gjelder koronavaksineringen:

 1. Beboere på sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
 2. Innbyggere som er 85 år og eldre, samt utvalgte helsepersonellgrupper
 3. Innbyggere mellom 75 og 84 år.
 4. Innbyggere mellom 65 og 74 år og personer mellom 18 og 64 år med følgende sykdommer/tilstand: 
  a. Organtransplantasjon
  b. Immunsvikt
  c. Hematologisk kreftsykdom i løpet av siste fem år
  d. Annen aktiv kreftsykdom eller pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  e. Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
  f. Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 5. Innbyggere mellom 55 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:
  a. Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
  b. Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
  c. Diabetes
  d. Kronisk lungesykdom
  e. Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
  f. Demens
  g. Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
  h. Hjerneslag
  i. Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Innbyggere mellom 45 og 54 år med de samme sykdommer/tilstander som listet opp i punkt. 5.

7. Innbyggere mellom 18 og 44 år med de samme sykdommer/tilstander som listet opp i punkt. 5.

8. Innbyggere mellom 55 og 64 år.

9. Innbyggere mellom 45 og 54 år.

Drammen kommune gjør oppmerksom på at vaksinekriteriene kan endres på kort varsel, og oppdatert listen over hvilke grupper i befolkningen som skal prioriteres for vaksine, finnes på Folkehelseinstituttets vaksinasjonssider

De prioriterte målgruppene blir kontaktet av Drammen kommune med informasjon om vaksine. Det er sendt ut brev til alle innbyggere over 65 år (pdf) med informasjon om vaksinetilbudet. I tillegg kommer det mer detaljert informasjon om hvordan man melder interesse for vaksinering og når og hvor den gjennomføres når dato for vaksinering nærmer seg.

Vaksinen er gratis for innbyggerne. Det er ikke mulig å betale for å bli prioriterte tidligere i vaksinasjonsrekkefølgen.

Hvis du trenger en koronatest, kan du bestille time til testing på Drammen kommunes nettsider eller på telefon 32 04 60 00. Telefonen er betjent i dag og gjennom helgen mellom klokken 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2087 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 39 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

5. januar

Elleve personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Åtte av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. To har fått påvist smitte etter reiser i utlandet, mens smitteveien er ukjent for den siste.

Ved Drammen helsehus har én pasient fått påvist koronasmitte etter at det ble iverksatt utvidet testing av både beboere og ansatte som følge av smittetilfellet som ble rapportert 3. januar. Dagens påviste smittetilfelle medfører karantene for tre ansatte.

Antall smittede siste 14 dager er 181 personer. Det er fire lavere enn i går, og tallet ligger i omtrent samme sjikt som de foregående dagene.

- Vi må fortsatt avvente noen dager før vi kan trekke noen konklusjoner om hvordan jule- og nyttårsfeiringen har påvirket smittetrykket i Drammen kommune. Det må forventes at det vil komme en viss økning i antall smittetilfeller, men dersom alle har vært flinke til å følge smittevernreglene, så kan vi håpe at denne økningen blir begrenset, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Han understreker at anbefalingen om å teste seg selv ved lette luftveissymptomer fortsatt gjelder.

- Mange sitter fortsatt på hjemmekontor, men det er også en del yrkesgrupper som ikke kan utføre arbeidsoppgavene sine hjemmefra. De som møter kollegene på arbeidsplassen, må være ekstra oppmerksomme på symptomer og sørge for at de tester seg og får avdekket eventuell smitte. Det er viktig at vi klarer å unngå stor smittespredning på arbeidsplassene, sier Johannessen.

Kriseledelsen i Drammen kommune har vurdert tiltakene i den gjeldende lokale forskriften opp mot reglene og anbefalingene som kommer fra nasjonale myndigheter søndag kveld. Følgende prinsipper gjelder for håndheving av smitteverntiltakene de kommende to ukene i Drammen kommune:

 • Der de statlige reglene går lenger enn den lokale forskriften overstyrer de statlige tiltakene det som er bestemt lokalt.
 • Der de statlige anbefalingene går lenger enn reglene i den lokale forskriften forventes det at innbyggerne følger anbefalingene.
 • Der de lokale reglene er strengere enn anbefalingene fra nasjonale myndigheter, skal lokale regler følges.

- Dette er ikke tiden for å utfordre smitteverntiltakene som kommer fra myndighetene. Så vi forventer at alle følger de nasjonale anbefalingene, også de som er strengere enn lokale påbud, sier ordfører Monica Myrvold Berg i Drammen kommune.

Hvis du trenger en koronatest, kan du bestille time til testing på Drammen kommunes nettsider eller på telefon 32 04 60 00. Telefonen er betjent i dag og gjennom helgen mellom klokken 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2068 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 39 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

4. januar

To personer bosatt i Drammen kommune har gått bort etter å ha vært smittet av koronaviruset. Den ene av dem er en kvinne i 80-årene som bodde ved Fjell bo- og servicesenter. Kvinnen var den 11. beboeren ved sykehjemmet som døde etter å ha blitt smittet av koronaviruset. I tillegg har Drammen sykehus informert Drammen kommune om at pasienten som døde ved sykehuset lørdag kveld, var hjemmehørende her i kommunen. Ytterligere informasjon om dette dødsfallet er det Drammen sykehus som håndterer. Ordfører Monica Myrvold Berg sender sine kondolanser til de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem.

Ti personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Fem av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Tre av dem har fått påvist smitte etter hjemkomst fra reise i utlandet, mens smitteveien er ukjent for de to siste.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 185 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Det er litt høyere enn tallet som ble rapportert i går, og viser at trenden i Drammen har vært svakt stigende den siste tiden.

- Vi har fortsatt ikke full oversikt over hvordan jule- og nyttårsfeiringen har påvirket smittetrykket. Det får vi i løpet av denne uka og inn mot neste helg. Vi har i et par uker sett en utflating i smittespredningen, men med en liten økning de siste dagene. Forhåpentligvis klarer vi å stabilisere smittetrykket slik at vi ikke får en ny smittebølge. Men vi er spente og usikre på hvordan de kommende dagene blir, og vi deler bekymringen som nasjonale myndigheter uttrykte søndag kveld da nye nasjonale smitteverntiltak ble innført, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Under søndagens pressekonferanse la statsminister Erna Solberg fram nye tiltak som skal forhindre en ny smittebølge som følge av at vi var samlet i større selskaper gjennom jule- og nyttårshøytiden. Ett av tiltakene er å begrense all sosial kontakt i enda større grad fremover.

Drammen kommune har en gjeldende lokal forskrift. Flere av tiltakene regjeringen ber kommuner med mye smitte om å vurdere, er allerede tatt inn i denne forskriften.

Det vil være nødvendig å se på forskriften og vurdere hvordan innholdet i den samsvarer med tiltakene som regjeringen nå har lagt fram. Dette blir gjort i løpet av kort tid.

- Jeg forventer at alle innbyggerne i Drammen kommune følger både de nasjonale og de lokale smittevernreglene. Dette er en tøff tid for mange, men nå har vi noen lyspunkter. På onsdag settes de første vaksinedosene, og forhåpentligvis kan vi etter hvert begynne å se fremover mot en tid uten at koronapandemien preger hverdagen vår. Men vi må holde ut en stund til, og den beste måten å forhindre at viruset sprer seg, er å følge reglene og anbefalingene fra lokale og nasjonale myndigheter, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Hvis du trenger en koronatest, kan du bestille time til testing på Drammen kommunes nettsider eller på telefon 32 04 60 00. Telefonen er betjent i dag og gjennom helgen mellom klokken 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen i dag mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2057 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 39 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

3. januar

17 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 15 av de 17 er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Én har fått påvist koronasmitte etter å ha kommet hjem fra reise i utlandet. For den siste er smitteveien ukjent.

Blant de 17 som har fått påvist smitte i løpet av det siste døgnet er det tre beboere og fire ansatte ved Fjell bo- og servicesenter. Ingen av disse sju smittetilfellene medfører karantene for øvrige beboere eller ansatte, men perioden med systematisk testing av alle beboere og ansatte forlenges og pågår inntil det har gått ti dager siden siste påviste smittetilfelle.

Én ansatt ved Drammen helsehus har fått påvist koronasmitte. Fem beboere og tre ansatte settes i karantene som følge av dette smittetilfellet, og det iverksettes systematisk testing av alle beboere og ansatte.

De siste 14 dagene har det vært rapportert 181 nye smittetilfeller. Dette er en økning fra de siste dagene, og vi må tilbake til 14. desember for å finne et høyere smittetall for den foregående 14-dagersperioden.

- 17 nye tilfeller er en økning fra de tre foregående dagene med færre enn ti påviste tilfeller. Vi kan ikke trekke noen konklusjoner basert på rapporterte smittetilfeller for en enkeltdag, men vi følger situasjonen nøye, og det kan være grunn til bekymring når tallet stiger. De nærmeste dagene vil nok gi svar på om vi reelt sett har en stigende smittetrend i Drammen igjen, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Trenden de siste to ukene har vært nokså flat, men med en svak tendens til en økning. Smittevernoverlegen har tidligere gitt uttrykk for at det må forventes at smittetrykket kan øke igjen etter jule- og nyttårsfeiringen.

- Det skal ikke mye til for at smittespredningen kommer ut av kontroll igjen. Derfor er det viktig at alle følger smittevernreglene og er forsiktige når man møter kolleger på jobb igjen. Lederne må legge til rette for at ansatte som ikke er på hjemmekontor, kan opprettholde avstand til kollegene når de er tilbake på jobb, og de ansatte må være flinke til å overholde avstandsreglene. Og så er det utrolig viktig at alle som har luftveissymptomer, tester seg for koronavirus før de møter på jobb etter juleferien. Dette gjelder også alle som bare har lett luftveissymptomer. Hvis vi får smitte inn på mange arbeidsplasser, vil vi se en kraftig vekst i smittetallene, og det vil påvirke mange familier. Så hver og én av oss må gjøre det vi kan for å unngå å spre smitte, sier smittevernoverlegen.

Hvis du trenger en koronatest, kan du bestille time til testing på Drammen kommunes nettsider eller på telefon 32 04 60 00. Telefonen er betjent i dag mellom klokken 10.00 og 17.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2047 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 37 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

2. januar

Én beboer ved Fjell bo- og servicesenter har i løpet av det siste døgnet gått bort etter å ha vært smittet av koronaviruset. Det var en kvinne i 80-årene som døde i går, og dermed har til sammen ti beboere ved sykehjemmet gått bort siden smitteutbruddet startet i midten av desember. Ordfører Monica Myrvold Berg sender sine kondolanser til de pårørende som fikk den triste beskjeden om at kjært familiemedlem hadde gått bort på årets første dag.

Ni personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Alle de ni personene har kjent smittevei.

Blant de smittede er det ytterligere én ansatt ved Fjell bo- og servicesenter. Dette smittetilfellet medfører ikke at noen flere beboere eller ansatte må i karantene ved sykehjemmet, men perioden for systematisk testing av alle beboere og ansatte forlenges. Dette testregimet videreføres inntil det har gått ti dager uten noen nye smittetilfeller.

Smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune er glad for at det ikke er noen nye smittetilfeller med ukjent smittevei.

- Hvis vi får en smitteoppblomstring i løpet av de nærmeste ukene, er det viktig at vi alle har god oversikt over hvem vi har hatt kontakt med. Dette gjelder de siste to døgnene for å kunne finne fram til hvem vi kan ha brakt smitten videre til, men det gjelder også for de siste ti døgnene med tanke på hvor vi kan ha fått smitten fra, sier Sagberg.

Folkehelseinstituttet har nå utviklet og lansert en ny versjon av smittestoppappen. Det anbefales at alle laster ned denne appen.

- Dersom man har den nye smittestoppappen installert på telefonen sin når man blir smittet, kan dette være et viktig hjelpemiddel for at de vi har vært i nær kontakt med, kan få et varsel om at de har vært i en mulig smittesituasjon, sier smittevernoverlegen.

De siste 14 dagene har det vært 166 nye smittetilfeller. Dette er nøyaktig samme antall som har vært rapportert de to siste dagene og bekrefter at trenden i Drammen kommune er nokså flat for tiden.

Over helgen er juleferien slutt, og arbeidshverdagen venter igjen. Mange kommer til å ta opp igjen hverdagen på hjemmekontoret, mens andre skal tilbake på arbeidsplassen. Smittevernoverlegen er opptatt av at vi ikke skal ta med oss eventuell smitte fra juleselskapene inn på arbeidsplassene og gjentar oppfordringen om at alle som har lette luftveissymptomer, bør teste seg for koronasmitte før de møter kollegene igjen.

Hvis du trenger en koronatest, kan du bestille time til testing på Drammen kommunes nettsider eller på telefon 32 04 60 00. Telefonen er betjent gjennom helgen mellom klokken 10.00 og 17.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2030 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 37 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

1. januar

Det er i løpet av det siste døgnet meldt om to nye dødsfall ved Fjell bo- og servicesenter. De to beboerne som gikk bort i går, var en kvinne i 90-årene og en mann i 70-årene. Det er nå ni beboere ved Fjell bo- og servicesenter som har gått bort etter å ha fått påvist koronasmitte etter smitteutbruddet i midten av desember.

- Jeg sender mine kondolanser til de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem. Vi har i løpet av 2020 mistet totalt 36 innbyggere som har vært smittet av koronaviruset. Vi har altså mange ganger fått kjenne på hvor alvorlig denne sykdommen er, spesielt for sårbare grupper, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Hun er glad for at de første vaksinedosene er bare noen dager unna. Førstkommende onsdag kommer den første leveransen med koronavaksiner til Drammen.

- Det blir godt å komme i gang med vaksineringen, og jeg krysser fingrene for at vaksinene kan bidra til å stanse spredningen av viruset og redde liv og helse. Men det er mange som skal vaksineres, og det vil ta ganske lang tid før alle har fått tilbud om vaksine. Derfor er det viktig at alle fortsatt følger smittevernreglene. Vi må huske at selv om mange av dem som har gått bort, har vært i 80- og 90-årene, så har også en god del yngre mennesker opplevd store helseproblemer som følge av smitte. Ingen av oss kan være sikre på å unngå et alvorlig sykdomsforløp dersom vi blir smittet, så vi må fortsatt ta vare på både oss selv og hverandre i tiden som kommer, sier ordføreren.

Ni personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Åtte av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien er ukjent for den siste.

- Etter en periode med en urovekkende høy andel smittede med ukjent smittevei, har vi de siste dagene sett relativt få tilfeller hvor vi ikke klarer å spore en sikker smittevei. Det er positivt, og jeg håper vi klarer å holde antallet med ukjent smittevei så lavt som mulig. Det gjør smittesporingsjobben enklere, og vi får en bedre oversikt over smitten og smitteveiene, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

De siste 14 dagene er det påvist 166 nye smittetilfeller. Dette er det samme antallet som ble rapportert i går og omtrent på samme nivå som tallet har ligget siden midten av desember.

- Tallet er fortsatt høyt, og vi kan med sikkerhet si at reduksjonen i smitte har flatet ut og at vi har en flat trend i Drammen for tiden. Dette kan imidlertid endre seg raskt. Nå regnes det ikke ut noe reproduksjonstall for hver enkelt kommune, men hvis det hadde vært regnet ut et slik tall for Drammen, så hadde vi nok ligget nokså nær 1,0. Vi må fortsette å jobbe for å få dette under 1,0, slik at vi kan se et ytterligere fall i antall smittetilfeller, sier Sagberg.

I november da smitten eskalerte kraftig ble det registrert 1130 nye tilfeller. I desember sank tallet til 371.

- Vi skal selvfølgelig være glade for at tallet sank så kraftig fra november til desember. Men vi må ikke glemme at 371 i løpet av én måned er mange. Det er et gjennomsnitt på antall nye smittetilfeller pr. dag på tett oppunder 12. Og hvis vi ser på den første bølgen som var i vår, så hadde vi bare én gang mer enn 12 tilfeller pr. dag. Og vi hadde 206 tilfeller totalt fra begynnelsen av mars og fram til slutten av juli. Vi må ikke la oss blende av at tallet har sunket så kraftig fra november til desember. Desembertallet er i seg selv altfor høyt til at vi som samfunn kan slå oss til ro med dette smittetrykket, sier Einar Sagberg.

Han er spent på de kommende dagene når hverdagen kommer tilbake etter jule- og nyttårshøytiden. Og han har en klar oppfordring til oss alle:

- På mandag skal de fleste av oss tilbake på jobb. Mange fortsetter nok på hjemmekontor, men det er også mange som skal tilbake på jobben og møte kolleger igjen. Vi vet at mange har deltatt i selskaper sammen med personer de ikke bor sammen med. Dette er selskaper hvor det kan ha blitt overført smitte. Derfor ber jeg alle som kjenner noen form for luftveissymptomer i dag, i morgen eller på søndag om å bestille en koronatest. Det er viktig at vi unngår en større smittespredning når vi er tilbake på jobb etter nyttår. På samme måte som vi har tatt ansvar og vært forsiktige overfor venner og familie i jula, må vi være forsiktige overfor kolleger når vi er tilbake på jobb. Så ta vare på kollegene dine ved å teste deg for koronaviruset selv om luftveissymptomene er svake, sier smittevernoverlegen.

Hvis du trenger en koronatest, kan du bestille time til testing på Drammen kommunes nettsider eller på telefon 32 04 60 00. Telefonen er betjent i dag og gjennom helgen mellom klokken 10.00 og 17.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen i dag mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2021 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 36 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

2020