Smittetall

Drammen kommune avsluttet publisering av smittetall i april. Årsaken er at smittesituasjonen er under kontroll og at tallene som rapporteres inn til kommunen ikke lenger gir et presist bilde av situasjonen.

4. april

Antall smittetilfeller uke 13: 178 (PCR bekreftet i MSIS)
Antall smittetilfeller siste 14 dager: 508 (PCR bekreftet i MSIS)
Antall smittede totalt:  34 602 (PCR bekreftet i MSIS)

For tiende uke på rad synker antall PCR-bekreftede smittetilfeller i Drammen. Tallene er hentet fra MSIS (Meldingssystem for smittsomme sykdommer) da laboratoriet ikke lenger rapporterer direkte til kommunens smittesporingsteam.

- Det er fortsatt knyttet usikkerhet til tallene for antall smittede, da det sammenlignet med tidligere er betydelig færre som anbefales å ta test. Antall som tester seg med PCR er stadig synkende, og andel positive synker også. Det finnes ikke oversikt over hvor mange positive hurtigtester som ikke rapporteres inn til kommunen, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

For at kommunen lokalt skal ha best mulig oversikt over smittesituasjonen er det fortsatt viktig at alle som får en positiv hurtigtest registrerer denne i kommunens systemer her:

Det er i uke 13 rapportert inn 327 positive hurtigtester av innbyggere i kommunen.

Drammen sykehus er ikke lenger i økt beredskap.  

28. mars

Antall smittetilfeller uke 11: 304 (PCR bekreftet i MSIS)Antall smittetilfeller siste 14 dager: 883 (PCR bekreftet i MSIS)Antall smittede totalt:  34 398 (PCR bekreftet i MSIS)Antall døde totalt: 65

Antall PCR-bekreftede smittetilfeller i Drammen fortsetter å falle, og andelen av de som tester seg som har positiv test er også fallende. Tallene er hentet fra MSIS (Meldingssystem for smittsomme sykdommer) da laboratoriet ikke lenger rapporterer direkte til kommunens smittesporingsteam.

- Det er stadig færre som tester seg slik at det er stor usikkerhet til tallene for antall smittede, da det sammenlignet med tidligere er betydelig færre som anbefales å ta test. Det finnes ikke oversikt over hvor mange positive hurtigtester som ikke rapporteres inn til kommunen, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

For at kommunen lokalt skal ha best mulig oversikt over smittesituasjonen er det fortsatt viktig at alle som får en positiv hurtigtest registrerer denne i kommunens systemer her:

Det er i uke 12 rapportert inn 583 positive hurtigtester av innbyggere i kommunen.

Drammen sykehus er nå gått ut av beredskap.

Sykefraværet i kommunale tjenester rapporteres nå som fallende men det er fortsatt enkelte virksomheter som opplever utfordringer knyttet sykefraværet.

21. mars

Antall smittetilfeller uke 11: 526 (PCR bekreftet i MSIS)
Antall smittetilfeller siste 14 dager: 1313 (PCR bekreftet i MSIS)
Antall smittede totalt: 34 041 (PCR bekreftet i MSIS)
Antall døde totalt: 65 (ett covid-relatert dødsfall i uke 11)

Antall PCR-bekreftede smittetilfeller i Drammen fortsetter å falle. Tallene er hentet fra MSIS (Meldingssystem for smittsomme sykdommer) da laboratoriet ikke lenger rapporterer direkte til kommunens smittesporingsteam.

– Det er stadig færre som tester seg slik at det er stor usikkerhet til tallene for antall smittede, da det sammenlignet med tidligere er betydelig færre som anbefales å ta test, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Det finnes ikke oversikt over hvor mange positive hurtigtester som ikke rapporteres inn til kommunen.

For at kommunen lokalt skal ha best mulig oversikt over smittesituasjonen er det fortsatt viktig at alle som får en positiv hurtigtest registrerer denne i kommunens systemer her:

Det er i uke 11 rapportert inn 796 positive hurtigtester av innbyggere i kommunen.

Drammen sykehus rapporterer om stabile innleggelsestall.

Sykefraværet i kommunale tjenester er vedvarende høyt, men det synes nå å være en begynnende bedring.

14. mars

Antall smittetilfeller uke 10: 727 (PCR bekreftet i MSIS)
Antall smittetilfeller siste 14 dager: 1784 (PCR bekreftet i MSIS)
Antall smittede totalt:  33 454 (PCR bekreftet i MSIS)
Antall døde totalt: 64

For syvende uke på rad synker antall PCR-bekreftede smittetilfeller i Drammen. Tallene er hentet fra MSIS (Meldingssystem for smittsomme sykdommer) da laboratoriet ikke lenger rapporterer direkte til kommunens smittesporingsteam.

- Det er fortsatt knyttet usikkerhet til tallene for antall smittede, da det sammenlignet med tidligere er betydelig færre som anbefales å ta test, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Det finnes ikke oversikt over hvor mange positive hurtigtester som ikke rapporteres inn til kommunen.

- For at kommunen lokalt skal ha best mulig oversikt over smittesituasjonen er det fortsatt viktig at alle som får en positiv hurtigtest registrerer denne i kommunens systemer, sier Sagberg.

Her kan du selvregistrere din koronatest.

Det er i uke 10 rapportert inn 1079 positive hurtigtester av innbyggere i kommunen.

Drammen sykehus er fortsatt på grønt beredskapsnivå og rapporterer om stabile innleggelsestall.

Sykefraværet i kommunale tjenester er vedvarende høyt men det kan nå synes som om det er en begynnende bedring.

7. mars

Antall smittetilfeller uke 9: 964 (PCR bekreftet i MSIS)Antall smittetilfeller siste 14 dager: 2646 (PCR bekreftet i MSIS)Antall smittede totalt:  32 593 (PCR bekreftet i MSIS)Antall døde totalt: 64

For sjette uke på rad synker antall PCR-bekreftede smittetilfeller i Drammen. Tallene er hentet fra MSIS (Meldingssystem for smittsomme sykdommer) da laboratoriet ikke lenger rapporterer direkte til kommunens smittesporingsteam.

- Det er fortsatt knyttet usikkerhet til tallene for antall smittede, da det sammenlignet med tidligere er betydelig færre som anbefales å ta test. Det finnes ikke oversikt over hvor mange positive hurtigtester som ikke rapporteres inn til kommunen, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

For at kommunen lokalt skal ha best mulig oversikt over smittesituasjonen er det fortsatt viktig at alle som får en positiv hurtigtest registrerer denne i kommunens systemer. Selvregistrering av koronatester og nærkontakter i Drammen kommune

Det er i uke 9 rapportert inn 1472 positive hurtigtester av innbyggere i kommunen.

Drammen sykehus er fortsatt på grønt beredskapsnivå og rapporterer om stabile innleggelsestall.

Sykefraværet i kommunale tjenester er vedvarende høyt.

3. mars

Antall smittetilfeller mandag til onsdag uke 9: 542 (PCR bekreftet i MSIS)

Antall smittede totalt: 32171 (PCR bekreftet i MSIS)
Antall døde totalt: 63

Drammen sykehus er fortsatt på grønt beredskapsnivå og rapporterer stabile innleggelsestall. Sykefraværet i kommunale tjenester er vedvarende høyt.

28. februar

Antall smittetilfeller uke 8: 1531 (PCR bekreftet i MSIS)
Antall smittetilfeller siste 14 dager: 3328 (PCR bekreftet i MSIS)
Antall smittede totalt:  31 476 (PCR bekreftet i MSIS)
Antall døde totalt: 63 (ett covid-relatert dødsfall i uke 8)

(NB. Tallet for smittetilfeller siste 14 dager ble oppdatert kl. 09.58.)

Drammen sykehus er fortsatt på grønt beredskapsnivå og rapporterer stabile innleggelsestall. Sykefraværet i kommunale tjenester er vedvarende høyt.

For femte uke på rad er det rapportert fall i antall PCR-bekreftede smittetilfeller. Det er fortsatt knyttet usikkerhet til tallene for antall smittede, da det sammenlignet med tidligere er betydelig færre som anbefales å ta test. Det finnes ikke oversikt over hvor mange positive hurtigtester som ikke rapporteres inn til kommunen.

– Dette er andre uke vi fra Drammen kommune ikke rapporterer egne tall, men tall fra MSIS (Meldingsystem for smittsomme sykdommer). Endringen skyldes nye nasjonale føringer om at sykehuslaboratoriet kun rapporterer til MSIS, og ikke  lenger også direkte til kommunen, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

For at kommunen lokalt skal ha best mulig oversikt over smittesituasjonen er det fortsatt viktig at alle som får en positiv hurtigtest registrerer denne i kommunens systemer her: Selvregistrering av koronatester og nærkontakter i Drammen kommune. Det er i uke 8 rapportert inn 2093 positive hurtigtester av innbyggere i kommunen.

24. februar

Antall smittetilfeller mandag til onsdag uke 8: 763 (PCR bekreftet i MSIS)
Antall smittede totalt: 30 708 (PCR bekreftet i MSIS)
Antall døde totalt: 62

I tallene over inngår kun PCR prøvesvar.
- Det er så langt denne uken rapportert inn 1160 positive hurtigtester av innbyggere i kommunen, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Sykefraværet i virksomhetene i Drammen kommune har stabiliserer seg på et høyt nivå og det samme gjør antall kontakter med påvist covid-19 ved legevakten,
dette indikerer at kommunen mest sannsynlig er på en smittetopp.

Drammen sykehus rapporter om relativt stabile innleggelsestall og er i grønn beredskap.

21. februar

Ukesrapport uke 7:
Antall smittetilfeller uke 7: 1604 (PCR bekreftet fra MSIS)
Antall smittede siste 14 dager: 4711
Antall smittede totalt: 30029 (PCR bekreftet)
Antall selvregistrerte hurtigtester: 1872
Antall døde totalt: 62 (ett covid-relatert dødsfall i uke 7)

Antall PCR tester tatt i Drammen denne uken er synkende for fjerde uke på rad, og andel positive tester er vedvarende høy.

- Det er knyttet usikkerhet til tallene for antall smittede, og hva synkende antall positive PCR-prøver representerer. Det er nå betydelig færre som anbefales PCR test etter positiv hurtigtest, og færre som anbefales å teste seg med hurtigtest. Det finnes ikke oversikt over hvor mange positive hurtigtester som ikke rapporteres inn til kommunen, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Etter nye føringer fra helsedirektoratet og FHI har sykehuslaboratoriet sluttet å sende oversikt over positive prøvesvar til kommunens smittesporingsteam, og rapporterer nå kun til MSIS (Meldingsystem for smittsomme sykdommer). Den enkelte får fortsatt svar på HelseNorge på prøven sin og kan finne informasjon både på HelseNorge og Drammen kommunes hjemmeside om hvordan man forholder seg til positivt testsvar. Kommunens tall på PCR positive vil derfor være like med de nasjonale tallene. HelseNorge er koblet opp mot MSIS slik at prøvesvarene fortsatt vil dukke opp der. Ikke-digitale brukere kan kontakte kommunens testtelefon for prøvesvar på 32044000.

For at vi skal ha best mulig oversikt over smittesituasjonen lokalt er det fortsatt viktig at alle som får en positiv hurtigtest registrerer denne i kommunens systemer her: Selvregistrering av koronatester og nærkontakter i Drammen kommune.
Så langt er det registrert 1872 positive hurtigtester i uke 7.

Drammen sykehus rapportere fortsatt om stabile innleggelsestall og grønt beredskapsnivå.

Etter avvikling av forskriftsfestede koronarestriksjoner for en uke siden ser det ut til at indirekte indikatorer for smitte og sykdomsbyrde foreløpig holder seg stabile (legevakt + sykehus). Sykefraværet lokalt er vedvarende høyt.

17. februar

Tall til publisering torsdag uke 7:

Antall smittetilfeller mandag til onsdag uke 7: 867 (PCR bekreftet)
Antall smittede totalt: 29 292 (PCR bekreftet)
Antall døde totalt: 61

- I tallene over inngår kun PCR prøvesvar, og det er fortsatt usikkert hvorvidt fall i antall påviste tilfeller skyldes at færre tester seg, at ikke alle lengre skal bekrefte en positiv hurtigtest med PCR eller en faktisk utflating i smittetrykket, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Nasjonal overvåkningen kan indikere at den raske smitteøkningen som har vært i ukene etter nyttår nå flater noe ut.

- Lokalt ser det ut som sykefraværet i virksomhetene våre stabiliserer seg på et høyt nivå og det samme gjør antall kontakter med påvist covid-19 ved legevakten. Dette er også indirekte indikatorer på at det kan se ut som vi begynner å nærme oss smittetoppen, sier Sagberg.

For at vi lokalt skal ha best mulig oversikt over smittesituasjonen er det fortsatt viktig at alle som får en positiv hurtigtest registrerer denne inn på kommunens nettsider. Så langt er det registrert 804 positive hurtigtester i uke 6 som ikke er bekreftet med PCR test.

Drammen sykehus rapportere som relativt stabile innleggelsestall og er i grønn beredskap.

14. februar

Ukesrapport uke 6:

Antall smittetilfeller uke 6: 3107 (PCR bekreftet)
Antall smittede totalt: 28425 (PCR bekreftet)
Antall døde totalt: 61

- I nåværende situasjon gir smittetallene i seg selv stadig mindre informasjon. Det er fra nå anbefalt at kun voksne med symptomer skal ta koronatest. Framover vil vi altså først og fremst følge med på antall koronasyke, og ikke smittede uten symptomer, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen og legger til:

- Vi vil heller ikke registrere like mye av smitten blant barn. Dermed er det forventet at antall registrerte smittetilfeller vil synke.

Det som fortsatt er viktig i noe tid fremover, er å følge med på konsekvensene av sykdom; både antall innlagt på sykehus og sykefravær.

Drammen sykehus er fortsatt i grønn beredskap, og Vestre Viken rapporterer tiltak på sykehuset vil tilpasses i tråd med lettelsene som ble gjort nasjonalt i helgen.

Regjeringen har fjernet alle forskriftsfestede koronatiltak. Dette innebærer at samfunnet gjenåpnes og i stor grad er tilbake i en normalsituasjon. Du kan lese mer om at smitteverntiltakene oppheves her. 

Det er forsterkede anbefalinger til helsepersonell og sårbare pasienter, og det vil fortsatt være forsterkede smitteverntiltak i helsevirksomheter der det er flere pasienter med økt risiko for alvorlig forløp av koronasykdom og andre infeksjonssykdommer. Som følge av dette vil vi fortsette å følge ekstra med på smitte og håndtere utbrudd i helseinstitusjoner.

10. februar

Antall smittetilfeller mandag til onsdag uke 6: 1 652 (PCR bekreftet)
Antall smittede totalt: 26 970 (PCR bekreftet)
Antall døde totalt: 61

- I tallene over inngår kun PCR prøvesvar, og det er fortsatt usikkert hvorvidt fall i antall påviste tilfeller skyldes at færre tester seg, at ikke alle lengre skal bekrefte en positiv hurtigtest med PCR, eller en faktisk utflating i smittetrykket, sier smitteveroverlege Einar Sagberg.

Nasjonal overvåkningen kan indikere at den raske smitteøkningen som har vært i ukene etter nyttår nå flater noe ut.

For at vi lokalt skal ha best mulig oversikt over smittesituasjonen er det viktig at alle som får en positiv hurtigtest registrerer denne inn på kommunens nettsider. I uke 4 ble det rapportert inn 724 positive selvtester i kommunen, i uke 5 var tallet 1 851 og til nå denne uke har 1 113 personer registrert inn positivt hjemmetest.- 
Det er veldig bra at så mange har registrert testen sin og vi oppfordrer alle til å gjøre dette videre, sier Sagberg. 

7. februar

Ukesrapport uke 5:

Antall smittetilfeller siste uken: 3272
Antall smittetilfeller siste 14 dager: 7511
Antall smittede totalt: 25318
Antall døde totalt: 61

Kommunen rapporterer foreløpig kun svar fra PCR-tester, og det er nå en nedgang i påviste tilfeller i uke 5 sammenlignet med uke 3 og 4. Arbeidet med smittehåndtering er i økende grad knyttet til hurtigtester, og det totalt antall smittet per uke er sannsynligvis fortsatt økende.

Drammen sykehus rapporterer om relativt stabile innleggelsestall og er i grønn beredskap.

Skoler og barnehager i Drammen har gått fra gult til grønt tiltaksnivå. Det er stadig utfordrende sykefravær, og enkelte skoler eller barnehager kan måtte redusere sitt tilbud grunnet høyt sykefravær.

- Alle som ikke har vært smittet med omikronvarianten må regne med at det er stor sannsynlighet for at det vil skje i løpet av de nærmeste ukene. Barn og vaksinerte voksne tåler vanligvis denne koronavarianten godt, og det er få som har behov for sykehusinnleggelse selv om det er svært mange som er blitt smittet siden nyttår, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

For personer som har høyere risiko for alvorlig sykdom har Folkehelseinstituttet råd og anbefalinger på sine nettsider: Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende.

Forrige uke passerte man 200 000 satte vaksinedoser satt i Drammen kommune. Smittevernoverlegen er glad for alle som har tatt vaksinen, men håper enda flere tar vaksiner, da det gir god beskyttelse også i tiden fremover.

Kommunens vaksinasjonstilbud i Thams gate og i samarbeidende apotek fortsetter. 7. februar er det nye åpningstider på vaksinesenteret i Thams gate: Mandag, onsdag og fredag kl 09.00-14.30. Tirsdag og torsdag kl 16.00-21.00. Det tilbys vaksinering med 1. og 2. dose, og oppfriskningsdoser. Det er vaksinetilbud til både voksne og barn. Les mer på: Vaksinering mot korona

3. februar

Antall smittetilfeller mandag til onsdag uke 5: 1 735
Antall smittede totalt: 23 781
Antall døde totalt: 61

Kommunen rapporterer per i dag kun svar fra PCR-tester, og ser nå en nedgang i påviste tilfeller siste 3 dager sammenliknede med de tre første dagene i uke 4.

- Det er foreløpig ikke mulig å si om dette skyldes at færre tester seg, fordi ikke alle lenger skal bekrefte en positiv hurtigtest med PCR. Eller om det skyldes en faktisk nedgang i smittetrykket. Drammen sykehus rapportere som relativt stabile innleggelsestall og er i grønn beredskap, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Barnehager og grunnskoler i Drammen kommune går til grønt nivå så snart det er praktisk mulig. Dette skjer senest mandag 7. februar. Jevnlig testing avsluttes umiddelbart. Barn i barnehager og grunnskoler skal nå bare testes ved symptomer på sykdom.

31. januar

Koronastatus uke 4:

Antall smittetilfeller siste uken: 4239
Antall smittetilfeller siste 14 dager: 7699
Antall smittede totalt: 22046
Antall døde totalt: 61

Det er per i dag pågående utbrudd av koronavirus ved flere av våre langtidsinstitusjoner og hjemmetjenester, men det er ikke tilkommet smitte ved nye institusjoner siden forrige rapportering. Drammen sykehus er gått over til grønn beredskap.

- Smittetallene fortsetter som forventet å stige, og vi er nå godt inne i den varslede vinterbølgen, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Sist uke tilkom det endringer der en del ikke trenger å bekrefte hurtigtest med PCR. Dette gjelder de som har fått tre vaksinedoser, eller har hatt korona i løpet av de tre siste månedene i tillegg til å ha fått to doser vaksine. Disse trenger altså ikke å ta PCR-test, men kun selv rapportere svaret på testen. Tallene kommunen rapporterer i dag inneholder foreløpig kun PCR svar og ikke selvrapporterte hurtigtester.

Det er forventet at det kommer større endringer i håndteringen fra regjeringen tirsdag kveld.

Drammen kommune melder om to dødsfall sist uke. Ordfører Monica Myrvold Berg sender sine kondolanser og varmeste tanker til de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem.

27. januar

Antall smittetilfeller mandag til onsdag uke 4: 2 244
Antall smittede totalt: 18 297
Antall døde totalt: 59

Antallet nye smittede forsetter å øke, men det gir ikke den samme belastningen på sykehuset. Drammen sykehus rapporterer om stabile innleggelsestall og går nå ned i grønn beredskap.

Fra i går ble det innført nye lettelser i karantenebestemmelsene, slik at alle husstandsmedlemmer nå kan velge å teste seg daglig med hurtigtest i stedet for å være i karantene.

– Forhåpentligvis vil dette bidra til at flere kan være på jobb og på den måten redusere belastning vi nå opplever med stort sykefravær, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

FHI kom onsdag med en ny risikovurdering av pandemisituasjonen. Deres vurdering er nå at de fleste tiltakene mot epidemien kan trappes gradvis ned over kort tid uten at det i et lengre perspektiv gir betydelig økt sykdomsbyrde.

Det er ventet at regjeringen vil komme med lettelser i koronatiltakene i løpet av kort tid.

24. januar

Koronastatus uke 3:

Antall smittetilfeller siste uken: 3460
Antall smittetilfeller siste 14 dager: 5419
Antall smittede totalt: 17807
Antall døde totalt: 59

Det er per i dag pågående utbrudd av koronavirus ved flere av våre langtidsinstitusjoner og hjemmetjenester, men det er ikke tilkommet smitte ved nye institusjoner siden forrige rapportering. Drammen sykehus er fortsatt i gul beredskap.

- Smittetallene fortsetter som forventet å stige, og vi er nå godt inne i den varslede vinterbølgen. Vi har hatt rekordhøy testaktivitet på teststasjonen vår og vi er på grensen både av hva vi kan klare å ta prøve av og analysekapasiteten ved laboratoriet, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Helsedirektoratet kom derfor med nye retningslinjer i går etter at regjeringen gikk ut med endringer på fredag.

- Det innebærer at alle som tester positivt etter å ha fått oppfriskningsdose, eller som har fått to doser og har gjennomgått covid siste 3 mnd, ikke behøver å kontrollere en ny positiv hurtigtest med PCR, men kun registrere denne testen i kommunens rapporteringssystem, sier Sagberg.

Det betyr altså at personer i disse gruppene som skal testes primært bør benytte selvtest og ikke bestille time for PCR test ved teststasjonen.

Drammen kommune melder også om et dødsfall sist uke. Ordfører Monica Myrvold Berg sender sine kondolanser og varmeste tanker til de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem.

20. januar

Antall smittetilfeller mandag til onsdag uke 3: 1706
Antall smittede totalt: 16053
Antall døde totalt: 58

På grunn endrede rapporteringsrutiner ved sykehuset er det i tillegg litt etterslep i antall rapporterte smittede denne uken.

Smittetallet forsetter å øke som forventet og på samme måte som forrige uke så har vi omtrent tilsvarende antall nye tilfeller i løpet av ukens 3 første dager som hele den foregående uken. Likevel holder innleggelsestallene seg på sykehuset på et stabilt nivå.

Siden sist rapportering er det ikke tilkommet smittetilfeller ved ytterligere institusjoner.

Drammen kommune melder også om et dødsfall sist uke. Ordfører Monica Myrvold Berg sender sine kondolanser og varmeste tanker til de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem.

Det nye vaksinasjonssenter i Thamsgate er nå i full drift.

17. januar

Koronastatus uke 2:

Antall smittetilfeller siste uken: 1959
Antall smittetilfeller siste 14 dager: 3052
Antall smittede totalt: 14347
Antall døde totalt: 57

Det er per i dag pågående utbrudd av koronavirus ved flere av våre langtidsinstitusjoner og hjemmetjenester. Drammen sykehus er fortsatt i gul beredskap, men antall innlagte med korona er synkende.

Følgende steder har blitt berørt av smitte: Hamborgstrøm bo- og servicesenter, Saniteten bo- og servicesenter, Åskollen bo- og servicesenter, Konnerud bo- og servicesenter, Fjell bo- og servicesenter, Bråta helse- og aktivitetssenter, Helsehuset og Fredholdt bo- og servicesenter.

Smittetallene fortsetter som forventet å stige også i uke 2, og så å si all smitte er omikronvarianten.

- Vi er på full fart inn i den varslede vinterbølgen. Forrige uke justerte regjeringen ned tiltakene, på bakgrunn av at vi som samfunn nå tåler smitten bedre. Det er nå flere som er beskyttet mot korona både som følge av vaksinasjon og gjennomgått smitte, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

- Samtidig tyder stadig flere data på at omikronvarianten gir noe mildere sykdomsforløp, selv om noen fortsatt kan og vil bli alvorlig syke også av denne varianten. Det er ingen vei utenom at koronaviruset fortsetter å spre seg i befolkningen. Dette betyr at vi også vil fortsette å få smitte både i barnehager, skoler og helseinstitusjoner, sier Sagberg.

Å bli utsatt for smitte når man allerede er beskyttet av vaksine, gir lavere risiko for alvorlig sykdom. Samtidig gir gjennomgått smitte en forsterket beskyttelse mot ny koronasmitte og - sykdom. Det er fortsatt behov for noe tiltak for å hindre at for mange blir smittet og syke samtidig, både av hensyn til sykefravær og belastning på helsetjenesten. Her kan du lese hvilke råd og regler som gjelder. 

Drammen kommune melder også om et dødsfall sist uke. Ordfører Monica Myrvold Berg sender sine kondolanser og varmeste tanker til de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem.

Fra i morgen, tirsdag 18. januar, åpner det nye vaksinesenteret i Thams gate i Drammen sentrum. 

13. januar

Antall smittetilfeller mandag til onsdag uke 2: 1044
Antall smittede totalt: 13 429
Antall døde totalt: 56

Som forventet stiger smittetallene videre, og vi har nå hatt nesten like mange tilfeller på ukens 3 første dager som vi hadde i hele uke 1. Omikronvarianten utgjør nå nærmere 90 % av alle tilfeller og vi er på full fart inn i den varslede vinterbølgen.

– I går publiserte FHI nye risiko- og modelleringsrapporter hvor de vurderer at store deler av befolkningen vil smittes med omikronvarianten i løpet av de neste månedene. Alle data man har så langt viser at sannsynligheten for å bli alvorlig syk av omikronvarianten er betydelig lavere enn for delta og at vaksinasjon beskytter godt mot alvorlig sykdomsforløp, men mindre mot smitte, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Regjering har varslet pressekonferanse i dag og det er ventet at det da kommer justering av smitteverntiltakene.

– Vi går nå over i en fase hvor viruset må etableres i befolkningen som en del av de luftveisvirusene som sirkulerer. Det vil fortsatt være behov for å ha tiltak for å hindre at for mange blir smittet samtidig slik at sykefraværet ikke blir for høyt til at vi klarer å holde viktige samfunnsfunksjoner i gang. Det vil fortsatt være noen som blir alvorlig syke av viruset – og blir mange nok smittet samtidig vil det også bli flere som blir alvorlig syke slik at kapasiteten på sykehusene igjen blir presset, avslutter Sagberg.

Siden sist rapportering er det tilkommet smittetilfeller ved ytterligere to av kommunens institusjoner; Bråta helse- og aktivitetssenter og Fredholt bo- og servicesenter.

Det vaksineres onsdag, torsdag og fredag både i Drammenshallen og ved vaksinesenteret på Gulskogen. Fra tirsdag i uke 3 skjer vaksinering i nytt vaksinasjonssenter i Thamsgate.

10. januar

Ukesrapport uke 1:

Antall smittetilfeller siste uken: 1096
Antall smittetilfeller siste 14 dager: 1775
Antall smittede totalt: 12385
Antall døde totalt: 56

Drammen sykehus rapporterer fortsatt om høy belastning av covidpasienter og er i gult beredskapsnivå.

Den siste uken har det vært smittetilfeller knyttet til flere av kommunens langtidsinstitusjoner: Fjell bo- og servicesenter, Hamborgstrøm bo- og servicesenter, Helsehuset, Konnerud bo- og servicesenter, Saniteten bo- og servicesenter og Åskollen bo- og servicesenter.

Denne uken er det påvist koronasmitte hos over 1 000 personer i kommunen, som er høyere enn antallet med påvist smitte i uke 49 og 50. Det er det høyeste antallet smittet på én uke til nå i pandemien. Dette innebærer at mange er i isolasjon og at mange er i karantene til enhver tid, noe som påvirker de kommunale tjenestene i Drammen kommune. 

- Antallet som er smittet av deltavarianten av koronaviruset har gått nedover, mens antallet smittet av omikronvarianten har fortsatt å øke videre. Dette skyldes at denne varianten smitter lettere enn tidligere varianter, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

I uke 1 har over 8000 personer fått oppfriskningsdose i Drammenshallen og på Gulskogen senter, i tillegg til noen hundre som har fått dose 1 og 2. Omtrent like mange har time for vaksinasjon denne uken. I uke 1 og 2 mottar kommunen bistand fra forsvaret til vaksinering i Drammenshallen. Kommunen oppfordrer alle innbyggere til å bestille time for oppfriskningsdose når det er gått 20 uker fra dose 2. Det er mulig å komme på drop-in for dose 1 og 2 på Gulskogen senter hverdager fra kl. 11-17.

Fra uke 3 vil vaksinasjonen foregå i vårt nye vaksinasjonssenter i Thamsgate. Kommunen sender nå løpende ut invitasjoner til å booke time her for innbygger som passerer 20 ukers intervallet i uke 3, 4 og 5. De fleste vil få tilbud om å booke time den uken de passerer 20 uker siden forrige dose, men for noen kan det gå 21 uker.

6. januar

Antall smittetilfeller mandag til onsdag uke 1: 566
Antall smittede totalt: 11 852
Antall døde totalt: 56

– Som forventet så stinger nå smittetallene. For perioden 29.12–2.1. er andelen omikron 60 % og sykehuslaboratoriet rapporterer nå at rundt 70 % av prøvene ved analyser de siste dagene fra vårt område er omikron, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Siden sist rapportering er det tilkommet smittetilfeller ved ytterligere to institusjoner; Åskollen bo- og servicesenter og Konnerud bo- og servicesenter.

Det er i løpet av ukens tre første dager satt over 7 500 vaksinedoser i regi av kommunen. Nå blir det en litt lavere vaksinasjonstakt med vaksinering kun ved vaksinasjonssenteret på Gulskogen frem til førstkommende onsdag før det blir tre tilsvarende vaksinasjonsdager i Drammenshallen i siste del av uke 2.

3. januar

Ukesrapport uke 52:

Antall smittetilfeller siste uken: 679
Antall smittetilfeller siste 14 dager: 1398
Antall smittede totalt: 11 286
Antall døde totalt: 56

Det er per i dag et pågående utbrudd av koronavirus ved to av kommunens langtidsinstitusjoner, Losjeplassen bo- og servicesenter og Saniteten bo- og servicesenter. Drammen sykehus rapporter fortsatt om høy belastning av covidpasienter og er i gult beredskapsnivå.

De neste to ukene er det lagt opp til nærmere 17 000 vaksinetimer i Drammen kommune fordelt på Drammenshallen og vaksinesenteret på Gulskogen. Kommunen vil få hjelp av både Forsvaret og helsefagstudenter for å klare å tilby så mange vaksinedoser. Alle innbyggere over 45 år, som det er gått mer enn 20 uker siden forrige vaksinedose, skal nå ha fått tilbud om å booke seg time til oppfriskningsdose. Dersom man ikke har fått sms, kan man kontakte vaksinetelefonen på 32 04 40 00. Vi oppfordrer alle til å booke time snarest.

Siste syv dager

30.12.2021
Antall smittetilfeller siste 7 dager: 683
Antall smittetilfeller siste 14 dager: 1527
Antall smittede totalt: 11029
Antall døde totalt: 56

(Tidligere i dag skrev vi at det var 683 smittede mandag, tirsdag og onsdag, det var feil).

Sykehuset melder fortsatt om høyt press og er i gul beredskap. De siste dagene er det avdekket smitte knyttet til to av våre helseinstitusjoner, Losjeplassen bo- og servicesenter og Saniteten bo- og servicesenter. Det medfører testing og besøksrestriksjoner.

30. desember fra kl. 11.00-17.00 er det drop-in for 1. og 2. vaksinedose ved vaksinesentret på Gulskogen.

– I vinter vil det være ett stor smittetrykk i samfunnet vårt. Det å være uvaksinert gir en betydelig økt risiko for alvorlig sykdom, sykehusinnleggelser og død. Derfor er det viktig at alle som ikke har påbegynt, eller fullført grunnvaksineringen med 2 doser nå benytter sjansen til å få gjort dette, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Alle over 45 år, der det har gått mer enn 20 uker siden sist vaksinedose, har fått invitasjon til å booke time til oppfriskningsdose i uke 1 og uke 2.

– Vi oppfordrer alle som nå er invitert til å benytte seg av tilbudet så snart som mulig, avslutter Sagberg.

27. desember

Tall fra uke 51:

Antall smittetilfeller siste uken: 719
Antall smittetilfeller siste 14 dager: 1708
Antall smittede totalt: 10607
Antall døde totalt: 56

Sykehuset melder fortsatt om høyt press og er i gul beredskap.

Siste dagene er det avdekket smittet knyttet til Strømsø bo- og servicesenter, som medfører testing og besøksrestriksjoner.

Rettelse: Vi skrev i statusen tidligere i dag at det var avdekket smitte knyttet til Konnerud bo- og servicesenter. Dette var smitte knyttet til hjemmetjenesten, så dette får ikke konsekvenser for institusjonen. De dette har betydning for er blitt varslet. 

- Gjennom høytidsdagene har vi sett betydeligere lavere antall nye tilfeller enn det vi så rett før jul, men det er også betydelig færre som tester seg, sier smittevernoverlege Einar Sagberg og fortsetter:

- Det er derfor en stor usikkerhet med tanke på hvordan den underliggende smittetrenden egentlig er. Det er for satt svært viktig at alle med nyoppståtte luftveissymptomer tester seg.

Gjennom romjulen er det drop-in for 1. og 2. vaksinedose alle virkedager ved vaksinesentret på Gulskogen.

- Det vil i vinter være ett stor smittetrykk i samfunnet vårt og det å være uvaksinert gir en betydelig økt risiko for alvorlig sykdom, sykehusinnleggelser og død, derfor er det viktig at alle som ikke har påbegynt eller fullført grunnvaksineringen med 2 doser nå benytter sjansen til å få gjort dette, sier Sagberg.

Drammen kommune melder også om et dødsfall sist uke. Ordfører Monica Myrvold Berg sender sine kondolanser og varmeste tanker til de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem.

23. desember

Antall smittetilfeller mandag til onsdag: 391
Antall smittetilfeller siste 14 dager: 1838
Antall smittede totalt: 10 279
Antall døde totalt: 55

Denne uka passerte man 10 000 påviste smittetilfeller i Drammen kommune siden pandemiens start. Halvparten av alle tilfellene er påvist etter 1. september 2021, og 25 % er påvist i desember 2021.

– Selv om vaksineringen beskytter godt mot alvorlig sykdom, ser vi at når så mange blir smittet samtidig er det mer enn det som kan ivaretas innenfor helsetjenestenes ordinære rammer. Sykehusene er sterkt påvirket av antallet personer som har fått alvorlig sykdomsforløp, og helsetjenestene utenfor sykehusene er sterkt påvirket av situasjonen også, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

– Antallet med påvist smitte har gått ned i begynnelsen av denne uka, sammenlignet med forrige uke. Det er tydelig at det er effekt på spredningen av deltavarianten med de omfattende tiltakene som er satt inn, avslutter Sagberg.

20. desember

Ukesrapport uke 50:

Antall smittetilfeller siste uken: 982
Antall smittetilfeller siste 14 dager: 1967
Antall smittede totalt: 9 888
Antall døde totalt: 55

Vestre Viken og Drammen sykehus er i gul beredskap, og det meldes om presset intensivkapasitet. Se Vestre vikens nettsider for nærmere informasjon.

Det er fortsatt høy belastning på kommunale helse- og omsorgstjenester som følge av luftveisinfeksjoner og pandemisituasjonen. Ved to av institusjonene våre, Drammen Helsehus og Hamborgstrøm bo- og servicesenter har vi pågående utbrudd siste uke.

- Det er likevel positivt at det kan se ut som at økningen i antall smittede flater noe ut i Drammen. Vi har like mange smittetilfeller i uke 50 som vi hadde i uke 49, etter at det har vært en jevn smitteøkning uke for uke fra uke 41 til uke 49, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Regjeringen åpner nå opp for at alle ned til 18 år som har fått 2 doser for mer enn 20 uker siden kan få en oppfriskningsdose. Du kan lese mer om dette på regjeringens nettside. 

- I Drammen kommune har vi nå sendt ut invitasjon til alle med underliggende risikofaktorer der det er gått mer enn 20 uker siden fikk dose to. Nå inviterer vi fortløpende etter alder de fra 65 år og nedover der det har gått 20 uker siden siste dose, forteller Einar Sagberg.

To eldre koronasmittede personer i Drammen kommune gikk bort i løpet av uken som gikk. Ordfører Monica Myrvold Berg sender sine kondolanser og varmeste tanker til de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem.

16. desember

Antall smittetilfeller mandag til onsdag: 538
Antall smittetilfeller siste 14 dager: 1877
Antall smittede totalt: 9448
Antall døde totalt: 53

Oppfriskningsdose til de over 45

Starter jevnlig testing av elever på alle trinn

13. desember

UKesrapport uke 49:

Antall smittetilfeller siste uken: 989
Antall smittetilfeller siste 14 dager: 1658
Antall smittede totalt: 8910
Antall døde totalt: 53

Vestre Viken og Drammen sykehus er i gul beredskap, og det meldes om presset intensivkapasitet. Se Vestre vikens nettsider for nærmere informasjon.

Det er fortsatt høy belastning på kommunale helse- og omsorgstjenester som følge av luftveisinfeksjoner og pandemisituasjonen.

Ved Drammen Helsehus er det et pågående utbrudd hvor totalt fem pasienter og tre ansatte så langt har testet positivt.

Fra 9. desember gjelder nye nasjonale råd og regler for koronasituasjonen.

- Den siste uken har det vært en videre stigning i antallet smittede. Fortsatt er flertallet av de smittede i aldersgruppen 0-19 år, men det er en stigning av smitte også i eldre aldersgrupper, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.
De siste 14 dagene er i underkant av 40% av de smittede i aldersgruppa 0-19.

- Den siste uken er det bekreftet 27 tilfeller av sannsynlig omikronvariant av koronaviruset i Drammen kommune. Disse prøvene er videresendt til FHI for endelig analyse, sier Sagberg.

De som er nærkontakt av tilfelle med sannsynlig omikron, er pålagt karantene- også dersom de er nærkontakt andre steder enn i husstand eller tilsvarende nær. Som følge av sannsynlig omikronsmitte er derfor noen klasser satt i karantene på enkelte skoler. Det er til sammen fire klasser på barnetrinnet, en klasse på ungdomstrinnet og en klasse i videregående skole. Total er seks skoler rammet av at noen elever er i karantene.

Grunnet mye smitte på skolene, pågår det vurdering av hva som er aktuelle tiltak. Mer informasjon om dette vil komme så snart eventuelle tiltak er besluttet.

Drammen kommune melder også om et dødsfall på Helsehuset forrige helg. Det knyttes ikke til det nåværende utbruddet. Ordfører Monica Myrvold Berg sender sine kondolanser og varmeste tanker til de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem. 

6. desember

Ukesrapport uke 48:

Oppdatert klokken 11.45 etter at kommunen har fått melding om to korona-dødsfall ved Drammen sykehus i løpet av helgen.

 Antall smittetilfeller siste uken: 669
Antall smittetilfeller siste 14 dager: 1127
Antall smittede totalt: 7921
Antall døde totalt: 52

Vestre Viken og Drammen sykehus er i gul beredskap. Drammen sykehus hadde forrige uke en markant økning i antallet covid-19-innleggelser. Se Vestre vikens nettsider for nærmere informasjon.

Det er økende belastning på kommunale helse- og omsorgstjenester som følge av pandemisituasjonen.

Drammen sykehuset har informert Drammen kommune om to koronadødsfall ved Drammen sykehus i løpet av helgen. Ordfører Monica Myrvold Berg sender sine kondolanser og varmeste tanker til de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem. Ytterligere informasjon om dødsfallene er det Drammen sykehus som håndterer.

Fra natt til mandag 6. desember gjelder de regionale smitteverntiltaken også Drammen kommune og Lier kommune. Både Drammen og Lier fikk fredag 3. desember en redegjørelse om situasjonen ved Drammen sykehus. Sykehuset meldte om en presset situasjon, og økende antall covid-pasienter som trenger intensivbehandling i løpet av det foregående døgnet. Slik situasjonen utvikler seg, bad sykehuset kommunene i deres nedslagsfelt om å ta nødvendige grep for å redusere smittespredningen. Kommunene meldte dette inn til nasjonale myndigheter, som etter en ny vurdering i helgen altså inkluderte Drammen kommune og Lier kommune i forskriften.

Les mer om forskriften her: Regionale smitteverntiltak i Drammen og Lier kommune - regjeringen.no

- Den siste uken har det vært en videre stigning i antallet smittede. Det er et viktig poeng at smittetallene i seg selv ikke er problemet. Hvis det ikke var noen som fikk alvorlig forløp av sykdommen, ville det ikke være nødvendig å begrense hvor mange som blir smittet. Imidlertid er det fullvaksinerte eldre og andre utsatte personer som ikke har fått oppfriskningsdose enda, og de uvaksinerte, som for tiden har risiko for alvorlig sykdomsforløp og behov for sykehusbehandling, sier smitteveroverlege Einar Sagberg, og fortsetter:

- Det aller viktigste tiltaket nå, er vaksineringen. De som skal ha oppfriskningsdose må få tatt den. Og de som enda ikke har fått første og andre dose, må få tatt disse dosene. 

Foreløpig har Drammen kommune ikke fått meldt at prøver analysert ved sykehuset har gitt mistanke om omikron-variant. Denne nye varianten av viruset virker å være betydelig mer smittsom enn de tidligere variantene, og usikkerheten rundt varianten er stor. Stemmer disse antagelsene, vil varianten også spre seg til Drammen. Det er foreløpig ikke rapportert at denne varianten gir mer alvorlig sykdom enn de tidligere variantene, men det trengs lengre observasjonstid for å kunne konkludere.

29. november

Ukesrapport uke 47:

Antall smittetilfeller siste uken: 458
Antall smittetilfeller siste 14 dager: 782
Antall smittede totalt: 7252
Antall døde totalt: 50

Det var økende antall innleggelser av covid pasienter ved Drammen sykehus inn mot helgen. Sykehusene i Vestre Viken er i beredskap. Se  Vestre Viken for nærmere informasjon.

Det ikke meldt om vesentlig belastning ved kommunale helse- og omsorgstjenester, men stadig høy belastning på legevakt og fastleger av luftveispasienter generelt.

- Før helgen ble det kjent at en ny variant, omikron, var oppdaget i Afrika og at den sprer seg raskt. Foreløpig er den ikke påvist i Norge, men inntil man har mer kunnskap om varianten er ønsket at vi skal forsøke å begrense spredningen av varianten. For Drammens del innebærer dette at vi fortsetter å holde trykket oppe på smittesporing rundt hvert enkelt tilfelle av koronavirus, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

For reisende som har kommet fra landene Sør-Afrika, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Mosambik, Lesotho, Eswatini og Malawi de siste to ukene er det viktig at de setter seg inn i reglene som gjelder for testing.

FHI har vurdert at det er for tidlig å vurdere hvor godt vaksinasjon beskytter mot smitte med omikronvarianten, men de regner med fortsatt beskyttelse mot alvorlig sykdom.

- Derfor er det viktig at flest mulig benytter seg av tilbudet om en oppfriskningsdose, sier Einar Sagberg.

Alle over 65 år skal nå ha fått tilbud om å bestille time for oppfriskningsdose. Dersom det nå er noen i denne gruppen som ikke har fått tilbud må de kontakte vaksinetelefon for å bli satt opp til time.

 

22. november

Ukesrapport uke 46:

Antall smittetilfeller siste uken: 324
Antall smittetilfeller siste 14 dager: 616
Antall smittede totalt: 6794
Antall døde totalt: 50

Ikke meldt om vesentlig belastning på sykehuset.
Ikke meldt om vesentlig belastning ved kommunale helse- og omsorgstjenester.

- Sist uke ser vi at antall som tester seg både med hurtigtester og med PCR-test på Sundland teststasjon øker, men likevel ser smittetallene ut til å flate ut. Men det er for tidlig å si om det er en sikker trend, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Det er flere tilfeller av smitte hos ansatte de siste ukene. Det har ikke medført smitte til pasienter og brukere, men siste uke var det ett tilfellet hvor det ble påvist smitte hos en bruker ved hjemmetjenesten Underlia som muligens kan settes i sammenheng med smitte hos ansatt.

Folkehelseinstituttet har oppdatert Flytskjema for barn og voksne med luftveissymptomer.

15. november

Ukesrapport uke 45

Antall smittetilfeller siste uken: 293
Antall smittetilfeller siste 14 dager: 431
Antall smittede totalt: 6470
Antall døde totalt: 50 

Ikke meldt om vesentlig belastning på sykehuset.
Ikke meldt om vesentlig belastning ved kommunale helse- og omsorgstjenester.

- Den siste uken har det vært en kraftig stigning i antall påviste smittetilfeller i Drammen kommune, med mer enn en dobling i antall påviste tilfeller i forhold til forrige uke. Vi ser dermed at den smitteøkningen som har vært observert andre steder, nå også har nådd Drammen, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Denne endringen ble observert i løpet av uken, og var avgjørende for at også Drammens smittevernoverlege kom med råd til befolkningen før helga.

Det er tydelig at smittespredningen nå er utbredt i samfunnet. Rundt en fjerdedel av de som får påvist smitte, har ukjent smitteopphav, noe som tydelig viser at koronaviruset smitter på steder man ikke kjenner til at det er smitte.

- Vi har nå koronasmitte generelt utbredt i samfunnet, og man må nå regne med at det er koronasmittede personer der man ferdes. Forskjellen nå i forhold til tidligere smittebølger er vaksinasjonen. Det at mange er vaksinert har gjort at økt smitte ikke har gitt en stor belastning på helsevesenet til nå i denne smittebølgen, sier Johannessen og tilføyer:

- Men med den sterke økningen i antallet smittetilfeller, og at smitte nå ikke tydelig begrenser seg til de yngste aldersgruppene, er det en utvikling som ikke er gunstig.

Det er viktig å praktisere godt smittevern, for å unngå smittespredning til personer som kan få alvorlig forløp av sykdommen.

Regjeringen legger opp til å  tilby en oppfriskningsdose til alle over 18 år. Det planlegges for dette i 2022 og endelige råd fra Fhi vil komme senere. For tiden er det dem over 65 år, samt helsepersonell, som tilbys oppfriskningsdose.

På kommunens vaksinasjonstilbud på Gulskogen, er det åpent for dem som enda ikke har fått første og andre vaksinedose. Man kan bestille time, eller komme på drop-in. Hvis du ikke er vaksinert er du hjertelig velkommen! Og kjenner du noen som ikke er vaksinert, så fortell gjerne hvor og hvordan man kan vaksinere seg. Vaksinering er gratis, og tilbys alle som har tilholdssted i kommunen.

8. november

Ukesrapport uke 44:

Antall smittetilfeller siste uken: 138
Antall smittetilfeller siste 14 dager: 240
Antall smittede totalt: 6177
Antall døde totalt: 50

Ikke meldt om vesentlig belastning på sykehuset
Ikke meldt om vesentlig belastning ved kommunale helse- og omsorgstjenester.

- For tredje uke på rad ser vi at tallene for koronasmittede i Drammen har steget, slik de også gjør nasjonalt. Vi ser at mange av de som tester seg har vært forkjølet en stund før de tar test. Derfor vil vi minne om at det fortsatt er viktig at alle som blir forkjølet eller får influensaliknende symptomer tar en koronatest, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

Det meldes ikke om noen vesentlig belastning av koronapasienter verken fra Drammen Sykehus eller kommunale helseinstitusjoner. Imidlertid er det nå flere av de vanlige luftveisvirusene som sirkulerer igjen, og totalt antall pasienter med luftveisinfeksjon som søker fastlege og legevakt er høyt. Det er særlig stor økning av barn med luftveisinfeksjoner i disse dager. Her kan du lese om råd til foreldre til barn med luftveisinfeksjon.

Uvaksinerte personer er fremdeles overrepresentert blant de smittede, sett i forhold til hvor stor andel de utgjør av befolkningen.

- Det minner oss om hvor viktig vaksine er for å bremse spredningen av viruset i det voksne delen av befolkningen, sier Johannessen.

Det er nå drop-in vaksinering for 1. og 2. vaksinedose samt 3. dose til de som er immunsvekket alle hverdagen mellom 11.00 og 17.00 i vaksinasjonslokalet til Drammen kommune i 1. etg på Gulskogen senter.

Personer over 65 år som skal ha oppfriskningsdose vil motta SMS med invitasjon til dette, og skal ikke bestille time før invitasjon er mottatt.

Drammen kommune har også kampanjedager for influensavaksine til de over 65 år som ikke har fått tilbud via fastlegen sin til dette i Drammenshallen mandag, tirsdag og onsdag denne uken. Timebestilling for influensavaksine gjøres ved å følge linken som alle kommunens innbygger over 65 år får tilsendt på SMS i disse dager, eller ved å ringe vaksinetelefonen.

1. november

Ukesrapport uke 43:

Antall smittetilfeller siste uken: 102
Antall smittetilfeller siste 14 dager: 173
Antall smittede totalt: 6039
Antall døde totalt: 50

Ikke meldt om vesentlig belastning på sykehuset
Ikke meldt om vesentlig belastning ved kommunale helse- og omsorgstjenester

- Etter en fallende smittetrend frem til uke 41 ser vi at antall påviste smittede i Drammen har steget de to siste ukene, slik det også gjør nasjonalt. Det er relativt få som tester seg til tross for at en stor andel av kommunens innbyggere har luftveissymptomer. Det er fortsatt viktig at alle med nyoppståtte luftveissymptomer tar en koronatest, sier smittevernoverlege Einar Sagberg og fortsetter:

- Av de smittede siste fire uker ser vi at uvaksinerte er betydelig overrepresentert i forhold til hvor stor andel de utgjør av befolkningen. Det minner oss om hvor viktig vaksine er for å bremse spredningen av viruset i det voksne delen av befolkningen.

 • Det er nå drop-in vaksinering for 1. og 2. vaksinedose, samt 3. dose til de som er immunsvekket, alle hverdagen mellom 11.00 og 17.00 i vaksinasjonslokalet til Drammen kommune i 1. etg på Gulskogen senter.
 • Oppfriskningsdose til personer over 65 år må det bestilles time til når man får invitasjon til det. Drammen kommune har også kampanjedager for influensavaksine til de over 65 år som ikke har fått tilbud via fastlegen sin til dette i Drammenshallen i uken 45.
 • Timebestilling for influensavaksine gjøres ved å følge linken som alle kommunens innbygger over 65 år får tilsendt på SMS i disse dager, eller ved å ringe vaksinetelefonen.

På grunn av økt pågang av luftveissyke barn melder legevakten om stor pågang på telefonen. 

25. oktober

Ukesrapport uke 42:

Antall smittetilfeller siste uken: 71
Antall smittetilfeller siste 14 dager: 109
Antall smittede totalt: 5937
Antall døde totalt: 50

Ikke meldt stor belastning på sykehuset
Ikke meldt stor belastning kommunale ved helse- og omsorgstjenester

Det rapporteres om en økning i antall med påvist koronasmitte i Norge, og dagens tall viser også at det er en økning i antallet påvist smittede i Drammen.

- Vi kjenner alle godt til sesongvariasjonen når det gjelder luftveissykdom, hvor vinterhalvåret har mye mer luftveissykdom enn sommerhalvåret. At dette også gjelder koronaviruset husker sikkert de fleste også fra forrige høst. Den store forskjellen nå, er vaksineringen, sier kommuneoverlege Johan David Johannessen og fortsetter:

- Den gjør at det er langt færre som får et alvorlig forløp av covid-19. Men det vil fortsatt være mange personer som vil oppleve covid-19 som et alvorlig helseproblem, og det vil fortsatt være dødsfall grunnet sykdommen også i Norge.

Det er fortsatt vurderingen i Drammen at gjenåpningen av samfunnet har gått bra, og smittespredningen har ikke blitt et stort samfunnsproblem på ny.

- Økende smittetall må vi ta som en påminnelse om å følge de gjeldende smittevernrådene, om god hygiene, å være hjemme når vi er syke, og teste oss ved tegn til luftveissykdom, sier Johannessen.

Oppfriskningsdose til eldre over 65 år og sykehjemsbeboere starter denne uken.

18.oktober

Ukesrapport uke 41:

Antall smittetilfeller siste uken: 38
Antall smittetilfeller siste 14 dager: 100
Antall smittede totalt: 5866
Antall døde totalt: 50

Ikke meldt stor belastning på sykehuset
Ikke meldt stor belastning kommunale ved helse- og omsorgstjenester

Det er mye luftveissykdom i kommunen for tiden, men antallet påviste tilfeller av koronasmitte har fortsatt å falle.

- Dette skyldes delvis lavere testtall og at det nok er en del smittede som ikke testes, men den viktigste faktoren er at så mange av kommunens innbyggere har tatt koronavaksine, forteller kommuneoverlege John David Johannessen og fortsetter:

- Koronasmitte vil fortsatt være til stede i samfunnet, og de som ikke er vaksinert vil måtte regne med å bli syke. For barn betyr dette vanligvis lite, og derfor vaksineres ikke barn under 12 år. Men for alle som er 12 år og eldre, har Folkehelseinstituttet vurdert at det er tryggere å ta vaksine enn å bli syk av koronaviruset.

Drammen kommune har sluttet å vaksinere i Drammenshallen, men vil fortsatt ha et vaksinetilbud som gjør det mulig å få koronavaksine. Fra mandag 18. oktober er det timebestilling og drop-in på kommunens nye vaksinasjonslokale på Gulskogen Senter, mandag til fredag 11.00-17.00. 

Her kan du lese mer om vaksinasjonslokalet på Gulskogen senter.

Så langt har vi kommet i vaksineringen

11. oktober

Ukesrapport uke 40:

Antall smittetilfeller siste uken: 63
Antall smittetilfeller siste 14 dager: 120
Antall smittede totalt: 5828
Antall døde totalt: 50

Ikke meldt stor belastning på sykehuset
Ikke meldt stor belastning kommunale ved helse- og omsorgstjenester

- Smittesituasjonen i Drammen fremstår fremdeles som godt håndterbar. Antall som tester seg har falt ganske mye de siste par ukene. Det er derfor grunn til å minne om at det fortsatt er anbefalt å ta koronatest ved luftveissymptomer, slik at vi kan holde oversikt over smitteutbredelsen i kommunen vår, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen og fortsetter: 

- FHI varsler at det er forventet at utbrudd med noen virus som gir luftveisinfeksjon, kan bli kraftigere enn normalt kommende vintersesong. Det er derfor fremdeles viktig å holde seg hjemme ved nyoppståtte forkjølelses- eller influensasymptomer, for å begrense spredning av både COVID-19 og andre smittsomme virussykdommer.

4.oktober

Ukesrapport uke 39:

Antall smittetilfeller siste uken: 57
Antall smittetilfeller siste 14 dager: 174
Antall smittede totalt: 5765
Antall døde totalt: 50

Ikke meldt stor belastning på sykehuset
Ikke meldt stor belastning ved kommunale helse- og omsorgstjenester

- For 4. uken på rad faller antall smittede i Drammen. Det er fortsatt aldersgruppen 10-19 år som har flest smittetilfeller og utgjør 40 prosent av de smittede. Smittesituasjonen i Drammen fremstår godt håndterbar. Antall som tester seg har også falt de siste ukene, og det viktig at innbyggerne fortsetter å teste seg ved luftveissymptomer slik at vi kan holde oversikt over smitteutbredelsen i kommunen vår, sier smittevernoverlege Einar Sagberg og fortsetter: 

- Mot slutten av denne uken vil alle legesentrene i kommunen ha mottatt influensavaksine. Det er sannsynlig at det blir en vintersesong med mye influensavirus i omløp, etter to sesonger med lite sirkulerende influensavirus på grunn av de strenge smitteverntiltakene. Det gjør det ekstra viktig at de som er i målgruppen for influensavaksine sørger for å få tatt denne vaksinen i år.

Det er satt 138 389 vaksinedoser i Drammen kommune så langt.

Det ble satt 1353 doser forrige uke.

Denne uken er det drop-in vaksinering i Drammenshallen mandag – torsdag kl. 12.00-18.00. (Pfeizer mandag og tirsdag, Moderna onsdag og torsdag)

Endring i rapportering av koronastatus.

1. oktober

Smittetilfeller: 5
Kjent smittevei: 1
Smittesporing pågår: 0
Ukjent smittevei: 4
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 1

Berørte barnehager: Ingen
Berørte skoler: Ingen
Berørte helseinstitusjoner: Ingen

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 188
Antall smittede totalt: 5736
Antall døde totalt: 50

30. september

Smittetilfeller: 3
Kjent smittevei: 1
Smittesporing pågår: 0
Ukjent smittevei: 1
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 1

Berørte barnehager: Ingen
Berørte skoler: Åssiden videregående skole
Berørte helseinstitusjoner: Ingen

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 217
Antall smittede totalt: 5731
Antall døde totalt: 50

29. september

Smittetilfeller: 7
Kjent smittevei: 5
Smittesporing pågår: 0
Ukjent smittevei: 2
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 0

Berørte barnehager: Ingen
Berørte skoler: Drammen videregående skole
Berørte helseinstitusjoner: Ingen

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 243
Antall smittede totalt: 5728
Antall døde totalt: 50

28. september

Smittetilfeller: 13
Kjent smittevei: 9
Smittesporing pågår: 1
Ukjent smittevei: 3
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 0

Berørte barnehager: Steinberg
Berørte skoler: Åssiden skole, Steinberg skole.
Berørte helseinstitusjoner: Ingen

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 283
Antall smittede totalt: 5721
Antall døde totalt: 50

27. september

Smittetilfeller: 8
Kjent smittevei: 8
Smittesporing pågår: 0
Ukjent smittevei: 0
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 0

Berørte barnehager: Ingen
Berørte skoler: Ingen
Berørte helseinstitusjoner: Ingen

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 318
Antall smittede totalt: 5708
Antall døde totalt: 50

Det er satt 137 036 vaksinedoser til nå i Drammen kommune. 3396 er satt den siste uken.

Ca. 2500 12-15 åringer er vaksinert nå. Det tilsvarer ca. 54 %.

Ca. 570 har fått dose 3 så langt.

Tilbudet om vaksinering trappes ned. De to neste ukene er det drop-in vaksinering i Drammenshallen mandag – torsdag kl. 12-18.

26. september

Smittetilfeller: 9
Kjent smittevei: 6
Smittesporing pågår: 0
Ukjent smittevei: 3
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 0

Berørte barnehager: Ingen
Berørte skoler: Mjøndalen skole, Konnerud skole
Berørte helseinstitusjoner: Ingen

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 318
Antall smittede totalt: 5700
Antall døde totalt: 50

25. september

Smittetilfeller: 16
Kjent smittevei: 12
Smittesporing pågår: 0
Ukjent smittevei: 4
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 0

Berørte barnehager: Ingen
Berørte skoler: Mjøndalen skole, Konnerud skole
Berørte helseinstitusjoner: Ingen

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 324
Antall smittede totalt: 5691
Antall døde totalt: 50

Koronarelaterte artikler publisert siste døgn:
Nye anbefalinger knyttet til koronapandemien
Avstand og antallsbegrensninger oppheves

24. september

Smittetilfeller: 19
Kjent smittevei: 14
Smittesporing pågår: 0
Ukjent smittevei: 5
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 0

Berørte barnehager: Ingen
Berørte skoler: Åssiden barneskole og Marienlyst skole
Berørte helseinstitusjoner: Tangen hjemmetjeneste

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 328
Antall smittede totalt: 5675
Antall døde totalt: 50

Koronarelatert artikkel publisert siste døgn:

23. september

Smittetilfeller: 16
Kjent smittevei: 13
Smittesporing pågår: 0
Ukjent smittevei: 3
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 0

Berørte barnehager: Fjell barnehage
Berørte skoler: Gulskogen skole, Åssiden skole, Folkeuniversitetet i Drammen.
Berørte helseinstitusjoner: Konnerud hjemmetjenester.

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 329
Antall smittede totalt: 5656
Antall døde totalt: 50

22. september

Smittetilfeller: 29
Kjent smittevei: 27
Smittesporing pågår: 0
Ukjent smittevei: 2
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 0

Berørte barnehager: Ingen
Berørte skoler: Marienlyst skole, Drammen videregående skole og Konnerud skole
Berørte helseinstitusjoner: Hamborgstrøm bo- og servicesenter

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 376
Antall smittede totalt: 5640
Antall døde totalt: 50

21. september

Smittetilfeller: 20
Kjent smittevei: 15
Smittesporing pågår: 0
Ukjent smittevei: 3
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 2

Berørte barnehager: Bacheparken barnehage
Berørte skoler: Konnerud skole, Drammen videregående skole, Børresen skole, Svensedammen skole, Åssiden videregående skole
Berørte helseinstitusjoner: Ingen

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 393
Antall smittede totalt: 5611
Antall døde totalt: 50

20. september

Smittetilfeller: 14
Kjent smittevei: 11
Smittesporing pågår: 0
Ukjent smittevei: 3
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 0

Berørte barnehager: Ingen
Berørte skoler: Drammen videregående skole, Åssiden videregående skole og Rødskog skole.
Berørte helseinstitusjoner: Ingen

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 412
Antall smittede totalt: 5591
Antall døde totalt: 50

Det er satt 133 640 vaksinedoser til nå i Drammen kommune. 1306 er satt den siste uken. Dette er ett av de laveste antall vaksinedoser som er satt siden starten av vaksineringen.

Mandag 20. september er det drop-in vaksinering i Drammenshallen fra kl. 13.00 – 15.00, for de over 18 år.

Denne uka er det cirka tre tusen 12–15 åringer som skal vaksineres.

19. september

Smittetilfeller: 8
Kjent smittevei: 6
Smittesporing pågår: 0
Ukjent smittevei: 2
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 0

Berørte barnehager: Espira Vannverksdammen barnehage.
Berørte skoler: Åssiden vgs., Marienlyst, Konnerud skoler.
Berørte helseinstitusjoner: -

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 433
Antall smittede totalt: 5577
Antall døde totalt: 50

18. september

Smittetilfeller: 21
Kjent smittevei: 17
Smittesporing pågår: 0
Ukjent smittevei: 3
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 1

Berørte barnehager: Fjell barnehage.
Berørte skoler: Drammen vgs., Åssiden vgs., Kjøsterud, Svendsedammen, Eknes, Åsen.
Berørte helseinstitusjoner: -

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 451
Antall smittede totalt: 5569
Antall døde totalt: 50

17. september

Smittetilfeller: 34
Kjent smittevei: 30
Smittesporing pågår: 0
Ukjent smittevei: 3
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 1

Berørte barnehager: Ingen
Berørte skoler: Åssiden videregående, Kjøsterud skole, Konnerud skole, Marienlyst skole, Drammen videregående, Svensedammen skole.
Berørte helseinstitusjoner: Ingen

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 459
Antall smittede totalt: 5548
Antall døde totalt: 50

Koronarelaterte artikler publisert siste døgn:

 • Ta dose to nå

16. september

Smittetilfeller: 29
Kjent smittevei: 25
Smittesporing pågår: 0
Ukjent smittevei: 3
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 1

Berørte barnehager: Ingen
Berørte skoler: Åssiden videregående, Akademiet Ypsilon, Tangen skole, Veiavangen ungdomsskole, Danvik skole, Svensedammen skole, Tømmerås skole.
Berørte helseinstitusjoner: Svelvik hjemmetjeneste

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 458
Antall smittede totalt: 5514
Antall døde totalt: 50

Koronarelaterte artikler publisert siste døgn:

15. september

Smittetilfeller: 47
Kjent smittevei: 39
Smittesporing pågår: 1
Ukjent smittevei: 7
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 0

Berørte barnehager: Ingen
Berørte skoler: Åssiden videregående, Drammen videregående, Kjøsterud skole, Mjøndalen skole.
Berørte helseinstitusjoner: Fredholt bo- og servicesenter.

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 456
Antall smittede totalt: 5485
Antall døde totalt: 50

14. september

Smittetilfeller: 48
Kjent smittevei: 38
Smittesporing pågår: 5
Ukjent smittevei: 4
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 1

Berørte barnehager: Ingen
Berørte skoler: Drammen videregående, Åssiden videregående, Marienlyst, Svensedammen, Veiavangen, Brandengen, Steinberg
Berørte helseinstitusjoner: Ingen

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 439
Antall smittede totalt: 5438
Antall døde totalt: 50

13. september

Smittetilfeller: 8
Kjent smittevei: 6
Smittesporing pågår: 0
Ukjent smittevei: 2
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 0

Berørte barnehager: Ingen
Berørte skoler: Drammen videregående skole, Veiavangen ungdomsskole, Åssiden videregående skole
Berørte helseinstitusjoner: Ingen

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 431
Antall smittede totalt: 5390
Antall døde totalt: 50

Det er satt 132 334 vaksinedoser til nå i Drammen kommune. 5429 er satt den siste uken. Kommunen er i innspurten med vaksinering av 2.doser, og har gått ut med en sterk oppfordring til innbyggerne om å møte til dose 2. Denne uken uken er det kun vaksinering torsdag og fredag på grunn av valg og andre arrangementer i hallen.

12. september

Smittetilfeller: 15
Kjent smittevei: 7
Smittesporing pågår: 0
Ukjent smittevei: 7
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 1

Berørte barnehager: Ingen
Berørte skoler: Drammen videregående skole, Svensedammen skole
Berørte helseinstitusjoner: Ingen

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 445
Antall smittede totalt: 5382
Antall døde totalt: 50

11. september

Antall smittetilfeller: 20
Kjent smittevei: 15
Smittesporing pågår: 1
Ukjent smittevei: 4
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 0

Berørte barnehager: Åsløkka barnehage.
Berørte skoler: Kjøsterud skole, Svensedammen skole, Åssiden videregående skole og Drammen videregående skole.
Berørte helseinstitusjoner: Ingen.

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 431
Antall smittede totalt: 5367
Antall døde totalt: 50

Koronarelatert artikler publisert siste døgn:

10. september

Antall smittetilfeller: 20
Kjent smittevei: 17
Smittesporing pågår: 0
Ukjent smittevei: 3
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 0

Berørte barnehager: Ingen
Berørte skoler: Aronsløkka, Heltberg videregående skole, Drammen videregående skole, Åssiden videregående skole, Galterud, Svensedammen.
Berørte helseinstitusjoner: Ingen

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 459
Antall smittede totalt: 5347
Antall døde totalt: 50

Nå får 12-15-åringene vaksinetilbud

9. september

Antall smittetilfeller: 63
Kjent smittevei: 47
Smittesporing pågår: 11
Ukjent smittevei: 3
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 2

Berørte barnehager: Åsen barnehage
Berørte skoler: Drammen videregående, Åssiden videregående, Marienlyst skole, Svendsedammen, Kjøsterud, Akademiet Sundland, Brandengen .
Berørte helseinstitusjoner: Ingen

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 473
Antall smittede totalt: 5327
Antall døde totalt: 50

8. september

Antall smittetilfeller: 46
Kjent smittevei: 32
Smittesporing pågår: 12
Ukjent smittevei: 2
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 0

Berørte barnehager: Ingen
Berørte skoler: Drammen videregående, Åssiden videregående, Marienlyst skole.
Berørte helseinstitusjoner: Ingen

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 448
Antall smittede totalt: 5264
Antall døde totalt: 50

7. september

Antall smittetilfeller: 39
Kjent smittevei:  32
Smittesporing pågår: 2
Ukjent smittevei: 4
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 1

Berørte barnehager: Sørbyløkka, Kobbervik gård.
Berørte skoler: Brandengen, Fjell, Aronsløkka, Marienlyst, Åssiden videregående skole, Drammen videregående skole og Akademiet Sundland.
Berørte helseinstitusjoner: Ingen

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 421
Antall smittede totalt: 5218
Antall døde totalt: 50

Drammen sykehuset har informert Drammen kommune om at en eldre mann døde ved sykehuset sist søndag etter å ha blitt smittet av koronaviruset. Ordfører Monica Myrvold Berg i Drammen kommune sender sine kondolanser og varmeste tanker til de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem. Ytterligere informasjon om dødsfallet er det Drammen sykehus som håndterer.

Koronarelaterte artikler publisert siste døgn:

6. september

Antall smittetilfeller: 35
Kjent smittevei: 24
Smittesporing pågår: 1
Ukjent smittevei: 9
Smitte tilknyttet utenlandsreise:1

Berørte barnehager: Åsen
Berørte skoler: Marienlyst skole, Aronsløkka skole, Kjøsterud skole, Akademiet Sundland, Åskollen skole, Fjell skole, Drammen VGS, Brandenga skole, Bragernes skole, Åssiden VGS, Drammen Voksenopplæring

Berørte helseinstitusjoner: Ingen
 
Antall smittetilfeller siste 14 dager: 410
Antall smittede totalt: 5179
Antall døde totalt: 49

På grunn av mye smitte har smittevernoverlegen, i samråd med rektor ved skolene, valgt å sette seks klasser i karantene. Dette gjelder fire klasser ved Drammen videregående skole og to ved Akademiet.

Da er det satt 126.905 vaksinedoser til nå i Drammen kommune. 8512 er satt den siste uken. Denne uken skal det settes omlag 7500 vaksiner.  Mandag til fredag denne uken kan de som ønsker, møte til drop-in for første dose i Drammenshallen, men OGSÅ dose 2 for de som har fått dose 1 for mer enn 4 uker siden.

5. september

Antall smittetilfeller: 26
Kjent smittevei: 18
Smittesporing pågår: 6
Ukjent smittevei: 2
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 0

Berørte barnehager: Espira Gåserud.
Berørte skoler: Gulskogen skole, Danvik skole, Mjøndalen skole, Marienlyst skole, Akademiet Sundland videregående skole og Åssiden videregående skole.
Berørte helseinstitusjoner: Ingen.

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 384
Antall smittede totalt: 5109
Antall døde totalt: 49

Koronarelaterte artikler publisert siste døgn:
Én person død av korona

4. september

Antall smittetilfeller: 29
Kjent smittevei: 17
Smittesporing pågår: 6
Ukjent smittevei: 5
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 1

Berørte barnehager: Danvik barnehage.
Berørte skoler: Danvik folkehøyskole, Drammen voksenopplæring, Aronsløkka skole, Fjell skole, Marienlyst skole, Drammen videregående skole og Åssiden videregående skole.
Berørte helseinstitusjoner: Ingen.

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 371
Antall smittede totalt: 5083
Antall døde totalt: 48

Koronarelaterte artikler publisert siste døgn:
Koronaråd til barn, unge og voksne

3. september

Antall smittetilfeller: 33
Kjent smittevei: 22
Smittesporing pågår: 6
Ukjent smittevei: 5
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 0

Berørte barnehager: Åsen barnehage, St.Hansberget barnehage
Berørte skoler: Galterud skole, Drammen videregående skole, Åssiden videregående skole, Marienlyst skole, Akademiet Sundland
Berørte helseinstitusjoner: Ingen

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 358
Antall smittede totalt: 5054
Antall døde totalt: 48

2. september

Antall smittetilfeller: 27
Kjent smittevei: 16
Smittesporing pågår: 1
Ukjent smittevei: 7
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 3

Berørte barnehager: Ingen
Berørte skoler: Drammen voksenopplæring, Marienlyst skole, Kjøsterud skole, Aronsløkka skole, Åssiden skole, Fjell skole, Åssiden videregående skole, Drammen videregående skole, Svensedammen skole, Galterud skole og Gulskogen skole
Berørte helseinstitusjoner: Ingen

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 347
Antall smittede totalt: 5021
Antall døde totalt: 48

1. september

Antall smittetilfeller: 30
Kjent smittevei: 25
Smittesporing pågår: 2
Ukjent smittevei: 3
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 0

Berørte barnehager: Ingen
Berørte skoler: Kjøsterud, Aronsløkka, Åssiden og Åsen skole
Berørte helseinstitusjoner: Ingen

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 325
Antall smittede totalt: 4994
Antall døde totalt: 48

31. august

Antall smittetilfeller: 40
Kjent smittevei: 29
Smittesporing pågår: 7
Ukjent smittevei: 3
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 1

Berørte barnehager: Norlandia Bekkevollen Sprelloppbarnehage
Berørte skoler: Aronsløkka, Åssiden, Bragernes, Åsen, Kjøsterud, Drammen videregående skole, Åssiden veideregående skole, Universitetet i Sørøst-Norge.
Berørte helseinstitusjoner: Bråta, Hjemmetjenesten Losjeplassen, Hjemmetjenesten Åskollen

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 307
Antall smittede totalt: 4964
Antall døde totalt: 48

30. august

Antall smittetilfeller: 71 (Tallet gjelder for fredag 27., lørdag 28. og søndag 29. august)

Kjent smittevei: 44
Smittesporing pågår: 6
Ukjent smittevei: 16
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 5

Berørte barnehager: Åssiden familiebarnehage
Berørte skoler: Voksenopplæringa Drammen, Universitetet i Sørøst-Norge, Sonans Drammen, Åssiden videregående skole, Drammen videregående skole, Kjøsterud ungdomsskole, Veiavangen ungdomsskole, Galterud ungdomsskole, Brandengen skole, Eknes ungdomsskole, Solberg skole, Aronsløkka, Åssiden barneskole.
Berørte helseinstitusjoner: Ingen

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 284
Antall smittede totalt: 4924
Antall døde totalt: 48

Det ble satt i underkant av 9 000 vaksiner i uke 34. Denne uka skal det settes nærmere 10 000 vaksiner.

Onsdag neste uke starter vaksinering med første dose for 16- og 17-åringene. Det er sendt ut brev til dem født i 2004 og 2005. Les mer om tilbudet til 16- og 17-åringene.

Tirsdag til fredag denne uka kan de som ønsker, møte til  drop-in for første dose i Drammenshallen.

27. august

Antall smittetilfeller: 34

Kjent smittevei: 22
Smittesporing pågår: 4
Ukjent smittevei: 5
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 3

Berørte barnehager: Nøstodden barnehage, Fjell barnehage, Steinerbarnehagen Solhagen,
Berørte skoler: Åssiden vgs, Drammen vgs, Akademiet Ypsilon, Universitetet i Sørøst-Norge, Skoger skole, Fjell skole, Galterud skole, Kjøsterud skole
Berørte helseinstitusjoner: Strømsø sykehjem

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 243
Antall smittede totalt: 4853
Antall døde totalt: 48

26. august

Antall smittetilfeller: 27

Kjent smittevei: 16
Smittesporing pågår: 1
Ukjent smittevei: 9
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 1

Berørte barnehager: Ingen.
Berørte skoler: Drammen videregående. Mjøndalen skole.
Berørte helseinstitusjoner: Ingen.

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 216
Antall smittede totalt: 4819
Antall døde totalt: 48

25. august

Antall smittetilfeller: 30

Kjent smittevei: 18
Smittesporing pågår: 3
Ukjent smittevei: 6
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 3

Berørte barnehager: Ingen.
Berørte skoler: Åssiden videregående skole, Solberg skole, Kjøsterud skole, Brandengen skole.
Berørte helseinstitusjoner: Ingen.

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 199
Antall smittede totalt: 4792
Antall døde totalt: 48

24. august

Antall smittetilfeller: 28

Kjent smittevei: 17
Smittesporing pågår: 1
Ukjent smittevei: 3
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 7

Berørte barnehager: Hedensrud barnehage, Læringsverkstedet Nøstodden barnehage
Berørte skoler: Åssiden videregående skole
Berørte helseinstitusjoner: Strømsø sykehjem, Hjemmetjenesten Losjeplassen

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 180
Antall smittede totalt: 4762
Antall døde totalt: 48

23. august

Antall smittetilfeller: 38 (Tallene gjelder fredag 20.08, lørdag 21.08 og søndag 22.08)

Kjent smittevei: 24
Smittesporing pågår: 1
Ukjent smittevei: 9
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 4

Berørte barnehager: Parktunet barnehage
Berørte skoler: Bragernes, Kjøsterud, Aronsløkka, Åssiden Videregående skoler
Berørte helseinstitusjoner: Strømsø sykehjem, Hjemmetjenesten Losjeplassen.

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 162
Antall smittede totalt: 4734
Antall døde totalt: 48

Da er det satt 109.503 vaksinedoser til nå i Drammen kommune. 8577 er satt denne uken og neste uke settes det i overkant av 9000 vaksinedoser. Vi har drop-in for lærere og barnehagepersonell ansatt i Drammen kommune tirsdag kveld.

Vi jobber aktivt med å kontakte innbyggere som ikke har fått vaksine, og har nå særlig fokus på de som har ønsket vaksine, men ikke bestilt time. Vi fortsetter arbeidet med å framskynde vaksinedose 2, men må også sikre at minimumsintervallet overholdes.

20. august

Antall smittetilfeller: 22
Kjent smittevei: 16
Smittesporing pågår: 3
Ukjent smittevei: 0
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 3

Berørte barnehager: Nøstodden barnehage
Berørte skoler: Ingen.
Berørte helseinstitusjoner: Ingen.

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 144
Antall smittede totalt: 4696
Antall døde totalt: 48

19. august

Antall smittetilfeller: 5
Kjent smittevei: 5
Smittesporing pågår: 0
Ukjent smittevei: 0
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 0

Berørte barnehager: Strømsø barnehage.
Berørte skoler: USN.
Berørte helseinstitusjoner: Ingen.

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 130
Antall smittede totalt: 4674
Antall døde totalt: 48

Alle innbyggere som er født i 2003 eller tidligere, og som vil ha koronavaksine, bes om å bestille time til vaksinering så fort som mulig, slik at de kan få første vaksinedose. Tid til vaksinering kan bestilles ved å ringe 32 04 40 00.

Tid til koronatesting kan bestilles på Drammen kommunes nettside eller ved å ringe 32 04 60 00. Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer.

Forhåndsbestilte tester gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen. På Strømsø torg er det et drop-in-tilbud mellom klokken 1400 og 1700 på alle hverdager. Det er ikke mulig å forhåndsbestille tid til testing på Strømsø torg.

All koronatesting i Drammen kommune er gratis.

18. august

Antall smittetilfeller: 12
Kjent smittevei: 9
Smittesporing pågår: 0
Ukjent smittevei: 0
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 3

Berørte barnehager: Ingen.
Berørte skoler: Ingen.
Berørte helseinstitusjoner: Ingen.

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 131
Antall smittede totalt: 4669
Antall døde totalt: 48

Alle innbyggere som er født i 2003 eller tidligere, og som vil ha koronavaksine, bes om å bestille time til vaksinering så fort som mulig, slik at de kan få første vaksinedose. Tid til vaksinering kan bestilles ved å ringe 32 04 40 00.

Tid til koronatesting kan bestilles på Drammen kommunes nettside eller ved å ringe 32 04 60 00. Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer.

Forhåndsbestilte tester gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen. På Strømsø torg er det et drop-in-tilbud mellom klokken 1400 og 1700 på alle hverdager. Det er ikke mulig å forhåndsbestille tid til testing på Strømsø torg.

All koronatesting i Drammen kommune er gratis.

17. august

Antall smittetilfeller: 17
Kjent smittevei: 9
Smittesporing pågår: 0
Ukjent smittevei: 2
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 6

Berørte barnehager: Ingen.
Berørte skoler: Ingen.
Berørte helseinstitusjoner: Ingen.

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 125
Antall smittede totalt: 4657
Antall døde totalt: 48

I går ble det klart at barn under 18 år kan gjennomføre testing i stedet for å gå i karantene, dersom de er nærkontakt til en smittet. Nasjonale myndigheter har endret reglene for smittekarantene i Covid 19-forskriften. Endringen gjelder fra mandag 16. august 2021.

Alle innbyggere som er født i 2003 eller tidligere, og som vil ha koronavaksine, bes om å bestille time til vaksinering så fort som mulig, slik at de kan få første vaksinedose. Tid til vaksinering kan bestilles ved å ringe 32 04 40 00.

Tid til koronatesting kan bestilles på Drammen kommunes nettside eller ved å ringe 32 04 60 00. Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer.

Forhåndsbestilte tester gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen. På Strømsø torg er det et drop-in-tilbud mellom klokken 1400 og 1700 på alle hverdager. Det er ikke mulig å forhåndsbestille tid til testing på Strømsø torg.

All koronatesting i Drammen kommune er gratis.

16. august

Antall smittetilfeller: 30 (Tallet inkluderer smittetilfeller meldt til Drammen kommune fredag 13., lørdag 14. og søndag 15. august)
Kjent smittevei: 9
Smittesporing pågår: 0
Ukjent smittevei: 1
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 20

Berørte barnehager: Ingen.
Berørte skoler: Ingen.
Berørte helseinstitusjoner: Ingen.

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 111
Antall smittede totalt: 4640
Antall døde totalt: 48

– Generelt den siste tiden, og særlig igjennom helgen, har vi sett at smitte etter reise i utland utgjør en stor del av de smittede. Vi ser da hvor viktig det er at hver og en av oss følger opp de reglene som gjelder ved innreise for karantene og testing slik at vi unngår en bølge av nye utbrudd ved avslutningen av sommerferien. Av 111 smittetilfeller siste 14 dager er det 56 personer som tester positivt i forbindelse med test tatt i tilknytning til innreise, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Fredag ble det klart at nasjonale helsemyndigheter åpner opp for å prioritere ansatte i skoler og barnehager for dose 2. Drammen kommune er allerede i gang med å vaksinere ansatte. 

Alle innbyggere som er født i 2003 eller tidligere, og som vil ha koronavaksine, bes om å bestille time til vaksinering så fort som mulig, slik at de kan få første vaksinedose. Tid til vaksinering kan bestilles ved å ringe 32 04 40 00.

Tid til koronatesting kan bestilles på Drammen kommunes nettside eller ved å ringe 32 04 60 00. Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer.

Forhåndsbestilte tester gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen. På Strømsø torg er det et drop-in-tilbud mellom klokken 1400 og 1700 på alle hverdager. Det er ikke mulig å forhåndsbestille tid til testing på Strømsø torg.

All koronatesting i Drammen kommune er gratis.

13. august

Antall smittetilfeller: 7
Kjent smittevei: 3
Smittesporing pågår: 0
Ukjent smittevei: 1
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 3

Berørte barnehager: Ingen
Berørte skoler: Ingen
Berørte helseinstitusjoner: Ingen

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 93
Antall smittede totalt: 4610
Antall døde totalt: 48

Alle innbyggere som er født i 2003 eller tidligere, og som vil ha koronavaksine, bes om å bestille time til vaksinering så fort som mulig, slik at de kan få første vaksinedose. Tid til vaksinering kan bestilles ved å ringe 32 04 40 00.

Tid til koronatesting kan bestilles på Drammen kommunes nettside eller ved å ringe 32 04 60 00. Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer.

Forhåndsbestilte tester gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen. På Strømsø torg er det et drop-in-tilbud mellom klokken 1400 og 1700 på alle hverdager. Det er ikke mulig å forhåndsbestille tid til testing på Strømsø torg.

All koronatesting i Drammen kommune er gratis.

12. august

Antall smittetilfeller: 10
Kjent smittevei: 1
Smittesporing pågår: 1
Ukjent smittevei: 2
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 6

Berørte barnehager: Ingen
Berørte skoler: Ingen
Berørte helseinstitusjoner: Hjemmetjenesten Mjøndalen, en bruker i karantene.

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 95
Antall smittede totalt: 4603
Antall døde totalt: 48

Alle innbyggere som er født i 2003 eller tidligere, og som vil ha koronavaksine, bes om å bestille time til vaksinering så fort som mulig, slik at de kan få første vaksinedose. Tid til vaksinering kan bestilles ved å ringe 32 04 40 00.

Tid til koronatesting kan bestilles på Drammen kommunes nettside eller ved å ringe 32 04 60 00. Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer.

Forhåndsbestilte tester gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen. På Strømsø torg er det et drop-in-tilbud mellom klokken 1400 og 1700 på alle hverdager. Det er ikke mulig å forhåndsbestille tid til testing på Strømsø torg.

All koronatesting i Drammen kommune er gratis.

11. august

Antall smittetilfeller: 11
Kjent smittevei: 6
Smittesporing pågår: 0
Ukjent smittevei: 0
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 5

Berørte barnehager: Ingen
Berørte skoler: Ingen
Berørte helseinstitusjoner: Ingen

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 89
Antall smittede totalt: 4593
Antall døde totalt: 48

Alle innbyggere som er født i 2003 eller tidligere, og som vil ha koronavaksine, bes om å bestille time til vaksinering så fort som mulig, slik at de kan få første vaksinedose. Tid til vaksinering kan bestilles ved å ringe 32 04 40 00.

Tid til koronatesting kan bestilles på Drammen kommunes nettside eller ved å ringe 32 04 60 00. Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer.

Forhåndsbestilte tester gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen. På Strømsø torg er det et drop-in-tilbud mellom klokken 1400 og 1700 på alle hverdager. Det er ikke mulig å forhåndsbestille tid til testing på Strømsø torg.

All koronatesting i Drammen kommune er gratis.

10. august

Antall smittetilfeller: 10
Kjent smittevei: 3
Smittesporing pågår: 1
Ukjent smittevei: 3
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 3

Berørte barnehager: Ingen
Berørte skoler: Ingen
Berørte helseinstitusjoner: Ingen

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 84
Antall smittede totalt: 4582
Antall døde totalt: 48

Alle innbyggere som er født i 2003 eller tidligere, og som vil ha koronavaksine, bes om å bestille time til vaksinering så fort som mulig, slik at de kan få første vaksinedose. Tid til vaksinering kan bestilles ved å ringe 32 04 40 00.

Tid til koronatesting kan bestilles på Drammen kommunes nettside eller ved å ringe 32 04 60 00. Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer.

Forhåndsbestilte tester gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen. På Strømsø torg er det et drop-in-tilbud mellom klokken 1400 og 1700 på alle hverdager. Det er ikke mulig å forhåndsbestille tid til testing på Strømsø torg.

All koronatesting i Drammen kommune er gratis.

9. august

Antall smittetilfeller: 20 (Tallet inkluderer smittetilfeller meldt til Drammen kommune fredag 6., lørdag 7. og søndag 8. august)

Kjent smittevei: 10
Smittesporing pågår: 1
Ukjent smittevei: 2

Smitte tilknyttet utenlandsreise: 7

Berørte barnehager: Ingen.
Berørte skoler: Ingen.
Berørte helseinstitusjoner: Ingen.

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 79
Antall smittede totalt: 4572

Antall døde totalt: 48

Alle innbyggere som er født i 2003 eller tidligere og som vil ha koronavaksine, bes om å bestille time til vaksinering så fort som mulig, slik at de kan få første vaksinedose. Tid til vaksinering kan bestilles ved å ringe 32 04 40 00.

Tid til koronatesting kan bestilles på Drammen kommunes nettside eller ved å ringe 32 04 60 00. Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer.

Forhåndsbestilte tester gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen. På Strømsø torg er det et drop-in-tilbud mellom klokken 1400 og 1700 på alle hverdager. Det er ikke mulig å forhåndsbestille tid til testing på Strømsø torg.

All koronatesting i Drammen kommune er gratis.

6. august

Antall smittetilfeller: 8
Kjent smittevei: 8
Smittesporing pågår: 0
Ukjent smittevei: 0
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 7

Berørte barnehager: Ingen.
Berørte skoler: Ingen.
Berørte helseinstitusjoner: Ved hjemmetjenesten Åssiden og hjemmetjenesten Marienlyst er det meldt om smitte hos ansatt. Dette medfører at totalt 4 brukere settes i karantene.

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 66
Antall smittede totalt: 4552
Antall døde totalt: 48

– Siste døgn har vi sett to tilfeller av smitte i hjemmetjenestene våre. Det er god vaksinasjonsdekning hos både ansatte og brukere ved hjemmetjenesten på Åssiden og Marienlyst, men det er likevel noen som ikke er vaksinert som nå må i karantene. For dem som er fullvaksinert er det ikke lengre krav om karantene og testing, men de vil være ekstra observant på tegn på luftveissykdom. De vaksinerte tilbys også testing mellom dag 3 og 7 etter eksponering for smitte, for på denne måten å kunne oppdage smitte tidlig, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Alle innbyggere som er født i 2003 eller tidligere og som vil ha koronavaksine, bes om å bestille time til vaksinering så fort som mulig, slik at de kan få første vaksinedose. Tid til vaksinering kan bestilles ved å ringe 32 04 40 00.

Tid til koronatesting kan bestilles på Drammen kommunes nettside eller ved å ringe 32 04 60 00. Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer.

Forhåndsbestilte tester gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen. På Strømsø torg er det et drop-in-tilbud mellom klokken 1400 og 1700 på alle hverdager. Det er ikke mulig å forhåndsbestille tid til testing på Strømsø torg.

All koronatesting i Drammen kommune er gratis.

5. august

Antall smittetilfeller: 7
Kjent smittevei: 6
Smittesporing pågår: 0
Ukjent smittevei: 0
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 1

Berørte barnehager: Ingen.
Berørte skoler: Ingen.
Berørte helseinstitusjoner: Ingen.

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 63
Antall smittede totalt: 4544
Antall døde totalt: 48

Alle innbyggere som er født i 2003 eller tidligere og som vil ha koronavaksine, bes om å bestille time til vaksinering så fort som mulig, slik at de kan få første vaksinedose. Tid til vaksinering kan bestilles ved å ringe 32 04 40 00.

I dag er det i tillegg drop-in-vaksinering med første dose i Drammenshallen.

Tid til koronatesting kan bestilles på Drammen kommunes nettside eller ved å ringe 32 04 60 00. Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer.

Forhåndsbestilte tester gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen. På Strømsø torg er det et drop-in-tilbud mellom klokken 1400 og 1700 på alle hverdager. Det er ikke mulig å forhåndsbestille tid til testing på Strømsø torg.

All koronatesting i Drammen kommune er gratis.

4. august

Antall smittetilfeller: 5
Kjent smittevei: 0
Smittesporing pågår: 0
Ukjent smittevei: 2
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 3

Berørte barnehager: Ingen.
Berørte skoler: Ingen.
Berørte helseinstitusjoner: Ingen.

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 57
Antall smittede totalt: 4537
Antall døde totalt: 48

Alle innbyggere som er født i 2003 eller tidligere og som vil ha koronavaksine, bes om å bestille time til vaksinering så fort som mulig, slik at de kan få første vaksinedose. Tid til vaksinering kan bestilles ved å ringe 32 04 40 00.

Onsdag og torsdag denne uken er det i tillegg drop-in-vaksinering med første dose i Drammenshallen.

Tid til koronatesting kan bestilles på Drammen kommunes nettside eller ved å ringe 32 04 60 00. Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer.

Forhåndsbestilte tester gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen. På Strømsø torg er det et drop-in-tilbud mellom klokken 1400 og 1700 på alle hverdager. Det er ikke mulig å forhåndsbestille tid til testing på Strømsø torg.

All koronatesting i Drammen kommune er gratis.

3. august

Antall smittetilfeller: 3
Kjent smittevei: 1
Smittesporing pågår: 0
Ukjent smittevei: 1
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 1

Berørte barnehager: Ingen.
Berørte skoler: Ingen.
Berørte helseinstitusjoner: Ingen.

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 53
Antall smittede totalt: 4532
Antall døde totalt: 48

Alle innbyggere som er født i 2003 eller tidligere og som vil ha koronavaksine, bes om å bestille time til vaksinering så fort som mulig, slik at de kan få første vaksinedose. Tid til vaksinering kan også bestilles ved å ringe 32 04 40 00.

Onsdag og torsdag denne uken er det i tillegg drop-in-vaksinering med første dose i Drammenshallen.

Tid til koronatesting kan bestilles på Drammen kommunes nettside eller ved å ringe 32 04 60 00. Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer.

Forhåndsbestilte tester gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen. På Strømsø torg er det et drop-in-tilbud mellom klokken 1400 og 1700 på alle hverdager. Det er ikke mulig å forhåndsbestille tid til testing på Strømsø torg.

All koronatesting i Drammen kommune er gratis.

2. august

Antall smittetilfeller: 12 (Tallet inkluderer smittetilfeller meldt til Drammen kommune fredag 30. juli, lørdag 31. juli og søndag 1. august.)
Kjent smittevei: 7
Smittesporing pågår: 0
Ukjent smittevei: 2
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 3

Berørte barnehager: Ingen.
Berørte skoler: Ingen.
Berørte helseinstitusjoner: Ingen.

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 51
Antall smittede totalt: 4529
Antall døde totalt: 48

Alle innbyggere som er født i 2003 eller tidligere og som vil ha koronavaksine, bes om å bestille time til vaksinering så fort som mulig, slik at de kan få første vaksinedose. Tid til vaksinering kan også bestilles ved å ringe 32 04 40 00.

Tid til koronatesting kan bestilles på Drammen kommunes nettside eller ved å ringe 32 04 60 00. Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer.

Forhåndsbestilte tester gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen. På Strømsø torg er det et drop-in-tilbud mellom klokken 1400 og 1700 på alle hverdager. Det er ikke mulig å forhåndsbestille tid til testing på Strømsø torg.

All koronatesting i Drammen kommune er gratis.

30. juli

Antall smittetilfeller: 8
Kjent smittevei: 5
Smittesporing pågår: 0
Ukjent smittevei: 0
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 3

Berørte barnehager: Ingen.
Berørte skoler: Ingen.
Berørte helsevirksomheter: Ingen.

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 45
Antall smittede totalt: 4517
Antall døde totalt: 48

– At det meldes åtte smittetilfeller på en enkelt dag, er det meste siden begynnelsen av juni. Vi ser at økt reiseaktivitet er ansvarlig for en stor del av tilfellene, og minner alle om viktigheten av å være bevisst på smitterisiko spesielt når man er på reise, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Nye retningslinjer fra FHI medfører at du kan få andre vaksinedose tidligere.

Alle innbyggere som er født i 2003 eller tidligere og som vil ha koronavaksine, bes om å bestille time til vaksinering så fort som mulig, slik at de kan få første vaksinedose. Tid til vaksinering kan også bestilles ved å ringe 32 04 40 00.

Tid til koronatesting kan bestilles på Drammen kommunes nettside eller ved å ringe 32 04 60 00. Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer.

Forhåndsbestilte tester gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen. På Strømsø torg er det et drop-in-tilbud mellom klokken 1400 og 1700 på alle hverdager. Det er ikke mulig å forhåndsbestille tid til testing på Strømsø torg.

All koronatesting i Drammen kommune er gratis.

29. juli

Antall smittetilfeller: 5
Kjent smittevei: 3
Smittesporing pågår: 0
Ukjent smittevei: 1
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 1

Berørte barnehager: Ingen.
Berørte skoler: Ingen.
Berørte helsevirksomheter: Ingen.

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 38
Antall smittede totalt: 4509
Antall døde totalt: 48

Tid til koronatesting kan bestilles på Drammen kommunes nettside eller ved å ringe 32 04 60 00. Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer.

Forhåndsbestilte tester gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen. På Strømsø torg er det et drop-in-tilbud mellom klokken 1400 og 1700 på alle hverdager. Det er ikke mulig å forhåndsbestille tid til testing på Strømsø torg.

All koronatesting i Drammen kommune er gratis.

28. juli

Antall smittetilfeller: 6
Kjent smittevei: 3
Smittesporing pågår: 0
Ukjent smittevei: 2
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 1

Berørte barnehager: Ingen.
Berørte skoler: Ingen.
Berørte helsevirksomheter: Ingen.

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 35
Antall smittede totalt: 4504
Antall døde totalt: 48

Tid til koronatesting kan bestilles på Drammen kommunes nettside eller ved å ringe 32 04 60 00. Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer.

Forhåndsbestilte tester gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen. På Strømsø torg er det et drop-in-tilbud mellom klokken 1400 og 1700 på alle hverdager. Det er ikke mulig å forhåndsbestille tid til testing på Strømsø torg.

All koronatesting i Drammen kommune er gratis.

27. juli

Antall smittetilfeller: 5
Kjent smittevei: 3
Smittesporing pågår: 0
Ukjent smittevei: 1
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 1

Berørte barnehager: Ingen.
Berørte skoler: Ingen.
Berørte helsevirksomheter: Ved Hjemmetjenesten Øren er det påvist smitte hos en ansatt, og 1 ansatt og 3 brukere er i karantene.

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 31
Antall smittede totalt: 4498
Antall døde totalt: 48

–For første gang på mange uker er det påvist et smittetilfelle knyttet til kommunens helsevirksomheter. Det er god vaksinasjonsdekning hos både ansatte og brukere ved hjemmetjenesten på Øren, men det er likevel noen som ikke er vaksinert som nå må i karantene. For dem som er fullvaksinert er det ikke lengre krav om karantene og testing, men de vil være ekstra observant på tegn på luftveissykdom. De vaksinerte tilbys også testing mellom dag 3 og 7 etter eksponering for smitte, for på denne måten å kunne oppdage smitte tidlig, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Tid til koronatesting kan bestilles på Drammen kommunes nettside eller ved å ringe 32 04 60 00. Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer.

Forhåndsbestilte tester gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen. På Strømsø torg er det et drop-in-tilbud mellom klokken 1400 og 1700 på alle hverdager. Det er ikke mulig å forhåndsbestille tid til testing på Strømsø torg.

All koronatesting i Drammen kommune er gratis.

26. juli

Antall smittetilfeller: 4 (Tallet inkluderer smittetilfeller meldt til Drammen kommune fredag 23., lørdag 24. og søndag 25. juli.)
Kjent smittevei: 3
Smittesporing pågår: 0
Ukjent smittevei: 0
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 1

Berørte barnehager: Ingen.
Berørte skoler: Ingen.
Berørte helseinstitusjoner: Ingen.  

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 30
Antall smittede totalt: 4493
Antall døde totalt: 48

Tid til koronatesting kan bestilles på Drammen kommunes nettside eller ved å ringe 32 04 60 00. Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer.

Forhåndsbestilte tester gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen. På Strømsø torg er det et drop-in-tilbud mellom klokken 1400 og 1700 på alle hverdager. Det er ikke mulig å forhåndsbestille tid til testing på Strømsø torg.

All koronatesting i Drammen kommune er gratis.

23. juli

Antall smittetilfeller: 5
Kjent smittevei: 1
Smittesporing pågår: 0
Ukjent smittevei: 2
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 2

Berørte barnehager: Ingen.
Berørte skoler: Ingen.
Berørte helseinstitusjoner: Ingen.  

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 31
Antall smittede totalt: 4489
Antall døde totalt: 48

Tid til koronatesting kan bestilles på Drammen kommunes nettside eller ved å ringe 32 04 60 00. Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer.

Forhåndsbestilte tester gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen. På Strømsø torg er det et drop-in-tilbud mellom klokken 1400 og 1700 på alle hverdager. Det er ikke mulig å forhåndsbestille tid til testing på Strømsø torg.

All koronatesting i Drammen kommune er gratis.

22. juli

Antall smittetilfeller: 1
Kjent smittevei: 0
Smittesporing pågår: 0
Ukjent smittevei: 0
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 1

Berørte barnehager: Ingen.
Berørte skoler: Ingen.
Berørte helseinstitusjoner: Ingen.  

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 27
Antall smittede totalt: 4484
Antall døde totalt: 48

Tid til koronatesting kan bestilles på Drammen kommunes nettside eller ved å ringe 32 04 60 00. Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer.

Forhåndsbestilte tester gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen. På Strømsø torg er det et drop-in-tilbud mellom klokken 1400 og 1700 på alle hverdager. Det er ikke mulig å forhåndsbestille tid til testing på Strømsø torg.

All koronatesting i Drammen kommune er gratis.

21. juli

Antall smittetilfeller: 4
Kjent smittevei: 0
Smittesporing pågår: 0
Ukjent smittevei: 1
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 3

Berørte barnehager: Ingen.
Berørte skoler: Ingen.
Berørte helseinstitusjoner: Ingen.  

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 32
Antall smittede totalt: 4483
Antall døde totalt: 48

Tid til koronatesting kan bestilles på Drammen kommunes nettside eller ved å ringe 32 04 60 00. Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer.

Forhåndsbestilte tester gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen. På Strømsø torg er det et drop-in-tilbud mellom klokken 1400 og 1700 på alle hverdager. Det er ikke mulig å forhåndsbestille tid til testing på Strømsø torg.

All koronatesting i Drammen kommune er gratis.

20. juli

Antall smittetilfeller: 1
Kjent smittevei: 0
Smittesporing pågår: 0
Ukjent smittevei: 0
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 1

Berørte barnehager: Ingen.
Berørte skoler: Ingen.
Berørte helseinstitusjoner: Ingen.

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 28
Antall smittede totalt: 4479
Antall døde totalt: 48

Tid til koronatesting kan bestilles på Drammen kommunes nettside eller ved å ringe 32 04 60 00. Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer.

Forhåndsbestilte tester gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen. På Strømsø torg er det et drop-in-tilbud mellom klokken 1400 og 1700 på alle hverdager. Det er ikke mulig å forhåndsbestille tid til testing på Strømsø torg.

All koronatesting i Drammen kommune er gratis.

19. juli

Antall smittetilfeller: 6 (Tallet inkluderer smittetilfeller meldt til Drammen kommune fredag 16., lørdag 17. og søndag 18. juli.)
Kjent smittevei: 4
Smittesporing pågår: 0
Ukjent smittevei: 0
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 2

Berørte barnehager: Ingen.
Berørte skoler: Ingen.
Berørte helseinstitusjoner: Ingen.

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 31
Antall smittede totalt: 4478
Antall døde totalt: 48

Tid til koronatesting kan bestilles på Drammen kommunes nettside eller ved å ringe 32 04 60 00. Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer.

Forhåndsbestilte tester gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen. På Strømsø torg er det et drop-in-tilbud mellom klokken 1400 og 1700 på alle hverdager. Det er ikke mulig å forhåndsbestille tid til testing på Strømsø torg.

All koronatesting i Drammen kommune er gratis.

16. juli

Antall smittetilfeller: 1
Kjent smittevei: 1
Smittesporing pågår: 0
Ukjent smittevei: 0
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 0

Berørte barnehager: Ingen.
Berørte skoler: Ingen.
Berørte helseinstitusjoner: Ingen.

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 29
Antall smittede totalt: 4472
Antall døde totalt: 48

Tid til koronatesting kan bestilles på Drammen kommunes nettside eller ved å ringe 32 04 60 00. Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer.

Forhåndsbestilte tester gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen. På Strømsø torg er det et drop-in-tilbud mellom klokken 1400 og 1700 på alle hverdager. Det er ikke mulig å forhåndsbestille tid til testing på Strømsø torg.

All koronatesting i Drammen kommune er gratis.

15. juli

Antall smittetilfeller: 2

Kjent smittevei: 2
Smittesporing pågår: 0
Ukjent smittevei: 0
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 0

Berørte barnehager: Ingen.
Berørte skoler: Ingen.
Berørte helseinstitusjoner: Ingen.

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 31
Antall smittede totalt: 4471
Antall døde totalt: 48

Det er gjort 10 sekvenseringer som har påvist deltavarianten i Drammen kommune. Av de 22 tilfellene av koronasmitte mellom mandag 5. juli og tirsdag 13. juli, er 20 deltavarianten. De to øvrige ser ut til å være annen virustype. De 10 tilfellene av deltavariant som meldes i dag, er fra tre forskjellige smittekjeder.

- Deltavarianten har helt tydelig blitt dominerende i vårt område. Det er nødvendig at vi fortsetter med gode smitteverntiltak i det daglige. Denne varianten smitter lettere, og kan bli opphav til større smitteutbrudd. Det er også noen av de smittede som har fått første vaksinedose. Dette beskytter godt mot alvorlig forløp, men beskytter ikke like godt mot smittespredning. Både vaksinerte og uvaksinerte må teste seg når de har tegn på luftveissykdom, sier kommuneoverlege John David Johannessen

Alle innbyggere som er født i 2003 eller tidligere og som vil ha koronavaksine, bes om å bestille time til vaksinering så fort som mulig, slik at de kan få første vaksinedose nå som Drammen kommune er prioritert og får levert ekstra mange vaksinedoser. Tid til vaksinering kan bestilles på Drammen kommunes nettside eller ved å ringe 32 04 40 00.

Tid til koronatesting kan bestilles på Drammen kommunes nettside eller ved å ringe 32 04 60 00. Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer.

Forhåndsbestilte tester gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen. På Strømsø torg er det et drop-in-tilbud mellom klokken 1400 og 1700 på alle hverdager. Det er ikke mulig å forhåndsbestille tid til testing på Strømsø torg.

All koronatesting i Drammen kommune er gratis.

14. juli

Antall smittetilfeller: 2

Kjent smittevei: 1
Smittesporing pågår: 0
Ukjent smittevei: 1
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 0

Berørte barnehager: Ingen.
Berørte skoler: Ingen.
Berørte helseinstitusjoner: Ingen

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 30
Antall smittede totalt: 4469
Antall døde totalt: 48

Drammen kommune har fått resultatet etter en såkalt sekvensering av en positiv koronaprøve tatt i Drammen for cirka fire uker siden. Denne viser at smitten var forårsaket av deltavarianten av koronaviruset. Dette tilfellet settes ikke i sammenheng med noen av de andre tilfellene kommunen tidligere har rapportert om. Det er nå totalt funnet 15 smittetilfeller av deltavarianten i Drammen.

I dag, onsdag 14. juli, tilbyr kommunen drop-in vaksinering: Drop-in-vaksinering i Drammenshallen mandag og onsdag.

Det er også ledige timer for timebestilling til vaksinering. Kommunen gjør en ekstra innsats for at flest mulig innbyggere skal få tilbud om 1. vaksinedose og tar kontakt per telefon til innbyggere som ikke har registrert sitt vaksineønske. Det blir pause i vaksineringen i uke 29 og 30. Alle innbyggere som er født i 2003 og tidligere og som vil ha koronavaksine, bes om å bestille time til vaksinering, eller møte opp ved drop-in i Drammenshallen i tidsrommet 14.00-20.00.

Tid til vaksinering kan bestilles på Drammen kommunes nettside eller ved å ringe 32 04 40 00.

Tid til koronatesting kan bestilles på Drammen kommunes nettside eller ved å ringe 32 04 60 00. Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer.

Forhåndsbestilte tester gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen. På Strømsø torg er det et drop-in-tilbud mellom klokken 1400 og 1700 på alle hverdager. Det er ikke mulig å forhåndsbestille tid til testing på Strømsø torg.

All koronatesting og vaksinering utført ved Drammen kommune er gratis.

13. juli

Antall smittetilfeller: 4

Kjent smittevei: 3
Smittesporing pågår: 0
Ukjent smittevei: 1
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 0

Berørte barnehager: Ingen.
Berørte skoler: Ingen.
Berørte helseinstitusjoner: Ingen.

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 28
Antall smittede totalt: 4467
Antall døde totalt: 48

Denne uka tilbyr kommunen drop-in vaksinering: Drop-in-vaksinering i Drammenshallen mandag og onsdag.

Det er også ledige timer for timebestilling til vaksinering. Kommunen gjør en ekstra innsats for at flest mulig innbyggere skal få tilbud om 1. vaksinedose og tar kontakt per telefon til innbyggere som ikke har registrert sitt vaksineønske. Det blir pause i vaksineringen i uke 29 og 30. Alle innbyggere som er født i 2003 og tidligere og som vil ha koronavaksine, bes om å bestille time til vaksinering, eller møte opp ved drop-in i Drammenshallen mandag 10:30-20:00 eller onsdag 14:00-20:00 denne uken.

Tid til vaksinering kan bestilles på Drammen kommunes nettside eller ved å ringe 32 04 40 00.

Tid til koronatesting kan bestilles på Drammen kommunes nettside eller ved å ringe 32 04 60 00. Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer.

Forhåndsbestilte tester gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen. På Strømsø torg er det et drop-in-tilbud mellom klokken 1400 og 1700 på alle hverdager. Det er ikke mulig å forhåndsbestille tid til testing på Strømsø torg.

All koronatesting og vaksinering utført ved Drammen kommune er gratis.

12. juli

Antall smittetilfeller: 5 (Tallet inkluderer smittetilfeller meldt til Drammen kommune fredag 9., lørdag 10. og søndag 11. juli.)

Kjent smittevei: 5
Smittesporing pågår: 0
Ukjent smittevei: 0
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 0

Berørte barnehager: Ingen.
Berørte skoler: Ingen.
Berørte helseinstitusjoner: Ingen.

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 25
Antall smittede totalt: 4463
Antall døde totalt: 48

Forrige uke ble det satt 7 925 vaksinedoser. Det er dermed satt 92 455 vaksinedoser i regi av Drammen kommune.

Denne uka tilbyr kommunen drop-in vaksinering: Drop-in-vaksinering i Drammenshallen mandag og onsdag.

Det er også ledige timer for timebestilling til vaksinering. Kommunen gjør en ekstra innsats for at flest mulig innbyggere skal få tilbud om 1. vaksinedose og tar kontakt per telefon til innbyggere som ikke har registrert sitt vaksineønske. Antall som blir vaksinert denne uka er dermed ikke mulig å forutsi, men det er kapasitet for alle som ønsker første vaksinedose. Det blir pause i vaksineringen i uke 29 og 30. Alle innbyggere som er født i 2003 og tidligere og som vil ha koronavaksine, bes om å bestille time til vaksinering, eller møte opp ved drop-in i Drammenshallen mandag 10:30-20:00 eller onsdag 14:00-20:00 denne uken.

Tid til vaksinering kan bestilles på Drammen kommunes nettside eller ved å ringe 32 04 40 00.

Tid til koronatesting kan bestilles på Drammen kommunes nettside eller ved å ringe 32 04 60 00. Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer.

Forhåndsbestilte tester gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen. På Strømsø torg er det et drop-in-tilbud mellom klokken 1400 og 1700 på alle hverdager. Det er ikke mulig å forhåndsbestille tid til testing på Strømsø torg.

All koronatesting og vaksinering utført ved Drammen kommune er gratis.

9. juli

Antall smittetilfeller: 1

Kjent smittevei: 0
Smittesporing pågår: 0
Ukjent smittevei: 1
Smitte tilknyttet utenlandsreise: 0

Berørte barnehager: Ingen.
Berørte skoler: Ingen.
Berørte helseinstitusjoner: Ingen.

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 21
Antall smittede totalt: 4458
Antall døde totalt: 48

Alle innbyggere som er født i 2003 eller tidligere og som vil ha koronavaksine, bes om å bestille time til vaksinering så fort som mulig, slik at de kan få første vaksinedose nå som Drammen kommune er prioritert og får levert ekstra mange vaksinedoser. Tid til vaksinering kan bestilles på Drammen kommunes nettside eller ved å ringe 32 04 40 00.

Tid til koronatesting kan bestilles på Drammen kommunes nettside eller ved å ringe 32 04 60 00. Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer.

Forhåndsbestilte tester gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen. På Strømsø torg er det et drop-in-tilbud mellom klokken 1400 og 1700 på alle hverdager. Det er ikke mulig å forhåndsbestille tid til testing på Strømsø torg.

All koronatesting i Drammen kommune er gratis.

8. juli

Antall smittetilfeller: 6

Kjent smittevei: 5
Smittesporing pågår: 0
Ukjent smittevei: 1
Smitte knyttet til utenlandsreise: 0

Berørte barnehager: Ingen.
Berørte skoler: Ingen.
Berørte helseinstitusjoner: Ingen.

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 23
Antall smittede totalt: 4457
Antall døde totalt: 48

Alle innbyggere som er født i 2003 eller tidligere og som vil ha koronavaksine, bes om å bestille time til vaksinering så fort som mulig, slik at de kan få første vaksinedose nå som Drammen kommune er prioritert og får levert ekstra mange vaksinedoser. Tid til vaksinering kan bestilles på Drammen kommunes nettside eller ved å ringe 32 04 40 00.

Tid til koronatesting kan bestilles på Drammen kommunes nettside eller ved å ringe 32 04 60 00. Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer.

Forhåndsbestilte tester gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen. På Strømsø torg er det et drop-in-tilbud mellom klokken 1400 og 1700 på alle hverdager. Det er ikke mulig å forhåndsbestille tid til testing på Strømsø torg.

All koronatesting i Drammen kommune er gratis.

7. juli

Antall smittetilfeller: 0

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 20
Antall smittede totalt: 4451
Antall døde totalt: 48

Alle innbyggere som er født i 2003 og tidligere og som vil ha koronavaksine, bes om å bestille time så fort som mulig, slik at de kan få første vaksinedose nå som Drammen kommune er prioritert og får levert ekstra mange vaksinedoser. Tid til vaksinering kan bestilles på Drammen kommunes nettside eller ved å ringe 32 04 40 00.

Tid til koronatesting kan bestilles på Drammen kommunes nettside eller ved å ringe 32 04 60 00. Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer.

Forhåndsbestilte tester gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen. På Strømsø torg er det et drop-in-tilbud mellom klokken 1400 og 1700 på alle hverdager. Det er ikke mulig å forhåndsbestille tid til testing på Strømsø torg.

All koronatesting i Drammen kommune er gratis.

6. juli

Antall smittetilfeller: 4

Kjent smittevei: 2
Smittesporing pågår: 0
Ukjent smittevei: 1
Smitte knyttet til utenlandsreise: 1

Berørte barnehager: Ingen.
Berørte skoler: Ingen.
Berørte helseinstitusjoner: Ingen.

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 22
Antall smittede totalt: 4451
Antall døde totalt: 48

Tid til koronatesting kan bestilles på Drammen kommunes nettside eller ved å ringe 32 04 60 00. Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer.

Forhåndsbestilte tester gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen. På Strømsø torg er det et drop-in-tilbud mellom klokken 1400 og 1700 på alle hverdager. Det er ikke mulig å forhåndsbestille tid til testing på Strømsø torg.

All koronatesting i Drammen kommune er gratis.

5. juli

Antall smittetilfeller: 4 (tallet inkluderer tall som er meldt til Drammen kommune fredag, lørdag og søndag)

Kjent smittevei: 2
Smittesporing pågår: 0
Ukjent smittevei: 2

Berørte barnehager: Ingen.
Berørte skoler: Ingen.
Berørte helseinstitusjoner: Ingen.

Vaksinasjon: Forrige uke ble det satt 10.370 vaksinedoser. Det er dermed satt 84.530 vaksinedoser i regi av Drammen kommune. Denne uka settes det rundt 8200 vaksinedoser. Det blir pause i vaksineringen i uke 29 og 30, men det er mange ledige timer til vaksinering både denne uka og neste uke. Alle innbyggere som er født i 2003 og tidligere og som vil ha koronavaksine, bes om å bestille time så fort som mulig, slik at de kan få første vaksinedose nå som Drammen kommune er prioritert og får levert ekstra mange vaksinedoser. Tid til vaksinering kan bestilles på Drammen kommunes nettside eller ved å ringe 32 04 40 00.

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 22
Antall smittede totalt: 4447
Antall døde totalt: 48

Tid til koronatesting kan bestilles på Drammen kommunes nettside eller ved å ringe 32 04 60 00. Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer.

Forhåndsbestilte tester gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen. På Strømsø torg er det et drop-in-tilbud mellom klokken 1400 og 1700 på alle hverdager. Det er ikke mulig å forhåndsbestille tid til testing på Strømsø torg.

2. juli

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Smitteveien er kjent for to av dem, mens den er ukjent for den siste. Det skal imidlertid gjøres noe mer smittesporing rundt vedkommende for å se om det er mulig å fastslå en sikker eller sannsynlig smittevei også i dette tilfellet.

Ett av smittetilfellene berører Jordbrekkskogen barnehage, og nærkontakter settes i karantene.

Ingen av kommunens skoler eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

- Vi har seks dager bak oss med ingen eller ett rapportert tilfelle pr. dag. Men vi må regne med at smittetallet kan svinge litt fra dag til dag, så det er ikke noen grunn til å trekke noen dramatiske konklusjoner av at det rapporteres tre tilfeller i dag, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 22 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er tre flere enn det som ble rapportert i går.

- Nå har Drammen kommune et så lavt smittetrykk at vi må regne med slike svingninger. Det aller viktigste er at vi har et smittetrykk som er stabilt lavt. Både 19 tilfeller som vi rapporterte i går for den foregående 14-dagersperioden og 22 som vi rapporterer i dag, er lave tall. Men det er på sin plass å minne om at smittesituasjonen vil være sårbar gjennom sommeren, spesielt med tanke på trusselen deltavarianten medfører, både for Drammen og alle andre kommuner. Dersom vi får denne virusvarianten inn i kommunen og den begynner å spre seg, kan vi se en rask stigning i smittetallene igjen. Derfor er det viktig at alle fortsatt følger de enkle, men gode smitteverntiltakene som å holde god avstand, holde seg hjemme hvis man føler seg syk og teste seg ved de minste tegn til symptomer på koronasmitte, sier smittevernoverlegen.

For første gang på ganske lenge rapporteres det i dag om et smittetilfelle med ukjent smittevei. Smittevernoverlege Einar Sagberg sier at smittesporerne har noen opplysninger de følger videre, men det kan bli vanskelig å fastslå en sikker smittevei i dette tilfellet.

- Vi går ikke i detaljer om de enkelte smittetilfellene, men dette tilfellet kan være en viktig påminnelse til alle. Vi er ikke kjent med at det har skjedd smitte på en bestemt kollektivreise. Men den smittede personen mener at kollektivreiser er ett av få steder vedkommende har vært tett på andre mennesker. Uansett er det grunn til å anbefale alle som reiser kollektivt, om å være ekstra oppmerksomme på at de holder god avstand til andre medpassasjerer og heller står over en avgang hvis de synes det er for mange mennesker om bord, sier Sagberg.

Rundt 65.000 innbyggere i Drammen kommune har så langt fått eller bestilt time til første vaksinedose. Dette tallet må sannsynligvis økes vesentlig for at vaksineringen skal ha god nok effekt til å stanse spredningen av koronasmitte. Derfor oppfordrer smittevernoverlege Einar Sagberg nå de nærmere 15.000 innbyggerne som ikke har respondert på tilbudet om vaksine, om å bestille tid til vaksinering.

- Drammen kommune har vært blant kommunene som har vært prioritert i tildelingen av vaksinene. Det er vi blitt fordi vi har hatt mye smitte og har vært hardt rammet av veldig inngripende tiltak for å begrense smittespredningen over lang tid. Vi ønsker å unngå nye perioder med nedstengning, men da må flere innbyggere takke ja til tilbudet om vaksinering, sier smittevernoverlegen.

Sagberg minner om at det er mange innbyggere rundt omkring i landet som fortsatt venter på første vaksinedose og som mer enn gjerne hadde takket ja til dosene som Drammen er blitt tildelt. At Drammen kommune er blitt prioritert med økte leveranser av vaksiner de siste ukene betegner han som en kjempesjanse vi har fått til å kunne legge pandemien bak oss. Men da er det også helt avgjørende at alle innbyggerne er med og benytter seg av muligheten til å få første vaksinedose nå.

Smittevernoverlegen har en klar beskjed til alle som tenker at «det er mange andre som vaksineres, derfor trenger ikke jeg vaksinen».

- Det er en del i befolkningen som av ulike årsaker ikke kan vaksineres. Derfor er det få som kan tenke sånn uten at det får betydning for smittespredningen. Med den vaksinegraden vi har i Drammen pr. i dag, er vi nok dessverre fortsatt et stykke unna en høy nok vaksinasjonsgrad til at vi kan snakke om flokkimmunitet. Med så mange uvaksinerte vil det være en reell fare for at smitten kan spre seg fort og ramme mange ved et nytt smitteutbrudd, sier Sagberg.

Drammen kommune tilbyr vaksinering i Drammenshallen i både uke 27 og 28, altså fra 5. til 16. juli. I løpet av disse to ukene er nå det rundt 6.000 ledige vaksinetimer. Hvis det er enda flere som melder seg til vaksinasjon i løpet av uke 27 og 28 er det mulig å øke kapasiteten ytterligere, slik at alle som ønsker vaksine, kan få det nå, før det blir en pause i vaksineringen.

- Vi skal klare å vaksinere de innbyggerne som bestiller tid til vaksinering i uke 27 og 28. Vi har god vaksinasjonskapasitet. Nå mangler vi dessverre innbyggere som vil vaksineres, og det kan i verste fall få konsekvenser for hele lokalsamfunnet vårt dersom det kommer en ny smittebølge, sier smittevernoverlegen.

Han minner om at vaksinen gir flere fordeler enn bare selve beskyttelsen mot sykdommen. Vaksinerte personer får et koronasertifikat, eller vaksinepass, som kan benyttes ved deltakelse på større arrangementer.

- For å delta på ulike arrangementer må du kunne fremvise et koronasertifikat som bekrefter at du har fått første vaksinedose og regnes som beskyttet mot koronasmitte, har gjennomgått koronasykdom for mindre enn 6 måneder siden eller har tatt en negativ test siste 24 timer. Dette sertifikatet er gyldig når det har gått tre uker etter at du fikk første vaksinedose. Så hvis du eksempelvis har tenkt deg på Elvefestivalen i Drammen i slutten av august, må du kunne vise frem dette koronasertifikatet. Fra du har fått første vaksinedose går det tre uker til du regnes som beskyttet. Alle som får første vaksinedose i uke 27 eller 28, vil være beskyttet i god tid før festivalen og kan delta der. Venter du til etter ferien med første vaksinedose, er det for kort tid igjen til festivalen, og du har ikke noe sertifikat å vise fram. Dermed får du heller ikke delta, med mindre du kan legge fram en negativ koronatest som er tatt for mindre enn 24 timer siden, sier smittevernoverlegen.

Einar Sagberg ber også alle om å huske på hva som skjedde i fjor høst.

- Da fikk vi en kraftig smitteoppblomstring etter høstferien. Vi kan ikke utelukke at det samme kan skje i år. Dersom du får første vaksinedose senest i uke 27 eller 28, så får du andre vaksinedose rundt årets høstferie og er sannsynligvis fullvaksinert dersom vi får en smitteoppblomstring i høst på samme tid som i fjor. Hvis du ønsker å beskytte deg selv mot alvorlig sykdom, er det ingen grunn til ikke å bestille tid til vaksinering nå. Innbyggere over 18 år som ikke vaksinerer seg, tar dessverre en potensielt stor risiko med tanke på egen helse, sier smittevernoverlegen.

Med unntak av at hele 2003-kullet får tilbud om vaksine, er det foreløpig ikke tatt noen beslutning i Norge rundt vaksinering av ungdom under 18 år uten underliggende sykdommer. En høy vaksinasjonsgrad blant foreldrene vil uansett være viktig når barnehager og skoler starter opp igjen etter sommerferien. Dette vil bidra til å redusere risikoen for at smitte bringes inn i barnehagene og skolene i betydelig grad, noe som igjen betyr mindre karantene og økt kvalitet i både barnehagehverdagen og undervisningen på skolene.

Drammen kommune sender nå ut SMS til alle innbyggere som er født i 2003 og tidligere og som ikke har respondert på tilbudet om vaksineringen. I SMSen ligger det en lenke til Helseboka hvor time til vaksinering kan bestilles. Det vil også være mulig å takke nei til tilbudet om vaksine, og når man takker nei, får man mulighet til å opplyse om at man har fått vaksinen et annet sted.

- Bruk denne lenken, er smittevernoverlegens klare oppfordring.

- Det er helt nødvendig at flere tusen innbyggere i kommunen tar vaksinen de nærmeste to ukene. Å vente til høsten er heller ikke noe godt alternativ. Det er nå Drammen kommune er prioritert, og til høsten er vi først og fremst garantert vaksiner som er forbeholdt dem som skal ha andre vaksinedose. Så dersom du ikke tar imot tilbudet om første vaksinedose nå og bestiller tid til vaksinering i løpet av de nærmeste to ukene, kan det hende at det går en del uker før du får tilbudet om første dose igjen, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Fra og med mandag 5. juli gjøres det endringer i teststasjonens åpningstider. Med lavere smittetrykk er det mindre behov for lange åpningstider ved teststasjonen. Nye åpningstider gjennom sommeren blir mellom 08.00 og 17.00 alle dager.

Det er også mulig å benytte seg av drop-in-tilbudet som er på Strømsø torg mellom klokken 1400 og 1700 på alle hverdager.

All koronatesting i Drammen kommune er gratis. Tester det er bestilt tid til, gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4443 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Rapporteringsrutinene endres i sommer

Drammen kommune legger om rutinene for oppdatering på koronasituasjonen gjennom sommeren ettersom det er såpass lite smitte. Fra og med mandag 5. juli kommer det en forenklet status med opplysninger om:

 • Antall nye smittetilfeller
 • Fordeling på kjent/ukjent smittevei for smittetilfellene
 • Hvilke barnehager, skoler eller helseinstitusjoner som berøres av rapporterte smittetilfeller
 • Antall smittetilfeller siste 14 dager
 • Antall smittetilfeller totalt under pandemien
 • Antall døde totalt under pandemien

Det kommer ikke noen statusrapport fra Drammen kommune i helgene gjennom sommeren. Statusrapporten på mandagene vil inneholde informasjon om antall smittetilfeller som er rapportert gjennom helgen. I tillegg vil mandagsrapportene også inneholde aktuell informasjon om status i vaksineringen.

Drammen kommune følger utviklingen i smittesituasjonen nøye gjennom sommeren. Dersom det kommer en markant økning i smittetilfellene vil det være aktuelt å gjeninnføre grundigere statusrapporter med vurderinger av situasjonen og råd til innbyggerne fra kommuneoverlegen eller smittevernoverlegen.

1. juli

Én person bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Vedkommende er nærkontakt av tidligere påvist smittetilfelle.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfelle.

- Det er veldig gledelig at den positive smittetrenden fortsetter. Den siste uka har vi bare fått påvist seks nye tilfeller, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Siden nyttår er det påvist 2419 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Det gir et gjennomsnitt på i overkant av 400 tilfeller i måneden. Men variasjonene har vært store. I februar ble det påvist kun 67 tilfeller, mens det i mars ble påvist 1062 nye smittetilfeller.

- I løpet av juni meldte vi om 85 nye tilfeller, og dermed er juni den måneden med nest færrest nye smittetilfeller så langt i år. Nå er det viktig at vi er gode til å huske på de gode smittevernrådene videre, selv om det er lite smitte i samfunnet vårt. Jo mindre smitte vi har, jo tryggere kan hver enkelt av oss være i hverdagen. Men det skal ikke mye til for at vi får en ny smitteoppblomstring, og deltavarianten av koronaviruset er en reell trussel som vi må ta på alvor, sier Sagberg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 19 nye smittetilfeller. Dette er fire færre enn det som ble rapportert i går. Bare fire ganger tidligere i år er det rapportert om færre smittetilfeller for foregående toukersperiode. Det skjedde i perioden 22. til 25. februar da dette tallet varierte mellom 15 og 17 tilfeller for de siste to ukene.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Det er også mulig å benytte seg av drop-in-tilbudet som er på Strømsø torg mellom klokken 1400 og 1700 på alle hverdager.

All koronatesting i Drammen kommune er gratis. Tester det er bestilt tid til, gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4440 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

30. juni

Det er ikke påvist noen tilfeller av koronasmitte i Drammen kommune i løpet av det siste døgnet.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 23 nye smittetilfeller. Det er to færre enn det som ble rapportert i går.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Det er også mulig å benytte seg av drop-in-tilbudet som er på Strømsø torg mellom klokken 14.00 og 17.00 på alle hverdager.

All koronatesting i Drammen kommune er gratis. Tester det er bestilt tid til, gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4439 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

29. juni

Én person bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Vedkommende er nærkontakt av tidligere påvist smittetilfelle.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfelle.

- Det er snart fire uker siden sist vi rapporterte om mer enn fem smittetilfeller på én dag. 19 av de siste 24 dagene har vi rapportert om tre eller færre smittetilfeller om dagen. Det er veldig gledelig at vi klarer å holde smittetallet så lavt. Heldigvis ser vi at smittetrykket har falt inn mot sommerferieperioden i Drammen kommune også i år, men vi må fortsatt være oppmerksomme og følge smittevernanbefalingene. Dersom delta-varianten begynner å spre seg i kommunen vår, er risikoen stor for at vi ser en markant smitteøkning igjen. Så oppfordringen om å følge smittevernanbefalingene og -reglene vil nok gjelde gjennom hele sommeren, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 25 nye smittetilfeller. Dette er to færre enn det som ble rapportert i går.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Det er også mulig å benytte seg av drop-in-tilbudet som er på Strømsø torg mellom klokken 1400 og 1700 på alle hverdager.

All koronatesting i Drammen kommune er gratis. Tester det er bestilt tid til, gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4439 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

28. juni

Det er ikke påvist noen tilfeller av koronasmitte i Drammen kommune i løpet av det siste døgnet.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 27 nye smittetilfeller. Det er tre færre enn det som ble rapportert i går.

De siste sju dagene er det registrert 13 nye smittetilfeller. Dette er det nest laveste antallet nye smittetilfeller i løpet av én uke siden begynnelsen av oktober i fjor høst.

I forrige uke ble i overkant av 8500 innbyggere vaksinert, og det er nå satt mer enn 74.000 vaksinedoser i regi av Drammen kommune. Denne uka vaksineres godt over 10.000 personer i Drammen kommune.

Den siste gruppen som skal vaksineres, er innbyggere i alderen 25-39 år, og de mottar SMS med invitasjon til å bestille time til vaksinering i løpet av de nærmeste dagene.

 • Alle som er født i 2003 og tidligere inviteres til vaksinering.

Alle som har mottatt SMS med lenke til å bestille time, oppfordres til å bruke denne SMSen. Det ligger flere datoer å velge mellom i Helseboka hvor bestillingen til vaksineringen gjøres. Dersom det er innbyggere som ønsker vaksine, men som ikke har mottatt SMS i løpet av denne uka, må de ringe direkte til vaksinetelefonen på telefon 32 04 44 44 for å få time til vaksinering. Alle innbyggere i Drammen kommune får tilbud om første vaksinedose senest i uke 28.

Fra og med i dag endres kommunens drop-in-tilbud for koronatesting. Det eneste stedet det er mulig å ta en drop-in-test i tiden som kommer, er på Strømsø torg. Bilen er til stede på Strømsø torg og bemannet for testing fra klokken 14.00 til 17.00 alle hverdager. Det er ikke mulig å bestille tid til testing på Strømsø torg.

Dette betyr at testbilen ikke lenger vil være til stede på Fjell. Årsaken til dette er at det nå er veldig lite smitte på Fjell og i kommunen generelt. Tilstedeværelsen på Strømsø torg opprettholdes imidlertid fordi dette er et viktig knutepunkt i byen. Det er mange som passerer torget til fots og på sykkel, og mange kommer med buss eller tog. Testbilen vil dermed være lett tilgjengelig for mange innbyggere. Store deler av sommeren blir det buss for tog på grunn av utbedring av skinnegangen. Dermed blir det gjerne litt ekstra venting og stor trafikk på Strømsø torg av passasjerer som skal til og fra Drammen. Da kan man enkelt gå innom og ta en koronatest om man har behov for det.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00, dersom de ikke er på Strømsø torg når testbilen er der.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

All koronatesting i Drammen kommune er gratis. Tester det er bestilt tid til, gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4438 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

27. juni

Det er ikke påvist koronasmitte hos personer bosatt i Drammen kommune det siste døgnet. Drammen kommune er imidlertid informert om et smittetilfelle som berører Bragernes skole. Både elever og ansatte må i karantene.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 30 nye smittetilfeller. Det er to færre enn det som ble rapportert i går.

– Det er veldig gledelig at den positive smitteutviklingen fortsetter i kommunen vår, men vi ser at det stadig er større og mindre smitteutbrudd i landet og det er derfor viktig at alle fortsetter å følge de smitteverntiltakene som fortsatt gjelder, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 10.00 og 17.00 på lørdager og søndager. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4438 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

26. juni

Én person bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet, og smitteveien er kjent. Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfelle.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 32 nye smittetilfeller. Det er to færre enn det som ble rapportert i går.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 10.00 og 17.00 på lørdager og søndager. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4438 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

25. juni

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Smitteveien er kjent for alle tre personene.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 34 nye smittetilfeller. Dette er den tredje dagen på rad hvor det rapporteres om 34 nye smittetilfeller for den foregående toukersperioden.

- Dette viser godt at vi har en stabil situasjon med lite smitte i Drammen kommune. Vi ønsker alltid å komme så nær null som overhodet mulig, men vi er nå nede på et nivå som gjør det mulig å leve uten strenge restriksjoner så lenge alle er flinke til å følge de generelle smittevernanbefalingene, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

Hun gjentar det smittevernmiljøet i Drammen kommune har uttalt ved en rekke anledninger tidligere.

- Dersom vi er flinke til å holde god avstand til hverandre, sørge for god hoste- og håndhygiene og holde oss hjemme når vi er syke, så skal de generelle smittevernanbefalingene være tilstrekkelige for å redusere smittespredningen. I tillegg er det fortsatt like viktig at du tester deg ved de minste tegn til luftveissymptomer. Dette er viktig for å avdekke smitte og bryte smittekjeder så tidlig som mulig, sier Johannessen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testing på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede på Fjell og ved Drammen stasjon. Den mobile teststasjonen er et drop-in-tilbud hvor det ikke er mulig å bestille time for testing. Du kan teste deg på:

 • Fjell mellom klokken 11.00 og 12.45
 • Drammen stasjon mellom klokken 14.00 og 17.00

Det gjøres oppmerksom på at den mobile teststasjonen har sin foreløpig siste dag på Fjell i dag. Den vil fortsatt være til stede ved Drammen stasjon i tiden som kommer.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4437 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

24. juni

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Smitteveien er kjent for alle tre personene.

Ett av smittetilfellene berører Jordbrekkskogen barnehage, og barn og ansatte settes i karantene.

Ingen av kommunens skoler eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

- Smittesituasjonen er veldig stabil i Drammen kommune for tiden, og da er det hyggelig at den er stabilt lav. Inntrykket vårt er at innbyggerne fortsatt er opptatt av å følge smittevernanbefalingene, og det er viktig for at vi skal unngå en ny smitteoppblomstring. Jeg oppfordrer alle til å være oppmerksomme på smitteverntiltakene gjennom hele sommeren, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 34 nye smittetilfeller. Dette er det samme tallet som ble rapportert i går.

Vaksinasjonen pågår for fullt i Drammen kommune. I løpet av kort tid skal alle aldersgruppene ha fått tilbud om å bestille tid til vaksinering. Den siste gruppen som får innkalling til vaksinering er innbyggere i alderen 25-39 år uten underliggende sykdommer. Målet er at alle som er født i 2003 eller tidligere, skal ha fått vaksine innen utgangen av uke 28.

De som er født i 2003 eller tidligere og som fortsatt ikke har bestilt tid til vaksinering, oppfordres om å gjøre det så fort som mulig.

Her kan du lese mer: Nå haster det med å registrere deg og bestille time for vaksinering 

Folkehelseinstituttet har for øvrig endret sin anbefaling til at hele 2003-kullet skal tilbys vaksine, ikke bare de som allerede har fylt 18 år. Derfor oppfordres alle som er født i 2003 om å registrere sitt ønske om vaksine så snart som mulig for å være sikret vaksine innen utgangen av uke 28.

Ønsket om vaksine registreres her: Helseboka 

Regjeringen har nå åpnet for at ansatte i barnehager og skoler kan prioriteres i vaksinekøen. Målet er at alle ansatte i barnehager og skoler skal ha fått første vaksinedose senest tre uker før høstens skolestart. Ettersom alle som ønsker vaksine i Drammen kommune, skal ha fått tilbud om første dose innen utgangen av uke 28, endres ikke vaksinasjonsrekkefølgen i Drammen. Alle skal uansett ha fått den første dosen mer enn tre uker før skolestarten.

- Signalene fra regjeringen om prioritering av ansatte i barnehager og skoler er nok viktigere for andre kommuner som har kommet vesentlig kortere i vaksineringen enn det vi har gjort i Drammen kommune. Selv uten denne nasjonale prioriteringen ville våre ansatte i barnehagene og skole ha vært beskyttet ved skolestarten, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Her kan du lese mer: Følger planen for vaksinering 

I ettermiddag og førstkommende mandag og onsdag ettermiddag er det mulig å etterregistrere koronavaksiner som er satt i utlandet. Ved å etterregistrere vaksinene vil det fremgå av det nasjonale vaksineregisteret og i koronasertifikatet at du er vaksinert. For å etterregistrere vaksiner som er satt i utlandet, må du vise fram nødvendig dokumentasjon på vaksinasjonen.

Her kan du lese mer: Etterregistrering av vaksiner som er satt i utlandet 

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede på Fjell og ved Drammen stasjon på alle hverdager. Den mobile teststasjonen er et drop-in-tilbud hvor det ikke er mulig å bestille time for testing. Du kan teste deg på Fjell mellom klokken 11.00 og 12.45 og ved Drammen stasjon mellom klokken 14.00 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4434 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

23. juni

To personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Begge to er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

De to smittetilfellene berører Espira Torsbergskogen barnehage og Røyseplassen barnehage.

Ingen av kommunens skoler eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

- Vi har nå tre uker på rad med færre enn ti nye smittetilfeller hver eneste dag. Kun én av disse dagene er det registrert flere enn fem nye tilfeller, så den positive smittetrenden i Drammen kommune er stabil for tiden, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 34 nye smittetilfeller. Dette er to færre enn det som ble rapportert i går.

- Nå er vi nede på et veldig lavt smittenivå med et gjennomsnitt på 2,5 smittetilfeller pr. dag den foregående toukersperioden. I fjor hadde vi en smittefri sommer, og det hadde vært gledelig om dette gjentok seg i år. Men med mer smittsomme virusvarianter, må vi nok være forberedt på at det vil være noe smitte i samfunnet også gjennom sommeren, sier Johannessen.

Drammen kommune har den siste tiden søkt etter alternative lokaler for koronavaksineringen når skolen starter opp igjen i august. Det har ikke vært mulig å finne alternative lokaler som egner seg til vaksinering av et stort antall innbyggere om dagen. Derfor vil koronavaksineringen fortsette i Drammenshallen også etter sommerferien.

Koronavaksineringen vil etter planen pågå fram til høstferien, men kan bli ferdig tidligere. Drammen Eiendom har kartlagt mulighetene for et annet vaksinasjonslokale, for å sikre at skolene og idretten kunne prioriteres i Drammenshallen fra skolestart i august. Men ingen lokaler har altså vært gode nok alternativer. Det er mulig å vaksinere opp mot 2500 innbyggere om dagen i Drammenshallen. I lokaler med kapasitet til om lag halvparten, ville Drammen kommune i ytterste konsekvens ikke vært i stand til å sette alle vaksinedosene som kan leveres, og vaksinasjonen ville tatt lenger tid.

Drammen kommune vil i samarbeid med idrettsrådet og skolene se på mulige tiltak som for eksempel transport til arenaer for ledig kapasitet, for dem som berøres av at Drammenshallen er prioritert til koronavaksineringen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede på Fjell og ved Drammen stasjon på alle hverdager. Den mobile teststasjonen er et drop-in-tilbud hvor det ikke er mulig å bestille time for testing. Du kan teste deg på Fjell mellom klokken 11.00 og 12.45 og ved Drammen stasjon mellom klokken 14.00 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4431 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

22. juni

Fire personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. To av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smittesporingen fortsatt pågår for de siste to.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

- Dagens smittetall er det nest høyeste som er registrert de siste 14 dagene, men det er naturlig at det svinger litt fra dag til dag. Det er ikke noe dramatisk i at tallet stiger litt sammenlignet med de siste dagene. At dagens tall er det nest høyeste den siste toukersperioden sier heller veldig mye om hvor lavt smittetrykket og positiv situasjonen er i Drammen kommune for tiden, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 36 nye smittetilfeller. Dette er det samme tallet som ble rapportert i går og det laveste siden i begynnelsen av mars.

Det lave smittetrykket gjør det mulig å lempe på tiltaksnivået ved kommunens barnehager og skoler. Etter en lang periode på rødt tiltaksnivå, har barnehagene og skolene nå hatt en del uker med gult tiltaksnivå. Fra og med mandag 5. juli går både barnehager og skoler over til grønt tiltaksnivå.

Dette betyr at skolefritidsordningen, aktivitetsskolen og sommerskolen gjennomføres på gult tiltaksnivå ut neste uke. Men fra og med oppstarten igjen i begynnelsen av august kan de være på grønt tiltaksnivå, og skolene kan forberede grønt tiltaksnivå fra oppstarten i andre halvdel av august, med mindre det skjer noe knyttet til smittesituasjonen som gjør grønt tiltaksnivå uforsvarlig.

Grønt tiltaksnivå betyr en mer normal barnehage- og skolehverdag. Klasser eller avdelinger regnes ikke lenger som én kohort, og hverdagen kan organiseres som normalt. Barna i barnehagene og elevene på skolene kan igjen møtes og bevege seg fritt uten begrensninger og være sammen på tvers av avdelinger, klasser og trinn.

- Det vil imidlertid fortsatt være nødvendig å opprettholde enkelte smitteverntiltak. Ingen syke skal møte i barnehagen eller på skolen, og det skal være god hygiene og normalt renhold. Ansatte skal fremdeles holde avstand til hverandre og unngå håndhilsing og klemming, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede på Fjell og ved Drammen stasjon på alle hverdager. Den mobile teststasjonen er et drop-in-tilbud hvor det ikke er mulig å bestille time for testing. Du kan teste deg på:

 • Fjell mellom klokken 11.00 og 12.45
 • Drammen stasjon mellom klokken 14.00 og 17.00

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4429 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

21. juni

To personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Begge to er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

– Den siste uka har vi registrert bare 14 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Med unntak av en uke i februar da det nesten ikke ble registrert smitte i det hele tatt i kommunen vår, må vi helt tilbake til månedsskiftet september/oktober i fjor for å finne en uke med færre nye smittetilfeller. Det er veldig gledelig når vi vet at det er mer smittsomme virusvarianter som dominerer nå, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

Det er nå nesten tre uker siden sist det ble registrert flere enn ti nye smittetilfeller i løpet av ett døgn i Drammen kommune. 16 av de siste 21 dagene er det registrert færre enn fem nye smittetilfeller, og antall smittetilfeller de siste 14 dagene har nå sunket til 36.

– Smittetrykket er heldigvis veldig lavt i Drammen kommune for tiden. Det er også få smittetilfeller med ukjent smittevei. Vi kan aldri utelukke at det er smitte ute i samfunnet som vi ikke har oversikt over, men med så få nye smittetilfeller og nesten ingen med ukjent smittevei, mener vi at smittesituasjonen er både god og oversiktlig for tiden, sier Johannessen.

Hun advarer imidlertid mot faren som hele tiden ligger der, og det er den såkalte deltavarianten. Den er foreløpig ikke påvist i Drammen kommune, men det er påvist tilfeller av denne i flere kommuner rundt Drammen. Kommuneoverlegen har derfor en spesiell oppfordring til alle som reiser ut av kommunen, uavhengig av om det er jobb eller fritidsaktiviteter.

– Alle som reiser til andre kommuner, hvor det kanskje er et høyere smittetrykk enn vi har i Drammen for tiden, må være ekstra forsiktige og oppmerksomme på eventuelle symptomer. Ved de minste tegn til symptomer på luftveissykdom eller sår hals må du teste deg for koronasmitte. Det er alltid viktig å ha god oversikt over smittespredningen. Nå når vi har lite smitte i egen kommune, er det ekstra viktig at vi klarer å fange opp nye smittetilfeller og bryte smittekjeder før smitten får spredt seg videre, sier Johannessen.

Med økte vaksineleveranser til Drammen kommune er det mange innbyggere som den siste tiden har fått den første vaksinedosen. I forrige uke ble det satt 7356 vaksinedoser, og totalt er det nå satt i overkant av 65.000 doser.

I løpet denne uka har alle innbyggere i alderen 45-54 år uten underliggende sykdommer som ønsker vaksinen, fått den første vaksinedosen. Innkallingen til vaksinering av gruppe 10 som består av innbyggere i alderen 18-24 år og 40-44 år har startet opp, og vaksineringen av 18-åringene kommer i gang denne uka. Hele gruppe 10 vil motta SMS om timebestilling i løpet av denne uka og kan forvente time til vaksinasjon i uke 25 og 26.

Det går snart ut innkalling også til den siste gruppen, som er innbyggere i alderen 25-39 år. I denne gruppen går innkallingen til 39-åringene først og deretter til 38-åringene og videre nedover. Innbyggerne i aldersgruppen 25-39 kan i utgangspunktet forvente å få time til vaksinasjon i ukene 26, 27 eller 28. Dersom det blir forsinkelser i vaksineleveransene kan det hende at ikke hele denne gruppen er vaksinert før i uke 29.

Dersom du nå er over 45 år og bor eller oppholder deg i Drammen kommune, og ikke har mottatt SMS fra kommunen om vaksinasjon, bes du om henvende deg til vaksinetelefonen på 32 04 44 44. Ved henvendelse til vaksinetelefonen vil du få time til vaksinasjon. Har du tidligere mottatt SMS med lenke til timebestilling, uten at du har benyttet denne, oppfordres du til å gå inn på denne lenken og bestille time til vaksinasjon.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede på Fjell og ved Drammen stasjon på alle hverdager. Den mobile teststasjonen er et drop-in-tilbud hvor det ikke er mulig å bestille time for testing. Du kan teste deg på Fjell mellom klokken 11.00 og 12.45 og ved Drammen stasjon mellom klokken 14.00 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4425 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

20. juni

Det er ikke påvist noen nye smittetilfeller i Drammen kommune i løpet av det siste døgnet.

Det er andre gangen denne uka at det ikke er registrert nye smitta. Sist gang var fredag 18. juni, som ar første gang på nesten fire måneder det ikke registreres smitte i løpet av ett døgn.

- Dette er gledelige tall, særlig med tanke på dagens lettelser i koronarestriksjoner sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

Hun minner samtidig om at smittetallene ofte er lavere for helgene fordi færre tester seg i helgene enn i ukedagene og at det fortsatt er viktig å følge basale smittevernråd.

Med enda en dag uten registrert smitte, fortsetter den gode langtidstendensen for kommunen. De siste 14 dagene er 38 smitta, som er to færre smitta i løpet av de 14 siste dagene enn tallet for lørdag.

Fra klokka 12.00 i dag endres koronareglene for kommunen. Da slutter den lokale forskriften å gjelde, samtidig som den nasjonale forskriften blir myket opp som ledd i gjenåpningsplanen for landet.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 10.00 og 17.00 på lørdager og søndager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4423 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

19. juni

To personer er registrert smittet i Drammen kommune det siste døgnet. Begge smittede er nærkontakter av tidligere kjente smittetilfeller.

Ingen av kommunens skoler, barnehager eller helseinstitusjoner er berørt av dagens smittetilfeller.

Smittetrenden er fremdeles nedadgående. Antallet smitta i løpet av de siste 14 dagene er 40. Dette er fem færre enn 14-dagerstallet som ble rapportert fredag.

På bakgrunn av trenden med lave smittetall og de nye nasjonale lettelsene i koronareglene som gjelder fra søndag 20. juni, bestemte formannskapet i et ekstraordinært møte fredag 18. juni at kommunen ikke lenger skal ha en egen lokal forskrift mot koronasmitte.

Opphevelsen gjelder fra søndag 20. juni kl. 12.00. Dette er samme tidspunkt som de nasjonale lettelsene i regelverket trer i kraft med trinn tre i gjenåpningsplanen.

- Det er svært gledelig at vi har smittetall som gjør at samfunnet kan fortsette den gradvise gjenåpningen. Dette har alle ventet på lenge nå, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

Hun understreker samtidig at det fortsatt er viktig at vi alle fortsetter å følge de grunnleggende smittevernrådene med blant annet avstand og håndhygiene.

- Nå som en stadig større andel av befolkningen er vaksinert, er håpet at gjenåpningen kan fortsette og samfunnet etter hvert vende tilbake til normalen.

De nasjonale reglene som gjelder fra søndag innebærer blant annet at:

Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner og kretser, både utendørs og innendørs. Og det er ikke lenger krav om å holde én meter avstand.

Voksne i breddeidretten får unntak fra én-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen eller kretsen. Dette gjelder både utendørs og innendørs.

Voksne dansere, musikere og scenekunstnere som ikke er profesjonelle kunstnere får unntak fra én-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer.

Det blir tillatt med inntil 100 personer på private arrangementer på offentlig sted eller leide lokaler. På offentlige arrangementer innendørs kan det være opptil 1000 personer fordelt på to kohorter dersom det er faste, tilviste plasser. Uten faste plasser kan det være opptil 400 personer fordelt på to kohorter. Med testing eller koronasertifikat kan det være opptil 2500 personer for faste plasser og 1000 for ikke faste plasser.

For utendørs arrangementer kan det være opptil 2000 personer, fordelt på fire kohorter for arrangementer med faste, tilviste plasser. For arrangementer uten faste plasser er tallet 800 personer, fordelt på fire kohorter. For arrangementer med testing eller bruk av koronasertifikat er tallene henholdsvis 5000 og 2000 for faste og ikke faste plasser.

Skjenkestoppen klokka 24.00 oppheves, men det blir fremdeles ikke lov å slippe inn flere gjester etter klokka 24.00.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 10.00 og 17.00 på lørdager og søndager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4423 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

18. juni

Det er ikke påvist noen nye smittetilfeller i Drammen kommune i løpet av det siste døgnet. Dette er første gang på nesten fire måneder det ikke registreres smitte i løpet av ett døgn.

- Det er veldig hyggelig å kunne rapportere om ingen smittede. Det har vi ventet lenge på, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Gjennom februar var smittetrykket veldig lavt i Drammen kommune. Det var også fem dager uten noe registrert smitte. Til tross for det lave smittetrykket advarte smittevernoverlegen og hans kolleger i kommunens smittevernmiljø om at våren kunne bli svært krevende. Advarslene viste seg å være velbegrunnede. Den tredje smittebølgen traff Drammen kommune hardt, og det har tatt lang tid med strenge restriksjoner å få ned smittetrykket igjen.

Nå har smittetallene i kommunen vært lave i over to uker. 16 dager på rad med færre enn ti smittetilfeller har bidratt til år redusere smittetrykket betraktelig, og i løpet av de siste 14 dagene er det påvist 45 nye smittetilfeller. Smittevernoverlegen er i utgangspunktet ikke like bekymret nå som han var da tilsvarende lave smittetall ble registrert i vinter, for at smitten plutselig skal blusse opp igjen.

- Situasjonen er ganske annerledes nå, men det er samtidig noen usikkerhetsmomenter, så vi kan ikke være sikre på at vi ikke har en tøff periode til foran oss, sier Sagberg.

Grunnen til at har er mer optimistisk nå enn han var i februar, er først og fremst vaksinasjonen. Rundt en tredel av alle innbyggerne over 18 år har fått begge vaksinedosene. I tillegg har ytterligere 10.000 innbyggere fått første vaksinedose. Så nærmere halvparten av kommunens innbyggere har altså fått minst én vaksinedose.

- Vi vet at vaksinen virker. Den begrenser smittespredningen effektivt. I tillegg bidrar den til at vaksinerte personer som likevel blir smittet, i all hovedsak får et mildere sykdomsforløp. Varmere vær og at vi møtes mer utendørs bidrar også positivt. Viruset spres i mindre grad utendørs enn innendørs, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Men det er altså én sentral faktor som gjør at smittevernoverlegen mener vi ikke kan slappe av helt ennå og legge pandemien bak oss.

- Vi vet at delta-varianten av koronaviruset er enda mer smittsomt enn det vi har sett av tidligere varianter. Så hvis vi får denne varianten til Drammen kommune også, risikerer vi at smittespredningen skyter fart igjen. Derfor er det fortsatt utrolig viktig at alle med de minste tegn til luftveissymptomer tester seg for koronasmitte. Det er nødvendig for å avdekke smitte og bryte smittekjeder så tidlig som overhodet mulig, sier Sagberg.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede på Fjell og ved Drammen stasjon på alle hverdager. Den mobile teststasjonen er et drop-in-tilbud hvor det ikke er mulig å bestille time for testing. Du kan teste deg på Fjell mellom klokken 11.00 og 12.45 og ved Drammen stasjon mellom klokken 14.00 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4421 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

17. juni

Fem personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Fire av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smittesporing fortsatt pågår for det siste smittetilfellet.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

- Vi må 12 dager tilbake i tid for å finne et høyere smittetall enn det vi rapporterer i dag. Men selv om smittetallene ligger så lavt som de gjør nå, må vi regne med at tallene varierer litt fra dag til dag. Vi ser ikke noe bekymringsfullt i dagens tall, selv om det er en liten økning fra de foregående dagene. Det er bare et par ukers tid siden vi var strålende fornøyde med å ha så få som fem rapporterte smittetilfeller, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Han trekker også fram at fire av dagens smittetilfeller har en tilknytning til russefeiring og smitte blant russen. Det er med andre ord et relativt begrenset og oversiktlig miljø det påvises smitte i.

Kommuneoverlegen mener smittevernmiljøet i Drammen kommune har god oversikt over smittespredningen generelt i kommunen for tiden. Gjennom store deler av pandemien har andelen smittetilfeller med ukjent smittevei ligget på rundt 15 prosent. De siste to ukene er denne andelen nede i fire prosent.

- Av de 49 påviste tilfellene som ble rapportert for foregående toukersperiode i går, var det altså bare to som har hatt ukjent smittevei. Vi har riktignok ett tilfelle i dag hvor det ikke er fastslått en sikker smittevei ennå, men der foregår fortsatt smittesporingen, og vi har ikke gitt opp å kunne fastslå smitteveien der også, sier Johannessen.

Det lave smittetrykket har ført til at en del av tiltakene som er blitt innført i Drammen kommune for å begrense spredningen av koronaviruset, er avviklet. Fra og med i dag gjøres det ytterligere lettelser i koronarestriksjonene.

Det har lenge vært en begrensning i hvor mange personer som kan være til stede i private sammenkomster. Nå erstattes regelen om maksimalt ti personer til stede samtidig til at man kan ha inntil ti gjester på private sammenkomster. Denne regelen gjelder i private hjem og hager. I tillegg til de ti gjestene kommer vertskapet. Personer som er fullvaksinerte mot covid-19-sykdom, de som har fått én dose og det har gått mellom tre og 15 uker etter at dosen er satt eller man har gjennomgått covid-19-sykdom, kommer i tillegg til de ti gjestene man kan ha på besøk samtidig. Det må fortsatt være nok plass til at det er mulig å holde minst én meters avstand til ubeskyttede som ikke tilhører ens egen husstand.

Det åpnes nå for flere personer til stede på ulike arrangementer. På innendørs arrangementer som gjennomføres i leide lokaler, er det nå tillatt med inntil 20 personer. På øvrige arrangementer innendørs økes grensen i utgangspunktet til 50 personer. Men på idretts- og kulturarrangementer som samler deltakere under 20 år som tilhører Drammen kommune, økes antallsbegrensningen til inntil 100 personer. Dersom publikum sitter på faste, tilviste plasser, er det tillatt med inntil 200 personer.

Ved private sammenkomster utendørs på leide arealer, er det nå tillatt med inntil 30 personer. Det innføres nå også et par nye regler for utendørs arrangementer når adgangstester og koronasertifikat tas i bruk. Når publikum ikke sitter på faste, tilviste plasser, åpnes det for inntil 400 personer i to kohorter á 200 personer. Dersom publikum sitter på faste, tilviste plasser, er det tillatt med inntil 1000 personer i fem kohorter á 200 personer. I de to sistnevnte eksemplene er det altså en forutsetning at adgangstester og koronasertifikat benyttes.

Serveringssteder tillates nå å ha servering for privat sammenkomst for inntil 20 personer. Fram til nå har det vært en begrensning på ti personer. I tillegg utvides skjenketiden fra klokken 22.00 til 24.00. Serveringsstedene får også muligheten til å slippe inn gjester fram til midnatt.

Det kommer også lettelser i begrensningene i idretts- og fritidsaktiviteter for voksne over 20 år. Hittil har det vært en begrensning på inntil ti personer som kunne delta på aktivitetene samtidig. Nå utvides denne grensen til 20 personer.

Påbudene om bruk av munnbind og hjemmekontor oppheves.

Endringene i den lokale forskriften gjelder fra og med 17. juni. I utgangspunktet skal den lokale forskriften oppheves onsdag 30. juni.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede på Fjell og ved Drammen stasjon på alle hverdager. Den mobile teststasjonen er et drop-in-tilbud hvor det ikke er mulig å bestille time for testing. Du kan teste deg på Fjell mellom klokken 11.00 og 12.45 og ved Drammen stasjon mellom klokken 14.00 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4421 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

16. juni

To personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Smitteveien er kjent for begge to.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

- Vi har nå 14 dager bak oss hvor sju smittetilfeller er det høyeste som er registrert i løpet av én dag. Hele 12 av de 14 dagene er det registrert færre enn fem nye smittetilfeller, og det er veldig gledelig, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

To uker med lave daglige smittetall har ført til at det løpende tallet for påvist smitte i den foregående toukersperioden har falt kraftig. 2. juni rapporterte Drammen kommune om 179 nye smittetilfeller de siste 14 dagene. I dag rapporteres det om 49 nye tilfeller de siste 14 dagene. Dette gir i gjennomsnitt 3,5 nye smittetall om dagen de siste to ukene.

Smittevernoverlegen minner om at det fortsatt er viktig at alle med luftveissymptomer tester seg for koronasmitte. Det er lite smitte i omløp nå, men det er like viktig som før å oppdage ny smitte i tide.

- Med såpass lite smitte i lokalsamfunnet som vi har nå, er ikke situasjonen like skjør som tidligere i vinter og vår. Men vi er fortsatt sårbare for nye og enda mer smittsomme virusvarianter som vi ser påvist i andre norske kommuner. Vi håper selvfølgelig å unngå at nye virusvarianter får fotfeste i Drammen, men hvis det begynner å sirkulere ny smitte, er det utrolig viktig at vi oppdager denne raskt og bryter smittekjeder så tidlig som mulig, sier Sagberg.

Vaksineleveransene til Norge ser ut til å bli lavere enn tidligere antatt. Dermed er det foreløpig også uavklart hva som skjer med intervallet mellom de to vaksinedosene. I Drammen kommune var det opprinnelig 12 ukers intervaller, men dette ble redusert til ni uker da beskjeden om økte leveranser til kommunen kom. Nå har det kommet ny beskjed fra sentrale helsemyndigheter om at det skal være 12 uker, og at dette gjøres med tilbakevirkende kraft fra uke 20.

- Vi har likevel valgt å utsette å flytte på avtalene for vaksinering et par uker. Det gjør vi for å se om det kommer ytterligere endringer. Innbyggere som har fått tid til vaksinering, skal ikke foreta seg noe for å flytte timen, men de vil få varsel på SMS dersom timen flyttes. De som nå blir invitert til vaksinasjon de nærmeste ukene, må regne med at timen for andre dose vil bli flyttet på, sier smittevernoverlegen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede på Fjell og ved Drammen stasjon på alle hverdager. Den mobile teststasjonen er et drop-in-tilbud hvor det ikke er mulig å bestille time for testing. Du kan teste deg på:

 • Fjell mellom klokken 11.00 og 12.45
 • Drammen stasjon mellom klokken 14.00 og 17.00

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4416 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

15. juni

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Smitteveien er kjent for alle tre.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av smittetilfellene som rapporteres i dag.

- Vi har vedvarende lave smittetall pr. dag for tiden. I løpet av de siste dagene har vi registrert færre enn fem nye tilfeller hver eneste dag. Dette er en veldig positiv utvikling, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen i Drammen kommune.

Hun understreker at med så lave smittetall er risikoen mindre for å bli smittet.

- Dersom vi unngår å importere smitte til kommunen, skal de basale smitteverntiltakene være tilstrekkelige for å holde smitten lav også i tiden som kommer. Men vi er altså avhengige av at alle fortsatt holder god avstand til hverandre og ikke utsetter seg selv eller andre for smittefare, sier Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 59 nye smittetilfeller. Dette er 12 færre tilfeller enn det som ble rapportert i går og det laveste tallet på over 100 dager.

Mange av smittetilfellene som er påvist den siste uka, har en forbindelse til smitteutbruddet i russemiljøet i drammensområdet. Det er noen som er russ, og så er det en del nærkontakter av disse som er blitt smittet den siste tiden.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede på Fjell og ved Drammen stasjon på alle hverdager. Den mobile teststasjonen er et drop-in-tilbud hvor det ikke er mulig å bestille time for testing. Du kan teste deg på:

 • Fjell mellom klokken 11.00 og 12.45
 • Drammen stasjon mellom klokken 14.00 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4414 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

14. juni

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Smitteveien er kjent for alle tre.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av smittetilfellene som rapporteres i dag.

- Vi har 12 dager bak oss med under fire nye smittetilfeller pr. dag i gjennomsnitt. Det er veldig gledelig at vi har klart å redusere smittetrykket og ikke minst at det ser ut til at vi klarer å holde smittetrykket lavt når mer og mer av samfunnet gjenåpnes, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

I løpet av de siste to ukene er det påvist 71 nye smittetilfeller. Det er det samme tallet som ble rapportert i går.

Kommuneoverlegen forventer at smittetallet for den foregående toukersperioden potensielt kan falle ytterligere de to neste dagene. For 13 og 14 dager siden ble det rapportert om henholdsvis 12 og 15 nye smittetilfeller. I løpet av de to neste dagene går disse tallene ut av 14-dagerstallet og erstattes med smittetallet for de to kommende dagene.

- Dersom vi ikke får noen økning, men holder oss på samme nivå som de siste dagene, er det grunn til å håpe og tro på at smittetallet for den foregående toukersperioden nærmer seg 50. Å komme under 50 nye smittetilfeller for de foregående 14 dagene vil være en ny milepæl etter den tiden vi har lagt bak oss, sier Johannessen, som samtidig minner om at smittetallet ikke synker videre av seg selv, men som en følge av fortsatt godt smittevernarbeidet fra den enkelte av oss.

I løpet av forrige uke ble det påvist 22 nye smittetilfeller. Siden nyttår er det bare registrert tre uker med færre smittetilfeller enn forrige uke. Dette er det tre ukene i februar da det var svært lite smitte i Drammen kommune.

- Antall smittetilfeller forrige uke er nok en bekreftelse på at vi har klart å senke smittetrykket betraktelig den siste tiden, sier kommuneoverlege John David Johannesen.

Drammen kommune mottok i forrige uke rundt 6600 vaksinedoser. Av dem ble i underkant av 4600 vaksinedoser satt i andre halvdel av uka. De siste 2000 dosene settes i begynnelsen av denne uka.

- Vi mottar vaksineleveransene midt i uka, og med økende antall doser, rekker vi ikke å sette alle samme uke. Så de dosene vi mottar midt i uka, blir satt fra og med onsdag til og med tirsdag i uka etter. Det kommer nye vaksinedoser i midten av hver uke, så vaksineringen pågår kontinuerlig. Men fremover vil det altså være litt avvik mellom antall doser som mottas og antall doser som settes, dersom man bare forholder seg til ukene, sier kommuneoverlegen.

Denne uka mottar Drammen kommune rundt 8000 doser, og neste uke mottar kommunen tett oppunder 10.000 vaksinedoser. En stor andel av disse dosene går til førstegangsvaksinering, og vaksineringen av innbyggere i aldersgruppen 45 til 54 år uten underliggende sykdommer er godt i gang.

Det er fortsatt rundt 3000 personer i aldersgruppen 45 til 54 år som ikke har mottatt SMS om bestilling av tid til vaksinering. De får denne meldingen i løpet av de nærmeste dagene. I løpet av denne uka kommer Drammen kommune også i gang med å sende ut SMS om timebestilling til gruppe 10 som er innbyggere i aldersgruppen 40 til 44 år og 18 til 24 år. I gruppe 10 er det de eldste i aldersgruppen 40 til 44 år og de yngste i aldersgruppen 18 til 24 år som får SMS først.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede på Fjell og ved Drammen stasjon på alle hverdager. Den mobile teststasjonen er et drop-in-tilbud hvor det ikke er mulig å bestille time for testing. Du kan teste deg på:

 • Fjell mellom klokken 11.00 og 12.45
 • Drammen stasjon mellom klokken 14.00 og 17.00

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4411 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

13. juni

To personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Smitteveien er kjent for begge to.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

- Dagens smittetall er nok en bekreftelse på at det er lite smitte i lokalsamfunnet vårt for tiden. Det er selvfølgelig gledelig. Vi har nå et smittetall for den siste uka som ligger på nivå med det vi hadde før smitten begynte å spre seg i vinterferieuka og vi ble truffet av den tredje smittebølgen, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

I løpet av de to siste ukene er det påvist 71 nye smittetilfeller. 48 av smittetilfellene ble påvist i løpet av de første sju dagene av toukersperioden, mens det bare er påvist 23 tilfeller den siste uka.

- Det viktigste hver enkelt kan bidra med framover for å unngå ny smitteøkning, er å følge smittevernreglene og -anbefalingene som er gitt. Sørg for å holde god avstand og ikke utsett deg selv eller andre for smittefare. Hvis vi klarer å holde smittetrykket nede de nærmeste ukene, fram til alle har fått den første vaksinedosen, vil det være veldig positivt. I tillegg vil det selvfølgelig være veldig viktig å holde den såkalte delta-varianten av koronaviruset unna oss. Én vaksinedose har effekt også mot denne virusvarianten, men beskyttelsen er veldig mye bedre når man har fått begge vaksinedosene. Så hvis vi klarer å holde delta-varianten unna oss i noen måneder til, øker sannsynligheten for at vi slipper unna den fjerde smittebølgen, sier Johannessen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 10.00 og 17.00 på lørdager og søndager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4408 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

12. juni

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Smitteveien er kjent for alle tre.

Det er påvist smitte som berører Gulskogen skole og Drammen videregående skole. Ved begge skolene må elever og lærere i karantene som følge av smittetilfellene.

Ingen av kommunens barnehager eller helseinstitusjoner berøres av smittetilfellene som rapporteres i dag.

- Den gode trenden fortsetter, og det er spesielt positivt at det nå har gått nesten en uke siden forrige gang det var et nytt smittetilfelle som ikke hadde noen tilknytning til smittetilfeller som var kjent fra før. Det har med andre ord ikke vært noen smittetilfeller med ukjent smittevei de siste dagene, og det er vi veldig glade for, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 78 nye smittetilfeller. Dette tallet er nærmest halvert i løpet av ti dager. Kommuneoverlegen mener dette gir et godt bilde på hvor positiv utviklingen i smittetrykket har vært den siste tiden.

- Vi har nå registrert færre enn ti smittetilfeller 12 av de foregående 14 dagene. Det gir et smittetall for den foregående toukersperioden som er nede på samme nivå som rett før den tredje smittebølgen. Det har vært veldig krevende å komme ned på dette nivået igjen, og tiltakene for å begrense spredningen av koronasmitte har vært både omfattende og langvarige. Men et så lavt smittetrykk som vi har nå, gjør hverdagen både enklere og tryggere for oss alle, sier Johannessen.

Han understreker at gode smittevernrutiner fortsatt er avgjørende for å holde smittetrykket lavt og god kontroll på situasjonen. Dette innebærer blant annet at man tester seg ved de minste tegn til luftveissykdom. Testkapasiteten i Drammen kommune er fortsatt veldig god, og alle som tester seg, får raskt svar på om de er koronasmittet eller ikke.

Kommuneoverlegen ber alle innbyggere som reiser ut av kommunen, uavhengig av om det er jobb, skole, fritidsaktiviteter eller andre formål, om å være spesielt oppmerksomme smittevernreglene og -anbefalingene.

- Den tredje smittebølgen startet i Drammen som følge av mange smittetilfeller som kunne spores til andre kommuner rundt oss. Derfor er det viktig, når vi har så lite smitte som vi har i Drammen kommune nå, at alle som reiser ut av kommunen, er spesielt oppmerksomme på å holde god avstand, sørge for god hånd- og hostehygiene og ikke minst at man tester seg ved tegn på symptomer, sier kommuneoverlegen.

Det nærmer seg sommerferie for mange, og det har nå kommet råd for ulike sommeravslutninger. Det er åpnet for at flere kan samles, men det er fortsatt noen regler som alle som samles, må følge.

Avslutninger og samlinger i private hjem, hager, hytter eller lignende regnes som private sammenkomster. Denne typen samlinger er regulert i den lokale koronaforskriften, og i disse tilfellene er det en begrensning på ti personer til stede samtidig. Personer som anses som beskyttet, som følge av at de er fullvaksinerte, at de har fått første vaksinedose og det har gått mellom tre og 15 uker siden dosen ble satt, eller har vært koronasmittet, regnes ikke inn i tallet på ti, men kan altså komme i tillegg.

Sommeravslutninger med jobben regnes som privat arrangement. Dersom avslutningen ikke er i tilknytning til et privat hjem, er det tillatt å være inntil ti personer innendørs eller 20 personer utendørs. Fra 17. juni økes antallet til inntil 20 personer innendørs eller 30 personer utendørs. I disse tilfellene skal alle som er til stede, regnes med. Her må altså personer som er beskyttet mot koronasmitte, regnes med i antallet som er til stede.

Barnehagebarn og barneskoleelever kan samles til egen avslutning. De regnes som én kohort, og det er tillatt med nødvendig antall voksne som tilretteleggere. For de minste barna kan det være nødvendig å ha med én voksen pr. barn. Dersom det er ønskelig å ha med flere foreldre, blir arrangementet regnet som et privat arrangement, med de antallsbegrensningen som gjelder for slike arrangementer.

For elever i ungdomsskolen og den videregående skolen er reglene noe annerledes. Etter skoletid regnes ikke klassene som en kohort og må følge reglene for private arrangementer, med antallsbegrensningene som gjelder der.

Det gjøres imidlertid et unntak for vitnemålsavslutninger for 10. trinn på ungdomsskolen, 3. trinn på videregående skole og seremoni for utdeling av fag- og svennebrev. Disse arrangementene sidestilles med kulturarrangementer der publikum (foreldre/foresatte) sitter på faste, tilviste plasser. Da kan man samle inntil 100 personer innendørs hvis det er plass i lokalet til å overholde avstandsreglene. Det er kun selve vitnemålsutdelingen som regnes som arrangement. Utendørs er det tillatt med opptil 200 personer. Fra 17. juni vil det være tillatt med inntil 200 personer på faste, tilviste plasser også innendørs.

Koronasertifikatet til innenlands bruk er nå klart. Sertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt koronasykdom og resultatet hvis har negativ koronatest. Alle oppfordres til å sjekke om opplysningene i sertifikatet er korrekte. De som finner noe feil eller har spørsmål om sertifikatet, henvises til koronatelefonen til Helsenorge; 815 55 015. Denne er åpen alle hverdager mellom klokken 08.00 og 15.30. De som oppdager feil opplysninger om vaksineringen eller koronatestresultater, henvises til vaksinetelefonen i Drammen kommune; 32 04 44 44. Kommunens vaksinetelefon er åpen på alle hverdager mellom klokken 08.00 og 18.00 og i helgene mellom klokken 10.00 og 17.00.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 10.00 og 17.00 på lørdager og søndager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4406 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

11. juni

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Smitteveien er kjent for alle tre.

Ved UngInvest er det påvist ett smittetilfelle, og noen elever settes i karantene.

- Ni dager på rad med lave smittetall er veldig hyggelig. Forhåpentligvis klarer vi å holde smittetallene så lave når vi snart går inn i ferietiden, slik at vi kan nyte sommeren fullt ut, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Han mener de lave smittetallene viser at gjenåpningen av lokalsamfunnet så langt har gått veldig bra. I tillegg til gode smitteverntiltak som har vært fulgt opp godt, har det de siste ukene vært godt og varmt vær. Dette har ført til at mange har møttes utendørs, og det er bra for å hindre virusspredning. Kommuneoverlegen minner imidlertid alle om at dersom man møtes innendørs, så stiger smittefaren igjen. Så når vi står foran en ny helg, er det viktig at alle fortsatt er flinke til å overholde kravene om god avstand og følger de øvrige smittevernreglene og -anbefalingene.

Som en følge av de lave tallene som er rapportert over tid, har smittetrykket sunket betraktelig. Situasjonen ligner ganske tydelig på den som var i Drammen kommune gjennom februar. Det er svært begrenset med smitteoverføring internt i kommunen.

- I slutten av februar og begynnelsen av mars ble det registrert en del smittetilfeller hvor smitten kunne spores ut av Drammen kommune. Det er en bekymring for at det samme kan skje igjen, selv om smittetrykket er lavt internt i vår kommune. Det er noen kommuner rundt oss som har mer smitte og som også har tilfeller med den såkalte delta-varianten. Utenlands er det også noen tendenser som er bekymringsfulle. I England ser de konturene av det som kan være den fjerde smittebølgen, og det er delta-varianten som er dominerende der borte nå. Vi håper virkelig at denne varianten ikke får grep om Drammen kommune og kan spre seg i stor fart, sier Johannessen.

Han mener det som rapporteres fra andre kommuner og andre land, er en påminnelse til alle om hvor viktig det er å ta imot tilbudet om vaksiner. Foreløpige undersøkelser viser at de som er fullvaksinerte, har god beskyttelse mot delta-varianten. Kommuneoverlegen mener derfor at alle som fortsatt ikke har gitt beskjed om at de ønsker koronavaksinen, bør gjøre det så fort som mulig.

- Vaksinen er din beste beskyttelse mot denne sykdommen. Det beste du kan gjøre for å redusere risikoen for å bli smittet og alvorlig syk på grunn av viruset, er å stille deg i vaksinekøen. Nå mottar Drammen kommune mange vaksinedoser hver uke fremover, så det vil ikke gå lang tid før du får tilbud om første dose. Deretter går det to-tre måneder før du får andre vaksinedose, men etter det skal du altså være godt beskyttet, sier kommuneoverlegen og legger til:

- Vaksinen er vårt viktigste virkemiddel for å få tilbake en normalisert hverdag igjen!

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede på Fjell og ved Drammen stasjon på alle hverdager. Den mobile teststasjonen er et drop-in-tilbud hvor det ikke er mulig å bestille time for testing. Du kan teste deg på Fjell mellom klokken 11.00 og 12.45 og ved Drammen stasjon mellom klokken 14.00 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4403 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

10. juni

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Alle er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

Ved Marienlyst skole er det påvist et smittetilfelle, og både elever og lærere settes i karantene som følge av dette smittetilfellet.

- Det er veldig gledelig at vi kan registrere den åttende dagen på rad med veldig lave smittetall. For første gang siden begynnelsen av mars er vi nå også nede i under 100 nye smittetilfeller i den foregående toukersperioden, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Det er totalt påvist 94 nye smittetilfeller de siste 14 dagene. 66 av dem var i løpet av de første sju dagene av toukersperioden. De siste sju dagene er det påvist 28 nye smittetilfeller.

- Hvis vi klarer å holde oss på smittetallene fra den siste uka, er vi snart nede på rundt 50 smittetilfeller i løpet av to uker. Dét er veldig bra og bidrar i stor grad til å redusere risikoen for å bli smittet av koronaviruset. Risikoen for smitte er riktignok ikke borte. Det er fortsatt noen smittetilfeller som påvises hver dag, men et så lavt smittetrykk gjør hverdagen tryggere for oss alle sammen, og det er relativt enkelt å holde god oversikt over alle smittetilfellene, sier Sagberg.

Nå har det vært godt og varmt vær en periode, og mange har møttes ute. Når det blir kjøligere og litt mindre behagelig å sitte ute, er oppfordringen fra smittevernoverlegen klar:

- Vi vet at viruset i mindre grad smitter utendørs. Alle som møtes innendørs, enten det er hjemme, ute på et serveringssted eller et annet sted, må være spesielt oppmerksomme på å holde god avstand til hverandre. Nå har alle levd under strenge restriksjoner i lang tid og gjort en imponerende innsats for å begrense smittespredningen. La oss holde på de gode vanene og gjøre det vi kan for å unngå økt smittespredning igjen. Hvis vi klarer å holde smitten nede på nivået vi er nå, og unngår enda mer smittsomme virusvarianter i tiden fremover, kan vi virkelig håpe på en noenlunde normal sommer, sier smittevernoverlegen og legger til:

- Når høsten kommer skal vi forhåpentligvis ha kommet så langt med vaksineringen, at vaksinene forhindrer en ny smitteoppblomstring. Det er lov å håpe og tro at vi er på oppløpssiden av pandemien nå, men den er altså ikke over ennå. I mange land er det langt fram til at man kan si at pandemien er overstått. Det er et stykke igjen i Norge også, men akkurat nå går det absolutt i riktig retning.

Når det gjelder vaksineringen, er det nå klart at nordmenn som studerer, skal studere eller reise på utveksling i utlandet, tilbys begge vaksinedosene før de reiser fra Norge. Folkehelseinstituttet anbefaler at utenlandsstudenter prioriteres og fullvaksineres før de reiser.

- Dette er noe nasjonale helsemyndigheter har valgt å prioritere, for å gi trygghet for studentene som fram til nå ikke har visst om de ville rekke både vaksinasjon og studiestart, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

For å bli prioritert i vaksinasjonskøen må du være folkeregistrert i Drammen kommune og ha gyldig dokumentasjon på at du studerer i utlandet. Denne informasjonen må du vise fram når du møter til vaksinasjon.

Dersom du kan dokumentere studieplass i utlandet eller at du skal på utveksling, kan du ringe vaksinetelefonen 32 04 44 44 for å bestille tid til vaksinasjon. Alle vaksinasjon foregår i Drammenshallen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede på Fjell og ved Drammen stasjon på alle hverdager. Den mobile teststasjonen er et drop-in-tilbud hvor det ikke er mulig å bestille time for testing.

Du kan teste deg på:

 • Fjell mellom klokken 11.00 og 12.45 
 • Drammen stasjon mellom klokken 14.00 og 17.00

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4400 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

9. juni

Fire personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Alle er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

Den gode trenden vi har sett den siste uka, fortsetter heldigvis videre. Sist gang vi rapporterte om færre enn ti tilfeller sju dager på rad var i slutten av februar og begynnelsen av mars. Da ble det registrert 27 tilfeller i løpet av sjudagersperioden. Nå er vi nede på 30 tilfeller for de siste sju dagene. Så tendensen er klar. Vi nærmer oss endelig smittetrykket vi hadde før den tredje smittebølgen, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 103 nye smittetilfeller. Det er 20 færre enn i går.

- Trenden er veldig god, og vi opplever et synkende smittetrykk. Det er nok ikke særlig realistisk å tro at vi får en tilsvarende sommer som vi hadde i fjor med mange uker uten noen smittetilfeller. Men klarer vi å holde smittetrykket så lavt som den siste uka, så skal vi være godt fornøyde. Da er smitterisikoen nokså begrenset hvis man er flink til å følge de generelle smittevernanbefalingene. Usikkerhetsmomentet er om vi får inn mer smittsomme virusvarianter som er påvist i andre kommuner rundt oss. Da kan smittesituasjonen bli krevende igjen, sier Johannessen.

Den positive utviklingen i smittetrykket gjør det mulig for politikerne å lempe på koronatiltakene tidligere enn det som har vært skissert. I gårsdagens møte i formannskapet ble det besluttet å innføre noen lettelser med umiddelbar virkning. Disse lettelsene omfattet blant annet antall deltakere som kan være til stede på arrangementer og opphevelse av stenging av en rekke virksomheter. I tillegg er det blitt lettelser i reglene for idretts- og fritidsaktiviteter for voksne over 20 år.

Lettelser som var planlagt gjennomført med virkning fra 24. juni er fremskyndet til 17. juni, og den planlagte opphevelsen av forskriften er fremskyndet til 30. juni.

Den nåværende forskriften kan du lese her: Forskriften om forebygging av koronasmite i Drammen kommune.

- Det er alltid hyggeligere å åpne opp samfunnet enn å lukke det ned. Dessverre har vi vært nødt til å ha svært strenge tiltak for å begrense spredningen av koronasmitte over veldig lang tid i Drammen kommune. Politikerne forstår at det har vært en utrolig krevende tid for innbyggerne, men nå ser det heldigvis ut til å gå i riktig retning, og det er veldig gledelig å kunne fremskynde gjenåpningen. Jeg håper virkelig at vi ikke kommer i en situasjon hvor det blir snakk om å stenge ned samfunnet igjen. Både av hensyn til innbyggerne og til de næringsdrivende håper jeg vi kan ta i bruk tilbudene i kommunen igjen på en smittevernmessig forsvarlig måte og nærme oss en normal hverdag og nyte sommeren, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

For en tid tilbake ble det besluttet å øke tiden mellom første og andre vaksinedose fra 6 til 12 uker. Dette ble gjort for å kunne tilby flest mulig den første vaksinedosen så raskt som mulig. Nå har regjeringen valgt å redusere tiden mellom de to vaksinedosene til ni uker.

Endringen gjøres fordi tilgangen på vaksiner er god, og vaksineringen går raskt. Drammen kommune vil følge opp regjeringens beslutning så raskt det lar seg gjøre, og de som allerede har fått time til den andre vaksinedosen 12 uker etter første dose, vil i løpet av kort tid får en ny SMS med tidspunkt for ny time. Dette betyr altså at man ikke trenger å kontakte kommunen for å få en ny time.

De som fikk første vaksinedose i forrige uke, vil i løpet av denne uka eller senest mandag 14. juni, få SMS med ny time for den andre dosen.

- De som bestiller time til vaksinering denne uka vil møte på en timebestilling med 12 ukers intervall. Dette vil bli rettet opp neste uke. Det betyr altså at de som bestiller denne uka, skal bestille time med den gamle 12-ukersintervallen. Men dette vil kommunen rette opp i etterkant, sier vaksinekoordinator Anette Solvang.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede på Fjell og ved Drammen stasjon på alle hverdager. Den mobile teststasjonen er et drop-in-tilbud hvor det ikke er mulig å bestille time for testing. Du kan teste deg på Fjell mellom klokken 11.00 og 12.45 og ved Drammen stasjon mellom klokken 14.00 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4397 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

8. juni

Fire personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Tre av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Den siste har fått påvist smitte etter reise i utlandet.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

- Smittesituasjonen kan endre seg raskt, men det ser veldig lovende ut akkurat nå. Seks dager på rad med under ti smittetilfeller er gode nyheter for alle som ønsker et lavere smittetrykk og en mer normal hverdag, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 123 nye smittetilfeller. Dette er det laveste tallet som er registrert siden 9. mars, som var den dagen den tredje smittebølgen startet med 43 nye tilfeller.

- Endelig nærmer vi oss smittetrykket som var i Drammen kommune før den tredje smittebølgen traff oss. Den siste dagen før smittetallene steg kraftig, ble det registrert 74 nye smittetilfeller den foregående toukersperioden. Det er riktignok et stykke igjen dit ennå ettersom vi i dag rapporterer om 123 nye tilfeller de siste 14 dagene, men med de smittetallene vi har sett den siste uka, nærmer vi oss nivået fra før den tredje smittebølgen. Det er veldig gledelig, sier Johannessen.

Hun understreker at smittetrykket ikke kommer til å holde seg lavt dersom den enkelte ikke fortsetter med gode smitteverntiltak og tar hensyn til både seg selv og dem man har rundt seg. Enda mer smittsomme virusvarianter enn den som har dominert i drammensområdet de siste månedene, er registrert flere steder i Norge. Så det er ingen som kan garantere at vi ikke kommer til å se en smitteoppblomstring igjen også i Drammen kommune.

- Nå åpner flere og flere tilbud etter å ha vært stengt en lengre periode. Det setter vi pris på alle sammen, og forhåpentligvis brukes disse tilbudene på en måte som gjør det mulig å ivareta smittevernet og forhindre økt smittespredning. Det er ingen som ønsker at gjenåpningsplanen stanses eller reverseres. Men da må vi alle være oss vårt ansvar bevisst og være flinke til å ta hensyn også fremover. Selv om vi ønsker oss tilbake til en hverdag som ligner på den vi kjente før koronapandemien, må vi nok være forberedt på at en ny normal hverdag innebærer at vi er litt mer forsiktige og tar litt mer hensyn til hverandre enn før. Men klarer vi det og sørger for at de ulike tilbudene kan være åpne og tilgjengelige, så blir det nok en god hverdag for oss alle likevel, sier Ingeborg Johannessen.

Det er påfallende hvor like smittekurvene har vært under den andre og tredje smittebølgen. I forkant av begge bølgene var det et relativt lavt smittetrykk, men når smitten begynte å spre seg, spredte den seg veldig raskt. Fra smittebølgene startet og til toppen ble nådd, gikk det om lag tre uker i begge tilfellene. Deretter gikk smittetrykket stabilt nokså bratt nedover etter begge bølgetoppene. Etter den tredje bølgen var nedgangen riktignok noe slakere og tok litt lenger tid. Deretter flatet smittetrykket ut før det steg svakt igjen. Etter en liten periode med stigning kom det en ny markant nedgang i smittetrykket etter den andre smittebølgen, og det er det samme vi ser tendensen til nå etter den tredje smittebølgen.

- Hvis smittetallene holder seg som de siste dagene, vil vi se den samme utviklingen som etter den andre smittebølgen også i denne fasen. Med så lave smittetall som vi har nå, vil smittetrykket falle markant, og smittespredningen blir mindre. Dette forutsetter imidlertid at vi ikke får smitte inn i kommunen fra andre kommuner hvor det er mer smitte. Dét håper vi å unngå, men det var slik vi fikk smitte inn i kommunen i forkant av den tredje smittebølgen. Så vi er fortsatt sårbare, selv om smittetrykket viser en klar positiv trend i vår egen kommune, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede på Fjell og ved Drammen stasjon på alle hverdager. Den mobile teststasjonen er et drop-in-tilbud hvor det ikke er mulig å bestille time for testing. Du kan teste deg på Fjell mellom klokken 11.00 og 12.45 og ved Drammen stasjon mellom klokken 14.00 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4393 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

7. juni

Fire personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Alle fire er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

Sist det ble rapportert om færre enn ti nye smittetilfeller pr dag, var i månedsskiftet februar/mars. De fem siste dagene er det påvist 22 nye smittetilfeller. Dette tilsvarer 4,4 nye smittetilfeller pr. dag.

- Nå blir det spennende å se de kommende dagene om dette er tall som er starten på et markant fall i smittetrykket. Vi har erfaring med at det rapporteres lavere smittetall i helgene enn på ukedagene, men tallene de siste fem dagene har også vært lavere enn det vi har sett de foregående helgene, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Smittetall for kortere perioder gir ikke nødvendigvis noe godt bilde av smittesituasjonen. Men det er ikke bare enkelttall fra de siste dagene som er positive. Også når tallene for hele uker vurderes, ser situasjonen lysere ut i Drammen kommune enn på lenge. I forrige uke ble det registrert 49 nye smittetilfeller. Dette er også færre tilfeller enn det som ble rapportert i vinterferieuka, altså uka før den tredje smittebølgen traff Drammen ordentlig.

- Med smittetall som vi har sett de siste dagene, begynner vi å nærme oss nivået vi så i februar. At vi hadde så lave smittetall i februar overrasket oss. Det var på denne tiden av året vi regnet med å komme så langt ned i smittetall. At vi nærmer oss dette nivået igjen nå, er veldig gledelig, sier smittevernoverlegen.

Han minner imidlertid om at pandemien ikke er over ennå. Vaksinasjonen går stadig raskere ettersom Drammen kommune får økte leveranser av vaksinedoser fremover. Men det er fortsatt mange som ikke er vaksinerte, og det vil gå en stund til majoriteten av befolkningen er ferdigvaksinerte og såkalt beskyttet mot koronaviruset.

- Situasjonen er stadig vekk nokså skjør, men den blir heldigvis mindre og mindre skjør jo lavere smittetall vi har og jo flere vi får vaksinert. Så det er lov å håpe at vi er på oppløpssiden av pandemien, men da er det viktig at vi ikke blir uforsiktige og kaster bort den enorme innsatsen vi alle sammen har lagt ned gjennom det siste drøye året, sier Einar Sagberg

I forrige uke ble det satt 5810 vaksinedoser i regi av Drammen kommune. Totalt er det nå satt oppunder 54.000 doser.

Denne uka mottar kommunen rundt 6600 vaksinedoser, og neste uke er det meldt at vi får rundt 8000 doser. Det er mange som førstegangsvaksineres disse ukene, og det nærmer seg at alle i gruppe 8, som består av innbyggere i alderen 55 til 64 år uten underliggende sykdommer, har fått tilbud om vaksinering. Det betyr at neste gruppe, som er innbyggere mellom 45 og 54 år uten underliggende sykdommer, snart kalles inn til vaksinering.

Drammen kommune mottar nå både Pfizer- og Moderna-vaksiner. Begge disse vaksinene er såkalte mRNA-vaksiner og bruker den samme teknologien.

- Det er registrert veldig små forskjeller mellom disse to vaksinene når det gjelder virkning og bivirkninger. Så for den som mottar vaksinen, skal det være det samme om man får tilbud om vaksine fra Pfizer eller Moderna. De andre vaksinene som tidligere er blitt godkjent, men som er blitt stanset i bruk i Norge, er utviklet med en annen teknologi enn Pfizer- og Moderna-vaksinene som teknologisk sett er like, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Drammen kommune minner alle innbyggere over 18 år om å registrere hvorvidt de ønsker vaksine mot koronaviruset eller ikke. Dette gjøres på kommunens nettside, og det er viktig at dette gjøres også av dem som ikke ønsker vaksinen. Dette er viktig av hensyn til planleggingen av vaksinegjennomføringen, og med de vaksineleveransene som kommer til Drammen kommune fremover, vil den videre vaksineringen gå raskt. Planen er at alle over 18 år skal ha fått tilbud om vaksine i løpet av juli.

- Oppfordringen er veldig klar. Vi ber innbyggerne våre om å ta imot tilbudet om vaksine. Det er få alvorlige bivirkninger som er registrert, og vaksinen er effektiv mot spredningen av koronasmitte. En høy vaksinasjonsgrad er vårt aller viktigste verktøy for å komme tilbake til en hverdag som er normal og i stor grad ligner på den vi kjente før pandemien ble en dominerende del av hverdagen vår, sier Einar Sagberg.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen fortsatt i drift. Fra og med i dag er den til stede på Fjell og ved Drammen stasjon på alle hverdager.

Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen som er på Fjell mellom klokken 11.00 og 12.45 og ved Drammen stasjon mellom klokken 14.00 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4389 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

6. juni

To personer som er bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Begge er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

Ingen av kommunenes institusjoner, barnehager eller skoler er berørt.

Bare to ganger er det rapportert lavere tall etter den tredje smittebølgen. Og det er første gang på tre måneder, altså før den tredje smittebølgen i begynnelsen av mars, at Drammen kommune har fire dager på rad med færre enn ti rapporterte smittetilfeller. De siste 14 dagene er det påvist 138 tilfeller. Det er fem færre enn det som ble rapportert i går.

- Det er godt å se at smittetallene nå fortsatt går nedover. Vi må huske at det er gjennomgående lavere tall i helgene enn i ukedagene, men samtidig kan vi glede oss over det tallene viser. Nå har vi hatt fire dager på rad med smittetall under ti personer, og det er svært positivt, sier smittevernoverlege Einar Sagberg og fortsetter:

- De siste dagers smittetall, og det at 14-dagers-tallet synker, bidrar til at vi nå kan å se litt mer positivt på tiden som kommer. Selv om vi fortsatt må leve med pandemien rundt oss i lang tid fremover, gjør det nåværende smittesituasjonen til at vi kan se for oss en litt mer normal hverdag innen noenlunde nær framtid. Men vi må selvsagt fortsatt ta smittevernhensyn.

- Vi må fortsatt holde avstand, ha god håndhygiene og teste oss hvis vi merker symptomer på luftveissykdom, men slik det ser ut nå er den planlagte gjenåpningsplanen av drammenssamfunnet en realistisk plan, sier Sagberg.

Det er svært mange som vaksineres om dagen. Så langt er det satt over 53 000 vaksinedoser i Drammen, og de neste ukene kommer det mange doser til Drammen. Veldig mange i kommunen har takket ja til vaksine, men det er fortsatt en god del i aldersgruppen 18-44 år som ikke har registrert om de ønsker vaksine eller ei.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testing på nett, men du kan også ringte koronatelefonen. Den er betjent mellom klokken 10.00 og 17.00 på lørdager og søndager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4385 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

5. juni

Syv personer har fått påvist koronasmitte i Drammen kommune siste døgn. For seks av tilfellene er smittevei kjent, mens den er ukjent for det siste tilfellet. Ett av de påviste smittetilfellene i dag får konsekvenser for én klasse på Drammen VGS.

Ingen av kommunens barnehager eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

- Det er godt å se at smittetallet er forholdsvis lavt, men vi må fortsatt holde fast på de smittevernrutinene som er godt innarbeidet. Og det er ekstra viktig nå som samfunnet åpnes opp mer og mer, sier smittevernoverlege Einar Sagberg og tilføyer:

- Det er positivt å se at det kun er en person med ukjent smittevei. Det gjør at vi har god kontroll på smitten.

Smittetallet siste 14 dager er 143. Det er to flere enn det som ble rapportert på fredag, så smittetallet holder seg noenlunde stabilt, men det viser samtidig at dette ikke er over.

Sagberg påpeker at det fortsatt er viktig å teste seg dersom man har tegn på luftveisymptomer. Kapasiteten ved teststasjonen på Sundland er god, så det er ingen vits i å nøle med å ta en test.

Med virkning fra mandag 7. juni endres stoppestedene for kommunens drop-in-tilbud. Fra mandag 7. juni er testbilen på Fjell mellom klokken 11.00 og 12.45 og på Strømsø torg mellom klokken 14.00 og 17.00 på alle hverdager.

I tillegg er den ordinære teststasjonen på Sundland åpen alle dager. Der må det bestilles tid til testing, og det kan gjøres på Drammen kommunes nettside eller ved å ringe 32 04 60 00. Koronatelefonen er betjent mellom klokken 10.00 og 17.00 i helgene.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4383 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

4. juni

Fire personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Tre av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smittesporing fortsatt pågår for den siste personen.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

To dager på rad med veldig lave smittetall er hyggelig. Slike tall bidrar til at smittetrykket synker og er forhåpentligvis en motivasjon for oss alle. Hold fast på de gode smittevernrutinene, så bidrar vi alle sammen til å unngå en ny smitteoppblomstring, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 141 nye smittetilfeller. Dette er åtte færre enn i går, og smittetrykket nærmer seg raskt det laveste nivået som er blitt registrert i løpet av den foregående 14-dagersiden etter at Drammen kommune ble truffet av den tredje smittebølgen i mars.

- Det har gått raskt nedover de siste dagene. Dette skyldes at de dagene med høy smitte etter Kristi Himmelfartshelgen og id-feiringene nå ligger mer enn to uker tilbake i tid. Men etter dagene med høye smittetall for et par ukers tid siden, hadde vi et par dager med relativt lave smittetall. Så vi kan nok ikke forvente at det løpende smittetallet for de foregående 14 dagene faller like raskt de kommende dagene. Men vi regner med at det er mulig å få det noe lavere enn det nivået vi ligger på i dag, sier Johannessen.

Smittevernmiljøet i Drammen kommune trekker ingen konklusjoner basert på enkelttall, men smittetallet pr. uke gir en bedre pekepinn for hvordan smittetrykket utvikler seg. Den siste uka i mars ble det registrert 352 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er det høyeste ukestallet som ble registrert under den tredje smittebølgen. Etter den uka sank smittetallet pr. uke i seks uker på rad, ned til 67 smittetilfeller i den første uka i mai.

To uker på rad lå smittetallet på 67 tilfeller før det steg til 97 nye tilfeller i uka etter Kristi Himmelfartsdagen og id-feiringene. Denne uka ligger foreløpig an til å kunne bli den beste uka etter at den tredje smittebølgen kom i begynnelsen av mars.

- De to ukene vi registrerte 67 nye smittetilfeller, hadde vi henholdsvis 44 og 48 nye tilfeller i løpet av ukas fire første dager. Denne uka har vi så langt registrert 36 nye tilfeller. Hvis vi fortsetter sånn som uka har begynt, må vi nok 13 eller 14 uker tilbake i tid for å finne lavere smittetall. Så akkurat nå ser utviklingen både lovende og gledelig ut, sier Johannessen.

Han tar imidlertid ett forbehold. Selv om det har gått noen dager siden gjenåpningen av blant annet utestedene i Drammen kommune, er det litt for tidlig å trekke noen bastante konklusjoner.

- Det går noen dager fra man blir smittet til man får symptomer på koronasykdom. Deretter skal man bestille tid til testing og teste seg, og så skal prøvene analyseres. Vi må derfor være forberedt på at vi ikke nødvendigvis har sett alle konsekvensene av gjenåpningen ennå. Samtidig har det jo gått en drøy uke, og vi burde nok ha begynt å se tendenser til økende smittetall dersom gjenåpningen har ført til en markant økning i smitten. Tvert imot ser vi lave smittetall, og det tyder på at både serveringsstedene og gjestene i all hovedsak har fulgt anbefalingene som er gitt, sier kommuneoverlegen.

Han minner imidlertid om at den gode etterlevelsen av smitteverntiltakene er viktig også fremover. Det nytter ikke så mye å være flinke den første helgen eller uka, hvis man ikke er det også i ukene og månedene som kommer.

- Situasjonen er fortsatt nokså sårbar. Vi håper selvfølgelig at varmen gjør det vanskeligere for viruset å spre seg, men vi ser fra andre steder at smitten fort kan blusse opp igjen og spre seg til mange. Så oppfordringen til hver enkelt om å passe på både seg selv og dem man har rundt seg, gjelder fortsatt, sier kommuneoverlegen.

Med virkning fra mandag 7. juni endres stoppestedene for kommunens drop-in-tilbud. Den mobile teststasjonen har de siste ukene vært til stede på Fjell, knutepunkt Strømsø, Åssiden og i Mjøndalen. Fra og med førstkommende mandag er testbilen på Fjell mellom klokken 11.00 og 12.45 og på Strømsø torg mellom klokken 14.00 og 17.00 på alle hverdager.

Det er ikke mulig å bestille tid til testing ved den mobile teststasjonen på Fjell og Strømsø torg. Dette er et rent drop-in-tilbud hvor alle som ønsker kan komme innom for å teste seg for koronasmitte. I tillegg er den ordinære teststasjonen på Sundland åpen. Der må det  bestilles tid til testing, og det kan gjøres på Drammen kommunes nettside eller ved å ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder for siste gang i denne omgang:

 • Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
 • Kl. 1230-1500: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4376 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

3. juni

Fem personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Alle fem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

Ved både Drammen videregående skole og UngInvest er det påvist smittetilfeller, og elever og lærere settes i karantene.

Ingen av kommunens barnehager eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

- Det er alltid hyggeligere med lave smittetall, og i løpet av den siste måneden har vi bare hatt fem dager med færre smittetilfeller enn det som rapporteres i dag, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Han minner imidlertid om at vi har hatt nokså mange dager den siste måneden med flere enn ti tilfeller. Så det er for tidlig å trekke noen konklusjoner basert på dagens smittetall. Men kombinasjonen av et lavt smittetall og ingen ukjente smitteveier, er positivt.

- Den siste tiden har vi sett en nokså høy andel med ukjent smittevei. Men nå har vi to dager på rad hvor alle som har fått påvist smitte, har vært nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Dette gjør smittesporingsarbeidet enklere, og vi får forhåpentligvis brutt smittekjedene, sier kommuneoverlegen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 149 nye smittetilfeller. Dette er 30 tilfeller færre enn det som ble rapportert i går og det laveste tallet som er registrert siden 19. mai. Det kraftige fallet skyldes at smittetallene som ble rapportert 19. og 20. mai nå er ute av grunnlaget for påvist smitte i den foregående
toukersperioden. Bare i løpet av de to dagene i mai ble det rapportert om 56 nye smittetilfeller etter Kristi Himmelfartshelgen og id-feiringer.

- De siste 14 dagene er det i gjennomsnitt påvist 10,6 nye smittetilfeller om dagen. Dersom vi klarer å holde denne trenden og gjerne redusere enda litt til, så er vi nede på et nivå som fortsatt innebærer en nokså høy smittespredning i Drammen, men samtidig på et nivå som er i nærheten av det vi må forvente i en så stor kommune som Drammen og med så smittsomme virusvarianter som vi har nå. For å redusere smittetrykket ytterligere og holde det enda lavere over tid, er vi nok avhengig av at en god del flere er blitt vaksinert, sier John David Johannessen.

Vaksineringen går som planlagt under den pågående streiken.

Kommuneoverlegen oppfordrer alle over 18 år til å registrere om de ønsker koronavaksine eller ikke. Denne registreringen gjøres i Helseboka via Drammen kommunes nettside.

- Vi oppfordrer fortsatt alle til å ta imot tilbudet om koronavaksine. Alle undersøkelser viser at vaksinen er effektiv mot smittespredningen, og de som har blitt smittet til tross for vaksinering, får generelt veldig milde sykdomsforløp. Så vaksinen er så effektiv mot smittespredningen som vi har håpet og trodd, og den er vårt aller viktigste verktøy for å komme tilbake til en normal hverdag igjen. Derfor er det viktig at vi får en høy vaksinasjonsgrad i samfunnet, sier Johannessen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4372 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

2. juni

12 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Alle er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

Ved både Marienlyst skole, Drammen videregående skole og Åssiden videregående skole er det påvist smittetilfeller, og elever og lærere må i karantene som følge av smittetilfeller som rapporteres i dag.

Ingen av kommunens barnehager eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

- Med 12 nye smittetilfeller er vil tilbake på nivået hvor vi lå mesteparten av foregående uke. Seks av de ti siste dagene har vi rapportert om 11 eller 12 nye smittetilfeller, og dagens smittetall ligger akkurat på gjennomsnittet av de ti siste dagene, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Som forventet gikk smittetallet for den foregående 14-dagersperioden noe ned fra i går til i dag. Det forventes også at det går ytterligere ned i morgen. I løpet av den siste toukersperioden er det påvist 179 nye smittetilfeller. Dette er ni færre enn i går og på nivå med det som har vært rapportert den siste uka.

- Onsdag og torsdag for to uker siden hadde vi relativt høye tall. De to dagene rapportert vi 56 nye tilfeller etter Kristi Himmelfartshelgen og id-feiringer. Tallet for onsdagen for to uker siden er ikke lenger med i tallet for påviste tilfeller siste 14 dager, og i morgen er ikke tallet for torsdagen for to uker siden med i tallet lenger. Vi forventer ikke å få 35 positive prøver i dag og antar derfor at tallet synker ytterligere i morgen, sier kommuneoverlegen.

Han legger til at det også ser ut til at konsekvensene av 17-mai-feiringen i stor grad er over. Med unntak av en del smitte i russemiljøet ser feiringen av nasjonaldagen ut til å ha blitt gjennomført uten noen stor smitteøkning.

- Det har vært smitte knyttet til samlinger på 17. mai, og vi har hatt ganske mange smittede siden nasjonaldagen. Men det har ikke blitt en veldig stor smitteoppblomstring som følge av feiringen, sier Johannessen.

Formannskapet behandlet rådmannens forslag til gjenåpningsplan i går. Da ble det besluttet at lettelser skal gjennomføres i tre steg. De første lettelsene kommer 10. juni. Deretter gjøres det ytterligere lettelser 24. juni, før de siste lettelsene gjøres 8. juli.

Det ble imidlertid vedtatt å lette på begrensningene for antall personer som kan være til stede på arrangementer innendørs med virkning fra og med i dag. Når alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser økes nå antallet som kan være til stede fra 20 til 50.

Det er gjenåpningen av samfunnet det nå knytter seg størst usikkerhet til når det gjelder smittespredning. Kommuneoverlegen påpeker at smittefaren øker når flere samles.

- Nå er det ordinært, godt smittevern som gjelder for alle. Vi har tro på at det skal være mulig å gjenåpne samfunnet de kommende uke, dersom alle følger smittevernreglene og -anbefalingene. Vi har fortsatt relativt mye smitte i kommunen vår, og vi ser flere kommuner nå stenger ned og innfører veldig strenge tiltak. Det håper vi å unngå i tiden som kommer, men da må alle bidra til å holde smittespredningen nede, slik at vi kan gjennomføre de planlagte lettelsene og ta mer og mer av den gamle hverdagen tilbake igjen, sier John David Johannessen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

 • Kl. 0830-1100: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen
 • Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4367 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

1. juni

15 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Smitteveien er kjent for 11 av dem. For de fire siste er smitteveien foreløpig ukjent, men smittesporingen er ikke avsluttet ennå.

Tre skoler berøres av dagens smittetilfeller og fører til karantene for nærkontaktene. De tre skolene er Marienlyst skole, Killingrud ungdomsskole og Åssiden videregående skole.

Ingen av kommunens barnehager eller helseinstitusjoner berøres av smittetilfellene som rapporteres i dag.

- Dagen smittetall er det femte høyeste vi har registrert de siste tre ukene og en ny bekreftelse på at vi ikke skal legge for mye vekt på tallene som rapporteres i helgene. Selv om det er lave tall i helgene, så gir de ingen grunn til å tolke noen smittetrend. Dessverre viser tallene over flere dager at vi fortsatt har et høyt smittetrykk, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 188 nye smittetilfeller. Dette er det høyeste tallet som rapporteres for foregående toukersperiode på over en måned. 29. april ble det også rapportert om 188 nye tilfeller for de siste 14 dagene.

- Etter den tredje smittebølgen registrerte vi det laveste tallet på smittetilfeller de foregående 14 dagene den 18. mai. Da var tallet nede på 131 nye smittetilfeller. Siden har det steget litt trinnvis, hvor tallet har tatt et lite hopp og så ligget relativt stabilt i noen dager før det har tatt et nytt hopp, noe det også har gjort i dag, sier Sagberg.

Han understreker at det er viktig at alle passer litt ekstra godt på i tiden som kommer. Smittetrykket synker ikke videre. Tvert imot viser det en stigende trend. I forkant av den tredje smittebølgen var antallet smittetilfeller de siste to ukene helt nede på 15. Det tilsvarer altså i gjennomsnitt cirka ett tilfelle om dagen i 14 dager. Nå har vi 188 tilfeller de siste 14 dagene, og det tilsvarer et gjennomsnitt på i overkant av 13 om dagen.

- Det er grunn for alle til å tenke over disse tallene. Vi vet hvor hardt den tredje smittebølgen rammet oss. I forkant av bølgen hadde vi et lavt smittetrykk, og likevel ble vi truffet så hardt. Nå har vi et relativt høyt smittetrykk. Det betyr at det vil være fare for en fjerde smittebølge så lenge vi ikke klarer å redusere smittetrykket ytterligere. Derfor er det helt avgjørende at alle klarer å følge smittevernreglene og -anbefalingene og sørger for å teste seg ved de minste tegn til luftveissymptomer. Drammen kommune har fortsatt veldig god testkapasitet, og du får raskt svar på om du er smittet av koronaviruset eller ikke, sier Einar Sagberg.

I løpet av mai ble det påvist 344 nye smittetilfeller. Dette er ett tilfelle færre enn det som ble registrert i januar, og mai måned ble den femte verste månedene regnet i antall smittede siden koronapandemien traff Drammen kommune i mars i fjor.

- Vi ser heldigvis at vaksinene hjelper mot smittespredningen. Det er vi veldig glade for, men av innbyggerne under 65 år er det foreløpig bare de med underliggende sykdommer som er vaksinert. Det betyr at det er mange som ikke har beskyttelse mot koronasykdom, og dette gjør oss sårbare også i ukene fremover. Vi har fortsatt en stor jobb å gjøre for å begrense smittespredningen, og den jobben må vi ta på alvor. Det er forståelig at alle er lei av både viruset og inngripende smitteverntiltak, men vi er dessverre ikke ferdig med denne pandemien ennå. Men hvis vi er gode på smitteverntiltak en stund til, kan vi forhåpentligvis legge pandemien bak oss i løpet av noen få måneder, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Rådmannen har nå lagt fram sin plan for gjenåpningen av lokalsamfunnet. I forslaget legges det opp til trinnvise lettelser innenfor ulike områder, og det skisseres en overgang fra lokal forskrift med regulering av tiltak til den nasjonale reguleringen.

Rådmannen foreslår at de første lettelsene gjøres med virkning fra 10. juni. Da foreslås det lettelser for blant annet idretts- og fritidsaktiviteter, kultur- og underholdningstilbud og andre arrangementer.

De neste lettelsene kan komme med virkning fra 24. juni. Da foreslår rådmannen at det lettes på både private sammenkomster og arrangementer, ytterligere lettelser for både idretts- og fritidsaktiviteter og serveringssteder, samt oppheving av lokal forskriftsregulering for arbeidslivet og bruk av munnbind.

Den siste runden med lettelser av koronatiltak som er skissert i rådmannens gjenåpningsplan, kan skje med virkning fra 8. juli. Da er det aktuelt med oppheving av lokal regulering og overgang til nasjonal regulering for både arrangementer, private arrangementer, private sammenkomster, idretts- og fritidsaktiviteter og serveringssteder.

«Planen baserer seg på flere forutsetninger, men usikkerheten er nå mindre og planen angir en mulig og sannsynlig fremdrift. Hensikten er å skape forutsigbarhet i tråd med ønsker og innspill fra aktører som har vært og er berørt av tiltak. I praksis betyr dette at når de lokale tiltakene opphører så vil det ikke være strengere regler i Drammen kommune enn i landet for øvrig. Dette forutsetter at planen vedtas og at forskriftsendringer vedtas i tråd med planen. Fra rådmannens side vil rekkefølgen på lettelsene følge den vedtatte planen. Ved endringer i for eksempel smittesituasjon vil lettelser kunne bli foreslått skjøvet ut i tid. Det er derfor viktig å merke seg at datoene er satt som tentative datoer», skriver rådmannen i saksfremlegget til formannskapet.

Rådmannens forslag til gjenåpningsplan skal behandles i et ekstraordinært møte i formannskapet tirsdag ettermiddag. Møtet starter klokken 1630 og sendes direkte på Drammen kommunes nettside.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4355 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

31. mai

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Smitteveien er kjent for to av dem, mens det er ukjent for den siste.

Ved Åssiden videregående skole er det påvist et nytt smittetilfelle, og både elever og lærere settes i karantene.

Ingen av kommunens barnehager eller helseinstitusjoner er berørt av smittetilfellene som rapporteres i dag. Det er heller ingen av barne- eller ungdomsskolene i kommunen.

- Det er alltid hyggelig med lave smittetall, men vi skal nok ikke legge altfor mye vekt på et enkelttall etter en helg. Som vanlig må vi se smittetallene over flere dager, og de viser at smittetrykket er nokså høyt. Totalt hadde vi 82 nye smittetilfeller i forrige uke. Dette er det nest høyeste ukestallet som er registrert de siste fem ukene, men altså lavere enn forrige uke hvor det var 97 påviste tilfeller, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 179 nye smittetilfeller. Det er det samme tallet som ble rapportert i går.

- De siste seks dagene har antallet smittetilfeller i foregående toukersperiode ligget mellom 172 og 179 tilfeller, og tre av de fire siste dagene er det rapportert om 179 tilfeller. Dette viser at smittetrykket er ganske høyt, men utviklingen er relativt flat akkurat nå, sier Johannessen.

Kommuneoverlegen advarer om at et såpass høyt smittetrykk og den indiske virusmutasjonen relativt tett innpå oss kan føre til en krevende smittesituasjon.

- Derfor er det fortsatt to ting som er utrolig viktig, og som vi ber innbyggerne være nøye med: Følg smittevernreglene og -anbefalingene og bestill tid til testing hvis du har tendenser til luftveissymptomer. Vi er forhåpentligvis på oppløpssiden av pandemien, og da er det ikke verdt å ta noen unødig risiko eller være uforsiktig, sier Johannessen.

I forrige uke ble det satt 5.673 vaksinedoser, og totalt er det dermed satt tett oppunder 48.000 vaksinedoser av Drammen kommune.

Denne uka kommer kommunen i gang for fullt med vaksinering av innbyggere uten underliggende sykdommer. Rundt 3.000 innbyggere fra 64 år og nedover får første vaksinedose denne uka. Totalt mottar kommunen rundt 5.800 vaksinedoser denne uka og rundt 6.600 doser neste uke. Dette betyr at det går raskt nedover i aldersgruppene den nærmeste tiden.

- Vi minner alle innbyggere om å registrere seg på kommunens hjemmeside om de ønsker vaksine eller ikke. Dette gjelder alle innbyggere som er 18 år eller eldre. Når vi er ferdig med vaksineringen av innbyggere som er 45 år og eldre, går vi i gang med vaksinasjon av de yngste aldersgruppene. Da er det viktig at vi får har fått oversikt over hvem i disse aldersgruppene som ønsker vaksinene, sier Kristina Vejlgaard som er koordinator for vaksineringen i Drammen kommune.

Hun understreker også at det er viktig at folk benytter muligheten og bestiller time når de mottar SMS om timebestilling til vaksinasjon.

Drammen kommune vil så raskt vi får oversikt over vaksineleveranser framover tilstrebe å legge ut timer til booking framover i sommer, slik at innbyggerne kan planlegge ferien så godt som mulig. Alle innbyggere skal etter planen ha fått tilbud om første vaksinedose i løpet av uke 28.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

 • Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
 • Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4340 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

30. mai

Ni personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Smitteveien er kjent for sju av dem, mens smittesporingen fremdeles pågår for de siste to.

Åssiden videregående skole berøres av dagens smittetilfeller, og nærkontakter har mottatt informasjon om karantene.

Blant dem som er satt i karantene som følge av dagens smittetilfeller, er det en del russ.

Ingen av kommunens barnehager eller helseinstitusjoner er berørt av smittetilfellene som rapporteres i dag. Det er heller ingen av barne- eller ungdomsskolene i kommunen.

- Vanligvis har vi sett en nedgang i smittetallene som har vært rapportert i helgene. Dagens tall er også litt lavere enn det vi har sett de siste dagene. Men smittetrykket er fortsatt nokså høyt i Drammen kommune, og vi må helt tilbake til begynnelsen av april for å finne et høyere tall som er rapportert en søndag enn det som rapporteres i dag, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Søndag 25. april ble det også rapportert om ni smittetilfeller, men forrige gang det ble rapportert et høyere tall på en søndag, var 4. april. Da var Drammen kommune fortsatt hardt rammet av den tredje smittebølgen, og det ble rapportert om 29 nye smittetilfeller.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 179 nye smittetilfeller. Dette er fem tilfeller flere enn i går og like mange som ble rapportert sist fredag. 179 nye smittetilfeller er det høyeste tallet som er rapportert for den foregående toukersperioden siden 29. april.

- Det er viktig at alle fortsatt husker på at pandemien på ingen måte er over. Vi har en del smitte i kommunen vår, og nå meldes det om flere tilfeller av den indiske virusmutasjonen både i Oslo og enkelte steder i Viken. Vi har ikke sett denne mutasjonen i Drammen kommune ennå, men Folkehelseinstituttet forteller at den virker å være enda mer smittsom enn den engelske virusmutasjonen som forårsaket den tredje smittebølgen. Så hvis den kommer hit og får spre seg i noen særlig grad før den oppdages, kan vi risikere nye smitteutbrudd, sier Johannessen.

Det er mange personer som vaksineres hver uke, og snart får Drammen kommune enda flere vaksinedoser når noen kommuner prioriteres ytterligere i vaksinasjonsarbeidet. Samtidig er det først kommende uke at vaksinasjonen av innbyggere under 65 år uten underliggende sykdommer kommer i gang for fullt. Det betyr at det er mange innbyggere som ikke har fått den første vaksinedosen ennå. I løpet av juli vil alle over 18 år ha fått tilbud om første vaksinedose, og det er flere måneder til store deler av befolkningen er fullvaksinerte.

- Vi skal være veldig glade for at vi nå ser at leveransene av vaksinedoser øker. Samtidig er det bekymringsfullt at vi ser den indiske virusmutasjonen nokså nær oss. Vi klarte lenge å holde den engelske virusmutasjonen unna Drammen kommune tidligere i år, men etter hvert som den ble dominerende i kommunene rundt oss, ble det umulig å holde den unna vår kommune. Det er en stor risiko for at det samme kan skje med den indiske virusmutasjonen. Det er utrolig viktig at alle fortsatt tar smittesituasjonen på alvor og ikke utsetter seg selv eller andre for smittefare. Selv om vi håper på bedre tider med varmere vær og flere vaksinedoser, så er det all grunn til å ta situasjonen på alvor i enda noen uker, sier John David Johannessen.

Han minner om at alle med tegn til luftveissymptomer må være ekstra oppmerksomme og bestille tid til koronatesting. Dette har vært viktig under hele pandemien, men blir bare enda viktigere hvis den indiske virusmutasjonen nærmer seg Drammen kommune.

- Det er ingen som ønsker at denne varianten skal få spre seg her. Da kan smittetallene i verste fall skyte fart igjen, sier kommuneoverlegen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 10.00 og 17.00 på lørdager og søndager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4337 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

29. mai

11 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Ti av dem er nærkontakter av personer som tidligere har fått påvist smitte, mens smitteveien er ukjent for den siste.

Ved Veiavangen ungdomsskole er det påvist ett smittetilfelle som medfører karantene for elever og lærere. I tillegg er det en del elever som var satt i karantene som følge av et tidligere smittetilfelle, som nå får forlenget sin karantenetid.

Én ansatt innenfor tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne har fått påvist koronasmitte. Dette medfører karantene for noen personer, og det iverksettes testing for å kartlegge om smitten er spredt eller ikke.

- Smitten ligger stabilt nokså høyt i Drammen kommune for tiden. Fem av de siste seks dagene har vi fått påvist 11 eller 12 tilfeller. Det positive i dag er at vi igjen har kjent smittevei for de aller fleste, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Med et såpass høyt smittetrykk er kommuneoverlegen spent på om det blir registrert en økt smittespredning når blant annet serveringsstedene har åpnet igjen.

- Det er alltid knyttet usikkerhet til gjenåpning av tilbud. Så vi kan ikke være sikre på at dette ikke fører til økt smittespredning. Men samtidig vet vi at serveringsstedene som har vært stengt lenge, er opptatt av å ivareta smittevernet og forhindre smittespredning. Hvis gjestene følger alle reglene og forholder seg til serveringsstedenes anbefalinger, så bør dette gå bra. Nå er det heldigvis varmt og godt være ute, og dette bør også bidra til mindre smittespredning ettersom viruset i mindre grad overføres mellom personer utendørs enn innendørs, sier Johannessen.

Han minner imidlertid om et av de generelle smittevernrådene som er gitt i lang tid.

- Hvis du har noen tegn på luftveissymptomer, så går du ikke ut på byen og møter venner nå. Vi har forståelse for at mange har sett fram til at ulike tilbud åpner igjen etter en veldig spesiell vinter, men har du noen form for luftveissymptomer, så holder du deg hjemme. Istedenfor å gå på byen med symptomer, så bestiller du tid til testing. På den måten bidrar du til å forhindre smitte og at tilbudene som nå har åpnet igjen, også kan holdes åpne i tiden som kommer, sier kommuneoverlegen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 10.00 og 17.00 på lørdager og søndager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4328 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

28. mai

11 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Smitteveien er kjent for åtte av dem, mens den er ukjent for de siste tre.

Det er påvist smittetilfeller som berører ungdomsskolene Kjøsterud og Veiavangen. Ved begge to skolene må elever og lærere i karantene.

- For femte dag på rad har vi flere enn ti nye smittetilfeller. Disse dagene har vi et gjennomsnitt på 14 nye smittetilfeller. Dette gir et klart bilde av at smittetrykket fortsatt er høyt i Drammen kommune, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Andelen smittede med ukjent smittevei har de siste to ukene ligget nede på sju prosent. Dette er lavere enn hvordan det har vært tidligere denne våren.

- Det er viktig at vi klarer å holde andelen med ukjent smittevei så lav som mulig. Nå gjenåpner flere deler av samfunnet igjen, og vi ønsker virkelig ikke spredning av smitte som ikke lar seg spore. Da skal det ikke så mye til før smittespredningen virkelig skyter fart igjen, med de konsekvensene dette kan ha, sier Johannessen.

I løpet av de siste to ukene er det påvist 179 nye smittetilfeller. Dette er sju flere enn det som ble rapportert i går og det høyeste tallet siden 29. april.

Kommuneoverlegen understreker betydningen av at alle tar smittevernreglene og -anbefalingene på alvor også i tiden som kommer.

- Er vi flinke og tar hensyn til både oss selv og hverandre, så er det gode muligheter for at vi nå åpner for godt. Men vi er avhengige av at alle fortsatt tar ansvar for situasjonen vi står i og er forsiktige, sier John David Johannessen.

Rundt omkring i landet er det flere kommuner som opplever alvorlige smitteutbrudd og stenger ned lokalsamfunnene. Kommuneoverlegen påpeker at en ny nedstengning også kan komme på tale i Drammen dersom smittetrykket stiger kraftig igjen, men han håper det er mulig å kombinere gjenåpning av samfunnet med begrenset smittespredning.

- Med den virusvarianten som dominerer nå, er det vanskelig å komme ned til null. Noe smittespredning må vi nok regne med de kommende ukene. Det aller viktigste er å unngå situasjoner hvor mange utsettes for stor smittefare. Det kan vi best gjøre ved å holde god avstand til hverandre og begrense hvor mange vi har sosial omgang med. Fortsatt er det sånn at det er de enkle reglene og anbefalingene som er det beste smittevernet. Og de kan hver og én av oss følge uten problemer, sier Johannessen.

Skal du på byen i helgen når serveringsstedene igjen kan skjenke alkohol? Her er reglene som gjelder for serveringsstedene og gjestene.

I går ble det klart at årets muntlig eksamen blir avlyst på grunn av smittesituasjonen. Elevene som rammes av avlysningen vil likevel få fullverdige vitnemål, og der vil det stå at eksamen var avlyst. Avlysningen vil ikke få noen konsekvenser for inntaket til høyere utdanning. Elevene i videregående opplæring må imidlertid fortsatt bestå alle fagene for å få vitnemålet.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

 • Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
 • Kl. 1230-1500: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4317 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

27. mai

12 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. For ti av dem av er smitteveien kjent, mens den er ukjent for de to siste.

Ved Drammen videregående skole må en klasse i karantene som følge av et smittetilfelle. Kommunens øvrige skoler berøres ikke av dagens smittetilfeller. Dagens 12 smittetilfeller berører heller ingen barnehager eller helseinstitusjoner.

- For første gang på mer enn en måned rapporterer vi mer enn ti tilfeller fire dager på rad. Så smittetrykket er høyt for tiden, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I løpet av de tre første dagene denne uka er det påvist 48 nye tilfeller. Det er et høyt tall, men det er likevel en del lavere enn tilsvarende periode i forrige uke. Da ble det påvist 62 tilfeller. Derfor har smittevernoverlegen et håp om at det totalt sett blir påvist færre tilfeller denne uka enn i forrige uke.

- Det er viktig for å redusere faren for en ukontrollert smitteøkning igjen at vi klarer å holde oss under tallet fra forrige uke. Da hadde vi 97 nye tilfeller, og det indikerer et relativt høyt smittetrykk, sier Sagberg.

I dag får serveringsstedene igjen anledning til å skjenke alkohol. Det er meldt sol og høye temperaturer de kommende dagene. Smittevernoverlegen regner derfor med at mange vil besøke serveringsstedene gjennom helgen.

- Når samfunnet gjenåpnes og det blant annet blir lov å servere alkohol, er det viktig at både utestedene og gjestene er klar over smittevernreglene og følger dem. Vi har sett flere eksempler fra andre steder i landet på at smitten kan spre seg raskt på utestedene når man ikke følger reglene og anbefalingene. Men vi har tidligere sett at serveringsstedene i Drammen kommune har hatt gode rutiner og regner med at disse følges også nå. Så hvis både serveringsstedene og gjestene er forsiktige og tar hensyn til hverandre, tror vi det er mulig å unngå smittespredning på disse stedene fremover, sier Sagberg.

Serveringsstedene skal i henhold til den lokale forskriften som gjelder i Drammen kommune, ikke slippe inn gjester etter klokka 2200. Skjenkingen skal opphøre fra samme tidspunkt, og alkoholen som er servert før skjenkingen stanses klokka 2200, må være drukket opp senest 30 minutter senere.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 172 nye smittetilfeller. Dette er to færre enn tallet som ble rapportert i går, men smittetallet for den foregående toukersperioden holder seg altså høyere enn det har ligget de siste tre ukene.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

 • Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
 • Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4306 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

26. mai

24 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. For 22 av dem er smitteveien kjent, mens den foreløpig er ukjent for de to siste.

Ved både Eknes ungdomsskole, Åssiden videregående skole og Norlights Montessoriskole Drammen er det påvist smitte, og både elever og lærere settes i karantene ved alle tre skolene. Ingen av kommunens barnehager eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

To av tilfellene som rapporteres i dag, knyttes til russefeiring.

Dagens smittetall er det tredje høyeste som er registrert i løpet av ett døgn i Drammen kommune siden begynnelsen av april. Bare 16. april og 20. mai med henholdsvis 25 og 35 tilfeller liggere høyere siden 8. april.

- Det er ingen tvil om at dagens tall er høyt. Vi trekker som vanlig ingen konklusjoner basert på enkelttall, men nå har vi for første gang på over en måned flere enn 100 registrerte smittetilfeller i løpet av den foregående sjudagersperioden. De siste sju dagene er det registrert 106 nye smittetilfeller. For åtte dager siden var dette tallet nede på 57 tilfeller. Så vi ser nok en ganske klar tendens til at smittetrykket er økende igjen i Drammen kommune, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Til tross for et bekymringsfullt høyt smittetall i dag er han glad for at smitteveien er kjent for de aller fleste. Dette gjør det lettere å drive smittesporingsarbeidet og forhåpentligvis bryte smittekjeder tidlig ved at nærkontakter settes i karantene.

Samtidig er det høye tallet nok en bekreftelse på at den virusvarianten som dominerer nå, er veldig smittsom, og det må alle ta på alvor. Er du nærkontakt av en person som får påvist smitte, er risikoen for at du selv også er blitt smittet, dessverre veldig stor.

- Derfor er det utrolig viktig at vi alle fortsatt begrenser hvor mange vi omgås og ikke minst at vi klarer å holde god avstand til dem vi møter. Nå er det også meldt varmere vær fremover, så da ligger det bedre til rette for at vi kan møtes mer utendørs. Dette er å anbefale ettersom viruset smitter i mindre grad utendørs enn innendørs, så lenge vi ikke har fysisk kontakt med hverandre, sier Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 174 nye smittetilfeller i Drammen kommune. 29. april er sist gang det ble registrert et høyere tall for den foregående toukersperioden. I begynnelsen av mai lå dette tallet en ukes tid på mellom 161 og 174. Deretter lå tallet i ti dager på mellom 131 og 149, før det steg til mellom 156 og 164 i en snau uke. Nå er tallet oppe på 174 igjen. Tallene peker altså i feil retning igjen etter at utviklingen var veldig positiv gjennom mange uker.

- Det er veldig viktig at alle fortsatt tar smittevernreglene og -anbefalingene på alvor. Nå åpnes mer og mer av samfunnet opp igjen, og vaksinasjonen pågår for fullt. Men pandemien er på ingen måte over, verken i Drammen, Norge eller verden for øvrig. Det er fortsatt ikke mange nok som er vaksinerte, til at vi kan være sikre på å unngå en fjerde smittebølge. Vi er derfor helt avhengige av at hver enkelt fortsatt passer på seg selv og unngår smittefarlige situasjoner. I verste fall kan vi komme dit at gjenåpningsplanen må settes på vent og kanskje reverseres hvis vi får en ny smittebølge, sier kommuneoverlegen.

Han minner om at det er de enkle smitteverntiltakene som fortsatt er viktigst, inntil alle som ønsker vaksine har fått den, og hverdagen forhåpentligvis kan normaliseres igjen.

- Hold avstand til alle du ikke bor sammen med, begrens antallet nærkontakter, sørg for god hånd- og hostehygiene, bli hjemme hvis du er syk og bestill tid til testing. Dette har vi nå sagt i over ett år, og jeg er sikker på at alle har fått med seg disse anbefalingene. Men det er én ting å få dem med seg. Noe annet er det å følge dem, men det må vi alle gjøre en stund til, sier John David Johannessen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4294 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

25. mai

Tolv personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Smitteveien er kjent for alle sammen.

Ingen av dagens smittetilfeller har konsekvenser for noen av kommunens barnehager eller helseinstitusjoner.

Ved Norlights Montesorriskole Drammen er det påvist smitte, og elever og lærere settes i karantene som følge av dette. Grunnet karantenesetting, og for å få oversikt over situasjonen og forhindre ytterligere smittespredning, er det besluttet at skolen holdes stengt de nærmeste dagene. Elever ved skolen og deres foresatte får ytterligere informasjon direkte fra skolen.

- Det positive med dagens smitterapport er at vi har kjent smittevei for alle de påviste tilfellene. Det er alltid viktig å ha så få smittede med ukjent smittevei som mulig, men det er ekstra viktig at vi kjenner til smittekildene når det er en såpass ustabil situasjon som vi har nå. De siste sju dagene har vi over 100 nye smittetilfeller. Det er mange, og vi ønsker ikke noe særlig ukjent smitte ute i samfunnet, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen i Drammen kommune.

Bare ett av dagens smittetilfeller knyttes til russen. Dermed er det foreløpig ikke registrert noen stor smitteoppblomstring som følge av tilfellene som ble rapportert i går. Kommuneoverlegen mener imidlertid det er for tidlig å vurdere hvordan smitten kan ha bredt seg blant russen.

- Det er rapportert som smittetilfeller blant russen i Drammen. I tillegg har Lier rapportert om det samme. Det er elever som går sammen på skolen, men som bor i ulike kommuner. Så vi må være forberedt på at smittetilfeller i Lier også kan påvirke Drammen. Derfor er vi nok nødt til å forvente noen flere smittetilfeller som følge av de tilfellene som ble rapportert i pinsehelgen. Men vi oppfordrer selvfølgelig russen til å følge alle reglene og anbefalingene som alle andre, slik at vi kan begrense antallet smittetilfeller, sier Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 160 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Det er omtrent på det samme nivået som vi har ligget de siste dagene.

- Vi har seks dager på rad rapportert om mellom 156 og 164 smittede i den foregående toukersperioden. Så de siste dagene har smittetrenden holdt seg relativt stabil etter at den gjorde et lite hopp i forrige uke. Da hadde vi ligget i overkant av 130 i noen dager. Smitten følger en nokså lik trend på vei ut av den tredje smittebølgen som vi gjorde etter den andre bølgen i fjor høst. Det som er viktig nå, er at vi ikke gjør noe som fører oss inn i en fjerde bølge, men heller bidrar til at vi klarer å redusere smittetrykket ytterligere. Derfor er det fortsatt like viktig at alle som får symptomer på luftveissykdom, tester seg for koronasmitte, sier kommuneoverlegen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

 • Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
 • Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4270 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

24. mai

Elleve personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. For ti av dem er smitteveien kjent, mens det fortsatt pågår smittesporing for den siste.

Ved Akademiet videregående skole Sundland er det påvist smitte, og elever og en ansatt settes i karantene.

Ingen av kommunens barnehager eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

Flere av dagens smittede er russ, og smittetilfellene berører flere ulike russegrupperinger. Noen av smittetilfellene knyttes også opp mot flere 17. mai-fester hvor det har vært en del deltakere til stede.

- Vi ser nå utbrudd knyttet opp til 17. mai og russefeiring. Det er utfordrende at flere av de smittede har veldig mange kontakter, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Han understreker at smittesporerne opplever at den smittede russen samarbeider godt, men det er mange som skal kartlegges ettersom enkelte av de smittede har vært i flere sosiale samlinger etter hverandre.

- Vi ser at flere har lite symptomer, og det gjør at smitten lett kan spre seg flere ledd før det blir oppdaget. Og i verste fall oppdages ikke smitten før den når eldre generasjoner som får sterkere symptomer, sier Sagberg.

Smittevernoverlegen gjentar oppfordringen om at det er viktig at hver enkelt familie snakker sammen om hvor mange det er greit å treffe i disse dager. I tillegg er det viktig at man er ekstra flinke til å teste seg selv ved kun lette luftveissymptomer.

- Det er også viktig at russen benytter hurtigtesttilbudet som er opprettet for dem, men de må samtidig være klar over at disse testene bare plukker opp 80-90 prosent av smittetilfellene, dersom man har symptomer på koronasykdom, må man bestille en ordinær test på teststasjonen, sier Einar Sagberg.

I løpet av de siste to ukene er det påvist 164 nye smittetilfeller. Dette er sju flere tilfeller enn det som ble rapportert i går. Dagens tall er det høyeste som er rapportert for den foregående toukersperioden siden 6. mai.

- Den siste uka har vi fått rapportert 97 nye smittetilfeller. For første gang på åtte uker registreres det flere smittetilfeller enn foregående uke. Vi hadde lenge en veldig positiv utvikling med sterk nedgang i smittetilfeller. Så flatet det mer ut, og nå ser vi altså en økning. Vi skal derfor være forberedt på at vi kan få en økende smittetrend igjen. For å unngå at denne økningen blir for kraftig, er det helt avgjørende at alle er særdeles oppmerksomme på eventuelle symptomer og tester seg. I tillegg viser noen av dagens smittetilfeller hvor viktig det fortsatt er å begrense hvor mange man har sosial omgang med, sier Sagberg.

Han minner også om det at i Drammen kommune kun er lov å være maksimalt ti stykker samlet om bord i en russebuss. Den samme begrensningen som gjelder for sammenkomster i private hjem, gjelder også i russebussene.

Smittetilfellene i russemiljøet berører flere kommuner. Fra Drammen kommunes side er det i overkant av 30 russ som er satt i karantene som følge av smittetilfellene.

I forrige uke ble det satt 3682 vaksinedoser i Drammen kommune. I all hovedsak var det helsepersonell, innbyggere over 65 år og innbyggere med underliggende sykdommer som fikk sin andre vaksinedose i forrige uke. Totalt er så langt satt 42.210 vaksinedoser.

Denne uka får Drammen kommune rundt 5600 vaksinedoser. Også disse går i hovedsak til innbyggere som skal ha sin andre vaksinedose. Først neste uke kommer vaksinasjonen av innbyggere under 65 år uten underliggende sykdommer i gang for fullt.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 10.00 og 17.00 på helligdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4258 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

23. mai

Sju personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Av disse har fem kjent smittevei, én person har ukjent smittevei, mens smittesporingen fremdeles pågår for den siste smittede.

Ved Rødskog skole og Drammen videregående skole settes elever og ansatte i karantene som følge av smittetilfeller. Ingen av kommunens barnehager eller helseinstitusjoner berøres av smittetilfellene som rapporteres i dag.

I løpet av de siste to ukene er det påvist 157 nye smittetilfeller i kommunen. Dette er ett tilfelle mer enn det som ble rapportert i går.

– Antall smittede siste 14 dager holder seg relativt stabilt og vi er selvfølgelig glade for at vi ikke ser en stadig økning, men det er fortsatt ett høyt nivå som gjør situasjonen ustabil. Så lenge det stadig dukker opp nye tilfeller med ukjent smittevei så er det sannsynligvis flere smittede i kommunen vår enn de vi finner, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Han er også bekymret for at det kan komme nye utbrudd.

– Som vi ser mange steder i landet så oppstår det raskt utbrudd nå som vi har noe mindre restriksjoner. Dette er også noe som fort kan skje i Drammen. Det er derfor viktig at alle følger de begrensningene som fortsatt gjelder, fortsetter Sagberg.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere. Koronatelefonen er i helgen betjent mellom klokken 10.00 og 17.00.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4247 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

22. mai

Fem personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Alle fem har kjent smittevei.

Ved Skoger skole må en klasse i karantene. Ingen av kommunens barnehager eller helseinstitusjoner berøres av smittetilfellene som rapporteres i dag.

I løpet av de siste to ukene er det påvist 156 nye smittetilfeller i kommunen. Dette er fire færre tilfeller enn det som ble rapportert i går.

– Etter flere dager med relativt høye smittetall er det positivt at det i dag er noen færre, men det er alltid vanskelig å vurdere enkeltdager. Vi ser at det ofte er en del smitte rundt de tilfellene vi avdekker og vi må nok forvente å få flere dager med høye smittetall også de nærmeste dagene, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Formannskapet i Drammen kommune vedtok fredag en ny lokal forskrift med tiltak for å begrense spredningen av koronasmitte. Forskriften gjelder fra og med i dag, lørdag 22. mai.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere. Koronatelefonen er i helgen betjent mellom klokken 10.00 og 17.00.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4240 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

21. mai

12 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Ti av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens den er ukjent for de siste to.

Ved Øren skole og Drammen videregående skole er det påvist smittetilfeller som medfører karantene for elever og lærere. Ved Gulskogen barnehage er det påvist ett tilfelle, og dette medfører forlenget karantene for noen personer.

Ingen av kommunens helseinstitusjoner berøres av smittetilfellene som rapporteres i dag.

Tre av tilfellene i dag knyttes til id-feiringer.

- Det har vært relativt mange som har testet seg de siste dagene, og det er veldig positivt at vi har høye testtall etter en langhelg som den vi har bak oss. Heldigvis er det også mange som får svar på testen med beskjed om at det ikke er påvist smitte. Vi er selvfølgelig glade for at vi ikke har nok en dag med veldig høye smittetall, selv om 12 nye tilfeller også er nokså høyt, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Smittetallene har gått opp og ned gjennom stort sett hele pandemien, og det vil sannsynligvis også skje fremover. Men Johannessen understreker at det for hver dag som går uten at smittetallene stiger, så vil det se mer lovende ut.

I løpet av de siste to ukene er det påvist 160 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Det er ett tilfelle mer enn det som ble rapportert i går. I løpet av ukas fire første dager er det påvist 74 nye smittetilfeller. I begge de to foregående ukene stoppet smittetallet for sju dager på 67 tilfeller.

- Vi har altså flere smittede allerede nå denne uka enn de to foregående ukene, og fortsatt tar det noen dager før vi ser den totale effekten av langhelgen med blant annet id og 17. mai. Så selv om tallet gikk ned igjen i dag, må vi være forberedt på at det kan gå opp igjen de kommende dagene. Men vi håper selvfølgelig å unngå en sterk økning i smittetallet, sier kommuneoverlegen.

I går ble det klart at Drammen kommune fra midnatt i kveld ikke lenger er omfattet av de regionale koronarestriksjonene som regjeringen innførte for drøye to måneder siden. Dette betyr imidlertid ikke at det er slutt på tiltak for å begrense spredningen av koronasmitte. De nasjonale tiltakene som omfatter hele landet, gjelder videre også for Drammen kommunes del. I tillegg møtes formannskapet i Drammen kommune til ekstraordinært formannskapsmøte i ettermiddag for å vurdere smittesituasjonen og behovet for en lokal forskrift.

Fra regjeringens side er det uttrykt en forventning om at kommunene som ikke lenger omfattes av de regionale tiltakene, deriblant Drammen, Lier og Bærum kommune, innfører koordinerte, lokale tiltak tilsvarende tiltaksnivå 5C i koronaforskriften. Det er imidlertid politikerne i disse tre kommunene som vedtar forskriften og hvilke konkrete tiltak som skal gjelde fremover.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

 • Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
 • Kl. 1230-1500: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4235 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

20. mai

35 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. For 33 av dem er smitteveien kjent, mens den er ukjent for én person. Den siste har fått påvist koronasmitte etter innreise til Norge fra utlandet.

Det er påvist smitte ved Rødgata barnehage. Både barn og ansatte settes i karantene som følge av dette smittetilfellet. Også ved Mjøndalen skole er det påvist smitte, og elever og lærere settes i karantene. Ved Fjell skole må ytterligere noen ansatte i karantene som følge av et smittetilfelle.

Ved Filten serviceboliger er det påvist smitte hos en ansatt. Én annen ansatt må regnes som nærkontakt og må i karantene. Beboere som er nærkontakter av den smittede personen, er fullvaksinerte og settes derfor ikke i karantene. Det iverksettes imidlertid testing for å avdekke hvorvidt smitten likevel har spredt seg til beboere.

- Vi registrerer dessverre det høyeste smittetallet på nesten halvannen måned i dag. Vi må helt tilbake til 8. april for å finne et like høyt smittetall. Vi forventet en økning i antall smittetilfeller etter den siste langhelgen, men dagens smittetall er nok i overkant av hva vi regnet med. Som følge av høye smittetall to dager på rad og nokså mange nærkontakter, må vi forvente at smittetallene kan ligge relativt høyt også den nærmeste tiden, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Han understreker viktigheten av at alle som er smittet, holder seg isolert og at de som er nærkontakter, følger reglene for karantene veldig nøye.

- Vi er nødt til å bryte smittekjedene, og alle som er nærkontakter av smittede, må ta sitt ansvar og bidra til at smitten ikke spres videre, sier smittevernoverlegen.

15 av dagens tilfeller knyttes til utbrudd i forbindelse med id-feiringer den siste uka.

- Smittesporingen er oversiktlig, og de smittede samarbeider godt med smittesporerne for å kartlegge nærkontakter. Disse smittetilfellene knyttes til allerede kjente smittekjeder og er ikke et uttrykk for spredt smitte i samfunnet. Vi har ikke noe grunnlag for å si at de som er berørt av dette, har overskredet grensene for hvor mange som kan samles samtidig. Men vi ser at man har vært sammen med ulike folk etter hverandre. Det er det nok en del som har vært både i forbindelse med id-feiringen og 17. mai-feiringen, sier Sagberg.

Foreløpig er det ikke registrert noen større smitteutbrudd som følge av 17. mai-feiringen, men det pågår smittesporing som involverer smitte knyttet til sammenkomster både 17. mai og ved andre feiringer sist helg. Det er foreløpig for tidlig til å slå fast at nasjonaldagsfeiringen ikke har ført til en økt smittespredning.

- Det tar noen dager fra man blir smittet til man får symptomer og tester seg. Smittetallet vi rapporterer i dag, er prøver som ble analysert i går og stort sett tatt sist tirsdag. Så en eventuell smittespredning på 17. mai ser vi først de nærmeste dagene og utover i neste uke, sier Sagberg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 159 nye smittetilfeller. Dette er 19 flere enn det som ble rapportert i går og det høyeste tallet siden 7. mai.

- Vi har hatt en fin og nedadgående smittetrend i Drammen kommune relativt lenge. I det siste har den riktignok flatet litt ut, men med smittetall som vi har sett de to siste dagene, vil smittetrenden raskt bli økende igjen, sier Einar Sagberg.

Smittevernoverlegen påpeker at to dager med høye smittetall ikke gir et godt nok grunnlag for å konkludere med at smittetrenden er økende allerede. Men samtidig er det relativt mange nærkontakter som nå er satt i karantene, og virusvarianten som dominerer, er svært smittsom. Derfor er Sagberg forberedt på at smittetallene vil holde seg relativt høye de nærmeste dagene, og at tallene vil vise at smittetrenden i Drammen kommune nå kan være økende igjen.

- Det er absolutt på sin plass å minne alle om at pandemien på ingen måte er over. Og selv om det foreløpig ikke har vært noen spesielt varm vår, ser det ikke ut til at smittetrykket avtar utover våren og forsommeren, slik den gjorde i fjor. Derfor skal vi nok forberede oss på at vi kommer til å ha mer smitte i tiden som kommer, enn vi hadde på tilsvarende tid i fjor, sier smittevernoverlegen.

Lyspunktet i år er vaksineringen, og i går ble det klart at Drammen kommune får økte vaksineleveranser fremover. Fram til alle over 18 år har fått tilbud om vaksine, vil Drammen være blant kommunene som får om lag 60 prosent økning i vaksineleveransene. Denne omfordelingen forventes å starte i uke 23, altså i begynnelsen av juni.

- Økte vaksineleveranser vil forhåpentligvis bidra til å dempe smittetrykket, selv om det fortsatt er en del uker til alle over 18 år skal ha fått sin første vaksinedose. Derfor er det viktig at vi holder ut en liten stund til og følger smittevernreglene og -anbefalingene. Men nå er vi forhåpentligvis på oppløpssiden av pandemien, og da er det viktig at vi ikke gjør noe som kan føre oss rett inn i en fjerde smittebølge. Så hold avstand, begrens sosial omgang, vær hjemme hvis du er syk og test deg hvis du har mistanke om sykdom. Gjør du dette, så har bidratt på en god måte til å unngå smittespredning, sier Einar Sagberg.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

 • Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
 • Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4223 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

19. mai

21 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. For 16 av dem er smitteveien kjent, mens den er ukjent for tre personer. De to siste har fått påvist smitte etter innreise til Norge fra utlandet.

Ingen av dagens smittetilfeller får konsekvenser for noen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner.

- Dagens smittetall er det høyeste vi har registrert på tre og en halv uke. Vi har vært forberedt på økt smitte etter en langhelg som vi nå har bak oss, og ser at det har blitt i tråd med forventningene. Erfaringsmessig vet vi også at det er en god del med symptomer som venter til det blir hverdag igjen før de tester seg. Hvis det er tilfelle også denne gangen, vil det nok være en del smittetilfeller vi får rapport om de kommende dagene, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Det har gjennom langhelgen, med blant annet id som markerte slutten på ramadan, og 17. mai-feiringen, blitt uttrykt en viss skepsis til at mange har vært samlet i litt større selskaper enn man har vært den siste tiden. Dette medfører alltid økt smittefare.

- Vi ser at de smittede har en del nærkontakter, slik de fleste har hatt denne helgen. Så vi må forvente at det kommer en god del nye smittetilfeller utover i denne uka. Med den virusvarianten som dominerer nå, er dessverre erfaringen at de som er nærkontakter av smittede personer, veldig ofte også blir smittet, sier Johannessen.

Kommuneoverlegen understreker at det er svært viktig at nærkontaktene av smittede personer følger reglene for karantene nøye og tester seg for koronasmitte. Dersom man som nærkontakt ikke forholder seg til karantenereglene, utsetter man andre for smittefare og kan bidra til at smitten blomstrer opp igjen.

- Smittesituasjonen blir ekstra skjør når vi får registrert så mange smittede som i dag. Det er helt avgjørende at vi klarer å bryte smittekjeder så tidlig som overhodet mulig, og der trenger vi hjelp av hver enkelt innbygger. Smittede personer må holde seg isolert. Nærkontakter må sitte i karantene. Og resten må begrense hvor mange man omgås og teste seg ved de minste tegn på koronasykdom, sier John David Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 140 nye smittetilfeller. Dette er ni flere tilfeller enn det som ble rapportert i går, og dette er den største økningen i toukerstallet fra én dag til den neste siden 26. mars, da toppen av den tredje smittebølgen ble nådd.

Kommuneoverlegen vil ikke legge for mye vekt på at dette tallet endrer seg såpass mye én dag, men vil avvente å se hvordan dette tallet utvikler seg utover i uka. Han er imidlertid forberedt på at det kan komme såpass mange smittetilfeller de kommende dagene at dette tallet vil fortsette noe mer oppover.

- Vi har nå startet uke 20 med 27 smittetilfeller. I uke 18 hadde vi 67 tilfeller i løpet av hele uka. Så hvis det kommer en god del smittetilfeller utover i uka, så vil vi sannsynligvis se tendenser til en økende smittetrend igjen i Drammen kommune, sier Johannessen.

I regjeringens gjenåpningsplan av Norge ligger det an til ytterligere reduksjoner i tiltaksnivået i slutten av mai. Det har imidlertid vært klart at kommuner med høyt smittetrykk må leve lenger med strengere koronarestriksjoner enn kommuner med lavt smittetrykk.

- Vi må nok være tålmodige en stund til, og så får vi satse på at tilbud som ikke innebærer noen stor smitterisiko, kan åpnes igjen snart, sier kommuneoverlegen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

 • Kl. 0830-1100: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen
 • Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4188 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

18. mai

Seks personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Smitteveien er kjent for fem av dem, mens den er ukjent for den siste.

Det er påvist ett smittetilfelle som berører Åssiden videregående skole, og dette medfører karantene for dem som er nærkontakter.

Ingen av kommunens helseinstitusjoner, barnehager eller øvrige skoler er berørt av dagens smittetilfeller.

- Vi har nå tre dager på rad bak oss med lave smittetall. Det hadde vi for en ukes tid siden også, men da fikk vi noen dager på rad med høyere smittetall igjen. Vi håper å unngå en slik økning nå, men er forberedt på at det kan komme en liten økning i smittetallene igjen etter 17. mai-feiringen, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

Hun oppfordrer alle som har vært i selskaper med andre enn dem man bor sammen med, til å være ekstra oppmerksomme på eventuelle symptomer på koronasykdom de nærmeste dagene.

- Vi vet at en del har vært samlet for å feire nasjonaldagen. For å unngå at eventuell smitte sprer seg videre, er det viktig at alle følger litt ekstra med de nærmeste dagene og har en veldig lav terskel for å teste seg. I løpet av denne uka skal nasjonale myndigheter avgjøre om de regionale koronatiltakene skal videreføres for blant annet Drammen kommune eller om det er grunnlag for å lette på restriksjonene. Lave smittetall gjør det enklere å lette på restriksjonene, og da må vi unngå at smitten får spre seg ukontrollert og i verste fall føre til nye smitteutbrudd, sier kommuneoverlegen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 131 nye smittetilfeller i Drammen kommune. 9. mars var sist gang dette tallet var lavere. Dette var også dagen da det ble registrert 43 nye smittetilfeller, og kommunen ble truffet av den tredje smittebølgen.

- Fortsatt ligger vi et godt stykke over smittetallet fra tiden før den tredje smittebølgen. Det siste toukerstallet som ble registrert før bølgen traff oss, var på 74 tilfeller de foregående 14 dagene. Så vi ligger altså nesten dobbelt så høyt fortsatt. Men alle håper nok at det blir mulig å lette på en del av restriksjonene vi lever med, men da må vi altså være gode til å følge smittevernanbefalingene også fremover og teste oss hvis vi har den minste mistanke om koronasmitte, sier Ingeborg Johannessen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 10.00 og 17.00 på helligdager og lørdager og søndager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

 • Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
 • Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4167 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

17. mai

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Smitteveien er kjent for alle tre.

Ett av smittetilfellene berører Fjell skole, og nærkontakter settes i karantene.

- Dagens smittetall er det nest laveste siden 1. mars. Det er i utgangspunktet positivt, men dagens lave tall gir ikke nødvendigvis et helt riktig bilde av smittesituasjonen. Vi har fått beskjed om at det ligger en del prøver på laboratoriet ved sykehuset som foreløpig ikke er blitt analysert, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

Hun understreker at vi må være forberedt på at noen av disse prøvene er positive. Dermed kan det komme smittetall som er unormalt høye de nærmeste dagene.

- Vi må alltid se flere dager samlet. Det vil alltid være usikkerhet forbundet med enkelttall, men over flere dager vil vi få et bedre bilde av smittesituasjonen, sier Johannessen.

Det er påvist 134 nye smittetilfeller de siste 14 dagene. Dette er det laveste tallet i løpet av en toukersperiode siden smitten steg kraftig etter vinterferien. Det er imidlertid et annet tall som indikerer at smittetrenden er relativt flat.

I uke 12 ble det registrert 352 nye smittetilfeller. Dette er det høyeste tallet i løpet av én uke etter at den tredje smittebølgen traff Drammen kommune etter vinterferien. Etter uke 12 har dette tallet falt hver eneste uke, fram til nå. I begge de to siste ukene har smittetallet ligget på 67 tilfeller.

- Dette er et brudd i den gode trenden vi har hatt siden i slutten av mars. Med tanke på at det ligger en del prøver som venter svar på fra laboratoriet, er det sannsynlig at tallet for forrige uke ville vist en økning, sammenlignet med uka før. Det er usikkert om endringen ville ha vært så stor at den hadde indikert en økende smittetrend, men dette bekrefter uansett det vi har sagt om at smittetrenden har flatet ut, sier Ingeborg Johannessen.

I forrige uke ble det satt 3312 vaksinedoser i Drammen kommune. Til sammen er det nå satt 38.528 vaksinedoser. Denne uka mottar kommunen rundt 3700 vaksinedoser.

Denne uka og neste uke vil det i hovedsak bli vaksinering av innbyggere som skal ha sin andre dose. I tillegg startes vaksineringen av innbyggere i alderen 55-64 år uten underliggende sykdommer så smått opp. Men vaksineringen av denne gruppen kommer for alvor i gang fra og med uke 22.

Drammen kommune ber alle innbyggere om å registrere hvorvidt de ønsker koronavaksine eller ikke. All registrering skjer via Helseboka. For å kunne planlegge vaksineringen mest mulig effektivt, er det viktig at også de som ikke ønsker vaksine, registrerer dette.

Drammen kommune minner også om muligheten til å registrere seg på en tilkallingsliste for vaksinering. For å sette deg på denne listen, må du kunne komme til vaksinasjonslokalet på kort varsel dersom det er vaksinedoser til overs på slutten av vaksinasjonsdagen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 10.00 og 17.00 på lørdager og søndager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4161 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

16. mai

Fire personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. For tre av dem er smitteveien kjent, mens den er ukjent for den siste.

Ett av dagens smittetilfeller berører Fjell skole. Dette medfører forlenget karantene for elever og lærere som allerede var satt i karantene. I tillegg må noen flere elever og lærere i karantene.

- Vi ser at smittetallene varierer til dels mye fra dag til dag. Derfor er det viktig å se smittetallene samlet over flere dager. Og de tyder på at vi har en nokså stabil smittesituasjon for tiden, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

I løpet av de siste to ukene er det påvist 139 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er i nedre sjikt av der smittetallet for den foregående toukersperioden har ligget den siste tiden.

- Utviklingen i det løpende tallet for smitte siste 14 dager viser at situasjonen er relativt stabil for tiden. I den grad det er mulig å lese noen tendens, så er det heldigvis slik at vi ikke ser noen økning, og det er bra. Men smittetrykket er fortsatt såpass høyt at smittespredningen kan skyte fart dersom vi ikke får oversikt over smittetilfellene i tide. Og oversikt over smittetilfellene får vi kun hvis innbyggerne er flinke til å teste seg, sier Johannessen.

Mellom klokken 10.00 og 16.00 i dag er det mulig for russen å teste seg for koronasmitte ved teststasjonen på Sundland uten å bestille time på forhånd. Det legges til rette for drop-in hurtigtest, slik at russen kan få et raskt svar på om de er smittet eller ikke på veien inn i nasjonaldagsfeiringen.

Kommuneoverlege John David Johannessen minner alle om at 17. maifeiringen ikke bør medføre at man strekker grensene på noe vis, men heller er ekstra oppmerksomme på å følge smittevernanbefalingene.

- Det er viktig at alle bidrar til at vi unngår en økt smittespredning igjen. Derfor er det viktig at vi alle klarer å begrense oss og holde oss så mye som mulig til vår egen husstand og forholde oss til grensen på ti personer ved private sammenkomster, sier Johannessen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 10.00 og 17.00 på lørdager og søndager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4158 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

15. mai

16 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. For 15 av dem er smitteveien kjent. Én av disse har fått påvist smitte etter reise i utlandet. For den siste personen som nå har fått påvist smitte, pågår smittesporingen fortsatt.

Ved Fjell skole er det påvist ett smittetilfelle som fører til karantene for elever og lærere. I Sørbyløkka barnehage er det påvist smitte, og dette medfører forlenget karantene for barn og ansatte.

Ingen av kommunens helseinstitusjoner er berørt av dagens smittetilfeller.

- 16 tilfeller er en kraftig økning fra antallet som ble rapportert i går. Men torsdag var det helligdag og sannsynligvis noe redusert kapasitet ved laboratoriet på sykehuset. Vi ser av prøvetakingsdatoen på en del av smittetilfellene vi rapporterer om i dag, at dette er tilfeller som vi normalt hadde fått svar på tidligere og rapportert i går. Så tallet for de to siste dagene må nok ses i sammenheng, og da ligger vi omtrent på nivået fra de siste dagene, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

I løpet av det siste 14 dagene er det påvist 144 nye smittetilfeller. Dette er fire flere enn i går, men omtrent på samme nivå som de siste åtte dagene. I denne perioden har antallet påviste tilfeller i løpet av foregående toukersperiode variert mellom 140 og 149.

Kommuneoverlegen kommenterte gårsdagens lave smittetall med at det var forventet færre rapporterte tilfeller inn mot en langhelg. Dette skyldes at erfaringen så langt har vært at smittetallene har gått ned når det har nærmet seg helger og ferietid. Dette henger tett sammen med at det også er færre som har testet seg.

- Vi ønsker selvfølgelig lavest mulig smittetall, men samtidig er det veldig viktig at mange tester seg. Alle med luftveissymptomer, sår hals eller andre tegn på koronasykdom oppfordres til å bestille tid til koronatesting. Derfor er det ikke utelukkende negativt med høyere smittetall. Å få avdekket smitte er viktig for å bryte smittekjeder og stanse videre smittespredning. Det verste som kan skje, er at færre tester seg og at smitten kan spre seg i samfunnet uten at den blir fanget opp og tatt hånd om. Da kan situasjonen veldig fort komme ut av kontroll, sier Johannessen.

Smittesporingen har avdekket at det er en god del av de smittede som har et høyt antall nærkontakter. Dette fører til at mange i første omgang må settes i karantene. Men det fører også i stor grad til mange nye smittetilfeller.

- Med den virusvarianten som dominerer nå, så ser vi fortsatt at nærkontakter av smittede personer i veldig stor grad ender opp med å bli smittet selv. Derfor er det fortsatt helt avgjørende at man begrenser hvor mange man omgås. Så hvis du vil beskytte deg selv og reduseres smittefaren, så reduserer du også antall personer du omgås. Og vi ser dessverre altfor mange tilfeller av at man ikke har tatt disse anbefalingene på alvor. Dermed opprettholdes smittespredningen og smittetrykket på et for høyt nivå til at vi kan gå inn for en gjenåpning av samfunnet, ut fra smittevernfaglige vurderinger, sier kommuneoverlegen.

På grunn av smittesituasjonen ble det sist søndag besluttet at undervisningen Galterud skole skulle gjennomføres som hjemmeskole fra og med mandag 10. til og med onsdag 12. mai. Det er oppdaget noen flere smittetilfeller i perioden elevene har hatt hjemmeskole, men det er nå oversikt over smittekjedene. Derfor går Galterud skole tilbake til gult tiltaksnivå med virkning fra tirsdag 18. mai, på lik linje med de øvrige skolene i Drammen kommune. Ordningen med jevnlig testing med hurtigtest videreføres for å holde oversikt over smittesituasjonen ved skolen.

Det er to dager igjen til 17. mai. Også i år blir feiringen av nasjonaldagen preget av koronapandemien og strenge restriksjoner for hva som er greit å gjøre.

- Det har vært mange spørsmål om hva som er tillatt og hva som ikke er tillatt. Generelt vil jeg nok oppfordre alle innbyggerne til å ikke tøye noen grenser. Vi er forhåpentligvis på oppløpssiden i denne pandemien, og da er det uklokt å gjøre noe som får smittespredningen til å skyte fart igjen. Derfor bør alle tenke smittevern i alt de gjør, også på 17. mai. Jeg forstår at mange har lyst til å samle både venner og familie for å feire nasjonaldagen, men det er viktig at vi alle klarer å begrense oss og holde oss så mye som mulig til vår egen husstand og forholde oss til grensen på ti personer ved private sammenkomster, sier John David Johannessen.

Også for russen er det pandemien og restriksjonene som setter mye av rammene for markeringen. Rulling med russebussen omfattes av begrensningene som ligger i den lokale forskriften mot spredningen av koronasmitte som formannskapet i Drammen kommune har vedtatt. I forskriften er det ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med mer enn ti personer. Rulling med russebussen regnes som en privat sammenkomst.

I morgen det satt av tid til massetesting av russ ved teststasjonen på Sundland. Russen har selv hatt et ønske om et slikt tilbud, og mellom klokka 10.00 og 16.00 søndag 16. mai kan russ komme og ta en drop-in hurtigtest på Sundland. I tillegg jobbes det med at russen kan få testet seg annenhver dag gjennom russetiden, i samsvar med de siste oppdaterte rådene fra regjeringen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 10.00 og 17.00 på lørdager og søndager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4154 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

PS! Det ble i går foretatt en rettelse i statusrapporten for 11. mai. Det ble først rapportert om 17 smittetilfeller, men på grunn av en teknisk feil på laben er smittetallet justert ned til 16 for denne dagen. Dermed blir også det samlede smittetallet bare 15 høyere enn det som i utgangspunktet ble rapportert i går, selv om det er 16 nye smittetilfeller i dag.

14. mai

Fire personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Smitteveien er kjent for alle fire.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

- Det er i utgangspunktet alltid positivt med lave smittetall, og fire tilfeller på én dag er relativt lavt. Samtidig har vi erfaring med at smittetallene synker inn mot og gjennom helger. Nå har vi en langhelg, og da er det ikke så overraskende at tallet er relativt lavt, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Han understreker at det fortsatt er utrolig viktig at alle som har symptomer på luftveissymptomer eller sår hals bestiller tid til testing.

- Vi har veldig god testkapasitet, og du får raskt svar på testen. Så det er ingen grunn til å gå gjennom denne langhelgen og lure på om du er smittet av koronaviruset. Kjenner du antydninger til noen symptomer, så bestiller du tid til testing og får svar på om du må isolere deg eller kan slippe bekymringen for dette gjennom helgen og på 17. mai, sier kommuneoverlegen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 140 nye smittetilfeller. Dette er seks tilfeller færre enn i går og det laveste tallet siden 11. mars.

- Vi legger ikke så mye vekt på disse tallene i en langhelg som vi er inne i nå, men vi håper at tallet ikke stiger igjen etter langhelgen. Erfaringene fra påsken var at vi har innbyggere som tar ansvar i en krevende situasjon, og vi så ingen økningen i smittetrykket da. Vi håper at alle fortsatt er like opptatt av smittevernet nå og at vi ikke ser noen økning etter helgen og 17. mai-feiringen. Men da er det viktig at alle som har behov for en koronatest, bestiller tid til dette. Det er den beste måten vi har for å avdekke smitte og bryte smittekjeder, sier Johannessen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4138 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

13. mai

14 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Ti av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien er ukjent for de siste fire.

Det er påvist smitte som får konsekvenser for både Brandengen skole og Steinberg skole. Ved begge skolene må elever og lærere ut i karantene. Også ved Sørbyløkka barnehage er det påvist smitte, og barn og ansatte settes i karantene.

Ingen av kommunens helseinstitusjoner er berørt av dagens smittetilfeller.

- Vi har fortsatt et høyt smittetrykk i Drammen kommune. De siste tre dagene har vi fått påvist 41 nye smittetilfeller. Vi må nesten tre uker tilbake i tid for å finne sist gang vi registrerte mer enn 40 tilfeller i løpet av tre dager. Fra 23. til 25. april ble det registrert 47 nye smittetilfeller, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 146 tilfeller. Det er ett tilfelle mindre enn tallet som ble rapportert i går, og for sjette dag på rad ligger dette smittetallet mellom 143 og 149. Isolert sett tyder dette på en utflating i smittetrenden, men en slik utflating er registrert også tidligere før smittetrykket har sunket videre. Kommuneoverlegen håper det samme skjer også denne gangen.

- Det er selvsagt et mål at smittetallene skal synke videre. Men vi må samtidig ta innover oss at smittetrykket fortsatt er såpass høyt at smittespredningen plutselig kan skyte fart igjen dersom vi ikke er nøye med å følge smittevernreglene, sier Johannessen.

Tidligere i vinter antok nasjonale helsemyndigheter at mars og april kunne bli to krevende måneder. Denne antakelsen fikk de helt rett i. Lokale helsemyndigheter antydet at også mai kunne bli krevende i Drammen kommune ettersom smittetrykket var såpass høyt ved utgangen av april.

- Vi ser heldigvis en nedgang i smittetallene i forhold til de to foregående månedene. Men vi har i gjennomsnitt fått rapportert 10,3 smittetilfeller pr. dag så langt i mai. Dersom smittetrykket holder seg på dette nivået gjennom hele måneden, er vi nesten på smittetallene for desember og januar i mai. Selv om vi har en veldig smittsom virusvariant som dominerer, så er det bekymringsfullt at smittetallet for mai kan ligge nært opp til desember og januar. Det har foreløpig ikke vært spesielt varmt i været, og mange har kanskje vært mer inne enn de ellers ville ha vært. Vi håper at smittetallene synker videre når været blir bedre, og mange er mer ute, sier John David Johannessen.

Vi går nå inn i en langhelg med flere fridager og høytider som skal markeres. Det er blant annet 17. mai og id som feires ved slutten av ramadan. Kommuneoverlegen håper alle får en hyggelig feiring av de ulike høytidsdagene, men minner om at årets feiring må skje innenfor rammene av trygge smittevernregler. Rådene om å begrense sosial omgang og ha få nærkontakter gjelder fortsatt, og store feiringer gir ingen unntak.

- Nasjonale helsemyndigheter har anbefalt at man ikke har flere enn fem gjester i eget hus. I Drammen kommune har vi i tillegg forskriftsfestet at det ikke er å lov å arrangere eller delta i private sammenkomster med flere enn ti personer til stede samtidig. Denne antallsbegrensningen i Drammens egen forskrift gjelder også om noen av deltakerne er ferdigvaksinerte. Grensen på ti gjelder for alle, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Med virkning fra i dag kan treningssentre åpne for utendørs gruppetrening for dem som er bosatt i kommunen hvor treningssenteret ligger. I tillegg åpnes det for rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arranger og for individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.

Regjeringen endrer nå vaksinestrategien slik at unge over 18 år får tilbud om vaksine etter at alle over 45 år er vaksinert. Aldersgruppen 18-24 år vil få tilbud om vaksine samtidig med aldersgruppen 40-44 år. Etter disse gruppene vil innbyggere i alderen 25-39 år får tilbud om vaksine. Det er foreløpig for tidlig å si når vaksinasjonen av unge over 18 år kan starte i Drammen kommune. Dette henger sammen med hvor mange vaksinedoser kommunen får pr. uke fremover og tempoet i vaksineringen av innbyggerne mellom 55 og 64 år uten underliggende sykdommer som nå står først i køen for vaksiner, og deretter av innbyggerne mellom 45 og 54 år uten underliggende sykdommer.

Regjeringen åpner også for å øke vaksineleveransene til Drammen kommune og en rekke andre kommuner på østlandsområdet. Folkehelseinstituttet har anbefalt å øke leveransene til 24 østlandskommuner som har hatt høyt smittetrykk over lang tid. Drammen kommune er i denne kategorien, og anbefalingen fra Folkehelseinstituttet går ut på at disse kommunene skal få 80 prosent flere doser enn de ellers ville ha fått, fram til alle over 18 år er vaksinert med første dose. Regjeringen har imidlertid gått inn for en økning på 60 prosent i vaksineleveransen til kommunene.

- Regjeringens beslutning har viktige forutsetninger: Vi må sikre at de kommunene som får færre doser i juni og begynnelsen av juli, har kapasitet til å få tatt dette igjen i siste del av juli. Sammen med statsforvalterne vil vi gå i dialog med kommunene for å undersøke at vaksinasjonen i feriemåneden juli kan gå etter planen. Skal vi endre fordelingen, må vi først være sikre på at dette ikke fører til en forsinkelse av når hele befolkningen er vaksinert, sier statsminister Erna Solberg i en kunngjøring på regjeringens nettsider.

I den samme kunngjøringen sier helseminister Bent Høie at fordelen med en sterkere omfordeling vil være at innbyggerne i kommuner med vedvarende høyt smittetrykk vil få første vaksinedose raskere. Det kan også føre til at det gjør det mulig å lette tidligere på tiltak som disse områdene har hatt over svært lang, og dermed gjenåpne hele landet samtidig.

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke å prioritere vaksinasjon av enkelte yrkesgrupper eller personer med samfunnskritisk jobb fremfor andre. Denne anbefalingen har regjeringen fulgt.

En omfordeling av vaksinedosene vil tidligst skje fra og med uke 23.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 10.00 og 17.00 på helligdager og lørdager og søndager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4134 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

12. mai

Ti personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Seks av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien foreløpig er ukjent for de siste fire. For flere av dem er ikke smittesporingen avsluttet.

Det er påvist smitte som berører Galterud skole. Nærkontakter av smittede må i karantene, men smittesporingen er ikke fullført. Derfor er det foreløpig ikke endelig avklart hvem og hvor mange som må i karantene. Alle som må i karantene, blir kontaktet direkte av skolen og får informasjon om hvordan de skal forholde seg til karantenen og testing.

Ingen av kommunens barnehager eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

- Vi er selvfølgelig glade for at gårsdagens smittetall foreløpig ikke ser ut til å være et forvarsel om en markant smittestigning i kommunen. Det er positivt at tallet har sunket, men samtidig ser vi at smittetallene hopper litt opp og ned for tiden, og det er relativt ustabilt. Hvorfor svingningene er såpass store er vanskelig å si sikkert. Men der en klar påminnelse om at situasjonen er skjør. Vi har fortsatt mye smitte i samfunnet, og smittespredningen kan eskalere igjen, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Andelen med ukjent smittevei er i utgangspunktet høy i dag. Men kommuneoverlegen håper at den videre smittesporingen vil avdekke smitteveien for flere av dem som nå har fått påvist smitte.

- Vi konkluderer aldri på bakgrunn av tall fra enkeltdager. Dersom vi hadde hatt en andel med ukjent smittevei på 40 prosent over tid, hadde vi hatt et stort problem. Da ville det vært umulig å holde oversikt over smittespredningen. Men vi er heldigvis ikke der, og det har vi heller aldri vært i Drammen kommune. Vi ligger nå i overkant av 15 prosent med ukjent smittevei, og hvis den videre smittesporingen avdekker en sikker smittevei for to av de fire som foreløpig har en ukjent smittevei, så er gårsdagen i praksis på gjennomsnittet av de siste 14 dagene, sier kommuneoverlegen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 147 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er to færre enn tallet som ble rapportert i går. De siste fem dagene har dette tallet variert mellom 143 og 149 nye tilfeller de foregående to ukene.

- Etter at dette toukerstallet falt jevnt og trutt gjennom mange uker lå det relativt stabilt mellom nedre del av 160-tallet og midten av 170-tallet i en drøy uke. Nå har vi tatt ytterligere ett steg ned og har fem dager bak oss på 140-tallet. Det viser at vi fortsatt har en nedadgående smittetrend, men den er betydelig slakere enn den var tidligere, sier John David Johannessen.

Kommuneoverlegen legger ikke skjul på at han gjerne skulle sett en tydeligere nedgang, men understreker samtidig at det er en veldig smittsom virusvariant som dominerer sykdomsbildet nå. Da er det også mer krevende å redusere smittetallene ytterligere. Likevel mener Johannessen at det ikke er umulig å oppnå et lavere smittetrykk. Men da må alle huske på disse enkle reglene og anbefalingene:

 • Hold god avstand til alle utenom din egen husstand.
 • Begrens antallet nærkontakter.
 • Møt venner og familie som du ikke bor sammen med, utendørs.
 • Test deg hvis du har den minste mistanke om sykdom.
 • Følge karantenereglene hvis du er nærkontakt av smittet person.
 • Isolér deg hvis du blir smittet.

- Disse anbefalingene gjelder i høyeste grad fortsatt, og de er like gode som de har vært under hele pandemien. Dette viruset forsvinner ikke av seg selv. Derfor må hver og én av oss gjøre det som er mulig for å unngå smitte, og det beste du kan gjøre da, er å følge disse reglene og anbefalingene. På den måten unngår du sykdom selv, og smitten bringes ikke videre, sier John David Johannessen.

For å være sikker på å få brukt alle vaksinedosene hver dag, inviterer Drammen kommune nå innbyggerne til å sette seg på en tilkallingsliste som tas i bruk når noen som har time til vaksinering, ikke møter opp.

- Det er noen som av ulike årsaker ikke møter til vaksinering eller vi klarer å få flere vaksinedoser ut av hvert enkelt hetteglass. For å unngå at vaksinedoser må kastes, ønsker vi at alle som har anledning til å komme seg til vaksinasjonslokalet i løpet av 30 minutter, registrerer at de ønsker å stå på en slik tilkallingsliste, sier vaksinekoordinator Kristina Vejlgaard i Drammen kommune.

Når man registrerer ønsket om vaksine på Helseboka som er tilgjengelig på Drammen kommunes hjemmeside, kan man også registrere om man ønsker å stå på denne tilkallingslista. De som allerede har registrert at de ønsker vaksine, men som ønsker å stå på denne lista nå som dette blir mulig, må gå inn på Helseboka på nytt og registrere dette.

- For alle som har registrert seg tidligere, vil det fremstå som at man registrerer ønsket om vaksine på nytt. I tillegg må man altså krysse av for å stå på tilkallingslista. Men det blir ingen dobbeltregistrering. I våre systemer blir bare informasjonen du har lagt inn, oppdatert, sier Vejlgaard.

Det er nå åpnet for at alle som ikke har fått vaksine, kan sette seg på tilkallingslista. Du kan registrere ønsket ved å gå inn på Helseboka.

Dersom du har satt deg på lista, kan du få en SMS der kommunen spør om du vil bli tilkalt for vaksinasjon i løpet av den aktuelle dagen, dersom det er vaksinedoser til overs. Denne SMSen må besvares, slik at vaksinekoordinatorene har oversikt over om du kan komme eller ikke.

Vaksinasjonen pågår fram til klokka 21.00 på kvelden, og det er gjerne mot slutten av dagen at vaksineteamet har oversikt over hvor mange ekstradoser som er til overs.

- Dersom vi har en vaksinedose til deg, så blir du kontaktet på nytt. Og da er det viktig at du kan være i vaksinasjonslokalet i løpet av 30 minutter, sier Kristina Vejlgaard.

Hun understreker at det ikke er noen risiko ved å sette seg opp på tilkallingslisten. Alle beholder sin opprinnelige plass i vaksinasjonskøen så lenge du ikke har fått vaksinen. Tilkallingslista er bare et ekstratilbud.

- Det eneste som kan skje ved å registrere seg på denne lista, er at du kan få vaksinen tidligere enn du ellers ville ha fått. Så det vil være bra for deg, og det er bra for oss å få brukt opp alle vaksinedosene, sier Vejlgaard som understreker at Drammen kommune så langt har brukt hver eneste vaksinedose kommunen har fått tildelt fra nasjonale helsemyndigheter.

I vaksinasjonen av innbyggere uten underliggende sykdommer starter vaksineteamet med de eldste alderskullene og går nedover. Dette betyr også at det er de eldste personene på tilkallingslistene som blir kontaktet først. Folkehelseinstituttets prioriteringslister følges også i dette tilfellet.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4120 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

11. mai

Det er foretatt en rettelse i denne dagens statusrapport. Det ble først rapportert om 17 smittetilfeller, men på grunn av en teknisk feil på laben er det en mindre smittet denne dagen, og tallet er justert til 16.

16 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Smitteveien er kjent for 14 av dem, mens den er ukjent for to som nå har fått påvist smitte. For den siste personen er ikke smittesporingen fullført.

Det er påvist smitte som berører Aronsløkka skole og Galterud skole og både elever og lærere settes i karantene.

Ingen av kommunens barnehager eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

- Dagens smittetall er veldig høyt etter så lang tid med strenge smitteverntiltak. Det er to og en halv uke siden vi hadde så mange smittede i løpet av ett døgn, og selv om vi ikke trekker noen konklusjoner basert på enkeltdager, er det bekymringsfullt at vi har så mange nye smittetilfeller, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 149 nye smittetilfeller. Det er seks flere enn i går og omtrent på nivå med det som har vært rapportert de tre foregående dagene.

- Én dag med høye smittetall gir ikke nødvendigvis noe stort utslag på antallet smittede over en toukersperiode. Men vi skal ikke ha mange dager med så høye smittetall før vi vil se en markant økning i antall smittetilfeller de foregående 14 dagene, og da risikerer vi at smittetrykket øker igjen. At vi nå har 17 smittetilfeller på ett døgn bør være en klar påminnelse til oss alle om at det fortsatt er en god del smitte ute i samfunnet. Vi er dessuten fortsatt omfattet av svært strenge koronatiltak, så det er viktig at alle fortsatt holder god avstand til andre enn dem man bor sammen og reduserer antallet nærkontakter, sier Johannessen.

Hun er imidlertid glad for at antall smittetilfeller med ukjent smittevei har vært nokså lavt de siste dagene. Dette gjør det enklere å holde oversikt over smittespredningen og bryte smittekjedene ved å sette nærkontakter i karantene.

- Samtidig viser slike smittetall som i dag, hvor viktig det fortsatt er at alle tester seg ved de minste tegn til luftveissymptomer eller sår hals. Drammen kommune har fortsatt veldig god testkapasitet. Det er gratis å teste seg, og du får raskt svar på om testen viser koronasykdom eller ikke, sier kommuneoverlegen.

Det er påvist smitte som knyttes til Starbucks på Magasinet på Bragernes torg. Alle som har vært innom Starbucks i perioden 3.-8. mai oppfordres til å være ekstra oppmerksomme på symptomer og bestille tid til testing ved de minste tegn til symptomer.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4110 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

10. mai

Fire personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Smitteveien er kjent for alle fire.

Ett av smittetilfellene berører Espira Kniveåsen barnehage, og både barn og ansatte settes i karantene som følge av dette smittetilfellet.

Ingen av dagens smittetilfeller medfører ytterligere tiltak for kommunens skoler eller helseinstitusjoner.

- Tre dager på rad med lave smittetall er positivt. Men vi er blitt vant til at smittetallene er lavere i helgene, uten at det nødvendigvis sier så veldig mye om smittetrykket. Alle smittetilfellene i dag har kjent smittevei, og det er veldig bra. Kjent smittevei gjør det enklere å bryte smittekjeder, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 143 nye smittetilfeller. Dette er det nest laveste tallet som er registrert etter at den tredje smittebølgen traff Drammen kommune etter vinterferien.

- Vi ser heldigvis at antall smittetilfeller den foregående toukersperioden fortsatt faller. Det tyder på at smittetrenden fortsatt er nedadgående i Drammen kommune, men tendensen er vesentlig svakere enn den var for noen uker siden. Det er også én annen indikator som tyder på at smittetrykket fortsatt er fallende. I løpet av den siste uka er det påvist 67 nye smittetilfeller, og dette er det laveste tallet som er registrert i Drammen kommune på én uke siden vinterferieuka, sier Sagberg.

Flest smittetilfeller i løpet av én enkeltuke ble registrert i uke 12. Da ble det påvist totalt 352 smittetilfeller, men siden da har det ukentlige smittetallet sunket hver uke.

Det er imidlertid fortsatt en del smitte i enkelte miljøer. Ved Galterud skole er det påvist 11 nye smittetilfeller de siste dagene, og flere klasser ved skolen er i karantene. Siden skolen åpnet opp igjen på rødt nivå 12. april har 16 personer tilknyttet skolen fått påvist smitte. Selv om de fleste tilfellene enten kan spores til smitte fra husstand, mellom elever i samme kohort eller mellom venner på fritiden medfører et så stort antall smittede på en gang en ikke ubetydelig sannsynlighet for at det det kan være flere smittetilfeller som ikke er blitt oppdaget. Smittevernoverlegen har derfor besluttet sammen med skoleeier at samtlige elever ved denne skolen skal ha hjemmeundervisning mandag 10., tirsdag 11. og onsdag 12. mai. Dermed er det mulig å få testet alle elever som ikke allerede har gjennomgått koronasykdom, og unngå videre smitte mellom elevene i påvente av svar. Dette vil også i stor grad begrense antallet som eventuelt må i karantene som følge av nye smittetilfeller.

- Med den plutselige økningen i smitte tilknyttet skolen er det behov for tiltak for å få oversikt over eventuelle ytterligere smittetilfeller. I tillegg trenger vi å få stoppet smittekjeder som allerede kan være pågående, sier Einar Sagberg.

Han minner om at smittebølgen som traff Drammen kommune i begynnelsen av mars, fortsatt ikke er over. Selv om det har vært en god utvikling i smittesituasjonen i områdene hvor elever ved Galterud skole bor, er det altså registrert en brå økning i antall smittetilfeller knyttet til skolen. Så lenge vi har smittetilfeller med ukjent opphav er det en underliggende smittespredning som kan føre til utbrudd som dette alle steder i kommunen.

- Det er viktig at smitte ikke sprer seg videre og utvikler seg til å bli et større utbrudd, sier smittevernoverlegen, og minner om at alle fortsatt må være flinke til å overholde de basale smitteverntiltakene og ikke minst teste seg selv ved lette luftveissymptomer.

I forrige uke ble det satt 3.343 vaksinedoser i Drammen kommune. Dermed er det så langt satt til sammen 35.216 vaksinedoser.

Denne uka mottar Drammen kommune rundt 3.300 vaksinedoser, og det blir vaksinering i Drammenshallen tirsdag og onsdag. Det ventes at innbyggere i risikogruppene i all hovedsak vil ha fått den første vaksinedosen i løpet av denne uka. I tillegg kommer vaksineringen av de første innbyggerne uten underliggende sykdommer i gang denne uka.

Det er innbyggere i alderen 55 til 64 som skal vaksineres først av dem uten underliggende sykdommer. Når vaksineringen av innbyggere uten underliggende sykdommer kommer i gang, økes også tidsintervallet mellom første og andre vaksinedose til 12 uker

I uke 20 vil Drammen kommune sannsynligvis ikke få flere vaksiner enn det som trengs til andregangsvaksinering, og nasjonale myndigheter at varslet at også den påfølgende ukens leveringer i stor grad vil gå til å dekke opp dose nummer to for de som alt har fått én dose. Så det vil fortsatt ta litt tid før vaksineringen av innbyggere mellom 55 og 64 år uten underliggende sykdommer kommer ordentlig i gang.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

 • Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
 • Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4094 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

9. mai

Seks personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Fire har kjent smittevei, mens for to er smitteveien ukjent. For én av de to med ukjent smittevei foregår det fortsatt smittesporing.

Det er påvist smittetilfeller som berører Galterud skole, og karantene for ansatte og elever ved denne skolen blir forlenget.

 • Hjemmeskole ved Galterud skole fra mandag 10. mai

Ingen av kommunens barnehager eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

Antall påviste smittetilfeller i Drammen kommune de siste 14 dagene er 146. Dette er tre lavere enn 14-dagerstallet for lørdag 8. mai.

Tallene viser at trenden vi har sett den siste tida med en svak nedgang til smitte fortsetter.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 10.00 og 17.00 på lørdager og søndager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Den mobile teststasjonen er bare åpen i ukedagene.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4090 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

8. mai

Ni personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Sju av dem har kjent smittevei som nærkontakter til tidligere påviste tilfeller, mens for én er smitteveien ukjent. For den niende foregår det fortsatt smittesporing.

Det er påvist smittetilfeller som berører Galterud skole og Skoger skole, og begge disse smittetilfellene medfører karantener.

Ingen av kommunens barnehager eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

Antall påviste smittetilfeller i Drammen kommune de siste 14 dagene er 149. Dette er 12 lavere enn fredagens tall.

- Vi befinner oss fremdeles på et høyt antall smittede per dag. Men ser vi et par uker i sammenheng peker trenden den siste tiden svakt nedover, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

- Det tyder på at tiltakene som gjelder i kommunen har hatt god effekt. Det er viktig at vi også i tiden framover fortsetter jobben med å få tallene enda lenger ned og å holde dem der, sier Sagberg.

Nasjonale myndigheter har besluttet at Drammen kommune fortsatt skal være omfattet avregionale koronatiltak på nivå 5B i covid-19-forskriften. Det betyr at restriksjonene som har vært gjeldende for kommunen de siste ukene, videreføres fram til og med fredag 21. mai.

- I tillegg til covid-19-forskriften har vi inntil videre kommunens lokale forskrift, hvor det blant annet ikke er tillatt å arrangere eller delta i private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede samtidig, minner Sagberg om.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Den mobile teststasjonen er bare åpen i ukedagene.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4084 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

7. mai

11 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Fire av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Smitteveien er ukjent for én person som nå har fått påvist koronasmitte. For de siste seks pågår fortsatt smittesporingen.

Det er påvist smittetilfeller som berører Galterud skole og Åssiden videregående skole, og begge disse smittetilfellene medfører karantener.

Ingen av kommunens barnehager eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

- Det er positivt at ikke økningen i antall smittede som vi har sett de siste to dagene, fortsetter. I går rapporterte vi om 16 nye tilfeller, og når vi nærmer oss 20 tilfeller om dagen, så står situasjonen og vipper. Da skal det ikke mye til for at smittespredningen skyter ordentlig fart. Så vi er glade for at det foreløpig ikke ser ut til at vi har noen form for eskalerende smittespredning, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Han mener det er tydelig at smittetallene flater ut og at vi ikke har den samme reduksjonen i smittetrykk som Drammen har hatt den siste måneden. I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 161 nye smittetilfeller. Dette er seks tilfeller færre enn det som ble rapportert i går.

- Utflatingen som vi ser i smittetallene nå, er langt på vei en kopi av hvordan smittekurven utviklet seg etter den andre smittebølgen. Etter en høy topp sank tallene jevnt og trutt i en drøy måned. Deretter flatet det ut. Dette så vi i før jul, og vi har sett det nå i det siste. Toppen var omtrent like høy, og utflatingen skjer omtrent på samme nivå, sier kommuneoverlegen.

Johannessen mener det er litt bekymringsfullt at nedgangen har stagnert på et såpass høyt nivå som nå. Men samtidig er tiltaksnivået noe lavere enn det var for noen uker siden.

- Vi hadde i lengre tid de strengeste restriksjonene ettersom vi var omfattet av 5A-tiltakene i covid-19-forskriften. Nå er vi omfattet av 5B-tiltakene, som fortsatt er strenge, men de er mindre omfattende. Dette har gitt økt kontaktflate mellom innbyggerne. Ingen av oss vil tilbake til tiltakene på det strengeste nivået, men ytterligere reduksjon i smittetallene krever at smittevernet fortsatt ivaretas godt i alle sammenhenger, sier John David Johannessen.

I går ble det besluttet at de fire siste barnehagene i Drammen kommune som har vært på rødt tiltaksnivå, flyttes ned til gult nivå fra mandag 10. mai. De aller fleste barnehagene i Drammen kommune gikk fra rødt til gult tiltaksnivå sist mandag, men Fjell barnehage, Fjellhagen barnehage, Skattekisten barnehage og Senterbarnehagen FUS måtte være en ekstra uke på rødt nivå.

- Smittenivået i Drammen er fortsatt for høyt, men er ikke lenger på det nivået hvor rødt tiltaksnivå er anbefalt for kommunens barnehager og skoler. Det er fortsatt viktig med god etterlevelse av de smitteverntiltakene som gjelder, sier John David Johannessen.

Det vil fortsatt være en rekke hensyn å ta og smittevernregler å følge når barnehagene går over til gult tiltaksnivå. Men på gult nivå kan blant annet hele avdelinger være sammen, og de regnes som én kohort.

- Nå som både barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler går over til gult tiltaksnivå blir det ytterligere kontakt mellom mennesker i kommunen. Men barn og unge skal prioriteres, så dette er i tråd med gjenåpningsprioriteringen som nasjonale myndigheter har besluttet. Det er likevel klart at dette gir en viss risikoøkning for smitte i disse aldersgruppene fremover, sier kommuneoverlegen.

Drammen kommune er ikke ferdig med smittebølgen. Det kreves fortsatt en god innsats fra alle innbyggerne for at vi ikke plutselig skal stå overfor økte smitteproblemer de nærmeste ukene, legger Johannessen til.

Det har vært litt ulike oppfatninger og tolkninger av hva som gjelder for trening ved treningssentrene i kommunen. Dette har spesielt vært knyttet til spørsmålet om trening dersom man bestiller time.

Drammen kommune er omfattet av de regionale tiltakene som er beskrevet i kapittel 5B i covid-19-forskriften. I følge denne skal treningssentrene holde stengt. Det er likevel noen unntak, slik at rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i grupper med arrangør, er tillatt. Det samme er individuell trening og behandling som det er bestilt time til. Individuell trening kan være timer med personlig trener, både én-til-én-timer og én-til-to-timer, såkalte duotimer. Behandling kan være time hos for eksempel massør eller fysioterapeut i treningssenteret.

Årsaken til forbundet mot åpne treningssentre for alle er at disse samler mange mennesker fra et stort geografisk område og at forholdene i forbindelse med trening øker smittefaren.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

 • Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
 • Kl. 1230-1500: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4075 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

6. mai

16 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 11 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Smitteveien er ukjent for fire av dem som nå har fått påvist koronasmitte, mens smittesporing fortsatt pågår for den siste.

Ved både Åssiden skole og Galterud skole er det påvist smitte som fører til at både elever og lærere må ut i karantene. Det er også påvist smitte ved Strømsø barnehage, og både barn og voksne settes i karantene.

Ingen av kommunens helseinstitusjoner er berørt av dagens smittetilfeller.

- Dagens smittetall er det høyeste på 12 dager og det tredje høyeste den siste 14-dagersperioden. Vi har fortsatt et såpass høyt smittetrykk i Drammen kommune at vi kan få en kraftig smitteoppblomstring igjen dersom vi ikke følger smittevernreglene og -anbefalingene også fremover, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 167 nye smittetilfeller. Dette er seks tilfeller færre enn det som ble rapportert i går.

- Vi har i lengre tid hatt en veldig positiv utvikling med synkende smittetrykk, og det løpende tallet for antall smittetilfeller de to foregående ukene sank hver dag fra slutten av mars til slutten av april. Men den siste uka har dette tallet ligget relativt stabilt, og det gir indikasjoner på at smittetrykket ikke er så sterkt fallende lenger, sier Sagberg.

I løpet av den siste uka har tallet på smittede de foregående to ukene variert svingt litt opp og ned og holdt seg mellom 166 og 174 tilfeller. Smittevernoverlegen gjentar budskapet kommuneoverlege John David Johannessen kom med i gårsdagens statusoppdatering. Smittetrykket i Drammen kommune er fortsatt veldig høyt, og det må en god del ned for at det ut fra smittevernhensyn skal være forsvarlig å gjenåpne større deler av samfunnet igjen.

- Med oppunder 200 smittetilfeller de siste to ukene er situasjonen veldig usikker. Det er såpass mye smitte at det ikke skal så mye til for at smittespredningen skyter fart igjen. Vi håper virkelig at det ikke kommer en ny smittebølge nå som vi er på vei inn i den mest hektiske fasen av vaksineringen, men vi risikerer en ny bølge hvis vi ikke holder god avstand til hverandre og begrenser hvor mange vi omgås. Så vi har fortsatt en stor jobb foran oss, før hverdagen kan normaliseres igjen, sier smittevernoverlegen.

Sist mandag ble tiltaksnivået endret fra rødt til gult ved de aller fleste skolene i Drammen. Ved tre skoler ble det imidlertid videreført rødt nivå på grunn av smittesituasjonen. Men fra og med mandag 10. mai går også Danvik skole, Fjell skole og Galterud skole over til gult tiltaksnivå, og dermed er det ingen av skolene som er på rødt tiltaksnivå lenger.

Også de videregående skolene og voksenopplæringen er tilbake på gult tiltaksnivå fra med førstkommende mandag.

I dag blir det også gjort en vurdering av tiltaksnivået for de fire barnehagene på Fjell. De er fremdeles på rødt nivå. Øvrige barnehager i Drammen kommuner har gått fra rødt til gult tiltaksnivå tidligere.

Regjeringen gjorde i går flere lettelser i tiltakene for innbyggere som er vaksinerte. De som er vaksinert med første dose regnes som beskyttet fra tre uker etter den første vaksinedosen og fram til 15 uker etterpå. Nå kan disse personene følge de samme rådene som gjelder for fullvaksinerte. Personer som har hatt covid-19-sykdom i løpet av de siste seks månedene, får de samme lettelsene.

Regjeringen endrer anbefalingen om hvor mange de som anses beskyttet etter vaksinering, kan ha på besøk. Man trenger ikke lenger å telle med de som er beskyttet i antallsbegrensningen. De blir regnet som en del av husstanden. I dag er rådet å ha maksimalt fem på besøk. Med disse endringene, kan man for eksempel ha besøk av fem uvaksinerte og to vaksinerte samtidig.

Det må ikke være flere besøkende enn at det er mulig for ubeskyttede besøkende å holde avstand til andre ubeskyttede. Alle som er beskyttet, må holde avstand til ubeskyttede personer i risikogruppen som de ikke bor sammen med.

- Det er imidlertid én begrensning selv om man er vaksinert og beskyttet. I Drammen kommune er det en lokal forskrift som slår fast at det ikke er tillatt å arrangere eller delta i private sammenkomster med flere enn ti personer til stede samtidig. Denne regelen gjelder uavhengig av om man er vaksinert og beskyttet eller ikke, sier Einar Sagberg.

Regjeringen har også endret reiserådene for de som er vaksinerte og beskyttet. Det har lenge vært et råd om å unngå unødvendige innenlandsreiser for alle. Dette rådet gjelder ikke lenger for personer som er vaksinert og beskyttet. De kan reise fritt innenlands, også på det som karakteriseres som unødvendige fritidsreiser.

- Det er viktig å merke seg at dette gjelder innenlandsreiser. Det gis foreløpig ingen unntak for innreisekarantene for dem som har vært på reise i utlandet, men regjeringen har varslet at de vurderer dette, sier Sagberg.

Følgende råd gjelder nå for personer som er vaksinerte og beskyttet:

 • I private hjem og i bilen kan beskyttede personer ha nær sosial kontakt (under 1 meter) med andre beskyttede personer selv om de er i risikogruppen.
 • Beskyttede personer kan ha nær sosial kontakt med ubeskyttede personer som ikke er i risikogruppen.
 • Beskyttede personer bør fortsatt holde god avstand (minst 1 meter) til ubeskyttede i risikogruppen som de ikke bor med.
 • Beskyttede personer kan behandles som hustandsmedlemmer og trenger ikke telles som besøkende. Ubeskyttede besøkende må fortsatt holde avstand til andre ubeskyttede-
 • Beskyttede personer er ikke lenger frarådet å foreta unødvendige reiser i Norge. Men på reisen gjelder de generelle rådene som å holde avstand og bruke munnbind.
 • Ute blant folk (i det offentlige rom, inkludert offentlig transport) er det uendrede råd og regler. Dette gjelder for eksempel råd og regler om avstand, antall, hygiene, og bruk av munnbind
 • Hvis du bor i en kommune som har forskriftsfestet hvor mange som kan være på besøk i private hjem, må du holde deg til det. Disse reglene skiller ikke enda mellom beskyttede og ubeskyttede.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4064 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

5. mai

12 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Ti av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien er ukjent for de to siste.

Det er påvist ett smittetilfelle knyttet til Børresen skole, og noen få elever settes i karantene som følge av dette smittetilfellet.

Ingen av kommunens barnehager eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

- Etter tre dager på rad med færre enn ti smittetilfeller hadde vi et håp om å holde oss under ti nye smittetilfeller om dagen fremover. Det gikk dessverre ikke i denne omgang, men det er viktig at vi fortsatt klarer å holde oss i nærheten av ti nye tilfeller om dagen og ikke få en markant stigning i smittetallet, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

De siste ti dagene er det registrert flere enn 12 tilfeller bare én gang. Det var sist torsdag da det ble rapportert om 15 nye smittetilfeller. I gjennomsnitt er det de siste ti dagene påvist 10,4 tilfeller pr. dag.

- Vi har hatt en veldig positiv utvikling over lengre tid. Det er bra, men situasjonen er fortsatt nokså skjør. Vi ser at smittetallene plutselig stiger igjen andre steder i landet, og vi kan ikke være sikre på at det ikke skjer hos oss også. Derfor er det viktig at ingen tar lettere på smitteverntiltakene enn de har gjort de siste ukene, sier kommuneoverlegen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 173 nye smittetilfeller. Dette er fem tilfeller mer enn det som ble rapportert i går. Fortsatt er det imidlertid slik at det har vært flest smittetilfeller de første sju dagene av toukersperioden. De siste sju dagene er det påvist 74 tilfeller, mens det ble påvist 99 tilfeller de sju dagene før.

Svingningene fra dag til dag i antall påviste tilfeller de foregående 14 dagene er såpass små at det ikke er noe grunnlag for å si at Drammen kommune har en stigende smittetrend, selv om toukerstallet stiger litt i dag. Samtidig gir svingningene grunn til å følge nøye med for å vurdere om nedgangen i smittetrykket er i ferd med å flate mer ut.

- Alle ønsker at samfunnet skal åpne enda mer opp og at livet kan normaliseres igjen. Men med mellom 150 og 200 smittetilfeller i løpet av en toukersperiode har vi stadig et for høyt smittetrykk. Vi er fortsatt avhengige av å redusere smittetrykket en god del, før det er smittevernmessig forsvarlig å gjennomføre en større gjenåpning av samfunnet. Vi har vært tydelige på at vi må være forberedt på at Drammen er blant kommunene som åpnes senere enn store deler av landet for øvrig. Med smittetrykket vi har nå, er nok dette et svært sannsynlig scenario, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Det ventes større leveranser av vaksinedoser i ukene som kommer, og vaksineringen vil pågå for fullt gjennom hele sommeren og utover høsten. Nasjonale helsemyndigheter har gjort endringer i vaksinasjonsstrategien slik at flere kan vaksineres raskt. Nå er planen at alle over 18 skal ha fått tilbud om første vaksinedose innen utgangen av juli. Samtidig er tidsintervallet mellom første og andre dose økt fra seks til inntil tolv uker for personer under 65 år uten underliggende sykdommer.

- Vi legger opp til kontinuerlig vaksinering fram til at alle som ønsker vaksine, har fått to doser hver. Det betyr vaksinering gjennom hele sommeren og utover høsten. For å unngå nye smittebølger er det viktig at vi får gjennomført vaksineringen så hurtig som mulig. Dette innebærer at innbyggerne må være klare til å bli vaksinert når de får tilbud om vaksiner. Kommunen skal gjøre det som er mulig for å informere innbyggerne om når de kan forvente å bli vaksinerte, slik at vaksineringen kan kombineres med ferieplaner, sier Johannessen.

Slik vaksinasjonsstrategien er lagt opp nå, betyr det at det blir førstegangsvaksinering av innbyggere mellom 18 og 64 år uten underliggende sykdommer i løpet av mai, juni og juli. Deretter starter andregangsvaksineringen av den samme gruppen. Dette medfører at vaksineringen vil pågå en god stund utover høsten.

- Vi har sett at første vaksinedose gir svært god beskyttelse mot koronasmitte. Derfor mener nasjonale helsemyndigheter at det riktig å sikre at så mange som mulig får første dose så tidlig som mulig. Vi regner med at innbyggerne ser verdien av å få vaksinert befolkningen, så vi håper at de som eksempelvis er på hytta innenfor rimelig reiseavstand fra Drammen, kan reise hjem for å bli vaksinerte dersom de får tilbud om vaksinering i ferien sin. Det er viktig at vi ikke kommer i en situasjon hvor vi risikerer at tildelte vaksiner ikke kan benyttes fordi innbyggerne prioriterer ferie foran vaksinering. Men kommunen vil altså sørge for å informere innbyggerne så tidlig som mulig om når de kan forvente tid til vaksinering, slik at vi både kan vaksineres og ha ferie i sommer, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4048 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

4. mai

Ni personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Sju av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Én har fått påvist smitte etter reise utlandet, mens smittesporingen fortsatt ikke er avsluttet for den siste personen.

Det er påvist ett smittetilfelle i tilknytning til Dalegårdsveien barnehage. Dette smittetilfellet medfører at barn og voksne som allerede er i karantene, får forlenget karantenetiden.

Ingen av kommunens skoler eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

- For første gang siden den tredje smittebølgen traff Drammen kommune for snart to måneder siden, har vi tre dager på rad med færre enn ti nye smittetilfeller. Det er veldig gledelig, og forhåpentligvis også et signal om at smittetrykket er ytterligere redusert, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 168 nye smittetilfeller. Dette er litt lavere enn 14-dagerstallet som ble rapportert i går, og på nivå med tilsvarende tall fra lørdag og søndag.

- Vi er nå på det laveste nivået siden den tredje smittebølgen startet, men vi har fortsatt et smittetall for den foregående toukersperioden som ligger tre ganger så høyt som for to måneder siden. Så det er fortsatt viktig at vi er gode på smittevern alle sammen. Men hvis vi i første omgang klarer å stabilisere oss på færre enn ti nye smittetilfeller om dagen, så er det veldig positivt. Da vil vi krype nedover mot 100 smittetilfeller i løpet av en toukersperiode, og jo lavere dette tallet blir, jo mindre blir også risikoen for plutselig smitteoppblomstring igjen, sier Johannessen.

Hun understreker at risikoen for en oppblomstring av smitten absolutt er til stede også med 100 smittetilfeller i løpet av to uker, men jo mindre smitte vi har i samfunnet, jo mindre er også risikoen for at mange skal bli smittet på kort tid.

- Dette viruset er farlig og sprer seg raskt, spesielt de muterte virusvariantene som dominerer nå. Så det er fortsatt viktig at vi holder god avstand til hverandre og begrenser hvor mange vi har sosial kontakt med, sier kommuneoverlegen.

Like før helgen fikk Drammen kommune melding om en smittet drammenser som hadde testet seg i Oslo. Ved en forglemmelse ble ikke vedkommende lagt inn i smitterapporten for Drammen som ble publisert fredag 30. april. Riktig smittetall på fredagen skulle vært ti personer og ikke ni, slik det ble rapportert om. Vedkommende er nå lagt inn i totaltallet for smittede personer i Drammen kommune, som ligger nederst i den daglige statusoppdateringen.

Fra midnatt ble det gjort en endring i den nasjonale covid-19-forskriften. Nå slipper fullvaksinerte personer å gå i karantene selv om de defineres som nærkontakter av smittede personer. Dette unntaket gjelder i seks måneder etter at man har fått andre vaksinedose.

Personer som bare har fått den første vaksinedosen, unntas fra karanteneplikt hvis de er nærkontakt av smittet person dersom det er mer enn tre uker og mindre tolv uker siden den første vaksinedosen ble satt. I tillegg må vedkommende testes mellom dag tre og sju etter kontakten med den smittede for å unngå karantene.

Det forventes en stadig økning i leveransene av vaksinedoser fremover. Det vil stille store krav til kommunens kapasitet å få satt alle vaksinedosene de nærmeste ukene og månedene. For å sikre at vaksineringen skjer mest mulig effektivt, blir det i tiden fremover kun vaksinering i Drammenshallen. Det eneste unntaket er dem som har fått første vaksinedose og venter på dose nummer to. De som allerede har time til vaksinedose nummer to i Ebbestadhallen i Svelvik eller i samfunnshuset i Mjøndalen beholder sine avtaler der.

- I tiden fremover forventer vi store mengder med vaksiner. Vi trenger derfor å være på et sted der vi får jobben unna, til det beste for innbyggerne som venter på vaksine. I Drammenshallen klarer vi å ta unna det store antallet vaksiner som vi forventer å få fremover, sier Madli Indseth som er virksomhetsleder for Medisinskfaglig virksomhet i Drammen kommune.

I Drammenshallen er det mulig å vaksinere tre ganger så mange innbyggere i timen som det er kapasitet til i Ebbestadhallen og samfunnshuset i Mjøndalen.

Det er foreløpig uklart hvor lenge vaksineringen vil pågå, men det må påregnes at den pågår en stund utover høsten. Drammen kommune jobber derfor med å finne alternative lokaler til vaksineringen, slik at Drammenshallen kan frigjøres til fysisk aktivitet igjen fra skolestarten i august.

Siden høstferien i uke 40 i fjor er det gjennomført rundt 105.000 koronatester i Drammen kommune. På det meste er 1431 personer testet i løpet av én dag.

- Testing er ett av de viktigste tiltakene vi har for å holde kontroll på smittespredningen. Innbyggerne i Drammen kommune har tatt oppfordringene om å teste seg på alvor, og det har vært helt avgjørende for å bryte smittekjeder og begrense videre spredning av viruset. Selv om smittetallene nå synker, er det like viktig at alle med luftveissymptomer, sår hals eller andre tegn på koronasykdom tester seg i dagene og ukene fremover. Ingen av oss ønsker en ny smitteoppblomstring, og vi har veldig god kapasitet ved testsenteret på Sundland og ved den mobile teststasjonen, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4036 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

3. mai

Åtte personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Smitteveien er kjent for fem av dem, mens den er ukjent for de siste tre. Noe smittesporingsarbeid gjenstår rundt smittetilfellene som ikke har en kjent smittevei.

Det ene smittetilfellet berører Galterud skole og medfører karantene for både elever og lærere.

Ingen av kommunens barnehager eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

- For tredje uke på rad har vi fått påvist færre enn ti tilfeller både lørdag og søndag. Dette er tall som rapporteres på søndagene og mandagene. Vi vet at både testtallene og smittetallene i helgene går noe ned. Derfor legger vi ikke all verdens vekt på tallene disse dagene, men heller på tallene for hele uker. Og de tallene er positive. I uka vi nettopp har avsluttet, hadde vi det laveste smittetallet på åtte uker, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

I uke 9 som var vinterferieuka, ble det påvist 54 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Allerede uka etter traff den tredje smittebølgen kommunen, og tallene steg kraftig. I uke 10 ble det påvist 285 tilfeller, og uka etter steg tallet til 292 smittetilfeller. Det toppet seg i uke 12 med 352 tilfeller. Deretter har det ukentlige smittetallet sunket hver uke, i forrige uke ble det påvist 75 nye tilfeller i Drammen kommune.

- Dette bekrefter at vi har hatt en synkende smittetrend over lengre tid. Det er selvfølgelig veldig gledelig. Samtidig ligger vi fortsatt et godt stykke over det som var antall smittetilfeller før den tredje smittebølgen. Men det er ingen tvil om at det er mange som har gjort en stor innsats for å begrense smittespredningen og unngå smittefarlige situasjoner. Så vi er på god vei mot et enda lavere smittetrykk, men vi har altså fortsatt en jobb å gjøre, sier kommuneoverlegen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 173 nye smittetilfeller. Dette er sju tilfeller flere enn det som ble rapportert i går. Kommuneoverlegen mener imidlertid at det ikke skal legges særlig vekt på dette tallet i dag.

- Søndag for to uker siden var det tekniske problemer med sykehuset, og det var få prøver som ble analysert. Vi fikk bare rapportert ett nytt smittetilfelle i løpet av søndagen for to uker siden. Det er nå 15 dager siden denne søndagen, så dette tallet er ikke lenger med i grunnlaget for smittetallet for den foregående toukersperioden. Derfor gir ikke dagens toukerstall et riktig bilde. Vi mener fortsatt at smittetrenden i Drammen kommune er synkende, sier John David Johannessen.

I forrige uke ble det satt til sammen 3773 vaksinedoser. Det er nå satt til sammen 31.873 vaksiner i kommunal regi. Denne uka mottar Drammen kommune rundt 3350 vaksinedoser som fordeles med omtrent halvparten til førstegangsvaksinering og den andre halvparten til andregangsvaksinering.

Det gjennomføres vaksinering i Drammenshallen onsdag, torsdag og fredag. Det er innbyggere i prioritert gruppe 5, 6 og 7 som nå vaksineres. Dette er innbyggere mellom 18 og 64 år med underliggende sykdommer og som er meldt inn fra fastlegene.

Alle innbyggere over 18 år oppfordres nå til å registrere seg på kommunens hjemmeside om de ønsker vaksine eller ikke. Det er nå varslet fra regjeringen at når innbyggere i risikogrupper er ferdig vaksinert, forlenges intervallet mellom første og andre dose til 12 uker. Dette innebærer at alle innbyggerne kan bli vaksinert raskere første dose.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4026 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

2. mai

Det er siste døgnet påvist smitte hos åtte innbyggere i Drammen kommune. Hos syv er smitteveien kjent, mens den er ukjent for en person.
Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner er berørt av dagens smittetilfeller.

Antall påviste tilfeller siste 14 dager er 166. Dette er på nivå med antallet som ble rapportert i går. Da var tallet på 165.
Av de 166 som har fått påvist smitte den foregående toukersperioden, var det 92 som fikk påvist smitte den første uka, mens det er 74 den andre uka.

- Smittetallene de siste to ukene er fortsatt høyt, men det er gledelig å se at antallet smittede har en nedadgående trend. For å hindre ny smitteøkning er det fortsatt viktig å følge de råd og regler som gjelder til enhver tid, sier kommuneoverlege John David Johannessen og påpeker viktigheten av å holde avstand, ha et redusert antall nærkontakter i løpet av en uke og unngå steder hvor det er mange mennesker samtidig. Dette nettopp for å unngå situasjoner der smitte kan spre seg til flere personer.

For hver uke som går vaksineres det et tusentalls drammensere. Per 30. april var det satt totalt 28.100 vaksinedoser, og i uken som gikk ble det satt 3800 vaksinedoser. Kommunen jobber nå med å sette vaksiner på personer i gruppen 5 og 6, det vil si personer i alder 55-64 år med underliggende sykdommer og 45-54 med underliggende sykdommer. Kommunen mottar lister fra fastlegene om hvem som er i de forskjellige gruppene, så man kan ikke bestille time om man ikke står på listen med underliggende sykdom fra fastlegen.

Tilhører du en av de fire første gruppene og enda ikke har fått vaksine, kan du kontakte vaksinetelefonen på 32 04 44 44 for å bestille en time. Du kan se utviklingen i vaksinebarometeret som oppdateres hver uke.

Er du ferdigvaksinert gjelder fortsatt smittevernreglene , men regjeringen har lettet noe på rådene for fullvaksinerte etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet. - Vi har stadig sikrere kunnskap om at vaksine beskytter godt mot å bli alvorlig syk og mot å smitte videre. Den kunnskapen må vi bruke til å lette på tiltak der det er mulig, sa Bent Høie tidligere i uken.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 10.00 og 17.00 på lørdager og søndager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er ny innkjøring til teststasjonen på Sundland, så følg skiltingen helt fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4018 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

1. mai

Det er siste døgnet er det påvist koronasmitte hos 12 innbyggere i Drammen kommune. Smitteveien er kjent for alle.

Dagens smittetilfeller berører Danvik skole, der elever og lærere settes i karantene. Ved Dalegårdsveien barnehage settes ytterligere noen barn i karantene. Ingen av kommunens helseinstitusjoner er berørt.

Med dagens smittetilfeller passerer vi 4000 koronasmittede personer i Drammen kommune. 21. mars passerte vi 3000 smittede. Det forteller oss hvor stort smittetrykket har vært i kommunen den siste drøye halvannen månedene. Antall smittede den siste måneden er 515. Det er i underkant av halvparten av antall smittede i mars.

Antall smittede de siste 14 dagene er i dag 165. Tallet som ble rapportert i går var 172.

- Det er på ingen måte hyggelig å konstatere at vi har passert over 4000 smittede, men det er heldigvis noen lyspunkter med dagens status. Vi ser at ser at toukerstallet fortsetter å synke. Det viser at vi er på rett vei, sier kommuneoverlege John David Johannessen, og legger til:

- Det at vi har kjent smittevei for alle i dag, og svært få med ukjent smittevei de siste dagene, er også positivt. Likevel så må vi et stykke under ti tilfeller om dagen for at vi skal redusere risikoen for plutselig smitteoppblomstring igjen.

Johannessen påpeker at vi fortsatt må følge smittevernreglene og anbefalingene, og fortsatt ha lav terskel for å teste oss. Vi må fortsette å holde avstand og begrense antall nærkontakter.

På grunn av smitteutbruddet ved Danvik skole, der flere klassetrinn har vært berørt, har skolen vært stengt siden onsdag 28. april. Samtlige elever har fått digital undervisning. Dette ble gjort for å få oversikt over smittesituasjonen og for å stanse smittespredning. Tiltaksnivået ved Danvik skole vil derfor fortsatt være på rødt i nivå uke 18.

For de fleste barnehager, barneskoler og ungdomsskoler endres tiltaksnivået førstkommende mandag til gult nivå. Men det altså noen unntak. I tillegg til Danvik skole gjelder unntaket, som tidligere meldt, barnehagene på Fjell, Fjell skole og Galterud skole. Her videreføres rødt nivå ut uke 18.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 10.00 og 17.00 på lørdager og søndager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er ny innkjøring til testsatsjonen, så følg skiltingen helt fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4010 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

30. april

Ni personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. For åtte av dem er smitteveien kjent. For den siste er smitteveien foreløpig ikke fastslått.

Ingen av dagens rapporterte smittetilfeller berører noen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner.

- Det er positivt at vi er under ti smittetilfeller, og det er veldig positivt at andelen med ukjent smittevei er så lav. Denne uka har vi så langt rapportert om 54 nye smittetilfeller. Av dem er det bare seks som har hatt ukjent smittevei. Dette er godt under den andelen vi har sett over tid når det gjelder ukjent smittevei, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 172 nye smittetilfeller. Dette er det tredje laveste tallet som er registrert i løpet av en toukersperiode siden den tredje smittebølgen traff Drammen kommune i begynnelsen av mars.

- Det er gledelig at dette tallet fortsetter å synke. Det bekrefter at smittetrenden fortsatt utvikler seg i positiv retning, men vi er avhengige av å redusere de daglige smittetallene ytterligere for å redusere risikoen for en plutselig smitteoppblomstring igjen, sier kommuneoverlegen.

Sannsynligvis passerer Drammen kommune 4000 smittetilfeller i løpet av dagen i dag. Det har bare gått en drøy måned siden 3000 smittetilfeller ble passert. Med et fallende smittetrykk, flere vaksinerte og varmere vær er det grunn til å håpe at slike smitteperioder ikke vil gjentas.

- Vi er på vei inn i den varme årstiden. I fjor ble det registrert kun 43 nye smittetilfeller i løpet av mai, juni, juli og august. Riktignok antok vi at det var en begrenset del av de reelle smittetilfellene som ble fanget opp i fjor. Nå regner vi med at det er en større andel av smittetilfellene som faktisk blir oppdaget, sier Johannessen.

Kommuneoverlegen mener det nok ikke er realistisk å tro at vi skal gå gjennom de fire neste månedene med under 50 smittetilfeller, men han håper selvfølgelig at tallet blir så lavt som mulig.

- Samtidig er det viktig at alle som har noen tegn til luftveissymptomer, sår hals eller andre tegn på koronasykdom, bestiller tid til testing. Det er mye viktigere at vi har et høyt antall testede og faktisk får oversikt over dem som er smittet av koronaviruset, enn at smittetallet er lavest mulig dersom det skyldes at færre tester seg. Ukjent smitte i samfunnet er det vi er mest bekymret for. Hvis smittekjeder ikke brytes tidlig, men får lov til å spre seg, er det kort vei til en ny smittebølge med alle de negative konsekvensene det har for oss alle sammen, sier John David Johannessen.

Mars var den nest verste måneden under hele pandemien for Drammen kommune med 1062 nye smittetilfeller. April har også vært tøff, og med smittetilfellene som rapporteres i dag, er det registrert mer enn 500 tilfeller også denne måneden. Dermed er det klart at april er den tredje verste måneden under pandemien.

- Det er altså fortsatt et høyt smittetall for én måned, men heldigvis mye lavere enn forrige måned. Og så håper vi på enda lavere smittetall de kommende månedene. Da skal det i utgangspunktet være dårligere forhold for virusspredning, men vi vet samtidig at vi har virusmutasjoner som smitter veldig lett. Så ingen kan garantere lavere smittetall fremover. Derfor er det viktig at alle fortsatt følger smittevernreglene og -anbefalingene og holder god avstand til hverandre og fortsatt begrenser hvor mange man har sosial kontakt med. Dette er det beste bidraget fra hver enkelt av oss for å holde smittetrykket lavest mulig, sier John David Johannessen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3998 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

29. april

15 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. For 14 av dem er smitteveien kjent, mens den er ukjent for den siste personen.

Ved Dalegårdsveien barnehage settes barn og ansatte i karantene som følge av et smittetilfelle, og ved Åssiden skole får noen elever forlenget sin karantenetid etter at det er påvist et nytt smittetilfelle.

Ingen av kommunens helseinstitusjoner er berørt av dagens smittetilfeller.

- Dagens smittetall ligger litt i overkant av det som har vært snittet for de to siste ukene. De siste sju dagene er det i snitt påvist 13,1 tilfeller pr. dag, og de sju dagene før det igjen ble det påvist 13,7 tilfeller pr. dag. Det er for tidlig å si at trenden flater ut. Fortsatt synker tallet for påviste tilfeller de siste 14 dagene, men tendensen er ikke like sterkt synkende som tidligere, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 188 nye smittetilfeller. I går var dette tallet på 193.

Da smittetrykket var på det laveste i februar, var tallet for påviste tilfeller for den foregående toukersperioden nede på 15. Og rett før den tredje smittebølgen traff Drammen kommune med full kraft, var tallet 74 nye smittetilfeller de siste 14 dagene.

- Sammenligningen med smittetrykket vi hadde i Drammen kommune rett før den tredje smittebølgen, viser at vi fortsatt har en stor jobb foran oss for å redusere smittetrykket ytterligere. Vi har altså to og en halv gang så mye smitte de siste 14 dagene som vi hadde i begynnelsen av mars. Dette tallet må en god del ned før vi kan håpe på en reell gjenåpning av samfunnet, sier Sagberg.

Fra og med førstkommende mandag endres tiltaksnivået i de fleste barnehagene, barneskolene og ungdomsskolene fra rødt til gult nivå. Det er imidlertid noen unntak som viderefører rødt tiltaksnivå. Dette gjelder følgende fire barnehager; Fjell, Fjellhagen, Skattekisten og Senterbarnehagen FUS. I tillegg videreføres rødt tiltaksnivå ved Fjell skole og Galterud skole. Det gjøres en vurdering før helgen om hvilket tiltaksnivå Danvik skole skal være på fra og med mandag 3. mai.

De videregående skolene viderefører rødt tiltaksnivå i ytterligere én uke. Planen er å gå over til gult tiltaksnivå ved de videregående skolene med virkning fra mandag 10. mai.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3989 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

28. april

12 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. For ti av dem er smitteveien kjent, mens den foreløpig er ukjent for de siste to.

Ved både Danvik skole og Drammen videregående skole er det påvist nye smittetilfeller som får betydning for elever og lærere. Ved Danvik skole får nye smittetilfeller konsekvenser for elever og lærere som allerede er i karantene, ved at karantene forlenges. Ved Drammen videregående er det noen få elever som settes i karantene.

Ingen barnehager eller helseinstitusjoner i kommunen berøres av dagens smittetilfeller.

- Det er nå et smitteutbrudd som involverer Danvik skole. Vi har rapportert om flere smittetilfeller de siste dagene, og flere av klassetrinnene er berørt. Foreløpig er det 19 tilfeller som kan knyttes sammen. Av disse er åtte tilfeller ved skolen. Selv om smittesporingen knytter tilfeller sammen, er det en risiko for at det er ytterligere tilfeller. For å få oversikt over smittesituasjonen og for å stanse pågående smittespredning, er det besluttet at samtlige elever ved skolen får digital hjemmeundervisning resten av uka. Denne beslutningen ble tatt sent tirsdag kveld da det kom flere prøvesvar med påvist smitte ved skolen, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Det gjøres en ny vurdering av smittesituasjonen i slutten av uka. Da blir det også avgjort hvordan undervisningen ved Danvik skole skal gjennomføres fra mandag 3. mai. Foresatte til elever ved skolen blir informert direkte av skoleledelsen om undervisningen neste uke.

Med 12 nye smittetilfeller i dag holder smittetallet seg lavere enn det gjorde inn mot helgen. Det er kommuneoverlegen glad for.

- Hvis vi fortsetter med et gjennomsnitt på rundt ti som vi har hatt de siste fire dagene, så vil smittetrykket gå ned ytterligere ett hakk, sammenlignet med hvordan det har vært den siste tiden. Men det er samtidig viktig at vi fortsatt følger alle smittevernregler og anbefalinger. Vi må et stykke under ti tilfeller om dagen for at vi skal redusere risikoen for plutselig smitteoppblomstring igjen, sier Johannessen.

De siste to ukene er det påvist 193 nye smittetilfeller. Dette er første gang dette tallet er under 200 på over halvannen måned.

- Det er positivt at tallet synker, men det er en liten bekymring at mer enn halvparten av disse tilfellene er de siste sju dagene. Den første uka av de siste 14 dagene hadde vi 94 nye tilfeller, mens det er registrert 99 nye tilfeller den andre uka. Så vi kan ikke regne med at dette tallet fortsetter å falle uten at vi alle sammen gjør en skikkelig smitteverninnsats videre, sier kommuneoverlegen.

Drammen kommune har vært hardt rammet av koronapandemien, og etter all sannsynlighet vil det bare gå noen få dager før det er påvist 4000 smittetilfeller i kommunen. Kun Oslo og Bergen har så langt passert dette antallet smittede.

Folkehelseinstituttet har informert Drammen kommune om at det gjennom sekvensering er påvist ett tilfelle av sørafrikansk virusvariant. Smittetilfellet ligger rundt én måned tilbake i tid og hadde tilknytning til Asker. På tidspunktet da vedkommende fikk påvist koronasmitte, var det imidlertid ingen mistanke om tilknytning til smittetilfeller med sørafrikansk variant der.

Det blir ifølge kommuneoverlege John David Johannessen gjort en ytterligere kartlegging for å se om andre smittede personer fra det tidspunktet var smittet av samme virusvariant. De kjente smittekjedene som knyttes til tilfellet av sørafrikansk variant, ble stanset gjennom isolasjon og karantene.

- Vi har grunn til å tro at dette ikke har spredt seg videre. Men samtidig vet vi at det skjer smitte som ikke fanges opp, sier Johannessen.

Formannskapet vedtok i går kveld en ny lokal forskrift for å begrense spredningen av koronasmitte i Drammen kommune. Tiltakene i den lokale forskriften kommer i tillegg til de strenge, regionale tiltakene som regjeringen tidligere har besluttet at Drammen kommune skal være omfattet av.

De nye lokale tiltakene har til hensikt å begrense hvor mange som kan møtes. I begravelser, bisettelser eller seremonier ved grav er det ikke tillatt å være mer enn 50 personer til stede samtidig, og alle må sitte på faste, tilviste plasser. Ved gjennomføring av livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved dåp, konfirmasjon og vielser, er det ikke tillatt med flere enn ti personer til stede. I tillegg videreføres regelen om at det ikke er tillatt å arrangere eller delta i private sammenkomster med flere enn ti personer til stede samtidig.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3974 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

27. april

11 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Smitteveien er kjent for ni av dem, mens det foreløpig er ukjent smittevei for de siste to. Smittesporingen pågår fortsatt for begge de to siste tilfellene.

Både Åssiden skole og Danvik skole berøres av smittetilfeller i dag, og både elever og lærere settes i karantene.

Ingen av barnehager eller helseinstitusjoner berøres av smittetilfellene som rapporteres i dag.

- De siste 50 dagene har vi bare seks dager med færre smittetilfeller enn vi rapporterer i dag. Men vi vet at situasjonen er veldig ustabil. Det er bare noen få dager siden vi rapporterte 60 nye smittetilfeller i løpet av tre dager. Så tallene svinger mye. Vi håper selvfølgelig at svingningene roer seg og at det blir stabil nedgang i antall smittetilfeller, men er samtidig bekymret for at det motsatte kan skje og at vi får en smitteøkning igjen, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

Det er imidlertid mye som har gått riktig vei den siste tiden, og smittetrykket har vært synkende relativt lenge. I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 203 nye smittetilfeller. Dette er det laveste tallet siden 11. mars.

- For noen dager siden så vi en liten økning i tallet på smittede. Men det var ikke grunnlag for å si at smittetrykket i Drammen kommune er økende igjen basert på enkelttall. Det ser fortsatt ut til at smittetrykket er synkende, men det synker ikke like raskt som det gjorde fra slutten av mars da smittebølgen nådde sin topp. Det generelle smittetrykket er foreløpig for høyt til at vi kan si at vi har en kraftig nedgang i tallet på antall smittede de siste 14 dagene, sier Johannessen.

Hun gjentar at det nå er ekstra viktig at alle fortsatt følger smittevernreglene og -anbefalingene. Nå som en del av koronarestriksjonene er avviklet, er det viktig å unngå situasjoner hvor man kan sette seg i smittefare. Derfor er det fortsatt anbefalt å redusere antall nærkontakter i løpet av en uke og unngå steder hvor det er mange mennesker samtidig.

Formannskapet i Drammen kommune møtes i ettermiddag for å vurdere koronasituasjonen i kommunen. Rådmannen har foreslått å videreføre paragrafen i den lokale forskriften om at det ikke er tillatt å arrangere eller delta i private sammenkomster med flere enn ti personer til stede samtidig. I tillegg foreslås det et par nye punkter inn i den lokale forskriften knyttet til gjennomføring av begravelser, bisettelser og seremonier ved grav foreslår rådmannen at det ikke skal være flere enn 50 personer til stede hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser, og ved gjennomføring av livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved vielser, dåp og konfirmasjon, skal det ikke være flere enn ti personer til stede.

For øvrig er Drammen kommune omfattet av alle de regionale tiltakene som er regulert i Covid-19-forskriftens nivå 5B.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

 • Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
 • Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3962 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

26. april

Sju personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Smitteveien er kjent for alle sju.

Dagens smittetilfeller berører én barnehage og tre skoler. Det er påvist smitte i Danvik barnehage, og både barn og voksne settes i karantene. Det er også påvist smitte ved Aronsløkka skole, Danvik skole og Galterud skole. Ved to av skolene settes både elever og lærere i karantene. Ved Danvik skole er elevene i karantene som følge av et tidligere tilfelle, men ytterligere én lærer settes i karantene.

Ingen av kommunens helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

De to siste dagene er det påvist en god del færre tilfeller enn det vi hadde inn mot helgen. Vi kan selvfølgelig håpe at smittetallene går litt ned igjen, men vi antar i første omgang at de lave smittetallene har sammenheng med at det har vært helg. Vi har mange ganger sett lavere smittetall i helgene ettersom det også er færre som tester seg, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I løpet av de siste to ukene er det påvist 207 nye smittetilfeller. Dette er lavere enn tallet som ble rapportert både lørdag og søndag.

- Vi har hatt en lang periode med nedgang i smittetrykket. Det er for tidlig å slå fast at smittetrykket er på vei opp igjen, selv om smittetallet for den foregående toukersperioden gikk litt opp både lørdag og søndag. De nærmeste dagene vil gi oss et bedre svar på om smittetrykket fortsatt er synkende eller om det snur igjen, sier Sagberg.

Det er nå gjort noen lettelser i koronarestriksjonene. Drammen kommune er stadig omfattet av de regionale tiltakene regjeringen har iverksatt for å begrense spredningen av koronasmitte. Tiltakene ligger nå på det nest høyeste nivået og er fortsatt strenge. Formannskapet i Drammen kommune skal vurdere smittesituasjonen lokalt i sitt møte i morgen og tar da stilling til om det skal innføres tiltak lokalt utover de regionale tiltakene som gjelder.

- Uavhengig av hvilke tiltak som eventuelt innføres lokalt, er det viktig at alle innbyggerne følger smittevernreglene og -anbefalingene som er gitt. Vi har hatt en veldig bra utvikling fra det høye nivået vi lå på for en måneds tid siden. Men det er ingen grunn til å legge skjul på at smittetrykket fortsatt er for høyt i Drammen kommune. Med så mange som over 200 smittetilfeller de foregående 14 dagene, er vi fortsatt sårbare for en plutselig smitteoppblomstring igjen dersom mange samles for tett på hverandre. Med den virusvarianten som dominerer nå, er risikoen veldig stor for at mange smittes, dersom det er mange som samles og noen av dem er smitteførende, sier smittevernoverlegen.

- Derfor har vi fortsatt både regler og anbefalinger om hvor mange personer vi kan ha sosial omgang med, og vi må fortsatt holde god avstand til hverandre, legger Sagberg til.

I forrige uke ble det satt 1973 vaksinedoser i Drammen kommune, og dermed er satt totalt 28.100 doser. Det er primært innbyggere i gruppe 5 som ble vaksinert sist uke. Dette er innbyggere i alderen 55-64 år med underliggende sykdommer.

Denne uka mottar Drammen kommune rundt 3800 vaksinedoser. Om lag 2800 av disse dosene går til innbyggere som skal få sin første dose.

Vaksineringen av gruppe 5 fortsetter, men det blir også oppstart av gruppe 6 som er innbyggere i alderen 45-54 år med underliggende sykdommer.

Drammen kommune mottar fortsatt lister fra fastlegene, og personer i risikogruppene kalles inn fortløpende til vaksinering. Det er viktig at de som mottar SMS om at de kan bestille time til vaksinering, går inn og bestiller time eller gir beskjed om at de ikke ønsker vaksine.

Drammen kommune har nå sendt ut brev til alle innbyggere mellom 18 og 64 år og bedt dem om å registrere hvorvidt de ønsker vaksine eller ikke. Når vaksineringen av innbyggere med underliggende sykdommer i risikogruppene 5, 6 og 7 er ferdig, starter vaksineringen av innbyggere som ikke har underliggende sykdommer. Da er det første innbyggere i alderen 55-64 som står for tur, før det blir innbyggere i alderen 45-54 år og deretter aldersgruppen 18-44 år.

Ut fra forventede vaksineleveranser de kommende ukene antas det at førstegangsvaksineringen av alle innbyggere med underliggende sykdommer er fullført i løpet av uke 18 eller 19, altså før 17. mai.

Det er viktig at alle registrerer om de ønsker vaksine eller ikke. Dette gjøres ved å følge instruksjonene i brevet om vaksinering som er sendt ut til innbyggerne. Drammen kommune ønsker at alle registrerer dette ønsket så fort man får brevet om vaksinering, men spesielt innbyggere i alderen 55-64 år uten underliggende sykdommer oppfordres til å registrere seg raskt, ettersom timebestillingen til vaksinering starter i løpet av ganske kort tid for denne aldersgruppen.

Antall vaksinedoser Drammen kommune får tildelt, påvirker hvor mange som hver uke får invitasjon til å bestille time til vaksinering. Men alle som har registrert seg i vaksinekøen og ønsker vaksinen, får etter hvert SMS med beskjed om at time til vaksinering kan bestilles.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3951 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

25. april

Ni personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Det er kjent smittevei for åtte av dem, men smitteveien foreløpig er ukjent for den siste.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av disse smittetilfellene.

- Dagens antall rapporterte smittetilfeller ligger et godt stykke under det som har vært rapportert de siste dagene. Men vi er fortsatt tilbakeholdne med å tolke noe ut av enkelttall, og dette gjelder spesielt i helgene. Vi har mange eksempler på at smittetallet som rapporteres i helgene, er lavere enn tallet som rapporteres på ukedagene. Så det er ikke noe grunnlag for å antyde at smittetrykket er endret som følge av dagens smittetall, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Det løpende tallet for antall smittede i den foregående 14-dagersperioden stiger for andre dag på rad. Det er påvist 214 nye smittetilfeller de foregående to ukene. I går var tallet som ble rapportert, på 211. Det er med andre ord ikke noen markant økning i tallet fra i går til i dag.

- Vi kommer til å følge nøye med på hvordan utviklingen i antall smittede de to foregående ukene, er de nærmeste dagene. Fra i kveld lettes det på noen av de regionale tiltakene, og det er utrolig viktig at disse lettelsene ikke fører til en ny smitteoppblomstring. Så når tiltak lettes, stilles det minst like store krav til innbyggerne som før om at man unngår smittefarlige situasjoner. Ingen ønsker en ny smitteoppblomstring og i verste fall de strengeste koronatiltakene nok en gang, sier smittevernoverlegen.

Det er så langt i april påvist 449 nye smittetilfeller, så det er klart at dette er den tredje verste måneden under pandemien når det gjelder smittespredning. Situasjonen er heldigvis mye bedre enn den var i de to aller verste månedene som var november i fjor høst og mars i år. Samtidig er den fortsatt mer krevende enn både i desember og januar.

- Helsemyndighetene advarte om at både mars og april kunne bli veldig tøffe måneder. Dette fikk de helt rett i. Med det smittetrykket vi fortsatt har i Drammen kommune, må vi dessverre være forberedt på at mai også kan bli en tøff måned, sier Einar Sagberg.

Så lenge smittetrykket fortsatt er såpass høyt som det er i Drammen kommune, er det viktig at alle med lette luftveissymptomer, sår hals eller andre tegn på koronasmitte tester seg. Testkapasiteten i Drammen er veldig god, testen er rask å gjennomføre, og du får svar på testen i løpet av kort tid. Derfor er det ingen grunn til å vente og se an formen dersom den er dårlig. I verste fall kan andre bli smittet mens man ser an hvordan formen utvikler seg.

- Det er best for både deg selv og alle rundt deg at du tester deg hvis du har symptomer. Er du smittet, må du isoleres og nærkontaktene dine settes i karantene, slik at vi kan bryte smittekjeden så fort som mulig. Hvis testen viser at du ikke er smittet, så er det bra for både deg selv og alle rundt deg å vite dette. Da kan dere i større grad leve så normalt som det er mulig å leve nå for tiden, sier smittevernoverlegen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 10.00 og 17.00 på lørdager og søndager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3944 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

24. april

21 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Det er kjent smittevei for 15 av dem. Smitteveien er foreløpig ukjent for de seks øvrige, men det jobbes fortsatt med smittesporing rundt disse..

Ved Tryggheim barnehage er det påvist smitte, og både barn og ansatte settes i karantene. Det er også påvist smitte ved fire skoler i kommunen i løpet av det siste døgnet. Dette gjelder Danvik skole, Åssiden skole, Killingrud ungdomsskole og Åssiden videregående skole. Nærkontakter av de smittede settes i karantene ved alle tre skolene.

- Etter fire dager med lavere smittetall har vi nå tre dager på rad med relativt høye tall. Det er en utvikling vi følger nøye med på og som gir grunn til bekymring dersom den fortsetter. Vi har fortsatt et stort behov for å redusere smittetrykket i Drammen kommune, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Bare i løpet av de tre siste dagene er det påvist 60 nye smittetilfeller. Skulle vi bli liggende på dette nivået i kommunen vil det tilsvare 280 nye smittetilfeller i løpet av en to ukersperiode.

- Så smittetrykket er fortsatt altfor høyt, spesielt med tanke på at vi er inne i den sjette uka med koronatiltak på det aller strengeste nivået. Selv om det nå ligger an til lettelser i tiltakene fra og med midnatt søndag kveld, er det på ingen måte noen grunn til senke skuldrene og ta lettere på smitteverntiltakene. Det er fortsatt for mye smitte ute i samfunnet, og mange har ukjent smittevei. Det skal ikke mye til for at de muterte virusvariantene begynner å spre seg i et mye større tempo igjen. Vi har nå brukt mange uker på å få en viss kontroll på smittespredningen, men det vil være fort gjort å miste kontrollen igjen hvis ikke innbyggerne er nøye med smittevernet og gjør det som er mulig for å beskytte seg mot smitte, sier Sagberg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 211 nye smittetilfeller. Med unntak av en dag i forrige uke hvor det løpende smittetallet for de foregående to ukene steg med ett tilfelle, er dette første gang tallet på antall smittede de siste to ukene stiger, på nokså nøyaktig én måned.

Fra 25. til 26. mars steg dette tallet fra 667 til 687 smittetilfeller. Siden har det gått nedover, så å si hver eneste dag. Men i dag ser vi altså en økning i antall smittede de siste 14 dagene. Som vanlig legger vi ikke veldig mye vekt på enkelttall, men vi ser litt ekstra på tallene som oppsummerer en såpass lang periode som 14 dager. Vi må passe litt ekstra på nå, sånn at ikke smittetrenden snur og stiger igjen, sier smittevernoverlegen.

Sagberg har en klar oppfordring til alle når det nå ligger an til noen lettelser i koronarestriksjonene.

- Det er ikke sånn at alle tiltakene oppheves. Tvert imot mener nasjonale helsemyndigheter at det fortsatt er nødvendig med strenge koronarestriksjoner i Drammen kommune for å begrense smittespredningen. Det er viktig at alle skjønner at situasjonen fortsatt er veldig skjør og at risikoen for en ny smitteoppblomstring i høyeste grad er til stede. Blir du eller familien din satt i karantene, må dere følge oppfordringen om å teste dere med en gang og sju dager etter siste kontakt med den smittede personen, sier Einar Sagberg.

Regjeringen har lagt fram sin plan for gjenåpningen av Norge. Kommuner med mye smitte, som det er i Drammen, må nok vente lenger på denne gjenåpningen. Men hvis alle fortsatt er gode til å overholde smittevernreglene og -anbefalingene og smittetrykket synker en god del fra det vi har i dag, kan vi ifølge smittevernoverlegen forhåpentligvis se fram mot en sommer uten for mange restriksjoner.

Etter at vaksineringen med Astra Zeneca-vaksinen ble stanset, har det vært en del spørsmål om hva som skjer med dem som har fått den første dosen med denne vaksinen. Helse- og omsorgsdepartementet meldte i går at de som har fått én Astra Zeneca-dosen får én dose av Pfizer- eller Moderna-vaksinen i tillegg. Det er signalisert at det skal gå 12 uker mellom de to vaksinedosene. Dette vil bety at de første dosene i andre vaksinasjonsrunde kan settes fra midten av mai. De som har fått første dose av Astra Zeneca-vaksinen, får beskjed direkte om når det er tilgjengelige Pfizer- eller Moderna-vaksiner for andre vaksinedose.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 10.00 og 17.00 på lørdager og søndager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3935 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

23. april

17 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Det er kjent smittevei for elleve av dem, mens smitteveien er ukjent for de siste seks. For noen av disse er ikke smittesporingen avsluttet ennå.

Ved Fjell skole og Veiavangen ungdomsskole er det påvist smittetilfeller som får konsekvenser for både elever og lærere som settes i karantene. Ingen av kommunens øvrige skoler er berørt av dagens smittetilfeller. Det er heller ikke noen av barnehagene eller helseinstitusjonene.

- Dagens smittetall på 17 ligger litt over det som er gjennomsnittet for de siste 14 dagene. Vi har et gjennomsnitt de siste to ukene på litt under 15 tilfeller pr. dag. Så vi ligger nokså stabilt på et for høyt nivå. Vi skulle i første omgang gjerne ha kommet oss under ti tilfeller om dagen, slik vi har hatt noen ganger den siste uka, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 206 nye smittetilfeller.

- 206 nye smittetilfeller de siste to ukene viser at vi fortsatt har mye smitte i samfunnet og fortsatt en stor jobb foran oss for å stanse smittespredningen, sier Johannessen.

Drammen kommune har siden midten av mars vært omfattet av de strengeste koronarestriksjonene i covid-19-forskriften. De regionale tiltakene har i praksis stengt ned samfunnet for å begrense smittespredningen. Disse tiltakene varer fram til og med søndag 25. april, men i går varslet regjeringen at de letter på koronatiltakene som følge av smitteutviklingen. For Drammens del betyr det at kommunen fra mandag 26. april ikke lenger omfattes av de strengeste restriksjonene, men flyttes ned på det nest strengeste tiltaksnivået.

Tiltakene på dette nivået er de samme som ligger i den lokale forskriften som formannskapet i Drammen kommune vedtok like før regjeringen innførte de strengeste tiltaken for alle kommunene i Viken. Nasjonale myndigheter har imidlertid oppfordret blant annet Drammen kommune til å innføre strengere tiltak lokalt enn det som er forskriftsfestet på tiltaksnivå 5B i covid-19-forskriften.

Når koronarestriksjonene lettes, kan serveringssteder igjen åpne dørene for gjester, men det er fortsatt skjenkestopp. I tillegg kan butikker, kjøpesentre og varehus som har vært stengt de siste ukene, åpne dørene igjen. Det blir også lettelser i begrensningene som har vært lagt på idretts- og fritidsaktiviteter. Barn og unge kan gjenoppta ordinære idretts- og fritidsaktiviteter også innendørs. For personer over 20 år er det fortsatt ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs. Det er heller ikke tillatt å organisere øvelser, trening og prøver innendørs for kor, korps og personer for personer over 20 år. Utendørs aktivitet for voksne reguleres fortsatt av nasjonale bestemmelser. Påbudet om hjemmekontor berøres ikke av lettelsene som gjøres, så dette påbudet gjelder videre.

Formannskapet i Drammen kommune møtes førstkommende tirsdag. Der vil det bli gjort en vurdering av smittesituasjonen i kommunen og tatt en beslutning om det er behov for ytterligere lokale tiltak, utover det som ligger i den regionale forskriften fra regjeringen. Nasjonale helsemyndigheter har oppfordret Drammen, Lier, Asker og Bærum om å samkjøre seg rundt en vurdering av tiltak i dette området, og dette til i så fall være tiltak som kommer i tillegg til de regionale tiltakene som gjelder for mange kommuner i Viken fylke. Dette har myndighetene gjort fordi en reversering av for mange tiltak samtidig kan ha en uønsket effekt på smittespredningen, avhengig av hvordan det lokale smittetrykket er for tiden. Det kan derfor ikke utelukkes at noen av begrensningene som blir opphevet av regjeringen, likevel kan bli videreført i disse fire kommunene. Dette er det politikerne i de fire kommunene som tar stilling til.

Lettelsene i koronarestriksjonene gjøres fra midnatt søndag kveld. De nye tiltakene gjelder i utgangspunktet i to uker, altså til og med søndag 9. mai, men regjeringen har varslet at de vil gjøre en vurdering av tiltaksnivået i løpet av den første uka.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3914 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

22. april

22 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Det er kjent smittevei for 13 av dem, mens smittesporingen fortsatt pågår for de ni øvrige.

Ved Danvik skole settes en klasse i karantene som følge av påvist smitte. Også ved Eknes ungdomsskole og Åssiden videregående skole er det påvist smitte, og disse smittetilfellene får konsekvenser for både elever og lærere som må ut i karantene.

Ingen av kommunens barnehager eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

- Dagens smittetall er det høyeste på nesten en uke, og i løpet av de siste to ukene er det rapportert høyere smittetall bare én gang. De nærmeste dagene blir viktige med tanke på hvordan smitteutviklingen går. Vi har nå hatt en lengre periode med nedadgående smittetrend, men hvis vi får mange dager på rad med mer enn 20 tilfeller, vil det være bekymringsfullt, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Han understreker at det ikke er mulig å trekke noen konklusjoner basert på enkelttall. Derfor vil han heller ikke legge for mye vekt på dagens tall. Fortsatt viser tallene for påvist smitte i den foregående toukersperioden en positiv utvikling. I går ble det rapportert om 222 nye smittetilfeller de siste 14 dagene. I dag har tallet sunket ytterligere til 209 tilfeller.

- Med noen ytterst få unntak har dette tallet sunket hver dag nå i fire uker, siden toppen ble registrert 26. mars med 687 tilfeller den foregående 14-dagersperioden. Så det er ingen tvil om at smittetrenden i Drammen kommune har vært nedadgående, og dagens tall alene gir ikke noe grunnlag for å vurdere trenden annerledes. Men såpass høye tall gir oss alltid en påminnelse om at vi ikke på noen måte er gjennom denne pandemien. Det er fortsatt en god del smitte ute i lokalsamfunnet, og virusvarianten som dominerer nå, er veldig smittsom. Derfor må man absolutt være veldig forsiktig fortsatt og gjøre det man kan for å unngå smittefare, sier Sagberg.

I fjor sank smittetrykket da det ble varmere i været. Nå er det en annen virusvariant som dominerer. Derfor er det fortsatt noe usikkerhet om vi vil se den samme sesongvariasjonen også i år.

- Usikkerheten knyttet til spredningen av denne virusvarianten når det blir varmere, er også et viktig argument for å være påpasselige med smittevernreglene. Inntil vi kommer ned på et veldig lavt antall smittetilfeller pr. dag, og forhåpentligvis kan gå lengre perioder uten påvist smitte, slik vi gjorde i fjor, er det viktig at man er flink til å holde avstand til alle andre enn dem man bor sammen med og fortsatt begrenser hvor mange personer man omgås. Vi er dessverre fortsatt der at vi alle må gjøre det som er mulig, for å unngå å sette oss i situasjoner hvor det kan være smittefare, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

I går ble det besluttet å videreføre rødt tiltaksnivå ved barnehagene, barneskolene og ungdomsskolene i Drammen kommune i ytterligere én uke. Det betyr at rødt tiltaksnivå videreføres fram til og med fredag 30. april. Planen er deretter å gå over til gult tiltaksnivå fra og med mandag 3. mai.

Det gjøres imidlertid unntak for barnehagene på Fjell, Fjell skole og Galterud skole. Der planlegges det med rødt tiltaksnivå i alle fall fram til og med 7. mai. Hva som skjer fra og med mandag 10. mai, blir det tatt stilling til i begynnelsen av mai.

- Da vi fikk en smitteoppblomstring etter vinterferien, utgjorde barn og unge en stor andel av de smittede. Dette har endret seg, og nå er ikke smittetrykket høyere blant barn og unge enn blant voksne. Det er derfor ikke grunnlag for så strenge smitteverntiltak i barnehager og skoler, sier smittevernoverlegen.

Han forklarer vurderingen rundt barnehagene og skolene på Fjell med smittesituasjonen.

- Vi vet jo at smittetilfeller kan dukke opp i alle deler av kommunen, men sannsynligheten for nye smittetilfeller vil nok fortsatt være høyere på skolene og barnehagene på Fjell den nærmeste tiden, og dermed er det behov for rødt tiltaksnivå en stund til, sier Einar Sagberg.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3897 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

21. april

Sju personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Det er kjent smittevei for fire av dem, mens smitteveien er ukjent for de siste tre.

Ved Fjell skole får noen elever og ansatte forlenget karantenetiden som følge av et smittetilfelle. Ingen andre skoler eller barnehager er berørt av dagens smittetilfeller.

Ved Fjell bo- og servicesenter er tre beboere satt i karantene som følge av et smittetilfelle hos en medarbeider.

- Færre enn ti nye smittetilfeller er veldig positivt og et godt tegn på at vi er på riktig vei. Sykehuset rapporterer nå også at de er ajour med analysene som ble forsinket på grunn av tekniske problemer i helgen. Så når vi ser de fire siste dagene samlet, så er det rapportert om totalt 30 nye smittetilfeller disse dagene. Det gir et gjennomsnitt på 7,5 tilfeller pr. dag, og det er lovende hvis vi klarer å holde oss på dette nivået og gjerne enda litt lavere i tiden som kommer, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Helsemyndighetene antok tidligere i vinter at mars og april kunne bli to tøffe måneder. Denne vurderingen kom mens Drammen kommune hadde svært lave smittetall og flere dager uten påvist smitte i det hele tatt. De siste ukene har imidlertid vist at antakelsene skulle slå til med full kraft, også i Drammen.

- Vi er snart ferdig med de to månedene som helsemyndighetene antok ville bli veldig tøffe. Nå ser vi heldigvis også en tydelig nedadgående smittekurve. I tillegg blir det varmere i været, og flere blir vaksinerte, så det er lov å være litt optimistiske med tanke på den nærmeste tiden. Men bedringen har kommet gjennom svært inngripende samfunnstiltak. Viruset er her fortsatt, og det blir ikke borte uten vår vedvarende innsats. Nye virusvarianter er veldig smittsomme, og dersom vi slurver med smittevernreglene, skal det ikke mye til for at virusspredningen blusser opp igjen. I verste fall kan vi raskt stå overfor en ny smittebølge hvis vi ikke er forsiktige og fortsatt tar hensyn til hverandre, sier Johannessen.

Han minner om at bare i dag er det tre smittede med ukjent smittevei. De siste 14 dagene er det påvist 221 nye smittetilfeller. Rundt hvert sjuende smittetilfelle har ukjent smittevei, så det er fortsatt en del ukjent smitte ute i samfunnet.

Dette er den sjette uka med de strengeste smitteverntiltakene i Drammen kommune. Siden 16. mars har kommunen vært omfattet av den regionale forskriften som regulerer tiltakene. Nå som smittetrykket er på vei ned, har ordfører Monica Myrvold Berg signalisert til nasjonale helsemyndigheter at det forventes snarlige lettelser i tiltakene.

- Det er veldig tøft for alle å leve med så strenge tiltak over så lang tid. Nå er smittetrykket på vei ned, og da mener vi det er grunnlag for å lette på en del av tiltakene. Dersom regjeringen velger å fortsette med regionale tiltak, må vi nok være forberedt på at Drammen kommune vil bli omfattet av disse i en eller annen grad. Vi har signalisert at vi ønsker lettelser, og så får vi avvente å se hva nasjonale myndigheter velger å gjøre, sier ordføreren.

De nåværende smitteverntiltakene gjelder til og med søndag 25. april. Hvorvidt det gjøres endringer i smitteverntiltakene før søndagen er foreløpig usikkert, men det vil komme en avklaring i løpet av uka på hvilke tiltak Drammen kommune eventuelt er omfattet av etter 25. april.

- Vi har fortsatt et høyt smittetrykk i Drammen kommune. Vi er selvfølgelig glade for at tallene peker i riktig retning, men 221 tilfeller i løpet av den siste toukersperioden er et høyt tall. Derfor er det nødvendig at vi fortsatt har tiltak som skal begrense smittespredningen. Men jeg er imponert over innbyggernes tålmodighet og måten man har bidratt til å snu den negative smitteutviklingen vi hadde etter vinterferien og fram mot påske. Nå er det viktig at denne innsatsen ikke har vært forgjeves, så alle må fortsatt unngå situasjoner hvor de kan sette seg i fare for å bli smittet. Det betyr at vi må holde avstand til hverandre og begrense hvor mange vi omgås en stund til. Men forhåpentligvis går vi noen lysere og varmere måneder i møte hvor vi i alle fall kan være sammen på en annen måte enn de siste ukene, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Den mobile teststasjonen er dessverre ute av drift i dag på grunn av problemer med bilen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3875 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

20. april

15 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Det er kjent smittevei for 14 av dem, mens smitteveien foreløpig er ukjent for den siste.

Det er påvist koronasmitte som får konsekvenser for tre skoler i Drammen kommune. Dette gjelder Åssiden skole, Mjøndalen skole og Svelvik ungdomsskole. Både elever og lærere settes i karantene som følge av disse smittetilfellene.

I tillegg er det påvist smittetilfeller ved Gulskogen barnehage og Norlandia Sprellopp barnehage i Solbergelva. Ved begge steder settes barn og voksne som er nærkontakter av smittet person, i karantene.

Ingen av kommunens helseinstitusjoner er berørt av smittetilfellene som rapporteres i dag.

- Vi rapporterte et veldig lavt smittetall i går på grunn av en teknisk svikt i analyseprosessen på Drammen sykehus. Det meldes om at det fortsatt er noen problemer, så det er noen prøver vi fremdeles ikke har fått svar på, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

Ettersom det fortsatt er noen tekniske problemer er kommuneoverlegen litt forsiktig med å sammenligne dagens smittetall med det som er blitt rapportert den siste tiden. Først når de tekniske utfordringene ved sykehuset er utbedret og man er ajour med analysene, vil det være mulig å si noe tydeligere om hvordan smitteutviklingen er disse dagene.

I løpet av det de siste 14 dagene er det påvist 251 nye smittetilfeller. Trenden er fortsatt fallende, men det er altså knyttet en viss usikkerhet til disse tallene på grunn av forsinkelse i analysen av prøvene som er tatt.

- Smittetrenden ser uansett positiv ut. Vi mener fortatt at smittetrykket er fallende, og det er vi glade for. At smittetallene faller etter at vi har levd med de strengeste smitteverntiltakene i fem uker er naturlig. Men smittetallene for Drammen kommune er fortsatt altfor høye, spesielt med tanke på de restriksjonene vi har hatt over lengre tid. For at det, ut fra et smittevernperspektiv, skal være forsvarlig å åpne lokalsamfunnet i vesentlig grad igjen, må vi få ned smittetallene en god del til, sier Johannessen.

De regionale tiltakene som omfatter Drammen kommune, gjelder til og med søndag 25. april. Nasjonale myndigheter gjør en ny vurdering i løpet av denne uka av om de regionale tiltakene skal videreføres i en eller annen form eller om de skal avvikles. Drammen kommune har uansett en lokal forskrift på tiltaksnivå 5B som gjelder dersom de regionale tiltakene avvikles.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3868 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

19. april

Drammen sykehus meldte i går om et nytt covid-relatert dødsfall. Sykehuset har orientert Drammen kommune om at vedkommende var hjemmehørende her i kommunen.

- Jeg sender mine kondolanser til de nærmeste som har mistet et kjært familiemedlem. Vi har hatt mye smitte i kommunen i over en måned nå, og vi vet at denne sykdommen får alvorlige konsekvenser for en del personer. Derfor er det viktig at vi alle fortsatt gjør det som er mulig for å begrense smittespredningen, sier ordfører Monica Myrvold Berg i Drammen kommune.

Ytterligere informasjon om dødsfallet er det Drammen sykehus som håndterer.

I løpet av det siste døgnet er det bare én person som har fått påvist koronasmitte. Dette henger sammen med en teknisk svikt i analyseprosessen på Drammen sykehus og dermed forsinkelse i analysene av koronaprøvene.

- Vi skulle gjerne rapportert lave smittetall som følge av lavere smittetrykk, men dagens tall er nok ikke reelt. Smittetrykket vurderes aldri ut fra antall smittetilfeller på enkeltdager, og det er absolutt ikke noen grunn til å gjøre i dag heller. Vi er forberedt på at tallene som rapporteres de kommende dagene, vil måtte være noe høyere etter hvert som de forsinkede prøvene blir analysert. Men når vi ser flere dager samlet, så får vi et godt inntrykk av hvordan smittetrykket utvikler seg, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 257 nye tilfeller, men dette tallet er også kunstig lavt ettersom det er en del koronaprøver som ikke er analysert som følge av problemene ved mikrolaben. I uke 14 ble det rapportert om 148 smittetilfeller, og i uke 15 ble det rapportert 109.

- Ut fra tallene vi har sett i det siste, ser vi at smittetrykket fortsatt er relativt høyt i Drammen kommune og at dagens rapporterte tall ikke gir et korrekt bilde av smittesituasjonen. Likevel er det nok en reell nedgang i smittetallene i den uken som akkurat er over, selv om det ikke en stor reduksjon hvis vi antar at gårsdagens smittetall lå på gjennomsnittet for den siste uken, sier Johannessen.

Ett av tilfellene som er rapportert de siste dagene, berører Drammen fysioterapi AS. For å få bedre oversikt over smittesituasjonen har senteret besluttet å holde stengt mandag. Alle som er direkte berørt av smittetilfellene, er blitt kontaktet på telefon av smittesporer i kommunen. I tillegg er personer som har vært på fysioterapisenteret i perioden 13.-16. april blitt informert av senteret direkte og anbefalt å ha en lav terske for å teste seg for koronasmitte.

I forrige uke ble det satt 4840 vaksinedoser i Drammen kommune. Det var primært førstegangsvaksinering som ble gjennomført sist uke. Totalt er det nå satt i overkant av 26.000 vaksinedoser.

Denne uka får Drammen kommune færre vaksinedoser, og det er bare i underkant av 2000 personer som får vaksine. Det blir vaksinering i Drammenshallen på onsdag og i Mjøndalen på torsdag.

Vaksineringen av gruppe 4 som består av personer i alderen 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med sykdommer eller tilstander med høy risiko for alvorlig forløp ved koronasmitte, nærmer seg slutten. Nå starter derfor innkallingen fortløpende av gruppe 5, 6 og 7 som er personer fra 18 til 64 år med underliggende sykdommer. Gruppe 5 består av personer mellom 55 og 64 år, gruppe 6 består av personer mellom 45 og 54 år, og gruppe 7 består av personer mellom 18 og 44 år. Alle som er i disse gruppene, er meldt inn fra fastlegene, og de vil motta en SMS fra Drammen kommune om timebestilling.

Det er fortsatt noen i gruppe 4 som ikke har bestilt time til vaksinering. Drammen kommune oppfordrer alle innbyggere som mottar SMS om å bestille time fortløpende. Dersom du tilhører gruppe 4 og ikke har mottatt en tekstmelding om bestilling av tid til koronavaksinering, kan du ringe til vaksinetelefonen. Kontaktinformasjon til vaksinetelefonen står i SMSen man mottar når det er mulig å bestille tid til vaksinering. De som betjener vaksinetelefonen, sjekker om du er meldt inn i gruppe 4 eller ikke. Dersom det viser seg at du ikke står over dem som er meldt inn i gruppe 4, må du kontakte fastlegen din.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3853 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

18. april

Det siste døgnet har syv personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte. Det er kjent smittevei for fire av dem, for to er det ukjent smittevei, og én har fått påvist smitte etter reise i utlandet.

Det er ikke påvist smitte med konsekvens for barnehager, skoler eller kommunale institusjoner.

Antallet med påvist smitte de siste 14 dagene er nå 281. Dette er en nedgang fra 303 i går. Det er første gang siden 14. mars dette tallet er under 300.

– Det er gjerne færre tilfeller påvist på lørdager, enn andre ukedager. Dette mønsteret har vi sett over tid, og at det var færre tilfeller å rapportere i dag sier ikke så mye om utviklingen. Forrige lørdag ble det påvist 6 smittetilfeller. Enkeltdager med høyere tall kan vi heller ikke tillegge stor vekt, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

– Dager med lave smittetall må vi likevel kunne glede oss over, og bruke som inspirasjon. Når vi følger smittevernreglene, vil vi klare å stoppe smittespredningen. Det er en del som synes det er mange regler, men de grunnleggende reglene kan oppsummeres nokså enkelt. Holde avstand, ha god hygiene, og bli hjemme og ta koronatest når du er syk, sier kommuneoverlegen.

– Kommunen har også en oversikt over hvilke regler som gjelder i Drammen, og denne oversikten oppdateres når reglene blir endret. Jeg vil anbefale at man leser der, både når man skal oppdatere seg på hva som gjelder, og når man trenger å sjekke spesielle spørsmål, sier Johannessen.

Oversikten over råd og regler finner du på nettsiden Råd og regler for korona.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 10.00 og 17.00 på lørdager og søndager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3852 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

17. april

19 personer som er bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Hos elleve personer er det kjent smittevei, hos seks personer er smitteveien ukjent, og hos to personer pågår smittesporingen enda.

Det er påvist smitte ved Åssiden barneskole, Steinberg skole, Gulskogen skole og Danvik folkehøyskole, hvor det blir karantene for elever og ansatte. Det er ikke påvist smitte i løpet av det siste døgnet som berører barnehager eller helseinstitusjoner.

– Det er mange av dagens rapporterte tilfeller som berører skolene i vår kommune. Vi ser at antallet elever og ansatte som blir berørt av dette er mye lavere enn det ville vært tidligere, fordi klassestørrelsene er mindre nå som det er rødt tiltaksnivå på skolene, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

– Rødt tiltaksnivå på skolene reduserer hvor mange andre man møter i løpet av en skoledag. I tillegg er det økte avstandskrav som skal redusere smitterisikoen, men praktiseringen av dette er forskjellig på de ulike alderstrinn, utdyper kommuneoverlegen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 303 nye smittetilfeller. Dette er fire lavere enn gårsdagens rapporterte tall. Gjennomsnittlig antall per dag i denne perioden er dermed litt over 21 tilfeller per dag.

– Vi har fortsatt et altfor høyt smittenivå i Drammen. Vi har de strengeste smittevernreglene i landet, og likevel er det vedvarende høye smittetall. Vi ser også en tendens til en økende andel med ukjent smittevei, som betyr at det er smittede personer i samfunnet som ikke har fått testet seg. Det er svært viktig at alle med tegn på luftveissykdom tester seg. De aller fleste får heldigvis mild sykdom, men det gjelder ikke nødvendigvis den neste som blir smittet, sier Johannessen.

– Bare slik kan vi få stoppet smittekjedene, bare slik kan vi hindre flere alvorlige sykdomsforløp, og bare slik kan vi gå mot en åpning av samfunnet vårt igjen, avslutter Johannessen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 10.00 og 17.00 på lørdager og søndager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3845 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

16. april

25 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Det er kjent smittevei for 21 av dem, mens smitteveien er ukjent for de siste fire.

Ved Fjell skole er det påvist smitte, og elever og lærer knyttet til én kohort settes i karantene. Ingen av kommunens øvrige skoler er berørt av smittetilfellene som rapporteres i dag. Det er heller ikke påvist smitte i løpet av det siste døgnet som berører barnehager eller helseinstitusjoner.

- Vi har nå tre dager på rad med mellom 20 og 25 smittetilfeller. Til sammen har vi 67 smittetilfeller på disse tre dagene, og det er nøyaktig like mange som vi registrerte i hele februar. Selv med en måned med de strengeste koronarestriksjonene bak oss har vi altså fortsatt et smittetrykk som gir like mange smittetilfeller i løpet av tre dager som en hel måned tidligere i vinter. Helsemyndighetenes spådommer om at mars og april kunne bli veldig krevende har dessverre vist seg å slå til, og vi er fortsatt ikke gjennom den krevende perioden, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 307 nye smittetilfeller. Dette er ett tilfelle mer enn tallet som ble rapportert i går, og for andre gang siden det høyeste toukerstallet ble registrert 26. mars, ligger dette tallet høyere enn foregående dag. Med unntak av disse to dagene, 7. april og i dag, har det rapporterte smittetallet for de siste to ukene falt jevnt og trutt.

- Det er selvfølgelig et mål å redusere dette tallet ytterligere. Fortsatt er det for høyt. Men at vi har en marginal økning fra i går til i dag betyr ikke nødvendigvis at vi ser starten på en økning igjen. Også i fjor høst, da vi var forbi toppen av den andre smittebølgen og tallene sank, ble det enkelte dager rapportert om økning i tallet på antall smittede de foregående 14 dagene, sier Johannessen.

Kommuneoverlegen understreker samtidig at situasjonen fortsatt er veldig usikker. Med det smittetrykket som er i Drammen kommune for tiden, skal det ikke så veldig mye til for at det plutselig kommer en markant smitteøkning igjen.

- Derfor er det fortsatt særdeles viktig at alle følger smittevernanbefalingene, spesielt dette som handler om å holde god avstand, begrense sosial kontakt og holde antall nærkontakter så lavt som mulig. I tillegg er det selvfølgelig viktig med god håndhygiene, at man holder seg hjemme når man er syk og tester seg ved de minste tegn til luftveissymptomer, sår hals eller andre tegn på koronasykdom.

Dagens smittetall er det fjerde høyeste som er rapportert i løpet av de siste 14 dagene. April måned ligger an til å bli å bli den tredje verste måneden under hele pandemien når det gjelder antall smittetilfeller. Så langt er det påvist 331 smittetilfeller i april. I november i fjor ble det registrert 1130 smittetilfeller. Dette er den verste måneden under hele pandemien. I den nest verste måneden, som var mars i år, ble det til sammen registrert 1062 smittetilfeller, mens det ble registrert 371 tilfeller i desember 2020 og 345 tilfeller i januar 2021. Det er altså bare 40 smittetilfeller som skiller desember og april nå.

- Vi skal alle være glade for at smittetrykket er lavere enn i mars. Men det er tankevekkende at vi er i ferd med å gå mot den tredje verste smittemånedene under hele pandemien, selv om vi lever med de strengeste tiltakene som er satt inn for å begrense smittespredningen, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

Med virkning fra og med i dag er det gjort noen midlertidige endringen i tiltaksnivået 5A som også omfatter Drammen kommune. Det er nå blant annet tillatt for blomsterbutikker med et salgsareal som ikke overstiger 250 kvadratmeter og i hovedsak selger blomster med svært kort holdbarhet, å holde åpen. I tillegg gjøres det noen endringer som berører studenter og toppidretten.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3826 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

15. april

20 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Det er kjent smittevei for 15 av dem. Én person har fått påvist smitte etter reise i utlandet, mens smitteveien er ukjent for de siste fire.

Ved Veiavangen ungdomsskole må en klasse ut i karantene etter påvist smitte. Også ved Møllenhof barnehage må barn og ansatte i karantene som følge av et smittetilfelle. Ingen av de øvrige skolene eller barnehagene i Drammen kommune berøres av smittetilfellene som rapporteres i dag.

Ved Hamborgstrøm bo- og servicesenter har en ansatt fått påvist smitte. 14 beboere settes i karantene som følge av dette smittetilfellet. 13 av de berørte beboerne er fullvaksinerte. Ingen andre helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

- De siste sju dagene har vi i gjennomsnitt rapportert 16 nye tilfeller pr. dag. Både i går og i dag rapporterer vi høyere tall enn dette gjennomsnittet. Men til tross for 22 tilfeller i går og 20 tilfeller i dag, er det ikke noe grunnlag foreløpig for å si at den nedadgående smittetrenden vi har sett i Drammen de siste ukene, er i ferd med å snu igjen. Vi har ventet at tallene kunne gå noe opp igjen etter påskeferien, men heldigvis ser vi ingen bratt stigning i antall smittede etter påsken foreløpig, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

Det rapporteres hver dag også på antall smittede den foregående 14-dagersperiode. Det er tegn i denne kurven til at nedgangen i antall smittede de to foregående ukene ikke er like bratt lenger som den har vært siden toppen ble registrert 26. mars. I de to ukene før 26. mars var det registrert 687 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er det høyeste tallet som noensinne er registrert i en toukersperiode. Siden har tallet falt jevnt og trutt, og i dag er tallet nede på 306.

- 8. mars som var den siste dagen før vi registrerte starten på den tredje smittebølgen, ble det rapportert om 74 smittetilfeller de foregående 14 dagene. Så vi har fortsatt et godt stykke ned til smittetrykket som var i Drammen kommune forut for den tredje smittebølgen. Tallene har heldigvis gått i riktig retning de siste ukene, men det er fortsatt mye krevende smittevernarbeid hver enkelt av oss må gjøre, for at vi skal komme ned på nivået vi lå på for en drøy måned siden, sier Johannessen.

Det har vært svært strenge koronarestriksjoner i Drammen kommune i nærmere én måned nå. Likevel er det et relativt høyt antall personer som får påvist smitte hver dag. Det er også en del tilfeller av smitte med ukjent smittevei.

- Da vi sto midt i den tredje smittebølgen for en måneds tid siden, var innbyggerne i Drammen kommune veldig flinke til å teste seg. Vi hadde en enorm pågang både på teststasjonen på Sundland og den mobile teststasjonen og testet langt flere hver dag enn det nasjonale myndigheter har bedt oss om å kunne håndtere. Dette bidro til at vi klarte å få oversikt over smittesituasjonen, isolere smittede personer og sette nærkontaktene deres i karantene. Nå ser vi at testtallene er lavere enn det de bør være, ut fra smittesituasjonen. Det er fortsatt viktig at innbyggerne har en veldig lav terskel for å teste seg. Vi er avhengige av å ha oversikt over smittesituasjonen, og testing er helt avgjørende for at vi skal klare å bryte smittekjeder og redusere smittetrykket. Dét må vi klare før det kan bli en gjenåpning av samfunnet, sier Ingeborg Johannessen.

Kommuneoverlegen oppfordrer også alle som markerer ramadan til å følge alle smittevernreglene og teste seg ved de minste tegn til luftveissymptomer, sår hals eller andre tegn på koronasykdom. Det er ikke til å unngå at årets markering blir annerledes enn vanlig som følge av alle smitteverntiltakene og begrensningene de legger på den enkeltes hverdag. Men Johannessen advarer mot å ta lett på smittevernet under markeringen av ramadan.

- Dersom alle rådene følges, er det større sannsynlighet for at tiltakene er mindre strenge lenger ut i høytiden. Hvis smitten forblir høy, øker også risikoen for det går lengre tid før tiltakene vi har nå, kan avvikles, sier Ingeborg Johannessen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

 • Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
 • Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3801 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

14. april

22 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Det er kjent smittevei for 19 av dem. Én person har fått påvist smitte etter reise i utlandet, mens smitteveien er ukjent for de siste to. For den ene av disse to pågår fortsatt smittesporingen.

Ett av smittetilfellene berører Veiavangen ungdomsskole, og der må en klasse i karantene. Ingen av kommunens øvrige skoler er berørt av dagens smittetilfeller. Det er heller ikke noen av barnehagene eller helseinstitusjonene.

- 22 tilfeller er det høyeste smittetallet som er rapportert på nesten en uke. Men vi trekker som vanlig ingen konklusjoner basert på enkelttall, og når vi ser smittetallene over tid, ser det fortsatt ut til å være et synkende smittetrykk i Drammen kommune, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Men han understreker at situasjonen er svært skjør og usikker. Med et så høyt smittetrykk som det fortsatt er i kommunen, skal det ikke mye til for at smitten stiger igjen, og da kan smittetallene stige veldig fort.

- Det er fortsatt en veldig smittsom virusvariant som dominerer i Drammen kommune. Vi har heldigvis stort sett sluppet unna både sørafrikanske og brasilianske virusmutasjoner så langt, men så godt som alle smittetilfellene som oppdages nå for tiden, er av den engelske varianten. Og den smitter altså veldig lett. Derfor er det helt avgjørende at alle fortsatt følger smittevernreglene og anbefalingene som gis, sier kommuneoverlegen.

I løpet av de siste to ukene er det påvist 310 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er åtte færre tilfeller enn det som ble rapportert i går. Dersom smittetallene holder seg på omtrent samme nivå som de siste dagene, så vil det løpende tallet for påviste smittetilfeller de siste 14 dagene, synke noe i tiden som kommer. Men den siste uka er det påvist 128 nye smittetilfeller, så hvis tallene stabiliserer seg på dette nivået, vil altså 14-dagerstallet om én uke ligge på rundt 250.

- Det er for høyt til at vi kan si at situasjonen er oversiktlig og grei i Drammen kommune. Vi må redusere smittespredningen ytterligere for at smittesituasjonen skal tilsi at det er mulig å lempe på smitteverntiltakene i Drammen kommune. I går la regjeringen fram en liste over nasjonale tiltak som reverseres. Så det er en god del kommuner i Norge som får ganske markante lettelser i koronatiltakene i slutten av uka. Men dette gjelder ikke for Drammen. Vi er fortsatt omfattet av de strengeste koronarestriksjonene ut neste uke, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Smittetrykket er ett av flere forhold regjeringen vurderer nå de tar stilling til hvor strenge tiltakene for å begrense spredningen av koronasmitten må være. Så videre tiltaksnivå vil avhenge av utviklingen fram mot neste vurdering som gjøres innen søndag 25. april. Det er for tidlig å spekulere noe i hva nasjonale myndigheter vil gjøre med disse tiltakene ved utløpet av neste uke, men kommuneoverlegen er tydelig på at et smittetrykk med over 300 tilfeller de siste 14 dagene vil kreve strenge tiltak også videre.

- Dersom det lettes på tiltakene i vesentlig grad med et slikt smittetrykk som vi fortsatt har i Drammen kommune, vil smitten stige raskt og kraftig igjen. Det har all erfaring med denne pandemien dessverre vist oss, sier Johannessen.

Smittevernteamet har siden i mars i fjor gjentatte ganger bedt kommunens innbyggere om å følge smittevernreglene. Det har vært anbefalinger om å holde god avstand til hverandre og sørge for god hånd- og hostehygiene. Etter hvert har det også kommet anbefalinger om å begrense sosial kontakt og redusere hvor mange man omgås. Dette gjelder alle kommunens innbyggere, uavhengig av bosted eller annen bakgrunn.

- Ramadan startet i går og varer de neste fire ukene. Smittevernreglene kan endre seg underveis, men nå er det strenge regler som legger begrensninger på hva man kan gjøre under ramadan. For tiden bør man blant annet unngå besøk og sammenkomster i private hjem. Det er viktig at gjennomføringen av alle typer markeringer, også ramadan, gjøres på en måte som ikke bidrar til økt smittespredning, selv om det betyr at markeringen blir annerledes enn vanlig, sier kommuneoverlegen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3781 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

13. april

15 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Det er kjent smittevei for ti av dem som nå har fått påvist smitte, mens smitteveien foreløpig er ukjent for de siste fem.

Ved Kjøsterud skole er en kohort berørt av smitte, og elever og lærere settes i karantene. Ingen av de øvrige skolene i kommunen er berørt av smittetilfellene som rapporteres i dag. Det samme gjelder barnehagene og helseinstitusjonene.

- De fire siste dagene har vi de laveste tallene som er registrert siden smitten steg kraftig tidlig i mars. Foreløpig tyder det på at smittetrykket i Drammen kommune er redusert betraktelig fra det høyeste nivået for to-tre uker siden, og det er veldig positivt, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Likevel er smittevernoverlegen tydelig på at smittetrykket fortsatt er for høyt. Over en periode på seks uker fra slutten av januar til begynnelsen av mars, hadde Drammen kommune i gjennomsnitt snaue fire rapporterte koronatilfeller pr. dag. Fra og med 24. januar og til med 8. mars ble det rapportert 165 nye smittetilfeller.

- De siste åtte dagene er det meldt om 163 nye smittetilfeller. Så vi har altså et smittetrykk nå som har gitt oss like mange smittetilfeller på en ukes tid, som vi hadde på seks uker tidligere i vinter. For å være trygge på at smittetrykket er lavt over tid og dermed at smittefaren er relativt liten, må vi ned mot det samme nivået som vi hadde i slutten av januar og fram til begynnelsen av mars, sier Sagberg.

Med god etterlevelse av smitteverntiltakene, flere vaksinerte og bedre vær har han tro på at dette skal være mulig. Det betyr også at vi etter hvert skal kunne håpe på mindre strenge smitteverntiltak enn vi har nå.

- De basale smitteverntiltakene må vi være forberedt på å leve med ganske lenge. Men de er i utgangspunktet ikke til noe særlig hinder for at vi skal kunne leve tilnærmet normalt. De fleste av oss klarer å holde litt avstand til andre enn dem vi bor sammen med, sørge for håndhygiene og holde oss hjemme når vi er syke. Forhåpentligvis skal disse tiltakene være tilstrekkelige når vi nærmer oss sommeren, sier Sagberg.

Det er imidlertid én ting som bekymrer smittevernoverlegen, og det er at en nokså stor andel av dagens rapporterte smittetilfeller er uten kjent smittevei. Sagberg understreker at smittetilfeller hvor det ikke er mulig å spore en sikker smittevei betyr at det er smitte i samfunnet som ikke er kartlagt.

- Vi regner fortsatt med at det er en del smittetilfeller vi ikke fanger opp. Så det er smitte ute i samfunnet som kan ramme hvem som helst. Derfor er det viktig at alle fortsatt er flinke til å følge smittevernreglene selv om smittetallene generelt synker, sier Einar Sagberg.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3759 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

12. april

14 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Det er kjent smittevei for 12 av dem som nå har fått påvist smitte. For de to andre er smitteveien ukjent.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

- Vi har nå tre dager på rad med smittetall som tyder på at smittetrenden i Drammen kommune er fallende. Det er vi selvfølgelig veldig glade for, det er etter hvert lov til å håpe at årets påskefeiring ikke har ført til en ytterligere smitteøkning, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

I går ble det rapportert om bare seks nye tilfeller, men da var det også forsinkelser knyttet til noen prøvesvar. Nå er alle de avlagte prøvene analysert.

- At vi både har fått svar på alle prøvene som var forsinket, og at vi i dag rapporterer et tall som er såpass lavt som 14, er veldig positivt. Dette er med på å forsterke inntrykket av at smittetrykket kan være fallende i kommunen vår, sier Sagberg.

Han minner imidlertid om at smittetrykket fortsatt er høyt, selv om det har vært noen dager med positive tendenser i smittetallene. I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 328 nye smittetilfeller. Dette er 23 tilfeller færre enn i går.

- Tallet for antall smittede de siste 14 dagene gir oss et godt bilde på smittetrykket. Det er klart at 328 nye smittetilfeller er mye høyere enn det vi kan ha for å være sikre på at smittetrykket ikke raskt kan stige igjen. Vi må fortsatt et godt stykke ned i antall smittetilfeller. Det positive er altså at det går i riktig retning. Av de 328 tilfellene de siste 14 dagene ble 180 registrert i løpet av de første sju dagene av 14-dagersperioden, mens det er registrert 148 tilfeller de siste sju dagene, sier smittevernoverlegen.

Det er noen tilfeller hver dag hvor smittesporerne ikke klarer å fastslå en sikker smittevei. Det betyr at det fortsatt er noe smitte ute i samfunnet som ikke er kartlagt. Derfor ber smittevernoverlegen alle om å være oppmerksomme og forsiktige også den nærmeste tiden, slik at man ikke utsetter seg selv for unødig smittefare.

- Regjeringen har videreført de strenge restriksjonene for Drammen og en del andre kommuner i Viken. Dette har de gjort fordi smittetrykket fortsatt er for høyt, og risikoen for at mange fortsatt kan bli smittet er absolutt til stede. Men hvis vi forholder oss til de restriksjonene som gjelder nå og det fører til færre smittede og lavere smittetrykk de neste to ukene, kan vi etter hvert håpe at tiltakene lettes også for vår del, sier Sagberg.

Han gjentar anbefalingen som ble gitt på søndag til dem som deltok i søndagens demonstrasjon på Strømsø torg.

- De som var til stede under demonstrasjonen, må være særlig oppmerksomme på symptomer i ti dager fremover og teste seg med en gang dersom de får symptomer. De som vet at de har i nærheten av menneskerde ikke kjenner i forbindelse med arrangementet, bør uansett ta en test når det har gått sju dager, selv om de ikke har noen symptomer, sier Sagberg.

I forrige uke ble det satt 4390 vaksinedoser i Drammen kommune. Dette er det høyeste antall vaksinedoser som er satt i løpet av én uke siden vaksineringen startet. Til sammen er det nå satt 21.287 vaksinedoser.

Denne uka mottar Drammen kommune rundt 4700 vaksinedoser. Dette går kun til førstegangsvaksinering av personer som er i prioritert gruppe 4. Det betyr at de aller fleste i gruppe 4 som består av personer i alderen 65 til 74 år og personer mellom 18 og 64 år med høy risiko for alvorlig forløp hvis man blir koronasmittet, får invitasjon til vaksinering i løpet av neste uke.

Det gjennomføres vaksinering i Drammenshallen tirsdag, onsdag og torsdag og i Ebbestadhallen på fredag.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3744 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

11. april

Seks personer bosatt i Drammen kommune har det siste døgnet fått påvist koronasmitte. Smitteveien er kjent for fem av de smittede, mens smitteveien foreløpig er ukjent for den ene.
Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner er berørt smittetilfellene sist døgn.

Med bare seks registrert smittede, advarer smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune mot å trekke konklusjoner om at bølgen nå er slått helt tilbake. Grunnen er at tallet på smittede mest sannsynlig er kunstig lavt.

- Vi rapporterer et veldig lavt tall, men noe av grunnen er trolig at det er blitt noen forsinkelser i prøvesvar i går. Dette betyr at vi nok får et høyrer tall igjen mandag, forteller Sagberg.

Forlenget tiltak

Lørdag ble det også kjent at tiltakene i 5A i covid-19-forskriften blir videreført for de kommunene i Viken med høyest smittetrykk. Drammen kommune er blant disse 20 kommunene som regjeringen har bestemt at 5A i forskriften skal gjelde for til og med 25. april, sammen med blant andre nabokommunene Lier og Asker.

- Med seks registrert smittet siste døgn og en positiv utvikling den siste tiden med noe nedgang i smitte, kan noen kanskje synes at det er rart med fortsatt så strenge tiltak for kommunen. Men dersom vi ser på antallet smittede de siste to ukene, er bildet et annet. Det er registrert i alt 351 smittede de sist fjorten dagene, og det er fortsatt et høyt smittetall, sier Sagberg.

De strenge tiltakene videreføres i to uker til, men det kan komme lettelser allerede før 25. april. Det kan komme endringer i hvilke tiltak 5A i covid-19-forskriften omfatter. Regjeringen har gitt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i oppdrag å vurdere noen midlertidige justeringer av tiltaksnivå 5A som kan tre i kraft allerede neste uke.

Demonstrasjon

I forbindelse med en demonstrasjon på Strømsø torg lørdag 10. april ble det en relativt stor ansamling av mennesker. Det ble observert mange brudd på avstandsreglene.

Kommunen har i dag ingen råd som sier at de som har deltatt i demonstrasjon- og motdemonstrasjon bør gå i karantene. Derfor ber smittevernoverlege Sagberg dem som har deltatt om å være ekstra oppmerksomme på symptomer.

– De som var til stede under demonstrasjonen må være særlig oppmerksomme på symptomer i ti dager fremover, og teste seg med en gang dersom de får symptomer. De som vet at de har vært tett oppi mennesker de ikke kjenner i forbindelse med arrangementet, bør uansett ta en test når det er gått sju dager selv om de ikke har noen symptomer, sier Sagberg.

Smittevernoverlegen ber dem som har deltatt i folkeansamlingen om å vente noen dager med å teste seg fordi det kan gå noen dager fra man blir smittet til testen gir utslag for virus. De som har symptomer på koronasmitte bør selvsagt ikke vente med å teste seg.

Testing

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 10.00 og 17.00 på lørdager og søndager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3730 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

10. april

16 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Det er kjent smittevei for 15 av dem som nå har fått påvist smitte, mens smitteveien foreløpig er ukjent for den siste.

Ingen av kommunens skoler eller helseinstitusjoner berøres av smittetilfellene som rapporteres i dag, men én barnehage er berørt. Ved Norlights Montessoribarnehage Drammen er det påvist smitte, og barn og ansatte settes i karantene.

- Smittesituasjonen i Drammen kommune ser nå lysere ut enn på ganske lang tid. Vi har fortsatt ikke sett noen markant smitteøkning som følge av påskehøytiden, og dagens smittetall er det laveste siden smitten steg kraftig tidlig i mars, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Det var relativt mange smittetilfeller som ble rapportert sist onsdag og torsdag. Til sammen ble det rapportert 71 smittetilfeller disse to dagene. Ettersom vi har sett et fall de to siste dagene, mener Sagberg det kan være grunn til å tro at de noe høyere tallene rett etter påskeferien, har sammenheng med at en del ventet litt lenger enn normalt med å teste seg og bestilte tid til testing først etter påskeferien. Dermed ble ikke smitten oppdaget så raskt som den kunne ha vært.

- Vi anbefaler alltid innbyggerne våre om å teste seg så fort de får de minste antydninger til luftveissymptomer. Det er den beste måten å få kartlagt smitte, isolert syke personer og satt nærkontaktene deres i karantene. Dermed kan vi bryte smittekjedene, sier Sagberg.

Gjennom påsken ble det registrert en kraftig nedgang i antallet tester. Så smittevernoverlegen har hele tiden vært forberedt på at det kunne komme en smitteøkning igjen når flere testet seg etter påskeferien.

- Antallet som tester seg har økt litt etter påske, men det er fortsatt ikke på det samme nivået som før påske. Derfor har vi ikke like god oversikt over den faktiske smittesituasjonen, sier Sagberg.

Det er fortsatt et høyt smittetrykk. Likevel ser det ut til å gå riktig vei. I forrige uke som var påskeuka og som det ble antatt kunne ha et kunstig lavt antall smittede, rapporterte Drammen kommune i snitt 27,5 nye smittetilfeller pr. dag. Så langt denne uka er det rapportert i snitt 25,5 nye smittetilfeller pr. dag.

- At smittetallene synker denne uka er akkurat det vi håpet. Det er veldig bra, sier Sagberg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 364 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Det er 29 tilfeller færre enn det som ble rapportert for foregående toukersperiode i går, og det laveste tallet på 25 dager.

I går ble det også klart at både Fjell skole, Galterud skole og Drammen videregående skole gjenåpnes kommende uke. På grunn av smittesituasjonen ble alle tre skolene stengt for skoleundervisning fysisk undervisning og den siste uka før påske og har hatt digital undervisning siden da. Alle tre skolene skal drives på rødt tiltaksnivå, i likhet med alle andre skoler i Drammen kommune, de to neste ukene.

Ved både Galterud skole og Drammen videregående skole startes det opp massetesting av elever og lærere. Testen er frivillig, men alle oppfordres til å delta for å bidra til å holde best mulig kontroll på smittesituasjonen. I oppstartsfasen er det personell fra teststasjonen som vil foreta testingen, men det er et mål at man skal kunne utføre testen på seg selv etter hvert.

Massetestingen gjennomføres ved hjelp av en test fra fremre del av nesen. Det tar 15-20 minutter å få svar på hurtigtesten. Hvis en test viser smitte, blir den berørte klassen sendt hjem i karantene. Den som tester positivt på hurtigtesten, må ta en ny, ordinær prøve som sendes til analyse på sykehuset for å bekreftet eller avkreftet resultatet av hurtigtesten, ettersom det kan forekomme at hurtigtestene ikke gir korrekt svar. Elevens foresatte kontaktes og informeres fra kommunens smittesporingsteam. Dersom sykehusets analyser også påviser koronasmitte, må vedkommende isoleres på ordinær måte, mens resten av klassen forblir i karantene og må teste seg på ordinær måte som andre nærkontakter. Dersom sykehusets analyser ikke påviser koronasmitte, anses personen som frisk, og karantene for resten av klassen avblåses.

Smittevernoverlege Einar Sagberg oppfordrer innbyggerne til å følge smittevernreglene og -anbefalingene nøye også i tiden som kommer, slik at smittetrykket reduseres og restriksjonene bli noe mindre inngripende i den enkeltes hverdag. I dag har regjeringen forlenget de strenge koronatiltakene som har vært gjeldende for Drammen kommune siden midten av mars, i ytterligere to uker.

- Vi ønsker alle at det skal bli mulig å slippe opp på de strengeste restriksjonene så fort som mulig. Men slik smittetrykket fortsatt er i Drammen kommune, er det for tidlig å slippe opp her. Vi må nok smøre oss med noe tålmodighet fortsatt, men hvis alle er flinke til å holde god avstand til hverandre og begrense hvor mange man omgås, er det lov å håpe på bedre tider snart. Vi er på god vei mot varmere vær, og det settes nå flere tusen vaksinedoser i uka i Drammen kommune. Så forhåpentligvis blir det snart bedre, sier smittevernoverlegen.

Videreføringen av tiltaksnivå 5A innebærer at innbyggerne i 20 kommuner i Viken må leve med et svært strengt tiltaksnivå i nærmere seks uker. Regjeringen er klar over at dette innebærer en svært stor belastning for innbyggerne. Samtidig mener de at tiltaksnivå 5B er for lavt med tanke på smittesituasjonen i Drammen og de øvrige 19 kommunene som omfattes av restriksjonene.

Det kan imidlertid komme endringer i hvilke tiltak 5A i covid-19-forskriften omfatter. Regjeringen har nå gitt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i oppdrag å vurdere noen midlertidige justeringer av tiltaksnivå 5A som kan tre i kraft allerede neste uke.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 10.00 og 17.00 på lørdager og søndager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3724 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

9. april

20 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Det er kjent smittevei for 18 av dem som nå har fått påvist smitte, mens smitteveien er uavklart for de to siste.

Ved Fjellhagen barnehage er det påvist smitte, og nærkontakter settes i karantene. Ingen av smittetilfellene som rapporteres i dag, berører noen av kommunens skoler eller helseinstitusjoner.

- Vi må fortsatt avvente litt før vi konkluderer om hvordan påsken har påvirket smitteutviklingen i Drammen kommune. Men det er veldig positivt at vi har en god del færre tilfeller enn de to foregående dagene, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

I løpet av de siste to ukene er det påvist 393 nye smittetilfeller. Dette er 28 færre enn det som ble rapportert for foregående toukersperiode, i går, og det er nesten en halvering i løpet av to uker.

- Dagens smittetall er det nest laveste som er rapportert siden vi så den kraftige smitteøkningen for nøyaktig én måned siden. Det er også lavere enn det som ble rapportert gjennom påskedagene. Så hvis vi ser like lave tall, eller gjerne enda lavere tall, de nærmeste dagene, kan vi nærme oss en konklusjon om at smittetrenden er synkende i Drammen kommune. Det er for tidlig å slå fast ennå, men det vil være veldig hyggelig om tallene de nærmeste dagene viser at kommunens innbyggere har fulgt smittevernanbefalingene gjennom påskeferien og dermed ikke bidratt til en ny smitteøkning, sier Johannessen.

Kommuneoverlegen understreker imidlertid at tallene for de foregående 14 dagene viser at smittetrykket i Drammen kommune fortsatt er høyt. Derfor er det nødvendig med gode smitteverntiltak i nokså lang tid fremover. Ett av tiltakene som har vært innført, er rødt tiltaksnivå for smittevern i barnehager og skoler. Tidligere i uka ble rødt tiltaksnivå forlenget for barne- og ungdomsskolene med én uke. Nå er det klart at dette forlenges i ytterligere én uke, og rødt tiltaksnivå på barne- og ungdomsskolene i Drammen kommune gjelder nå fram til og med fredag 23. april. Det samme er besluttet for barnehagene i kommunen. Også for disse blir det rødt tiltaksnivå de to kommende ukene.

Når det gjelder de videregående skolene, så er de på rødt tiltaksnivå ut neste uke. Det er planlagt et vurderingsmøte i midten av neste uke, og etter det blir det avgjort hvilket tiltaksnivå som skal gjelde ved de videregående skolene fremover.

Drammen kommune har stor pågang fra innbyggere som lurer på om de er prioritert for vaksine på grunn av underliggende sykdommer. Det er ikke nødvendig å ta kontakt om dette, ettersom fastlegene sender oversikt til kommunen over hvilke personer som tilhører de ulike prioriterte gruppene.

Kommunens fastleger har gjort en stor innsats med å finne fram til hvem som skal prioriteres for vaksinering på grunnlag av sykdom. Listene med navn som fastlegene har hentet ut fra sine journalsystemer, er oversendt kommunen. Personene som er oppgitt i disse listene, vil motta en SMS med invitasjon til å bestille time til vaksinasjon så snart det er vaksiner tilgjengelige for den gruppen de er prioritert i.

Dersom du er usikker på om fastlegen din kjenner til at du er i en risikogruppe og du ikke blir kalt inn til vaksinasjon når det åpnes for vaksinasjon av den risikogruppen du er i, kan du kontakte fastlegen din.

Ingen mottar vaksine fortere ved å ringe til koronatelefonen eller innbyggertorget. Personene som svarer på disse telefonene, kan ikke påvirke din plass i prioriteringsrekken for vaksinasjon.

I tillegg til personer mellom 65 og 74 år er det nå personer i alderen mellom 18 og 64 med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp som vaksineres. Disse sykdommene/tilstandene er:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Når denne gruppen er ferdigvaksinert, åpnes det opp for vaksinering av øvrige personer med underliggende sykdommer/tilstander. Da vil det først være vaksinering av personer mellom 55 og 64 år med underliggende sykdommer/tilstander, før det blir vaksinering av personer mellom 45 og 54 år med underliggende sykdommer/tilstander og til slutt personer mellom 18 og 44 år med underliggende sykdommer. Personer i disse gruppene har underliggende sykdommer som:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

Når alle med underliggende sykdommer er ferdigvaksinert, åpnes det for vaksinering av de to siste gruppene som foreløpig er prioritert for vaksinering; personer mellom 55 og 64 år uten underliggende sykdommer og deretter personer mellom 45 og 54 år uten underliggende sykdommer.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3708 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

8. april

35 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Det er kjent smittevei for 29 av dem som nå har fått påvist smitte. Smitteveien er ukjent for fire personer, mens den er uavklart for de to siste.

Ved Stenseth skole er det påvist smitte, og én klasse settes i karantene. Ingen andre skoler eller barnehager er berørt av smittetilfellene som rapporteres i dag. Det er heller ikke noen av smittetilfellene som har konsekvenser for kommunens helseinstitusjoner.

- For andre dag på rad har vi et smittetall som ligger midt på 30-tallet. Det er noe høyere enn det vi så gjennom påsken, men samtidig lavere enn det nivået vi hadde inn mot påsken. Vi har vært forberedt på at smittetallene som ble rapportert gjennom påsken, kunne være noe lavere enn det som var reelt. Så foreløpig har vi ikke noe grunnlag for å si at påskeferien har ført noen kraftig smitteøkning, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Men han understreker at smittetallene både i går og i dag med all tydelighet viser hvor krevende det er å redusere smittetrykket.

- Vi har hatt strenge restriksjoner lenge, men likevel sliter vi altså med det som fortsatt må karakteriseres som altfor høye tall. Alle bør nå ha fått med seg at de nye virusvariantene sprer seg mye lettere enn de tidligere variantene. Derfor er det nok fortsatt en god del som med fordel kan redusere antall personer de har kontakt med. Det er krevende å bryte smittekjeder dersom man har kontakt med mange og kanskje heller ikke er så nøye med å holde god nok avstand til hverandre, sier smittevernoverlegen

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 421 nye smittetilfeller. Dette tallet ligger en god del lavere enn i går. Da lå tallet for antall smittede personer den siste to ukersperioden på 461.

- De siste dagene har vi sett et markant fall i antall smittetilfeller påvist de foregående 14 dagene. På ni dager har det falt fra 641 til 421. Det skyldes at det nå er mer enn to uker siden de verste dagene med henholdsvis 96 og 75 rapporterte tilfeller. I tiden som kommer vil ikke dette tallet falle noe særlig, med mindre vi klarer å redusere smittetrykket ganske betydelig. Hvis vi blir liggende på smittetrykket fra de to siste dagene, vil heller dette tallet stige noe i tiden som kommer, sier Sagberg.

Regjeringen lanserte i går sin gjenåpningsplan for Norge. Et av virkemidlene som ble lansert i den forbindelse for å kunne lette på tiltak raskere og holde tilbud åpent, er å iverksette massetesting. Målet er å komme i gang med regelmessig testing på skoler i de kommunene med høyest smittepress blant barn og unge i skolealder.

Det er foreløpig ikke tatt endelig stilling til hvordan denne massetestingen eventuelt kan gjennomføres i Drammen.

- Det vil være en stor logistikkutfordring å teste alle skoleelever i kommunen hver uke. Helsetjenesten er allerede tungt belastet, så vi må se hvordan det kan legges til rette for en mest mulig effektiv og korrekt testing og være sikre på at det er nyttig før vi kan sette i verk dette, sier Sagberg.

Det er foreløpig ikke satt noen konkrete datoer for når de ulike trinnene i regjeringens gjenåpningsplan skal gjennomføres. Barn og unge skal prioriteres først, deretter arbeidsplasser og næringsliv.

Gjenåpningsplanen består av fire trinn, og nedenfor er de ulike tiltakene som planlegges lettet på, listet opp under hvert trinn. Det første trinnet går ut på å reversere alle eller deler av de strenge nasjonale tiltakene som ble innført før påske.

Etter at ett trinn er gjennomført vil det gå minst tre uker før det er aktuelt å ta neste trinn. Årsaken til dette er at nasjonale myndigheter vil se effekten av å lette på noen tiltak før det er aktuelt å lette på noen flere. Før det er aktuelt å gå fra ett til trinn til det neste, vil det gjøres vurdering basert på tre sjekkpunkter:

 • Smittesituasjonen og sykdomsbyrde
 • Kapasiteten i helsetjenesten
 • Status i vaksinasjonen

Selv om det kommer lettelser i de nasjonale smitteverntiltakene, understreker regjeringen at det det fortsatt vil være nødvendig å slå ned lokale utbrudd med lokale eller regionale tiltak. Innbyggerne må derfor være forberedt på at det kan bli enda større forskjeller i smitteverntiltakene i ulike deler av landet. Dette betyr også at regjeringens gjenåpningsplan for Norge ikke nødvendigvis betyr at alle tiltak lettes for alle kommunene i landet samtidig.

- Vi må nok være forberedt på at Drammen og andre store kommuner med høyere smittetrykk på det sentrale østlandsområdet vil gjenåpnes senere enn kommuner i andre deler av landet med lavere smittetrykk. Så ut fra regjeringen signaler må vi alle være forberedt på at det fortsatt vil gå ganske lang tid før lokalsamfunnet vårt er helt gjenåpnet, sier Einar Sagberg.

Selv om det nå er skissert en plan for gjenåpningen må alle være forberedt på at det kan komme endringer i planen. Både statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie uttalte flere ganger i går at det er data og ikke datoer som vil styre gjenåpningen. Det betyr at dersom antall smittede og antall syke ikke går opp som følge av lettelser i ett trinn, er det mulig å gå videre til neste trinn etter minst tre uker. I motsatt fall, hvis antall smittede og syke øker, må vi enten vente på nye lettelser eller være forberedt på at det strammes inn igjen.

Dette er de fire trinnene nasjonale myndigheter har skissert i gjenåpningsplanen:

Trinn 1

Lette på tiltakene som ble innført før påske. Det vil blant annet si å vurdere:

 • Inntil fem gjester i private hjem.
 • Arrangementer som kun samler personer fra én kommune, kan gjennomføres.
 • Skjenking til klokken 22.00, med krav om matservering.
 • Avstandsanbefalingen endres tilbake til én meter.
 • Inntil 100 personer på arrangementer innendørs, som kultur- og idrettsarrangementer, konferanser og gudstjenester, der alle sitter på faste tilviste plasser.
 • Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer ganger 3 kohorter hvis publikum sitter i faste tilviste plasser

Trinn 2

I denne fasen vil det åpnes for følgende ting:

 • Økt fysisk undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler.
 • For besøk i private hjem åpnes det forsiktig fra fem til ti gjester.
 • For private arrangementer i leide lokaler vil det bli åpnet for inntil 20 personer
 • Skjenketiden utvides til klokken 24.00, og kravet om matservering fjernes.
 • Arrangementer kan gjennomføres med 200 personer innendørs der alle sitter på faste tilviste plasser.
 • Barn og unge vil kunne delta på arrangementer og organisert trening innenfor kommunen. Innendørs vil det være en antallsbegrensning på 100.
 • For voksne i breddeidretten åpnes det gradvis for organisert trening både ute og inne i grupper på inntil 20 personer. Helsemyndighetene vil innen midten av april foreslå en modell for gjenåpning av breddeidretten.
 • Reiser innenlands kan gjennomføres.
 • Rådet om å unngå reiser til utlandet opprettholdes, med mindre reisen er strengt nødvendig. Det vil fortsatt være stenge krav om karantene og testing for de som kommer inn i landet
 • Det vil komme lettelser for familiebesøk fra utlandet, både fra EØS-området og tredjeland. Det vil blant annet bli vurdert åpning for innreise for kjærester og besteforeldre.
 • Det vil også komme lettelser for prioriterte grupper med arbeidsreisende fra utlandet.

Trinn 3

I denne fasen vil det kunne lempes ytterligere på restriksjoner både i det private og det offentlige rom:

 • Det åpnes for at man kan ha 20 gjester hjemme
 • 50 personer skal kunne møtes på private arrangementer i leide lokaler
 • For offentlige arrangementer vil det bli gjort egne vurderinger som knyttes opp mot eventuell bruk av hurtigtester og koronasertifikat
 • Det blir normale skjenketider, men det vil fortsatt være krav om registering og god avstand mellom gjester
 • Det vil fortsatt være et ønske at flest mulig jobber på hjemmekontor
 • I breddeidretten for voksne vil det bli vurdert å åpne gradvis for seriespill og øvrige konkurranser
 • Toppidrettsutøvere kan nå drive tilnærmet normal idrettsaktivitet
 • Det vil også åpnes for mer utenlandsreiser, men med fortsatt krav til karantene og testing. Disse kravene kan imidlertid bli endret fra i dag. Også for reiser utenlands vil det vurderes hvordan koronasertifikatene kan brukes
 • Det vil også åpnes for mer normal arbeidsinnvandring.

Trinn 4

Mye vil kunne være tilnærmet som normalt, men det vil fortsatt være krav til smitteverntiltak:

 • Holde avstand
 • Holde seg hjemme når man er syk eller i karantene.
 • Det kan fortsatt være behov for noe hjemmekontor
 • Det vil fortsatt være antallsbegrensninger knyttet til store offentlige arrangementer og breddeidrett- og fritidsaktiviteter, men det må vurderes løpende.
 • Det kan fortsatt være aktuelt med innreiserestriksjoner, særlig for reisende fra tredjeland. Man må regne med at det kan være krav om karantene og test for reisende fra enkelte områder. Også reglene som gjelder for innreise, må løpende vurderes.

For å kunne dokumentere vaksinasjon, koronatestresultat eller naturlig immunitet etter gjennomgått covid-19, jobbes det med et koronasertifikat. Norge deltar også i det europeiske arbeidet med koronasertifikater, og den norske løsningen vil være i tråd med EUs Digitale grønne sertifikat. Regjeringen utreder også om en forenklet utgave av et koronasertifikat kan brukes nasjonalt for å kunne åpne opp mer og raskere, gjennom digital dokumentasjon av test- og vaksinestatus.

For mer informasjon om regjeringens plan for gjenåpningen av samfunnet: Sammen ut av krisen 

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

 • Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
 • Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3688 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

7. april

36 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Det er kjent smittevei for 27 av dem som nå har fått påvist smitte. Smitteveien er ukjent for åtte personer, mens den er uavklart for den siste.

Ved Losjeplassen hjemmesykepleie og nattjenesten må flere ansatte ut i karantene etter smittetilfeller. Også ved Lilleløkka barnehage må flere barn og ansatte i karantene etter påvist smitte. Ingen av kommunens skoler berøres av smittetilfellene som rapporteres i dag.

- Vi legger ikke så stor vekt på rapporterte tall fra enkeltdager, men var forberedt på at vi kunne se et høyere tall i dag enn de foregående dagene. 36 tilfeller er en god del høyere enn i går, men vi ser heldigvis ikke den samme kraftige veksten som vi så i antall smittetilfeller rett etter vinterferien. Vi håper selvfølgelig at de nærmeste dagene heller ikke vil vise noen kraftig økning i antall smittetilfeller, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

I løpet av den første hverdagen etter vinterferien ble det påvist 43 nye smittetilfeller. Den første hverdagen etter påskeferien er det altså påvist 36 tilfeller. Så forskjellen i antall smittetilfeller rett etter feriene er altså ikke spesielt stor. Det er imidlertid en vesentlig forskjell, og det er smittetrykket i samfunnet i forkant av økningen i rapporterte koronatilfeller. Fram til uka etter vinterferien ble det med et par unntak rapportert om bare et fåtall nye smittetilfeller pr. dag i rundt halvannen måned. Nå har vi en måned bak oss med enormt mange smittetilfeller.

- Det er selvfølgelig for tidlig å konkludere noe om hvordan årets påskeferie har påvirket smittespredningen. Men det er tross alt positivt at smitteøkningen sammenlignet med den foregående uken ikke er større. De foregående sju dagene rapporterte vi i gjennomsnitt 25 nye smittetilfeller pr. dag, og de sju dagene før det igjen ble i gjennomsnitt rapportert 40 nye tilfeller om dagen. Vi regner fortsatt med at det vil gå noen dager før vi kan si noe om smittetrenden etter påskeferien, sier kommuneoverlegen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 461 nye smittetilfeller. Dette er fire flere enn det som ble rapportert for de foregående to ukene i går. Smittetrykket i Drammen kommune ligger veldig høyt, og det vil kreve en stor innsats for å redusere dette.

I dag legger regjeringen fram sin plan for gjenåpningen av det norske samfunnet. Assisterende helsedirektør Espen Nakstad har nylig sagt at Norge som helhet må ned under 200 smittetilfeller om dagen før gjenåpning er aktuelt. Dersom regjeringen stiller seg bak helsemyndighetenes vurderinger for å gjenåpne samfunnet, tilsvarer det at smittetrykket i Drammen kommune anslagsvis må ligge stabilt godt under ti.

- Vi var der i en lang periode fra slutten av januar og fram til begynnelsen av mars. Men med de smittetallene vi har og den virusvarianten som dominerer nå, er det dessverre ganske langt fram til et stabilt smittetall som ligger såpass lavt. Men vi må tilbake til så lave smittetall dersom vi skal kunne nærme oss en normal hverdag igjen. Så vi har alle en veldig stor innsats foran oss, sier kommuneoverlegen.

Det er tidligere besluttet at både barneskolene, ungdomsskolene og de videregående skolene i Drammen kommune skal ha rødt smittevernnivå fram til og med fredag 9. april. Det er nå besluttet å videreføre rødt smittevernnivå i ytterligere én uke, altså fram til og med fredag 16. april.

- Vi viderefører rødt smittevernnivå fordi det fortsatt er nokså mange smittetilfeller blant barn og unge. Det har nå kommet en ny smittevernveileder for skolene med noen krav til forsterkede smitteverntiltak. Det er tre skoler som er stengt for undervisning på skolen denne uka. Men for de øvrige skolene skal rødt smittevernnivå være tilstrekkelig for å redusere smittefaren mellom både elever og lærere, dersom man følger reglene og anbefalingene, sier John David Johannessen.

Barnehagene har også rødt tiltaksnivå fram til og med 9. april, og det vil senere denne uka bli gjort en vurdering av videre tiltaksnivå for barnehagene.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen

Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3653 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

6. april

21 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Smitteveien er kjent for 16 av dem, mens den foreløpig er ukjent for de fem øvrige.

Av kommunale virksomheter er Nattjenesten berørt ved at en ansatt har fått påvist smitte. Både brukere og ansatte settes i karantene.

- Smittetallet som rapporteres i dag, er det nest laveste som er registrert i løpet av ett døgn, siden smitten steg kraftig for nøyaktig fire uker siden. I løpet av noen dager ser vi om smittetrykket reelt sett er på vei nedover, eller om det stiger igjen som følge av påskeferien, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Selv om dagens smittetall er det nest laveste på fire uker, ligger det fortsatt altfor høyt. 1. desember ble det rapportert om 24 nye smittetilfeller, men etter denne datoen og fram til 8. mars, som var den første dagen med kraftig økning i smittetallet igjen, var det ingen dager med mer enn 21 smittetilfeller.

- Fram til smitteøkningen for fire uker siden gikk vi altså over tre måneder uten en eneste dag med mer enn 21 smittetilfeller. Vi må ikke la oss lure av de høye smittetallene vi har hatt de siste ukene, til å tro at vi har lave smittetall nå. 21 tilfeller i løpet av ett døgn er fortsatt for høyt, og et slikt gjennomsnitt innebærer nærmere 300 smittetilfeller i løpet av en 14-dagersperiode. Det er ingen tvil om at vi fortsatt har en stor jobb foran oss for å redusere smittetrykket i Drammen kommune betydelig, sier kommuneoverlegen.

I påskeuka var antallet gjennomførte tester ved teststasjonen på Sundland og den mobile teststasjonen omtrent halvert sammenlignet med den siste uka før påsken. Ut fra antallet tester som er gjennomført, er det et relativt høyt antall som har fått påvist koronasmitte. Dette bekrefter at det er en god del smitte ute i samfunnet fortsatt, og når det er færre som tester seg, øker også risikoen for at en del smittetilfeller ikke fanges opp. Det knytter seg derfor en nokså stor usikkerhet til om de siste dagenes smittetall gir et reelt bilde av det nåværende smittetrykket. De kommende dagene vil vise om smitten faktisk er på vei ned eller om smittetallene har vært lave som følge av at færre tester seg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 457 nye smittetilfeller. I går var det tilsvarende tallet 532. Årsaken til den store endringen er smittetallet som ble rapportert for 15 dager siden. 23. mars ble det rapportert om 96 nye smittetilfeller. Dette tallet er ikke lenger med i tallene for den foregående 14-dagersperioden, og derfor blir endringen såpass stor.

Med såpass mye smitte som det er rundt omkring i kommunen, oppfordrer kommuneoverlegen alle til å være ekstra påpasselige og forsiktige også i den kommende tiden. Regjeringen har videreført de nasjonale anbefalingene og reglene fram til og med onsdag 14. april. Kommuneoverlege John David Johannessen vil ikke spekulere i hva regjeringen viderefører av tiltak nasjonalt og regionalt og hva som eventuelt kan bli endret om en ukes tid.

- Men signalene fra nasjonale helsemyndigheter er at smittesituasjonen fortsatt er såpass krevende at det neppe er rom for de store lettelsene. Vi må nok være forberedt på mange og inngripende smitteverntiltak også den kommende tiden, samtidig som vi selvfølgelig håper at også vaksinering og varmere vær bidrar til å redusere smittespredningen og risikoen for alvorlig sykdom, slik at samfunnet kan åpnes igjen etter hvert, sier Johannessen.

Kommunedelen Danvik/Austad/Fjell var hardt rammet av koronasmitte før påske. Dette førte blant annet til at både Fjell skole og Galterud skole ble stengt for undervisning, og elevene fikk hjemmeundervisning. Også barnehagene i Fjell skolekrets ble stengt i påskeuka. I tillegg var Drammen videregående skole rammet av mange smittetilfeller og ble også stengt for undervisning.

Av hensyn til smittesituasjonen videreføres stengingen av både Fjell skole, Galterud skole og Drammen videregående skole den første uka etter påskeferien.

I mars ble det påvist koronasmitte hos rundt ni prosent av elevene på Galterud skole, og rundt ti prosent av elevene på Fjell skole. Det har vært mange smittede både på 1.-4.-trinn og på 5.-7. trinn, og Fjell skole vurderes derfor som en helhet. Smittespredningen i området er fortsatt utbredt, og vurderingen som er gjort av kommuneoverlegen og smittevernoverlegen, er at tilstedeværende undervisning uten tvil vil bidra til å opprettholde smittespredningen.

- Rødt tiltaksnivå etter revidering av smittevernveilederen for skolene vil bidra godt, men anses ikke å være tilstrekkelig med den smittehyppigheten som har vært blant elevene på disse skolene. Situasjonen lokalt på Fjell krever sterkere tiltak på skolene enn det som rødt nivå innebærer, sier Johannessen.

Blant de videregående skolene har Drammen videregående hatt en stor smitteutfordring. Dette er en stor skole som samler elever fra hele kommunen, og i mars har rundt 2,5 prosent av elevene vært smittet. Aldersgruppen som går på videregående skole, har vært sentral i smittebølgen i denne perioden, og i uke 13 er det fortsatt denne aldersgruppen som dominerer oversikten over nye smittetilfeller.

For å stoppe den pågående smittespredningen i kommunen, vurderes det nødvendig å stoppe denne møteplassen. Erfaringene fra flere tidligere ferieperioder er at det kommer en smitteøkning i denne aldersgruppen de første to ukene etterpå.

- Det er behov for å kontrollere smittespredningen, og da må vi gjøre det som er mulig for å unngå en større spredning av smitten på Drammen videregående skole, sier Johannessen.

I dag gjenopptas vaksineringen i Drammen kommune, og det er rundt 4300 vaksinedoser som skal settes denne uka. Etter vaksineringen i forrige uke oppdaget kommunen at rundt ti personer som ennå ikke er i prioriterte grupper for vaksinering, hadde bestilt time til vaksinering og fått vaksinen. For å unngå at dette skjer igjen er det besluttet å gjøre endringer i hvem som kan bestille tid til vaksinering.

Ettersom kommunen har oppdaget tekniske smutthull og at funksjonen som var ment for innbyggere som trenger hjelp med timebestilling, ble misbrukt eller misforstått, er innstillinger i systemet for bestilling av tid til vaksinering endret. Dette betyr at SMSen man mottar om timebestilling, heretter er personlig og kan kun brukes av den som mottar den. Funksjonen hvor man kunne bestille vaksinasjonstid på vegne av en pårørende er fjernet.

Alle som har registrert at de ønsker koronavaksine, er blitt bedt om å oppgi et telefonnummer hvor det kommer informasjon om bestilling av tid til vaksinasjon. Dersom du har registrert ditt eget telefonnummer, får du din personlige lenke sendt dit, og du kan bestille tid til deg selv for vaksinering. Dersom du har registrert telefonnummeret til en pårørende eller annen bekjent, vil vedkommende motta en SMS med dine initialer. Du eller dere må da ringe vaksinetelefonen (32 04 44 44) for å bestille time.

Kommunen mottar lister fra fastleger på personer i risikogrupper, og disse mottar SMS med lenke direkte fra kommunen, uten at de har oppgitt at de ønsker vaksine. SMSen er personlig også for disse og kan nå kun benyttes av den som mottar den.

- Noen kan kanskje oppleve det som litt mer tungvint at man ikke kan bestille tid til vaksinering på vegne av andre, men vi må sikre at de som er i de prioriterte gruppene for vaksinering, får vaksinen. Derfor er vi nødt til å gjøre disse endringene når det har vært mulig å enten misbruke eller misforstå systemet, sier Kristina Vejlgaard som er koordinator for koronavaksineringen i Drammen kommune.

Testing

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

 • Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
 • Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3617 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

5. april

25 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Smitteveien er kjent for 23 av dem, mens den foreløpig er ukjent for de to øvrige.

Ved hjemmesykepleien Landfalløya har en bruker fått påvist koronasmitte. Seks ansatte settes i karantene som følge av dette smittetilfellet. Ved hjemmesykepleien Hamborgstrøm har en ansatt fått påvist smitte. Fem brukere og fem ansatte settes i karantene.

Det er også påvist et smittetilfelle som berører Dampsentralen barnehage. Tre barn og fire ansatte settes i karantene som følge av dette smittetilfellet.

- Vi fått påvist 180 nye smittetilfeller i løpet av påskeuka. Til sammenligning hadde vi 352 smittetilfeller uka før påske. Antallet smittetilfeller er nesten halvert, men samtidig er det ingen tvil om at smittetrykket fortsatt er høyt i Drammen kommune når vi skal tilbake til hverdagen etter påskeferien. Derfor må vi være forberedt på at den innsatsen vi la ned i ukene fram til påsken, må fortsette også den nærmeste tiden, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

I løpet av den foregående toukersperioden er det påvist 532 nye smittetilfeller. Dette er det samme tallet som ble rapportert i går. Dette er første gang på ti dager at tallet på antall smittede de siste 14 dagene ikke faller. Det er imidlertid ikke noe grunnlag for å si om smittenedgangen er i ferd med å flate ut eller ikke.

- Den kommende uka når mange er tilbake fra påskeferien, vil gi oss svar på hvordan smittetrenden utvikler seg. Vi forventer at innbyggerne våre har fulgt de tydelige anbefalingene fra nasjonale helsemyndigheter, og da bør vi i utgangspunktet se en ytterligere reduksjon i smittetallene. Samtidig vet vi at ferieperioder tidligere har gitt økning i smitte og forberedt på at smitten kan stige etter en ferietid hvor mange har reist til andre regioner, sier kommuneoverlegen.

Han minner om at kommunens testkapasitet er veldig god og at alle med svært lette luftveissymptomer eller sår hals må bestille time til koronatesting før de går tilbake på jobb, skole eller barnehage etter påskeferien.

Det er nå satt like i underkant av 17.000 vaksinedoser i Drammen kommune. I uke 13 ble 2055 personer vaksinert, og denne uka mottar kommunen rundt 4300 vaksinedoser. Rundt 1500 vaksinedoser går til andregangsvaksinering mens rundt 2800 innbyggere får sin første vaksinedose.

Denne uka er det vaksinering i Drammenshallen onsdag, torsdag og fredag, i samfunnshuset i Mjøndalen tirsdag og torsdag og i Ebbestadhallen i Svelvik på tirsdag.

I forbindelse med høytider er det ofte en del som har behov for å snakke med andre. En rekke hjelpetelefoner er åpne gjennom påsken. Oversikten over de ulike hjelpetelefonene finner du her: Trenger du noen å snakke med i påsken?

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Fra og med skjærtorsdag og til og med andre påskedag er koronatelefonen betjent mellom klokka 10.00 og 17.00.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

Mandager:
Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Tirsdager:
Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Onsdager:
Kl. 0830-1100: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Torsdager:
Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Fredager:
Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3596 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

4. april

29 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Smitteveien er kjent for 24 av dem, mens den foreløpig er ukjent for de fem øvrige.
Ingen av dagens smittetilfeller får konsekvenser for barnehager, skoler eller helseinstitusjoner.

- Ut fra utviklingen de siste dagene hadde vi nok alle håpet at smittetallet nå skulle ligge på nedre del av 20-tallet eller kanskje aller helst bevege seg under 20. Vi har hatt flere uker med strenge restriksjoner, og oppfordringene om å holde god avstand og begrense all sosial kontakt har vært gjentatt mange ganger. Derfor kan dager med høyere antall smittede oppleves som et tilbakeslag, selv om det ikke er grunn til å legge stor vekt på smittetall på enkeltdager, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 532 nye smittetilfeller i Drammen. Dette tallet synker for niende dagen på rad, men det ligger fortsatt veldig høyt. Et høyere smittetall for den foregående toukersperioden er bare registrert 29 ganger tidligere. Det er nå 13 måneder siden koronasmitten ble registrert i Drammen kommune, og dette betyr altså at for 12 av de 13 månedene har smittetallet for de foregående 14 dagene ligget lavere enn nå.

- Vi er nødt til å redusere smittetrykket ytterligere. Det daglige smittetallet ligger for høyt til at vi kan være trygge på å holde kontrollen på smittespredningen. Dessuten vil såpass høye smittetall etter all sannsynlighet kreve strenge restriksjoner også i tiden som kommer. Så jo lenger tid det tar å redusere smittetrykket, jo vanskeligere blir det å lette på restriksjonene som vi alle kjenner i hverdagen vår, sier kommuneoverlegen.

Han viser til helsedirektør Bjørn Guldvogs uttalelser om at vi sannsynligvis må belage oss på strenge tiltak gjennom april og at vi kanskje kan håpe på lettelser mot midten eller slutten av mai, dersom smittetallene går ned og vaksineringen følger den skisserte fremdriftsplanen.

Når smittetallene ligger såpass høyt langt inn i påskehøytiden, er det grunn til å være litt bekymret for hvordan det blir når påskeferien er over og man skal tilbake på jobb, skole og barnehage.

- Vi fryktet en smitteøkning etter julefeiringen, da mange hadde møttes til juleselskaper. I Drammen opplevde vi at nedgangen i smittetilfeller som vi hadde før jul, stoppet opp etter ferien, og smitten fortsatte å spre seg i januar. Vi kan håpe at smittetallene ikke stiger etter påskeferien, men det er høyere smittetrykk i samfunnet generelt nå enn det var gjennom jula, så vi må nok være forberedt på at vi kan komme til å se nokså høye smittetall den nærmeste tiden, sier Johannessen.

Det ventes at mange vender hjem etter påskeferien i løpet av første og andre påskedag. Kommuneoverlegen har en innstendig oppfordring til alle som skal tilbake på jobben, skolen eller i barnehagen på tirsdag.

- Mange har fortsatt hjemmekontor, men det er også en del som skal møte fysisk på arbeidsplassen. Har du de minste tegn til luftveissymptomer eller sår hals, må du teste deg for koronasmitte før du møter på jobb eller går på skolen eller i barnehagen igjen. Hvis vi skal klare å begrense smittespredningen ytterligere, er vi helt avhengige av at vi unngår større smitteutbrudd på arbeidsplasser, på skoler eller i barnehager. Så nå er det utrolig viktig at alle har en særdeles lav terskel for å teste seg. Kommunens testkapasitet er veldig god, testen er gratis og rask å gjennomføre, og du får svar på om du er smittet eller ikke i løpet av kort tid, sier kommuneoverlegen.

I forbindelse med høytider er det ofte en del som har behov for å snakke med andre. En rekke hjelpetelefoner er åpne gjennom påsken. Oversikten over de ulike hjelpetelefonene finner du her: Trenger du noen å snakke med i påsken?

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Fra og med skjærtorsdag og til og med andre påskedag er koronatelefonen betjent mellom klokka 10.00 og 17.00.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3571 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

3. april

23 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 21 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens én person har fått påvist smitte etter reise i utlandet. For den siste personen er smitteveien foreløpig ukjent, men her pågår fortsatt smittesporingen.

Ingen av dagens smittetilfeller får konsekvenser for barnehager, skoler eller helseinstitusjoner.

- Fire av de fem siste dagene har vi hatt et smittetall rundt midten av 20-tallet, og det er positivt etter tre uker med et gjennomsnittstall pr. dag på rundt 45. Men vi må redusere tallet en god del til før vi kan si at smittetrykket er lavt igjen i Drammen kommune, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 543 nye smittetilfeller. Dermed faller dette tallet for åttende dagen på rad.

De siste dagene er det ikke bare smittetallene, men også testtallene som har sunket markant. På torsdag var det 366 personer som ble testet for koronasmitte ved kommunens teststasjon på Sundland og den mobile teststasjonen. Dette er det laveste antallet tester som er gjennomført i løpet av én dag i Drammen kommune siden mandagen i uke 9 som var vinterferieuka, altså én uke før smittetallet steg kraftig.

- Vi har et relativt høyt antall smittede ut fra hvor mange som har testet seg. Dette er en bekreftelse på at det fortsatt er en del smitte ute i samfunnet, og jo færre som tester seg, jo større er også usikkerheten knyttet til om det er en del smittetilfeller som ikke fanges opp i tide, sier kommuneoverlegen.

Johannessen ser noen klare likhetstrekk mellom testtallene i julehøytiden og påskehøytiden.

- Det er færre som tester seg når det er ferie og fridager. I tillegg er det nå vi forventer å se en stadig tydeligere effekt av de inngripende restriksjonene som berører oss alle. Disse tiltakene skal redusere smittetrykket, dersom innbyggerne følger dem slik vi håper og tror. Dermed vil det i utgangspunktet også være færre som har behov for å teste seg. Dessuten var det mange barn og voksne ved en lang rekke skoler og barnehager som ble satt i karantene som følge av smittetilfeller før påske. De ble bedt om å teste seg to ganger hver. Nå er det ikke så mange skoleklasser eller barnehageavdelinger som settes i karantene, og da er færre som blir bedt om å teste seg, uavhengig av symptomer. Dermed kommer det en naturlig nedgang i antall tester som blir gjennomført, sier kommuneoverlegen.

Han gjentar beskjeden til innbyggerne som vi må samarbeide om for å få stanset virusspredningen.

- Det er noen enkle regler som absolutt alle oppfordres til å følge. Hold minst to meter avstand til alle andre enn dem du bor sammen med. Begrens sosial omgang og ikke gå på besøk til hverandre. Hold deg hjemme hvis du er syk, og bestill tid til testing hvis du har lette luftveissymptomer eller sår hals. Hvis du gjør dette, så bidrar du på en veldig god måte til å begrense virusspredningen, sier John David Johannessen.

I forbindelse med høytider er det ofte en del som har behov for å snakke med andre. En rekke hjelpetelefoner er åpne gjennom påsken. Oversikten over de ulike hjelpetelefonene finner du her: Trenger du noen å snakke med i påsken?

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Fra og med skjærtorsdag og til og med andre påskedag er koronatelefonen betjent mellom klokka 10.00 og 17.00.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3542 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

2. april

24 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. For 16 av dem er smitteveien kjent. I tillegg har én person fått påvist smitte etter reise i utlandet. Smitteveien er ukjent for seks personer, mens smittesporingen fortsatt pågår for den siste som nå har fått påvist koronasmitte.

- Dagens smittetall bekrefter den utviklingen vi har sett de siste dagene. For første gang på tre uker har vi nå et gjennomsnittlig smittetall pr. dag over en sjudagersperiode som ligger lavere enn 30. Så forhåpentligvis kan vi fortsette denne utviklingen også de kommende dagene og ikke minst etter påske når mange vender hjem fra påskeferien og skal tilbake på jobb og skole, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Selv om 24 nye tilfeller tyder på en positiv utvikling i smittesituasjonen i Drammen kommune, er det ingen tvil om at smittetrykket fortsatt er høyt, og det er fortsatt en stor jobb som må gjøres for å redusere smittetrykket ytterligere.

I desember, januar og februar som lenge var antatt å bli krevende måneder under pandemien, ble det ikke rapportert om så mange som 24 nye smittetilfeller i løpet av ett døgn én eneste gang. At smittetallene nå ligger høyere enn det gjorde gjennom alle de tre vintermånedene, bekrefter at situasjonen fortsatt er alvorlig og vil kreve mye av alle sammen.

- Vi skal selvfølgelig ta med oss alle positive tegn i smitteutviklingen. Men det er viktig at vi bruker dette som motivasjon til å holde ut i kampen mot spredningen av koronaviruset og ikke la det bli et argument til å slippe opp og ta smitteverntiltakene mindre på alvor. Da er veien tilbake til veldig høye smittetall og et stort antall innbyggere i karantene dessverre veldig kort, sier kommuneoverlegen.

I løpet av den siste 14-dagersperioden er det påvist 572 nye smittetilfeller. Dette er 13 færre tilfeller enn det som ble rapportert for den foregående toukersperioden i går. Kommuneoverlegen har forventninger om at dette tallet fortsetter å synke de kommende dagene ettersom det var svært høye tall i begynnelsen av den 14-dagersperioden vi nå har bak oss.

- Fra begynnelsen av februar og fram til vi fikk den kraftige smitteøkningen tidlig i mars, rapporterte Drammen kommune hver eneste dag i over en måned om færre enn 100 smittetilfeller de forutgående 14 dagene. Da smittetrykket var lavest i februar, ble det 23. februar rapportert om 15 tilfeller den foregående toukersperioden. Dette viser hvor fort smittetallene steg og hvilken enorm jobb vi fortsatt har foran oss får å få tallene langt nok ned igjen. Det er dessverre sånn at smittetrykket kan stige veldig fort, men det er tidkrevende å få det ned igjen, sier John David Johannessen.

Han minner om at teststasjonene er åpne gjennom hele påsken og at det fortsatt er like viktig å teste seg for å avdekke smitte. Smittetilfeller som ikke fanges opp tidlig, kan spre smitte til mange andre, og dermed kan det også føre til nye smitteutbrudd.

- Vi vet at mange har få og svake symptomer. Da kan det være vanskelig å avgjøre om det er en lett forskjølelse eller koronasmitte. Men jeg vil oppfordre alle til å ta en koronatest fremfor å se an formen og kjenne hvordan det utvikler seg. Testen er gratis, den er raskt gjort og du får svar på testen i løpet av kort tid. Både for deg selv og alle andre er det bra om du får avklart om du er smittet av koronaviruset eller ikke dersom du hoster og harker eller er litt forkjølet, sier kommuneoverlegen.

I forbindelse med høytider er det ofte en del som har behov for å snakke med andre. En rekke hjelpetelefoner er åpne gjennom påsken. Oversikten over de ulike hjelpetelefonene finner du her: Trenger du noen å snakke med i påsken?

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Fra og med skjærtorsdag og til og med andre påskedag er koronatelefonen betjent mellom klokka 10.00 og 17.00.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen som normalt gjennom påskeuka. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

Mandager:
Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Tirsdager:
Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Onsdager:
Kl. 0830-1100: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Torsdager:
Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Fredager:
Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3519 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

1. april

24 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 18 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien foreløpig er ukjent for de siste seks. For flere av dem er ikke smittesporingen fullført.

To barnehager og én skole er berørt av smittetilfeller som rapporteres i dag. Ved både Danvik barnehage og Teknabarnehagen Tellus må både barn og ansatte i karantene. I tillegg må en skoleklasse ved Brandengen skole i karantene.

Ingen av kommunes helseinstitusjoner berøres av smittetilfellene som rapporteres i dag.

- Siden smitten økte kraftig for drøye tre uker siden er det bare to ganger rapportert om færre smittetilfeller enn i dag. Det er selvfølgelig positivt at antallet som får påvist smitte, går nedover. Dette er vi veldig glade for etter flere uker med sterke restriksjoner. Men samtidig oppfordrer vi alle innbyggerne våre til å være ytterst påpasselige og gjøre det de kan for å beskytte seg mot smitte. Vi regner fortsatt med at det er en del smitte som ikke fanges opp, så alle må være klar over at det er en del smitte ute i samfunnet, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

For bare noen dager siden var det i gjennomsnitt påvist i overkant av 50 smittetilfeller om dagen over en sjudagersperiode. Nå er tallet nede i drøye 30 for de foregående sju dagene. Og i løpet av de siste 14 dagene er det nå påvist 585 nye smittetilfeller. Dette er 102 tilfeller færre enn det som ble rapportert for den foregående toukersperioden for seks dager siden.

- Isolert sett er det ingen tvil om at tallene har gått i riktig retning de siste dagene. Men vi er altså usikre på om dette faktisk betyr at smittetrykket er fallende og det er færre som smittes, eller om det er færre som tester seg som følge av påskeferien og at vi dermed ikke fanger opp alle smittetilfellene. Vi håper selvfølgelig at smittetrykket er i ferd med å reduseres, men er ikke sikre på at dette er tilfellet. I verste fall kan vi få en reprise på ukene etter vinterferien når alle er tilbake fra påskeferien og skal tilbake på jobb og skole, sier kommuneoverlegen.

I mars ble det til sammen påvist 1062 nye smittetilfeller. I løpet av denne måneden ble det høyeste tallet på antall smittede i løpet av ett døgn registrert. 23. mars ble det rapportert om 96 nye smittetilfeller i løpet av det foregående døgnet. Sett under ett ble det likevel ikke den verste måneden under pandemien. November er fortsatt den måneden med flest registrerte smittetilfeller. Da ble det til sammen meldt om 1130 nye smittetilfeller.

- Det er to måneder som skiller seg veldig negativt ut. Både november og mars har vært svært krevende måneder med mange smittede og et veldig høyt antall personer i karantene. Vi vet at virusvariantene som dominerer nå, smitter mye lettere enn tidligere varianter. Derfor er vi på ingen måte gjennom denne pandemien ennå, sier John David Johannessen.

Hvis det ikke kommer en oppblomstring igjen etter påskeferien, men antall nye smittetilfeller fortsetter å falle, mener kommuneoverlegen det er grunn til å håpe at vi kan se lyset i tunnelen, selv om ingen må tro at pandemien på noen måte er over ennå.

- Erfaringen fra i fjor var at varmere vær reduserte smittespredningen. Det tror vi skjer i år også, selv om det er snakk om en annen virusvariant. I tillegg er det nå ganske mange som er blitt vaksinert, og i løpet av de kommende ukene er det mange nye som får sin første vaksinedose. Vi kan aldri være sikre, men hvis det ikke kommer en ny smittebølge som følge av påskeferien og vi får vaksinert mange nok i månedene fram til sommerferien, kan vi håpe på at vi unngår nye smittebølger, sier Johannessen.

Han understreker imidlertid at smitten raskt kan blomstre opp igjen, dersom hver enkelt ikke følger smittevernanbefalingene og -reglene så godt som vi bør. Alle som ikke er vaksinerte, må fortsatt belage seg på å holde god avstand til alle andre enn dem man bor sammen med. Dette vil gjelde selv om det blir varmere i været og smittetrykket reduseres. I tillegg gjelder fortsatt anbefalingene om å begrense sosial kontakt så mye som mulig og unngå besøk i hjemmet.

- Alle lenger etter sosial kontakt. Alle savner å ha besøk eller gå på besøk til familie og venner. Det er forståelig når vi har levd med pandemien i over ett år. Men hold ut i noen måneder til, og så er vi forhåpentligvis gjennom den veldig krevende perioden, sier kommuneoverlegen og håper alle har lært en del av de siste ukene.

- Vi advarte tidligere i vinter om at vi kunne ha noen veldig krevende uker foran oss, selv om smittetrykket var lavt og restriksjonene ganske få i Drammen kommune. De advarslene viste seg å være velbegrunnet. Jeg håper alle husker de ukene vi nå har vært gjennom, når vi får ned smittetrykket igjen. Vi er ikke gjennom pandemien, og det skal ikke mye til for at smitten blusser opp igjen. Det er bedre å være litt forsiktige en liten stund til, og så kan vi forhåpentligvis leve mer normalt igjen når vi har fått vaksineringen er fullført. Ingen ønsker en ny smittebølge som den vi har vært gjennom nå, sier han.

I forbindelse med høytider er det ofte en del som har behov for å snakke med andre. En rekke hjelpetelefoner er åpne gjennom påsken. Oversikten over de ulike hjelpetelefonene finner du her: Trenger du noen å snakke med i påsken?

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Fra og med skjærtorsdag og til og med andre påskedag er koronatelefonen betjent mellom klokka 10.00 og 17.00.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen som normalt gjennom påskeuka. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

Mandager:
Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Tirsdager:
Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Onsdager:
Kl. 0830-1100: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Torsdager:
Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Fredager:
Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3495 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

31. mars

30 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. For 22 av dem er smitteveien kjent, mens den foreløpig er ukjent for de siste åtte. For noen av disse åtte pågår smittesporingen fortsatt. To av dem som har fått påvist smitte, er blitt smittet i forbindelse med reiser i utlandet.

Dagens smittetilfeller får konsekvenser for én barnehage og to skoler. Ved Lilleløkka barnehage må både barn og ansatte i karantene, mens ved Brandengen skole og Åssiden videregående skole er det smittetilfeller som fører til forlenget karantene for elever og lærere.

Ingen av kommunens helseinstitusjoner berøres av smittetilfellene som rapporteres i dag.

- 30 nye smittetilfeller viser at smittetrykket fortsatt er høyt i Drammen kommune, selv om det heldigvis er lavere enn vi har sett de siste ukene, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 609 nye smittetilfeller. Dette tallet synker for femte dag på rad. I utgangspunktet er det et positivt tegn, men smittevernoverlegen mener det er
for tidlig å konkludere med at smittetrykket er på vei ned.

- Vi har hatt strenge restriksjoner over lengre tid, så vi bør se effekten av disse tiltakene nå. Sånn sett er det naturlig at smittetallene synker. Men på samme måte som vi var tilbakeholdne med å trekke for raske konklusjoner rundt jule- og nyttårshøytiden, er vi forsiktige med å konkludere nå. De siste dagene har vi sett en markant nedgang i antallet som tester seg. Derfor vil vi nok se an smitteutviklingen gjennom påsken før vi konkluderer med om smittetrykket har falt eller ikke, sier Sagberg.

Han innrømmer at selve påsken utgjør et stort usikkerhetsmoment. Påskedagene er en tid hvor mange tradisjonelt møtes. Men i år er det gitt tydelige anbefalinger om å begrense sosial kontakt mest mulig. For at smittetallene skal kunne synke videre, er det en forutsetning at alle følger reglene og anbefalingene som er gitt fra helsemyndighetene.

Hvis man omgås andre enn dem man bor sammen med og ikke overholder avstandsreglene, kan vi se en smitteoppblomstring igjen etter påsken. Vi frykter at dette kan skje, men håper selvfølgelig at alle gjør sitt ytterste for å redusere risikoen for å bli smittet. Da kan vi forhåpentligvis se et ytterligere fall i antall smittede også når påsken er over, sier smittevernoverlegen.

Etter vinterferien for noen uker siden kom det en kraftig oppblomstring av smitte. Smittesporingsarbeidet som ble gjennomført, viste at økningen i smittespredningen startet med sosiale sammenkomster og fritidsaktiviteter for ungdom og unge voksne i vinterferien. I ettertid har smitte som følge av disse sammenkomstene og aktiviteten berørt flere hundre personer.

- Det er viktig nå at både ungdommene selv og foreldregenerasjonen tar ansvar for å unngå sammenkomster og fester i påsken, slik at vi unngår nye smitteutbrudd, sier Einar Sagberg.

Han minner om at viruset på ingen måte tar noen pause i påskehøytiden. Derfor er fortsatt helt avgjørende at alle som har antydninger til luftveissymptomer, sår hals eller andre tegn på koronasykdom tester seg.

I forbindelse med høytider er det ofte en del som har behov for å snakke med andre. En rekke hjelpetelefoner er åpne gjennom påsken. Oversikten over de ulike hjelpetelefonene finner du her: Trenger du noen å snakke med i påsken?

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Gjennom påsken er koronatelefonen åpen mellom klokka 08.00 og 18.00 til og med onsdag 31. mars. Fra og med skjærtorsdag og til og med andre påskedag er telefonen betjent mellom klokka 10.00 og 17.00.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen som normalt gjennom påskeuka. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

Mandager:
Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Tirsdager:
Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Onsdager:
Kl. 0830-1100: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Torsdager:
Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Fredager:
Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3471 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

30. mars

Det siste døgnet er det registrert 25 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Av disse er det kjent smittevei for 22 stykker og ukjent smittevei for to personer. Det jobbes fortsatt med smittesporing for én person.

En person som har vært smittet av koronavirus, gikk bort ved Drammen sykehus i går. Vedkommende var bosatt i vår kommune.

- Mine tanker og kondolanser går til de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Med gårsdagens dødsfall er det nå registrert 47 dødsfall etter påvist koronasmitte i Drammen kommune.

Dagens smittetilfeller berører Marienlyst skole og Akademiet Sundland. For begge skolene medfører dette at elever og ansatte settes i karantene.

I løpet av helgen og i går har det vært relativt få som har testet seg sammenlignet med de foregående 14 dagene.

- Dagens smittetall gjenspeiler at det var relativt få som testet seg i går, sier smittevernoverlege Einar Sagberg, og oppfordrer alle til å ha lav terskel for å teste seg selv om det nå er påske.

Det er mange som kun har milde symptomer, men når man vet at denne virusvarianten smitter så mye lettere, er det ekstra viktig å følge nasjonale råd og regler for å forhindre at flere blir smittet.

- Helgens påviste smittetilfeller fordeler seg mer jevnt ut i kommunen enn tidligere, og det er en viktig påminnelse om at man må teste seg uansett hvilken del av kommunen man bor i dersom man får symptomer.

Han understreker igjen viktigheten av å ha få nærkontakter og holde god avstand til alle unntatt familiemedlemmer.

I løpet av de siste 14 dagene er det registrert 642 smittetilfeller. Det er tre færre enn tallet for de foregående 14 dagene i går.

- Vi har ikke på noe tidspunkt under pandemien snakket om økende eller synkende smittetrend basert på enkeltdager. Vi ser på hvor mange som har fått påvist smitte de siste 14 dagene for bedre å se hvordan smitteutviklingen er. Det er gledelig at vi nå har sett noen dager på rad hvor dette tallet har hatt en svakt fallende trend, men det er mange faktorer som påvirker de daglige smittetallene som blant annet adferd i feriene og antall som tester seg, så det er for tidlig å trekke noen sikre slutninger riktig enda, sier Sagberg.

Den mobile testbilen vil gå som normalt gjennom påskeuka. Det er ikke nødvendig å bestille time for å ta test i den mobile testbilen.

Mandager:
Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Tirsdager:
Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Onsdager:
Kl. 0830-1100: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Torsdager:
Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Fredager:
Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen

Åpningstider på koronatelefonen i påsken:

 • Tirsdag – onsdag: 08.00-18.00
 • Skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag: 10.00-17.00

Selve teststasjonen har normal åpningstid gjennom hele påsken. Den er åpen mellom klokken 08.00-22.00 alle dager.

Alle som har behov for å teste seg for korona, kan bestille tid til testing på kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle om å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3441 personer i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å fått påvist smitte.

29. mars

Det siste døgnet er det påvist smitte hos 37 innbyggere i Drammen kommune. Det er kjent smittevei for 31 av disse, mens seks personer har ukjent smittevei og smittesporing pågår fremdeles.

Dagens smittetilfeller berører Akademiet vgs. på Sundland, der både elever og lærere er satt i karantene. I Dalegårdsveien barnehage er barn og ansatte satt i karantene grunnet smitte, og ved Svelvik sykehjem er to ansatte i karantene grunnet påvist koronasmitte. Her er ingen av beboere er berørt.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 645 smittetilfeller. Det er 17 færre enn det foregående 14-dagers tallet i går.

- Det er positivt at antallet smittede de siste 14 dagene har gått ned tre dager på rad, men vi kan foreløpig ikke konkludere med om smittetallet nå er på vei ned. Fra gårsdagens 19 smittetilfeller, viser dagens antall smittede at det fortsatt varierer mye fra dag til dag. 37 smittede er et høyt tall, så vi må fortsatt forvente at vi har noen krevende uker foran oss, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

- Selv om vi nå går inn påskeuka, som vanligvis er en tid der mange møter både venner og familie og drar på besøk, så må vi huske på hvilke regler og anbefalinger som gjelder. Vi er fortsatt nødt til å ha lite mobilitet, holde god avstand mellom hverandre, og i tillegg må vi redusere antallet personer vi omgås, sier Sagberg, og tilføyer at selv om det er påskeferie, så er det viktig at folk tester seg.

Her kan du lese mer om hvilke regler som gjelder for påskeferien.

Forrige uke ble det satt 1632 vaksinedoser av Pfeizer-vaksinen. Totalt er det satt 14 842 vaksinedoser.

I uken som gikk har vaksineringsteamet hovedsakelig gjort seg ferdige med gruppen over 75 år. De har også startet opp med gruppe 4. Denne gruppen består både av innbygger i aldergruppen 65-74 år, samt personer fra 16-64 år med høy risiko for alvorlig forløp. Det er totalt omtrent 10.000 personer i gruppe 4.

Denne uken, uke 13, skal det foregå vaksinering i Drammenshallen tirsdag og onsdag. Omtrent 2000 personer skal få vaksine disse dagene. Fra uke 14 øker vaksineleveransen og det vil da bli satt omtrent 4200 vaksinedoser.

Den mobile testbilen vil ellers gå som normalt gjennom påskeuka. Det er ikke nødvendig å bestille time for å ta test i den mobile testbilen. 

Mandager:
Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Tirsdager:
Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Onsdager:
Kl. 0830-1100: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Torsdager:
Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Fredager:
Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen

Det vil være noe endrede åpningstider på koronatelefonen i påsken.

 • Mandag – onsdag: 08.00-18.0
 • Skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag: 10.00-17.00
  Selve teststasjonen har normal åpningstid gjennom hele påsken. Den er åpen mellom klokken 08.00-22.00 alle dager.

Alle som har behov for å teste seg for korona, kan bestille tid til testing på kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle om å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3416 personer i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å fått påvist smitte.

28. mars

Det er siste døgn påvist 19 nye tilfeller med koronasmitte i Drammen kommune. Smitteveien er kjent for 15 av disse, mens for fire er smittevei ukjent og smittesporing pågår fremdeles.

Dagens tilfeller berører kommunale tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Fire brukere er satt i karantene, mens fire ansatte er i ventekarantene. Ved Åssiden vgs, Gulskogen ungdomsskole og St. Hansberget barnehage er det også påvist smitte. Både elever og lærere er satt i karantene.

19 smittede er det laveste antallet påviste smittetilfeller vi har hatt i Drammen kommune siden 8. mars.

- Vi er som vanlig forsiktige med å trekke noen konklusjoner basert på enkeltdager, og ekstra forsiktige er vi med å konkludere på grunnlag av rapporterte smittetall i helgene, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

- Men det er selvsagt positivt og gledelig at dagens antall smittede er betraktelig lavere enn det vi har sett de siste tre ukene. Vi kan håpe at dette er et signal på at smittekurven i Drammen kommune nå er i ferd med å flate ut, for så å synke. Men vi har sett at tallene kan hoppe opp og ned, så det gjelder å ikke trekke for raske slutninger. Vi har fortsatt en jobb foran oss for å klare å snu den trenden vi nå har vært inne i.

Smittevernoverlegen minner om at det fortsatt er veldig viktig å følge de nasjonale smittevernrådene nå gjennom hele påsken, enten du er hjemme eller skal reise bort i påskedagene.

- Ved å øke avstanden mellom mennesker og redusere antall kontakter, reduserer vi risikoen for å bli smittet av personer som ikke vet at de er smittet. Så hold to meters avstand til andre enn dem du bor med, og begrens den sosiale kontakten mest mulig, sier Sagberg.

Tallet for det foregående 14 dagene er 662 smittetallet. Det er fire færre enn tallet for de foregående 14 dagene i går.

På grunn av det store smittetrykket som er i kommunedel Danvik/Austad/Fjell er den mobile teststasjonen også i dag på plass på parkeringsplassen ved Fjell skole. Den vil være der fra klokken 10.00 til 15.00. Testingen er gratis og man trenger ikke bestille tid på forhånd.

Den mobile testbilen vil ellers gå som normalt neste uke.

Mandager:
Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Tirsdager:
Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Onsdager:
Kl. 0830-1100: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Torsdager:
Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Fredager:
Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen

Alle som har behov for å teste seg for korona, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Det vil være noe endrede åpningstider på koronatelefonen i påsken.

 • Mandag – onsdag: 08.00-18.00
 • Skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag: 10.00-17.00

Selve teststasjonen har normal åpningstid gjennom hele påsken. Den er åpen mellom klokken 08.00-22.00 alle dager.

Vi anbefaler alle om å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3379 personer bosatt i Drammen fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

27. mars

45 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 39 personer er enten nærkontakter eller har kjent smittevei av tidligere påviste tilfeller. Hos to personer er det ukjent smittevei, og hos fire personer pågår smittesporingen fremdeles.

I hjemmesykepleien Øren har én bruker har testet positivt, noe som medfører karantene for to brukere og to ansatte. I Senterbarnehagen FUS har én ansatt testet positiv, og både barn og ansatte må i karantene som en konsekvens av det.

I tillegg er flere av dagens rapporterte smittede tilknyttet skolene i Drammen. Både ved Brandengen skole, Marienlyst ungdomsskole, Åskollen skole og Åssiden vgs. er det påvist smittetilfeller som får konsekvenser for elever og lærere. Smittesporing pågår fortsatt, men så langt betyr det at 102 personer må i karantene inn i påskeuka på grunn av påvist smitte ved skolene.

De siste 14 dager er det påvist 666 nye smittetilfeller. Det er en nedgang fra 687 smittetilfeller for den foregående toukersperioden i går.

- Det er positivt at vi kan se en nedgang i smittetallet over en toukers periode, men det er for tidlig å si noe om at smittekurven har snudd som følge av nedgangen fra i går. Vi kan ikke se på enkeltdager, men må vurdere over flere dager, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

- Nå har vi hatt strenge restriksjoner såpass lenge at vi skal begynne å se resultater av dette etter hvert. Det er ikke tvil om at det er et svært høyt smittetrykk i Drammen kommune om dagen. Vi står fortsatt i en alvorlig situasjon, og har fortsatt en stor jobb foran oss. For å klare å snu dette må alle ta sitt ansvar og følge smittevernreglene, sier Sagberg.

I går ble det bestemt at barnehagene i Fjell skolekrets må stenges i perioden 29. mars til og med 31. mars, som følge av en dramatisk økning i koronasmitte i dette området. Barnehagene vil være åpne for barn med særlige behov eller som har minst en forelder i samfunnskritisk funksjon.

– Det er behov for å stoppe smittespredning gjennom de møteplassene som fortsatt finnes i de hardest rammede delene av kommunen, og stenging av barnehager på Fjell ble vurdert som et nødvendig tiltak for stanse den pågående smittespredningen, sa kommuneoverlege John David Johannessen i går.

Smittetrykket i kommunedelen Danvik/Austad/Fjell er fortsatt høy, så det vil derfor bli et utvidet testtilbud på Fjell denne helgen (27/3 og 28/3). Smittevernoverlege Sagberg oppfordrer innbyggerne i kommunedelen til å ha lav terskel for å teste seg.

Den mobile teststasjonen vil være på parkeringsplassen ved Fjell skole fra klokken 10.00 til 15.00 begge dager. Testingen er gratis og man trenger ikke bestille tid på forhånd.

Den mobile testbilen vil ellers gå som normalt neste uke. 

Alle som har behov for å teste seg for korona, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.
Det vil være noe endrede åpningstider på koronatelefonen i påsken.

 • Mandag – onsdag: 08.00-18.00
 • Skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag: 10.00-17.00

Vi anbefaler alle om å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere

Selve teststasjonen har normal åpningstid gjennom hele påsken. Den er åpen mellom klokken 08.00-22.00 alle dager.

I går startet vaksinering av innbyggere i gruppe fire, aldersgruppe 65-74 år, i tillegg til de med alvorlige underliggende sykdommer i aldersgruppen 16-64 år. Kommende uke vil det bli to dager med vaksinering i Drammenshallen. Det vil bli satt omtrent 2000 vaksinedoser.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3360 personer bosatt i Drammen fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

26. mars

48 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. For 42 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens to har fått påvist smitte etter reise i utlandet. For de fire siste er smitteveien foreløpig ukjent.

Ved både Marienlyst ungdomsskole og Åssiden videregående skole er det påvist smittetilfeller som får konsekvenser for andre elever og lærere. Disse elevene og lærerne settes i karantene. I tillegg er det påvist ett smittetilfelle i Nordby gård barnehage, og barn og ansatte settes i karantene som følge av dette tilfellet.

- Vi registrerer nå et vedvarende høyt smittetrykk i Drammen kommune, og da spesielt i kommunedelen Danvik/Austad/Fjell. Dagens smittetall ligger rett under det som er gjennomsnittlig antall rapporterte tilfeller både den siste uka og de siste to ukene. Selv om tallene varierer en del fra dag til dag, så har gjennomsnittet de siste to ukene ligget rundt 50 tilfeller om dagen. Dette er som vi har meldt tidligere, altfor høyt. Vi har en veldig stor jobb foran oss med å begrense smittespredningen, og da spesielt i de mest berørte områdene av kommunen, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 687 nye smittetilfeller. Dette er ti flere enn det som ble rapportert for den foregående toukersperioden i går, og antallet er det høyeste som er registrert i Drammen kommune under pandemien.

Nesten 60 prosent av dem som har fått påvist smitte de siste 14 dagene, er blitt smittet hjemme i egen husstand. Ifølge kommuneoverlegen er det svært vanskelig å unngå at den engelske virusvarianten sprer seg til resten av husstanden dersom én blir smittet.

- Denne virusvarianten smitter så mye lettere. Mens vi tidligere så at det ikke nødvendigvis var sånn at resten av husstanden ble smittet, dersom ett husstandsmedlem fikk påvist smitte, er situasjonen helt annerledes nå. Ett smittetilfelle i husstanden fører dessverre som regel til flere smittede nå for tiden, sier Johannessen.

Det er selvfølgelig ting man kan gjøre for å redusere faren for å bli smittet av syke husstandsmedlemmer, men det krever blant annet at man er flinke til å holde veldig god avstand til hverandre og ikke bruker samme rom. I mange tilfeller er dette vanskelig, og da øker smittefaren.

- Smittefaren er stor i egen husstand. Det er det vanskelig å komme unna. Men det er utrolig viktig at alle smittede holder seg isolert og at personer som er satt i karantene, overholder karantenebestemmelsene. Det er ikke i orden å forlate leiligheten eller huset hvis man er smittet og skal sitte isolert. Hvis man skal sitte isolert, men forlater leiligheten eller huset, vil man nødvendigvis utsette andre for smittefare. Dette gjelder spesielt alle som bor i blokker hvor heiser og oppganger brukes av flere. De eneste tilfellene det er i orden å forlate leiligheten eller huset, er hvis man har behov for medisinsk hjelp. Men da må man beskytte seg selv så godt som overhodet mulig, slik at andre ikke utsettes for smittefare, sier kommuneoverlegen.

Omtrent hvert niende smittetilfelle de siste 14 dagene har ukjent smittevei. Dette tallet har variert en del gjennom pandemien, men i underkant av 12 prosent med ukjent smittevei er et nokså høyt tall. Tallet bekrefter også at det er en del smitte i samfunnet som smittesporerne fortsatt ikke har oversikt over.

- Vi skulle gjerne hatt oversikt over all smitten. Det hadde gjort det enklere for oss å bryte smittekjeder. Men full oversikt over all smitte har vi altså ikke. Derfor er det viktig at alle er klar over at man kan bli smittet hvor som helst. Når smitten er såpass konsentrert i enkelte områder som den er nå, så er selvfølgelig risikoen for å bli smittet høyere enkelte steder. Men det er ingen steder som er trygge for tiden. Det må alle innbyggerne i kommunen huske på, uavhengig av hvor man bor, og gjøre det som er mulig for å unngå situasjoner som innebærer en risiko for smitte. Slike situasjoner kan for eksempel være at man er for tett på andre mennesker, at man omgås mange ulike mennesker gjennom dagen og uka og at man går på besøk til eller har besøk av andre, sier John David Johannessen.

Denne uka etablerte Drammen kommune en mobil teststasjon som er på ulike steder i kommunen til faste tider. I utgangspunktet skulle denne være bemannet på hverdagene, men på grunn av den krevende situasjonen på Fjell, vil den mobile teststasjonen være til stede der både lørdag og søndag. Den mobile teststasjonen er åpen fra klokken 10.00 til 15.00 både lørdag og søndag, og man får teste seg for koronasmitte uten å ha bestilt time på forhånd.

I dag starter påskeferien for mange. Kommuneoverlegen minner om de strenge restriksjonene som gjelder for årets påske. Dette er noen av de mest sentrale restriksjonene:

 • Hold to meters avstand til andre, både innendørs og utendørs
 • Begrens sosiale kontakter mest mulig.
 • Du bør unngå besøk og sammenkomster i eget hjem.
 • Du kan reise på hytta, men kun sammen med din egen husstand, gjør helst innkjøpene på forhånd og hold avstand til andre. Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak, slik det er i Drammen kommune nå, frarådes overnattingsbesøk i påsken.
 • Velg helst utendørsaktiviteter.

Det har kommet nye smittevernveiledere for både barnehagene, barneskolene, ungdomsskolene og de videregående skolene. I de nye veilederne innføres det krav om mindre grupper og færre kontakter på rødt nivå. Det åpnes også for munnbindbruk for både ansatte og elever på ungdomsskolene utenfor klasserommene. Det har imidlertid ikke kommet krav om minst to meters avstand mellom elevene og mellom elevene og lærerne i skolehverdagen. De nye veilederne skal gjelde fra og med mandag 12. april. I Drammen kommune vil det være rødt tiltaksnivå også når elevene er tilbake på skolene etter påske.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Koronatelefonen er åpen mellom klokka 08.00 og 18.00 på alle hverdager. Vi anbefaler alle om å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede på følgende steder på ukedagene.

Mandager:
Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Tirsdager:
Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Onsdager:
Kl. 0830-1100: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Torsdager:
Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Fredager:
Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen

Lørdag 27. og søndag 28. mars er den mobile teststasjonen på Fjell mellom klokken 10.00 og 15.00.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3315 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

25. mars

75 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. For 70 av tilfellene er smitteveien kjent, mens den foreløpig er ukjent for de siste fem.

Flere av dagens smittetilfeller berører skoler i Drammen kommune. Ved både Øren skole, Åskollen skole, Rødskog skole, Gulskogen skole, Fjell skole og Åssiden videregående skole er det påvist smitte, og både elever og lærere settes i karantene. Ved Fjell skole er det også påvist ett smittetilfelle som medfører forlenget karantene for elever og lærere som allerede sitter i karantene.

Dagens smittetall er det nest høyeste som er rapportert fra Drammen kommune noen gang under pandemien. Bare sist tirsdag er det blitt rapportert et høyere tall enn dagens 75 nye tilfeller.

- Den tredje smittebølgen har truffet Drammen kommune veldig hardt. Vi registrerer nå flere smittetilfeller for den foregående toukersperioden enn vi gjorde på noe tidspunkt under den forrige smittebølgen i oktober og november, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Under den andre smittebølgen ble det på det meste registrert 666 smittetilfeller i løpet av 14 dager. I dag er det registrerte tallet på 667. I oktober og november gikk det mellom tre og fire uker fra smitteøkningen kom til toppunktet ble registrert i midten av november. Da steg antall smittede i foregående toukersperiode fra rundt 40 til 666. Nå har det gått nøyaktig like lang tid. Ved starten av smittebølgen lå riktignok antall smittetilfeller på rundt 20 denne gangen, men smitteutviklingen har langt på vei vært lik.

- Det har nå gått ti dager siden vi fikk nye innstramninger i smitteverntiltakene, og vi håper at smittetallet etter hvert vil nærme seg ett toppunkt. Men med det smittetrykket vi nå ser, må vi være realistiske. Det er en stor innsats som ligger foran oss for å få smitten ned igjen. Med den engelske virusvarianten som dominerende, må vi nok regne med at vi ser høye tall også de nærmeste dagene. Tallene kan riktignok variere en del fra dag til dag, men med så mye smitte som vi har i samfunnet for tiden, tar det nok fortsatt noe tid før vi klarer å redusere smittetrykket. Derfor er det utrolig viktig at alle følger de sentrale reglene og anbefalingene om god avstand, ha få nærkontakter og unngå besøk i hjemmene, sier Einar Sagberg.

Ordfører Monica Myrvold Berg hadde håpet at vi skulle kunne gå inn i påsken med lavere smittetrykk enn vi ser nå. Men smittespredningen er stor, og det er mange regler og anbefalinger som må følges.

- Det har kommet veldig mange regler og anbefalinger fra både lokale og nasjonale myndigheter. Jeg skjønner godt at mange kan synes at det er vanskelig å forholde seg til all informasjonen, og det er ikke til å unngå at noen også kan miste oversikten. Denne pandemien må vi komme oss gjennom sammen. Derfor har jeg oppfordret alle innbyggerne til å bidra til at vi alle sammen holder oversikten over hva vi bør gjøre og ikke gjøre. Dette handler om at vi bryr oss om hverandre og hjelper hverandre gjennom en veldig krevende tid. At vi vil hverandre vel og sammen gjør det vi kan for å komme gjennom pandemien, handler om omsorg, sier ordføreren.

Kommunen publiserer daglig informasjon om smittesituasjonen og råd fra både kommuneoverlegen og smittevernoverlegen, og mye aktuell informasjon om pandemien er tilgjengelig på kommunens nettside og i sosiale medier. I tillegg er lokale medier viktige informasjonskanaler ut til innbyggerne.

- Likevel er det altså noen som ikke får med seg denne informasjonen. Det må vi ta på alvor. Hvis hver og én av oss kan være den gode og hjelpsomme naboen, så kan vi nå enda lenger ut med informasjonen enn det vi klarer gjennom kommunens kanaler og mediene. Vi har sikkert gjort feil alle sammen eller ikke fulgt smittevernreglene like godt som vi burde i alle sammenhenger, men med litt hjelp fra hverandre tror jeg det blir lettere å forstå og følge reglene og anbefalingene for oss alle, sier Monica Myrvold Berg.

Smittevernoverlege Einar Sagberg er bekymret over antallet nærkontakter en del personer fortsatt har. Beskjeden fra helsemyndighetene er klar. Sosial omgang må begrenses så mye som mulig.

- Det er dessverre ikke alle som har fått med seg denne anbefalingen eller som følger den. Jeg minner om det som ble sagt for et par dager siden, og denne beskjeden går til absolutt alle, uavhengig av alder. Antall nærkontakter må reduseres nå. I tillegg er det viktig å huske at den nasjonale anbefalingen om avstand nå er utvidet fra én til to meter. Det er mange som ikke bor i samme husstand, men som er altfor nær hverandre. Det er nok veldig lurt å holde bedre avstand til hverandre hvis man ønsker å unngå smittefare, sier smittevernoverlegen.

Høyt antall smittede og nærkontakter setter kommunens smittesporingsteam på store utfordringer. Smittesporingsteamet har så langt klart å ha god oversikt over hvordan smitten fordeler seg og hvordan smittekjedene er, og dette er viktig for å sette nærkontakter raskt nok i karantene for å hindre ytterligere smittespredning.

- Men kapasiteten er ikke ubegrenset, og ingen ønsker at vi skal komme i en situasjon hvor smittesporingsarbeidet kollapser. Hvis dette arbeidet kollapser får det mye større konsekvenser for alle innbyggerne enn man kanskje er klar over. Hvis vi ikke klarer å spore smittetilfellene og sette nærkontakter i karantene, vil smitten bare spre seg videre, og til slutt har vi en ukontrollert smittespredning i samfunnet. Det kan vi ikke tillate, og derfor oppfordrer vi alle til å bidra ved å redusere hvor mange man har sosial omgang med, sier Einar Sagberg.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Koronatelefonen er åpen mellom klokka 08.00 og 18.00 på alle hverdager. Vi anbefaler alle om å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede på følgende steder i kommunen hver dag.

Mandager:
Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Tirsdager:
Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Onsdager:
Kl. 0830-1100: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Torsdager:
Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Fredager:
Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3267 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

24. mars

32 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. For 20 av tilfellene er smitteveien kjent, mens den foreløpig er ukjent for de siste 12. En del av tilfellene ble imidlertid meldt til Drammen kommune relativt sent tirsdag kveld, så smittesporingsarbeidet er ikke fullført for en del av dem.

Ett av tilfellene påvirker Marienlyst skole, og én klasse settes i karantene. Utover dette har ikke noen av dagens rapporterte smittetilfeller noen konsekvenser for kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner.

- Vi er selvfølgelig veldig glade for at smittetallet som rapporteres i dag, er langt lavere enn gårsdagens tall. Tallet i går var et resultat av at vi fikk svar på prøver fra flere dager. Samtidig er vi forberedt på at det kommer til å svinge en del de nærmeste dagene, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Det har nå gått halvannen uke siden nasjonale myndigheter innførte svært strenge restriksjoner i både Drammen kommune og resten av Viken fylke. Erfaringsmessig går det gjerne to til tre uker før det kan forventes å se resultater av tiltakene.

- Det kan bety at vi faktisk må fram til slutten av neste uke før vi ser en nedgang, men vi håper selvfølgelig at vi får en reduksjon i tallene raskere enn det. De første tegn til at utviklingen snur er når vi ikke har en stadig økning i daglige smittetall, sier Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 630 nye smittetilfeller. Dette er samme antall som ble registrert for den foregående toukersperioden i går. Kommuneoverlegen vil imidlertid ikke trekke noen konklusjoner på grunnlag av at dette tallet er likt to dager på rad.

- Vi følger situasjonen nøye fra dag til dag, men det trengs flere dager for å si noe om hvordan smittespredningen utvikler seg. Vi har uansett et svært høyt smittetrykk i Drammen kommune, og vi har en enormt stor jobb foran oss for å redusere smitten, sier John David Johannessen.

Smittetrykket i kommunedelen Danvik/Austad/Fjell er imidlertid fortsatt stigende. Det er derfor i tett dialog med skolen bestemt at også 1.-4. trinn ved Fjell skole skal ha hjemmeskole resten av denne uka. Dermed har alle elevene ved både Fjell skole og Galterud skole hjemmeundervisning fram til påske.

I utgangspunktet skal elevene på 1.-4. trinn så langt som mulig ha et fulltidstilbud på skolen. Av hensyn til smittesituasjonen er det likevel bestemt at også de yngste elevene ved Fjell skole skal ha hjemmeundervisning de tre kommende dagene. Det er mange elever i karantene ved skolen for tiden, og en god del elever som ikke er i karantene, holdes hjemme i frykt for smitte.

Både barnehager og skoler på Fjell sendte i går ut informasjon til de foresatte med barn i barnehagene og elever ved skolene. I brevet som barnehagene og skolene sendte ut, oppfordres både elever og foresatt til å følge alle reglene og anbefalingene som gjelder for å begrense spredningen av koronasmitten. I tillegg til å bli minnet om de viktigste smitteverntiltakene, er alle informert om den mobile teststasjonen som er på Fjell fire dager i uka.

- Vi vet at noen i kommunedelen Danvik/Austad/Fjell i begrenset grad får nyttiggjort informasjon fra offentlige myndigheter eller til tradisjonelle medier. Men alle med barn i barnehagen eller skolen forholder seg til disse institusjonen og informasjonen som kommer derfra. Så vi oppfordrer selvfølgelig alle foresatte til barn på Fjell som har fått dette brevet, om å følge anbefalingene de har fått der og gjøre det de kan for å bidra til å begrense spredningen av koronasmitte, sier John David Johannessen.

Nasjonale myndigheter innførte i går svært strenge restriksjoner for hele landet. For innbyggerne i Drammen kommune er en del av de nye restriksjonene av mindre betydning ettersom det er innført minst like strenge regler i Viken fylke fra før. Men noen endringer kom helse- og omsorgsminister Bent Høie med i går som også påvirker innbyggerne i Drammen kommune.

Uavhengig av hvilket smittenivå det er i den enkelte kommunen i dag, innføres det altså like strenge regler og anbefalinger for hele landet. Dette gjøres for å hindre at smitten sprer seg til områder med lite smitte.

Dette er de nye nasjonale anbefalingene som berører Drammen kommune:

 • Én-meteren blir nå til to-meteren. De som du hittil har holdt minst én meters avstand til, må du fra nå av holde minst to meters avstand til.
 • Det anbefales at man har maks to gjester på besøk.
 • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. De som bor alene og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.

Det anbefales bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand.

- I tillegg gjelder de reglene og anbefalingene vi har hatt i vår kommune den siste tiden, om å begrense sosiale kontakter mest mulig, at man unngår unødvendige reiser, at hjemmekontor skal benyttes så langt det er mulig og at det er skjenkestopp, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Koronatelefonen er åpen mellom klokka 08.00 og 18.00 på alle hverdager. Vi anbefaler alle om å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen ute i kommunen hver dag.

Mandager:
Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Tirsdager:
Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Onsdager:
Kl. 0830-1100: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Torsdager:
Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Fredager:
Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3192 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

23. mars

96 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 70 tilfeller kan spores til kjent smittevei innenlands, mens smitteveien foreløpig er ukjent for tolv personer. Tre har fått påvist smitte etter reise i utlandet, mens smittesporingen ikke er avsluttet for de siste elleve personene.

Det er aldri tidligere under pandemien registrert så mange som 96 nye smittetilfeller i Drammen kommune i løpet av ett døgn. Smittetrykket de siste to ukene har vært høyere enn på ganske lenge, men det er for tidlig å si noe sikkert om dagens smittetall indikerer en ytterligere økning i smittetrykket.

- Det er ingen tvil om at 96 tilfeller på én dag er et svært høyt tall. Men vi varslet i gårsdagens smittestatus at prøver tatt i helgen ikke var analysert og klart. Derfor måtte vi være forberedt på at vi kunne få høye smittetall de nærmeste dagene. Det har vi fått, og vi kan ikke utelukke at det blir et høyt tall som rapporteres også i morgen. Utover i uka har vi et bedre grunnlag for å vurdere om dette er en opphopning av smittetilfeller eller om det er et uttrykk for en reell økning i smittetrykket, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Både smittevernoverlegen og kommuneoverlege John David Johannessen har gjennom hele pandemien understreket at smittetilfeller for enkeltdager ikke sier noe sikkert om smittetrykket. De siste par ukene har det gjennomsnittlige smittetallet pr. dag ligger i overkant av 40. Men med dagens høye antall stiger også gjennomsnittstallet. I løpet av den siste uke er det nå i gjennomsnitt påvist i overkant av 51 tilfeller pr. dag.

- Derfor må vi nok være forberedt på at dagens smittetall egentlig er både en opphopning og et signal om en viss økning i smittetrykket, sier Sagberg.

Noen av smittetilfellene som rapporteres i dag, berører skoler og barnehager. Ettersom smittesporingen ikke er fullført, er det foreløpig for tidlig å si noe endelig om hvor mange av tilfellene som får konsekvenser for barn og voksne. En del av smittetilfellene får ingen konsekvenser ettersom klassene er i karantene allerede, mens andre kan få betydning for elever og lærere. De som settes i karantene som følge av påviste smittetilfeller, får beskjed om dette direkte fra barnehagen eller skolen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 630 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er det femte høyeste tallet for en toukersperiode som er registrert. Kun dagene fra 16. til 19. november, da toppen i den forrige bølgen ble nådd, har flere registrerte tilfeller i den foregående 14-dagersperioden. Den siste uka er det 360 nye tilfeller som er registrert. Dette er det tredje høyeste tallet i løpet av en sjudagersperiode.

Ordfører Monica Myrvold Berg er bekymret for de høye smittetallene vi ser i Drammen kommune for tiden.

- Uansett om dagens rapporterte smittetall er en opphopning eller ikke, så er det veldig mye smitte ute i drammenssamfunnet for tiden. Det er all grunn for hver og én av oss til å være ytterst forsiktige og ta alle forholdsregler vi kan ta, sier ordføreren som har en klar oppfordring til alle kommunens innbyggere:

- Har du en nabo eller noen bekjente som ikke er klar over de viktigste reglene og anbefalingene som gjelder for å bekjempe pandemien? Da ber jeg om at du bidra til at de forstår hvorfor det er så viktig at vi alle holder god avstand til hverandre, at vi nå begrenser sosial omgang med hverandre så mye som mulig og at vi unngår besøk i hjemmene. Det er den beste måten du kan ta vare på både deg selv og dem når det er så mye smitte rundt oss. Nå trenger vi at hver eneste innbygger i kommunen bidrar til å begrense smittespredningen så fort som overhodet mulig.

Så høye smittetall som vi ser nå, er en utfordring i arbeidet med å holde oversikt over smittesituasjonen. Nasjonale myndigheter har bedt kommunene om å ha kapasitet til å teste tilsvarende fem prosent av befolkningen hver uka. I forrige uke ble det gjennomført over 8.000 koronatester i Drammen kommune. Det tilsvarer en testkapasitet på over åtte prosent av befolkningen.

- Det gjøres en utrolig innsats av alle som driver med testing. Men vi har ikke ubegrenset kapasitet, så vi nærmer oss en grense for hva som er mulig å håndtere. Heldigvis har kommunens innbyggere tatt signalet om at det er viktig å teste seg. Det er vi veldig takknemlige for, og vi skal strekke oss til det ytterste for å få testet alle som bestiller tid til testing. Men samtidig er det viktig at ikke smittespredningen eskalerer videre, slik at det til slutt blir så mange som har behov for testing at vi sprenger kapasiteten fullstendig. I verste fall risikerer vi at vi ikke kan teste alle, og da er veien kort til å miste kontrollen på smittesituasjonen. Det vil være kritisk for hele samfunnet, sier Sagberg.

Han trekker også fram et annet kritisk punkt dersom smittetrykket fortsetter å øke og det blir enda flere smittetilfeller hver dag fremover.

- På samme måte som med testingen gjøres det en fantastisk innsats blant dem som driver med smittesporing. Å kartlegge smittede personers nærkontakter og sette dem i karantene er helt nødvendig for å bryte smittekjeder og unngå ytterligere smittespredning. Heldigvis har vi så langt klart å følge opp alle smittede som skal i isolasjon og nærkontaktene som skal i karantene - enten direkte på telefon eller i enkelte tilfeller skriftlig via arbeidsgiver. Dette er helt nødvendig for ikke å miste kontrollen på situasjonen, sier smittevernoverlegen.

Sagberg er klar over at det tar tid å snu store smittebølger, spesielt når det er den britiske virusmutasjonen som smitter mye lettere enn tidligere varianter, som er dominerende i Drammen kommune. Etter all sannsynlighet vil det komme en god del smittetilfeller også de nærmeste dagene som skal følges opp av smittesporerne. Men det er én ting alle kan bidra med for å gjøre smittesporernes jobb enklere og dermed også alles hverdag tryggere.

- Redusér antall nærkontakter. Og gjør det nå med en gang. Jo færre nærkontakter hver enkelt har, jo færre er det som må settes i karantene som følge av ett smittetilfelle. Da får vi også fulgt opp dem som faktisk må følges opp, på en bedre måte. Slik situasjonen er nå, må alle skjønne at det å ha mange nærkontakter innebærer en høy risiko for å bli smittet og at det gjør smittesporingsarbeidet veldig mye mer krevende enn det vi i løpet av kort tid kanskje har kapasitet til å håndtere. Alle kan bli smittet, men alle kan også bidra til at andre ikke utsettes for smitte. Jeg vil faktisk gå så langt som å si at det å ha mange nærkontakter slik smittesituasjonen er i Drammen kommune nå, er uansvarlig, sier Einar Sagberg.

12 prosent av dem som har fått påvist smitte det siste døgnet er over 50 år. Så det er ikke bare blant de yngste innbyggerne smitten sprer seg for tiden. Det er imidlertid lite smitte blant innbyggere over 70 år.

Smittevernoverlege Einar Sagberg understreker at det er særdeles viktig å unngå at den eldre delen av befolkningen rammes av smittespredningen som foregår nå. De eldste tåler i mange tilfeller smitte dårligst.

- Med det smittetrykket vi har i Drammen kommune for tiden, er det en del spesifikke råd som gjelder for eldre personer med risiko for alvorlig sykdom. Risikoen for alvorlig sykdom øker med alder og underliggende sykdommer, og ved økt smittespredning i samfunnet bør personer i risikogrupper leve mer tilbaketrukket, sier smittevernoverlegen.

I Folkehelseinstituttets anbefalinger til personer i risikogruppene er rådene delt inn i to nivåer. For personer med lett til moderat økt risiko for alvorlig sykdom er anbefalingen at de lever mer tilbaketrukket enn normalt. Dette innebærer at man begrenser antall nære kontakter og unngår steder der mange samles. For personer med moderat til høy risiko for alvorlig sykdom er anbefalingene enda strengere. I disse tilfellene anbefales det rett og slett at man lever skjermet.

- Folkehelseinstituttets anbefalinger er at man bør trekke seg tilbake i en periode med høy smittespredning. Denne anbefalingen vil gjelde alle som har passert 70 år og som ikke er vaksinert ennå, i tillegg til personer med alvorlige underliggende sykdommer. Du kan gå ut en tur, og du kan ha normal omgang med de du bor sammen med. Men sørge for å holde veldig god avstand til andre enn dem du bor sammen med, få hjelp til innkjøp, og den eller de du bor sammen med, må også leve mer tilbaketrukket. Hvis de ikke kan leve like tilbaketrukket, bør du holde økt avstand også til dem, sier Einar Sagberg.

Drammen kommune har nå etablert en mobil teststasjon for koronatesting. I første omgang skal den mobile teststasjonen bruke på Fjell, Strømsø, Åssiden og Mjøndalen. Tilbudet er allerede etablert, og teststasjonen er tilgjengelig på de ulike stedene på følgende tidspunkter:

Mandager:

 • Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
 • Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Tirsdager:

 • Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved Knutepunkt Strømsø.
 • Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Onsdager:

 • Kl. 0830-1100: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen
 • Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Torsdager:

 • Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
 • Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Fredager:

 • Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved Knutepunkt Strømsø.
 • Kl. 1230-1500: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen

Det er ikke nødvendig med timebestilling for å få testet seg ved den mobile teststasjonen. Har du behov for en koronatest, er det altså bare å møte opp i det tidsrommet teststasjonen er til stede på oppgitte stedene.

Stedene hvor den mobile teststasjonen er plassert, kan bli endret dersom det er behov for det. Dersom dette blir aktuelt, vil Drammen kommune informere om de nye stedene før endringen skjer.

Teststasjonen på Sundland er fortsatt i ordinær drift, og den er bemannet hele dagen. Den mobile teststasjonen er bare et supplement til den ordinære teststasjonen og i hovedsak tiltenkt dem som ikke selv kan kjøre til teststasjonen på Sundland for å teste seg.

I løpet av denne uka skal alle innbyggere over 75 år som ønsker koronavaksine, ha fått første vaksinedose. Dersom du ønsker vaksinene, men fortsatt ikke har hørt noe fra kommunen, ber Kristina Vejlgaard som er koordinator for vaksineringen, om at du tar kontakt.

- Denne uka gjør vi oss hovedsakelig ferdig med vaksineringen av gruppen over 75 år. Er det fortsatt noen i denne gruppen som har sagt at de ønsker vaksinen, men ikke fått time til vaksinasjon, så ber vi deg om å ta kontakt med oss på telefon 32 04 44 44, sier Vejlgaard.

I aldersgruppen 75 til 84 år er det rundt 5600 innbyggere i Drammen kommune. 95 prosent av innbyggerne i denne aldersgruppen har ønsket å bli vaksinert.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Koronatelefonen er åpen mellom klokka 08.00 og 18.00 på alle hverdager. Vi anbefaler alle om å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3160 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

22. mars

25 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 23 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien er ukjent for de siste to.

Ved både Skoger skole og Åssiden videregående skole er det påvist smittetilfeller som fører til karantene for både elever og ansatte. Ved Fjell skole er det også påvist et tilfelle som berører andre elever på aktivitetsskolen, og disse settes i karantene. Et annet tilfelle som er påvist knyttet til Fjell skole fører til noe forlenget karantene for elever og ansatte.

- 25 smittetilfeller er det nest laveste tallet vi har registrert i løpet av de siste 14 dagene, etter at smittetrykket økte kraftig. Vi er som vanlig forsiktige med å trekke noen konklusjoner basert på enkeltdager, og ekstra forsiktige er vi med å konkludere på grunnlag av rapporterte smittetall i helgene, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Mange som har fått svar på prøvene sine det siste døgnet, testet seg for koronasmitte på fredag. Det er ikke uvanlig i forbindelse med helger at prøver tatt på lørdager og søndager, analyseres først når det blir hverdag igjen.

- Vi må derfor anta at dagens rapporterte smittetall er litt lavere enn det reelle smittetallet og være forberedt på at vi kan få noe unaturlig høye tall de nærmeste dagene. Samtidig har vi forventninger om at smittetallene som rapporteres daglig, snart vil snu og reduseres som følge av de strenge restriksjonene som er innført, sier Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 577 nye smittetilfeller. Så tallet for den foregående toukersperioden stiger fortsatt. I går ble det rapportert om 558 nye tilfeller de siste to ukene.
Det er nå bare noen få dager igjen til mange starter påskeferien. Kommuneoverlegen har tidligere advart mot at et høyt smittetrykk fører til økt smittefare og at mange kan gå gjennom årets påske med sykdom.

- Vi har alle en jobb å gjøre for å unngå smittespredning. Derfor er det absolutt på sin plass å minne alle om de tre enkle forholdsreglene man kan ta for å beskytte seg selv mot smitte. Hold minst to meter avstand til alle andre enn dem du bor sammen, begrens sosial omgang med andre så mye som mulig og unngå besøk. Hvis du husker disse tre reglene og er flink til å bruke munnbind når du er på butikken eller reiser kollektivt, så gjør du veldig mye for å beskytte deg selv i en veldig utfordrende periode, sier John David Johannessen.

I gårsdagens smittestatus ble det kommentert at smittetrykket varierer en del mellom kommunedelene. Spesielt kommunedelen Danvik, Austad og Fjell opplever nå et svært høyt smittetrykk, og der er det mange barn og unge som er smittet. Dette har også ført til at mange elever ved både Fjell skole og Galterud skole sitter i karantene.

- På grunn av smittesituasjonen i dette området er det bestemt at hele Galterud skole og 5.-7. trinn ved Fjell skole skal ha hjemmeskole den siste uka før påskeferien. Det gjøres en fortløpende vurdering av situasjonen ved 1.-4. trinn ved Fjell skole og for barnehagene på Fjell. Smittetallene har vært betydelig lavere i disse aldersgruppene, men smittetallene i kommunedelen som helhet gjør at situasjonen må følges nøye, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Berørte barn og deres foresatte blir informert direkte av skolen eller barnehagene dersom det gjøres endringer som berører dem.

I forrige uke ble det satt 1025 vaksinedoser. Til sammen var det ved utgangen av uke 11 satt til sammen 13.210 doser i Drammen kommune siden vaksinasjonen startet i januar.

Drammen kommune får rundt 1600 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen denne uka. Disse vaksinedosene blir fordelt på noe kritisk helsepersonell og de siste innbyggerne over 75 år som er ikke er blitt vaksinert ennå. Planen er altså å fullføre første vaksinasjonsrunde av innbyggerne i aldersgruppen 75 til 84 år, og så blir det oppstart av neste gruppe i påskeuka. Neste gruppe består av innbyggere i alderen 65 til 74 år og personer i alderen mellom 18 og 64 år med sykdommer eller tilstander med høy risiko for alvorlig forløp. I uke 13 får Drammen kommune i overkant av 2000 vaksindeoser, fordelt på Pfizer-vaksinen og Moderna-vaksinen.

I uke 12 gjennomføres det vaksinasjon i Drammenshallen torsdag og fredag.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Koronatelefonen er åpen mellom klokka 08.00 og 18.00 på alle hverdager. Vi anbefaler alle om å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3064 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

21. mars

40 personer bosatt i Drammen kommune har i løpet av det siste døgnet fått påvist koronasmitte. 35 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Smitteveien er foreløpig ukjent for fire personer, mens én har fått påvist smitte etter innreise fra utlandet.

Ved Fjell skole er det påvist flere smittetilfeller, og både elever og ansatte fra klasser på to trinn settes i karantene. Også aktivitetsskolen er berørt, og elever og ansatte settes i karantene.

Det er også påvist smittetilfelle i Marienlyst barnehage som medfører karantene for barn og ansatte.

Med smittetilfellene som rapporteres i dag, er det totalt mer enn 3000 personer bosatt i Drammen kommune som har fått påvist koronasmitte. Dagens rapporterte tall ligger omtrent på gjennomsnittet for de siste to ukene. Det er til sammen påvist 558 nye smittetilfeller i løpet av den foregående toukersperioden. Dette er omtrent 100 tilfeller færre enn det høyeste tallet som ble registrert under den andre smittebølgen i november.

- Det er bra at vi ikke ser noen ytterligere økning i smittetallene etter den kraftige økningen vi fikk for to uker siden. Innbyggernes erfaring i gode smitteverntiltak i hverdagen kommer nå til nytte, og forsterket av smittevernreglene som er innført i Viken fylke, er det grunn til å anta at utviklingen kan snu igjen og bli bedre. Men det krever at vi holder ut over tid og forholder oss til smittevernreglene og –anbefalingene som er gitt. Den bølgen vi er inne i nå, kom veldig brått, men den er ikke like enkel å komme seg ut av igjen, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

De siste dagene er det relativt mange barn og ungdommer som har fått påvist smitte, og det er et stort antall elever og lærere som er satt i karantene som følge av smittetilfellene. Kommuneoverlegen tror vi kan forvente en positiv utvikling ved skolene fremover.

- Det har vært smitteoverføringen mellom elever på skolene, men med rødt smittevernnivå ved skolene og strengere regler til større avstand og mindre blanding av grupper, forventer vi at færre elever og lærere blir berørt når nye smittetilfeller oppdages. Det er ingen som kan gi noen garantier mot smittetilfeller, men sannsynligheten for større utbrudd er betydelig redusert med rødt tiltaksnivå, sier Johannessen.

Fordelingen av smittetilfellene viser at det er økende geografiske skiller igjen. Noen kommunedeler er hardere rammet enn andre for tiden, og spesielt kommunedelen Danvik, Austad og Fjell har mange tilfeller. Derfor vil det igjen bli et testtilbud Fjell, slik at det skal bli lettere for dem som bor i dette området, å teste seg for koronasmitte. Drammen kommune kommer med mer informasjon om åpningstider og tilbudet på Fjell blir.

En del av dem som har fått påvist smitte, har reist kollektivt mens de har vært i smitteførende fase. Kommuneoverlege John David Johannessen oppfordrer derfor alle som reiser med buss eller tog om å være ekstra observante på eventuelle symptomer på koronasykdom og at de har en veldig lav terskel for å bestille tid til å teste seg for smitte.

I helgene er det noe kortere åpningstid på koronatelefonen (32 04 60 00) i Drammen kommune enn på ukedagene. Telefonen er betjent mellom klokka 10.00 og 17.00. Vi anbefaler alle om å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer, får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3039 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

20. mars

52 personer bosatt i Drammen kommune har i løpet av det siste døgnet fått påvist koronasmitte. 44 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Smitteveien er foreløpig ukjent for sju personer, og én har fått påvist smitte etter hjemkomst fra reise i utlandet.

Flere skoler er også i dag berørt av smittetilfeller. Både ved Fjell skole, Åssiden videregående skole og Heltberg videregående skole er det påvist smitte. Ved Tryggheim barnehage er det også påvist smitte, og barn og ansatte er satt i karantene.

Alle som er satt i karantene, må følge systemet for testing så fort som mulig etter at de ble satt i karantene og på nytt tidligst etter sju dager i karantene. Husstandsmedlemmer av dem som er satt i karantene, sitter i ventekarantene til den første koronatesten er negativ.

I tilknytning til Deli de Luca på Bragernes torg er det påvist flere smittetilfeller. Det er påvist smitte både blant ansatte og kunder. Kommuneoverlegen ber derfor alle som har vært innom Deli de Luca på Bragernes torg etter 10. mars om å være ekstra observante på koronasymptomer og bestille tid til testing dersom de får symptomer.

- Dagens smittetall er det fjerde høyeste tallet som rapporteres for en enkeltdag siden slutten av november i fjor. De rapporterte smittetallene varierer fortsatt fra dag til dag, og det er viktig å se utviklingen over flere dager for å si noe om det generelle smittetrykket. Vi nærmer oss nå at tre prosent av innbyggerne har fått påvist koronasmitte siden sykdommen første gang ble påvist i Drammen kommune i mars i fjor og vet at sannsynligvis er det noe over halvparten av alle smittetilfellene som blir påvist. Med dagens rapporterte smittetall er det 2999 personer som er blitt smittet av koronaviruset, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Det har nå gått 12 dager siden smitten begynte å stige kraftig i Drammen kommune. 17. mars ble det rapportert om et gjennomsnittlig antall smittetilfeller pr. dag siden smitten begynte å stige på i underkant av 42 tilfeller. Med ytterligere tre dager har dette tallet nå steget til i underkant av 43 tilfeller.

- Vi ser altså ikke noen ytterligere markant stigning i det gjennomsnittlige smittetallet foreløpig, og det er viktig at vi unngår en ny og ukontrollert stigning videre fra det nivået vi ligger på nå. Det er innført strenge restriksjoner, og vi forutsetter at innbyggerne følger både reglene og anbefalingene. Da skal vi etter hvert se effekten av restriksjonene, og smittetrykket skal avta. Men smittetrykket reduseres ikke bare fordi det er innført strengere regler og anbefalinger. Smittetrykket reduseres som et resultat av at innbyggerne forholder seg til restriksjonene og følger dem, sier kommuneoverlegen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 525 nye smittetilfeller. Dette er 44 flere enn i går. Med unntak av perioden fra 11. til 26. november i fjor høst, er dagens rapporterte smittetall for den foregående toukersperioden det høyeste som er registrert i Drammen kommune.

- At de daglige smittetallene ikke har økt videre gir grunn til optimisme. Vi har nok ikke sett toppen på denne smittekurven ennå. Til det er smittetrykket i kommunen for stort. Men at smittetallene ikke stiger videre forteller oss at omfattende testing og samfunnstiltakene fungerer. Så det gjelder at alle bidrar på sin måte til å unngå situasjoner hvor det kan spres smitte, sier John David Johannessen.

I går ble det sendt ut en SMS til innbyggerne i Drammen kommune med dette budskapet:

Kjære innbygger! Sammen må vi begrense spredningen av koronasmitte. Takk for at du bidrar til dette. Hold minst to meter avstand til dem du ikke bor sammen med. Begrens sosial omgang mest mulig og unngå besøk. Gjeldende regler og råd finner du på kommunens nettside. God helg! Hilsen Drammen kommune

Kommuneoverlegen er enig i at det er mange regler og anbefalinger innbyggerne må forholde seg til. Men Johannessen gjentar at de aller fleste reglene og anbefalingene er ivaretatt dersom man er flink til å holde god avstand til alle man ikke bor sammen med, begrenser sosial omgang og unngår besøk.

- De som forholder seg til disse tre enkle huskereglene, gjør en stor innsats for å begrense smittespredningen. Ingen er garantert å unngå smitte, men alle som klarer å holde to meter avstand til dem man ikke bor sammen, sørger for at de har få nærkontakter og lite sosial omgang med andre og unngår besøk, både i eget hjem og i andres hjem, gjør altså det viktigste hver enkelt av oss kan gjøre nå. Disse tre reglene er ikke vanskelige å huske, og de er de viktigste, sier kommuneoverlegen.

I helgene er det noe kortere åpningstid på koronatelefonen (32 04 60 00) i Drammen kommune enn på ukedagene. Telefonen er betjent mellom klokka 10.00 og 17.00. Vi anbefaler alle om å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer, får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2999 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

19. mars

37 personer bosatt i Drammen kommune har i løpet av det siste døgnet fått påvist koronasmitte. 32 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Smitteveien er foreløpig ukjent for fire personer, mens den siste har fått påvist smitte etter reise i utlandet.

Det er fortsatt en del smitte i yngre aldersgrupper, og flere av skolene i Drammen kommune berøres også av smittetilfellene som rapporteres i dag. Både ved Øren skole, Fjell skole, Gulskogen skole, Marienlyst skole, Drammen videregående skole og Åssiden videregående skole er det påvist smitte som fører til karantene for elever og lærere. Ved Solhagen Rudolf Steiner barnehage er det også påvist ett smittetilfelle og karantene er iverksatt.

I forbindelse med alle disse smittetilfellene iverksettes ordinære karantenetiltak etter metoden som brukes ved forsterket TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene).

- Nærkontaktene skal i utgangspunktet være i karantene i ti døgn, og denne tiden regnes fra tidspunktet de sist var i kontakt med den smittede personen. Både barn og voksne i karantene må bestille tid til koronatesting. De bør testes ved starten av karantene, og så bør de teste seg på nytt rundt dag sju av karantenetiden. Dersom en test tatt på dag sju eller senere ikke påviser smitte, vil karantenen opphøre, selv om det ikke har gått ti dager, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Alle husstandsmedlemmer av nærkontakter til smittede personer, skal i såkalt ventekarantene. Denne ventekarantene varer fram til nærkontakten har testet seg og fått negativt svar på koronaprøven. Dersom koronaprøven er positiv og nærkontakten er smittet, blir husstandsmedlemmene nærkontakter av en smittet person og må følge ordinært testløp og gå i ordinær karantene.

- Smittekurvene fortsetter som de siste dagene. De peker bratt oppover, og vi ser foreløpig ikke noen knekk i denne utviklingen. Nå er det iverksatt strenge restriksjoner, og vi forventer at disse vil gi effekt på smittespredningen. Men det vil nok fortsatt gå en stund, og muligens må vi langt ut i påsken før vi ser en reell endring i denne utviklingen, sier kommuneoverlegen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 481 nye smittetilfeller. Dette er 31 tilfeller mer enn i går og nesten 200 tilfeller mer enn for fem dager siden.

- Vi får så store utslag når vi får en så rask økning i smittetallet som vi har sett i Drammen. Hvis vi ikke får en ytterligere økning i tallene som rapporteres daglig, vil smittestigningen i løpet av de siste 14 dagene flate ut nokså raskt. Men dette må ikke bli noen sovepute. Rundt 500 smittetilfeller i løpet av 14 dager, som vi har nå, er altfor høyt. Det er for høyt med tanke på smittetrykket i samfunnet generelt og faren for at mange kan bli smittet, og det er for høyt med tanke på den grundige jobben vi er nødt til å gjøre med smittesporing for å bryte smittekjeder, og det er for høyt med tanke på kapasiteten i spesialisthelsetjenesten og deres mulighet til å hjelpe dem som trenger medisinsk hjelp for å komme seg gjennom sykdommen, sier John David Johannessen.

Selv om det gjøres en stor jobb med å kartlegge de smittede personenes nærkontakter og sette dem i karantene for å bryte smittekjeder, minner kommuneoverlegen om at det også er tilfeller med ukjent smittevei. Dette betyr at det er smitte i kommunen som smittesporerne ikke har oversikt over. Dermed må alle også ta innover seg at det er en risiko for å bli smittet, selv om man ikke blir kontaktet og får beskjed om at man er nærkontakt av en smittet person.

- Den beste måten å beskytte seg selv på nå, er å følge anbefalingene om å holde god avstand til hverandre. Og nå snakker vi altså ikke bare om én meter avstand lenger, men anbefalingen er to meter. Det er forståelig at det kan være utfordrende i noen situasjoner, men det er altså svært viktig at man klarer å holde tilstrekkelig avstand. I tillegg er det viktig at alle begrenser hvor mange man har sosial kontakt med. Det er også forståelig at man ønsker kontakt med familie og venner, men dette er dessverre ikke tiden for å være så sosial som man ønsker. Det er ikke noe hyggelig å unngå dem man gjerne ønsker å bruke tid sammen med, men det er helt nødvendig, slik situasjonen er nå, sier Johannessen.

For mange starter påskeferien om én uke. Kommuneoverlegen har stor forståelse for at mange lurer på hvordan årets påske blir, men foreløpig er det for tidlig å si noe om hvordan smittesituasjonen i Drammen kommune blir.

- Det kan hende at vi ser effekten av de strenge restriksjonene i løpet av neste uke, men det kan også hende at vi først ser tydelige effekter utover i påskeuka. Uansett må alle innstille seg på at det blir en spesiell påske i år også, sier kommuneoverlegen og nevner følgende regler og anbefalinger som regjeringen har kommet med etter innspill fra nasjonale helsemyndigheter:

 • Uansett hvor man er i påsken, må alle sørge for at man holder god avstand til andre enn dem man bor sammen med.
 • De som har hytte, har lov til å reise dit, men det anbefales å gjøre alle innkjøpene i hjemkommunen før avreise, og vær på hytta bare sammen med dem du bor sammen med til daglig.
 • Hvis du reiser til en kommune med mindre smitte og mindre strenge tiltak enn i Drammen kommune, bør du følge reglene og anbefalingene som gjelder hjemme.
 • Ikke ta imot besøk, verken hjemme eller på hytta.
 • Ha færre kontakter enn vanlig. Hvis du møter venner eller familie som du ikke bor sammen med, bør møtene skje utendørs.
 • Personer som bor i kommuner med mye smitte, deriblant Drammen kommune, bør unngå å dra på hotell eller overnattingssteder der mange samles.
 • Hvis du er i karantene eller venter på testsvar, bør du holde deg hjemme og utsette reisen til hytta til du er ferdig med karantenen eller har fått svar på koronaprøven.
 • Hvis du er syk, bør du holde deg hjemme i påsken. Hvis du blir syk mens du er på hytta, bør du reise hjem.

- Det er ganske mye å passe på for tiden, men hvis alle husker å holde god avstand, begrense sosial kontakt med andre og sørge for å teste seg ved enhver form for luftveissymptomer, sår hals eller andre symptomer på koronasykdom, så bidrar man veldig godt til å begrense spredningen av viruset, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Koronatelefonen er åpen mellom klokka 08.00 og 18.00 på alle hverdager. Vi anbefaler alle om å bestille tid til testing. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2947 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

18. mars

48 personer bosatt i Drammen kommune har i løpet av det sist døgnet fått påvist koronasmitte. 40 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Smitteveien er foreløpig ukjent for de siste åtte. Én av dem som er smittet, har fått påvist smitten etter hjemkomst fra reise i utlandet.

Flere av kommunens barnehager, skoler og helseinstitusjoner er berørt av smittetilfellene som rapporteres i dag.

Både i Gulskogen barnehage og Espira Gåserud barnehage er det påvist smitte, og både barn og ansatte settes i karantene.

Ved Brandenga skole, Gulskogen skole, Fjell skole, Veiavangen ungdomsskole og Drammen videregående skole er det påvist smitte. Både elever og lærere settes i karantene. Noen smittetilfeller fører også til forlenget karantene for elever og lærere som er satt i karantene tidligere.

Ved Losjeplassen bo- og servicesenter har en ansatt testet positivt. Dette medfører at fire beboere og to medarbeidere settes i karantene. Det er også påvist smitte i tilknytning til hjemmesykepleien ved både Fjell, Gulskogen og Losjeplassen. Her foregår smittesporingen, og det er foreløpig uavklart hvor mange som må i karantene som følge av disse smittetilfellene.

- Vi er glade for at smittetallene foreløpig ikke har eskalert videre oppover. Dagens tall ligger omtrent på det som har vært snittet de siste dagene, men det er ingen tvil om at vi har mye smitte i kommunen for tiden. Smittetrykket i Drammen kommune er fortsatt økende, og det er bekymringsfullt. Derfor er vi forberedt på at vi kan komme til å se enda høyere smittetall i tiden fram mot påsken, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 450 nye smittetilfeller. Så mange nye smittetilfeller i løpet av en toukersperiode har ikke Drammen kommune hatt siden slutten av november i fjor. På det verste under den forrige smittebølgen ble det påvist 666 smittetilfeller i løpet av en toukersperiode.

- Ut fra smittetallene vi ser nå, må vi være forberedt på at denne smittebølgen kan bli verre enn den vi var gjennom i oktober og november. Når vi vet at virustypen som spres nå, er mye mer smittsom enn den vi hadde i oktober og november, vil det sannsynligvis kreve mer av oss å begrense denne spredningen, sier Sagberg.

Smittevernoverlegen er ikke i tvil om at det er mulig å begrense smittespredningen denne gangen også, men han legger ikke skjul på at det vil kreve en stor innsats fra hver eneste innbygger, både de yngste, ungdommene, de voksne og de eldre, hvis smitten skal reduseres.

- Det er derfor viktig at alle får med seg anbefalingen fra nasjonale myndigheter om å øke avstanden til andre mennesker. Så langt har beskjeden vært at vi må holde minst en meter avstand til alle andre enn dem vi bor sammen med. Nå er denne anbefalingen økt til to meter. Så hold avstand til hverandre. Det er den beste måten å unngå smittespredning, sier Sagberg.

Fortsatt er mange av dem som får påvist smitte, nærkontakter av noen som er blitt smittet tidligere. Men smittevernoverlegen minner om at vi har en del ukjent smitte rundt omkring i kommunen. Det er en del smittetilfeller med ukjent smittevei stort sett hver dag.

Ukjent smittevei er noe av det som bekymrer smittesporerne mest. Så lenge det er ukjent smitte i samfunnet er det mye vanskeligere å bryte smittekjedene. Det er selvfølgelig mulig å redusere videre spredning av viruset når noen får påvist smitte og settes i isolasjon, men dersom den som er smittekilden ikke har symptomer på sykdom, vil vedkommende fortsette å spre smitte, uten å være klar over det selv.

- Derfor er det utrolig viktig at alle med de minste tendenser til luftveissymptomer, sår hals eller andre symptomer på koronasmitte, tester seg. Vi tester mange innbyggere hver dag, og det er veldig bra. Men vi vil også teste deg som kjenner på svært lette symptomer, men kanskje tenker at du ser det an en dag og tenker at dette nok går fort over. Du må bestille time til testing på kommunens nettside eller kontakte kommunens koronatelefon. Verken du eller vi vil at du skal spre smitte dersom det skulle vise seg at du er smittet. Testen er gratis, den er raskt gjennomført, og du får svar hurtig, sier Einar Sagberg.

I tillegg til anbefalingen om å øke avstanden fra én til to meter til alle andre enn dem du bor sammen med, minner smittevernoverlegen om anbefalingen om å unngå besøk hjemme eller sammenkomster i eget hjem. Unngå også reiser som ikke er nødvendige.

- Vi er nødt til å redusere mobiliteten. Og vi må øke avstanden mellom oss. I tillegg må vi redusere antallet personer vi omgås. Under en så stor smittebølge som det ser ut til at vi er på vei inn i nå, er det rett og slett helt nødvendig å redusere antall personer vi har kontakt med. Jo flinkere vi er til å holde avstand nå, jo før kan vi forhåpentligvis komme oss gjennom pandemien, slik at vi kan gjenoppta kontakten med familie og venner og forhåpentligvis vende tilbake til et liv som ligner på det vi kjente før mars 2020, sier smittevernoverlegen.

Det er altså over et år siden de første koronatilfellene ble påvist i Drammen, og vi er nå inne i den tredje smittebølgen. Mange tilbud er stengt ned, og koronasituasjonen er belastende for mange. Etter ett år med mindre sosial kontakt og mye tid hjemme, kan mange oppleve at livet har blitt vanskelig. Dersom du sliter med vonde tanker, har alvorlige bekymringer og har behov for å snakke med noen, kan du snakke med én av kommunens erfarne fagfolk ved å ringe 32 04 67 00. Telefonen betjenes alle hverdager mellom klokka 09.00 og 14.00.

I går ble det rapportert om 63 nye smittetilfeller. Smittesporingen har imidlertid vist at den ene personen som fikk påvist smitte og var en del av gårsdagens tall, er hjemmehørende i en annen kommune enn Drammen. Det korrekte smittetallet i går er 62. Dette er hensyntatt i den samlede oversikten over antall smittede personer som oppgis nedenfor.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Koronatelefonen er åpen mellom klokka 08.00 og 18.00 på alle hverdager. Vi anbefaler alle om å bestille tid til testing. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2910 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

17. mars

Rettelse: Tidligere i dag ble det beklageligvis opplyst at det var smitte på Åssiden skole. Det er påvist smitte ved Åssiden videregående skole, og dette er rettet opp i statusrapporten.

63 personer bosatt i Drammen kommune har i løpet av det siste døgnet fått påvist koronasmitte. 52 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien foreløpig er ukjent for de 11 øvrige.

En god del av dagens smittetilfeller har konsekvenser for flere av kommunens skoler. Det er påvist smitte ved både Øren skole, Brandengen skole, Fjell skole, Marienlyst skole, Galterud skole, Børresen skole, Drammen videregående skole og Åssiden videregående skole. Både elever og lærere settes i karantene, og en del elever og lærere får forlenget sin karantene som følge av nye smittetilfeller.

I Fjell barnehage er det to kohorter som må i karantene som følge av påvist smitte.

Ingen av dagens rapportere smittetilfeller har konsekvenser for kommunens helsetjenester.

- 63 påviste tilfeller i løpet av ett døgn er et høyt tall. Men det ble rapportert i går at det kan være litt variasjon fra dag til dag på grunn av tiden det tar å få svar på prøvene som analyseres. Derfor er det viktig at vi ikke leser de daglige tallene for kategorisk. På samme måte som 28 tilfeller i går ikke kunne tolkes som at smitten var på vei ned, kan vi ikke tolke dagens tall som at smittetrykket har økt ytterligere. Vi må se utviklingen over noen dager, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Det har nå gått ni dager siden det ble registrert en kraftig økning i smittetrykket i Drammen kommune. I denne perioden er det rapportert om 376 nye smittetilfeller. Dette gir et gjennomsnitt på i underkant av 42 tilfeller pr. dag.

- De siste seks dagene har tallene gått opp og ned hver dag. Men gjennomsnittstallene gir oss et godt bilde på hvor smittetrykket ligger for tiden. Det er for høyt, og vi har en stor jobb å gjøre foran oss for å redusere smittetrykket fram mot påske. Nå er det halvannen uke igjen til påskeferien starter for mange, og den kan dessverre bli ganske dyster for mange hvis vi ikke får redusert smittetrykket. I verste fall er det mange som kommer til å gå gjennom årets påske med sykdom. Det håper vi selvfølgelig å unngå, sier kommuneoverlegen.

Både kommuneoverlege John David Johannessen og smittevernoverlege Einar Sagberg har oppfordret innbyggere med luftveissymptomer, sår hals eller andre symptomer på koronasykdom til å teste seg. Den oppfordringen har innbyggerne i Drammen kommune tatt innover seg, og det er Johannessen svært glad for.

Fra nasjonale myndigheter har kommunene fått beskjed om at de må rigge seg slik at fem prosent av innbyggerne kan testes pr. uke. For Drammen kommunes del gir et snitt på i overkant av 700 tester om dagen.

- Sist mandag var det rekordmange som testet seg for koronasmitte i Drammen kommune. Da ble til sammen 1431 personer testet. Det er veldig viktig at man tester seg når man har tegn til sykdom eller hvis man er nærkontakt. Den oppfordringen har kommunens innbyggere tatt, og det er vi takknemlige for. I tillegg skal vi alle være glade for den jobben som gjøres på teststasjonene. Det er rett og slett imponerende at de er i stand til å teste over 1400 personer på én dag, og dette viser at vi har god kapasitet og beredskap i Drammen, sier kommuneoverlegen.

Med virkning fra sist mandag ble smittevernnivået endret til rødt på alle ungdomsskolene og de videregående skolene i Drammen kommune. I går ble det besluttet at også barnehagene og barneskolene settes på rødt nivå med virkning fra i dag. Dermed er barnehagene og alle skolene på rødt nivå fram til og med uka etter påske.

Det presiseres at rødt nivå ikke betyr hjemmeundervisning. På rødt nivå vil skolene fortatt være åpne, og undervisningen vil primært skje i klasserommet med lærer til stede. Skolene i kommunen varierer imidlertid i størrelse og utforming. Det vil derfor bli noen ulike løsninger mellom skolene.

Foresatte til barn i barnehagene og på barneskolene får nærmere informasjon om barnehage- og skolehverdagen på rødt nivå direkte fra barnehagene og barneskolene.

Eventuell videreføring av rødt nivå på barnehagene og skolene blir vurdert etter påske.

Drammen kommune har tidligere informert om at regjeringen har innført de strengeste restriksjonene som er skissert i covid-19-forskriften for Drammen kommune og alle de øvrige kommunene i Viken fylke. I tillegg til restriksjonene som er forskriftsfestet, har regjeringen også kommet med en rekke anbefalinger.

Ordfører Monica Myrvold Berg oppfordrer innbyggerne til å følge alle anbefalingene som om de var regler.

- Anbefalingene påvirker i stor grad hvordan vi kan leve livene våre nå. Men jeg forventer at innbyggerne våre likevel følger dem. Vi har et felles ønske om å komme gjennom pandemien så fort som mulig, og på veien må vi gjøre det vi kan for å begrense smittespredningen så mye som overhodet mulig. Tallene viser at vi fortsatt har altfor høy smittespredning i Drammen, og disse tallene blir ikke bedre uten at vi gjør en veldig stor innsats for å stanse smitten. Hvis vi skal klare det, må vi dessverre ofre noe alle sammen, sier ordføreren.

I Drammen kommune er det forskriftsfestet at det er forbudt å arrangere eller delta i private sammenkomster med flere enn ti personer til stede samtidig.

- Vi har en grense som nå forbyr å samle flere. Samtidig er det regjeringens klare anbefaling om alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Jeg ber innbyggerne om å følge anbefalingene og ikke tøye strikken og utfordre anbefalingene slik smittesituasjonen er i kommunen vår nå, sier Monica Myrvold Berg.

Anbefalingen om å unngå besøk i hjemmet omfatter ikke nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan også ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én husstand.

Barn kan i tillegg til å ha besøk fra egen barnehage- eller barneskolekohort, ha besøk eller gå på besøk til én til to faste venner. Å besøke eller gå på besøk til én til to faste venner er også greit for ungdommer.

Ifølge regjeringens anbefalinger er det ikke lenger tilstrekkelig med én meter avstand. Det bør nå holdes to meter avstand i møte med andre personer. Unntatt fra denne anbefalingen er mennesker i egen husstand og mennesker som er nevnt i avsnittene ovenfor. Ved kontakt med andre mennesker på nærmere avstand enn én meter, må det brukes munnbind.

Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som nødvendig, men for de aller fleste gjelder kravet om hjemmekontor.

Innbyggerne anbefales ikke å dra til åpne kjøpesentre eller varehus i nabokommuner.

Det nærmer seg årets påskeferie, og det er tillatt å reise til fritidsbolig, men bare sammen med personer i egen husstand. Anbefalingen er også klar på at man bør gjøre alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur, og sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen og følg dem. Ikke ta imot besøk på hytta.

Regjeringen har også oppfordret kommunene og fylkeskommunene til å innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten. Dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i eksempelvis bussen.

Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet av koronavirus, bør leve mer skjermet.

Én-til-én virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde én meter avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær kontakt ansikt-til-ansikt.

Når det gjelder testing og oppfølging av nærkontakter og husstandsmedlemmer, anbefales personer som er i smittekarantene, å teste seg på dag 7-10 i karantenetiden. Nærkontaktene som er knyttet til et utbrudd av det muterte koronaviruset, testes med PCR-test både ved inngang til karantenen (med en gang de er definert som nærkontakt) og utgang av karantenen (tidligst på dag 7). Husstandsmedlemmer av nærkontakter bør være i karantene frem til første PCR-test foreligger for nærkontakten. Dette gjelder i utbrudd tilknytning til den engelske virusvarianten. Dersom personen som er nærkontakt og i karantene tester negativt på den første PCR-testen, kan husstandsmedlemmene gå ut av karantene. Dersom personen som er nærkontakt og i karantene tester positivt, blir husstandsmedlemmene nærkontakter selv og må gå i karantene og teste seg for smitte.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Koronatelefonen er åpen mellom klokka 08.00 og 18.00 på alle hverdager. Vi anbefaler alle om å bestille tid til testing. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2863 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

16. mars

28 personer bosatt i Drammen kommune har i løpet av det siste døgnet fått påvist koronasmitte. 25 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens det foreløpig ikke er fastslått sikker smittevei for de siste tre personene.

Smittesporingen var ikke avsluttet for alle tilfellene som ble påvist søndag kveld. Det er nå gjort, og smittesporingen viser at noen av tilfellene fra søndag og i går berører flere av skolene og én barnehage i Drammen kommune. Både ved Vestbygda skole, Danvik skole, Krokstad skole, Fjell skole, Drammen videregående skole og voksenopplæringen er det bekreftet koronasmitte. Dette har foreløpig medført karantene for i overkant av 200 elever og lærere. I tillegg er karantene forlenget for en del elever og lærere. Ved Senterbarnehagen FUS på Fjell er det påvist ett smittetilfelle.

Én ansatt i hjemmesykepleien ved Landfalløya har også fått påvist smitte. Til sammen ni brukere og én ansatt settes i karantene som følge av dette smittetilfellet.

- Vi ser at smittetallet har gått litt opp og ned de siste dagene. Men 28 nye tilfeller i løpet av ett døgn er høyt, selv om det er en del lavere enn tallet som ble rapportert i går og på lørdag, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Han mener enkelttall må vurderes med litt varsomhet for tiden. Analysekapasiteten ved laboratoriet varierer litt mellom ukedagene og helgen. Det kan også være variasjon i antall prøver som tas i kommunene rundt Drammen, men som også analyseres ved Drammen sykehus. Det er svært mange som tester seg for tiden, og da kan svartiden på analysene variere.

- Dermed kan det hope seg litt opp, og vi kan få ekstra mange prøvesvar den ene dagen og færre den neste dagen. Dette vil også kunne gi seg utslag i til dels store variasjoner i hvor mange smittetilfeller som rapporteres pr. dag. Så nå er det ekstra viktig å se smitteutviklingen over flere dager, og for Drammens del er denne utviklingen entydig. De siste to ukene har smitten steget i kommunen vår, og den stiger nokså kraftig, sier smittevernoverlegen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 359 nye smittetilfeller. I dag er den 15. dagen på rad med stigning i smittetallet for den foregående toukersperioden, og i løpet av disse 15 dagene har tallet steget fra 22 til 359.

Drammen kommune er inne i den tredje smittebølgen, og formannskapet vedtok søndag kveld en lokal forskrift med tiltak for å begrense smittespredningen. I går ble disse tiltakene ytterligere forsterket da regjeringen innførte det strengeste tiltaksnivået i både Drammen kommune og alle andre kommuner i Viken fylke.

Med virkning fra midnatt ble en lang rekke butikker og ulike virksomheter stengt. Enkelte butikker som matbutikker, apoteker og vinmonopolene kan holde åpent. Det legges ned forbud mot arrangementer, og organiserte aktiviteter er forbudt innendørs for barn og ungdom under 20 år og både utendørs og innendørs for voksne. Også mange andre fritidstilbud må holde stengt de nærmeste ukene. Det er også påbud om bruk av hjemmekontor så langt det er praktisk mulig og plikt til å bruke munnbind på flere steder når det ikke er mulig å opprettholde minst én meters avstand. I tillegg er det full stans i alkoholskjenking, og serveringssteder kan i utgangspunktet kun holde åpent for take away.

I forbindelse med at de strengeste tiltakene ble innført i hele Viken fylke gjorde regjeringen en endring i reglene for organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år. Det er nå tillatt å drive med utendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år i grupper på inntil ti personer. Deltakerne må holde minst to meter avstand til hverandre, og alle deltakerne må komme fra samme kommune.

I uke 10 ble det satt i overkant av 3000 vaksinedoser i Drammen kommune. De aller fleste vaksinedosene kommunen fikk i uke 10 fra Astra Zeneca var satt før det ble besluttet at vaksineringen med denne vaksineringen skulle settes på pause. De resterende dosene blir oppbevart inntil videre bruk av vaksinen er avklart. Det er så langt satt i overkant av 12.000 vaksinedoser i kommunen.

Denne uka mottar Drammen kommune rundt 1000 nye doser av Pfizer-vaksinen, og det gjennomføres vaksinering på Fjell og i Drammenshallen på torsdag og i Mjøndalen på fredag.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Koronatelefonen er åpen mellom klokka 08.00 og 18.00 på alle hverdager. Vi anbefaler alle om å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2800 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

15. mars

54 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 39 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Smitteveien er ukjent for fem personer. For de siste ti er ikke smittesporingen avsluttet.

I løpet av uke 10 ble det påvist 285 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er det høyeste antallet i løpet av en sjudagersperiode siden 18. november i fjor. Kun de ni dagene fra 10. til og med 18. november er det blitt registrert flere tilfeller i løpet av sju døgn i Drammen kommune.

- Vi har dessverre en smitteutvikling som bør bekymre alle i Drammen kommune. Derfor vedtok formannskapet søndag kveld å gjeninnføre en lokal forskrift med tiltak for å begrense spredningen av koronasmitte. Den nærmeste tiden vil vi følge nøye med på smitteutviklingen. Det blir gjort fortløpende vurderinger av om tiltakene som nå er innført, er tilstrekkelige eller om vi må vurdere enda strengere tiltak for å stanse smittespredningen, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Med unntak av de ni dagene i november hvor toppen av den forrige smittebølgen ble nådd, er altså dagens tall det høyeste som er registrert i løpet av en uke, siden smitten kom til Drammen kommune for et drøyt år siden.

- Nå ser det ut til at vi fortsatt har stigning i smittetallene, så vi må nok være forberedt på at den tredje smittebølgen blir enda tøffere enn den andre var. Det er derfor all grunn til å ta situasjonen på største alvor, sier ordføreren.

Hun er bekymret for smittetrykket blant ungdommene. Unge innbyggere i alderen 10 til 19 år står for en stor andel av smittetilfellene nå, og mange er satt i karantene. Det er et mål å skjerme tilbudene til barn og unge så mye som mulig, men i en situasjon med mye smitte blant ungdommene, er det ikke mulig å unngå at tiltakene også rammer denne aldersgruppen.

- Jeg vil oppfordre ungdommene til å være ekstra forsiktige nå. Det er lett å forstå at mange er lei av restriksjoner og har lyst til å leve som før. Forhåpentligvis kan vi leve tilnærmet normalt om noen få måneder, men vi er ikke der ennå. De nye virusmutasjonene kan gi alvorligere sykdom også for ungdom enn det vi har sett tidligere, så pass på dere selv. Ta ansvar for både deg selv og vennene dine og sørg for at dere holder god nok avstand til hverandre og ikke samles i for store grupper, er ordførerens oppfordring til alle ungdommene i Drammen kommune.

Flere virksomheter i Drammen kommune er berørt av smittetilfellene som rapporteres i dag. Ved både Aronsløkka skole, Danvik skole, Marienlyst skole, Galterud skole og Drammen videregående skole er både elever og lærere satt i karantene som følge av smittetilfeller. Ved disse skolene er det til sammen over 200 personer som nå settes i karantene.

Ved Kobbervik gård barnehage er det påvist et smittetilfelle, og der forlenges karantenen for nærmere 50 barn og ansatte.

Ett av smittetilfellene berører også Talentgården og et fotballag. Rundt 30 barn og trenere settes i karantene som følge av dette tilfellet.

- Vi har nok en dag med høye smittetall, og det er mange yngre mennesker som smittes. Det er også i dag mange nærkontakter. Dette er i utgangspunktet bra fordi det gjør det lettere å holde oversikten over hvordan smitten sprer seg, men det er også enda en bekreftelse på hvor lett de nye virusmutasjonene smitter. Sannsynligheten for at de som defineres som nærkontakter, også er smittet, er nå relativt stor, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

En relativt stor andel av ungdommene som smittes, har tilknytning til Galterud skole. Det er foreløpig ikke noe som tyder på at smitte i noen særlig grad er overført på skolen, men smittevernoverlegen oppfordrer nå alle elever og lærere ved skolen om å teste seg for koronavirus.

- Vi ser en ganske stor spredning av smitte i dette miljøet, og det er nødvendig å bryte smittekjedene. Derfor vil teststasjonen på Fjell være åpen i dag fra klokken 09.30 til 13.30. Det er ikke nødvendig å bestille time for testing her. Man kan bare å møte opp, og vi oppfordrer altså alle elevene på Galterud skole og de ansatte som jobber der, om å teste seg for koronasmitte, sier Einar Sagberg.

Formannskapet vedtok søndag kveld å gjeninnføre en lokal forskrift med tiltak for å begrense smittespredningen. Tiltaksnivået er det nest strengeste som er beskrevet i den nasjonale covid-19-forskriften. Den vedtatte forskriften regulerer stenging av en lang rekke steder. Blant stedene som nå må stenge, er treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg, fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, bowlinghaller, museer, kino, teater og konsertsteder. Det blir skjenkestopp, forbud mot arrangementer og påbud om hjemmekontor og bruk av munnbind.

Det er ikke tillatt å organisere innendørs fritidsaktivitet for personer over 20 år. For personer under 20 år er dette fortsatt lovlig, men for alle i alderen 13 til 19 år må det sikres tilstrekkelig avstand under utøvelse av aktiviteten. Det betyr blant annet at det må være minst én meter avstand mellom utøver på trening, uavhengig av hvilken idrett som bedrives. Også andre fritidsaktiviteter enn idrett må tilrettelegge for at deltakerne kan holde mer enn én meter avstand. Kravet om økt avstand henger sammen med at det er innført rødt smittevernnivå på ungdomsskolene og de videregående skolene i kommunen. Ungdommene må holde avstand til hverandre i skoletiden, og da må de gjøre det også når de driver med fritidsaktivitetene sine.

Etter noen uker med fallende testtall, har det vært rekordmange som har testet seg for koronasmitte i Drammen kommune den siste uka. Det er smittevernoverlegen glad for.

- Det er veldig viktig at alle som har antydninger til luftveissymptomer, sår hals eller andre symptomer på koronavirus, tester seg. Og er du i det minste i tvil om du bør teste deg, så bør du absolutt gjøre det. Den siste uka er det mange som har tenkt at det er lurt å få tatt en test, og det er akkurat det vi ønsker at de gjør. Via testing holder vi kontroll på smittetilfellene, og det gjør det mulig å spore opp smitteveier og bryte smittekjeder. Hvis vi ikke klarer å bryte disse smittekjedene i tide, vil vi få en rask og uoversiktlig spredning av smitten, sier Einar Sagberg.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Koronatelefonen er åpen mellom klokka 08.00 og 18.00 på alle hverdager. Vi anbefaler alle om å bestille tid til testing. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2772 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

14. mars

23 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 20 av dem er nærkontakter av allerede påviste tilfeller. Én har påvist smitte etter reise i utlandet, mens smitteveien er ukjent for de siste to personene.

Ved Brandengen skole, Åskollen skole, Galterud skole, Fjell skole, Marienlyst skole og Drammen videgående skole er det påvist smittetilfeller som medfører karantene.

Søndag kl. 18 møtes formannskapet for å behandle forslag til ny lokal forskrift med tiltak mot koronapandemien. Rådmannen foreslår å innføre ny lokal forskrift med virkning fra søndag 14. mars kl. 2400. Forskriften baserer seg på nasjonalt tiltaksnivå etter covid-19-forskriften. Samtlige bestemmelser i kapittel 5B "Forsterkede smitteverntiltak i enkelte kommuner - høyt tiltaksnivå" skal gjelde som lokal forskrift.

Det lokale tiltaksnivået er forsterket med en begrensning for antall deltakere på private sammenkomster.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommune nettside eller ringe 32 04 60 00. Koronatelefonen er åpen mellom klokka 10.00 og 17.00 på lørdager og søndager. Vi anbefaler alle om å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2717 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

13. mars

66 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 49 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Én har fått påvist smitte etter reise utlandet. For de øvrige 16 personene som nå har fått påvist smitte, er smitteveien ukjent for tolv, mens smittesporing fortsatt pågår for de siste fire tilfellene.

Ordfører Monica Myrvold Berg er bekymret for smitteutviklingen i Drammen kommune de siste dagene.

– Denne utviklingen må vi ta på største alvor alle sammen. Dagens smittetall er det fjerde høyeste vi noen gang har rapportert i Drammen kommune under pandemien. Utviklingen går i feil retning, og vi har en stor jobb foran oss for å unngå at veldig mange av kommunens innbyggere blir smittet og i verste fall alvorlig syke eller kan dø av denne sykdommen, sier Monica Myrvold Berg.

Ordføreren er imponert over den innsatsen alle innbyggerne har gjort tidligere i vinter for å holde smittetallene lave. Samtidig understreker hun at både smittevernoverlege Einar Sagberg og kommuneoverlege John David Johannessen gjentatte ganger har advart oss om at situasjonen hele tiden har vært skjør, selv om tallene var positive i Drammen.

– Nå har vi virkelig fått påminnelsen om at pandemien på ingen måte er over for vår del heller. Derfor oppfordrer jeg alle innbyggerne til å være med på ett krafttak til. Vi ser forhåpentligvis en ende på pandemien nå som vaksineringen er i gang, men vaksinene stanser ikke smittespredningen vi ser nå. Den må vi stanse selv for å unngå en situasjon som kan bli ekstremt vanskelig eller i verste fall umulig å håndtere. Derfor må hver og én av oss sørge for at alle smittevernregler og -anbefalinger følges til punkt og prikke i tiden som kommer, selv om vi nå har levd et helt år med strenge restriksjoner, sier ordføreren.

Flere av kommunens virksomheter er berørt av de nye smittetilfellene. Ved både Stenseth barnehage, Kobbervik gård barnehage, Støa barnehage, Bragernes strand barnehage og Kjerraten barnehage er det påvist smitte. Dette medfører karantene for både barn og ansatte.

Det er påvist smitte som berører flere skoler. Ved både Drammen videregående skole, Heltberg videregående skole og Voksenopplæringen er det påvist smittetilfeller som medfører karantene for både elever og lærere. I tillegg er det påvist smittetilfeller ved Svensedammen ungdomsskole og Akademiet videregående skole som vil medføre forlenget karantene.

Ved Hjemmetjenesten Landfalløya er 13 brukere og én ansatt satt i karantene etter påvist smitte.

Én av dem som har fått påvist smitte, har vært på Sats og trent i smitteførende periode. Sats er informert om smittetilfellet og varsler alle som har vært innom i samme periode som den smittede personen på SMS.

Smittevernoverlege Einar Sagberg deler ordførerens bekymring over utviklingen i smitten i Drammen kommune.

– Det er ikke lenger et spørsmål om hvorvidt vi er inn i den tredje smittebølgen eller ikke. Nå er spørsmålet hvor stor den tredje smittebølgen blir. Foreløpig ser utviklingen bekymringsfull ut, og smittekurvene peker dessverre rett til værs. Vi har en stor jobb foran oss for å snu denne utviklingen. Smittestigningen går minst like raskt nå som den gjorde i slutten av oktober og begynnelsen av oktober, og alle husker hvilken jobb vi måtte gjøre for å snu utviklingen den gangen, sier han.

Smittevernoverlegen var forberedt på at smitten ville stige etter jule- og nyttårshøytiden. Det skjedde imidlertid ikke i Drammen kommune. Derfor kom smitteutviklingen etter vinterferien noe overraskende.

- Smittespredningen har eskalert i et stort tempo. Det er dramatisk når vi får over 200 smittetilfeller i løpet av fem dager. I tillegg til at mange settes i isolasjon som følge av positive koronaprøver, er det også veldig mange som nå settes i karantene. Samtidig har vi sett mye smitte i kommuner rundt Drammen, og vi har sett hvordan det muterte viruset har spredt seg mye raskere enn tidligere virusvarianter. Derfor har vi hele tiden antatt at det ville være sannsynlig at vi fikk en smitteoppblomstring også i vår kommune, men den utviklingen vi ser nå, er altså urovekkende, sier smittevernoverlegen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 268 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er 62 flere tilfeller enn i går. Forrige lørdag ble det rapportert om 61 nye smittetilfeller den foregående toukersperioden. Disse tallene gir et veldig godt bilde på hvor kraftig smitteutviklingen har vært.

I går kveld ble det besluttet å gjeninnføre rødt smittevernnivå for alle ungdomsskolene, de videregående skolene og voksenopplæringen i Drammen kommune. Dette gjøres med umiddelbar virkning.

– Vi har sett en kraftig økning i smitte blant skoleelever den siste uka. Derfor er det nødvendig å iverksette strenge tiltak for å få bremset og forhåpentligvis stanset smittespredningen blant ungdommene, sier Sagberg.

Det gjøres også vurderinger av om tiltaksnivået i barnehager og barneskoler skal endres. Foreløpig holdes disse på gult nivå.

Inn mot denne helgen er det blitt planlagt flere arrangementer for barn og ungdom. Ettersom det er innført rødt smittevernnivå ved skolene er smittevernoverlege Einar Sagberg tydelig på at disse arrangementene bør avlyses. Rødt nivå på skolene er ment å redusere kontakten mellom elevene, og da vil det være uheldig om barn og ungdom fra ulike skoler møtes på ulike arrangementer.

Vi ønsker å begrense hvor mange personer man omgås, og da er større arrangementer noe som bør unngås, sier Sagberg.

Fredag 26. februar var smittetrykket såpass lavt i Drammen kommune at det ikke var grunnlag for å videreføre den lokale forskriften med tiltak mot koronapandemien. De to siste ukene er det nasjonale tiltak som har vært førende for hvordan innbyggerne skulle opptre for å beskytte seg mot koronaviruset. Nå har imidlertid situasjonen endret seg kraftig, og rådmann Elisabeth Enger har varslet at det blir lagt fram et forslag til ny lokal forskrift. Denne forskriften skal behandles i formannskapet på tirsdag.

– Når smittesituasjonen er som nå, må vi vurdere hvilke tiltak som kan og bør iverksettes for å stanse smittespredningen. Nå må vi avvente rådmannens forslag til forskrift, og så skal formannskapet diskutere saken og vurdere både smittevernehensyn og andre hensyn som er viktige å ivareta. På bakgrunn av den vurderingen, blir det bestemt om vi skal gjeninnføre en lokal forskrift og hvilke tiltak vi mener er de riktige for å stanse smittespredningen, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Ifølge ordføreren tyder smitteutviklingen de siste dagene på at de nasjonale tiltakene ikke er tilstrekkelige for å stanse spredningen av de muterte virusvariantene. Derfor er det nødvendig med strengere tiltak enn de som har vært gjeldende de siste 14 dagene. Foreløpig ligger det heller ikke an til at nasjonale myndigheter innfører nye regler for hele landet. Tvert imot har signalet vært at kommunene skal sette i verk tiltak når de oppdager smitte og at strategien i utgangspunktet er å holde seg til lokale tiltak.

Regjeringens anbefalingene for påskehøytiden

Det er to uker igjen til palmehelgen og starten på påskeferien. Regjeringen la i går fram disse anbefalingene for påskehøytiden.

Generelt råd

 • Hold deg hjemme hvis du ikke er frisk, og test deg så snart som mulig hvis du tror du er smittet med covid-19.

Reiser

 • Reiser utenlands frarådes, med mindre de er strengt nødvendige.
 • Unngå unødvendige reiser i Norge.
 • Reise til (egen/lånt/leid) fritidseiendom kan likevel gjennomføres dersom du er særlig påpasselig med smittevern underveis og på feriestedet. Reis da med de du bor med eller tilsvarende nære. Gjør helst innkjøpene før avreise og hold avstand til andre.
 • Det er viktig å undersøke hvilke tiltak som gjelder i kommunen man oppholder seg i, for eksempel via kommunenes nettsider eller helsenorge.no.
 • Hvis du reiser til en kommune med mindre strenge tiltak enn hjemkommunen din, bør du som hovedregel følge anbefalingene som gjelder hjemme.
 • Hvis du er i karantene, eller venter på testsvar, bør du ikke dra på påskeferie, heller ikke til egen hytte.
 • Er du på hytta og blir syk, bør du reise hjem. Hvis du blir ringt opp og satt i karantene, bør du dra hjem.
 • Du kan reise på hotell innenlands, men hold avstand til andre gjester, og begrens opphold i fellesarealene. Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak, bør du ikke reise på hotell eller liknende overnattingssted der mange samles.
 • Det anbefales ikke å gå fra hytte til hytte, siden dette innebærer betydelig økt risiko for smittespredning.
 • Dersom ubetjente hytter skal benyttes, bør det være mulig å reservere på forhånd, slik at ikke flere husstander/reisefølger er der samtidig.
 • Dersom hytter ligger vanskelig tilgjengelig, og behov for helsehjelp og mulighet for karantene/testing kan medføre utfordringer for lokale helsemyndigheter, bør det lokalt vurderes om slike hytter bør anbefales stengt.
 • Ved strengt nødvendige utenlandsreiser (for eksempel barn som skal besøke foreldre i annet land), er det svært viktig å være forsiktig på reisen og å overholde karantenebestemmelsene og krav om testing når man kommer tilbake.
 • Reiselivsaktører bør vurdere å begrense tilgang til fellesarealer, for å redusere smitterisikoen og gjøre det lettere å overholde smittevernanbefalingene.

Sosialt liv

 • Du bør unngå flere enn ti sosiale kontakter i uken.
 • Du bør unngå besøk av mer enn fem personer i eget hjem. Dersom hjemkommunen din anbefaler å unngå besøk, bør du følge dette rådet, enten du er hjemme, på hytta eller annet sted.
 • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak, frarådes overnattingsbesøk i påsken. Barn og unge under 20 år og aleneboende kan likevel ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.
 • Velg helst utendørsaktiviteter. Unngå å oppsøke steder der mange er samlet, og der det ikke er lett å holde avstand, som serveringssteder, skistuer, varmestuer, lekeland, badeland og liknende. Du kan besøke alpinanlegg, men unngå trengsel.

Gudstjenester og andre markeringer

 • Ved gudstjenester og andre religiøse markeringer og livssynssamlinger i påsken gjelder regler, retningslinjer og anbefalinger for arrangement. Du bør ikke delta på slike samlinger utenfor din egen kommune.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommune nettside eller ringe 32 04 60 00. Koronatelefonen er åpen mellom klokka 10.00 og 1700 på lørdager og søndager. Vi anbefaler alle om å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2694 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

12. mars

28 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 25 av dem har kjent smittevei, mens det foreløpig ikke er fastslått en sikker smittevei for de siste tre.

Flere skoler og barnehager i Drammen kommune påvirkes også i dag av smittetilfellene. Ved både Marienlyst skole og Akademiet videregående skole Ypsilon er det påvist smitte, og ved begge skolene settes én klasse i karantene. I tillegg er det flere smittetilfeller knyttet til Galterud skole, så der settes ytterligere én klasse i karantene.

Det er også påvist smittetilfeller ved Bragernes strand barnehage og Stenseth barnehage. Barn og ansatte settes i karantene.

- Vi har fire dager på rad nå med høye smittetall, og det er bekymringsfullt. Men heldigvis har ikke tallene eskalert etter at vi fikk påvist 43 tilfeller sist mandag. Ettersom vi har såpass mange med kjent smittevei, kan det være lov å håpe at situasjonen stabiliserer og at vi ser fallende tall etter hvert hvis nærkontaktene holder seg i karantene og ikke risikerer å spre smitte videre. Men denne situasjon er ekstremt sårbar, og det skal veldig lite til for at tallene stiger ytterligere. Det er nå bare to uker igjen til påsken, og vi har alle sammen en stor jobb foran oss hvis vi skal kunne gå inn i påsken med lave smittetall, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

I løpet av de siste 14 dagene er det nå påvist 211 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er det høyeste tallet som er registrert siden 12. desember da smittetrenden var fallende, og kommunen var på vei ut av den andre smittebølgen.

- Vi har gått fra rundt 20 smittetilfeller den foregående toukersperioden til godt over 200 på bare 14 dager. Det gir oss en klar beskjed om hvor mye smittespredningen har økt i Drammen kommune. Må alle følge gjeldende råd og regler og gjøre alt man kan for å beskytte seg mot smitte og unngå situasjoner hvor smitte kan overføres, sier Sagberg.

Følgende råd og regler gjelder nå: Oversikt over nasjonale tiltak 

Smittesporingen har avdekket at en god del av dem som har fått påvist smitte de siste dagene, har vært samlet på fester og andre sosiale sammenkomster i løpet av vinterferieuka. Nå står vi foran en helg, og smittevernoverlegen har en klar oppfordring til både unge og eldre innbyggere:

- Det er fortsatt viktig å begrense sosial kontakt. Har du eksempelvis planlagt å gjøre tre ting i helgen, bør du nok vurdere hva som er viktigst og bare velge den ene tingen. Slik situasjonen er nå, er det veldig viktig å begrense hvor mange nære kontakter man har. Dette reduserer risikoen for å bli smittet, og det reduserer også hvor mange du selv kan smitte dersom du har fått koronaviruset, sier Einar Sagberg.

Oppfordringen om å teste seg for koronavirus dersom man har milde luftveissymptomer eller sår hals vil være gjeldende så lenge pandemien pågår. Nå har testaktiviteten tatt seg opp igjen, og det er positivt med tanke på å holde oversikten over smitteutviklingen, få isolert smittede personer og sette nærkontaktene deres i karantene. Samtidig opplever teststasjonen på Sundland at det er en god del personer som bestiller time, men som likevel ikke dukker opp til testing.

Smittevernoverlege Einar Sagberg sier at de som har bestilt time til testing og som av ulike årsaker likevel ikke reiser til Sundland for å teste seg, må avbestille timen i Helseboka, hvor timen i utgangspunktet ble bestilt.

- Dette er viktig for å gjøre tiden til testing ledig for andre personer istedenfor. Vi kan ikke risikere at vi ikke får testet alle som ønsker å koronateste seg, fordi kapasiteten er brukt opp og så dukker man ikke opp til testen. Vi opplever dessverre at det er for mange som ikke kommer til avtalt tid, sier Sagberg.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommune nettside eller ringe 32 04 60 00. Koronatelefonen er åpen mellom klokka 08.00 og 18.00 på alle hverdager. I helgen er testtelefonen åpen for timebestilling mellom klokka 10.00 og 1700. Vi anbefaler alle om å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2628 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

11. mars

38 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 35 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smittesporing fortsatt pågår for de tre siste.

Flere av kommunens virksomheter påvirkes av smittetilfellene som er påvist det siste døgnet.

Ved Galterud skole settes tre skoleklasser i karantene. I tillegg blir den ene klassen som i går ble satt i ventekarantene, nå satt i ordinær karantene etter påvist smitte. Ved Kjøsterud skole er én skoleklasse, noen enkeltelever fra andre klasser og noen ansatte satt i karantene, og ved Svensedammen skole er også elever og ansatte satt i karantene som følge av smitte.

Ved Øren skole er det påvist smitte hos én lærer. Én klasse er satt i karantene. De øvrige lærerne på trinnet regnes som nærkontakter. Elevene på trinnet får hjemmeskole ut neste uke.

Ved både Drammen videregående skole, Akademiet videregående skole og Heltberg videregående skole er det påvist smittetilfeller, og både elever og lærere settes i karantene. Det pågår fortsatt kartlegging av nærkontakter, så hvor mange som blir satt i karantene som følge av disse smittetilfellene er ikke endelig avklart.

Et barn i Kjerraten barnehage har fått påvist koronasmitte. Fem ansatte og 16 barn settes i karantene som følge av dette smittetilfellet.

Det er påvist smitte innenfor tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette får konsekvenser for både brukere og ansatte. Her pågår fortsatt smittesporingen.

- Vi er bekymret for den utviklingen vi ser nå. For tredje dag på rad har vi høye smittetall, og vi har nå 110 nye smittetilfeller på tre dager. Dette er altfor høyt og kan ikke fortsette dersom vi skal klare å holde god nok kontroll over smittespredningen i Drammen kommune, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

I løpet av den siste 14-dagersperioden er det påvist 181 nye smittetilfeller. Dette er mer enn en dobling på tre dager, og kurven for antall smittede den siste toukersperioden stiger nå like kraftig som i slutten av oktober da Drammen kommune ble truffet av den andre smittebølgen.

I løpet av den siste uka er det påvist 140 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er det høyeste tallet som er registrert i løpet av sju dager siden 3. desember i fjor.

- Vi må nok være forberedt på at vi ser starten på den tredje smittebølgen, dersom vi ikke klarer å bremse smittespredningen raskt. Både lokale og nasjonale helsemyndigheter har advart mange ganger om at vi har noen svært utfordrende uker foran oss i mars og april. Nå står vi midt oppi disse utfordringene, og alle må ta situasjonen på alvor. Svært mange kan bli smittet, og de muterte virusvariantene ser ut til å kunne gi alvorligere sykdom også for yngre mennesker. Så det er helt avgjørende at vi sammen klarer å stanse den kraftige økningen i smittespredningen, både for å unngå at mange blir smittet og for å unngå at mange blir alvorlig syke, sier Sagberg.

I tilknytning til Meny Brakerøya er det påvist flere smittetilfeller. Både ansatte og kunder har fått påvist smitte. Felles for de ansatte og kundene er at de var innom butikken i perioden 1.-6. mars. Smittevernoverlege Einar Sagberg ber derfor alle som var innom Meny Brakerøya disse dagene, om å være ekstra observante på koronasymptomer og bestille tid til testing dersom de får symptomer.

Smittevernoverlegen er glad for at en såpass stor andel av dem som får påvist smitte, er nærkontakter. Det betyr at smittesporingsteamet har kontroll på dem før de får påvist smitte og at de er satt i karantene. Dermed er også muligheten for å bryte smittekjeden betraktelig større.

- De muterte virusvariantene smitter lettere. Dermed øker også sannsynligheten for at de som defineres som nærkontakter, faktisk også er blitt smittet, enn det som var tilfellet ved de tidligere virusvariantene. Alle som er nærkontakter og settes i karantene, skal selvfølgelig overholde karantenereglene, men de siste dagenes smittetilfeller viser at det nå er ekstra viktig at alle som settes i karantene, følger reglene til punkt og prikke. De som eventuelt ikke gjør som de skal mens de er i karantene, kan spre smitte til mange andre personer på veldig kort tid, og det ønsker vi for all del å unngå, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommune nettside eller ringe 32 04 60 00. Koronatelefonen er åpen mellom klokka 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2600 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

10. mars

32 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 26 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien er ukjent for de siste seks.

Tre av dagens smittetilfeller er knyttet til smitteutbruddet i Eplehagan barnehage, mens to tilfeller knyttet til utbruddet i St. Hansberget barnehage. Tiltak var satt i gang i begge barnehagene fra før, og disse smittetilfellene får derfor ingen ytterligere konsekvens for barn eller voksne.

Ett av dagens rapporterte smittetilfeller relateres til smitteutbruddet ved Drammen sykehus.

Ved et bofellesskap har en ansatt fått påvist smitte. Smittetilfellet medfører karantene for én bruker og to ansatte. De berørte personene er informert. Ytterligere smittesporing pågår knyttet til dette smittetilfellet.

I tillegg har smittesporingen etter et tilfelle som ble rapportert i går, ført til at en klasse er satt i karantene ved Galterud skole. Ytterligere to klasser er satt i avventende karantene i påvente av at det foreligger svar på koronatester som er tatt.

- Vi har nå 75 smittetilfeller på to dager. Dette er ett tilfelle mer enn vi hadde de to foregående ukene, så det er ingen tvil om at smittetrykket har gjort et hopp i Drammen kommune, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Det er stor pågang på koronatelefonen fra innbyggere som ønsker å teste seg. Dét er kommuneoverlegen glad for og understreker at testing og kartlegging av smitte er et helt avgjørende tiltak for å kunne stanse smittekjeder så tidlig som mulig.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 145 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er 29 flere tilfeller enn det som ble rapportert for foregående toukersperiode i går og nærmere en tidobling sammenlignet med tallet som ble rapportert for 15 dager siden.

Testing, kartlegging av smittetilfeller, isolasjon av smittede og karantene for nærkontaktene er helt avgjørende for å unngå at smittetallene skyter ytterligere i været.

- Vi vet at det er smitte i samfunnet i Drammen fordi vi har tilfeller uten kjent smittevei. I de smittekjedene som kartlegges, ser vi hvor fort smitten sprer seg. Da er det grunn til bekymring når vi tenker på de smittekjedene vi ikke oppdager. I disse tilfellene får smitten i verste fall spre seg til veldig mange før vi fanger opp et smittetilfelle og får kartlagt vedkommendes nærkontakter, sier Johannessen.

I forbindelse med smittesporingen de siste dagene er det avdekket at enkelte som får påvist smitte, holder tilbake informasjon om hvem de har hatt kontakt med. Dette gjelder spesielt i de tilfellene hvor man har hatt mange nærkontakter og kanskje heller ikke overholdt smittevernreglene like godt som man burde. Kommuneoverlegen advarer alle mot å holde tilbake informasjon når man får påvist smitte.

- Et grundig smittesporingsarbeid er avgjørende for å bryte smittekjeder og sørge for at viruset får spre seg ukontrollert i samfunnet. De som holder tilbake informasjon om nærkontakter, bidrar til å gjøre dette arbeidet vanskeligere enn det trenger å være. Blir du smittet, har du en plikt etter smittevernloven til å oppgi nærkontaktene dine, og det må du gjøre. Alle må bidra til at pandemien ikke får utvikle seg til å bli enda verre og vanskeligere enn den er allerede. Vi har alle et felles mål, og det er å bekjempe pandemien så fort som mulig, slik at vi kan komme tilbake til det som ligner en normalisert hverdag, sier Johannessen.

Selv om det er mange som bestiller time til koronatesting for tiden, gjentar kommuneoverlegen oppfordringen om at alle med milde luftveissymptomer, sår hals eller andre symptomer på koronasmitte også bestiller time.

- Hvis du er det minste i tvil om du skal bestille time til koronatesting, så er du ikke i tvil. Da skal du gjøre det. Problemet i smittespredningen er ikke de som blir veldig syke. De tester seg og får svar på om de er smittet av koronaviruset eller ikke. Det er alle som er lite syke og tenker at de sikkert ikke behøver å teste seg fordi dette går over i løpet av en dag eller to, som faktisk må bestille tid til testing. I tillegg gjelder fortsatt alle rådene om å følge smittevernreglene. Dette er virkelig ikke tiden for å ta lett på reglene og anbefalingene som er gitt. Det er nå vi må følge dem nøye for å begrense hvor stor den tredje smittebølgen blir i Drammen kommune, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Statsminister Erna Solberg orienterte Stortinget i går om koronasituasjonen i Norge. Etter råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet kommer ikke regjeringen med nye nasjonale tiltak nå, men dette kan komme dersom den negative smitteutviklingen ikke snus.

Dette er de strengere nasjonale tiltakene som statsministeren varslet at vil bli innført dersom dagens tiltak ikke er nok til å få ned smittespredningen:

 • Anbefaling om å holde to meters avstand til andre bortsett fra personer i egen husstand eller nærkontaktene til aleneboende.
 • Anbefaling om maks ti private kontakter per uke, i tillegg til grensen på maks fem gjester.
 • Forbud mot skjenking av alkohol.
 • Forbud mot innendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter for voksne. Unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere
 • Stenging av treningssentre og svømmehaller. Unntak for svømmetrening for barn og rehabilitering.
 • Stenging av underholdningstilbud som fornøyelsesparker, bingohaller og lignende.
 • Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig
 • Færre deltakere på arrangementer:
  • Inne: 20 personer med faste, tilviste sitteplasser (ned fra 100)
  • Inne: 50 personer i begravelser og bisettelser (ned fra 100)
  • Inne: 50 personer på arrangement for de under 20 år og kun deltakere fra samme kommune
  • Ute: 50 personer på arrangementer (ned fra 200 eller 600 ved faste, tilviste sitteplasser)

Dersom det blir nødvendig vurderer regjeringen også å gjeninnføre de strenge tiltakene som ble innført i begynnelsen av januar. Da kan det bli snakk om følgende tiltak:

 • Anbefaling om ikke å ha besøk hjemme for en periode på to uker
 • Utsette alt av arrangementer
 • Digital undervisning i universiteter, høyskoler og fagskoler
 • Ungdomsskoler og videregående skoler på rødt nivå
 • Kommuner med høyt smittetrykk bør vurdere rødt nivå også på barneskoler og barnehager

– Selv om vi ikke innfører nye nasjonale tiltak i dag, vil jeg minne om de anbefalingene som gjelder. Alle, i hele landet, må begrense sosial kontakt. Skal en møte noen utenfor husstanden, så gjør det helst utendørs. Ikke reis til utlandet. Innenlands bør unødvendige reiser unngås. Alle som har mulighet, bør ha hjemmekontor. Arrangementer som samler folk fra flere kommuner, bør avlyses eller utsettes, sa Erna Solberg i går.

Frem til 15. april gjelder reiserådet om ikke å reise til utlandet, med mindre det er strengt nødvendig. Det betyr at folk som bor i Norge, ikke bør dra til utlandet i påskeferien.

For de som vil feriere i Norge, vil regjeringen komme tilbake med mer konkrete anbefalinger for påskeferien. Innretningen på disse vil avhenge av smitteutviklingen den nærmeste tiden.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommune nettside eller ringe 32 04 60 00. Koronatelefonen er åpen mellom klokka 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2562 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

9. mars

43 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Kun ti ganger tidligere er det rapportert om flere nye smittetilfeller i løpet av ett døgn i Drammen kommune siden pandemien brøt ut for et drøyt år siden.

- Vi har hatt et nokså lavt smittetrykk i Drammen kommune over lang tid, og vi er forsiktige med å trekke konklusjoner basert på enkeltdager. Men det er ingen tvil om at 43 nye smittetilfeller i løpet av én dag gir grunn til alvorlige bekymringer og kan være et tegn på at vi er på vei inn i den tredje smittebølgen også her hos oss. Dette bør bekymre oss alle, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Hun er glad for at mange har testet seg etter vinterferien og oppfordrer alle andre med de minste tegn til luftveissymptomer eller sår hals til å gjøre det samme. Samtidig har ordføreren en klar oppfordring til absolutt alle innbyggere i kommunen:

- Nå gjelder det å være ekstra forsiktige. Og det betyr enda mer forsiktige enn vi har vært noen gang før under pandemien. Jeg forstår at mange er lei av tiltak, er slitne og ønsker seg tilbake til en mer normal hverdag. Det gjør alle, men hvis vi ikke er forsiktige og klarer å snu den stigende smittetrenden, så risikerer vi bare at tiltakene istedenfor blir enda tøffere, og den normale hverdagen fremstår enda fjernere. Derfor ber jeg alle om følge de gjeldende rådene om å holde avstand til personer utenfor egen husstand og begrense hvor mange mennesker man omgås med, slik at vi gjør absolutt alt vi kan for ikke å utsette oss selv for smittefare eller at vi selv smitter andre, sier ordføreren.

Det har vært et omfattende arbeid å drive smittesporing for såpass mange nye tilfeller. For 35 av dem som nå har fått påvist smitte, regnes smitteveien som kjent, mens den foreløpig er ukjent for de siste åtte. I disse tilfellene pågår smittesporingen fortsatt.

Ifølge smittevernoverlege Einar Sagberg er det flere personer uten symptomer som nå har fått påvist koronasmitte. Disse tilfellene er blitt oppdaget i forbindelse med rutinemessig testing av nærkontakter.

- Dette viser hvor skummel denne sykdommen er. Man kan altså være smittebærer uten at man merker noen ting selv. At vi i løpet av én dag får flere smittetilfeller uten symptomer, gir oss en klar indikasjon på at vi sannsynligvis har en god del mer ukjent smitte i samfunnet for tiden enn vi har regnet med. Så det er utrolig viktig at alle som er nærkontakter til smittede personer, tester seg for koronasmitte, i tillegg til at alle som har tendenser til luftveissymptomer eller sår hals også tester seg, sier Sagberg.

Det er registrert flere smittetilfeller knyttet til smitteutbruddet i Eplehagan barnehage. Til sammen har ni barn og én ansatt fått påvist smitte i løpet av det siste døgnet. I tillegg er det registrert ett smittetilfelle i både Strømsø og Åsløkka barnehager. Alle nærkontaktene er satt i karantene og testes på vanlig måte. Ved Åsløkka settes begge avdelingene i karantene og stenges inntil videre.

Det er avdekket smitte i forbindelse med en time ved Attic dansestudio. Attic kontakter alle som har vært innom på samme tid som den smittede personen, og formidler informasjon om testing.

Ett av dagens smittetilfeller knyttes til utbruddet Drammen sykehus rapporterte om i helgen.

I løpet av det siste 14 dagene er det påvist 116 nye smittetilfeller. Dette er 42 flere tilfeller enn det som ble rapportert for den foregående toukersperioden i går.

- De neste dagene vil gi oss svaret på om vi nå ser starten på den tredje smittebølgen i Drammen kommune eller om det er tilfeldig at tallet som rapporteres i dag, er så høyt. Men det er ingen tvil om at smittetrykket i kommunen er markant høyere enn for kort tid siden. Nå har vi fått påvist 43 tilfeller i løpet av ett døgn. I hele februar fikk vi påvist 65 tilfeller, altså litt i overkant av to tilfeller pr. dag i gjennomsnitt. Så det er viktig at alle innbyggerne nå passer ekstra godt på seg selv og unngår situasjoner hvor de kan komme tett på andre mennesker eller havne i større grupper. Avstand, få nærkontakter og veldig god hygiene er nøkkelen til å begrense smittespredningen i ukene som kommer, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Regjeringen presenterer i formiddag nye tiltak i kampen mot koronapandemien. Informasjon om disse tiltakene blir publisert på Drammen kommunes nettside i løpet av dagen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommune nettside eller ringe 32 04 60 00. Koronatelefonen er åpen mellom klokka 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2530 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

8. mars

Seks personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Fem av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smittesporing fortsatt pågår for det siste tilfellet. Én av dem som har kjent smittevei, er smittet utenfor Norge og har sittet i innreisekarantene. Étt av tilfellene er knyttet til smitteutbruddet som Drammen sykehus rapporterte om på lørdag.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av smittetilfellene som rapporteres i dag.

- Av de siste 45 dagene har vi rapportert om færre enn ti nye smittetilfeller om dagen hele 42 ganger. Det er vi veldig godt fornøyde med, selv om det ikke er noe hyggelig at smittetrenden er stigende i Drammen kommune. Med færre enn ti nye tilfeller om dagen har vi fortsatt god kontroll på situasjonen. Vi får drevet en grundig smittesporing og kartlagt nærkontaktene til de smittede, slik at de går i karantene og ikke risikerer å spre smitten videre. Derfor er det helt avgjørende at alle som får påvist smitte, gir oss alle nødvendige opplysninger om nærkontaktene sine, slik at alle som kan være smittebærere, går i karantene og ikke utgjør noen risiko for andre, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

I løpet av det siste 14 dagene er det påvist 74 nye smittetilfeller. I går ble det rapportert om 68 nye smittetilfeller den foregående toukersperioden.

- Vi har ikke på noe tidspunkt under pandemien snakket om økende eller synkende smittetrend basert på enkeltdager. Men når vi ser på hvor mange som har fått påvist smitte de siste 14 dagene, ser vi bedre hvordan smitteutviklingen er. 23. februar ble det rapportert om 15 smittetilfeller den foregående toukersperioden. I dag er tallet 74. Det har altså vært en femdobling i dette tallet på bare 13 dager, så vi kan trygt konkludere med at smittetrenden er stigende i Drammen for tiden, sier kommuneoverlegen.

Johannessen er forberedt på at smittetrykket vil øke de kommende dagene. I tillegg til at spredningen av muterte virusvarianter er stor i flere av Drammens nabokommuner, har mange i helgen kommet hjem etter vinterferie. Kommuneoverlegen gjentar oppfordringen om at alle som har vært ute og reist, må koronateste seg ved de minste tegn på luftveissymptomer, sår hals eller andre symptomer på koronasmitte.

- All erfaring viser at det skal så utrolig lite til for å miste kontrollen på situasjonen, spesielt nå med muterte virusvarianter som smitter lettere. Derfor må alle med symptomer teste seg før de går tilbake på jobben, skolen eller barnehagen. I tillegg må man altså holde god oversikt over hvem man har hatt som nærkontakter de siste dagene før man eventuelt får påvist smitte. Hvis du synes det er vanskelig å huske til enhver tid hvem du har vært i nærheten av de siste dagene, så bør du absolutt laste ned Folkehelseinstituttets smittestopp-app. Den kan hjelpe deg med å holde oversikt over hvem du har som nærkontakter, sier John David Johannessen.

I løpet av uke 9 ble det satt 1936 vaksinedoser i Drammen kommune. I overkant av 1000 doser ble prioritert til massevaksinasjon av innbyggere, mens i overkant av 800 doser ble prioritert til helsepersonell. Resten av dosene ble gitt til beboere på sykehjem og eldre hjemmeboende personer.

Denne uka har Drammen kommune over 3200 vaksinedoser som skal fordeles, og det gjennomføres vaksinasjon både tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.

Tirsdag er det førstegangsvaksinering i samfunnshuset i Mjøndalen og Ebbestadhallen i Svelvik. Onsdag og torsdag er det førstegangsvaksinering i Drammenshallen, mens det er andregangsvaksinering av drøye 600 personer i Drammenshallen på fredag.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommune nettside eller ringe 32 04 60 00. Koronatelefonen er åpen mellom klokka 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2487 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

7. mars

Sju personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Fem av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien er ukjent for de to siste.

Ved Eplehagan barnehage er det påvist smitte, og berørte barn og ansatte settes i karantene som følge av smittetilfellet. Ingen av kommunens øvrige barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av smittetilfellene som rapporteres i dag.

To av tilfellene det siste døgnet knyttes til smitteutbruddet som Drammen sykehus informerte om i går.

- Tendensen fra de siste dagene fortsetter. Vi registrerer fortsatt flere nysmittede pr. dag enn vi gjorde gjennom store deler av februar, men fortsatt er tallet på nye smittetilfeller relativt lavt, sett i forhold til størrelsen på Drammen kommune. Dette håper vi selvfølgelig fortsetter også i tiden fremover, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 68 nye smittetilfeller. Dette er sju flere enn det som ble rapportert i går.

- Vi ser en stigende smittetrend i Drammen kommune nå. Så mange som 68 smittetilfeller i den foregående to ukersperioden har vi ikke registrert siden 6. februar. Da hadde vi en markant fallende smittetrend. Nå ser vi dessverre altså en økning i smitten, og vi må nok være forberedt på at dette tallet vil stige en del den nærmeste tiden, sier Johannessen.

Når det kommer smitteutbrudd ved store institusjoner eller arbeidsplasser som blant annet sykehuset, vil dette normalt sett påvirke smittetallene i kommunen. Kommuneoverlegen regner derfor med at det kan bli påvist en del smittetilfeller som kan knyttes til smitteutbruddet ved sykehuset de kommende dagene.

- Sykehuset har gode rutiner og god oversikt over hvem som har vært innom der og kan være berørt av smitteutbruddet. Sykehuset kontakter dem som har vært pasient ved den aktuelle avdelingen, slik at testing og karantene blir iverksatt der det er nødvendig. Kommunen har gått gjennom alle som har blitt utskrevet fra sykehuset og som har korttidsplass eller andre tjenester i kommunen, og oversikten over situasjonen er god, sier John David Johannessen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommune nettside eller ringe 32 04 60 00. Koronatelefonen er åpen mellom klokka 10.00 og 17.00 på lørdager og søndager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2481 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

6. mars

Åtte personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmittet i løpet av det siste døgnet. Seks av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Én person har fått påvist smitte etter reise i utlandet, mens smitteveien er ukjent for den siste.

Ved Sonans er det påvist ett smittetilfelle. Åtte elever settes i karantene som følge av dette smittetilfellet. Ingen av kommunens øvrige barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av smittetilfellene som rapporteres i dag.

Sist torsdag rapporterte Drammen kommune om 16 nye smittetilfeller i løpet av ett døgn. Dette var det høyeste tallet på mer enn 40 dager Men i tillegg til denne dagen, så har Drammen kommune rapportert om flere enn ti nye tilfeller i løpet av et døgn bare én gang siden 23. januar.

- Antall nye smittetilfeller holder seg fortsatt stort sett under ti om dagen. Det skal vi være glade for. Vi har bra oversikt over smittetilfellene i kommunen, men situasjonen er særdeles skjør når vi ser hvordan de muterte virusvariantene sprer seg i stor fart i mange andre kommuner, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Han er imponert over innsatsen kommunens innbyggere har lagt ned gjennom vinteren for å begrense smittespredningen. Innsatsen hver og én har lagt ned er årsaken til at smittespredningen har vært lav i Drammen kommune over lang tid.

- Samtidig må vi dessverre minne oss selv på at vi sannsynligvis må gjøre enda mer og være enda flinkere i tiden som kommer for å forhindre at de muterte virusvariantene begynner å spre seg i stor fart også i Drammen kommune. En svært stor andel av smittetilfellene som påvises i Drammen kommune, skyldes muterte virusvarianter, men heldigvis har vi bare sett en begrenset spredning videre foreløpig. Vi må alle jobbe knallhardt for at denne spredningen skal være begrenset også de neste ukene, sier Johannessen.

Han viser til at nasjonale helsemyndigheter har vurdert mars og april som to kritiske måneder. Det betyr at det fortsatt er noen uker foran oss som kan definere hvordan vi kommer ut av pandemien.

Drammen kommune hadde en stor og svært krevende smittebølge å håndtere i slutten av oktober og utover i november. Kommuneoverlegen sier at med de muterte virusvariantene kan den tredje smittebølgen bli den alvorligste, dersom den kommer med full kraft.

- Vi har en stigende smittetrend i Drammen kommune nå, og vi må gjøre det som er mulig for å stanse stigningen. Siden begynnelsen av mars i fjor har 2474 personer i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. Rundt halvparten ble smittet i løpet av den andre smittebølgen. Det betyr at det er mange innbyggere som risikerer smitte, dersom vi får en tredje smittebølge som blir stor og ukontrollert. Men kommer vi oss gjennom mars og april uten en ny, stor bølge, så har vi tro på at det verste av pandemien er bak oss. Da blir det varmere i været og dårligere forhold for virusspredningen, og vi skal få vaksinert den voksne delen av befolkningen før det blir kaldere i været igjen etter sommerferien, sier John David Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 61 nye smittetilfellet. Det er åtte flere enn det som ble rapportert for den foregående toukersperioden i går, og mer enn en tredobling på en drøy uke.

Vinterferien avsluttes denne helgen, og mange har sannsynligvis vært på reise og muligens også møtt familie og venner som man ikke bor sammen med. Kommuneoverlegen har en klar oppfordring til alle som har vært ute og reist.

- Selv med de letteste symptomer på luftveissykdom, sår hals eller andre tegn på sykdom, må du teste deg for korona før du skal tilbake på jobb, skole, barnehage eller andre steder hvor du møter andre mennesker. Vi oppfordrer alle til å bidra til at koronaviruset ikke spres videre. Koronatesten er gratis, og du får raskt svar på om du er smittet eller ikke. Så både for din egen del og alle du møter på jobben eller skolen, i barnehagen eller på andre steder, er det viktig at du tester deg og får svar på om luftveissymptomene eller den såre halsen skyldes koronaviruset eller ikke, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommune nettside eller ringe 32 04 60 00. Koronatelefonen er åpen mellom klokka 10.00 og 17.00 på lørdager og søndager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2474 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

5. mars

I løpet av siste døgn er det registrert seks nye tilfeller med koronasmitte i Drammen kommune. Smitteveien er kjent for fire av disse, mens det er fortsatt uavklart for de to siste personene.

Det er påvist ett smittetilfelle i hjemmesykepleien Losjeplassen. Dette berører fire ansatte, som er satt i karantene. Det er også påvist smitte hos en ansatt ved Lilleløkka barnehage, noe som resulterer i at både barn og ansatte er satt i karantene. Det er kun en avdeling som er berørt av dette.

- Vi har i hele uken hatt en svak stigning i antall smittede i Drammen kommune. Situasjonen er fortsatt oversiktlig og håndteres med forsterkede tiltak og smittesporing rundt smittetilfellene. Samtidig ser vi mer markant stigning i flere kommuner rundt oss, og natt til i dag ble det innført forsterkede tiltak også i kommuner i gamle Vestfold i Vestfold Telemark, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

- Det skal veldig lite til for at viruset begynner å spre seg igjen i stor fart, så det er fortsatt en stor risiko for ytterligere økt smitte også her i kommunen. Dette kan igjen medføre behov for forsterkede tiltak også i Drammen. Vi følger situasjonen tett, sier kommuneoverlegen.

Økt avstand og færre nære kontakter er to sentrale smittereduserende tiltak i håndteringen av koronapandemien. Ved å øke avstanden mellom mennesker og redusere antall kontakter, reduserer vi risikoen for å bli smittet av personer som ikke vet at de er smittet. Covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte, derfor reduserer vi risikoen for å bli smittet av koronaviruset ved å øke avstanden mellom mennesker.

- I Drammen er det vår oppgave å fortsette den gode innsatsen som allerede blir gjort. Nettopp ved å holde avstand, ha få nærkontakter, vaske hendene, være hjemme når man er syk og ha lav terskel for å ta koronatest. Det nytter, sier Ingeborg Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 53 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er fem flere tilfeller enn det som ble rapportert for den foregående toukersperioden i går.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen alle hverdager mellom klokka 08.00 og 18.00. Lørdager og søndager er telefonen åpen mellom klokka 10.00 og 17.00.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Teststasjonen er åpen sju dager i uken. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2466 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

4. mars

Det er meldt om 16 nye tilfeller med koronasmittede i Drammen kommune det siste døgnet. For 14 personer er det kjent smittevei, mens smitteveien er ukjent for de siste to. Ingen av dagens tilfeller får ytterligere konsekvenser for kommunens barnehager, skoler eller institusjoner.

To av smittetilfellene knyttes til utbruddet ved St. Hansberget barnehage. Flere av dagens tilfeller knyttes til utbrudd i andre kommuner.

Dette er det høyeste antallet koronasmittede siden 21. januar i år.

- Dagens antall smittede sier oss at vi fortsatt står i en utfordrende situasjon. Mange av kommunene rundt oss har over en periode hatt et høyt smittetrykk, og med stadig økende antall av smittede med mutante virus. Nå ser vi også en markant økning her i kommunen, så vi må være spesielt nøye med å følge de nasjonale smittevernrådene, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 48 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er 16 flere tilfeller enn det som ble rapportert for den foregående toukersperioden i går.

- Dagens smittetall bekrefter at vi fortsatt har stigende smittetrykk i kommunen, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

- Vi behandler alle smittetilfeller som om det er mer smittsom variant av viruset, og går bredt ut med tiltak i form av smittesporing, testing i nærmiljø og karantenesetting. Vi har foreløpig oversikt over smittesituasjonen med slike målrettede tiltak, og det er gledelig at det i dag er en lav andel med ukjent smittevei. Det er imidlertid en ustabil situasjon som må følges tett dag for dag også med tanke på å vurdere forsterkede tiltak.

Hun oppfordrer alle til å begrense sosial omgang og i tillegg ha lav terskel for å teste seg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 48 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er 16 flere tilfeller enn det som ble rapportert for den foregående toukersperioden i går.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen alle hverdager mellom klokka 08.00 og 18.00. Lørdager og søndager er telefonen åpen mellom klokka 10.00 og 17.00.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Teststasjonen er åpen sju dager i uken. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2460 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

3. mars

Siste døgn er det meldt om tre personer som har fått påvist koronasmitte i Drammen kommune. En av disse personene er nærkontakt av kjent tilfelle. For de to andre er det ikke sikker smittevei, men begge tilfellene har sannsynlig tilknytning til smitte på arbeidsplasser i andre kommuner.

Det er påvist smitte ved St. Hansberget barnehage, hvor barn og voksne i to avdelinger er satt i karantene. Smittevei er foreløpig uavklart, og ledelsen i barnehagen har derfor, etter smittevernfaglig råd, valgt å stenge barnehagen midlertidig.

Selv om dagens tall er positive sammenlignet med gårsdagens, følger kommunen nøye med på hvordan situasjonen utvikler seg. 

- Etter en lang periode med gode tall var gårsdagens tall en påminner om at dette ikke er over. Det skal ikke mye til for at smittespredningen kommer ut av kontroll igjen. Derfor er det veldig viktig at innbyggerne følger de klare anbefalingene om å begrense reising og sosialt liv, og ikke minst er nøye med å følge alle smittevernregler, sier ordfører Monica Myrvold Berg, og tilføyer:

- Vi følger situasjonen nøye og vurderer fortløpende om det må gjøres tiltak for å begrense smittespredningen.

Hun kommer også med en klar oppfordring til alle innbyggerne i kommunen om å teste seg ved minste antydning til luftveissymptomer.

- Hvis vi alle er flinke og følger opp så kan vi klare å begrense disse smitteutbruddene uten å måtte innføre nye, strengere tiltak, og unngå en tredje bølge i kommunen, sier Myrvold Berg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 32 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er tre flere enn det som ble rapportert for den foregående toukersperioden i går.

- Det er gledelig at vi i dag har et lavere antall smittetilfeller, men i vurderingen av smittesituasjonen er det først og fremst uketallene vi må se på. Det er fortsatt en svak stigning totalt sett, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen og legger til:

- Det er bekymringsfullt med den økende andelen av mutante virus som har høyere smittsomhet, flere med ukjent smittevei, samt økt smitte i flere nabokommuner. Derfor oppfordres alle innbyggere til å følge smittevernråd og ha lav terskel for å teste seg for korona. Vi ønsker at flere tester seg, og har god testkapasitet ved teststasjonen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen alle hverdager mellom klokka 08.00 og 18.00. Lørdager og søndager er telefonen åpen mellom klokka 10.00 og 17.00.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Teststasjonen er åpen sju dager i uken. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2444 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Her kan du følge smitteutviklingen i Drammen dag for dag. 

2. mars

Siste døgn er det meldt om åtte personer som har fått påvist koronasmitte i Drammen. Ikke siden 2. februar har vi hatt et høyere antall registrerte smittede i kommunen. Åsen barnehage og Tømmerås skole er berørt med ett tilfelle hver. Elever og ansatte er satt i karantene.

To av tilfellene er knyttet til importsmitte, mens en er smittet av nærkontakt. For de fem øvrige er smitteveien foreløpig ukjent, og det pågår omfattende smittesporing og testing i nærmiljøet rundt de smittede.

- Vi har mistanke om at det kan ha skjedd smitte på Kiwi på Svelvik nærsenteret. Vi anbefaler derfor alle som har handlet der i perioden 23.2 til 26.2 til å teste seg og være ekstra observante på symptomer, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

Hun sier at det er bekymringsfullt at vi nå for syvende dag på rad har en gradvis økning i antall smittetilfeller i Drammen kommune, med unntak av gårsdagens to tilfeller.

- At fem av de smittede siste døgn så langt har ukjent smittevei, tyder på at det nå er mer smitte i samfunnet. Vi vet at en økende andel av de smittede også i Drammen har UK- varianten av viruset, som er mer smittsom. Og vi vet av erfaring at smitten nå kan øke raskt uten nødvendige tiltak. Det er derfor viktig at innbyggerne i Drammen fortsetter å forholde seg til anbefalinger om smittevern og begrenser både mobilitet og sosial kontakt. Vi oppfordrer alle til å vurdere grundig hva som er nødvendig aktivitet nå og følger regjeringens anbefalinger, sier Johannesen.

Ifølge nasjonale anbefalinger bør du fortsatt ikke ha flere enn fem gjester. Munnbind bør brukes i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, buss og tog, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter når det ikke er mulig å holde en meters avstand. Dersom du har mulighet til det, skal du ha hjemmekontor. Råd og regler for korona kan du lese her.

Kommuneoverlegen minner også om at det er svært viktig å ha lav terskel for å la seg teste for korona, selv ved helt lette symptomer.

- Vi må fortsatt være forberedt på at vi kan ha noen veldig krevende uker foran oss. Absolutt alle som har milde forkjølelsessymptomer, litt sår hals eller andre luftveissymptomer, må bestille time til koronatesting, sier Johannesen.

Hun anbefaler at alle laster ned smittestopp- appen for å lette smittesporingsarbeidet fremover.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 29 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er syv flere tilfeller enn det som ble rapportert for den foregående toukersperioden i går.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen alle hverdager mellom klokka 08.00 og 18.00. Lørdager og søndager er telefonen åpen mellom klokka 10.00 og 17.00.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Teststasjonen er åpen sju dager i uken. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2441 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

1. mars

Siste døgn har to personer bosatt i Drammen fått påvist koronasmitte. En av dem er nærkontakt av tidligere påvist smittetilfelle. For den andre personen er det også en sannsynlig smittevei. Smitten knyttes i begge tilfeller til utbrudd ved arbeidsplass i annen kommune.

Ett av de rapporterte tilfellene som fikk påvist smitte i løpet av helgen, jobber i virksomhet Aktivitet og rehabilitering i Drammen kommune. Som konsekvens av dette er to brukere, fem ansatte og pårørende satt i karantene.

Smittetrykket er stort i mange av kommunene rundt Drammen, og spesielt i Oslo, der de i helgen bestemte nye og inngripende tiltak frem til 15. mars. Per i dag er det de nasjonale råd og regler som gjelder i Drammen kommune, men kommunen følger situasjonen tett og vurderer fortløpende om det igjen kan bli behov for innstramming av tiltak i vår kommune.

- Det er selvfølgelig gledelig at det i dag er et lavere tall enn de tre foregående dagene, men dette er ikke tiden for å senke skuldrene. Den engelske virusvarianten blir stadig mer dominerende, og vi vet ikke hvordan dette vil utvikle seg i Drammen i tiden som kommer, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Det er fortsatt en del som pendler til og fra kommunen for å jobbe, og en god del av disse reiser daglig til og fra kommuner med et høyere smittetrykk enn det vi har hatt i vår kommune de siste ukene.

- Derfor er det spesielt viktig at alle som reiser mellom kommuner med ulikt smittetrykk er spesielt oppmerksomme på symptomer og tester seg for å avdekke hvorvidt de er smittet av korona eller ikke, sier smittevernoverlegen.

Sagberg oppfordrer alle som har anledning til fortsatt å ha hjemmekontor.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 22 nye tilfeller i Drammen kommune.

I uken som gikk ble det satt totalt 2180 vaksinedoser i Drammen, hvorav 1194 doser til helsepersonell, og det er så langt blitt satt 7213 vaksinedoser i regi av Drammen kommune. Denne uken er første gang vi får levert vaksine fra Moderna.

- Vi vil vaksinere omtrent 600 innbyggere over 75 år med første dose i Drammenshallen med denne vaksinen i uke ni. Resterende doser vil bli satt i uke ti og det vil da bli vaksinering i både Mjøndalen, Svelvik og Drammenshallen, forteller smittevernoverlege Einar Sagberg.

I uke ni vil kommunen også sette omtrent 750 doser av AstraZeneca sin vaksine på helsepersonell, og omtrent 600 innbyggere som fikk sin første dose for tre uker siden, vil denne uken få sin dose nummer to.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen alle hverdager mellom klokka 08.00 og 18.00. Lørdager og søndager er telefonen åpen mellom klokka 10.00 og 17.00.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Teststasjonen er åpen sju dager i uken. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2433 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

28. februar

Det er i dag meldt om fem nye koronasmittede i Drammen kommune. Alle fem er kjente nærkontakter av tidligere påviste smittetilfeller.

Én ansatt ved Svelvik sykehjem har fått påvist koronasmitte, pasienter og ansatte er satt i karantene. I tillegg settes det i gang systematisk testing av ansatte og beboere.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 23 smittetilfeller i Drammen kommune. Etter én måned med kontinuerlig nedgang i smittetallet, har vi nå seks dager på rad bak oss med en svak økning i tallet.

Som følge av det økende antall tilfeller, og utbrudd med nye virusvarianter i Oslo og Viken, varsles det nå at Oslo og omkringliggende kommuner kan komme til å stramme inn på smitteverntiltakene igjen i nær fremtid.

Foreløpig regnes ikke Drammen i vesentlig grad å være påvirket av dette. Kommunen følger situasjonen tett og vurderer fortløpende om det igjen kan bli behov for innstramming av tiltak i Drammen kommune.

- Det er derfor svært viktig at befolkning fortsetter å være flinke til å støtte opp under smitteverntiltakene slik at vi i det lengste kan unngå å måtte sett inn nye inngripende tiltak, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

- Selv om vår lokale forskrift nå er opphevet er det fortsatt en sterk anbefaling om å bruke munnbind, dersom man ikke kan overholde en meter avstand til andre utenfor egen husstand, begrenser sosial omgang og benytter hjemmekontor når dette er mulig, sier Sagberg.

Mye av smitten som avdekkes i Drammen kommer skjer fremdeles i forbindelse med arbeidspendling, og i mange tilfeller fra områdene der smitten nå øker.

- Derfor er det viktig at personer som er nødt til å reise ut og inn av kommunen er særlig oppmerksom på symptomer og tester seg selv ved minste mistanke om sykdom, minner Sagberg om.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen alle hverdager mellom klokka 08.00 og 18.00. Lørdager og søndager er telefonen åpen mellom klokka 10.00 og 17.00.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Teststasjonen er åpen sju dager i uken. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2431 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

27. februar

Det er det siste døgnet påvist fire nye tilfeller med koronasmitte hos innbyggere i Drammen kommune. Alle fire tilfellene har kjent smittevei, og knyttes til utbrudd i andre kommuner.

Det er mistenkt mutasjon hos alle fire, og Drammen kommune venter på videre analyser før dette kan bekreftes. En av tilfellene i går, hvor det var mistenkt virusmutasjon, har fått påvist virusmutasjon av engelsk variant.

Ingen av kommunens skoler eller helseinstitusjoner er påvirket av det overnevnte.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 20 smittetilfeller i Drammen kommune. Etter en måned med kontinuerlig nedgang i smittetallet, har vi nå fem dager på rad bak oss med en svak økning i tallet.

Det har siden begynnelsen av februar vært lave smittetall i Drammen kommune. Fredag 26. februar besluttet formannskapet i kommunen å oppheve de lokale forskriftene mot smittespredning. Men smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune presiserer at det fremdeles finnes nasjonale forskrift og råd vi må følge.

- Selv om det er sluppet opp noe når det gjelder barn og unge, gjelder fremdeles en rekke råd og regler for voksne: slik som skjenkestopp klokka 22, regler for arrangementer og råd om sosiale sammenkomster, hjemmekontor og utenlandsreiser. Nasjonalt er rådet at alle skal begrense sosial kontakt og ikke ha mer enn 5 gjester utenom de som bor i husstanden, og selv om forskriften om påbudet om munnbind når én meter ikke kan overholdes er fjernet, anbefales fortsatt denne praksisen, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Denne helga er det start på vinterferien for innbyggere i Drammen kommune, og flere folk reiser for å feriere i andre kommuner.

- Vi må ta med oss de gode smittevernvanene vi har hjemme, også når vi drar på vinterferien. Husk å holde avstand og god håndhygiene, og ikke minst teste oss dersom vi blir syke, sier Sagberg.

Fordi færre testes i kommunen, gjøres det nå endringer i testtilbudet. Teststasjonen på Fjell avvikles.

Teststasjon på Fjell var et prøveprosjekt og en satellitt til teststasjonen ved Sundland. Satellitten ble åpnet i midten av desember 2020.

Det er nedadgående testing i Drammen. Mye av grunnen er at kommunen har sluttet å teste beboere og ansatte ved sykehjem når beboerne eller de ansatte er fullvaksinert. Å være fullvaksinert betyr at begge vaksinedoser er satt og at det har gått 14 dager etter dette.

– Nå som smittetrykket har avtatt er ikke behovet det samme som da vi startet. Det er færre akutt- og rutinetester som blir tatt nå, derfor avsluttes prøveprosjektet, sier Anne Hilde Crowo, kommunalsjef for helsetjenester.

Teststasjonene kan komme til å gjenåpnes dersom det blir er større behov for testkapasitet.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen mellom klokka 10.00 og 17.00 på lørdager og søndager. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2426 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

26. februar

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Sannsynlig smittevei er utenfor kommunen for alle tre tilfellene.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av smittetilfellene som rapporteres i dag.

- Dagens smittestatus føyer seg inn i et mønster vi har sett ganske tydelig den siste tiden. Det er få tilfeller i Drammen kommune pr. dag, og vi ser at smittestedet i stor grad er utenfor kommunen. I tillegg er den engelske virusvarianten årsaken til mange av smittetilfellene. I dag har vi en mistanke om at den ene av dem som har fått påvist smitte i løpet av det siste døgnet, er smittet av denne varianten, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 19 smittetilfeller i Drammen kommune. I går var tallet for antall smittede den siste toukersperioden 17. Etter en måned med kontinuerlig nedgang i smittetallet, har vi nå fire dager på rad bak oss med en svak økning i tallet.

Kommuneoverlegen er forberedt på at smittetrykket vil øke igjen i Drammen kommune. Foreløpig er det for få dager med økning til å slå fast at smittetrykket er økende allerede.

- Vi er fortsatt glade for at vi har så få nye smittede hver dag. Men situasjonen er som vi har sagt mange ganger allerede, veldig skjør. Det er en god del smitte rundt oss, og det ser vi også når vi kartlegger smitteveien for de innbyggerne våre som får påvist smitte. Det kommer smitte inn i Drammen kommune fra omkringliggende kommuner. Derfor er det fortsatt helt avgjørende at alle som reiser til og fra andre kommuner, tester seg ved de minste symptomer på luftveissykdom, sier John David Johannessen.

Siden i fjor høst har det vært innført strenge restriksjoner og inngripende tiltak i kampen mot spredningen av koronaviruset. De siste ukene har flere av de lokale tiltakene blitt avviklet, og i dag skal formannskapet i Drammen kommune ta stilling til om den lokale forskriften skal avvikles i sin helhet. Dersom formannskapet stiller seg bak rådmannens forslag om å avvikle forskriften, betyr ikke det at det er slutt på tiltak og anbefalinger. Fortsatt vil de nasjonale reglene og anbefalingene gjelde videre, og fra kommuneledelsens side er det uttrykt en forventning til innbyggerne om at både reglene og anbefalingene fra nasjonale myndigheter følges videre.

Kommuneoverlegen advarer mot å tro at vi er gjennom koronapandemien i Drammen kommune, selv om det har vært gode smittetall i det siste. Han kan heller ikke utelukke at vi fortsatt har den verste perioden under hele pandemien foran oss. Nasjonale helsemyndigheter har også uttrykt bekymring for hvordan smittesituasjonen kan bli i mars og april hvis de engelske, sørafrikanske og muligens brasilianske virusmutasjonene får spre seg i den hastigheten som mange frykter.

- Derfor er det helt avgjørende at vi alle sammen er like flinke til å beskytte oss selv og hverandre mot smittespredning også de kommende ukene og månedene. Vi kan håpe at vi nærmer oss oppløpssiden av pandemien etter hvert som flere og flere vaksineres, men vi er ikke helt i mål ennå, sier John David Johannessen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen alle hverdager mellom klokka 08.00 og 18.00. Lørdager og søndager er telefonen åpen mellom klokka 10.00 og 17.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2422 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

25. februar

To personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Den ene som nå har fått påvist smitte er nærkontakt av et tidligere påvist tilfelle utenfor Drammen kommune. For den andre er det sterk mistanke om smittevei, og også i dette tilfellet er det en sannsynligvis smittevei ut av kommunen. I det ene tilfellet er det sannsynligvis snakk om den engelske virusvarianten.

- Det er positivt at vi fortsatt klarer å holde antallet nye smittetilfeller lavt. Men vi ser at den engelske virusvarianten blir mer og mer dominerende, og det er bekymringsfullt med tanke på hvordan smittesituasjonen kan utvikle seg fremover, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 17 nye tilfeller. For andre dag på rad stiger dette tallet med ett tilfelle. I går ble det rapportert 16 nye tilfeller den foregående toukersperioden, og på tirsdag lå tallet på 15.

- Det er alltid bedre når smittetallene synker enn når de stiger. Samtidig har vi mange dager bak oss med veldig lite smitte, og da er det naturlig at tallet stiger litt når vi får registrert noen få nye tilfeller. Men fortsatt er antallet nye smittede såpass lavt, og mye lavere enn vi tidligere regnet med å ha på dette tidspunktet av vinteren, så vi er foreløpig ikke bekymret for utviklingen de siste dagene. Det er dessuten for tidlig å si noe om at smitten er stigende igjen. Smittetrykket i Drammen kommune er lavt for tiden, og det viktigste er at vi fortsetter jobben for å holde det lavt også i tiden som kommer, sier Sagberg.

I tillegg til de to nevnte smittetilfellene, er det påvist ett smittetilfelle utenfor Drammen kommune som påvirker Losjeplassen bo- og servicesenter. Én medarbeider ved sykehjemmet har fått påvist koronasmitte, og det er sterk mistanke om at dette smittetilfellet skyldes den engelske virusvarianten. Som følge av smittetilfellet er fire beboere og fire ansatte satt i karantene. Alle de fire beboerne er fullvaksinerte. Systematisk testing av både beboere og ansatte iverksettes som følge av det påviste smittetilfellet.

- Vi har dessverre fått ganske mye erfaring med koronasmitte inn på sykehjemmene våre. Men nå er de berørte beboerne vaksinerte. Vi følger situasjonen nøye og iverksetter tiltak for å forhindre spredning på sykehjemmet. Selv om beboerne er vaksinerte, så setter vi i gang med ordinær testing av både beboere og ansatte på sykehjemmet for å holde oversikt over situasjonen og avdekke eventuell smitte, sier Einar Sagberg.

Som det er påpekt flere ganger nå, så spores mange av smittetilfellene som påvises i Drammen kommune for tiden, ut av kommunen. Dette er ofte personer som dagpendler ut av kommunen, og flere er brukere av offentlig kommunikasjon.

- Vi opplever utfordringer med å kartlegge nærkontakter i slike situasjoner. Så langt har vi ikke mistanke om at tog eller buss har vært opphav til smitte i disse tilfellene, men dette er også vanskelig å avdekke. Så dette er en viktig påminnelse om at alle som pendler inn og ut av kommunen, bør være ekstra observante på egne symptomer og ha svært lav terskel for å teste seg. I tillegg vil den nye smittesporingsappen være et viktig verktøy for å få kartlagt nærkontakter og eventuell smittevei. Jo flere som har installert smittestoppappen, jo større vil også sjansen være for at den kan være med på å identifisere nærkontakter når det har vært potensielle smittesituasjoner på offentlige transportmidler, sier smittevernoverlegen.

Det er også bekreftet at to av tilfellene som ble rapportert i går, og tilfellet som ble rapportert på onsdag, er smittet av den engelske virusvarianten.

- Som det er antydet fra både lokale og nasjonale helsemyndigheter er den engelske virusvarianten mer og mer dominerende. Dette har vi vært forberedt på. Heldigvis har vi nå fått beskjed om at sykehuset i Drammen nå kan analysere positive koronaprøver og påvise virusmutasjoner. Det betyr at vi kan få raskere svar på om det er de nye virusvariantene som forårsaker smittetilfellene i Drammen kommune, og det er vi glade for, sier Einar Sagberg.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen alle hverdager mellom klokka 08.00 og 18.00. Lørdager og søndager er telefonen åpen mellom klokka 10.00 og 17.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2419 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

24. februar

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Den ene som nå har fått påvist smitte er nærkontakt av tidligere påvist tilfelle, mens det er mistanke om smittevei for en annen. For den siste er smitteveien foreløpig ukjent. Smittesporingen pågår fortsatt for de to sistnevnte.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av smittetilfellet som rapporteres i dag.

- Det ene tilfellet hvor smitteveien er kjent, knyttes til et pågående utbrudd utenfor Drammen kommune. Vi har også mistanke om at ytterligere ett av dagens tre smittetilfeller kan knyttes til et annet pågående utbrudd utenfor vår kommune, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Det har i lengre tid vært registrert få smittetilfeller pr. dag i Drammen kommune. Det er som vanlig gjennomført smittesporing knyttet til hvert enkelt tilfelle, og mange av tilfellene som har vært påvist de siste ukene, har en bekreftet eller mistenkt smittevei ut av Drammen kommune.

- Mens vi har hatt et lavt smittetrykk i Drammen, har mange kommuner rundt oss hatt relativt høye smittetall. Selv om mange fortsatt sitter på hjemmekontor, er det også mange som reiser på tvers av kommunegrensene for å komme på jobb. En god del av disse reiser daglig til og fra kommuner med et betydelig høyere smittetrykk enn det vi har hatt i vår kommune de siste ukene. Derfor er det spesielt viktig at alle som reiser mellom kommuner med ulikt smittetrykk er ytterst oppmerksomme på symptomer på koronasykdom og tester seg for å avdekke hvorvidt de er smittet eller ikke, sier kommuneoverlegen.

John David Johannessen understreker at situasjonen fortsatt er skjør, selv om Drammen kommune den siste tiden har hatt langt lavere smittetall enn noen turte å drømme om da vi gikk inn i 2021. Årsaken til at situasjonen er skjør er at smittetrykket er såpass høyt i kommuner nær Drammen og at det er flere muterte virusvarianter i omløp.

- Vi må fortsatt være forberedt på at vi kan ha noen veldig krevende uker foran oss. Og disse ukene blir enda mer krevende dersom en del ikke tester seg når de får milde symptomer. Vi ser at testtallene har sunket en del i det siste, og denne nedgangen kan ikke forklares alene med at det er færre ansatte i helsesektoren som testes etter hvert som de vaksineres. Det er en reell nedgang i testaktiviteten hos innbyggerne, og dette kan gi oss noen utfordringer fremover dersom vi ikke fanger opp smitte så tidlig som vi ønsker. Derfor kan det aldri understrekes tydelig nok: Absolutt alle som har milde forkjølelsessymptomer, litt sår hals eller andre luftveissymptomer, må bestille time til koronatesting, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 16 nye tilfeller. Tallet som ble rapportert for den foregående toukersperioden i går, var på 15 tilfeller.

- Det er ikke noen stor økning fra i går, men dette er faktisk den første dagen på nøyaktig én måned at smittetallet for de siste 14 dagene går opp fra dagen før. 24. januar rapporterte vi et høyere tall enn dagen før, men fra 25. januar har altså dette tallet sunket eller ligget på samme nivå hver dag fram til i dag, sier Johannessen.

Det er likevel en helt annen smittesituasjon i dag enn for en måned siden. I dag rapporteres det altså om 16 nye tilfeller de siste 14 dagene. 24. januar var det tilsvarende tallet 198 tilfeller.

- Det er ingen tvil om at kommunens innbyggere har gjort en imponerende innsats for å begrense smittespredningen. Alle skal ha en stor takk for denne innsatsen, men det er like fullt utrolig viktig at denne innsatsen fortsetter. Målet er at store deler av den voksne befolkningen skal være vaksinert i løpet av de neste månedene. Da er det viktig at vi holder ut litt til og ikke gjør noe som fører til at de siste ukenes og månedenes innsats kan virke bortkastet, sier kommuneoverlegen.

Drammen kommune har tidligere varslet at det ikke blir noen førstegangsvaksinering av innbyggere i uke 8 og 9, altså denne og neste uke. Vaksinedosene som kommunen har fått tildelt fra nasjonale helsemyndigheter, dekker kun behovet for andregangsvaksineringen. Men i går kom det beskjed om at Drammen får den første leveransen av Moderna-vaksinen i neste uke. Denne leveransen inneholder 2.000 doser, men det er foreløpig det uklart når disse dosene leveres. Dersom leveringen skjer tidlig i uka, vil det være mulig å få gjennomført førstegangsvaksinering av en god del innbyggere neste uke likevel. Men dersom leveringen skjer i slutten av uka, kan det hende at vaksineringen blir skjøvet til begynnelsen av uke 10

- Det er uansett gledelig at vi får 2.000 doser av Moderna-vaksinen. Vi regner også med å få nye doser av de øvrige vaksinene også til uke 10, så vi vil antakeligvis ha et rekordhøyt antall vaksinedoser til vaksinering av innbyggerne i slutten av uke 9 eller begynnelsen av uke 10, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen alle hverdager mellom klokka 08.00 og 18.00. Lørdager og søndager er telefonen åpen mellom klokka 10.00 og 17.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2417 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

23. februar

Én person bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Det er foreløpig ikke kartlagt noen sikker smittevei i dette tilfellet, men smittevei via et kjent tilfelle med engelsk mutasjon kan ikke utelukkes. Personen som nå har fått påvist koronasmitte, er isolert, og aktuelle nærkontakter er kartlagt og satt i karantene.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av smittetilfellet som rapporteres i dag.

- Vi gjør en grundig jobb for å kartlegge en sikker smittevei for personen som nå har fått påvist smitte. Det er alltid viktig for oss å unngå smittetilfeller med ukjent smittevei, men spesielt viktig er det dersom det viser seg at det er snakk om den engelske virusvarianten i dette tilfellet, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 15 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dermed viser tallet på antall smittede personer i foregående toukersperiode fortsatt en nedadgående kurve.

Smittevernoverlegen sier at kommunen selvfølgelig er veldig oppmerksomme på smitteutviklingen og utbredelsen av den engelske virusvarianten. Han bekrefter at det er bekymrende at denne virusvarianten ser ut til å spre seg mye lettere enn andre varianter.

- Vi har et klart mål om å unngå at det muterte viruset får spre seg blant innbyggerne i Drammen kommune. Hvis det likevel skjer at vi får en utstrakt spredning, kan det i verste fall bli nødvendig med nye tiltak for å begrense smittespredningen, men vi håper selvfølgelig at dette ikke må til for å holde smittetallene lave, sier smittevernoverlegen.

Det vil uansett ikke være aktuelt med noen umiddelbare tiltak som følge av smittetilfellet som rapporteres i dag. Foreløpig er det heller ikke fastslått hvorvidt dagens rapporterte smittetilfelle skyldes den engelske virusmutasjonen eller ikke. Men selv om det ikke er aktuelt med nye tiltak nå umiddelbart, har smittevernoverlegen en klar oppfordring til alle innbyggerne i kommunen.

- Oppfordringen vi har kommet med over lang tid, står fortsatt ved lag. Hold avstand til alle som du ikke bor sammen med. Sørg for god håndhygiene og hoste- eller nysehygiene og vær hjemme hvis du er syk eller har symptomer på sykdom. Og så må du selvfølgelig teste deg selv om symptomene bare er svake, sier Sagberg.

Smittevernoverlegen minner om at omfattende testing er den beste måten å overvåke smittesituasjonen og avdekke eventuelle smittetilfeller. Hvis alle som har symptomer på luftveissykdommer, lar seg teste tidlig i et eventuelt sykdomsforløp, gjør det jobben med å fange opp sykdomstilfellet før det fører til spredning av sykdommen til andre personer, mye enklere. Da blir smittekjedene brutt tidlig, og færre utsettes for smittefare.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen alle hverdager mellom klokka 08.00 og 18.00. Lørdager og søndager er telefonen åpen mellom klokka 10.00 og 17.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2414 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

22. februar

Det er ikke meldt om noen nye smittetilfeller i Drammen kommune i løpet av det siste døgnet. Dermed har fem av de siste sju døgnene vært uten påvist smitte, og de siste sju dagene er det bare meldt om to nye smittetilfeller i kommunen. Sist gang det var så få smittetilfeller i løpet av en sjudagersperiode var i slutten av august i fjor.

- Det er veldig gledelig at den gode trenden vi har vært inne i den siste måneden. Av de siste 30 dagene har vi hatt 29 dager med færre enn ti tilfeller, og vi har hele 22 dager med tre eller færre tilfeller. I tillegg må vi altså helt tilbake til sensommeren for å finne like få påviste tilfeller på én uke som vi har nå midt på vinteren, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Selv om smittetallene har vært veldig positive de siste ukene, er det et par ting som gjør at kommuneoverlegen følger litt ekstra nøye med på hvordan situasjonen kan utvikle seg.

- Vi er blitt advart mot muterte virusvarianter og økt smittetrykk i omkringliggende kommuner. Vi vet at en del kommuner rundt oss har høyere smittetrykk enn Drammen for tiden, og vi har en del innbyggere som reiser til og fra disse kommunene. I tillegg følger vi nå nøye med på antallet personer som tester seg for koronasmitte i Drammen kommune for tiden. Dette tallet har dessverre sunket noe i det siste, sier Johannessen.

Han kan foreløpig ikke si noe sikkert om årsaken til lavere testtall. Delvis skyldes dette at helsepersonell på sykehjem har hatt ukentlig testing, og med fullført vaksinering avsluttes dette. Men oversikten viser at testing av andre enn helsepersonell har nedadgående trend. Om dette henger sammen med at det er mindre smitte i samfunnet og dermed også færre som har symptomer og behov for å koronateste seg, eller om det er andre årsaker, er det foreløpig vanskelig å si noe sikkert om. Folkehelseinstituttet har gjennom spørreundersøkelser et estimat på hvor mange som har luftveissymptomer. Selv om det er en nokså stor usikkerhet i disse tallene, indikerer undersøkelsen at det burde vært flere som tester seg i Drammen.

- Oppfordringen er uansett den samme som den har vært hele tiden. Har du luftveissymptomer eller har vært i situasjoner hvor du kan ha vært eksponert for smitte, så er det veldig viktig at du bestiller tid til koronatesting. Utstrakt testing er det beste virkemiddelet vi har til å avdekke smitte og sørge for at smittede settes i isolasjon og nærkontakter i karantene. Det skal fryktelig lite til for at smitten blomstrer opp og sprer seg i befolkningen, og dette vil vi unngå. Ingen av oss ønsker at vi kommer i en situasjon hvor smitten sprer seg på en måte som gjør det nødvendig å innføre veldig inngripende tiltak igjen. Derfor er det viktig at man heller tester seg to ganger for mye enn én gang for lite, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

I forrige uke ble det satt 1.182 vaksinedoser i Drammen kommune, og det er totalt satt 5.033 doser så langt. Rundt 650 doser som ble satt i forrige uke, var førstegangsdoser, mens rundt 500 var andregangsdoser.

Denne uka mottar kommunen en del ekstra vaksinedoser som skal tilbys helsepersonellet. Den ordinære leveransen av vaksinedoser dekker kun behovet for andregangsvaksinering. Det vil derfor ikke bli noe førstegangsvaksinering denne eller neste uke.

Innbyggere som står i kø for å få første vaksinedose, vil få tilbud om tid til vaksinering igjen fra og med uke 10. Samme regel som tidligere gjelder ved at alle får en SMS når det åpnes for at de kan bestille tid til vaksinering. Ingen kan bestille tid til vaksineringen uten å ha fått denne SMSen først.

Rundt 1.000 ansatte i helsesektoren skal vaksineres i Drammenshallen på tirsdag. Onsdag og torsdag er det andregangsvaksinering i Drammenshallen, mens det er andregangsvaksinering i samfunnshuset i Mjøndalen på fredag.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen alle hverdager mellom klokka 08.00 og 18.00. Lørdager og søndager er telefonen åpen mellom klokka 10.00 og 17.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2413 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

21. februar

Det er ikke meldt om noen nye smittetilfeller i Drammen kommune i løpet av det siste døgnet. Det betyr at det kun har vært ett smittetilfelle i løpet av de fem siste dagene.

- Dette har vært en veldig god uke når vi ser på antall med påvist smitte. Men vår situasjon er forskjellig fra områdene rundt oss. Vi hørte fredag statsministeren fortelle om bekymring for situasjonen i Norge. Det er en forventning om krevende tider med økende smittespredning, og regjeringen viderefører betydelige smitteverntiltak for å begrense dette, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Det er fortsatt virusmutasjoner i kommuner nær Drammen, og disse virusmutasjonene har vist seg å være ekstra smittsomme. Derfor er det viktig at hver eneste innbygger fortsatt følger smittevernrådene og unngår situasjoner hvor det kan være fare for å bli smittet.

Ett tidligere omtalt smittetilfelle, der det var mistanke om den engelske virusvarianten, er nå blitt analysert hos Folkehelseinstituttet. Analysene viser at personen som har fått påvist koronasmitte tidligere, var smittet av den engelske varianten.

- I Drammen er det vår oppgave å fortsette den gode innsatsen som allerede blir gjort. Hold avstand, vask hendene, vær hjemme når du er syk og ta koronatest. Det nytter, sier Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det registrert 19 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er tre tilfeller færre enn det som ble rapportert for den foregående toukersperioden i går.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpne alle hverdager mellom klokka 08.00 og 18.00. Lørdager og søndager telefonen åpne mellom klokka 10.00 og 17.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2413 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

20. februar

Det er ikke meldt om noen nye smittetilfeller i Drammen kommune i løpet av det siste døgnet. Dermed har tre av de siste fire døgnene vært smittefrie.

En ansatt i hjemmetjenesten, som er bosatt utenfor Drammen kommune, har fått påvist koronasmitte. Sju brukere er satt i karantene.

- Vi har nå et smittetrykk i Drammen kommune som ligger på nivå med det vi hadde i slutten av mai og midten av september i fjor. At vi klarer å ha et så lavt smittetrykk over tid midt på vinteren, er veldig gledelig og mulig takket være hver enkelt innbyggers imponerende innsats for å beskytte seg mot smitte, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 22 nye smittetilfeller. Dette er to færre enn tallet som ble rapportert i går.

- På 28 dager har smittetallet for den foregående toukersperioden falt fra 198 til 22 tilfeller. På to av dagene har det rapporterte tallet ligget på samme nivå som dagen før. 26 av 28 dager har vist færre tilfeller enn dagen før. Dette viser med all tydelig hvilken god trend Drammen kommune har vært inne i de siste ukene, sier Johannessen.

Han er veldig klar på at denne gode trenden ikke kommer til å fortsette uten minst like god smitteverninnsats fra hver enkelt innbyggere i ukene foran oss. Flere av nabokommunene til Drammen har et til dels betydelig høyere smittetrykk og en relativt stor andel av muterte virusvarianter. Foreløpig har Drammen kommune sluppet unna spesielt mange tilfeller av både det engelske og det sørafrikanske viruset.

To tidligere omtalte smittetilfeller, der det var mistanke om den engelske virusvarianten, er nå blitt analysert hos Folkehelseinstituttet. Analysene viser at de to personene som har fått påvist koronasmitte tidligere, var smittet av den engelske varianten.

- Jo lenger vi klarer å unngå at disse virusvariantene begynner å spre seg i Drammen kommune, jo bedre er det. Da kan vi forhåpentligvis unngå en tredje smittebølge, men nasjonale myndigheter har advart om at mars og april kan bli de verste månedene under hele pandemien. Så det er ingen av oss som kan senke skuldrene og tenke at vi er gjennom det verste. Hver og én av oss må gjøre det vi kan for å beskytte oss mot smitte og å spre smitte, slik at en eventuell tredje bølge blir så liten som mulig, sier kommuneoverlegen.

I går passerte Drammen kommune 5.000 satte vaksinedoser. Neste uke kommer det en ekstra stor leveranse av vaksiner til Drammen kommune. Det er besluttet av Folkehelseinstituttet at den ekstra leveransen av Astra Zeneca-vaksiner skal brukes til å vaksinere helsepersonell. Når det gjelder den ordinære leveransen av vaksinedoser de kommende ukene, dekker den behovet for doser til andregangsvaksinering. Det betyr at det vil gå et par uker nå hvor det ikke blir gjennomført førstegangsvaksinering.

Regjeringen har besluttet at de nasjonale smitteverntiltakene i all hovedsak videreføres ut februar. Det gjøres imidlertid noen lettelser for barn, unge og studenter. Samtidig gjøres det noen innstramminger for at smittesituasjonen ikke skal komme ut av kontroll.

Det åpnes nå for at barn og unge under 20 år kan gjenoppta konkurranseaktivitet igjen innenfor noen begrensede rammer. Studenter kan være mer fysisk til stede på studiestedet, og reglene om krav til fastmonterte seter i forbindelse med arrangementer endres. I tillegg innskrenkes skjenketiden, slik at skjenkingen må avsluttes klokken 22.00 istedenfor 24.00.

Dette er de nye anbefalingene fra nasjonale myndigheter som gjelder for hele landet fra tirsdag 23. februar:

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.
 • Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes.
 • Unngå unødvendige reiser innenlands.
 • Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 200, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det (nytt).
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling. (nytt).
 • Voksne anbefales ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
 • Toppidrettsarrangementer tillates, med unntak av seriespill som fortsatt anbefales utsatt i toppidretten. Det gjelder også treningskamper mot andre lag utenfor egen klubb. Dette gjelder også i idretter som er utenfor sesong, herunder fotball. Det anbefales fortsatt utsatt for å begrense mobilitet og sosial kontakt.

Høyere utdanning

 • Studenter kan være fysisk til stede ved undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler med forsterkede smittevernråd (nytt).
 • Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, men undervisning i mindre grupper kan gjennomføres dersom det organiseres på en smittevernfaglig forsvarlig måte (nytt).
 • Åpning av campus inkluderer også tilgang til lesesaler og bibliotek med smitteverntiltak (nytt).

Dette er de nye reglene fra nasjonale myndigheter som gjelder for hele landet:

Private sammenkomster og arrangement:

 • Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, bør utsettes eller avlyses. Reglene for arrangementer er som følger:
 • Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenfor eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale.
 • Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangementer for barn som samler deltakere fra samme kommune (nytt).
 • Maks 100 personer på andre arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer x 3 kohorter hvis de sitter i faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene (nytt).
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette (nytt).
 • Det tydeliggjøres i regelverket at medlemsmøter, inkludert møter i foreninger og lignende regnes som arrangementer (nytt).

Uteliv og serveringssteder

 • Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00 (nytt).
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder (nytt).

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen lørdager og søndager mellom klokka 10.00 og 17.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2413 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

19. februar

Én person bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Det er foreløpig ikke kartlagt noen sikker smittevei i dette tilfellet.

- Vi kan ikke forvente at vi skal gå mange dager på rad uten smittetilfeller på denne tiden av året. Men det er veldig gledelig at smittetallet fortsetter å være veldig lavt, og vi har bare hatt ti tilfeller i hele kommunen i løpet av de siste sju dagene, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av dagens rapporterte smittetilfelle.

I løpet av de siste 14 dagene er det registrert 24 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er to tilfeller færre enn det som ble rapportert for den foregående toukersperioden i går.

Drammen kommune har fått beskjed om at det neste uke kommer et høyere antall vaksinedoser til helseansatte enn tidligere antatt. Det er leveransen av Astra Zeneca-vaksinen som blir større enn det som først ble meldt. Denne vaksinen anbefales til personer under 65 år uten særlig høy risiko for alvorlig sykdom og til helsepersonell. Det er Folkehelseinstituttet som har besluttet at de ekstra vaksinene som sendes ut til kommunene neste uke, skal forbeholdes helsepersonell.

Rundt 800 doser av Astra Zeneca-vaksinen leveres neste uke. Inkludert de 200 dosene som ble levert denne uka, vil det være mulig å vaksinere rundt 1.000 ansatte i helsesektoren i Drammen kommune i løpet av neste uke. 

- Det er viktig for oss å få vaksinert helsepersonellet vårt. Derfor er det bra at vi får et høyere antall vaksinedoser enn vi har regnet med, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Drammen kommune har utarbeidet en liste over hvordan helsepersonellet skal prioriteres i vaksinasjonskøen. Totalt er det rundt 3.000 helsepersonell i kommunen. Dette inkluderer også helsearbeidere i kommunen som ikke har Drammen kommune som direkte arbeidsgiver. Helsepersonell ansatt i et helseforetak eller med driftsavtale med et helseforetak, blir vaksinert gjennom spesialisthelsetjenesten. Med større leveranser går det raskere å få vaksinert større grupper av helsepersonellet.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen alle hverdager mellom klokka 08.00 og 18.00. Lørdager og søndager er telefonen åpen mellom klokka 10.00 og 17.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2413 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

18. februar

Det er ikke meldt om noen nye smittetilfeller i Drammen kommune i løpet av det siste døgnet. Dette er første gang på nesten et halvt år at det går to dager på rad uten at det påvises nye tilfeller av koronasmitte i kommunen.

Ordfører Monica Myrvold Berg synes det er veldig gledelig at smittetrykket i Drammen kommune nå er på sitt laveste nivå på rundt fem måneder.

- Vi har en fryktelig krevende periode bak oss. Nå ser det heldigvis mye lysere ut. Vi kan glede oss over at vaksineringen er i gang, smittetallene er gode, og vi nærmer oss etter hvert varmere vær og dårligere forhold for virusspredning. Vi jobber hele tiden for at vi skal få flere vaksinedoser til Drammen, sånn at innbyggerne kan vaksineres så fort som mulig. I løpet av noen måneder håper jeg alle som ønsker vaksinen, skal ha fått den og at vi kan komme tilbake til det som i langt større grad oppleves som en normal hverdag, sier ordføreren.

Hun er klar over at det siste året har vært svært tøft for mange. Pandemien har rammet ulikt. Mange har mistet jobben eller vært permitterte. Andre har mistet sosial kontakt med familie og nære venner, og mange har i lengre perioder mistet fritids- og aktivitetstilbud.

- Pandemien har preget livet til alle i snart ett år. Dessverre har både lokale og nasjonale myndigheter vært nødt til å innføre veldig inngripende tiltak som har begrenset hverdagen for alle innbyggerne våre. Ingen ønsker å gjøre dette, men for Drammen kommunes del måtte vi gjøre dette for å begrense smittespredningen, sier Monica Myrvold Berg.

Ut fra folketallet hadde Drammen kommune det høyeste smittetrykket i hele Norge i fjor høst. Det tar tid å snu smittespredningen og få den ned på et så lavt nivå som Drammen ligger på nå.

- Men vi har klart det, takket være innbyggernes imponerende innsats og et meget kompetent smittevernmiljø i Drammen kommune som gjennom det omfattende smittesporingsarbeidet har kartlagt de smittede personenes nærkontakter og klart å bryte smittekjeder. Så vi kan alle sammen gi oss selv et klapp på skulderen og takke hverandre for den innsatsen vi har lagt ned de siste månedene. Samtidig må vi fortsatt være flinke til å holde avstand til hverandre og ikke utsette oss selv eller andre for smittefare. Dette må vi nok være forberedt på å gjøre helt fram til alle som ønsker vaksinen, har fått den, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

I løpet av de siste 15 dagene har Drammen ikke en eneste dag rapportert mer enn tre tilfeller. Forrige gang dette skjedde, var i perioden 3.-17. september.

- At vi har så få tilfeller pr. dag over en så lang periode er vi veldig godt fornøyde med, spesielt med tanke på at vi er en stor kommune som ligger sentralt plassert på Østlandet, og sett i lyset av det smittetrykket vi har hatt de siste månedene, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 26 nye smittetilfeller. Det er tre færre enn tallet som ble rapportert i går.

- Vi ser daglig at kommuner i nærheten av oss rapporterer om høye smittetall og muterte virusvarianter. Så selv om vi har lavt smittetrykk hos oss nå, er vi veldig sårbare for smitte som kan spre seg raskt i befolkningen. I går rapporterte blant annet Bærum kommune om mange smittetilfeller som mistenkes å være av den engelske virusvarianten, på en skole, og på mandag ble elever og lærere ved Røyken videregående skole i Asker satt i karantene etter et smittetilfelle hvor det engelske viruset ble påvist. Så det er viktig at alle som har kontakt med personer fra andre kommuner eller reiser til og fra noen av nabokommunene våre, er spesielt påpasselige, sier Sagberg.

Han minner om at alle fortsatt må følge de viktige smittevernrådene også fremover og at de som får lette luftveissymptomer, må teste seg for koronasmitte.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen alle hverdager mellom klokka 08.00 og 18.00. Lørdager og søndager er telefonen åpen mellom klokka 10.00 og 17.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2412 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

17. februar

Det er ikke meldt om noen nye smittetilfeller i Drammen kommune i løpet av det siste døgnet. Dette er første gang siden 4. oktober at det ikke påvises koronasmitte hos noen personer i kommunen i løpet av et døgn.

- Siden forrige smittefrie døgn er det påvist 2103 smittetilfeller i Drammen kommune, og det var en lengre periode i fjor høst hvor Drammen kommune hadde det høyeste smittetrykket i hele landet. Mange har opplevd tøffe tak på ulike måter under pandemien, så i dag er det lov å glede seg ekstra over at vi har klart å redusere smittetrykket så mye at vi går gjennom et døgn uten smitte, for første gang på 137 dager, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Kun fem ganger siden 1. september har Drammen kommune rapportert om smittefrie døgn. For under en måned siden var smittetallene såpass høye at kommuneoverlegen ytret et håp om redusert smittetrykk og at det ville bli mulig å ligge stabilt under ti smittetilfeller om dagen. Kort tid etterpå skjedde det et markant fall i antall nye smittetilfeller som ble rapportert hver dag, og 24 av de 25 siste dagene har nå hatt færre enn ti nye tilfeller om dagen. 20 av disse 25 dagene har hatt fem eller færre rapporterte tilfeller.

- Vi forventet nok at vi skulle lenger ut på våren før vi kunne rapportere om null nye smittede i løpet av et døgn. Men det er selvfølgelig veldig gledelig når vi kan gjøre det allerede nå. De siste ukene har vi sett hvordan vi sammen kan redusere smittetrykket i kommunen. Innbyggerne har gjort en stor innsats ved å følge smittevernreglene og ta vare på seg selv og sine nærmeste. Vi har hatt strenge tiltak som har grepet inn den enkeltes hverdagsliv, men innbyggerne har stilt lojalt opp på en imponerende måte. Tiltakene har virket, og vi kan derfor glede oss over kun et fåtall nye smittede de siste dagene og ukene, sier Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 29 nye smittetilfeller. Dette er seks tilfeller færre enn det som ble rapportert for den foregående toukersperioden i går. 17. september, altså for nøyaktig fem måneder siden ble det registrert 20 nye smittetilfeller de foregående 14 dagene. Siden den gangen, altså i løpet av fem måneder, er det kun to dager blitt registrert færre enn 29 smittetilfeller foregående to ukersperiode. Dét var 12. og 13. oktober. Da var tallet 28.

Kommuneoverlegen er spesielt glad for at smittetrykket er så lavt som det er nå, når samfunnet har gjenåpnet mye aktivitet og ulike tilbud. Dette gjør det forhåpentligvis tryggere for alle dem som har kunnet ta opp igjen fritidsaktiviteter eller benytte seg av andre tilbud som har vært stengt en lengre periode.

- Samtidig må vi fortsatt minne oss selv og hverandre på at vi bare er midt i februar. Det er en god del igjen av vinteren og sesongen som er ideell for virus som vil spre seg. Vi vet også at det er betydelig smitte i kommunene rundt oss. Dette betyr at samtidig som vi gleder oss over lave smittetall, så må vi alle være bevisste på at godt smittevernarbeid fortsatt er nødvendig hver eneste dag. Vi har dessverre altfor god kjennskap til at dette viruset kan blomstre opp og spre seg hurtig. Å følge de enkle smitteverntiltakene, som å holde god avstand til hverandre, vaske hendene godt og ofte, hose eller nyse i et papirhåndkle eller albuekroken, holde oss hjemme hvis vi er syke og bestille tid til koronatesting selv ved lette luftveissymptomer, er det viktigste hver enkelt av oss kan gjøre for å hindre en ny smitteoppblomstring, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hverdager mellom klokka 08.00 og 18.00, og lørdager og søndager mellom klokka 10.00 og 17.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2412 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

16. februar

Én person bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Vedkommende er nærkontakt av tidligere påvist tilfelle.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av dagens rapporterte smittetilfelle.

- Det er veldig gledelig at den gode trenden vi har hatt i Drammen kommune den siste tiden ser ut til å fortsette. Med ett unntak har vi nå tre og en halv uke bak oss med færre enn ti nye smittetilfeller om dagen. Dette er veldig bra og bidrar til at vi har god kapasitet til å drive god og systematisk smittesporing rundt de tilfellene vi har, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 35 nye smittetilfeller. Dette er ti tilfeller færre enn det som ble rapportert i går for den foregående toukersperioden.

Dagens smittetall for de siste 14 dagene er faktiske det laveste tallet på nøyaktig fire måneder. Ikke siden 16. oktober i fjor har det vært færre enn 35 tilfeller den siste toukersperioden. 16. oktober rapporterte Drammen kommune om 32 tilfeller, men siden da har altså tallet ligget høyere enn dagens rapporterte tall på 35. På det verste, 17. november i fjor, ble det rapportert om 666 nye smittetilfeller de siste to ukene.

- Nå er vi heldigvis langt unna et sånt smittetrykk, og med mange dager med så lave smittetall som det vi har bak oss nå, er vi også relativt trygge på at det er lite ukjent smitte i omløp i Drammen kommune for tiden, sier kommuneoverlegen.

Han minner imidlertid om at det fortsatt kan ligge noen krevende uker foran oss, selv om smittesituasjonen ser veldig positiv ut for tiden. Det er virusmutasjoner i flere kommuner i nærheten av Drammen, og disse virusmutasjonene har vist seg å være ekstra smittsomme. Derfor er det viktig at hver eneste innbygger fortsatt følger smittevernrådene og unngår situasjoner hvor det kan være fare for å bli smittet.

- Hvis smittetrykket øker og smittespredningen tar seg opp igjen, er det mange som kan bli smittet i løpet av kort tid. Dersom denne smitten rammer aldersgrupper som ikke er vaksinert ennå, kan vi også oppleve at en del blir alvorlig syke. Dette ønsker vi å unngå, og derfor er det viktig at alle holder ut og tar vare på seg selv og sine nærmeste så godt som overhodet mulig. Og til alle dere som opplever at dere får symptomer på luftveissykdom: Bestill time til testing for koronavirus. Testing er den beste måten å avdekke smitte på, så alle som tester seg, gjør en innsats for å stanse spredningen av viruset, sier John David Johannessen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hverdager mellom klokka 08.00 og 18.00, og lørdag og søndag mellom klokka 10.00 og 17.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2412 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

15. februar

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Alle tre er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

- Alle de tre som har fått påvist smitte i løpet av det siste døgnet, knyttes til utbrudd i andre kommuner. I det ene av disse tre utbruddene er den engelske virusvarianten påvist, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av smittetilfellene som rapporteres i dag.

Folkehelseinstituttet analyserer fortløpende prøver som sendes inn for sekvensering, og Drammen kommune har i løpet av det siste døgnet fått bekreftet nok et tilfelle av den engelske virusvarianten, for en person som tidligere har fått påvist koronasmitte.

- Vi var forberedt på at analysen av prøven ville bekrefte at det var snakk om den engelske varianten. Vi har godt kontroll på både smittetilfellet og nærkontakter, så det får ingen betydning for smitteverntiltakene, sier Sagberg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 45 nye tilfeller. Det er to tilfeller færre enn det som ble rapportert for den foregående toukersperioden i går.

- Nå er det over tre uker siden vi så en økning i smittetallet for den foregående toukersperioden, og det er veldig bra. Når smittetrykket er så lavt som det vi har hatt i det siste, er det naturlig at smittetallet for de siste 14 dagene ikke faller så mye fra dag til dag, men det er positivt at det fortsatt synker, sier Einar Sagberg.

Akkurat nå er Drammen én av kommunene i vår region med lavest smittetrykk. Dette kan snu veldig raskt, og derfor er det veldig viktig at hver av én av oss gjør det som er mulig for å begrense smitte.

- Mange av innbyggerne våre er fortsatt avhengig av å reise ut og inn av kommunene rundt oss i forbindelse med arbeid, og mange må bruke offentlig transport. I den situasjonen vi er nå, med mer smitte i kommunene rundt oss, er det særlig viktig at alle dagpendlere er oppmerksomme på luftveissymptomer og tester seg selv ved liten mistanke om koronasykdom, sier smittevernoverlegen.

Gjennom arbeidet som gjøres med smittesporing er det klart at en relativt høy andel av de nye smittetilfellene i Drammen kan spores til andre kommuner. Det vil altså si at det er en del som nå smittes utenfor Drammen kommune, men tar med seg smitten hjem.

- Det er vanskelig å unngå at dette skjer, men derfor er det helt avgjørende at alle som reiser til og fra kommuner med høyere smittetrykk enn det vi har nå, er oppmerksomme og tester seg for koronasmitte, sier Sagberg.

Det er nå satt 3851 vaksinedoser i Drammen kommune. I forrige uke ble det satt 751 vaksiner, og denne uka forventes det at i underkant av 1200 vaksinedoser settes. På torsdag er det vaksinering i Drammenshallen av innbyggere som skal ha den andre vaksinedosen, mens det er førstegangsvaksinering i Drammenshallen på fredag.

Det er hjemmeboende innbyggere i aldersgruppen 75 til 84 år som for tiden inviteres til å bestille time til vaksinering. Det sendes ut SMS til et vilkårlig uttrekk av innbyggere i denne aldersgruppen som kan bestille time. Innbyggerne i denne aldersgruppen som ikke har fått SMS ennå, vil få dette i løpet av de kommende ukene. Det er rundt 90 prosent av innbyggerne i alderen mellom 75 og 84 år i Drammen kommune som har sagt at de ønsker vaksinen. Det betyr at rundt 5.000 personer i denne aldersgruppen vil vaksineres, men dette tallet vil øke dersom de som ikke har meldt seg til vaksinering foreløpig, ombestemmer seg.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2411 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

14. februar

To personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Den ene av dem er nærkontakt av tidligere påvist tilfelle. For den andre er smitteveien foreløpig ukjent, og smittesporingen pågår fortsatt.

- Den ene personen som vi har en kjent smittevei på, har tilknytning til et utbrudd utenfor Drammen kommune hvor det er påvist den engelske varianten av koronaviruset. Vi antar derfor at vedkommende er smittet av den engelske virusvarianten og har sendt prøven til analyse hos Folkehelseinstituttet, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av de to smittetilfellene som rapporteres i dag.

To tidligere omtalte smittetilfeller der det var mistanken om den engelske virusvarianten har vært analysert hos Folkehelseinstituttet. Analysene viser at de to personene som har fått påvist koronasmitte tidligere, var smittet av den engelske varianten.

- Vi antok at disse var smittet av det engelske viruset, og de har sittet i karantene. Så det at vi nå har fått ytterligere to tilfeller av denne virusvarianten påvist i Drammen, medfører ikke noen behov for ytterligere smitteverntiltak. Vi ønsker selvfølgelig så få smittetilfeller med den engelske virusvarianten som mulig, men det er smittetilfeller uten noen kjent smittevei vi er bekymret for. Smittetilfeller hvor smitteveien er kjent og de smittede har sittet i karantene, skal i utgangspunktet ikke medføre noen fare for andre innbyggere, sier Sagberg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 47 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er samme tall som ble rapportert i går for foregående toukersperiode.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2408 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

13. februar

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Alle tre er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av smittetilfellet som rapporteres i dag.

- Vi antar at det ene tilfellet i dag er smittet av den engelske virusvarianten. Det gjør vi ut fra opplysninger vi har fått gjennom smittesporingen, og prøven av vedkommende er sendt til Folkehelseinstituttet for analyser, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 47 nye smittetilfeller. I går var tallet for den foregående toukersperioden 49.

- Nå har vi ti dager på rad bak oss med kun ett, to eller tre nye smittetilfeller pr. dag. Dette er veldig gledelig, og alle innbyggerne våre skal ha en stor takk for innsatsen som er lagt ned for å begrense smittespredningen. Men nå er det viktig at denne innsatsen fortsetter, slik at vi forhåpentligvis kan ha så lave smittetall også i tiden som kommer. Vi har fortsatt noen uker foran oss hvor mange kan bli syke hvis vi får en smitteoppblomstring, sier Sagberg.

Formannskapet i Drammen kommune har i to omganger vedtatt å lette på mange av de lokale tiltakene mot spredningen av koronaviruset. Dermed er det blant annet blitt lov for serveringsstedene å skjenke alkohol igjen til gjester som spiser mat. Andre tiltak, som blant annet stenging av offentlige steder der det foregår kultur-, underholdnings- og fritidsaktiviteter, er også tatt ut av den lokale forskriften, men det er greit å være klar over at en del av tiltakene som nå er ute av Drammen kommunes forskrift, fortsatt er regulert av den nasjonale covid-19-forskriften eller er gitt som anbefalinger fra regjeringen.

- Vi oppfordrer alle innbyggerne våre til å følge de nasjonale anbefalingene, og det forutsettes selvfølgelig at alle følger reglene som er nedfelt i forskriften. Hvis alle klarer å følge reglene og anbefalingene, har vi tro på at det skal være mulig å benytte seg av tilbudene som nå er åpnet igjen, på en trygg og sikker måte. Men det er mange kommuner rundt oss med høyere smittetrykk enn vi har i Drammen, så situasjonen er sårbar. Det skal ikke mye til for at smitten sprer seg igjen, og den kan spre seg raskt. Det så vi tydelig i Drammen kommune i fjor høst da mange tilbud ble stengt ned. La oss alle gjøre det vi kan for at vi ikke kommer i en situasjonen hvor mange blir nødt til å stenge ned enda en gang, sier smittevernoverlegen.

Det er bare et par uker igjen til vinterferien starter for skolene i Drammen. Regjeringen har nå kommet med nasjonale anbefalinger om hvordan ferien kan planlegges og gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Dette er rådene som er gitt:

Generelle råd:

 • Det er viktig å holde seg hjemme hvis man ikke er frisk, og teste seg så snart som mulig hvis man tror man er smittet med covid-19.
 • Alle må være forberedt på å endre planene for vinterferien dersom det oppstår lokale utbrudd enten der du bor eller der du skal reise. Da vil det kunne komme nye lokale råd og regler å forholde seg til.

Reiser:

 • Reiser til utlandet frarådes. Dette gjelder alle, også dem som har feriebolig eller nær familie i utlandet.
 • Du kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Hvis du skal bo på hotell, må du være forberedt på å gå i karantene til situasjonen er avklart hvis det blir et smitteutbrudd der. Hold avstand til andre gjester, og følg hotellets smittevernregler. Du bør begrense opphold i fellesarealene for å redusere risiko for smitte der.
 • Det er viktig at du setter deg inn i og følger smittevernreglene som gjelder dit du skal.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Hvis det for eksempel i hjemkommunen din er krav om å bruke munnbind, bør du derfor gjøre det i de samme situasjonene også i kommunen du reiser til, selv om de ikke har et tilsvarende krav.

Sosialt:

 • Alle bør redusere antall personer man har kontakt med, og være sammen med få personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.
 • Man bør fortrinnsvis samles utendørs, der er smitterisikoen mindre.
 • Hvis noen er i en risikogruppe, bør det tas ekstra hensyn.

Besøk:

 • De nasjonale anbefalingene som gjelder for besøk hjemme, gjelder også ved besøk til f.eks. hytta i vinterferien. Det betyr at det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de som er i husstanden din, så lenge du kan holde minst én meters avstand til gjestene til enhver tid. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere.
 • Begrens overnattingsbesøk. Anbefalingen om antall gjester på besøk og avstand gjelder også for overnatting. Personer fra ulik husstand bør ikke dele soverom. Sørg for god hygiene og godt renhold hvis personer fra ulike husstander må dele bad. Meteren gjelder på hytta også, og det begrenser muligheten for overnattingsbesøk for de aller fleste.

Butikker og aktiviteter:

 • Handle det du trenger på turen i hjemkommunen din før avreise. Hvis du må handle nødvendige varer andre steder, velg tidspunkter når det er lite folk, og gå helst kun én fra husstanden.
 • Velg helst aktiviteter som foregår utendørs. Ved besøk på alpinanlegg, badeland eller andre steder, må man følge virksomhetenes smittevernråd.
 • Unngå i størst mulig grad å oppsøke steder der mange er samlet og det ikke er lett å holde avstand, slik som serveringssteder og skistuer.
 • God håndhygiene og avstand til andre gjelder hele tiden.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2406 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

12. februar

Én person bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Vedkommende har en kjent smittevei og er trolig smittet av den engelske virusmutasjonen. Prøvene som er tatt av den smittede personen, er sendt til analyse hos Folkehelseinstituttet for å få en endelig avklaring på om det er snakk om det muterte viruset eller ikke.

- Det er på bakgrunn av smitteveien at vi antar at det er snakk om den engelske virusmutasjonen. Vedkommende er nærkontakt av en annen person som har fått påvist det muterte viruset, og da må vi anta at Folkehelseinstituttets analyser vil bekrefte våre mistanker, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av smittetilfellet som rapporteres i dag.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 49 nye smittetallet. I går var tallet for den foregående toukersperioden på 55.

- Antallet smittetilfeller de siste sju dagene viser også tydelig hvor kraftig smittetrykket i Drammen kommune har falt den siste tiden. I løpet av de siste sju dagene har vi fått påvist 14 nye tilfeller. For å finne sist gang vi hadde så få tilfeller i løpet av en sjudagersperiode, må helt tilbake til 8. oktober i fjor høst. Det var i god tid før smittetallene skjøt fart og startet den andre smittebølgen, sier kommuneoverlegen.

I ettermiddag møtes formannskapet i Drammen kommune for å ta stilling til om det skal innføres ytterligere lettelser i den lokale forskriften om forebygging av koronasmitte. Rådmannen har innstilt på flere lettelser, og det ligger an til at flere av tiltakene som har vært gjeldende siden i fjor høst, blir tatt ut av forskriften.

Møtet i formannskapet starter klokken 14.00 og sendes direkte på Drammen kommunes nettside.

- Med et så lavt smittetrykk som vi har nå, er det ikke grunnlag ut fra smittevernhensyn å videreføre så strenge tiltak som vi hittil har hatt i Drammen kommune. Men det er samtidig helt avgjørende at alle fortsatt er forsiktige og tar hensyn til hverandre. Dette er kanskje enda viktigere nå som flere deler av samfunnet gjenåpnes og mange av oss møtes på serveringssteder, treningssentre og andre steder. Dersom vi ikke klarer å holde tilstrekkelig avstand til hverandre, vasker hendene godt og ofte og har god hoste- og nysehygiene, utsetter man både seg selv og andre for stor smittefare, dersom noen som møtes, er smittet, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Han erkjenner at det å gjenåpne ulike deler av samfunnet mens pandemien fortsatt pågår, er forbundet med en viss risiko.

- Under en pågående pandemi hvor viruset smitter så lett som nå, er det alltid et mål å redusere kontaktpunkter mellom mennesker. Jo flinkere vi er til å holde avstand, jo vanskeligere blir det også for viruset å spre seg. Men når vi åpner opp for at steder som vanligvis samler mange mennesker, blir det flere potensielle kontaktpunkter. Derfor er det viktig at både dem som driver stedene og dem som besøker stedene er flinke til å holde avstand, sier kommuneoverlegen.

Dersom formannskapet følger rådmannens innstilling og avvikler flere av tiltakene som ligger i den gjeldende forskriften, så betyr ikke det nødvendigvis at det er fritt fram for å leve som før pandemien kom i mars i fjor. Det er fortsatt en nasjonal Covid-19-forskrift som regulerer en del tilbud og aktiviteter, og nasjonale myndigheter har også kommet med en rekke anbefalinger som fortsatt gjelder. Blant de mest sentrale anbefalingene er disse:

 • Det er fortsatt en klar anbefaling om å unngå reiser i både inn- og utland, med mindre det er nødvendig. Du kan reise på hytta sammen med dem du bo sammen med, men det frarådes at du reiser sammen med andre.
 • Nasjonale helsemyndigheter anbefaler at alle bør begrense sosial kontakt. Det oppfordres til at man møter andre utendørs og ikke har besøk av flere enn fem gjester i tillegg til dem som bor i husstanden.
 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De er også unntatt fra anbefalingen om én meteres avstand når det er nødvendig for å drive aktiviteten.
 • Voksne anbefaler å ikke drive organisert aktivitet innendørs, men kan trene utendørs dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Arrangementer bør utsettes eller avlyses. Dersom de likevel blir avholdt, gjelder det begrensninger på hvor mange som kan delta.
 • Serveringsstedene som har skjenkebevilling, kan gjenoppta skjenkingen, men det er begrensninger på hvor sent de kan slippe inn gjester og hvor lenge de kan skjenke alkohol. Det er også bare tillatt å servere alkohol til gjester som får servert mat.
 • Butikker og kjøpesentre bør ha antallsbegrensninger og adgangskontroll for å sikre at det er mulig å holde god avstand.
 • Alle som reiser inn til Norge, må registrere seg før de krysser grensen, teste seg på grensen og gå i karantene på egnet sted eller karantenehotell.

- Det er viktig at alle er klar over hvilke regler og anbefalinger som gjelder nasjonalt når det gjøres lettelser i den lokale forskriften. I forslaget som formannskapet skal behandlet fredag ettermiddag, er det tatt hensyn til at noen av punktene i den nåværende forskriften, reguleres av de nasjonale reglene og anbefalingene. Så det betyr altså ikke at alle reglene og anbefalingene blir borte for kommunens innbyggere, selv om tiltakene ikke lenger omtales i kommunens egen forskrift, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Ett av punktene det har vært litt oppmerksomhet rundt i forbindelse med at det er foreslått å åpne for servering av alkohol igjen, er det som handler om mat. I reglene heter det at servering av alkohol kun er lovlig til de som får servert mat.

- Det er serveringsloven som ligger til grunn for hva som menes med å servere mat. Det er ikke sånn at man kan bestille en liten rett og deretter drikke alkohol resten av kvelden. Hensikten med regelen er at man skal kunne drikke alkohol i tilknytning til et måltid. Det er altså snakk om at man får servert alkohol til maten, ikke at man får servert litt mat til alkoholen, sier kommuneoverlegen.

Han understreker at kommunen har tillit til at serveringsbransjen vil følge reglene på en god måte. Kommunen kommer til å gjennomføre tilsyn ulike steder for å sikre at smittevernreglene følges. Kommuneoverlegen oppfordrer de næringsdrivende i serveringsbransjen til å ta kontakt med dem som har ansvaret for skjenke- og serveringsbevilling i Drammen kommune, dersom de har spørsmål i forbindelse med at de kan skjenke alkohol igjen.

- Etter en periode hvor Drammen kommune hadde det høyeste smittetrykket i hele landet, har vi nå et smittetrykk som er lavt sammenlignet med andre. Mange kommuner rundt oss har et høyere smittetrykk enn det vi har for tiden. Da er det viktig at alle som reiser til andre kommuner, er ekstra oppmerksomme på eventuelle luftveissymptomer og lar seg teste ved de minste tendenser til symptomer på sykdom. For å holde smittespredningen så lav som mulig, er det viktig at vi klarer å oppdage nye smittetilfeller raskt, slik at smittede blir satt i isolasjon og nærkontaktene i karantene. Vi har fortsatt en stor jobb foran oss, og den må vi gjøre sammen, sier John David Johannessen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2403 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

11. februar

Én person bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Det er en mistenkt smittevei for vedkommende, og det jobbes videre med smittesporingen.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av smittetilfellet som rapporteres i dag.

- Dagens smittetall er det laveste på nesten fire måneder. Forrige gang vi registrerte færre enn to nye smittetilfeller, var 21. oktober i fjor høst. Vi er fortsatt veldig glade for at vi kan rapportere så få tilfeller som vi har gjort i det siste, og vi jobber intenst for at denne trenden fortsetter en stund til, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

18 av de siste 20 dagene er det blitt rapportert færre enn ti nye tilfeller pr. dag, og antall smittetilfeller de siste 14 dagene er nå nede i 55.

- Vi har selvfølgelig forståelse for at mange er lei av inngripende smitteverntiltak og skjønner at lettelsene som gjøres både lokalt og nasjonalt, settes pris på av innbyggerne. Men jeg oppfordrer alle til å følge de basale smitteverntiltakene også videre og holde antall sosiale kontakter så lavt som mulig. Dét er det viktigste hver og én av oss kan bidra med for å unngå at smittespredningen tar seg opp igjen og at samfunnet i verste fall må stenge ned igjen, sier Sagberg.

Han understreker at tilstrekkelig avstand, god håndhygiene, god hoste- og nysehygiene og at vi holder oss hjemme ved sykdom er de enkle og viktigste smitteverntiltakene også i tiden som kommer.

- Dette er de grunnleggende tiltakene for å unngå en ny smittespredning. Men for at dette skal være tilstrekkelig er det viktig at alle følger reglene og anbefalingene. Hvis vi slurver med dette og får en ny smittespredning, risikerer vi at tilbudene som nå åpner opp igjen, må stenges på nytt. Det er det ingen av oss som ønsker, sier smittevernoverlegen som minner om at alle som har lette luftveissymptomer må la seg teste for koronasmitte.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2402 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

10. februar

To personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Den ene av dem er nærkontakt av et tidligere påvist tilfelle, mens smitteveien er ukjent for den andre.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av de tre smittetilfellene som rapporteres i dag.

- Det er veldig gledelig at vi fortsatt klarer å holde smittetallene så lave. Dette viser at tiltakene vi har hatt, gir resultater når innbyggerne er flinke og følger dem, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Det ser fortsatt ikke ut til at de mer smittsomme tilfellene av muterte virus som er påvist i Drammen kommune, har ført til noen smitteøkning. Erfaringen fra andre kommuner er imidlertid at økningen kan komme raskt og kraftig, så kommuneoverlegen oppfordrer alle til å følge smittevernreglene nøye og ta vare på seg selv også fremover.

- Helsemyndighetene både lokalt og nasjonalt har sagt at vi må være forberedt på at det kan bli noen tøffe uker og måneder gjennom vinteren. Det må vi fortsatt være forberedt på, men for hver dag og uke som går uten at vi ser noen kraftig økning i smittespredningen, jo bedre er det for oss alle. Og dess nærmere vi kommer våren og sommeren med varmere vær, jo dårligere forhold blir det for viruset. Det så vi også i fjor da smittespredningen stoppet opp og vi gikk mange uker gjennom sommeren uten ett eneste smittetilfelle, sier Johannessen.

Han advarer mot å trekke noen konklusjoner i retning av at koronaviruset ikke har spredt seg gjennom vinteren i Drammen kommune. Det er fortsatt en del uker igjen med kaldt og tørt vær, som i utgangspunktet er gode forhold for virus som sprer seg, og situasjonen kan endre seg raskt dersom virusspredningen skyter fart igjen. Det så vi i oktober og november i fjor.

- Vinteren kan fortsatt bli både hard og ubehagelig for mange. Nå er det lettet på noen av smitteverntiltakene som ble innført, og det ligger an til ytterligere lettelser i slutten av uka. Så vi må være forberedt på at smitten kan ta seg opp igjen når mer og mer av samfunnet gjenopptar aktiviteten, sier kommuneoverlegen.

Førstkommende fredag møtes formannskapet i Drammen kommune til et ekstraordinært formannskapsmøte. Der skal politikerne ta stilling til hva som skal skje med den lokale forskriften som gjelder nå.

Rådmannen har lagt fram forslaget til ny forskrift for Drammen kommune. Flere av tiltakene i nåværende forskrift er foreslått fjernet. Det foreslås å fjerne følgende paragrafer i dagens forskrift:

 • §1 om stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- og fritidsaktiviteter innendørs
 • §2 om fritidsaktiviteter, idrett og trening for voksne
 • §3 om forbud mot idrettsarrangementer
 • §9 om serverings- og skjenkesteder

Dette innebærer ikke nødvendigvis at det er åpent for alt som i en normalsituasjon. Fortsatt gjelder nasjonale regler og anbefalinger.

«Fremover vil det skje tilpasninger av den nasjonale Covid-19 forskriften. Det kan skje i form av lettelser eller det kan også skje at smittesituasjonen nasjonalt forverres, slik at nasjonale innstramminger vurderes som nødvendig. På bakgrunn av slike mulige endringer på kort sikt, vil det være viktig at den lokale forskriften i Drammen kommune er enkel og i minst mulig grad er overlappende med nasjonale regler og anbefalinger», skriver rådmannen i forslaget til formannskapet.

De tiltakene som foreslås videreført i den nye forskriften er paragrafene om kollektivreiser, bruk av munnbind, hjemmekontor og møtevirksomhet og gjennomføring av private sammenkomster.

Formannskapet behandler rådmannens forslag til ny forskrift i et ekstraordinært møte førstkommende fredag kl. 1400. Møtet sendes direkte på Drammen kommunes nettside.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2401 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

9. februar

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Alle tre er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av de tre smittetilfellene som rapporteres i dag.

- Vi har nå registrert færre enn ti tilfeller hele 16 av de siste 17 dagene. Det er veldig positivt. Spesielt positivt er det at vi har klart å unngå noen smitteøkning i denne perioden hvor det har vært registrert nye og mer smittsomme virusvarianter rundt oss, og det har vært noen tilfeller av mutert virus registrert også i Drammen kommune, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 63 nye smittetilfeller. Det er det samme tallet som ble rapportert for den foregående toukersperioden i går. Dette er første dagen siden 25. januar at tallet ikke reduseres målt mot dagen før. På den annen side var tallet 182 den 25. januar, og i dag altså nede i 63. Antall smittede i foregående toukersperiode er altså redusert med to tredeler i løpet av drøye to uker og dokumenterer godt hvor kraftig smittetallet har falt i Drammen kommune i denne perioden.

- Jo lavere ned vi kommer i antall smittede de siste to ukene, jo mindre sannsynlig blir det at vi ser noen markant reduksjon i tallet. 63 smittetilfeller over to uker utgjør i gjennomsnitt 4,5 nye tilfeller om dagen. Med lemping på lokale tiltak er det stor sannsynlighet for at vi vil se nye utbrudd og smitteoppblussinger i månedene fremover. Alle skulle selvfølgelig ønsket at vi ikke hadde noen smittetilfeller, men ut fra hvordan denne pandemien arter seg, må vi innse at det er urealistisk å tro at vi ikke skal ha daglige smittetilfeller gjennom vinteren, sier Sagberg.

Smittevernoverlegen understreker at det er et overordnet mål å holde smittetrykket så lavt som mulig, slik at færrest mulig blir smittet. Ifølge Sagberg er det av stor betydning at smittetallet i kommunen er såpass lavt som det er nå for tiden.

- Med mer smittsomme virusvarianter rundt oss, er det en fordel at vi har lite smitte i samfunnet i utgangspunktet. Det betyr at det er færre smittebærere, og presset på helsetjenestene våre er håndterbart. Det blir også mer tid og ressurser til smittesporing rundt de tilfellene som påvises. I tillegg har vi nå vaksinert de fleste beboerne på sykehjemmene og er kommet godt i gang med vaksineringen av de eldste hjemmeboende innbyggerne. Alt dette gjør oss mindre sårbare dersom vi får en ny smitteøkning, og det bidrar forhåpentligvis til at presset på helsetjenestene ikke blir for stort i tiden som kommer, sier smittevernoverlegen.

Som følge av de nye virusvariantene som er påvist, har Drammen kommune sendt inn del positive koronaprøver til analyser hos Folkehelseinstituttet. Dette er prøver fra personer som har fått påvist koronasmitte. Prøvene ble sendt til analyser hos Folkehelseinstituttet fordi det enten var ønskelig å avklare sammenheng med andre smittetilfeller, fordi den smittede personen hadde kommet fra utlandet eller fordi smittesporingen ikke kunne avdekke sikker smittevei, og det var ønskelig å avklare om vedkommende kunne være smittet med den engelske eller sørafrikanske virusmutasjonen.

62 av prøvene er ferdiganalysert ved Folkehelseinstituttet. Seks av prøvene har påvist den engelske varianten, mens én har påvist den sørafrikanske varianten.

Drammen kommune har tidligere rapportert om fem tilfeller hvor den engelske virusvarianten er påvist. I går kom bekreftelsen på det sjette tilfellet.

- Det er foreløpig ikke fastslått en sikker smittevei i dette tilfellet, men smittesporingen pågår fortsatt. Vi har flere potensielle smitteveier som undersøkes nærmere. Denne personens nærkontakter er kartlagt, og det er gjennomført testing. Tre nærkontakter har fått påvist koronasmitte. Deres prøver er sendt til Folkehelseinstituttet for analyser, og det er grunn til å anta at alle disse tre vil få påvist den engelske virusvarianten, sier Einar Sagberg.

I går ble det også kjent at det første tilfellet av den sørafrikanske virusmutasjonen er påvist i Drammen kommune. Smittetilfellet er knyttet til Svelvik sykehjem, og smitteveien ble vurdert å være koblet til innreise. Etter at det ble påvist koronasmitte i tilknytning til sykehjemmet ble det iverksatt systematisk testing av både beboere og ansatte. Samtlige beboere og ansatte som regnes som nærkontakter av den smittede, er nå blitt testet to ganger, og alle prøvene har vært negative. Det ventes fortsatt svar på prøver fra ansatte som ikke regnes som nærkontakter av den smittede.

Foreløpig ser det ikke ut til at verken den engelske og den sørafrikanske virusvarianten som er påvist i Drammen kommune, har ført til noen massiv eller ukontrollert smittespredning. Det er smittevernoverlegen glad for, men han er samtidig klar på at vi må forvente at spredningen av disse virusvariantene vil kunne ta seg opp utover vinteren.

- Mange kommuner rundt oss har stått i krevende situasjoner. Vi jobber systematiske med håndteringen av viruset i Drammen kommune og gjør det vi kan for å unngå en ukontrollert spredning av viruset. Men vi har ingen garanti for at dette ikke kommer til å skje. Så i tillegg til å følge smittevernreglene nøye, holde avstand til hverandre og være hjemme når man er syk, er det svært viktig at alle lar seg teste selv ved milde luftveissymptomer. Å avdekke koronasmitte så tidlig som mulig, for å unngå at andre smittes, er helt avgjørende for å unngå en smittespredning som blir starten på en ny smittebølge, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2399 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

8. februar

To personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Begge to er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av de to smittetilfellene som rapporteres i dag.

- Med nok en dag med lavt antall smittede, fortsetter den gode trenden vi har hatt en stund i Drammen kommune. I løpet av de siste 14 dagene er det registrert 63 nye smittede, og dermed er vi nede på nivået vi hadde rett før den andre store smittebølgen startet i oktober, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Selv om det daglige smittetallet er lavt, har kommuneoverlegen en god stund gitt uttrykk for bekymring knyttet til den engelske virusmutasjonen. Denne virusvarianten regnes som betraktelig mer smittsom enn virusvariantene vi har hatt i Drammen siden i mars i fjor.

- I løpet gårsdagen fikk vi bekreftet tre tilfeller av den engelske virusmutasjonen. Så vi har altså noen tilfeller av det mer smittsomme viruset i kommunen nå. Det er viktig at alle er klar over dette og er litt ekstra forsiktige og følger alle smittevernreglene nøye. Med flere tilfeller av den engelske virusvarianten i samfunnet, må vi alle være forberedt på at smittespredningen øker igjen, og i verste fall kan den øke raskt og kraftig, sier Johannessen.

To av de tre tilfellene av den engelske virusvarianten er begge ledd i en smittekjede med allerede kjent påvist engelsk virusmutasjon. Så disse to tilfellene var ifølge kommuneoverlegen forventet ut fra at de er en del av en større smittekjede. Det siste tilfellet er en elev ved Akademiet videregående Ypsilon.

- Alle tilfeller av den engelske virusvarianten fører til forsterkede tiltak og karantene for flere enn bare nærkontaktene. Også husstandsmedlemmer til nærkontakter av smittede med den engelske virusmutasjonen, må i karantene. Nærkontaktene skal testes to ganger. De testes så fort som mulig etter at det blir kjent at de er nærkontakter, og så må de testes på nytt etter sju døgn. Dersom begge testene er negative, kan nærkontaktene gå ut av karantene. Husstandsmedlemmer av nærkontaktene kan gå ut av karantene når nærkontakten har avlagt én negativ test, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

I forrige uke ble 1421 personer vaksinert i Drammen kommune. Beboerne ved alle sykehjem er nå i hovedsak vaksinert i to runder og er dermed ferdigvaksinerte. I løpet av to dager i Drammenshallen og én dag i samfunnshuset i Mjøndalen ble 931 innbyggere vaksinert. Det var hovedsakelig innbyggere over 85 år som ble vaksinert i Drammenshallen og samfunnshuset i forrige uke.

Denne uka mottar Drammen kommune rundt 750 vaksinedoser. Vaksineringen følger oppsatt plan, og det gjennomføres massevaksinasjon i Drammenshallen på torsdag og i Ebbestadhallen i Svelvik på fredag.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2396 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

7. februar

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. To av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien er ukjent for den siste.

Ingen av dagens smittetilfeller berører noen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner.

– Nok en dag med et lavt antall smittede er veldig positivt. Hvis vi ser på antall smittede de siste sju dagene, er vi nå nede på samme nivå som vi var rett før smittetallene steg kraftig i slutten av oktober og begynnelsen av november. Da hadde vi et underliggende smittetrykk som viste seg å være på vei og var starten på den andre smittebølgen. Nå har vi en perioden hatt et nedadgående smittetrykk, så vi håper at vi kan fortsette den gode trenden vi har hatt de siste to ukene, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Det er påvist 32 tilfeller de siste sju dagene. Dette er det laveste tallet siden 26. oktober. Når det gjelder smittetallet for de siste 14 dagene, er dette tallet i dag på 66. Også dette tallet har falt kraftig den siste tiden.

– Vi ser at tiltakene som har vært innført, har klart å dempe smitten. Samtidig er det stadig noen som har ukjent smittevei, og dette forteller om smitte i befolkningen som ikke er oppdaget, sier kommuneoverlegen.

John David Johannessen sier at tilfeller med ukjent smittevei og nye utbrudd må vi forvente at det blir gjennom hele vinteren.

– Med arbeidsreiser og andre reiser på tvers av kommunegrensene, kan vi ikke forvente lange perioder uten smittetilfeller denne vinteren. Vi er en del av en aktiv region i landet vårt. Dette betyr også at det er viktig at vi følger de grunnleggende smittevernrådene, med god hygiene, god avstand, og at vi holder oss hjemme og tar koronatest når vi er syke. Slik kan vi alle bidra til å motvirke smittespredning i vår kommune, og dette er også tiltak som hjelper uavhengig av hvilken variant av koronaviruset det gjelder, sier Johannessen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2394 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

6. februar

To personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Den ene er nærkontakt av tidligere påvist tilfelle, mens smitteveien er ukjent for den siste.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av de to smittetilfellene som rapporteres i dag.

– Det er veldig gledelig at smittetallet fortsatt er lavt i Drammen. Det tyder på at det fortsatt er lite smitte i samfunnet og at innbyggerne våre er flinke til å beskytte seg og hverandre mot smittespredning, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Det registreres hver dag hvor mange smittetilfeller som er påvist de foregående 14 dagene. Med færre enn ti nye smittetilfeller om dagen hele 12 av de siste 14 dagene har smittetallet for de foregående to ukene falt kraftig. 22. januar ble det registrert 200 tilfeller de siste 14 dagene. I dag er tallet nede på 81.

– Da vi registrerte 200 tilfeller i andre halvdel av januar, sa vi at det ville være bra om vi klarte å redusere det daglige smittetallet ned mot ti tilfeller om dagen og etter hvert videre ned under ti om dagen. Det har vi klart, og smittesituasjonen i Drammen kommune har vært mye bedre den siste tiden, og med et godt smittesporingsarbeid har vi hatt god oversikt over situasjonen, sier Johannessen.

Han minner imidlertid om at det ikke er gitt at det er mulig å holde så god oversikt over situasjonen fremover.

– For det første er det viktig at innbyggerne fortsatt følger smittevernreglene og er flinke til holde avstand. Dette er det viktigste bidraget hver enkelt kan gjøre for å bidra til at vi unngår en ny smittebølge. Men vi ser rundt oss at det er en god del tilfeller av den britiske virusvarianten som har vist seg å være mye mer smittsom enn den virusvarianten vi har hatt her lenge. Så det er viktig at vi klarer å unngå noen stor spredning av den engelske virusmutasjonen, eller i alle fall utsette oppblomstringen så mye som mulig, sier kommuneoverlegen.

Lier kommune meldte i går om et tilfelle av den engelske virusvarianten som foreløpig ikke har noen sikker smittevei. Noen få smittetilfeller i Drammen knyttes til smittetilfellet i Lier. Prøver fra disse smittetilfellene er sendt til Folkehelseinstituttet for analyser, og John David Johannessen sier at det er sannsynlig at analysene vil påvise det engelske viruset også for disse personene.

– Vi har hele tiden sagt at vi må være forberedt på at viruset påvises også i Drammen. Vi har allerede et par påviste tilfeller og regner med å få noen flere nå. Så selv om smittetallene har sett veldig positive ut en periode nå, så er vi litt urolige med tanke på utviklingen fremover dersom det blir en oppblomstring av den engelske virusvarianten. Vi har alle sammen fortsatt en stor jobb foran oss for å begrense smittespredningen. Det gjelder fortsatt å være tålmodige, og så håper vi alle at det kommer såpass mange vaksinasjonsdoser til Drammen de nærmeste ukene og månedene at vi kan få vaksinert store deler av befolkningen, sier kommuneoverlegen.

Selv om det er lite smitte i samfunnet minner John David Johannessen om at det fortsatt er like viktig som før å teste seg dersom man får luftveissymptomer av noe slag. Dette gjelder også om symptomene er veldig lette.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2391 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

5. februar

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Alle tre er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

Ved både Stenseth skole og Akademiet videregående skole Ypsilon er det påvist smittetilfeller, og dette fører til karantene for både elever og ansatte.

Én ansatt i hjemmesykepleien på Fjell har fått påvist koronasmitte, og dette smittetilfellet fører til at fem brukere og to ansatte settes i karantene.

- Den positive trenden fortsetter heldigvis med få smittetilfeller pr. dag, og tallet på antall smittede de siste 14 dagene fortsetter også å falle. Antall smittede de foregående 14 dagene er nå nede i 82, og da nærmer vi oss for alvor smittetallene fra før den andre smittebølgen, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Selv om smittetallene i Drammen kommune er lave for tiden, er det fortsatt stor usikkerhet rundt spredningen av det britiske virusmutasjonen. Foreløpig har ikke viruset ført til noen kraftig smitteøkning i Drammen kommune, men John David Johannessen minner om at det påvises tilfeller av den britiske virusvarianten tett innpå oss.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2389 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

4. februar

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Én av de tre er nærkontakt av tidligere påvist tilfelle, mens smitteveien foreløpig er ukjent for de to siste.

Ingen av dagens smittetilfeller har konsekvenser for noen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner.

- Det er gledelig å se at smittetallet holder seg lavt fortsatt. Det tilsier at smittetrykket i samfunnet er relativt lavt for tiden, men vi er litt bekymret for at to av tre smittetilfeller har ukjent smittevei. Det gjøres imidlertid noen ytterligere undersøkelser, og muligens klarer vi å fastslå smittevei for disse to også, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Med færre enn ti smittetilfeller på hele elleve av de siste tolv dagene har smittetallet for den foregående toukersperioden falt markant. I dag er dette tallet 91, og det er første gang siden 29. oktober at det er under 100.

- Tallet på antall smittede de siste to ukene synker nå ned mot nivået vi lå på før den andre smittebølgen i slutten av oktober og begynnelsen av november. Da varierte tallet på smittede den foregående toukersperioden mellom 30 og 60 en periode. Vi ønsker selvfølgelig å komme ned på det samme nivået som da, samtidig som vi hele tiden husker på at smittesituasjonen er skjør. Vi fikk en rask og veldig kraftig vekst den gangen. Og nå har vi et virus som er mer smittsomt rundt oss. Så vi har ingen garanti for at vi i tiden som kommer klarer å holde smittetallene så lave som vi gjør nå, sier Johannessen.

Det ble i går kjent at byggentreprenøren JM har stengt en byggeplass i Drammen etter at det er påvist koronasmitte. Det er et relativt høyt antall smittede, og fortsatt ventes det svar på mange prøver. En stor andel av dem som jobber på byggeplassen er hjemmehørende i andre kommuner enn Drammen, så antall smittede på byggeplassen fremgår ikke av tallene Drammen kommune rapporterer daglig.

Prøver fra smitteutbruddet på byggeplassen er sendt til Folkehelseinstituttet for analyser med tanke på å avdekke om smitten stammer fra den britiske virusmutasjonen eller ikke. Foreløpig har det bare kommet svar på analysen av én prøve, og den påviste ikke den britiske virusvarianten.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2386 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

3. februar

Seks personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Fire av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens én har fått påvist smitte etter innreise til Norge fra utlandet. For den siste som nå har fått påvist koronasmitte, er smitteveien ukjent.

To av kommunens helseinstitusjoner er berørt av smittetilfellene. Ved Svelvik sykehjem er det en ansatt som har fått påvist smitte, og fem beboere og seks ansatte settes i karantene.

Ved hjemmetjenesten Bragernes er det en bruker som har fått påvist smitte. I forbindelse med dette smittetilfellet er det fem ansatte som settes i karantene.

- Vi er glade for at gårsdagens tall på elleve smittetilfeller foreløpig ikke tyder på noen markant vekst i smittetrykket. Men det bekymrer oss selvfølgelig at vi igjen har fått smitte inn på et av sykehjemmene våre, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Smittetilfellet ved Svelvik sykehjem følges opp tett, og det innføres nå systematisk testing av både beboere og ansatte ved sykehjemmet for å kartlegge hvorvidt smitten har spredt seg til andre eller ikke. Denne testingen vil organiseres på samme måte som smittetilfeller ved andre sykehjem i kommunen og vil pågå inntil det har gått ti dager siden siste påviste smittetilfelle.

- Vi iverksetter alle relevante smitteverntiltak etter at smitte er påvist. Forhåpentligvis får vi raskt kontroll på situasjonen og unngår at smitten sprer seg til andre, men det er umulig å garantere at andre ikke smittes. I noen tilfeller har vi klart å begrense smittespredningen i stor grad, men andre steder, som eksempelvis ved Fjell bo- og servicesenter, viste det seg å være vanskeligere å stanse smittespredningen. Men alle beboere og deres pårørende kan være trygge på at de ansatte ved sykehjemmet gjør alt de kan for å beskytte beboerne mot smitte, samtidig som de får den omsorgen de skal ha, sier kommuneoverlegen.

Det underliggende smittetrykket i Drammen kommune er fortsatt synkende, og i løpet av de siste 14 dagene er det registrert 105 smittetilfeller. Det betyr at antall smittede i den foregående 14-dagersperioden er nærmere halvert i løpet av ti dager.

- Smittetallene ser raskt mye bedre ut når vi har færre enn ti tilfeller mange dager på rad. Men vi vet samtidig at det kan snu fort. Det så vi slutten av oktober og begynnelsen av november. Den 26. oktober ble det rapportert om åtte smittetilfeller. Elleve dager senere rapporterte vi om 60 tilfeller. Vi må alle gjøre det vi kan for å unngå en sånn utvikling igjen. Samtidig vet vi at den svært smittsomme engelske virusvarianten kan føre til at vi kommer inn i en ny smittebølge med høye smittetall hver dag, sier Johannessen.

Fra og med i dag er ikke Drammen kommune lenger omfattet av de ekstraordinære nasjonale smitteverntiltakene som ble iverksatt mandag 1. februar etter smitteutbruddet i Nordre Follo kommune. Og som følge av den positive utviklingen i smittetallene lokalt har formannskapet i Drammen kommune vedtatt å lette på flere av tiltakene som ble innført i Drammen kommune i november. I dag kan blant annet både treningssentre, svømmehaller og museer åpne igjen. Det samme kan fritidsklubber og kulturskolen for barn og unge. Skjenkeforbudet gjelder fortsatt, men formannskapet skal gjøre en ny vurdering av smittesituasjonen fredag 12. februar. Dersom smittetallene fortsatt er lave i slutten av neste uke, er planen å åpne for skjenking av alkohol og at ulike kultur- og underholdningstilbud også kan åpnes igjen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2383 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

2. februar

Elleve personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Åtte av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. For de siste tre tilfellene er smitteveien ukjent. Som følge av dette er personer ved en avdeling innenfor tilrettelagte tjenester og Åssiden videregående skole satt i karantene.

- Vi må ti dager tilbake i tid for å finne like mange smittede i løpet av én dag. Som vi har sagt mange ganger, så legger vi ikke så mye vekt på et enkelt tall. Men vi har vært inne i en god trend den siste halvannen uka, og vi håper jo selvfølgelig at dette skal fortsette. Så vi kommer til å følge svært nøye med de kommende dagene og krysser fingrene for at vi ikke ser starten på en ny smitteøkning. Samtidig ser vi at det stadig dukker opp smittetilfeller med ukjent smittevei. Det sier oss at det er sirkulerende smitte i samfunnet vårt og minner oss om at det er lite som skal til for at vi kan se utbrudd og oppblussing av antall positive tilfeller, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 111 nye tilfeller. Det betyr at smittetallet for den foregående toukersperioden fortsetter å falle, og det underliggende smittetrykket er fortsatt på vei ned.

- Vi har den siste uka advart mot at vi er i en uavklart og usikker situasjon regionalt. Det påvises nye tilfeller av det britiske virusvarianten flere steder, og vi har også hatt noen få tilfeller av denne i Drammen kommune, sier Einar Sagberg.

Senest i går kveld kom det melding om at over 50 barn og ansatte i Sørbyløkka barnehage er satt i karantene etter et smittetilfelle i barnehagen. Dette smittetilfellet har en epidemiologisk tilknytning til et smittetilfelle utenfor Drammen kommune, hvor den britiske virusvarianten er påvist. Prøven av den smittede i barnehagen er sendt til Folkehelseinstituttet for analyser, og det er ikke overraskende om analysene påviser den britiske virusmutasjonen også i dette tilfellet.

Nå har Folkehelseinstituttet også sagt at vi må regne med flere utbrudd av den britiske varianten nasjonalt uten at det er mulig å påvise smittevei til utlandet.

- Vi står egentlig i samme situasjon som vi gjorde i mars i fjor. Da klarte vi lenge å spore smittetilfellene til vinterferiereiser i Italia og Østerrike. Men nokså raskt var ikke dette mulig lenger, og vi hadde smitte i samfunnet som vi ikke hadde oversikt over. Vi må nok regne med at det samme vil skje i ukene og månedene som kommer nå. Det forventes at den britiske virusvarianten vil være dominerende, den påvises allerede i prøver fra personer etter innreise fra flere land, og mange som ikke har vært i Storbritannia selv eller hatt kontakt med noen som har vært der, vil høyst sannsynlig bli smittet av denne varianten, sier Einar Sagberg.

Til forskjell fra virusvarianten som kom til Norge i månedsskiftet februar/mars i fjor regnes den britiske virusvarianten for å være mye mer smittsom. Det gir grunn til bekymring med tanke på smitteutviklingen den nærmeste tiden.

Nå åpner deler av samfunnet opp igjen. Både nasjonale og lokale tiltak ligger nå an til å bli lettere. Tirsdag ettermiddag behandler formannskapet i Drammen forslaget til ny lokal forskrift for å forebygge koronasmitte. I rådmannens forslag til ny forskrift legges det opp til at eksempelvis treningssentre, museer og fritidstilbud til barn og unge kan gjenåpnes. I tillegg går Drammen kommune fra midnatt ut av de ekstraordinære tiltakene som er innført nasjonalt som følge av smitteutbruddet i Nordre Follo kommune. Det ligger dermed an til at både butikker på kjøpesentre og varehus som har vært stengt siden forrige mandag, kan åpne igjen. I tillegg er alle barne- og ungdomsskolene tilbake på gult nivå.

Dermed øker kontakten mellom folk, og dette er alltid en utfordring under en pandemi. Smittevernoverlege Einar Sagberg understreker derfor at det er utrolig viktig at hver og én av oss fortsatt husker de helt basale smittevernreglene om å holde avstand til hverandre, vaske hendene godt og ofte, hoste og nyse i et papirhåndkle eller albuekroken og at vi holder oss hjemme hvis vi er syke.

- At smitteverntiltak avvikles betyr ikke det samme som at vi er gjennom pandemien eller at det bare er å leve som før. Alle har nå et stort ansvar for å ta hensyn til hverandre og gjøre det vi kan for å forebygge smitte, sier smittevernoverlegen.

Smitteutbruddet ved Fjell bo- og servicesenter anses nå for å være over. Alle smittede er ute av isolasjon, og nærkontaktene er ute av karantene. Perioden med systematisk testing er også avsluttet ettersom det har gått mer enn ti dager siden det siste påviste tilfellet.

I morgen og torsdag fortsetter massevaksineringen i Drammenshallen. Vaksineringen av hjemmeboende innbyggere over 85 år har kommet godt i gang, og det åpnes nå for at nye grupper kan gjøre seg klare til vaksinering. Hjemmeboende innbyggere over 75 år som har registrert at de ønsker vaksinering, får i ukene som kommer en SMS fra Drammen kommune. Når de har mottatt denne SMSen kan de bestille time til koronavaksinering.

De som ikke har mottatt denne SMSen må foreløpig vente med å bestille tid til vaksinering. Antall SMSer som sendes ut, henger nøye sammen med hvor mange vaksiner som leveres til Drammen kommune. Dersom innbyggere som ikke har mottatt SMSen, bestiller time til vaksinering, vil det i verste fall ikke være timer nok til alle som har fått beskjed om å bestille tid til vaksineringen.

- Vi sender ut SMS til like mange personer som vi har vaksiner til. For å kunne bestille time til vaksinering, må du ha mottatt SMSen. Hvis du ikke har mottatt SMSen, må du vente. Ingen er glemt, så de som er over 75 år, får en SMS fra kommunen de nærmeste ukene, sier Anette Solvang som er avdelingsleder ved smittevernkontoret og ansvarlig for koronavaksineringen i Drammen kommune.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2377 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

1. februar

Fem personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Alle fem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

Det er ikke påvist smitte knyttet til noen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner, men én ansatt innen helsesektoren er nærkontakt av en smittet og settes i karantene.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 120 nye smittetilfeller. Dette er tre tilfeller færre enn det som ble rapportert for den foregående toukersperioden i går.

- Ni dager på rad med færre enn ti smittetilfeller er bra, og smittetrenden er synkende i Drammen kommune. Men siden koronapandemien kom til Norge og Drammen kommune har vi bare hatt to måneder med flere smittetilfeller enn vi hadde i januar. I november hadde vi 1130 smittetilfeller, og i desember hadde vi 371 tilfeller. Vi har hatt nesten like mange tilfeller i januar som i desember. Med 345 nye smittede i januar, er det ikke noen tvil om at vi har hatt mye smitte i samfunnet også de siste ukene, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Han minner om at vi regionalt fortsatt er i en uavklart og svært usikker situasjon. Senest i går kveld kom beskjeden om at flere kommuner øst for Oslofjorden ble stengt ned fra midnatt, og det kommer beskjeder om nye funn av det muterte viruset fra flere kommuner.

- Selv om det snakkes om lettelser i koronatiltakene og formannskapet i Drammen kommune skal behandle den lokale forskriften igjen i morgen ettermiddag, må vi nok alle være forberedt på at nasjonale myndigheter kan komme med svært strenge tiltak også i Drammen kommune, dersom vi får noen tilfeller av den britiske virusmutasjonen som ikke kan spores direkte til innreise fra Storbritannia. Så med den uavklarte situasjonen vi har nå, må alle være klar over at hverdagen vår kan bli snudd på hodet igjen på kort varsel, sier Sagberg.

I løpet av de første ukene av året er det 1.679 personer i Drammen kommune som har fått den første vaksinedosen. De første som fikk satt vaksinen, har også fått andre dose og er ferdigvaksinert.

Rundt 650 hjemmeboende innbyggere over 85 år er vaksinert i løpet av de siste to ukene. Resten av dem som er over 85 år og står i vaksinekø, har fått eller får tilbud om vaksinering i løpet av kommende uke. Det er nå et fåtall av innbyggere over 85 år som ikke har registrert seg i vaksinekø og dermed heller ikke fått tilbud om vaksine.

Førstkommende onsdag leveres det nye 1.458 vaksinedoser til Drammen kommune.

- En del vaksinedoser går til beboere på sykehjem og i heldøgns omsorgsboliger som nå skal ha sin andre vaksinedose. I tillegg prioriteres en del doser til helsepersonell. Men med den økte leveransen er det mulig å gi rundt 1.000 innbyggere tilbud om den første vaksinedosen, sier Anette Solvang som er avdelingsleder ved smittevernkontoret og ansvarlig for organiseringen av koronavaksineringen i Drammen kommune.

På grunn av økt leveranse åpnes det nå for at noen hjemmeboende innbyggere over 75 år kan bestille tid til vaksinering.
Innbyggere over 75 år har tidligere fått tilsendt et informasjonsbrev hvor de er blitt oppfordret til å registrere seg om de ønsker koronavaksine eller ikke. Nå får noen av dem som har registrert ønske om vaksine, tilsendt en tekstmelding med beskjed om at de kan bestille time for vaksinering. Tekstmeldingen sendes til telefonnummeret som ble oppgitt da ønsket om vaksine ble registrert.

- Drammen kommune har rundt 5.600 innbyggere i alderen 75 til 84 år. Så alle får ikke tekstmeldingen nå. Vi må sikre at de som får muligheten til å bestille time for vaksinering, også får vaksinen. Det blir derfor gjort et tilfeldig utvalg blant rundt 1.000 innbyggere i denne omgangen. De som ikke får tilsendt tekstmelding nå, får det i løpet av de kommende ukene når vi får flere vaksiner. Hvor mange innenfor denne aldersgruppen som hver uke får beskjed om at de kan bestille time, avhenger av hvor mange vaksiner Drammen får levert, sier Solvang.

Det gjennomføres massevaksinering i Drammenshallen både onsdag og torsdag denne uka. Fredag er det massevaksinering i samfunnshuset i Mjøndalen. Neste uke blir det massevaksinering i Drammenshallen og i Ebbestadhallen i Svelvik.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2366 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

31. januar

To personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Begge to er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

Det er påvist et smittetilfelle i tilknytning til Sørbyløkka barnehage, og både barn og ansatte settes i karantene.

- Trenden fra de foregående dagene fortsetter, og det er positivt at begge tilfellene som rapporteres i dag, er nærkontakter av kjente smittetilfeller. Vi har registrert et lavere smittetall i helgene enn på ukedagene over en periode, men nå har vi sett lavere smittetall gjennom hele uka, så alt tyder på at det er mindre smitte i lokalsamfunnet enn for en tid tilbake, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 123 nye smittetilfeller. Det er fire tilfeller færre enn det som ble rapportert i går for den foregående toukersperioden, og dette tallet synker for åttende dagen på rad.

- Vi er selvfølgelig glade for at det ser ut til at smittetrykket i Drammen kommune er fallende. Men det er nok greit å minne seg selv på at vi fortsatt ligger godt over dobbelt så høyt i antall nye smittetilfeller i løpet av de siste 14 dagene sammenlignet med det som var smittesituasjonen da den andre store smittebølgen traff oss i slutten av oktober. Så det er fortsatt såpass mye smitte i samfunnet at vi skal være oppmerksomme på at en ny bølge kan oppstå like raskt og sannsynligvis vil ramme oss like hardt eller kanskje enda hardere enn i oktober og november om vi letter for mye på tiltakene, sier Sagberg.

Han understreker at det er lov å være fornøyd med den innsatsen som er gjort og glad for at det ser ut til å være begrenset med smitte i omløp akkurat nå. Men smittevernoverlegen er klar på at denne innsatsen må fortsette en god stund til.

- Vi må unngå at den innsatsen hver og én av oss har gjort de siste månedene, fremstår som bortkastet. Det er viktig at vi heller bruker både innsatsen og resultatene av den som motivasjon til å holde fast på de gode smittevernrutinene og begrense kontakten med hverandre. Å holde avstand til hverandre er fortsatt den beste måten vi tar vare på hverandre, sier Sagberg.

Drammen kommune har tidligere informert om en koronasmittet innbygger som har en forbindelse til flere smittetilfeller i Øvre Eiker kommune. I går bekreftet Øvre Eiker kommune at det ene av smittetilfellene deres har fått påvist den britiske varianten av koronaviruset. Nå har Drammen kommune fått svar på analysene som Folkehelseinstituttet har gjennomført, og også drammenseren er smittet av den britiske virusvarianten.

- Svaret fra Folkehelseinstituttet er ikke overraskende. Allerede på tirsdag varslet vi at svaret på disse analysene høyst sannsynlig ville bekrefte at det er den britiske virusmutasjonen vår innbygger er smittet av, dersom analysene for personene i Øvre Eiker kommune viste dette. I går fikk vi svaret, som bekreftet at det var snakk om den britiske varianten for smittetilfellet i Øvre Eiker. Så da bekreftelsen fra Folkehelseinstituttet kom, var det akkurat som forventet, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Han sier at funnet av den britiske virusmutasjonen ikke påvirker smittesituasjonen i Drammen kommune. Den smittede innbyggeren i Drammen har sittet isolert siden koronasmitten ble påvist, og det er god oversikt over nærkontakter. Situasjonen rundt vedkommende anses derfor som oversiktlig.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2361 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

30. januar

Fem personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. To av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien er ukjent for de tre siste.

Ingen av de rapporterte smittetilfellene berører noen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner.

- For sjuende dag på rad har vi færre enn ti smittetilfeller. Det er veldig gledelig. Samtidig bekymrer det oss alltid når det er flere smittetilfeller med ukjent smittevei. I dag er det tre av fem tilfeller hvor vi ikke har klart å spore en sikker smittevei, og det er ikke bra, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 127 nye smittetilfeller. Vi har sett et kraftig fall i dette tallet som følge av de lave smittetallene de siste dagene. For bare ni dager siden lå tallet på nye smittede i den foregående toukersperioden på 203.

- Hvis vi får noen dager til med så lave smittetall som vi har sett i det siste, så kan vi nok konstatere at smittetrykket i Drammen kommune har falt. Den underliggende smittetrenden er nå nedadgående, men nasjonale helsemyndigheter har vært tydelige på at vi kan ha noen krevende uker og måneder foran oss fortsatt. Det er fortsatt en nokså uavklart situasjon rundt den britiske virusmutasjonen, og vi har en konstant bekymring for at det muterte viruset som har vist en økt smittsomhet, skal føre til utbrudd i kommunen vår også, uten at vi klarer å oppdage det i tide, sier Sagberg.

Øvre Eiker kommune har nå fått svar fra Folkehelseinstituttet om at én av prøvene de sendte til sekvensering, er av den britiske varianten. En person i Drammen kommune som har fått påvist koronasmitte, har en forbindelse til personen i Øvre Eiker som er smittet av den britiske virusvarianten. Smittevernoverlege Einar Sagberg mener derfor det er høyst sannsynlig at også innbyggeren i Drammen er smittet av denne varianten.

- Vi må gå ut fra at den smittede innbyggeren får bekreftet at det er snakk om det britiske viruset. Men vedkommende har sittet isolert siden koronasmitte ble påvist, og det er gode oversikt over nærkontakter. I likhet med Øvre Eiker kommune anser vi ikke dette tilfellet som et lokalt utbrudd, sier smittevernoverlegen.

Det er også én annen person i Drammen kommune som har fått påvist den britiske virusvarianten. Her er det snakk om kjent smittevei i forbindelse med innreise til Norge. Fire nærkontakter av denne personen er også blitt smittet av koronaviruset, og det undersøkes nå om disse fire tilfellene også er av den britiske virusvarianten. Smittevernoverlege Einar Sagberg mener at det er god kontroll også på disse personene og hvem de har hatt kontakt med. 

Med virkning fra sist mandag innførte regjeringen en rekke nasjonale regler som følge av smitteutbruddet i Nordre Follo kommune hvor den britiske virusmutasjonen ble påvist, uten at smitten kunne spores til innreise fra Storbritannia. Disse reglene omfattet Drammen kommune, og det er nå klart at disse tiltakene videreføres til og med tirsdag 2. februar. Deretter gjøres det en del endringer i både tiltakene og hvilke kommuner som omfattes videre. Med virkning fra onsdag 3. februar er ikke Drammen kommune omfattet av disse nasjonale tiltakene. Formannskapet vil derfor tirsdag 2. februar ta stilling til hvilke smitteverntiltak som skal reguleres i en lokal forskrift for Drammen kommune fremover. Rådmannen legger fram forslaget til revidert forskrift mandag 1. februar.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2359 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

29. januar

Sju personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Fire av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Én person har fått påvist smitte ved innreise til Norge fra utlandet. Det pågår fortsatt smittesporing for det ene tilfellet, mens smitteveien er ukjent for den siste personen som nå har fått påvist smitte.

- Vi jobber fortsatt med å kartlegge en sikker smittevei for den ene personen hvor smitteveien ikke er fastslått ennå. Nå har vi flere dager bak oss med lav andel ukjent smittevei, og det er viktig at denne andelen er så lav som overhodet mulig videre også, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 136 nye tilfeller. Det er elleve tilfeller færre enn det som ble rapportert i går, og dermed fortsetter den gode trenden som har vært i Drammen kommune den siste tiden. Kurven over rapporterte smittetall den foregående toukersperioden viser nå for første gang på halvannen måned en reell nedgang. Også den underliggende smittetrenden er nå fallende etter å ha steget sakte i en måneds tid.

- Vi har jobbet lenge for å snu smittetrenden. Fra slutten av november og fram til midten av desember hadde vi en bratt nedgang i smittetallet for den foregående toukersperioden. Men fra midten av desember klarte vi ikke å redusere smittetallene ytterligere, og smittetrykket steg istedenfor i andre halvdel av desember og inn i det nye året. Nå har vi hatt både lokale og nasjonale tiltak, og det ser ut til å ha gitt resultater, sier Johannessen.

Han gjentar budskapet om at vi regionalt fortsatt er i en uavklart situasjon knyttet til smitteutbruddet i Nordre Follo kommune. Den engelske virusmutasjonen som ble påvist der, kunne ikke bli sporet tilbake til innreise fra Storbritannia. Det ventes også på svar på analyser av prøvene som er tatt av de tre personene i Øvre Eiker kommune som har en forbindelse til en koronasmittet innbygger i Drammen kommune. Det antas foreløpig at dersom én av disse prøvene viser smitte fra det muterte viruset, så vil det gjelde alle fire.

- Selv om vi har hyggelige smittetall for tiden, så er situasjonen veldig skjør. Det skal veldig lite til for at viruset begynner å spre seg igjen i stor fart. Og frykten er at vi kan se en smittekurve som ligner på den vi så i slutten av oktober og begynnelsen av november eller enda verre, sier kommuneoverlegen.

John David Johannessen mener derfor at det er helt avgjørende at vi alle fortsatt er veldig forsiktige, er flinke til å holde avstand til hverandre og tester oss ved de minste luftveissymptomer.

- Innbyggerne i Drammen kommune har både i fjor vår, i fjor høst og nå vist hva som bor i oss. Vi tar pandemien på alvor og gjør det vi kan for å begrense spredningen. Det er mange som ofrer mye og som mer enn gjerne skulle ha opplevd normal hverdager igjen. Dette gjelder oss alle, sier han.

Men kommuneoverlegen ber oss alle om å være tålmodige, samtidig som vi er forsiktige.

- Vi er i gang med vaksineringen av de mest sårbare gruppene. Det kommer også stadig nyheter om vaksiner som ligger an til å kunne bli godkjent. Så selv om kanskje vaksineringen vil ta litt lenger tid enn myndighetene først antydet, er vi i gang, og håpet er at vi etter hvert kan oppleve en hverdag med færre restriksjoner når flere og flere blir vaksinert, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Førstkommende søndag går de nasjonale tiltakene som regjeringen innførte natt til sist mandag, ut. Drammen kommune har vært omfattet av disse tiltakene. Foreløpig er det ikke kjent om og i hvilken grad disse tiltakene videreføres. Dette blir avklart i løpet av helgen.

Formannskapet i Drammen kommune har vedtatt å forlenge den lokale forskriften. Det betyr at det fortsatt vil være en forskrift med en rekke tiltak som gjelder den dagen de nasjonale tiltakene ikke omfatter Drammen kommune lenger. I forbindelse med formannskapsbehandlingen av den lokale forskriften i går ble det gjort to endringer som er betydning for ungdom og sårbare grupper.

Det er nå åpnet for at ungdom i alderen 13 til 19 år kan gjenoppta fritidsaktiviteter og trening innendørs. Det betyr at det nå er tillatt med trening både innendørs og utendørs for alle under 20 år. I tillegg ble det åpnet for at personer med funksjonsnedsettelser eller sårbare grupper kan være inntil ti personer sammen i forbindelse med aktiviteter utendørs så lenge de kan holde minst én meters avstand mellom seg. Trener og støttepersonell kommer i tillegg til det maksimale antallet på ti deltakere.

Det er også besluttet at barne- og ungdomsskolene i Drammen kommune går fra rødt til gult smittevernnivå fra og med mandag 1. februar. Denne endringen var planlagt med virkning fra sist mandag, men ble stanset på grunn av smitteutbruddet i Nordre Follo kommune. Kommuneoverlege John David Johannessen anser det som lite sannsynlig at endringen fra rødt til gult nivå blir stanset i siste liten denne gangen. Men han tar ett forbehold.

- Dersom situasjonen rundt den britiske virusmutasjonen endrer seg til det verre, enten lokalt eller i våre nære områder, kan rådene fra nasjonale helsemyndigheter og beslutningen fra regjeringen også endres. Da kan vi bli omfattet av lignende tiltak som Nordre Follo kommune og de ni omkringliggende kommunene. Drammen er i dag i ringen av 15 kommuner utenfor de kommunene som er direkte berørt av Nordre Follo-utbruddet, og for oss og de 14 andre kommunene i denne ringen er det pr. i dag gult nivå som er nasjonale myndigheters beslutning om smittevernnivået på skolene, sier Johannessen.

De videregående skolene er på rødt smittevernnivå. Dette er besluttet av regjeringen. Hva som skjer med disse skolene avhenger av hva regjeringen vedtar å videreføre av tiltak i kommunene rundt Nordre Follo kommune.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2354 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

28. januar

To personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Begge to er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

Ingen av tilfellene berører noen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner.

- Vi er inne i en god trend i Drammen kommune akkurat nå. Vi har hatt strenge smitteverntiltak i kommunen lenge. I tillegg har også nasjonale myndigheter på noen områder innført enda strengere tiltak. Det er nok resultatet av disse tiltakene og at innbyggerne har vært flinke til å følge reglene vi ser resultatet av nå, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 147 nye smittetilfeller. Bare på fem dager har smittetallet for den foregående toukersperioden falt fra 198 til 147 nye tilfeller. Smittetallet for de siste sju dagene viser også at smittetrykket i Drammen kommune er lavere enn på lang tid. Det er påvist 52 nye tilfeller i løpet av de siste sju dagene, og dette er det laveste sjudagerstallet siden 28. oktober i fjor. Det tidspunktet for starten på den store smittebølgen.

- Det ser lovende ut for tiden, men vi må nok vente noen dager før vi konkluderer med at smittetrykket har falt i Drammen kommune. Regionalt er vi fortsatt inne i en uavklart situasjon rundt den britiske virusmutasjonen, så ting kan endre seg raskt. Høyst sannsynlig er det fortsatt også noe skjult smitte i samfunnet som ikke fanges opp. Så det er viktig at alle fortsatt følger smittevernreglene og tar vare på seg selv og sine nærmeste, sier smittevernoverlegen.

Han minner om at det fortsatt er like viktig at alle med luftveissymptomer bestiller tid til koronatesting. Alle som har behov for å teste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2347 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

27. januar

Ni personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Sju av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien er ukjent for de to siste.

Ingen av dagens smittetilfeller berører noen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner.

- Det er gledelig at vi registrerer den fjerde dagen på rad med færre enn ti smittetilfeller. Så få tilfeller fire dager på rad har vi ikke hatt siden før den store smittebølgen kom i slutten av oktober. Selv om det alltid er litt usikkerhet rundt enkelttall, så håper jeg innbyggerne bruker disse tallene som motivasjon til å holde ut en stund til. Når vi begrenser kontakten mellom oss, har det direkte innvirkning på smittespredningen, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 162 nye smittetilfeller. Det er fem tilfeller færre enn gårsdagens rapporterte tall, og for tredje dag på rad synker smittetallet for den foregående toukersperioden. Den underliggende smittetrenden viser nå en liten nedgang etter å ha steget svakt hver dag siden årsskiftet.

Smittevernoverlegen minner imidlertid om at situasjonen rundt spredningen av den britiske virusmutasjonen fortsatt er høyst uavklart. Dersom denne virusmutasjonen som regnes for å være 50 til 70 prosent mer smittsom, blir påvist i Drammen kommune, vil det bli svært vanskelig å holde smittetallene like lave fremover.

- Vi har et smittetilfelle i Drammen kommune som vi nå mistenker å være forårsaket av den britiske varianten av koronaviruset. Øvre Eiker kommune meldte i går om tre mulige tilfeller som de antar er av den britiske mutasjonen. Den ene av de tre er nærkontakt av en person i Nordre Follo som har fått påvist koronasmitte med den engelske varianten, og det er en forbindelse mellom den smittede personen i Drammen og én av de tre eikværingene, sier Einar Sagberg.

Koronatesten av både personen fra Drammen og de tre fra Øvre Eiker er sendt til Folkehelseinstituttet for analyse. Dersom analysene viser at det ene smittetilfellet stammer fra den britiske mutasjonen, er det overveiende sannsynlig at resten av tilfellene også gjør det.

Den smittede innbyggeren i Drammen kommune har sittet isolert siden koronasmitte ble påvist, og det er god oversikt over nærkontakter. Øvre Eiker kommune vurderer ikke de tre mulige tilfellene av smitte med britisk mutasjon som et lokalt utbrudd. Det er foreløpig ingenting som tilsier at det er snakk om et lokalt utbrudd i Drammen kommune heller.

- Det er selvfølgelig viktig for oss å få avklart om at det er snakk om en britisk virusmutasjon som har rammet vår innbygger. Vi anser situasjonen rundt en smittede personen som oversiktlig, men det er viktig at dette viruset ikke får spre seg ukontrollert i kommunen. Da kan vi stå overfor en stor utfordring, sier smittevernoverlegen.

Dersom det ikke kommer et stort smitteutbrudd i Drammen kommune de kommende dagene eller nasjonale retningslinjer som gjør det umulig, planlegges det nå på nytt for overgang fra rødt til gult smittenivå ved alle barne- og ungdomsskolene i kommunen. Beslutningen er ikke tatt ennå. Den blir tatt på torsdag, men dersom alt går som det nå planlegges, vil gult nivå innføres med virkning fra mandag 1. februar. Alle skolene fullfører undervisningen inneværende uke på rødt nivå.

Av hensyn til både elever, foresatte og lærere har det vært ønskelig med en viss stabilitet og ikke hyppige skift mellom de ulike nivåene på smitteverntiltakene ved skolene. Den kommende tiden kan bli preget av mindre stabilitet, og alle må være forberedt på raskere skift mellom smittevernnivåene.

- Alle må nok innstille seg på at det kan bli raskere bytter mellom de ulike smittevernnivåene enn vi så langt har lagt opp til, og det gjelder begge veier. Hvis det ikke er nødvendig å følge smitteverntiltakene på rødt nivå, så skal vi unngå det. Motsatt vil vi gå til rødt nivå igjen med kort varsel, dersom det blir nødvendig, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Alle innbyggerne i Drammen kommune skal i går ha fått en SMS fra Folkehelseinstituttet med oppfordring om å laste ned den nye appen Smittestopp. Den samme meldingen har innbyggerne i de øvrige 24 kommunene som nå er omfattet av regjeringens nasjonale tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset.

- Smittesporingsarbeidet er veldig viktig i kampen mot viruset, men det er både tid- og ressurskrevende. Denne appen er et viktig verktøy og supplement i smittesporingsarbeidet. Så alle som har lastet ned Smittestopp, bidrar til at vi kan drive et effektivt smittesporingsarbeid, som er nødvendig for å holde oversikten over smittespredningen i Drammen kommune. Derfor oppfordrer jeg alle innbyggerne over 16 år til å laste den ned og ta den i bruk, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Han minner om at det fortsatt er like viktig at alle med luftveissymptomer bestiller tid til koronatesting. Alle som har behov for å teste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2345 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

26. januar

Drammen kommune er gjort kjent med at én person som hadde fått påvist koronasmitte, gikk bort ved Drammen sykehus i helgen. Vedkommende var hjemmehørende i Drammen kommune. Ytterligere informasjon om dette dødsfallet er det Drammen sykehus som håndterer. Ordfører Monica Myrvold Berg sender sine kondolanser til de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem.

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. To av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. For den siste smittede er det en antatt smittevei, men det er ikke fastslått en sikker smittevei.

Det er påvist ett smittetilfelle knyttet til Danvik folkehøyskole. Både elever og ansatte settes i rutinemessig karantene.

Dette er den tredje dagen på rad med relativt få rapporterte smittetilfeller. For første gang siden perioden 31. desember-2. januar er det tre dager på rad med færre enn ti daglige smittetilfeller. Og for første gang siden perioden 22.-24. oktober er det registrert så få som 14 tilfeller over en tredagersperiode.

- Vi er veldig spente på hvordan smitteutviklingen fortsetter de neste dagene. Er det lave tallet en tilfeldighet eller ser vi nå resultatet av strenge tiltak som bidrar til å senke smittetrykket? Vi krysser selvfølgelig fingrene for at det er det siste som er tilfellet, men vi har også tidligere sett noen slike perioder med lavere tall som kan skyldes variasjon i antall prøver som er tatt eller forsinkede prøvesvar, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Han understreker imidlertid at smittesituasjonen fortsatt er høyst uavklart og at det er altfor tidlig å konkludere med at smittetrykket er i ferd med å avta.

- Vi har en veldig alvorlig situasjon relativt nær oss på den andre siden av Oslofjorden. Og både Drammen og flere andre kommuner i vårt nærområde har sendt inn positive koronaprøver til analyse for å finne ut om den britiske virusmutasjonen kan påvises også hos oss. Noen av kommunene vil nok få svar på sine prøver i dagen som kommer, og dersom den engelske varianten av koronaviruset viser seg å være mer utbredt enn vi har trodd, må vi i verste fall regne med at smittetallene kan skyte i været igjen. Derfor er det fortsatt utrolig viktig at alle er ytterst påpasselige, følger alle smittevernreglene og gjør det de kan for å forebygge smittespredning, sier smittevernoverlegen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 167 nye tilfeller av koronavirus i Drammen kommune. Dette er det laveste tallet siden 2. januar. Dersom antallet tilfeller som nå er rapportert de siste tre dagene ikke er kunstig lavt av noen grunn, gir det indikasjoner på at smittetrykket er i ferd med å avta.

- Det er i så fall veldig gledelig. Men jeg understreker altså at både vi i Drammen kommune og andre kommuner på det sentrale østlandsområdet må håndtere en veldig uoversiktlig situasjon. Nordre Follo kommune fikk p&ar