Status for smittesituasjonen i Drammen kommune oppdateres på hverdager innen klokka 09.15 og på helge- og helligdager innen klokka 11.00. Det arrangeres digitale pressebriefer alle hverdager klokka 09.30.

15. april

20 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Det er kjent smittevei for 15 av dem. Én person har fått påvist smitte etter reise i utlandet, mens smitteveien er ukjent for de siste fire.

Ved Veiavangen ungdomsskole må en klasse ut i karantene etter påvist smitte. Også ved Møllenhof barnehage må barn og ansatte i karantene som følge av et smittetilfelle. Ingen av de øvrige skolene eller barnehagene i Drammen kommune berøres av smittetilfellene som rapporteres i dag.

Ved Hamborgstrøm bo- og servicesenter har en ansatt fått påvist smitte. 14 beboere settes i karantene som følge av dette smittetilfellet. 13 av de berørte beboerne er fullvaksinerte. Ingen andre helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

- De siste sju dagene har vi i gjennomsnitt rapportert 16 nye tilfeller pr. dag. Både i går og i dag rapporterer vi høyere tall enn dette gjennomsnittet. Men til tross for 22 tilfeller i går og 20 tilfeller i dag, er det ikke noe grunnlag foreløpig for å si at den nedadgående smittetrenden vi har sett i Drammen de siste ukene, er i ferd med å snu igjen. Vi har ventet at tallene kunne gå noe opp igjen etter påskeferien, men heldigvis ser vi ingen bratt stigning i antall smittede etter påsken foreløpig, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

Det rapporteres hver dag også på antall smittede den foregående 14-dagersperiode. Det er tegn i denne kurven til at nedgangen i antall smittede de to foregående ukene ikke er like bratt lenger som den har vært siden toppen ble registrert 26. mars. I de to ukene før 26. mars var det registrert 687 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er det høyeste tallet som noensinne er registrert i en toukersperiode. Siden har tallet falt jevnt og trutt, og i dag er tallet nede på 306.

- 8. mars som var den siste dagen før vi registrerte starten på den tredje smittebølgen, ble det rapportert om 74 smittetilfeller de foregående 14 dagene. Så vi har fortsatt et godt stykke ned til smittetrykket som var i Drammen kommune forut for den tredje smittebølgen. Tallene har heldigvis gått i riktig retning de siste ukene, men det er fortsatt mye krevende smittevernarbeid hver enkelt av oss må gjøre, for at vi skal komme ned på nivået vi lå på for en drøy måned siden, sier Johannessen.

Det har vært svært strenge koronarestriksjoner i Drammen kommune i nærmere én måned nå. Likevel er det et relativt høyt antall personer som får påvist smitte hver dag. Det er også en del tilfeller av smitte med ukjent smittevei.

- Da vi sto midt i den tredje smittebølgen for en måneds tid siden, var innbyggerne i Drammen kommune veldig flinke til å teste seg. Vi hadde en enorm pågang både på teststasjonen på Sundland og den mobile teststasjonen og testet langt flere hver dag enn det nasjonale myndigheter har bedt oss om å kunne håndtere. Dette bidro til at vi klarte å få oversikt over smittesituasjonen, isolere smittede personer og sette nærkontaktene deres i karantene. Nå ser vi at testtallene er lavere enn det de bør være, ut fra smittesituasjonen. Det er fortsatt viktig at innbyggerne har en veldig lav terskel for å teste seg. Vi er avhengige av å ha oversikt over smittesituasjonen, og testing er helt avgjørende for at vi skal klare å bryte smittekjeder og redusere smittetrykket. Dét må vi klare før det kan bli en gjenåpning av samfunnet, sier Ingeborg Johannessen.

Kommuneoverlegen oppfordrer også alle som markerer ramadan til å følge alle smittevernreglene og teste seg ved de minste tegn til luftveissymptomer, sår hals eller andre tegn på koronasykdom. Det er ikke til å unngå at årets markering blir annerledes enn vanlig som følge av alle smitteverntiltakene og begrensningene de legger på den enkeltes hverdag. Men Johannessen advarer mot å ta lett på smittevernet under markeringen av ramadan.

- Dersom alle rådene følges, er det større sannsynlighet for at tiltakene er mindre strenge lenger ut i høytiden. Hvis smitten forblir høy, øker også risikoen for det går lengre tid før tiltakene vi har nå, kan avvikles, sier Ingeborg Johannessen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

 • Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
 • Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3801 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

14. april

22 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Det er kjent smittevei for 19 av dem. Én person har fått påvist smitte etter reise i utlandet, mens smitteveien er ukjent for de siste to. For den ene av disse to pågår fortsatt smittesporingen.

Ett av smittetilfellene berører Veiavangen ungdomsskole, og der må en klasse i karantene. Ingen av kommunens øvrige skoler er berørt av dagens smittetilfeller. Det er heller ikke noen av barnehagene eller helseinstitusjonene.

- 22 tilfeller er det høyeste smittetallet som er rapportert på nesten en uke. Men vi trekker som vanlig ingen konklusjoner basert på enkelttall, og når vi ser smittetallene over tid, ser det fortsatt ut til å være et synkende smittetrykk i Drammen kommune, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Men han understreker at situasjonen er svært skjør og usikker. Med et så høyt smittetrykk som det fortsatt er i kommunen, skal det ikke mye til for at smitten stiger igjen, og da kan smittetallene stige veldig fort.

- Det er fortsatt en veldig smittsom virusvariant som dominerer i Drammen kommune. Vi har heldigvis stort sett sluppet unna både sørafrikanske og brasilianske virusmutasjoner så langt, men så godt som alle smittetilfellene som oppdages nå for tiden, er av den engelske varianten. Og den smitter altså veldig lett. Derfor er det helt avgjørende at alle fortsatt følger smittevernreglene og anbefalingene som gis, sier kommuneoverlegen.

I løpet av de siste to ukene er det påvist 310 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er åtte færre tilfeller enn det som ble rapportert i går. Dersom smittetallene holder seg på omtrent samme nivå som de siste dagene, så vil det løpende tallet for påviste smittetilfeller de siste 14 dagene, synke noe i tiden som kommer. Men den siste uka er det påvist 128 nye smittetilfeller, så hvis tallene stabiliserer seg på dette nivået, vil altså 14-dagerstallet om én uke ligge på rundt 250.

- Det er for høyt til at vi kan si at situasjonen er oversiktlig og grei i Drammen kommune. Vi må redusere smittespredningen ytterligere for at smittesituasjonen skal tilsi at det er mulig å lempe på smitteverntiltakene i Drammen kommune. I går la regjeringen fram en liste over nasjonale tiltak som reverseres. Så det er en god del kommuner i Norge som får ganske markante lettelser i koronatiltakene i slutten av uka. Men dette gjelder ikke for Drammen. Vi er fortsatt omfattet av de strengeste koronarestriksjonene ut neste uke, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Smittetrykket er ett av flere forhold regjeringen vurderer nå de tar stilling til hvor strenge tiltakene for å begrense spredningen av koronasmitten må være. Så videre tiltaksnivå vil avhenge av utviklingen fram mot neste vurdering som gjøres innen søndag 25. april. Det er for tidlig å spekulere noe i hva nasjonale myndigheter vil gjøre med disse tiltakene ved utløpet av neste uke, men kommuneoverlegen er tydelig på at et smittetrykk med over 300 tilfeller de siste 14 dagene vil kreve strenge tiltak også videre.

- Dersom det lettes på tiltakene i vesentlig grad med et slikt smittetrykk som vi fortsatt har i Drammen kommune, vil smitten stige raskt og kraftig igjen. Det har all erfaring med denne pandemien dessverre vist oss, sier Johannessen.

Smittevernteamet har siden i mars i fjor gjentatte ganger bedt kommunens innbyggere om å følge smittevernreglene. Det har vært anbefalinger om å holde god avstand til hverandre og sørge for god hånd- og hostehygiene. Etter hvert har det også kommet anbefalinger om å begrense sosial kontakt og redusere hvor mange man omgås. Dette gjelder alle kommunens innbyggere, uavhengig av bosted eller annen bakgrunn.

- Ramadan startet i går og varer de neste fire ukene. Smittevernreglene kan endre seg underveis, men nå er det strenge regler som legger begrensninger på hva man kan gjøre under ramadan. For tiden bør man blant annet unngå besøk og sammenkomster i private hjem. Det er viktig at gjennomføringen av alle typer markeringer, også ramadan, gjøres på en måte som ikke bidrar til økt smittespredning, selv om det betyr at markeringen blir annerledes enn vanlig, sier kommuneoverlegen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3781 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

13. april

15 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Det er kjent smittevei for ti av dem som nå har fått påvist smitte, mens smitteveien foreløpig er ukjent for de siste fem.

Ved Kjøsterud skole er en kohort berørt av smitte, og elever og lærere settes i karantene. Ingen av de øvrige skolene i kommunen er berørt av smittetilfellene som rapporteres i dag. Det samme gjelder barnehagene og helseinstitusjonene.

- De fire siste dagene har vi de laveste tallene som er registrert siden smitten steg kraftig tidlig i mars. Foreløpig tyder det på at smittetrykket i Drammen kommune er redusert betraktelig fra det høyeste nivået for to-tre uker siden, og det er veldig positivt, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Likevel er smittevernoverlegen tydelig på at smittetrykket fortsatt er for høyt. Over en periode på seks uker fra slutten av januar til begynnelsen av mars, hadde Drammen kommune i gjennomsnitt snaue fire rapporterte koronatilfeller pr. dag. Fra og med 24. januar og til med 8. mars ble det rapportert 165 nye smittetilfeller.

- De siste åtte dagene er det meldt om 163 nye smittetilfeller. Så vi har altså et smittetrykk nå som har gitt oss like mange smittetilfeller på en ukes tid, som vi hadde på seks uker tidligere i vinter. For å være trygge på at smittetrykket er lavt over tid og dermed at smittefaren er relativt liten, må vi ned mot det samme nivået som vi hadde i slutten av januar og fram til begynnelsen av mars, sier Sagberg.

Med god etterlevelse av smitteverntiltakene, flere vaksinerte og bedre vær har han tro på at dette skal være mulig. Det betyr også at vi etter hvert skal kunne håpe på mindre strenge smitteverntiltak enn vi har nå.

- De basale smitteverntiltakene må vi være forberedt på å leve med ganske lenge. Men de er i utgangspunktet ikke til noe særlig hinder for at vi skal kunne leve tilnærmet normalt. De fleste av oss klarer å holde litt avstand til andre enn dem vi bor sammen med, sørge for håndhygiene og holde oss hjemme når vi er syke. Forhåpentligvis skal disse tiltakene være tilstrekkelige når vi nærmer oss sommeren, sier Sagberg.

Det er imidlertid én ting som bekymrer smittevernoverlegen, og det er at en nokså stor andel av dagens rapporterte smittetilfeller er uten kjent smittevei. Sagberg understreker at smittetilfeller hvor det ikke er mulig å spore en sikker smittevei betyr at det er smitte i samfunnet som ikke er kartlagt.

- Vi regner fortsatt med at det er en del smittetilfeller vi ikke fanger opp. Så det er smitte ute i samfunnet som kan ramme hvem som helst. Derfor er det viktig at alle fortsatt er flinke til å følge smittevernreglene selv om smittetallene generelt synker, sier Einar Sagberg.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3759 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

12. april

14 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Det er kjent smittevei for 12 av dem som nå har fått påvist smitte. For de to andre er smitteveien ukjent.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

- Vi har nå tre dager på rad med smittetall som tyder på at smittetrenden i Drammen kommune er fallende. Det er vi selvfølgelig veldig glade for, det er etter hvert lov til å håpe at årets påskefeiring ikke har ført til en ytterligere smitteøkning, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

I går ble det rapportert om bare seks nye tilfeller, men da var det også forsinkelser knyttet til noen prøvesvar. Nå er alle de avlagte prøvene analysert.

- At vi både har fått svar på alle prøvene som var forsinket, og at vi i dag rapporterer et tall som er såpass lavt som 14, er veldig positivt. Dette er med på å forsterke inntrykket av at smittetrykket kan være fallende i kommunen vår, sier Sagberg.

Han minner imidlertid om at smittetrykket fortsatt er høyt, selv om det har vært noen dager med positive tendenser i smittetallene. I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 328 nye smittetilfeller. Dette er 23 tilfeller færre enn i går.

- Tallet for antall smittede de siste 14 dagene gir oss et godt bilde på smittetrykket. Det er klart at 328 nye smittetilfeller er mye høyere enn det vi kan ha for å være sikre på at smittetrykket ikke raskt kan stige igjen. Vi må fortsatt et godt stykke ned i antall smittetilfeller. Det positive er altså at det går i riktig retning. Av de 328 tilfellene de siste 14 dagene ble 180 registrert i løpet av de første sju dagene av 14-dagersperioden, mens det er registrert 148 tilfeller de siste sju dagene, sier smittevernoverlegen.

Det er noen tilfeller hver dag hvor smittesporerne ikke klarer å fastslå en sikker smittevei. Det betyr at det fortsatt er noe smitte ute i samfunnet som ikke er kartlagt. Derfor ber smittevernoverlegen alle om å være oppmerksomme og forsiktige også den nærmeste tiden, slik at man ikke utsetter seg selv for unødig smittefare.

- Regjeringen har videreført de strenge restriksjonene for Drammen og en del andre kommuner i Viken. Dette har de gjort fordi smittetrykket fortsatt er for høyt, og risikoen for at mange fortsatt kan bli smittet er absolutt til stede. Men hvis vi forholder oss til de restriksjonene som gjelder nå og det fører til færre smittede og lavere smittetrykk de neste to ukene, kan vi etter hvert håpe at tiltakene lettes også for vår del, sier Sagberg.

Han gjentar anbefalingen som ble gitt på søndag til dem som deltok i søndagens demonstrasjon på Strømsø torg.

- De som var til stede under demonstrasjonen, må være særlig oppmerksomme på symptomer i ti dager fremover og teste seg med en gang dersom de får symptomer. De som vet at de har i nærheten av menneskerde ikke kjenner i forbindelse med arrangementet, bør uansett ta en test når det har gått sju dager, selv om de ikke har noen symptomer, sier Sagberg.

I forrige uke ble det satt 4390 vaksinedoser i Drammen kommune. Dette er det høyeste antall vaksinedoser som er satt i løpet av én uke siden vaksineringen startet. Til sammen er det nå satt 21.287 vaksinedoser.

Denne uka mottar Drammen kommune rundt 4700 vaksinedoser. Dette går kun til førstegangsvaksinering av personer som er i prioritert gruppe 4. Det betyr at de aller fleste i gruppe 4 som består av personer i alderen 65 til 74 år og personer mellom 18 og 64 år med høy risiko for alvorlig forløp hvis man blir koronasmittet, får invitasjon til vaksinering i løpet av neste uke.

Det gjennomføres vaksinering i Drammenshallen tirsdag, onsdag og torsdag og i Ebbestadhallen på fredag.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3744 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

11. april

Seks personer bosatt i Drammen kommune har det siste døgnet fått påvist koronasmitte. Smitteveien er kjent for fem av de smittede, mens smitteveien foreløpig er ukjent for den ene.
Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner er berørt smittetilfellene sist døgn.

Med bare seks registrert smittede, advarer smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune mot å trekke konklusjoner om at bølgen nå er slått helt tilbake. Grunnen er at tallet på smittede mest sannsynlig er kunstig lavt.

- Vi rapporterer et veldig lavt tall, men noe av grunnen er trolig at det er blitt noen forsinkelser i prøvesvar i går. Dette betyr at vi nok får et høyrer tall igjen mandag, forteller Sagberg.

Forlenget tiltak

Lørdag ble det også kjent at tiltakene i 5A i covid-19-forskriften blir videreført for de kommunene i Viken med høyest smittetrykk. Drammen kommune er blant disse 20 kommunene som regjeringen har bestemt at 5A i forskriften skal gjelde for til og med 25. april, sammen med blant andre nabokommunene Lier og Asker.

- Med seks registrert smittet siste døgn og en positiv utvikling den siste tiden med noe nedgang i smitte, kan noen kanskje synes at det er rart med fortsatt så strenge tiltak for kommunen. Men dersom vi ser på antallet smittede de siste to ukene, er bildet et annet. Det er registrert i alt 351 smittede de sist fjorten dagene, og det er fortsatt et høyt smittetall, sier Sagberg.

De strenge tiltakene videreføres i to uker til, men det kan komme lettelser allerede før 25. april. Det kan komme endringer i hvilke tiltak 5A i covid-19-forskriften omfatter. Regjeringen har gitt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i oppdrag å vurdere noen midlertidige justeringer av tiltaksnivå 5A som kan tre i kraft allerede neste uke.

Demonstrasjon

I forbindelse med en demonstrasjon på Strømsø torg lørdag 10. april ble det en relativt stor ansamling av mennesker. Det ble observert mange brudd på avstandsreglene.

Kommunen har i dag ingen råd som sier at de som har deltatt i demonstrasjon- og motdemonstrasjon bør gå i karantene. Derfor ber smittevernoverlege Sagberg dem som har deltatt om å være ekstra oppmerksomme på symptomer.

– De som var til stede under demonstrasjonen må være særlig oppmerksomme på symptomer i ti dager fremover, og teste seg med en gang dersom de får symptomer. De som vet at de har vært tett oppi mennesker de ikke kjenner i forbindelse med arrangementet, bør uansett ta en test når det er gått sju dager selv om de ikke har noen symptomer, sier Sagberg.

Smittevernoverlegen ber dem som har deltatt i folkeansamlingen om å vente noen dager med å teste seg fordi det kan gå noen dager fra man blir smittet til testen gir utslag for virus. De som har symptomer på koronasmitte bør selvsagt ikke vente med å teste seg.

Testing

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 10.00 og 17.00 på lørdager og søndager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3730 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

10. april

16 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Det er kjent smittevei for 15 av dem som nå har fått påvist smitte, mens smitteveien foreløpig er ukjent for den siste.

Ingen av kommunens skoler eller helseinstitusjoner berøres av smittetilfellene som rapporteres i dag, men én barnehage er berørt. Ved Norlights Montessoribarnehage Drammen er det påvist smitte, og barn og ansatte settes i karantene.

- Smittesituasjonen i Drammen kommune ser nå lysere ut enn på ganske lang tid. Vi har fortsatt ikke sett noen markant smitteøkning som følge av påskehøytiden, og dagens smittetall er det laveste siden smitten steg kraftig tidlig i mars, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Det var relativt mange smittetilfeller som ble rapportert sist onsdag og torsdag. Til sammen ble det rapportert 71 smittetilfeller disse to dagene. Ettersom vi har sett et fall de to siste dagene, mener Sagberg det kan være grunn til å tro at de noe høyere tallene rett etter påskeferien, har sammenheng med at en del ventet litt lenger enn normalt med å teste seg og bestilte tid til testing først etter påskeferien. Dermed ble ikke smitten oppdaget så raskt som den kunne ha vært.

- Vi anbefaler alltid innbyggerne våre om å teste seg så fort de får de minste antydninger til luftveissymptomer. Det er den beste måten å få kartlagt smitte, isolert syke personer og satt nærkontaktene deres i karantene. Dermed kan vi bryte smittekjedene, sier Sagberg.

Gjennom påsken ble det registrert en kraftig nedgang i antallet tester. Så smittevernoverlegen har hele tiden vært forberedt på at det kunne komme en smitteøkning igjen når flere testet seg etter påskeferien.

- Antallet som tester seg har økt litt etter påske, men det er fortsatt ikke på det samme nivået som før påske. Derfor har vi ikke like god oversikt over den faktiske smittesituasjonen, sier Sagberg.

Det er fortsatt et høyt smittetrykk. Likevel ser det ut til å gå riktig vei. I forrige uke som var påskeuka og som det ble antatt kunne ha et kunstig lavt antall smittede, rapporterte Drammen kommune i snitt 27,5 nye smittetilfeller pr. dag. Så langt denne uka er det rapportert i snitt 25,5 nye smittetilfeller pr. dag.

- At smittetallene synker denne uka er akkurat det vi håpet. Det er veldig bra, sier Sagberg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 364 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Det er 29 tilfeller færre enn det som ble rapportert for foregående toukersperiode i går, og det laveste tallet på 25 dager.

I går ble det også klart at både Fjell skole, Galterud skole og Drammen videregående skole gjenåpnes kommende uke. På grunn av smittesituasjonen ble alle tre skolene stengt for skoleundervisning fysisk undervisning og den siste uka før påske og har hatt digital undervisning siden da. Alle tre skolene skal drives på rødt tiltaksnivå, i likhet med alle andre skoler i Drammen kommune, de to neste ukene.

Ved både Galterud skole og Drammen videregående skole startes det opp massetesting av elever og lærere. Testen er frivillig, men alle oppfordres til å delta for å bidra til å holde best mulig kontroll på smittesituasjonen. I oppstartsfasen er det personell fra teststasjonen som vil foreta testingen, men det er et mål at man skal kunne utføre testen på seg selv etter hvert.

Massetestingen gjennomføres ved hjelp av en test fra fremre del av nesen. Det tar 15-20 minutter å få svar på hurtigtesten. Hvis en test viser smitte, blir den berørte klassen sendt hjem i karantene. Den som tester positivt på hurtigtesten, må ta en ny, ordinær prøve som sendes til analyse på sykehuset for å bekreftet eller avkreftet resultatet av hurtigtesten, ettersom det kan forekomme at hurtigtestene ikke gir korrekt svar. Elevens foresatte kontaktes og informeres fra kommunens smittesporingsteam. Dersom sykehusets analyser også påviser koronasmitte, må vedkommende isoleres på ordinær måte, mens resten av klassen forblir i karantene og må teste seg på ordinær måte som andre nærkontakter. Dersom sykehusets analyser ikke påviser koronasmitte, anses personen som frisk, og karantene for resten av klassen avblåses.

Smittevernoverlege Einar Sagberg oppfordrer innbyggerne til å følge smittevernreglene og -anbefalingene nøye også i tiden som kommer, slik at smittetrykket reduseres og restriksjonene bli noe mindre inngripende i den enkeltes hverdag. I dag har regjeringen forlenget de strenge koronatiltakene som har vært gjeldende for Drammen kommune siden midten av mars, i ytterligere to uker.

- Vi ønsker alle at det skal bli mulig å slippe opp på de strengeste restriksjonene så fort som mulig. Men slik smittetrykket fortsatt er i Drammen kommune, er det for tidlig å slippe opp her. Vi må nok smøre oss med noe tålmodighet fortsatt, men hvis alle er flinke til å holde god avstand til hverandre og begrense hvor mange man omgås, er det lov å håpe på bedre tider snart. Vi er på god vei mot varmere vær, og det settes nå flere tusen vaksinedoser i uka i Drammen kommune. Så forhåpentligvis blir det snart bedre, sier smittevernoverlegen.

Videreføringen av tiltaksnivå 5A innebærer at innbyggerne i 20 kommuner i Viken må leve med et svært strengt tiltaksnivå i nærmere seks uker. Regjeringen er klar over at dette innebærer en svært stor belastning for innbyggerne. Samtidig mener de at tiltaksnivå 5B er for lavt med tanke på smittesituasjonen i Drammen og de øvrige 19 kommunene som omfattes av restriksjonene.

Det kan imidlertid komme endringer i hvilke tiltak 5A i covid-19-forskriften omfatter. Regjeringen har nå gitt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i oppdrag å vurdere noen midlertidige justeringer av tiltaksnivå 5A som kan tre i kraft allerede neste uke.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 10.00 og 17.00 på lørdager og søndager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3724 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

9. april

20 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Det er kjent smittevei for 18 av dem som nå har fått påvist smitte, mens smitteveien er uavklart for de to siste.

Ved Fjellhagen barnehage er det påvist smitte, og nærkontakter settes i karantene. Ingen av smittetilfellene som rapporteres i dag, berører noen av kommunens skoler eller helseinstitusjoner.

- Vi må fortsatt avvente litt før vi konkluderer om hvordan påsken har påvirket smitteutviklingen i Drammen kommune. Men det er veldig positivt at vi har en god del færre tilfeller enn de to foregående dagene, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

I løpet av de siste to ukene er det påvist 393 nye smittetilfeller. Dette er 28 færre enn det som ble rapportert for foregående toukersperiode, i går, og det er nesten en halvering i løpet av to uker.

- Dagens smittetall er det nest laveste som er rapportert siden vi så den kraftige smitteøkningen for nøyaktig én måned siden. Det er også lavere enn det som ble rapportert gjennom påskedagene. Så hvis vi ser like lave tall, eller gjerne enda lavere tall, de nærmeste dagene, kan vi nærme oss en konklusjon om at smittetrenden er synkende i Drammen kommune. Det er for tidlig å slå fast ennå, men det vil være veldig hyggelig om tallene de nærmeste dagene viser at kommunens innbyggere har fulgt smittevernanbefalingene gjennom påskeferien og dermed ikke bidratt til en ny smitteøkning, sier Johannessen.

Kommuneoverlegen understreker imidlertid at tallene for de foregående 14 dagene viser at smittetrykket i Drammen kommune fortsatt er høyt. Derfor er det nødvendig med gode smitteverntiltak i nokså lang tid fremover. Ett av tiltakene som har vært innført, er rødt tiltaksnivå for smittevern i barnehager og skoler. Tidligere i uka ble rødt tiltaksnivå forlenget for barne- og ungdomsskolene med én uke. Nå er det klart at dette forlenges i ytterligere én uke, og rødt tiltaksnivå på barne- og ungdomsskolene i Drammen kommune gjelder nå fram til og med fredag 23. april. Det samme er besluttet for barnehagene i kommunen. Også for disse blir det rødt tiltaksnivå de to kommende ukene.

Når det gjelder de videregående skolene, så er de på rødt tiltaksnivå ut neste uke. Det er planlagt et vurderingsmøte i midten av neste uke, og etter det blir det avgjort hvilket tiltaksnivå som skal gjelde ved de videregående skolene fremover.

Drammen kommune har stor pågang fra innbyggere som lurer på om de er prioritert for vaksine på grunn av underliggende sykdommer. Det er ikke nødvendig å ta kontakt om dette, ettersom fastlegene sender oversikt til kommunen over hvilke personer som tilhører de ulike prioriterte gruppene.

Kommunens fastleger har gjort en stor innsats med å finne fram til hvem som skal prioriteres for vaksinering på grunnlag av sykdom. Listene med navn som fastlegene har hentet ut fra sine journalsystemer, er oversendt kommunen. Personene som er oppgitt i disse listene, vil motta en SMS med invitasjon til å bestille time til vaksinasjon så snart det er vaksiner tilgjengelige for den gruppen de er prioritert i.

Dersom du er usikker på om fastlegen din kjenner til at du er i en risikogruppe og du ikke blir kalt inn til vaksinasjon når det åpnes for vaksinasjon av den risikogruppen du er i, kan du kontakte fastlegen din.

Ingen mottar vaksine fortere ved å ringe til koronatelefonen eller innbyggertorget. Personene som svarer på disse telefonene, kan ikke påvirke din plass i prioriteringsrekken for vaksinasjon.

I tillegg til personer mellom 65 og 74 år er det nå personer i alderen mellom 18 og 64 med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp som vaksineres. Disse sykdommene/tilstandene er:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Når denne gruppen er ferdigvaksinert, åpnes det opp for vaksinering av øvrige personer med underliggende sykdommer/tilstander. Da vil det først være vaksinering av personer mellom 55 og 64 år med underliggende sykdommer/tilstander, før det blir vaksinering av personer mellom 45 og 54 år med underliggende sykdommer/tilstander og til slutt personer mellom 18 og 44 år med underliggende sykdommer. Personer i disse gruppene har underliggende sykdommer som:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

Når alle med underliggende sykdommer er ferdigvaksinert, åpnes det for vaksinering av de to siste gruppene som foreløpig er prioritert for vaksinering; personer mellom 55 og 64 år uten underliggende sykdommer og deretter personer mellom 45 og 54 år uten underliggende sykdommer.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3708 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

8. april

35 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Det er kjent smittevei for 29 av dem som nå har fått påvist smitte. Smitteveien er ukjent for fire personer, mens den er uavklart for de to siste.

Ved Stenseth skole er det påvist smitte, og én klasse settes i karantene. Ingen andre skoler eller barnehager er berørt av smittetilfellene som rapporteres i dag. Det er heller ikke noen av smittetilfellene som har konsekvenser for kommunens helseinstitusjoner.

- For andre dag på rad har vi et smittetall som ligger midt på 30-tallet. Det er noe høyere enn det vi så gjennom påsken, men samtidig lavere enn det nivået vi hadde inn mot påsken. Vi har vært forberedt på at smittetallene som ble rapportert gjennom påsken, kunne være noe lavere enn det som var reelt. Så foreløpig har vi ikke noe grunnlag for å si at påskeferien har ført noen kraftig smitteøkning, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Men han understreker at smittetallene både i går og i dag med all tydelighet viser hvor krevende det er å redusere smittetrykket.

- Vi har hatt strenge restriksjoner lenge, men likevel sliter vi altså med det som fortsatt må karakteriseres som altfor høye tall. Alle bør nå ha fått med seg at de nye virusvariantene sprer seg mye lettere enn de tidligere variantene. Derfor er det nok fortsatt en god del som med fordel kan redusere antall personer de har kontakt med. Det er krevende å bryte smittekjeder dersom man har kontakt med mange og kanskje heller ikke er så nøye med å holde god nok avstand til hverandre, sier smittevernoverlegen

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 421 nye smittetilfeller. Dette tallet ligger en god del lavere enn i går. Da lå tallet for antall smittede personer den siste to ukersperioden på 461.

- De siste dagene har vi sett et markant fall i antall smittetilfeller påvist de foregående 14 dagene. På ni dager har det falt fra 641 til 421. Det skyldes at det nå er mer enn to uker siden de verste dagene med henholdsvis 96 og 75 rapporterte tilfeller. I tiden som kommer vil ikke dette tallet falle noe særlig, med mindre vi klarer å redusere smittetrykket ganske betydelig. Hvis vi blir liggende på smittetrykket fra de to siste dagene, vil heller dette tallet stige noe i tiden som kommer, sier Sagberg.

Regjeringen lanserte i går sin gjenåpningsplan for Norge. Et av virkemidlene som ble lansert i den forbindelse for å kunne lette på tiltak raskere og holde tilbud åpent, er å iverksette massetesting. Målet er å komme i gang med regelmessig testing på skoler i de kommunene med høyest smittepress blant barn og unge i skolealder.

Det er foreløpig ikke tatt endelig stilling til hvordan denne massetestingen eventuelt kan gjennomføres i Drammen.

- Det vil være en stor logistikkutfordring å teste alle skoleelever i kommunen hver uke. Helsetjenesten er allerede tungt belastet, så vi må se hvordan det kan legges til rette for en mest mulig effektiv og korrekt testing og være sikre på at det er nyttig før vi kan sette i verk dette, sier Sagberg.

Det er foreløpig ikke satt noen konkrete datoer for når de ulike trinnene i regjeringens gjenåpningsplan skal gjennomføres. Barn og unge skal prioriteres først, deretter arbeidsplasser og næringsliv.

Gjenåpningsplanen består av fire trinn, og nedenfor er de ulike tiltakene som planlegges lettet på, listet opp under hvert trinn. Det første trinnet går ut på å reversere alle eller deler av de strenge nasjonale tiltakene som ble innført før påske.

Etter at ett trinn er gjennomført vil det gå minst tre uker før det er aktuelt å ta neste trinn. Årsaken til dette er at nasjonale myndigheter vil se effekten av å lette på noen tiltak før det er aktuelt å lette på noen flere. Før det er aktuelt å gå fra ett til trinn til det neste, vil det gjøres vurdering basert på tre sjekkpunkter:

 • Smittesituasjonen og sykdomsbyrde
 • Kapasiteten i helsetjenesten
 • Status i vaksinasjonen

Selv om det kommer lettelser i de nasjonale smitteverntiltakene, understreker regjeringen at det det fortsatt vil være nødvendig å slå ned lokale utbrudd med lokale eller regionale tiltak. Innbyggerne må derfor være forberedt på at det kan bli enda større forskjeller i smitteverntiltakene i ulike deler av landet. Dette betyr også at regjeringens gjenåpningsplan for Norge ikke nødvendigvis betyr at alle tiltak lettes for alle kommunene i landet samtidig.

- Vi må nok være forberedt på at Drammen og andre store kommuner med høyere smittetrykk på det sentrale østlandsområdet vil gjenåpnes senere enn kommuner i andre deler av landet med lavere smittetrykk. Så ut fra regjeringen signaler må vi alle være forberedt på at det fortsatt vil gå ganske lang tid før lokalsamfunnet vårt er helt gjenåpnet, sier Einar Sagberg.

Selv om det nå er skissert en plan for gjenåpningen må alle være forberedt på at det kan komme endringer i planen. Både statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie uttalte flere ganger i går at det er data og ikke datoer som vil styre gjenåpningen. Det betyr at dersom antall smittede og antall syke ikke går opp som følge av lettelser i ett trinn, er det mulig å gå videre til neste trinn etter minst tre uker. I motsatt fall, hvis antall smittede og syke øker, må vi enten vente på nye lettelser eller være forberedt på at det strammes inn igjen.

Dette er de fire trinnene nasjonale myndigheter har skissert i gjenåpningsplanen:

Trinn 1

Lette på tiltakene som ble innført før påske. Det vil blant annet si å vurdere:

 • Inntil fem gjester i private hjem.
 • Arrangementer som kun samler personer fra én kommune, kan gjennomføres.
 • Skjenking til klokken 22.00, med krav om matservering.
 • Avstandsanbefalingen endres tilbake til én meter.
 • Inntil 100 personer på arrangementer innendørs, som kultur- og idrettsarrangementer, konferanser og gudstjenester, der alle sitter på faste tilviste plasser.
 • Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer ganger 3 kohorter hvis publikum sitter i faste tilviste plasser

Trinn 2

I denne fasen vil det åpnes for følgende ting:

 • Økt fysisk undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler.
 • For besøk i private hjem åpnes det forsiktig fra fem til ti gjester.
 • For private arrangementer i leide lokaler vil det bli åpnet for inntil 20 personer
 • Skjenketiden utvides til klokken 24.00, og kravet om matservering fjernes.
 • Arrangementer kan gjennomføres med 200 personer innendørs der alle sitter på faste tilviste plasser.
 • Barn og unge vil kunne delta på arrangementer og organisert trening innenfor kommunen. Innendørs vil det være en antallsbegrensning på 100.
 • For voksne i breddeidretten åpnes det gradvis for organisert trening både ute og inne i grupper på inntil 20 personer. Helsemyndighetene vil innen midten av april foreslå en modell for gjenåpning av breddeidretten.
 • Reiser innenlands kan gjennomføres.
 • Rådet om å unngå reiser til utlandet opprettholdes, med mindre reisen er strengt nødvendig. Det vil fortsatt være stenge krav om karantene og testing for de som kommer inn i landet
 • Det vil komme lettelser for familiebesøk fra utlandet, både fra EØS-området og tredjeland. Det vil blant annet bli vurdert åpning for innreise for kjærester og besteforeldre.
 • Det vil også komme lettelser for prioriterte grupper med arbeidsreisende fra utlandet.

Trinn 3

I denne fasen vil det kunne lempes ytterligere på restriksjoner både i det private og det offentlige rom:

 • Det åpnes for at man kan ha 20 gjester hjemme
 • 50 personer skal kunne møtes på private arrangementer i leide lokaler
 • For offentlige arrangementer vil det bli gjort egne vurderinger som knyttes opp mot eventuell bruk av hurtigtester og koronasertifikat
 • Det blir normale skjenketider, men det vil fortsatt være krav om registering og god avstand mellom gjester
 • Det vil fortsatt være et ønske at flest mulig jobber på hjemmekontor
 • I breddeidretten for voksne vil det bli vurdert å åpne gradvis for seriespill og øvrige konkurranser
 • Toppidrettsutøvere kan nå drive tilnærmet normal idrettsaktivitet
 • Det vil også åpnes for mer utenlandsreiser, men med fortsatt krav til karantene og testing. Disse kravene kan imidlertid bli endret fra i dag. Også for reiser utenlands vil det vurderes hvordan koronasertifikatene kan brukes
 • Det vil også åpnes for mer normal arbeidsinnvandring.

Trinn 4

Mye vil kunne være tilnærmet som normalt, men det vil fortsatt være krav til smitteverntiltak:

 • Holde avstand
 • Holde seg hjemme når man er syk eller i karantene.
 • Det kan fortsatt være behov for noe hjemmekontor
 • Det vil fortsatt være antallsbegrensninger knyttet til store offentlige arrangementer og breddeidrett- og fritidsaktiviteter, men det må vurderes løpende.
 • Det kan fortsatt være aktuelt med innreiserestriksjoner, særlig for reisende fra tredjeland. Man må regne med at det kan være krav om karantene og test for reisende fra enkelte områder. Også reglene som gjelder for innreise, må løpende vurderes.

For å kunne dokumentere vaksinasjon, koronatestresultat eller naturlig immunitet etter gjennomgått covid-19, jobbes det med et koronasertifikat. Norge deltar også i det europeiske arbeidet med koronasertifikater, og den norske løsningen vil være i tråd med EUs Digitale grønne sertifikat. Regjeringen utreder også om en forenklet utgave av et koronasertifikat kan brukes nasjonalt for å kunne åpne opp mer og raskere, gjennom digital dokumentasjon av test- og vaksinestatus.

For mer informasjon om regjeringens plan for gjenåpningen av samfunnet: Sammen ut av krisen 

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

 • Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
 • Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3688 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

7. april

36 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Det er kjent smittevei for 27 av dem som nå har fått påvist smitte. Smitteveien er ukjent for åtte personer, mens den er uavklart for den siste.

Ved Losjeplassen hjemmesykepleie og nattjenesten må flere ansatte ut i karantene etter smittetilfeller. Også ved Lilleløkka barnehage må flere barn og ansatte i karantene etter påvist smitte. Ingen av kommunens skoler berøres av smittetilfellene som rapporteres i dag.

- Vi legger ikke så stor vekt på rapporterte tall fra enkeltdager, men var forberedt på at vi kunne se et høyere tall i dag enn de foregående dagene. 36 tilfeller er en god del høyere enn i går, men vi ser heldigvis ikke den samme kraftige veksten som vi så i antall smittetilfeller rett etter vinterferien. Vi håper selvfølgelig at de nærmeste dagene heller ikke vil vise noen kraftig økning i antall smittetilfeller, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

I løpet av den første hverdagen etter vinterferien ble det påvist 43 nye smittetilfeller. Den første hverdagen etter påskeferien er det altså påvist 36 tilfeller. Så forskjellen i antall smittetilfeller rett etter feriene er altså ikke spesielt stor. Det er imidlertid en vesentlig forskjell, og det er smittetrykket i samfunnet i forkant av økningen i rapporterte koronatilfeller. Fram til uka etter vinterferien ble det med et par unntak rapportert om bare et fåtall nye smittetilfeller pr. dag i rundt halvannen måned. Nå har vi en måned bak oss med enormt mange smittetilfeller.

- Det er selvfølgelig for tidlig å konkludere noe om hvordan årets påskeferie har påvirket smittespredningen. Men det er tross alt positivt at smitteøkningen sammenlignet med den foregående uken ikke er større. De foregående sju dagene rapporterte vi i gjennomsnitt 25 nye smittetilfeller pr. dag, og de sju dagene før det igjen ble i gjennomsnitt rapportert 40 nye tilfeller om dagen. Vi regner fortsatt med at det vil gå noen dager før vi kan si noe om smittetrenden etter påskeferien, sier kommuneoverlegen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 461 nye smittetilfeller. Dette er fire flere enn det som ble rapportert for de foregående to ukene i går. Smittetrykket i Drammen kommune ligger veldig høyt, og det vil kreve en stor innsats for å redusere dette.

I dag legger regjeringen fram sin plan for gjenåpningen av det norske samfunnet. Assisterende helsedirektør Espen Nakstad har nylig sagt at Norge som helhet må ned under 200 smittetilfeller om dagen før gjenåpning er aktuelt. Dersom regjeringen stiller seg bak helsemyndighetenes vurderinger for å gjenåpne samfunnet, tilsvarer det at smittetrykket i Drammen kommune anslagsvis må ligge stabilt godt under ti.

- Vi var der i en lang periode fra slutten av januar og fram til begynnelsen av mars. Men med de smittetallene vi har og den virusvarianten som dominerer nå, er det dessverre ganske langt fram til et stabilt smittetall som ligger såpass lavt. Men vi må tilbake til så lave smittetall dersom vi skal kunne nærme oss en normal hverdag igjen. Så vi har alle en veldig stor innsats foran oss, sier kommuneoverlegen.

Det er tidligere besluttet at både barneskolene, ungdomsskolene og de videregående skolene i Drammen kommune skal ha rødt smittevernnivå fram til og med fredag 9. april. Det er nå besluttet å videreføre rødt smittevernnivå i ytterligere én uke, altså fram til og med fredag 16. april.

- Vi viderefører rødt smittevernnivå fordi det fortsatt er nokså mange smittetilfeller blant barn og unge. Det har nå kommet en ny smittevernveileder for skolene med noen krav til forsterkede smitteverntiltak. Det er tre skoler som er stengt for undervisning på skolen denne uka. Men for de øvrige skolene skal rødt smittevernnivå være tilstrekkelig for å redusere smittefaren mellom både elever og lærere, dersom man følger reglene og anbefalingene, sier John David Johannessen.

Barnehagene har også rødt tiltaksnivå fram til og med 9. april, og det vil senere denne uka bli gjort en vurdering av videre tiltaksnivå for barnehagene.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen

Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3653 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

6. april

21 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Smitteveien er kjent for 16 av dem, mens den foreløpig er ukjent for de fem øvrige.

Av kommunale virksomheter er Nattjenesten berørt ved at en ansatt har fått påvist smitte. Både brukere og ansatte settes i karantene.

- Smittetallet som rapporteres i dag, er det nest laveste som er registrert i løpet av ett døgn, siden smitten steg kraftig for nøyaktig fire uker siden. I løpet av noen dager ser vi om smittetrykket reelt sett er på vei nedover, eller om det stiger igjen som følge av påskeferien, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Selv om dagens smittetall er det nest laveste på fire uker, ligger det fortsatt altfor høyt. 1. desember ble det rapportert om 24 nye smittetilfeller, men etter denne datoen og fram til 8. mars, som var den første dagen med kraftig økning i smittetallet igjen, var det ingen dager med mer enn 21 smittetilfeller.

- Fram til smitteøkningen for fire uker siden gikk vi altså over tre måneder uten en eneste dag med mer enn 21 smittetilfeller. Vi må ikke la oss lure av de høye smittetallene vi har hatt de siste ukene, til å tro at vi har lave smittetall nå. 21 tilfeller i løpet av ett døgn er fortsatt for høyt, og et slikt gjennomsnitt innebærer nærmere 300 smittetilfeller i løpet av en 14-dagersperiode. Det er ingen tvil om at vi fortsatt har en stor jobb foran oss for å redusere smittetrykket i Drammen kommune betydelig, sier kommuneoverlegen.

I påskeuka var antallet gjennomførte tester ved teststasjonen på Sundland og den mobile teststasjonen omtrent halvert sammenlignet med den siste uka før påsken. Ut fra antallet tester som er gjennomført, er det et relativt høyt antall som har fått påvist koronasmitte. Dette bekrefter at det er en god del smitte ute i samfunnet fortsatt, og når det er færre som tester seg, øker også risikoen for at en del smittetilfeller ikke fanges opp. Det knytter seg derfor en nokså stor usikkerhet til om de siste dagenes smittetall gir et reelt bilde av det nåværende smittetrykket. De kommende dagene vil vise om smitten faktisk er på vei ned eller om smittetallene har vært lave som følge av at færre tester seg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 457 nye smittetilfeller. I går var det tilsvarende tallet 532. Årsaken til den store endringen er smittetallet som ble rapportert for 15 dager siden. 23. mars ble det rapportert om 96 nye smittetilfeller. Dette tallet er ikke lenger med i tallene for den foregående 14-dagersperioden, og derfor blir endringen såpass stor.

Med såpass mye smitte som det er rundt omkring i kommunen, oppfordrer kommuneoverlegen alle til å være ekstra påpasselige og forsiktige også i den kommende tiden. Regjeringen har videreført de nasjonale anbefalingene og reglene fram til og med onsdag 14. april. Kommuneoverlege John David Johannessen vil ikke spekulere i hva regjeringen viderefører av tiltak nasjonalt og regionalt og hva som eventuelt kan bli endret om en ukes tid.

- Men signalene fra nasjonale helsemyndigheter er at smittesituasjonen fortsatt er såpass krevende at det neppe er rom for de store lettelsene. Vi må nok være forberedt på mange og inngripende smitteverntiltak også den kommende tiden, samtidig som vi selvfølgelig håper at også vaksinering og varmere vær bidrar til å redusere smittespredningen og risikoen for alvorlig sykdom, slik at samfunnet kan åpnes igjen etter hvert, sier Johannessen.

Kommunedelen Danvik/Austad/Fjell var hardt rammet av koronasmitte før påske. Dette førte blant annet til at både Fjell skole og Galterud skole ble stengt for undervisning, og elevene fikk hjemmeundervisning. Også barnehagene i Fjell skolekrets ble stengt i påskeuka. I tillegg var Drammen videregående skole rammet av mange smittetilfeller og ble også stengt for undervisning.

Av hensyn til smittesituasjonen videreføres stengingen av både Fjell skole, Galterud skole og Drammen videregående skole den første uka etter påskeferien.

I mars ble det påvist koronasmitte hos rundt ni prosent av elevene på Galterud skole, og rundt ti prosent av elevene på Fjell skole. Det har vært mange smittede både på 1.-4.-trinn og på 5.-7. trinn, og Fjell skole vurderes derfor som en helhet. Smittespredningen i området er fortsatt utbredt, og vurderingen som er gjort av kommuneoverlegen og smittevernoverlegen, er at tilstedeværende undervisning uten tvil vil bidra til å opprettholde smittespredningen.

- Rødt tiltaksnivå etter revidering av smittevernveilederen for skolene vil bidra godt, men anses ikke å være tilstrekkelig med den smittehyppigheten som har vært blant elevene på disse skolene. Situasjonen lokalt på Fjell krever sterkere tiltak på skolene enn det som rødt nivå innebærer, sier Johannessen.

Blant de videregående skolene har Drammen videregående hatt en stor smitteutfordring. Dette er en stor skole som samler elever fra hele kommunen, og i mars har rundt 2,5 prosent av elevene vært smittet. Aldersgruppen som går på videregående skole, har vært sentral i smittebølgen i denne perioden, og i uke 13 er det fortsatt denne aldersgruppen som dominerer oversikten over nye smittetilfeller.

For å stoppe den pågående smittespredningen i kommunen, vurderes det nødvendig å stoppe denne møteplassen. Erfaringene fra flere tidligere ferieperioder er at det kommer en smitteøkning i denne aldersgruppen de første to ukene etterpå.

- Det er behov for å kontrollere smittespredningen, og da må vi gjøre det som er mulig for å unngå en større spredning av smitten på Drammen videregående skole, sier Johannessen.

I dag gjenopptas vaksineringen i Drammen kommune, og det er rundt 4300 vaksinedoser som skal settes denne uka. Etter vaksineringen i forrige uke oppdaget kommunen at rundt ti personer som ennå ikke er i prioriterte grupper for vaksinering, hadde bestilt time til vaksinering og fått vaksinen. For å unngå at dette skjer igjen er det besluttet å gjøre endringer i hvem som kan bestille tid til vaksinering.

Ettersom kommunen har oppdaget tekniske smutthull og at funksjonen som var ment for innbyggere som trenger hjelp med timebestilling, ble misbrukt eller misforstått, er innstillinger i systemet for bestilling av tid til vaksinering endret. Dette betyr at SMSen man mottar om timebestilling, heretter er personlig og kan kun brukes av den som mottar den. Funksjonen hvor man kunne bestille vaksinasjonstid på vegne av en pårørende er fjernet.

Alle som har registrert at de ønsker koronavaksine, er blitt bedt om å oppgi et telefonnummer hvor det kommer informasjon om bestilling av tid til vaksinasjon. Dersom du har registrert ditt eget telefonnummer, får du din personlige lenke sendt dit, og du kan bestille tid til deg selv for vaksinering. Dersom du har registrert telefonnummeret til en pårørende eller annen bekjent, vil vedkommende motta en SMS med dine initialer. Du eller dere må da ringe vaksinetelefonen (32 04 44 44) for å bestille time.

Kommunen mottar lister fra fastleger på personer i risikogrupper, og disse mottar SMS med lenke direkte fra kommunen, uten at de har oppgitt at de ønsker vaksine. SMSen er personlig også for disse og kan nå kun benyttes av den som mottar den.

- Noen kan kanskje oppleve det som litt mer tungvint at man ikke kan bestille tid til vaksinering på vegne av andre, men vi må sikre at de som er i de prioriterte gruppene for vaksinering, får vaksinen. Derfor er vi nødt til å gjøre disse endringene når det har vært mulig å enten misbruke eller misforstå systemet, sier Kristina Vejlgaard som er koordinator for koronavaksineringen i Drammen kommune.

Testing

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

 • Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
 • Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3617 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

5. april

25 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Smitteveien er kjent for 23 av dem, mens den foreløpig er ukjent for de to øvrige.

Ved hjemmesykepleien Landfalløya har en bruker fått påvist koronasmitte. Seks ansatte settes i karantene som følge av dette smittetilfellet. Ved hjemmesykepleien Hamborgstrøm har en ansatt fått påvist smitte. Fem brukere og fem ansatte settes i karantene.

Det er også påvist et smittetilfelle som berører Dampsentralen barnehage. Tre barn og fire ansatte settes i karantene som følge av dette smittetilfellet.

- Vi fått påvist 180 nye smittetilfeller i løpet av påskeuka. Til sammenligning hadde vi 352 smittetilfeller uka før påske. Antallet smittetilfeller er nesten halvert, men samtidig er det ingen tvil om at smittetrykket fortsatt er høyt i Drammen kommune når vi skal tilbake til hverdagen etter påskeferien. Derfor må vi være forberedt på at den innsatsen vi la ned i ukene fram til påsken, må fortsette også den nærmeste tiden, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

I løpet av den foregående toukersperioden er det påvist 532 nye smittetilfeller. Dette er det samme tallet som ble rapportert i går. Dette er første gang på ti dager at tallet på antall smittede de siste 14 dagene ikke faller. Det er imidlertid ikke noe grunnlag for å si om smittenedgangen er i ferd med å flate ut eller ikke.

- Den kommende uka når mange er tilbake fra påskeferien, vil gi oss svar på hvordan smittetrenden utvikler seg. Vi forventer at innbyggerne våre har fulgt de tydelige anbefalingene fra nasjonale helsemyndigheter, og da bør vi i utgangspunktet se en ytterligere reduksjon i smittetallene. Samtidig vet vi at ferieperioder tidligere har gitt økning i smitte og forberedt på at smitten kan stige etter en ferietid hvor mange har reist til andre regioner, sier kommuneoverlegen.

Han minner om at kommunens testkapasitet er veldig god og at alle med svært lette luftveissymptomer eller sår hals må bestille time til koronatesting før de går tilbake på jobb, skole eller barnehage etter påskeferien.

Det er nå satt like i underkant av 17.000 vaksinedoser i Drammen kommune. I uke 13 ble 2055 personer vaksinert, og denne uka mottar kommunen rundt 4300 vaksinedoser. Rundt 1500 vaksinedoser går til andregangsvaksinering mens rundt 2800 innbyggere får sin første vaksinedose.

Denne uka er det vaksinering i Drammenshallen onsdag, torsdag og fredag, i samfunnshuset i Mjøndalen tirsdag og torsdag og i Ebbestadhallen i Svelvik på tirsdag.

I forbindelse med høytider er det ofte en del som har behov for å snakke med andre. En rekke hjelpetelefoner er åpne gjennom påsken. Oversikten over de ulike hjelpetelefonene finner du her: Trenger du noen å snakke med i påsken?

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Fra og med skjærtorsdag og til og med andre påskedag er koronatelefonen betjent mellom klokka 10.00 og 17.00.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

Mandager:
Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Tirsdager:
Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Onsdager:
Kl. 0830-1100: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Torsdager:
Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Fredager:
Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3596 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

4. april

29 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Smitteveien er kjent for 24 av dem, mens den foreløpig er ukjent for de fem øvrige.
Ingen av dagens smittetilfeller får konsekvenser for barnehager, skoler eller helseinstitusjoner.

- Ut fra utviklingen de siste dagene hadde vi nok alle håpet at smittetallet nå skulle ligge på nedre del av 20-tallet eller kanskje aller helst bevege seg under 20. Vi har hatt flere uker med strenge restriksjoner, og oppfordringene om å holde god avstand og begrense all sosial kontakt har vært gjentatt mange ganger. Derfor kan dager med høyere antall smittede oppleves som et tilbakeslag, selv om det ikke er grunn til å legge stor vekt på smittetall på enkeltdager, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 532 nye smittetilfeller i Drammen. Dette tallet synker for niende dagen på rad, men det ligger fortsatt veldig høyt. Et høyere smittetall for den foregående toukersperioden er bare registrert 29 ganger tidligere. Det er nå 13 måneder siden koronasmitten ble registrert i Drammen kommune, og dette betyr altså at for 12 av de 13 månedene har smittetallet for de foregående 14 dagene ligget lavere enn nå.

- Vi er nødt til å redusere smittetrykket ytterligere. Det daglige smittetallet ligger for høyt til at vi kan være trygge på å holde kontrollen på smittespredningen. Dessuten vil såpass høye smittetall etter all sannsynlighet kreve strenge restriksjoner også i tiden som kommer. Så jo lenger tid det tar å redusere smittetrykket, jo vanskeligere blir det å lette på restriksjonene som vi alle kjenner i hverdagen vår, sier kommuneoverlegen.

Han viser til helsedirektør Bjørn Guldvogs uttalelser om at vi sannsynligvis må belage oss på strenge tiltak gjennom april og at vi kanskje kan håpe på lettelser mot midten eller slutten av mai, dersom smittetallene går ned og vaksineringen følger den skisserte fremdriftsplanen.

Når smittetallene ligger såpass høyt langt inn i påskehøytiden, er det grunn til å være litt bekymret for hvordan det blir når påskeferien er over og man skal tilbake på jobb, skole og barnehage.

- Vi fryktet en smitteøkning etter julefeiringen, da mange hadde møttes til juleselskaper. I Drammen opplevde vi at nedgangen i smittetilfeller som vi hadde før jul, stoppet opp etter ferien, og smitten fortsatte å spre seg i januar. Vi kan håpe at smittetallene ikke stiger etter påskeferien, men det er høyere smittetrykk i samfunnet generelt nå enn det var gjennom jula, så vi må nok være forberedt på at vi kan komme til å se nokså høye smittetall den nærmeste tiden, sier Johannessen.

Det ventes at mange vender hjem etter påskeferien i løpet av første og andre påskedag. Kommuneoverlegen har en innstendig oppfordring til alle som skal tilbake på jobben, skolen eller i barnehagen på tirsdag.

- Mange har fortsatt hjemmekontor, men det er også en del som skal møte fysisk på arbeidsplassen. Har du de minste tegn til luftveissymptomer eller sår hals, må du teste deg for koronasmitte før du møter på jobb eller går på skolen eller i barnehagen igjen. Hvis vi skal klare å begrense smittespredningen ytterligere, er vi helt avhengige av at vi unngår større smitteutbrudd på arbeidsplasser, på skoler eller i barnehager. Så nå er det utrolig viktig at alle har en særdeles lav terskel for å teste seg. Kommunens testkapasitet er veldig god, testen er gratis og rask å gjennomføre, og du får svar på om du er smittet eller ikke i løpet av kort tid, sier kommuneoverlegen.

I forbindelse med høytider er det ofte en del som har behov for å snakke med andre. En rekke hjelpetelefoner er åpne gjennom påsken. Oversikten over de ulike hjelpetelefonene finner du her: Trenger du noen å snakke med i påsken?

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Fra og med skjærtorsdag og til og med andre påskedag er koronatelefonen betjent mellom klokka 10.00 og 17.00.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3571 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

3. april

23 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 21 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens én person har fått påvist smitte etter reise i utlandet. For den siste personen er smitteveien foreløpig ukjent, men her pågår fortsatt smittesporingen.

Ingen av dagens smittetilfeller får konsekvenser for barnehager, skoler eller helseinstitusjoner.

- Fire av de fem siste dagene har vi hatt et smittetall rundt midten av 20-tallet, og det er positivt etter tre uker med et gjennomsnittstall pr. dag på rundt 45. Men vi må redusere tallet en god del til før vi kan si at smittetrykket er lavt igjen i Drammen kommune, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 543 nye smittetilfeller. Dermed faller dette tallet for åttende dagen på rad.

De siste dagene er det ikke bare smittetallene, men også testtallene som har sunket markant. På torsdag var det 366 personer som ble testet for koronasmitte ved kommunens teststasjon på Sundland og den mobile teststasjonen. Dette er det laveste antallet tester som er gjennomført i løpet av én dag i Drammen kommune siden mandagen i uke 9 som var vinterferieuka, altså én uke før smittetallet steg kraftig.

- Vi har et relativt høyt antall smittede ut fra hvor mange som har testet seg. Dette er en bekreftelse på at det fortsatt er en del smitte ute i samfunnet, og jo færre som tester seg, jo større er også usikkerheten knyttet til om det er en del smittetilfeller som ikke fanges opp i tide, sier kommuneoverlegen.

Johannessen ser noen klare likhetstrekk mellom testtallene i julehøytiden og påskehøytiden.

- Det er færre som tester seg når det er ferie og fridager. I tillegg er det nå vi forventer å se en stadig tydeligere effekt av de inngripende restriksjonene som berører oss alle. Disse tiltakene skal redusere smittetrykket, dersom innbyggerne følger dem slik vi håper og tror. Dermed vil det i utgangspunktet også være færre som har behov for å teste seg. Dessuten var det mange barn og voksne ved en lang rekke skoler og barnehager som ble satt i karantene som følge av smittetilfeller før påske. De ble bedt om å teste seg to ganger hver. Nå er det ikke så mange skoleklasser eller barnehageavdelinger som settes i karantene, og da er færre som blir bedt om å teste seg, uavhengig av symptomer. Dermed kommer det en naturlig nedgang i antall tester som blir gjennomført, sier kommuneoverlegen.

Han gjentar beskjeden til innbyggerne som vi må samarbeide om for å få stanset virusspredningen.

- Det er noen enkle regler som absolutt alle oppfordres til å følge. Hold minst to meter avstand til alle andre enn dem du bor sammen med. Begrens sosial omgang og ikke gå på besøk til hverandre. Hold deg hjemme hvis du er syk, og bestill tid til testing hvis du har lette luftveissymptomer eller sår hals. Hvis du gjør dette, så bidrar du på en veldig god måte til å begrense virusspredningen, sier John David Johannessen.

I forbindelse med høytider er det ofte en del som har behov for å snakke med andre. En rekke hjelpetelefoner er åpne gjennom påsken. Oversikten over de ulike hjelpetelefonene finner du her: Trenger du noen å snakke med i påsken?

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Fra og med skjærtorsdag og til og med andre påskedag er koronatelefonen betjent mellom klokka 10.00 og 17.00.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3542 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

2. april

24 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. For 16 av dem er smitteveien kjent. I tillegg har én person fått påvist smitte etter reise i utlandet. Smitteveien er ukjent for seks personer, mens smittesporingen fortsatt pågår for den siste som nå har fått påvist koronasmitte.

- Dagens smittetall bekrefter den utviklingen vi har sett de siste dagene. For første gang på tre uker har vi nå et gjennomsnittlig smittetall pr. dag over en sjudagersperiode som ligger lavere enn 30. Så forhåpentligvis kan vi fortsette denne utviklingen også de kommende dagene og ikke minst etter påske når mange vender hjem fra påskeferien og skal tilbake på jobb og skole, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Selv om 24 nye tilfeller tyder på en positiv utvikling i smittesituasjonen i Drammen kommune, er det ingen tvil om at smittetrykket fortsatt er høyt, og det er fortsatt en stor jobb som må gjøres for å redusere smittetrykket ytterligere.

I desember, januar og februar som lenge var antatt å bli krevende måneder under pandemien, ble det ikke rapportert om så mange som 24 nye smittetilfeller i løpet av ett døgn én eneste gang. At smittetallene nå ligger høyere enn det gjorde gjennom alle de tre vintermånedene, bekrefter at situasjonen fortsatt er alvorlig og vil kreve mye av alle sammen.

- Vi skal selvfølgelig ta med oss alle positive tegn i smitteutviklingen. Men det er viktig at vi bruker dette som motivasjon til å holde ut i kampen mot spredningen av koronaviruset og ikke la det bli et argument til å slippe opp og ta smitteverntiltakene mindre på alvor. Da er veien tilbake til veldig høye smittetall og et stort antall innbyggere i karantene dessverre veldig kort, sier kommuneoverlegen.

I løpet av den siste 14-dagersperioden er det påvist 572 nye smittetilfeller. Dette er 13 færre tilfeller enn det som ble rapportert for den foregående toukersperioden i går. Kommuneoverlegen har forventninger om at dette tallet fortsetter å synke de kommende dagene ettersom det var svært høye tall i begynnelsen av den 14-dagersperioden vi nå har bak oss.

- Fra begynnelsen av februar og fram til vi fikk den kraftige smitteøkningen tidlig i mars, rapporterte Drammen kommune hver eneste dag i over en måned om færre enn 100 smittetilfeller de forutgående 14 dagene. Da smittetrykket var lavest i februar, ble det 23. februar rapportert om 15 tilfeller den foregående toukersperioden. Dette viser hvor fort smittetallene steg og hvilken enorm jobb vi fortsatt har foran oss får å få tallene langt nok ned igjen. Det er dessverre sånn at smittetrykket kan stige veldig fort, men det er tidkrevende å få det ned igjen, sier John David Johannessen.

Han minner om at teststasjonene er åpne gjennom hele påsken og at det fortsatt er like viktig å teste seg for å avdekke smitte. Smittetilfeller som ikke fanges opp tidlig, kan spre smitte til mange andre, og dermed kan det også føre til nye smitteutbrudd.

- Vi vet at mange har få og svake symptomer. Da kan det være vanskelig å avgjøre om det er en lett forskjølelse eller koronasmitte. Men jeg vil oppfordre alle til å ta en koronatest fremfor å se an formen og kjenne hvordan det utvikler seg. Testen er gratis, den er raskt gjort og du får svar på testen i løpet av kort tid. Både for deg selv og alle andre er det bra om du får avklart om du er smittet av koronaviruset eller ikke dersom du hoster og harker eller er litt forkjølet, sier kommuneoverlegen.

I forbindelse med høytider er det ofte en del som har behov for å snakke med andre. En rekke hjelpetelefoner er åpne gjennom påsken. Oversikten over de ulike hjelpetelefonene finner du her: Trenger du noen å snakke med i påsken?

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Fra og med skjærtorsdag og til og med andre påskedag er koronatelefonen betjent mellom klokka 10.00 og 17.00.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen som normalt gjennom påskeuka. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

Mandager:
Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Tirsdager:
Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Onsdager:
Kl. 0830-1100: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Torsdager:
Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Fredager:
Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3519 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

1. april

24 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 18 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien foreløpig er ukjent for de siste seks. For flere av dem er ikke smittesporingen fullført.

To barnehager og én skole er berørt av smittetilfeller som rapporteres i dag. Ved både Danvik barnehage og Teknabarnehagen Tellus må både barn og ansatte i karantene. I tillegg må en skoleklasse ved Brandengen skole i karantene.

Ingen av kommunes helseinstitusjoner berøres av smittetilfellene som rapporteres i dag.

- Siden smitten økte kraftig for drøye tre uker siden er det bare to ganger rapportert om færre smittetilfeller enn i dag. Det er selvfølgelig positivt at antallet som får påvist smitte, går nedover. Dette er vi veldig glade for etter flere uker med sterke restriksjoner. Men samtidig oppfordrer vi alle innbyggerne våre til å være ytterst påpasselige og gjøre det de kan for å beskytte seg mot smitte. Vi regner fortsatt med at det er en del smitte som ikke fanges opp, så alle må være klar over at det er en del smitte ute i samfunnet, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

For bare noen dager siden var det i gjennomsnitt påvist i overkant av 50 smittetilfeller om dagen over en sjudagersperiode. Nå er tallet nede i drøye 30 for de foregående sju dagene. Og i løpet av de siste 14 dagene er det nå påvist 585 nye smittetilfeller. Dette er 102 tilfeller færre enn det som ble rapportert for den foregående toukersperioden for seks dager siden.

- Isolert sett er det ingen tvil om at tallene har gått i riktig retning de siste dagene. Men vi er altså usikre på om dette faktisk betyr at smittetrykket er fallende og det er færre som smittes, eller om det er færre som tester seg som følge av påskeferien og at vi dermed ikke fanger opp alle smittetilfellene. Vi håper selvfølgelig at smittetrykket er i ferd med å reduseres, men er ikke sikre på at dette er tilfellet. I verste fall kan vi få en reprise på ukene etter vinterferien når alle er tilbake fra påskeferien og skal tilbake på jobb og skole, sier kommuneoverlegen.

I mars ble det til sammen påvist 1062 nye smittetilfeller. I løpet av denne måneden ble det høyeste tallet på antall smittede i løpet av ett døgn registrert. 23. mars ble det rapportert om 96 nye smittetilfeller i løpet av det foregående døgnet. Sett under ett ble det likevel ikke den verste måneden under pandemien. November er fortsatt den måneden med flest registrerte smittetilfeller. Da ble det til sammen meldt om 1130 nye smittetilfeller.

- Det er to måneder som skiller seg veldig negativt ut. Både november og mars har vært svært krevende måneder med mange smittede og et veldig høyt antall personer i karantene. Vi vet at virusvariantene som dominerer nå, smitter mye lettere enn tidligere varianter. Derfor er vi på ingen måte gjennom denne pandemien ennå, sier John David Johannessen.

Hvis det ikke kommer en oppblomstring igjen etter påskeferien, men antall nye smittetilfeller fortsetter å falle, mener kommuneoverlegen det er grunn til å håpe at vi kan se lyset i tunnelen, selv om ingen må tro at pandemien på noen måte er over ennå.

- Erfaringen fra i fjor var at varmere vær reduserte smittespredningen. Det tror vi skjer i år også, selv om det er snakk om en annen virusvariant. I tillegg er det nå ganske mange som er blitt vaksinert, og i løpet av de kommende ukene er det mange nye som får sin første vaksinedose. Vi kan aldri være sikre, men hvis det ikke kommer en ny smittebølge som følge av påskeferien og vi får vaksinert mange nok i månedene fram til sommerferien, kan vi håpe på at vi unngår nye smittebølger, sier Johannessen.

Han understreker imidlertid at smitten raskt kan blomstre opp igjen, dersom hver enkelt ikke følger smittevernanbefalingene og -reglene så godt som vi bør. Alle som ikke er vaksinerte, må fortsatt belage seg på å holde god avstand til alle andre enn dem man bor sammen med. Dette vil gjelde selv om det blir varmere i været og smittetrykket reduseres. I tillegg gjelder fortsatt anbefalingene om å begrense sosial kontakt så mye som mulig og unngå besøk i hjemmet.

- Alle lenger etter sosial kontakt. Alle savner å ha besøk eller gå på besøk til familie og venner. Det er forståelig når vi har levd med pandemien i over ett år. Men hold ut i noen måneder til, og så er vi forhåpentligvis gjennom den veldig krevende perioden, sier kommuneoverlegen og håper alle har lært en del av de siste ukene.

- Vi advarte tidligere i vinter om at vi kunne ha noen veldig krevende uker foran oss, selv om smittetrykket var lavt og restriksjonene ganske få i Drammen kommune. De advarslene viste seg å være velbegrunnet. Jeg håper alle husker de ukene vi nå har vært gjennom, når vi får ned smittetrykket igjen. Vi er ikke gjennom pandemien, og det skal ikke mye til for at smitten blusser opp igjen. Det er bedre å være litt forsiktige en liten stund til, og så kan vi forhåpentligvis leve mer normalt igjen når vi har fått vaksineringen er fullført. Ingen ønsker en ny smittebølge som den vi har vært gjennom nå, sier han.

I forbindelse med høytider er det ofte en del som har behov for å snakke med andre. En rekke hjelpetelefoner er åpne gjennom påsken. Oversikten over de ulike hjelpetelefonene finner du her: Trenger du noen å snakke med i påsken?

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Fra og med skjærtorsdag og til og med andre påskedag er koronatelefonen betjent mellom klokka 10.00 og 17.00.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen som normalt gjennom påskeuka. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

Mandager:
Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Tirsdager:
Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Onsdager:
Kl. 0830-1100: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Torsdager:
Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Fredager:
Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3495 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

31. mars

30 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. For 22 av dem er smitteveien kjent, mens den foreløpig er ukjent for de siste åtte. For noen av disse åtte pågår smittesporingen fortsatt. To av dem som har fått påvist smitte, er blitt smittet i forbindelse med reiser i utlandet.

Dagens smittetilfeller får konsekvenser for én barnehage og to skoler. Ved Lilleløkka barnehage må både barn og ansatte i karantene, mens ved Brandengen skole og Åssiden videregående skole er det smittetilfeller som fører til forlenget karantene for elever og lærere.

Ingen av kommunens helseinstitusjoner berøres av smittetilfellene som rapporteres i dag.

- 30 nye smittetilfeller viser at smittetrykket fortsatt er høyt i Drammen kommune, selv om det heldigvis er lavere enn vi har sett de siste ukene, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 609 nye smittetilfeller. Dette tallet synker for femte dag på rad. I utgangspunktet er det et positivt tegn, men smittevernoverlegen mener det er
for tidlig å konkludere med at smittetrykket er på vei ned.

- Vi har hatt strenge restriksjoner over lengre tid, så vi bør se effekten av disse tiltakene nå. Sånn sett er det naturlig at smittetallene synker. Men på samme måte som vi var tilbakeholdne med å trekke for raske konklusjoner rundt jule- og nyttårshøytiden, er vi forsiktige med å konkludere nå. De siste dagene har vi sett en markant nedgang i antallet som tester seg. Derfor vil vi nok se an smitteutviklingen gjennom påsken før vi konkluderer med om smittetrykket har falt eller ikke, sier Sagberg.

Han innrømmer at selve påsken utgjør et stort usikkerhetsmoment. Påskedagene er en tid hvor mange tradisjonelt møtes. Men i år er det gitt tydelige anbefalinger om å begrense sosial kontakt mest mulig. For at smittetallene skal kunne synke videre, er det en forutsetning at alle følger reglene og anbefalingene som er gitt fra helsemyndighetene.

Hvis man omgås andre enn dem man bor sammen med og ikke overholder avstandsreglene, kan vi se en smitteoppblomstring igjen etter påsken. Vi frykter at dette kan skje, men håper selvfølgelig at alle gjør sitt ytterste for å redusere risikoen for å bli smittet. Da kan vi forhåpentligvis se et ytterligere fall i antall smittede også når påsken er over, sier smittevernoverlegen.

Etter vinterferien for noen uker siden kom det en kraftig oppblomstring av smitte. Smittesporingsarbeidet som ble gjennomført, viste at økningen i smittespredningen startet med sosiale sammenkomster og fritidsaktiviteter for ungdom og unge voksne i vinterferien. I ettertid har smitte som følge av disse sammenkomstene og aktiviteten berørt flere hundre personer.

- Det er viktig nå at både ungdommene selv og foreldregenerasjonen tar ansvar for å unngå sammenkomster og fester i påsken, slik at vi unngår nye smitteutbrudd, sier Einar Sagberg.

Han minner om at viruset på ingen måte tar noen pause i påskehøytiden. Derfor er fortsatt helt avgjørende at alle som har antydninger til luftveissymptomer, sår hals eller andre tegn på koronasykdom tester seg.

I forbindelse med høytider er det ofte en del som har behov for å snakke med andre. En rekke hjelpetelefoner er åpne gjennom påsken. Oversikten over de ulike hjelpetelefonene finner du her: Trenger du noen å snakke med i påsken?

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Gjennom påsken er koronatelefonen åpen mellom klokka 08.00 og 18.00 til og med onsdag 31. mars. Fra og med skjærtorsdag og til og med andre påskedag er telefonen betjent mellom klokka 10.00 og 17.00.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen som normalt gjennom påskeuka. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

Mandager:
Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Tirsdager:
Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Onsdager:
Kl. 0830-1100: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Torsdager:
Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Fredager:
Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3471 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

30. mars

Det siste døgnet er det registrert 25 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Av disse er det kjent smittevei for 22 stykker og ukjent smittevei for to personer. Det jobbes fortsatt med smittesporing for én person.

En person som har vært smittet av koronavirus, gikk bort ved Drammen sykehus i går. Vedkommende var bosatt i vår kommune.

- Mine tanker og kondolanser går til de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Med gårsdagens dødsfall er det nå registrert 47 dødsfall etter påvist koronasmitte i Drammen kommune.

Dagens smittetilfeller berører Marienlyst skole og Akademiet Sundland. For begge skolene medfører dette at elever og ansatte settes i karantene.

I løpet av helgen og i går har det vært relativt få som har testet seg sammenlignet med de foregående 14 dagene.

- Dagens smittetall gjenspeiler at det var relativt få som testet seg i går, sier smittevernoverlege Einar Sagberg, og oppfordrer alle til å ha lav terskel for å teste seg selv om det nå er påske.

Det er mange som kun har milde symptomer, men når man vet at denne virusvarianten smitter så mye lettere, er det ekstra viktig å følge nasjonale råd og regler for å forhindre at flere blir smittet.

- Helgens påviste smittetilfeller fordeler seg mer jevnt ut i kommunen enn tidligere, og det er en viktig påminnelse om at man må teste seg uansett hvilken del av kommunen man bor i dersom man får symptomer.

Han understreker igjen viktigheten av å ha få nærkontakter og holde god avstand til alle unntatt familiemedlemmer.

I løpet av de siste 14 dagene er det registrert 642 smittetilfeller. Det er tre færre enn tallet for de foregående 14 dagene i går.

- Vi har ikke på noe tidspunkt under pandemien snakket om økende eller synkende smittetrend basert på enkeltdager. Vi ser på hvor mange som har fått påvist smitte de siste 14 dagene for bedre å se hvordan smitteutviklingen er. Det er gledelig at vi nå har sett noen dager på rad hvor dette tallet har hatt en svakt fallende trend, men det er mange faktorer som påvirker de daglige smittetallene som blant annet adferd i feriene og antall som tester seg, så det er for tidlig å trekke noen sikre slutninger riktig enda, sier Sagberg.

Den mobile testbilen vil gå som normalt gjennom påskeuka. Det er ikke nødvendig å bestille time for å ta test i den mobile testbilen.

Mandager:
Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Tirsdager:
Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Onsdager:
Kl. 0830-1100: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Torsdager:
Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Fredager:
Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen

Åpningstider på koronatelefonen i påsken:

 • Tirsdag – onsdag: 08.00-18.00
 • Skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag: 10.00-17.00

Selve teststasjonen har normal åpningstid gjennom hele påsken. Den er åpen mellom klokken 08.00-22.00 alle dager.

Alle som har behov for å teste seg for korona, kan bestille tid til testing på kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle om å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3441 personer i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å fått påvist smitte.

29. mars

Det siste døgnet er det påvist smitte hos 37 innbyggere i Drammen kommune. Det er kjent smittevei for 31 av disse, mens seks personer har ukjent smittevei og smittesporing pågår fremdeles.

Dagens smittetilfeller berører Akademiet vgs. på Sundland, der både elever og lærere er satt i karantene. I Dalegårdsveien barnehage er barn og ansatte satt i karantene grunnet smitte, og ved Svelvik sykehjem er to ansatte i karantene grunnet påvist koronasmitte. Her er ingen av beboere er berørt.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 645 smittetilfeller. Det er 17 færre enn det foregående 14-dagers tallet i går.

- Det er positivt at antallet smittede de siste 14 dagene har gått ned tre dager på rad, men vi kan foreløpig ikke konkludere med om smittetallet nå er på vei ned. Fra gårsdagens 19 smittetilfeller, viser dagens antall smittede at det fortsatt varierer mye fra dag til dag. 37 smittede er et høyt tall, så vi må fortsatt forvente at vi har noen krevende uker foran oss, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

- Selv om vi nå går inn påskeuka, som vanligvis er en tid der mange møter både venner og familie og drar på besøk, så må vi huske på hvilke regler og anbefalinger som gjelder. Vi er fortsatt nødt til å ha lite mobilitet, holde god avstand mellom hverandre, og i tillegg må vi redusere antallet personer vi omgås, sier Sagberg, og tilføyer at selv om det er påskeferie, så er det viktig at folk tester seg.

Her kan du lese mer om hvilke regler som gjelder for påskeferien.

Forrige uke ble det satt 1632 vaksinedoser av Pfeizer-vaksinen. Totalt er det satt 14 842 vaksinedoser.

I uken som gikk har vaksineringsteamet hovedsakelig gjort seg ferdige med gruppen over 75 år. De har også startet opp med gruppe 4. Denne gruppen består både av innbygger i aldergruppen 65-74 år, samt personer fra 16-64 år med høy risiko for alvorlig forløp. Det er totalt omtrent 10.000 personer i gruppe 4.

Denne uken, uke 13, skal det foregå vaksinering i Drammenshallen tirsdag og onsdag. Omtrent 2000 personer skal få vaksine disse dagene. Fra uke 14 øker vaksineleveransen og det vil da bli satt omtrent 4200 vaksinedoser.

Den mobile testbilen vil ellers gå som normalt gjennom påskeuka. Det er ikke nødvendig å bestille time for å ta test i den mobile testbilen. 

Mandager:
Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Tirsdager:
Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Onsdager:
Kl. 0830-1100: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Torsdager:
Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Fredager:
Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen

Det vil være noe endrede åpningstider på koronatelefonen i påsken.

 • Mandag – onsdag: 08.00-18.0
 • Skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag: 10.00-17.00
  Selve teststasjonen har normal åpningstid gjennom hele påsken. Den er åpen mellom klokken 08.00-22.00 alle dager.

Alle som har behov for å teste seg for korona, kan bestille tid til testing på kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle om å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3416 personer i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å fått påvist smitte.

28. mars

Det er siste døgn påvist 19 nye tilfeller med koronasmitte i Drammen kommune. Smitteveien er kjent for 15 av disse, mens for fire er smittevei ukjent og smittesporing pågår fremdeles.

Dagens tilfeller berører kommunale tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Fire brukere er satt i karantene, mens fire ansatte er i ventekarantene. Ved Åssiden vgs, Gulskogen ungdomsskole og St. Hansberget barnehage er det også påvist smitte. Både elever og lærere er satt i karantene.

19 smittede er det laveste antallet påviste smittetilfeller vi har hatt i Drammen kommune siden 8. mars.

- Vi er som vanlig forsiktige med å trekke noen konklusjoner basert på enkeltdager, og ekstra forsiktige er vi med å konkludere på grunnlag av rapporterte smittetall i helgene, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

- Men det er selvsagt positivt og gledelig at dagens antall smittede er betraktelig lavere enn det vi har sett de siste tre ukene. Vi kan håpe at dette er et signal på at smittekurven i Drammen kommune nå er i ferd med å flate ut, for så å synke. Men vi har sett at tallene kan hoppe opp og ned, så det gjelder å ikke trekke for raske slutninger. Vi har fortsatt en jobb foran oss for å klare å snu den trenden vi nå har vært inne i.

Smittevernoverlegen minner om at det fortsatt er veldig viktig å følge de nasjonale smittevernrådene nå gjennom hele påsken, enten du er hjemme eller skal reise bort i påskedagene.

- Ved å øke avstanden mellom mennesker og redusere antall kontakter, reduserer vi risikoen for å bli smittet av personer som ikke vet at de er smittet. Så hold to meters avstand til andre enn dem du bor med, og begrens den sosiale kontakten mest mulig, sier Sagberg.

Tallet for det foregående 14 dagene er 662 smittetallet. Det er fire færre enn tallet for de foregående 14 dagene i går.

På grunn av det store smittetrykket som er i kommunedel Danvik/Austad/Fjell er den mobile teststasjonen også i dag på plass på parkeringsplassen ved Fjell skole. Den vil være der fra klokken 10.00 til 15.00. Testingen er gratis og man trenger ikke bestille tid på forhånd.

Den mobile testbilen vil ellers gå som normalt neste uke.

Mandager:
Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Tirsdager:
Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Onsdager:
Kl. 0830-1100: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Torsdager:
Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Fredager:
Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen

Alle som har behov for å teste seg for korona, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Det vil være noe endrede åpningstider på koronatelefonen i påsken.

 • Mandag – onsdag: 08.00-18.00
 • Skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag: 10.00-17.00

Selve teststasjonen har normal åpningstid gjennom hele påsken. Den er åpen mellom klokken 08.00-22.00 alle dager.

Vi anbefaler alle om å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3379 personer bosatt i Drammen fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

27. mars

45 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 39 personer er enten nærkontakter eller har kjent smittevei av tidligere påviste tilfeller. Hos to personer er det ukjent smittevei, og hos fire personer pågår smittesporingen fremdeles.

I hjemmesykepleien Øren har én bruker har testet positivt, noe som medfører karantene for to brukere og to ansatte. I Senterbarnehagen FUS har én ansatt testet positiv, og både barn og ansatte må i karantene som en konsekvens av det.

I tillegg er flere av dagens rapporterte smittede tilknyttet skolene i Drammen. Både ved Brandengen skole, Marienlyst ungdomsskole, Åskollen skole og Åssiden vgs. er det påvist smittetilfeller som får konsekvenser for elever og lærere. Smittesporing pågår fortsatt, men så langt betyr det at 102 personer må i karantene inn i påskeuka på grunn av påvist smitte ved skolene.

De siste 14 dager er det påvist 666 nye smittetilfeller. Det er en nedgang fra 687 smittetilfeller for den foregående toukersperioden i går.

- Det er positivt at vi kan se en nedgang i smittetallet over en toukers periode, men det er for tidlig å si noe om at smittekurven har snudd som følge av nedgangen fra i går. Vi kan ikke se på enkeltdager, men må vurdere over flere dager, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

- Nå har vi hatt strenge restriksjoner såpass lenge at vi skal begynne å se resultater av dette etter hvert. Det er ikke tvil om at det er et svært høyt smittetrykk i Drammen kommune om dagen. Vi står fortsatt i en alvorlig situasjon, og har fortsatt en stor jobb foran oss. For å klare å snu dette må alle ta sitt ansvar og følge smittevernreglene, sier Sagberg.

I går ble det bestemt at barnehagene i Fjell skolekrets må stenges i perioden 29. mars til og med 31. mars, som følge av en dramatisk økning i koronasmitte i dette området. Barnehagene vil være åpne for barn med særlige behov eller som har minst en forelder i samfunnskritisk funksjon.

– Det er behov for å stoppe smittespredning gjennom de møteplassene som fortsatt finnes i de hardest rammede delene av kommunen, og stenging av barnehager på Fjell ble vurdert som et nødvendig tiltak for stanse den pågående smittespredningen, sa kommuneoverlege John David Johannessen i går.

Smittetrykket i kommunedelen Danvik/Austad/Fjell er fortsatt høy, så det vil derfor bli et utvidet testtilbud på Fjell denne helgen (27/3 og 28/3). Smittevernoverlege Sagberg oppfordrer innbyggerne i kommunedelen til å ha lav terskel for å teste seg.

Den mobile teststasjonen vil være på parkeringsplassen ved Fjell skole fra klokken 10.00 til 15.00 begge dager. Testingen er gratis og man trenger ikke bestille tid på forhånd.

Den mobile testbilen vil ellers gå som normalt neste uke. 

Alle som har behov for å teste seg for korona, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.
Det vil være noe endrede åpningstider på koronatelefonen i påsken.

 • Mandag – onsdag: 08.00-18.00
 • Skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag: 10.00-17.00

Vi anbefaler alle om å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere

Selve teststasjonen har normal åpningstid gjennom hele påsken. Den er åpen mellom klokken 08.00-22.00 alle dager.

I går startet vaksinering av innbyggere i gruppe fire, aldersgruppe 65-74 år, i tillegg til de med alvorlige underliggende sykdommer i aldersgruppen 16-64 år. Kommende uke vil det bli to dager med vaksinering i Drammenshallen. Det vil bli satt omtrent 2000 vaksinedoser.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3360 personer bosatt i Drammen fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

26. mars

48 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. For 42 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens to har fått påvist smitte etter reise i utlandet. For de fire siste er smitteveien foreløpig ukjent.

Ved både Marienlyst ungdomsskole og Åssiden videregående skole er det påvist smittetilfeller som får konsekvenser for andre elever og lærere. Disse elevene og lærerne settes i karantene. I tillegg er det påvist ett smittetilfelle i Nordby gård barnehage, og barn og ansatte settes i karantene som følge av dette tilfellet.

- Vi registrerer nå et vedvarende høyt smittetrykk i Drammen kommune, og da spesielt i kommunedelen Danvik/Austad/Fjell. Dagens smittetall ligger rett under det som er gjennomsnittlig antall rapporterte tilfeller både den siste uka og de siste to ukene. Selv om tallene varierer en del fra dag til dag, så har gjennomsnittet de siste to ukene ligget rundt 50 tilfeller om dagen. Dette er som vi har meldt tidligere, altfor høyt. Vi har en veldig stor jobb foran oss med å begrense smittespredningen, og da spesielt i de mest berørte områdene av kommunen, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 687 nye smittetilfeller. Dette er ti flere enn det som ble rapportert for den foregående toukersperioden i går, og antallet er det høyeste som er registrert i Drammen kommune under pandemien.

Nesten 60 prosent av dem som har fått påvist smitte de siste 14 dagene, er blitt smittet hjemme i egen husstand. Ifølge kommuneoverlegen er det svært vanskelig å unngå at den engelske virusvarianten sprer seg til resten av husstanden dersom én blir smittet.

- Denne virusvarianten smitter så mye lettere. Mens vi tidligere så at det ikke nødvendigvis var sånn at resten av husstanden ble smittet, dersom ett husstandsmedlem fikk påvist smitte, er situasjonen helt annerledes nå. Ett smittetilfelle i husstanden fører dessverre som regel til flere smittede nå for tiden, sier Johannessen.

Det er selvfølgelig ting man kan gjøre for å redusere faren for å bli smittet av syke husstandsmedlemmer, men det krever blant annet at man er flinke til å holde veldig god avstand til hverandre og ikke bruker samme rom. I mange tilfeller er dette vanskelig, og da øker smittefaren.

- Smittefaren er stor i egen husstand. Det er det vanskelig å komme unna. Men det er utrolig viktig at alle smittede holder seg isolert og at personer som er satt i karantene, overholder karantenebestemmelsene. Det er ikke i orden å forlate leiligheten eller huset hvis man er smittet og skal sitte isolert. Hvis man skal sitte isolert, men forlater leiligheten eller huset, vil man nødvendigvis utsette andre for smittefare. Dette gjelder spesielt alle som bor i blokker hvor heiser og oppganger brukes av flere. De eneste tilfellene det er i orden å forlate leiligheten eller huset, er hvis man har behov for medisinsk hjelp. Men da må man beskytte seg selv så godt som overhodet mulig, slik at andre ikke utsettes for smittefare, sier kommuneoverlegen.

Omtrent hvert niende smittetilfelle de siste 14 dagene har ukjent smittevei. Dette tallet har variert en del gjennom pandemien, men i underkant av 12 prosent med ukjent smittevei er et nokså høyt tall. Tallet bekrefter også at det er en del smitte i samfunnet som smittesporerne fortsatt ikke har oversikt over.

- Vi skulle gjerne hatt oversikt over all smitten. Det hadde gjort det enklere for oss å bryte smittekjeder. Men full oversikt over all smitte har vi altså ikke. Derfor er det viktig at alle er klar over at man kan bli smittet hvor som helst. Når smitten er såpass konsentrert i enkelte områder som den er nå, så er selvfølgelig risikoen for å bli smittet høyere enkelte steder. Men det er ingen steder som er trygge for tiden. Det må alle innbyggerne i kommunen huske på, uavhengig av hvor man bor, og gjøre det som er mulig for å unngå situasjoner som innebærer en risiko for smitte. Slike situasjoner kan for eksempel være at man er for tett på andre mennesker, at man omgås mange ulike mennesker gjennom dagen og uka og at man går på besøk til eller har besøk av andre, sier John David Johannessen.

Denne uka etablerte Drammen kommune en mobil teststasjon som er på ulike steder i kommunen til faste tider. I utgangspunktet skulle denne være bemannet på hverdagene, men på grunn av den krevende situasjonen på Fjell, vil den mobile teststasjonen være til stede der både lørdag og søndag. Den mobile teststasjonen er åpen fra klokken 10.00 til 15.00 både lørdag og søndag, og man får teste seg for koronasmitte uten å ha bestilt time på forhånd.

I dag starter påskeferien for mange. Kommuneoverlegen minner om de strenge restriksjonene som gjelder for årets påske. Dette er noen av de mest sentrale restriksjonene:

 • Hold to meters avstand til andre, både innendørs og utendørs
 • Begrens sosiale kontakter mest mulig.
 • Du bør unngå besøk og sammenkomster i eget hjem.
 • Du kan reise på hytta, men kun sammen med din egen husstand, gjør helst innkjøpene på forhånd og hold avstand til andre. Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak, slik det er i Drammen kommune nå, frarådes overnattingsbesøk i påsken.
 • Velg helst utendørsaktiviteter.

Det har kommet nye smittevernveiledere for både barnehagene, barneskolene, ungdomsskolene og de videregående skolene. I de nye veilederne innføres det krav om mindre grupper og færre kontakter på rødt nivå. Det åpnes også for munnbindbruk for både ansatte og elever på ungdomsskolene utenfor klasserommene. Det har imidlertid ikke kommet krav om minst to meters avstand mellom elevene og mellom elevene og lærerne i skolehverdagen. De nye veilederne skal gjelde fra og med mandag 12. april. I Drammen kommune vil det være rødt tiltaksnivå også når elevene er tilbake på skolene etter påske.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Koronatelefonen er åpen mellom klokka 08.00 og 18.00 på alle hverdager. Vi anbefaler alle om å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede på følgende steder på ukedagene.

Mandager:
Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Tirsdager:
Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Onsdager:
Kl. 0830-1100: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Torsdager:
Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Fredager:
Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen

Lørdag 27. og søndag 28. mars er den mobile teststasjonen på Fjell mellom klokken 10.00 og 15.00.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3315 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

25. mars

75 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. For 70 av tilfellene er smitteveien kjent, mens den foreløpig er ukjent for de siste fem.

Flere av dagens smittetilfeller berører skoler i Drammen kommune. Ved både Øren skole, Åskollen skole, Rødskog skole, Gulskogen skole, Fjell skole og Åssiden videregående skole er det påvist smitte, og både elever og lærere settes i karantene. Ved Fjell skole er det også påvist ett smittetilfelle som medfører forlenget karantene for elever og lærere som allerede sitter i karantene.

Dagens smittetall er det nest høyeste som er rapportert fra Drammen kommune noen gang under pandemien. Bare sist tirsdag er det blitt rapportert et høyere tall enn dagens 75 nye tilfeller.

- Den tredje smittebølgen har truffet Drammen kommune veldig hardt. Vi registrerer nå flere smittetilfeller for den foregående toukersperioden enn vi gjorde på noe tidspunkt under den forrige smittebølgen i oktober og november, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Under den andre smittebølgen ble det på det meste registrert 666 smittetilfeller i løpet av 14 dager. I dag er det registrerte tallet på 667. I oktober og november gikk det mellom tre og fire uker fra smitteøkningen kom til toppunktet ble registrert i midten av november. Da steg antall smittede i foregående toukersperiode fra rundt 40 til 666. Nå har det gått nøyaktig like lang tid. Ved starten av smittebølgen lå riktignok antall smittetilfeller på rundt 20 denne gangen, men smitteutviklingen har langt på vei vært lik.

- Det har nå gått ti dager siden vi fikk nye innstramninger i smitteverntiltakene, og vi håper at smittetallet etter hvert vil nærme seg ett toppunkt. Men med det smittetrykket vi nå ser, må vi være realistiske. Det er en stor innsats som ligger foran oss for å få smitten ned igjen. Med den engelske virusvarianten som dominerende, må vi nok regne med at vi ser høye tall også de nærmeste dagene. Tallene kan riktignok variere en del fra dag til dag, men med så mye smitte som vi har i samfunnet for tiden, tar det nok fortsatt noe tid før vi klarer å redusere smittetrykket. Derfor er det utrolig viktig at alle følger de sentrale reglene og anbefalingene om god avstand, ha få nærkontakter og unngå besøk i hjemmene, sier Einar Sagberg.

Ordfører Monica Myrvold Berg hadde håpet at vi skulle kunne gå inn i påsken med lavere smittetrykk enn vi ser nå. Men smittespredningen er stor, og det er mange regler og anbefalinger som må følges.

- Det har kommet veldig mange regler og anbefalinger fra både lokale og nasjonale myndigheter. Jeg skjønner godt at mange kan synes at det er vanskelig å forholde seg til all informasjonen, og det er ikke til å unngå at noen også kan miste oversikten. Denne pandemien må vi komme oss gjennom sammen. Derfor har jeg oppfordret alle innbyggerne til å bidra til at vi alle sammen holder oversikten over hva vi bør gjøre og ikke gjøre. Dette handler om at vi bryr oss om hverandre og hjelper hverandre gjennom en veldig krevende tid. At vi vil hverandre vel og sammen gjør det vi kan for å komme gjennom pandemien, handler om omsorg, sier ordføreren.

Kommunen publiserer daglig informasjon om smittesituasjonen og råd fra både kommuneoverlegen og smittevernoverlegen, og mye aktuell informasjon om pandemien er tilgjengelig på kommunens nettside og i sosiale medier. I tillegg er lokale medier viktige informasjonskanaler ut til innbyggerne.

- Likevel er det altså noen som ikke får med seg denne informasjonen. Det må vi ta på alvor. Hvis hver og én av oss kan være den gode og hjelpsomme naboen, så kan vi nå enda lenger ut med informasjonen enn det vi klarer gjennom kommunens kanaler og mediene. Vi har sikkert gjort feil alle sammen eller ikke fulgt smittevernreglene like godt som vi burde i alle sammenhenger, men med litt hjelp fra hverandre tror jeg det blir lettere å forstå og følge reglene og anbefalingene for oss alle, sier Monica Myrvold Berg.

Smittevernoverlege Einar Sagberg er bekymret over antallet nærkontakter en del personer fortsatt har. Beskjeden fra helsemyndighetene er klar. Sosial omgang må begrenses så mye som mulig.

- Det er dessverre ikke alle som har fått med seg denne anbefalingen eller som følger den. Jeg minner om det som ble sagt for et par dager siden, og denne beskjeden går til absolutt alle, uavhengig av alder. Antall nærkontakter må reduseres nå. I tillegg er det viktig å huske at den nasjonale anbefalingen om avstand nå er utvidet fra én til to meter. Det er mange som ikke bor i samme husstand, men som er altfor nær hverandre. Det er nok veldig lurt å holde bedre avstand til hverandre hvis man ønsker å unngå smittefare, sier smittevernoverlegen.

Høyt antall smittede og nærkontakter setter kommunens smittesporingsteam på store utfordringer. Smittesporingsteamet har så langt klart å ha god oversikt over hvordan smitten fordeler seg og hvordan smittekjedene er, og dette er viktig for å sette nærkontakter raskt nok i karantene for å hindre ytterligere smittespredning.

- Men kapasiteten er ikke ubegrenset, og ingen ønsker at vi skal komme i en situasjon hvor smittesporingsarbeidet kollapser. Hvis dette arbeidet kollapser får det mye større konsekvenser for alle innbyggerne enn man kanskje er klar over. Hvis vi ikke klarer å spore smittetilfellene og sette nærkontakter i karantene, vil smitten bare spre seg videre, og til slutt har vi en ukontrollert smittespredning i samfunnet. Det kan vi ikke tillate, og derfor oppfordrer vi alle til å bidra ved å redusere hvor mange man har sosial omgang med, sier Einar Sagberg.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Koronatelefonen er åpen mellom klokka 08.00 og 18.00 på alle hverdager. Vi anbefaler alle om å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede på følgende steder i kommunen hver dag.

Mandager:
Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Tirsdager:
Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Onsdager:
Kl. 0830-1100: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Torsdager:
Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Fredager:
Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3267 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

24. mars

32 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. For 20 av tilfellene er smitteveien kjent, mens den foreløpig er ukjent for de siste 12. En del av tilfellene ble imidlertid meldt til Drammen kommune relativt sent tirsdag kveld, så smittesporingsarbeidet er ikke fullført for en del av dem.

Ett av tilfellene påvirker Marienlyst skole, og én klasse settes i karantene. Utover dette har ikke noen av dagens rapporterte smittetilfeller noen konsekvenser for kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner.

- Vi er selvfølgelig veldig glade for at smittetallet som rapporteres i dag, er langt lavere enn gårsdagens tall. Tallet i går var et resultat av at vi fikk svar på prøver fra flere dager. Samtidig er vi forberedt på at det kommer til å svinge en del de nærmeste dagene, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Det har nå gått halvannen uke siden nasjonale myndigheter innførte svært strenge restriksjoner i både Drammen kommune og resten av Viken fylke. Erfaringsmessig går det gjerne to til tre uker før det kan forventes å se resultater av tiltakene.

- Det kan bety at vi faktisk må fram til slutten av neste uke før vi ser en nedgang, men vi håper selvfølgelig at vi får en reduksjon i tallene raskere enn det. De første tegn til at utviklingen snur er når vi ikke har en stadig økning i daglige smittetall, sier Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 630 nye smittetilfeller. Dette er samme antall som ble registrert for den foregående toukersperioden i går. Kommuneoverlegen vil imidlertid ikke trekke noen konklusjoner på grunnlag av at dette tallet er likt to dager på rad.

- Vi følger situasjonen nøye fra dag til dag, men det trengs flere dager for å si noe om hvordan smittespredningen utvikler seg. Vi har uansett et svært høyt smittetrykk i Drammen kommune, og vi har en enormt stor jobb foran oss for å redusere smitten, sier John David Johannessen.

Smittetrykket i kommunedelen Danvik/Austad/Fjell er imidlertid fortsatt stigende. Det er derfor i tett dialog med skolen bestemt at også 1.-4. trinn ved Fjell skole skal ha hjemmeskole resten av denne uka. Dermed har alle elevene ved både Fjell skole og Galterud skole hjemmeundervisning fram til påske.

I utgangspunktet skal elevene på 1.-4. trinn så langt som mulig ha et fulltidstilbud på skolen. Av hensyn til smittesituasjonen er det likevel bestemt at også de yngste elevene ved Fjell skole skal ha hjemmeundervisning de tre kommende dagene. Det er mange elever i karantene ved skolen for tiden, og en god del elever som ikke er i karantene, holdes hjemme i frykt for smitte.

Både barnehager og skoler på Fjell sendte i går ut informasjon til de foresatte med barn i barnehagene og elever ved skolene. I brevet som barnehagene og skolene sendte ut, oppfordres både elever og foresatt til å følge alle reglene og anbefalingene som gjelder for å begrense spredningen av koronasmitten. I tillegg til å bli minnet om de viktigste smitteverntiltakene, er alle informert om den mobile teststasjonen som er på Fjell fire dager i uka.

- Vi vet at noen i kommunedelen Danvik/Austad/Fjell i begrenset grad får nyttiggjort informasjon fra offentlige myndigheter eller til tradisjonelle medier. Men alle med barn i barnehagen eller skolen forholder seg til disse institusjonen og informasjonen som kommer derfra. Så vi oppfordrer selvfølgelig alle foresatte til barn på Fjell som har fått dette brevet, om å følge anbefalingene de har fått der og gjøre det de kan for å bidra til å begrense spredningen av koronasmitte, sier John David Johannessen.

Nasjonale myndigheter innførte i går svært strenge restriksjoner for hele landet. For innbyggerne i Drammen kommune er en del av de nye restriksjonene av mindre betydning ettersom det er innført minst like strenge regler i Viken fylke fra før. Men noen endringer kom helse- og omsorgsminister Bent Høie med i går som også påvirker innbyggerne i Drammen kommune.

Uavhengig av hvilket smittenivå det er i den enkelte kommunen i dag, innføres det altså like strenge regler og anbefalinger for hele landet. Dette gjøres for å hindre at smitten sprer seg til områder med lite smitte.

Dette er de nye nasjonale anbefalingene som berører Drammen kommune:

 • Én-meteren blir nå til to-meteren. De som du hittil har holdt minst én meters avstand til, må du fra nå av holde minst to meters avstand til.
 • Det anbefales at man har maks to gjester på besøk.
 • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. De som bor alene og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.

Det anbefales bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand.

- I tillegg gjelder de reglene og anbefalingene vi har hatt i vår kommune den siste tiden, om å begrense sosiale kontakter mest mulig, at man unngår unødvendige reiser, at hjemmekontor skal benyttes så langt det er mulig og at det er skjenkestopp, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Koronatelefonen er åpen mellom klokka 08.00 og 18.00 på alle hverdager. Vi anbefaler alle om å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen ute i kommunen hver dag.

Mandager:
Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Tirsdager:
Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Onsdager:
Kl. 0830-1100: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Torsdager:
Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Fredager:
Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3192 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

23. mars

96 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 70 tilfeller kan spores til kjent smittevei innenlands, mens smitteveien foreløpig er ukjent for tolv personer. Tre har fått påvist smitte etter reise i utlandet, mens smittesporingen ikke er avsluttet for de siste elleve personene.

Det er aldri tidligere under pandemien registrert så mange som 96 nye smittetilfeller i Drammen kommune i løpet av ett døgn. Smittetrykket de siste to ukene har vært høyere enn på ganske lenge, men det er for tidlig å si noe sikkert om dagens smittetall indikerer en ytterligere økning i smittetrykket.

- Det er ingen tvil om at 96 tilfeller på én dag er et svært høyt tall. Men vi varslet i gårsdagens smittestatus at prøver tatt i helgen ikke var analysert og klart. Derfor måtte vi være forberedt på at vi kunne få høye smittetall de nærmeste dagene. Det har vi fått, og vi kan ikke utelukke at det blir et høyt tall som rapporteres også i morgen. Utover i uka har vi et bedre grunnlag for å vurdere om dette er en opphopning av smittetilfeller eller om det er et uttrykk for en reell økning i smittetrykket, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Både smittevernoverlegen og kommuneoverlege John David Johannessen har gjennom hele pandemien understreket at smittetilfeller for enkeltdager ikke sier noe sikkert om smittetrykket. De siste par ukene har det gjennomsnittlige smittetallet pr. dag ligger i overkant av 40. Men med dagens høye antall stiger også gjennomsnittstallet. I løpet av den siste uke er det nå i gjennomsnitt påvist i overkant av 51 tilfeller pr. dag.

- Derfor må vi nok være forberedt på at dagens smittetall egentlig er både en opphopning og et signal om en viss økning i smittetrykket, sier Sagberg.

Noen av smittetilfellene som rapporteres i dag, berører skoler og barnehager. Ettersom smittesporingen ikke er fullført, er det foreløpig for tidlig å si noe endelig om hvor mange av tilfellene som får konsekvenser for barn og voksne. En del av smittetilfellene får ingen konsekvenser ettersom klassene er i karantene allerede, mens andre kan få betydning for elever og lærere. De som settes i karantene som følge av påviste smittetilfeller, får beskjed om dette direkte fra barnehagen eller skolen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 630 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er det femte høyeste tallet for en toukersperiode som er registrert. Kun dagene fra 16. til 19. november, da toppen i den forrige bølgen ble nådd, har flere registrerte tilfeller i den foregående 14-dagersperioden. Den siste uka er det 360 nye tilfeller som er registrert. Dette er det tredje høyeste tallet i løpet av en sjudagersperiode.

Ordfører Monica Myrvold Berg er bekymret for de høye smittetallene vi ser i Drammen kommune for tiden.

- Uansett om dagens rapporterte smittetall er en opphopning eller ikke, så er det veldig mye smitte ute i drammenssamfunnet for tiden. Det er all grunn for hver og én av oss til å være ytterst forsiktige og ta alle forholdsregler vi kan ta, sier ordføreren som har en klar oppfordring til alle kommunens innbyggere:

- Har du en nabo eller noen bekjente som ikke er klar over de viktigste reglene og anbefalingene som gjelder for å bekjempe pandemien? Da ber jeg om at du bidra til at de forstår hvorfor det er så viktig at vi alle holder god avstand til hverandre, at vi nå begrenser sosial omgang med hverandre så mye som mulig og at vi unngår besøk i hjemmene. Det er den beste måten du kan ta vare på både deg selv og dem når det er så mye smitte rundt oss. Nå trenger vi at hver eneste innbygger i kommunen bidrar til å begrense smittespredningen så fort som overhodet mulig.

Så høye smittetall som vi ser nå, er en utfordring i arbeidet med å holde oversikt over smittesituasjonen. Nasjonale myndigheter har bedt kommunene om å ha kapasitet til å teste tilsvarende fem prosent av befolkningen hver uka. I forrige uke ble det gjennomført over 8.000 koronatester i Drammen kommune. Det tilsvarer en testkapasitet på over åtte prosent av befolkningen.

- Det gjøres en utrolig innsats av alle som driver med testing. Men vi har ikke ubegrenset kapasitet, så vi nærmer oss en grense for hva som er mulig å håndtere. Heldigvis har kommunens innbyggere tatt signalet om at det er viktig å teste seg. Det er vi veldig takknemlige for, og vi skal strekke oss til det ytterste for å få testet alle som bestiller tid til testing. Men samtidig er det viktig at ikke smittespredningen eskalerer videre, slik at det til slutt blir så mange som har behov for testing at vi sprenger kapasiteten fullstendig. I verste fall risikerer vi at vi ikke kan teste alle, og da er veien kort til å miste kontrollen på smittesituasjonen. Det vil være kritisk for hele samfunnet, sier Sagberg.

Han trekker også fram et annet kritisk punkt dersom smittetrykket fortsetter å øke og det blir enda flere smittetilfeller hver dag fremover.

- På samme måte som med testingen gjøres det en fantastisk innsats blant dem som driver med smittesporing. Å kartlegge smittede personers nærkontakter og sette dem i karantene er helt nødvendig for å bryte smittekjeder og unngå ytterligere smittespredning. Heldigvis har vi så langt klart å følge opp alle smittede som skal i isolasjon og nærkontaktene som skal i karantene - enten direkte på telefon eller i enkelte tilfeller skriftlig via arbeidsgiver. Dette er helt nødvendig for ikke å miste kontrollen på situasjonen, sier smittevernoverlegen.

Sagberg er klar over at det tar tid å snu store smittebølger, spesielt når det er den britiske virusmutasjonen som smitter mye lettere enn tidligere varianter, som er dominerende i Drammen kommune. Etter all sannsynlighet vil det komme en god del smittetilfeller også de nærmeste dagene som skal følges opp av smittesporerne. Men det er én ting alle kan bidra med for å gjøre smittesporernes jobb enklere og dermed også alles hverdag tryggere.

- Redusér antall nærkontakter. Og gjør det nå med en gang. Jo færre nærkontakter hver enkelt har, jo færre er det som må settes i karantene som følge av ett smittetilfelle. Da får vi også fulgt opp dem som faktisk må følges opp, på en bedre måte. Slik situasjonen er nå, må alle skjønne at det å ha mange nærkontakter innebærer en høy risiko for å bli smittet og at det gjør smittesporingsarbeidet veldig mye mer krevende enn det vi i løpet av kort tid kanskje har kapasitet til å håndtere. Alle kan bli smittet, men alle kan også bidra til at andre ikke utsettes for smitte. Jeg vil faktisk gå så langt som å si at det å ha mange nærkontakter slik smittesituasjonen er i Drammen kommune nå, er uansvarlig, sier Einar Sagberg.

12 prosent av dem som har fått påvist smitte det siste døgnet er over 50 år. Så det er ikke bare blant de yngste innbyggerne smitten sprer seg for tiden. Det er imidlertid lite smitte blant innbyggere over 70 år.

Smittevernoverlege Einar Sagberg understreker at det er særdeles viktig å unngå at den eldre delen av befolkningen rammes av smittespredningen som foregår nå. De eldste tåler i mange tilfeller smitte dårligst.

- Med det smittetrykket vi har i Drammen kommune for tiden, er det en del spesifikke råd som gjelder for eldre personer med risiko for alvorlig sykdom. Risikoen for alvorlig sykdom øker med alder og underliggende sykdommer, og ved økt smittespredning i samfunnet bør personer i risikogrupper leve mer tilbaketrukket, sier smittevernoverlegen.

I Folkehelseinstituttets anbefalinger til personer i risikogruppene er rådene delt inn i to nivåer. For personer med lett til moderat økt risiko for alvorlig sykdom er anbefalingen at de lever mer tilbaketrukket enn normalt. Dette innebærer at man begrenser antall nære kontakter og unngår steder der mange samles. For personer med moderat til høy risiko for alvorlig sykdom er anbefalingene enda strengere. I disse tilfellene anbefales det rett og slett at man lever skjermet.

- Folkehelseinstituttets anbefalinger er at man bør trekke seg tilbake i en periode med høy smittespredning. Denne anbefalingen vil gjelde alle som har passert 70 år og som ikke er vaksinert ennå, i tillegg til personer med alvorlige underliggende sykdommer. Du kan gå ut en tur, og du kan ha normal omgang med de du bor sammen med. Men sørge for å holde veldig god avstand til andre enn dem du bor sammen med, få hjelp til innkjøp, og den eller de du bor sammen med, må også leve mer tilbaketrukket. Hvis de ikke kan leve like tilbaketrukket, bør du holde økt avstand også til dem, sier Einar Sagberg.

Drammen kommune har nå etablert en mobil teststasjon for koronatesting. I første omgang skal den mobile teststasjonen bruke på Fjell, Strømsø, Åssiden og Mjøndalen. Tilbudet er allerede etablert, og teststasjonen er tilgjengelig på de ulike stedene på følgende tidspunkter:

Mandager:

 • Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
 • Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Tirsdager:

 • Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved Knutepunkt Strømsø.
 • Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Onsdager:

 • Kl. 0830-1100: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen
 • Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Torsdager:

 • Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
 • Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Fredager:

 • Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved Knutepunkt Strømsø.
 • Kl. 1230-1500: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen

Det er ikke nødvendig med timebestilling for å få testet seg ved den mobile teststasjonen. Har du behov for en koronatest, er det altså bare å møte opp i det tidsrommet teststasjonen er til stede på oppgitte stedene.

Stedene hvor den mobile teststasjonen er plassert, kan bli endret dersom det er behov for det. Dersom dette blir aktuelt, vil Drammen kommune informere om de nye stedene før endringen skjer.

Teststasjonen på Sundland er fortsatt i ordinær drift, og den er bemannet hele dagen. Den mobile teststasjonen er bare et supplement til den ordinære teststasjonen og i hovedsak tiltenkt dem som ikke selv kan kjøre til teststasjonen på Sundland for å teste seg.

I løpet av denne uka skal alle innbyggere over 75 år som ønsker koronavaksine, ha fått første vaksinedose. Dersom du ønsker vaksinene, men fortsatt ikke har hørt noe fra kommunen, ber Kristina Vejlgaard som er koordinator for vaksineringen, om at du tar kontakt.

- Denne uka gjør vi oss hovedsakelig ferdig med vaksineringen av gruppen over 75 år. Er det fortsatt noen i denne gruppen som har sagt at de ønsker vaksinen, men ikke fått time til vaksinasjon, så ber vi deg om å ta kontakt med oss på telefon 32 04 44 44, sier Vejlgaard.

I aldersgruppen 75 til 84 år er det rundt 5600 innbyggere i Drammen kommune. 95 prosent av innbyggerne i denne aldersgruppen har ønsket å bli vaksinert.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Koronatelefonen er åpen mellom klokka 08.00 og 18.00 på alle hverdager. Vi anbefaler alle om å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3160 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

22. mars

25 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 23 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien er ukjent for de siste to.

Ved både Skoger skole og Åssiden videregående skole er det påvist smittetilfeller som fører til karantene for både elever og ansatte. Ved Fjell skole er det også påvist et tilfelle som berører andre elever på aktivitetsskolen, og disse settes i karantene. Et annet tilfelle som er påvist knyttet til Fjell skole fører til noe forlenget karantene for elever og ansatte.

- 25 smittetilfeller er det nest laveste tallet vi har registrert i løpet av de siste 14 dagene, etter at smittetrykket økte kraftig. Vi er som vanlig forsiktige med å trekke noen konklusjoner basert på enkeltdager, og ekstra forsiktige er vi med å konkludere på grunnlag av rapporterte smittetall i helgene, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Mange som har fått svar på prøvene sine det siste døgnet, testet seg for koronasmitte på fredag. Det er ikke uvanlig i forbindelse med helger at prøver tatt på lørdager og søndager, analyseres først når det blir hverdag igjen.

- Vi må derfor anta at dagens rapporterte smittetall er litt lavere enn det reelle smittetallet og være forberedt på at vi kan få noe unaturlig høye tall de nærmeste dagene. Samtidig har vi forventninger om at smittetallene som rapporteres daglig, snart vil snu og reduseres som følge av de strenge restriksjonene som er innført, sier Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 577 nye smittetilfeller. Så tallet for den foregående toukersperioden stiger fortsatt. I går ble det rapportert om 558 nye tilfeller de siste to ukene.
Det er nå bare noen få dager igjen til mange starter påskeferien. Kommuneoverlegen har tidligere advart mot at et høyt smittetrykk fører til økt smittefare og at mange kan gå gjennom årets påske med sykdom.

- Vi har alle en jobb å gjøre for å unngå smittespredning. Derfor er det absolutt på sin plass å minne alle om de tre enkle forholdsreglene man kan ta for å beskytte seg selv mot smitte. Hold minst to meter avstand til alle andre enn dem du bor sammen, begrens sosial omgang med andre så mye som mulig og unngå besøk. Hvis du husker disse tre reglene og er flink til å bruke munnbind når du er på butikken eller reiser kollektivt, så gjør du veldig mye for å beskytte deg selv i en veldig utfordrende periode, sier John David Johannessen.

I gårsdagens smittestatus ble det kommentert at smittetrykket varierer en del mellom kommunedelene. Spesielt kommunedelen Danvik, Austad og Fjell opplever nå et svært høyt smittetrykk, og der er det mange barn og unge som er smittet. Dette har også ført til at mange elever ved både Fjell skole og Galterud skole sitter i karantene.

- På grunn av smittesituasjonen i dette området er det bestemt at hele Galterud skole og 5.-7. trinn ved Fjell skole skal ha hjemmeskole den siste uka før påskeferien. Det gjøres en fortløpende vurdering av situasjonen ved 1.-4. trinn ved Fjell skole og for barnehagene på Fjell. Smittetallene har vært betydelig lavere i disse aldersgruppene, men smittetallene i kommunedelen som helhet gjør at situasjonen må følges nøye, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Berørte barn og deres foresatte blir informert direkte av skolen eller barnehagene dersom det gjøres endringer som berører dem.

I forrige uke ble det satt 1025 vaksinedoser. Til sammen var det ved utgangen av uke 11 satt til sammen 13.210 doser i Drammen kommune siden vaksinasjonen startet i januar.

Drammen kommune får rundt 1600 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen denne uka. Disse vaksinedosene blir fordelt på noe kritisk helsepersonell og de siste innbyggerne over 75 år som er ikke er blitt vaksinert ennå. Planen er altså å fullføre første vaksinasjonsrunde av innbyggerne i aldersgruppen 75 til 84 år, og så blir det oppstart av neste gruppe i påskeuka. Neste gruppe består av innbyggere i alderen 65 til 74 år og personer i alderen mellom 18 og 64 år med sykdommer eller tilstander med høy risiko for alvorlig forløp. I uke 13 får Drammen kommune i overkant av 2000 vaksindeoser, fordelt på Pfizer-vaksinen og Moderna-vaksinen.

I uke 12 gjennomføres det vaksinasjon i Drammenshallen torsdag og fredag.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Koronatelefonen er åpen mellom klokka 08.00 og 18.00 på alle hverdager. Vi anbefaler alle om å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3064 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

21. mars

40 personer bosatt i Drammen kommune har i løpet av det siste døgnet fått påvist koronasmitte. 35 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Smitteveien er foreløpig ukjent for fire personer, mens én har fått påvist smitte etter innreise fra utlandet.

Ved Fjell skole er det påvist flere smittetilfeller, og både elever og ansatte fra klasser på to trinn settes i karantene. Også aktivitetsskolen er berørt, og elever og ansatte settes i karantene.

Det er også påvist smittetilfelle i Marienlyst barnehage som medfører karantene for barn og ansatte.

Med smittetilfellene som rapporteres i dag, er det totalt mer enn 3000 personer bosatt i Drammen kommune som har fått påvist koronasmitte. Dagens rapporterte tall ligger omtrent på gjennomsnittet for de siste to ukene. Det er til sammen påvist 558 nye smittetilfeller i løpet av den foregående toukersperioden. Dette er omtrent 100 tilfeller færre enn det høyeste tallet som ble registrert under den andre smittebølgen i november.

- Det er bra at vi ikke ser noen ytterligere økning i smittetallene etter den kraftige økningen vi fikk for to uker siden. Innbyggernes erfaring i gode smitteverntiltak i hverdagen kommer nå til nytte, og forsterket av smittevernreglene som er innført i Viken fylke, er det grunn til å anta at utviklingen kan snu igjen og bli bedre. Men det krever at vi holder ut over tid og forholder oss til smittevernreglene og –anbefalingene som er gitt. Den bølgen vi er inne i nå, kom veldig brått, men den er ikke like enkel å komme seg ut av igjen, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

De siste dagene er det relativt mange barn og ungdommer som har fått påvist smitte, og det er et stort antall elever og lærere som er satt i karantene som følge av smittetilfellene. Kommuneoverlegen tror vi kan forvente en positiv utvikling ved skolene fremover.

- Det har vært smitteoverføringen mellom elever på skolene, men med rødt smittevernnivå ved skolene og strengere regler til større avstand og mindre blanding av grupper, forventer vi at færre elever og lærere blir berørt når nye smittetilfeller oppdages. Det er ingen som kan gi noen garantier mot smittetilfeller, men sannsynligheten for større utbrudd er betydelig redusert med rødt tiltaksnivå, sier Johannessen.

Fordelingen av smittetilfellene viser at det er økende geografiske skiller igjen. Noen kommunedeler er hardere rammet enn andre for tiden, og spesielt kommunedelen Danvik, Austad og Fjell har mange tilfeller. Derfor vil det igjen bli et testtilbud Fjell, slik at det skal bli lettere for dem som bor i dette området, å teste seg for koronasmitte. Drammen kommune kommer med mer informasjon om åpningstider og tilbudet på Fjell blir.

En del av dem som har fått påvist smitte, har reist kollektivt mens de har vært i smitteførende fase. Kommuneoverlege John David Johannessen oppfordrer derfor alle som reiser med buss eller tog om å være ekstra observante på eventuelle symptomer på koronasykdom og at de har en veldig lav terskel for å bestille tid til å teste seg for smitte.

I helgene er det noe kortere åpningstid på koronatelefonen (32 04 60 00) i Drammen kommune enn på ukedagene. Telefonen er betjent mellom klokka 10.00 og 17.00. Vi anbefaler alle om å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer, får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3039 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

20. mars

52 personer bosatt i Drammen kommune har i løpet av det siste døgnet fått påvist koronasmitte. 44 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Smitteveien er foreløpig ukjent for sju personer, og én har fått påvist smitte etter hjemkomst fra reise i utlandet.

Flere skoler er også i dag berørt av smittetilfeller. Både ved Fjell skole, Åssiden videregående skole og Heltberg videregående skole er det påvist smitte. Ved Tryggheim barnehage er det også påvist smitte, og barn og ansatte er satt i karantene.

Alle som er satt i karantene, må følge systemet for testing så fort som mulig etter at de ble satt i karantene og på nytt tidligst etter sju dager i karantene. Husstandsmedlemmer av dem som er satt i karantene, sitter i ventekarantene til den første koronatesten er negativ.

I tilknytning til Deli de Luca på Bragernes torg er det påvist flere smittetilfeller. Det er påvist smitte både blant ansatte og kunder. Kommuneoverlegen ber derfor alle som har vært innom Deli de Luca på Bragernes torg etter 10. mars om å være ekstra observante på koronasymptomer og bestille tid til testing dersom de får symptomer.

- Dagens smittetall er det fjerde høyeste tallet som rapporteres for en enkeltdag siden slutten av november i fjor. De rapporterte smittetallene varierer fortsatt fra dag til dag, og det er viktig å se utviklingen over flere dager for å si noe om det generelle smittetrykket. Vi nærmer oss nå at tre prosent av innbyggerne har fått påvist koronasmitte siden sykdommen første gang ble påvist i Drammen kommune i mars i fjor og vet at sannsynligvis er det noe over halvparten av alle smittetilfellene som blir påvist. Med dagens rapporterte smittetall er det 2999 personer som er blitt smittet av koronaviruset, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Det har nå gått 12 dager siden smitten begynte å stige kraftig i Drammen kommune. 17. mars ble det rapportert om et gjennomsnittlig antall smittetilfeller pr. dag siden smitten begynte å stige på i underkant av 42 tilfeller. Med ytterligere tre dager har dette tallet nå steget til i underkant av 43 tilfeller.

- Vi ser altså ikke noen ytterligere markant stigning i det gjennomsnittlige smittetallet foreløpig, og det er viktig at vi unngår en ny og ukontrollert stigning videre fra det nivået vi ligger på nå. Det er innført strenge restriksjoner, og vi forutsetter at innbyggerne følger både reglene og anbefalingene. Da skal vi etter hvert se effekten av restriksjonene, og smittetrykket skal avta. Men smittetrykket reduseres ikke bare fordi det er innført strengere regler og anbefalinger. Smittetrykket reduseres som et resultat av at innbyggerne forholder seg til restriksjonene og følger dem, sier kommuneoverlegen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 525 nye smittetilfeller. Dette er 44 flere enn i går. Med unntak av perioden fra 11. til 26. november i fjor høst, er dagens rapporterte smittetall for den foregående toukersperioden det høyeste som er registrert i Drammen kommune.

- At de daglige smittetallene ikke har økt videre gir grunn til optimisme. Vi har nok ikke sett toppen på denne smittekurven ennå. Til det er smittetrykket i kommunen for stort. Men at smittetallene ikke stiger videre forteller oss at omfattende testing og samfunnstiltakene fungerer. Så det gjelder at alle bidrar på sin måte til å unngå situasjoner hvor det kan spres smitte, sier John David Johannessen.

I går ble det sendt ut en SMS til innbyggerne i Drammen kommune med dette budskapet:

Kjære innbygger! Sammen må vi begrense spredningen av koronasmitte. Takk for at du bidrar til dette. Hold minst to meter avstand til dem du ikke bor sammen med. Begrens sosial omgang mest mulig og unngå besøk. Gjeldende regler og råd finner du på kommunens nettside. God helg! Hilsen Drammen kommune

Kommuneoverlegen er enig i at det er mange regler og anbefalinger innbyggerne må forholde seg til. Men Johannessen gjentar at de aller fleste reglene og anbefalingene er ivaretatt dersom man er flink til å holde god avstand til alle man ikke bor sammen med, begrenser sosial omgang og unngår besøk.

- De som forholder seg til disse tre enkle huskereglene, gjør en stor innsats for å begrense smittespredningen. Ingen er garantert å unngå smitte, men alle som klarer å holde to meter avstand til dem man ikke bor sammen, sørger for at de har få nærkontakter og lite sosial omgang med andre og unngår besøk, både i eget hjem og i andres hjem, gjør altså det viktigste hver enkelt av oss kan gjøre nå. Disse tre reglene er ikke vanskelige å huske, og de er de viktigste, sier kommuneoverlegen.

I helgene er det noe kortere åpningstid på koronatelefonen (32 04 60 00) i Drammen kommune enn på ukedagene. Telefonen er betjent mellom klokka 10.00 og 17.00. Vi anbefaler alle om å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer, får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2999 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

19. mars

37 personer bosatt i Drammen kommune har i løpet av det siste døgnet fått påvist koronasmitte. 32 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Smitteveien er foreløpig ukjent for fire personer, mens den siste har fått påvist smitte etter reise i utlandet.

Det er fortsatt en del smitte i yngre aldersgrupper, og flere av skolene i Drammen kommune berøres også av smittetilfellene som rapporteres i dag. Både ved Øren skole, Fjell skole, Gulskogen skole, Marienlyst skole, Drammen videregående skole og Åssiden videregående skole er det påvist smitte som fører til karantene for elever og lærere. Ved Solhagen Rudolf Steiner barnehage er det også påvist ett smittetilfelle og karantene er iverksatt.

I forbindelse med alle disse smittetilfellene iverksettes ordinære karantenetiltak etter metoden som brukes ved forsterket TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene).

- Nærkontaktene skal i utgangspunktet være i karantene i ti døgn, og denne tiden regnes fra tidspunktet de sist var i kontakt med den smittede personen. Både barn og voksne i karantene må bestille tid til koronatesting. De bør testes ved starten av karantene, og så bør de teste seg på nytt rundt dag sju av karantenetiden. Dersom en test tatt på dag sju eller senere ikke påviser smitte, vil karantenen opphøre, selv om det ikke har gått ti dager, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Alle husstandsmedlemmer av nærkontakter til smittede personer, skal i såkalt ventekarantene. Denne ventekarantene varer fram til nærkontakten har testet seg og fått negativt svar på koronaprøven. Dersom koronaprøven er positiv og nærkontakten er smittet, blir husstandsmedlemmene nærkontakter av en smittet person og må følge ordinært testløp og gå i ordinær karantene.

- Smittekurvene fortsetter som de siste dagene. De peker bratt oppover, og vi ser foreløpig ikke noen knekk i denne utviklingen. Nå er det iverksatt strenge restriksjoner, og vi forventer at disse vil gi effekt på smittespredningen. Men det vil nok fortsatt gå en stund, og muligens må vi langt ut i påsken før vi ser en reell endring i denne utviklingen, sier kommuneoverlegen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 481 nye smittetilfeller. Dette er 31 tilfeller mer enn i går og nesten 200 tilfeller mer enn for fem dager siden.

- Vi får så store utslag når vi får en så rask økning i smittetallet som vi har sett i Drammen. Hvis vi ikke får en ytterligere økning i tallene som rapporteres daglig, vil smittestigningen i løpet av de siste 14 dagene flate ut nokså raskt. Men dette må ikke bli noen sovepute. Rundt 500 smittetilfeller i løpet av 14 dager, som vi har nå, er altfor høyt. Det er for høyt med tanke på smittetrykket i samfunnet generelt og faren for at mange kan bli smittet, og det er for høyt med tanke på den grundige jobben vi er nødt til å gjøre med smittesporing for å bryte smittekjeder, og det er for høyt med tanke på kapasiteten i spesialisthelsetjenesten og deres mulighet til å hjelpe dem som trenger medisinsk hjelp for å komme seg gjennom sykdommen, sier John David Johannessen.

Selv om det gjøres en stor jobb med å kartlegge de smittede personenes nærkontakter og sette dem i karantene for å bryte smittekjeder, minner kommuneoverlegen om at det også er tilfeller med ukjent smittevei. Dette betyr at det er smitte i kommunen som smittesporerne ikke har oversikt over. Dermed må alle også ta innover seg at det er en risiko for å bli smittet, selv om man ikke blir kontaktet og får beskjed om at man er nærkontakt av en smittet person.

- Den beste måten å beskytte seg selv på nå, er å følge anbefalingene om å holde god avstand til hverandre. Og nå snakker vi altså ikke bare om én meter avstand lenger, men anbefalingen er to meter. Det er forståelig at det kan være utfordrende i noen situasjoner, men det er altså svært viktig at man klarer å holde tilstrekkelig avstand. I tillegg er det viktig at alle begrenser hvor mange man har sosial kontakt med. Det er også forståelig at man ønsker kontakt med familie og venner, men dette er dessverre ikke tiden for å være så sosial som man ønsker. Det er ikke noe hyggelig å unngå dem man gjerne ønsker å bruke tid sammen med, men det er helt nødvendig, slik situasjonen er nå, sier Johannessen.

For mange starter påskeferien om én uke. Kommuneoverlegen har stor forståelse for at mange lurer på hvordan årets påske blir, men foreløpig er det for tidlig å si noe om hvordan smittesituasjonen i Drammen kommune blir.

- Det kan hende at vi ser effekten av de strenge restriksjonene i løpet av neste uke, men det kan også hende at vi først ser tydelige effekter utover i påskeuka. Uansett må alle innstille seg på at det blir en spesiell påske i år også, sier kommuneoverlegen og nevner følgende regler og anbefalinger som regjeringen har kommet med etter innspill fra nasjonale helsemyndigheter:

 • Uansett hvor man er i påsken, må alle sørge for at man holder god avstand til andre enn dem man bor sammen med.
 • De som har hytte, har lov til å reise dit, men det anbefales å gjøre alle innkjøpene i hjemkommunen før avreise, og vær på hytta bare sammen med dem du bor sammen med til daglig.
 • Hvis du reiser til en kommune med mindre smitte og mindre strenge tiltak enn i Drammen kommune, bør du følge reglene og anbefalingene som gjelder hjemme.
 • Ikke ta imot besøk, verken hjemme eller på hytta.
 • Ha færre kontakter enn vanlig. Hvis du møter venner eller familie som du ikke bor sammen med, bør møtene skje utendørs.
 • Personer som bor i kommuner med mye smitte, deriblant Drammen kommune, bør unngå å dra på hotell eller overnattingssteder der mange samles.
 • Hvis du er i karantene eller venter på testsvar, bør du holde deg hjemme og utsette reisen til hytta til du er ferdig med karantenen eller har fått svar på koronaprøven.
 • Hvis du er syk, bør du holde deg hjemme i påsken. Hvis du blir syk mens du er på hytta, bør du reise hjem.

- Det er ganske mye å passe på for tiden, men hvis alle husker å holde god avstand, begrense sosial kontakt med andre og sørge for å teste seg ved enhver form for luftveissymptomer, sår hals eller andre symptomer på koronasykdom, så bidrar man veldig godt til å begrense spredningen av viruset, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Koronatelefonen er åpen mellom klokka 08.00 og 18.00 på alle hverdager. Vi anbefaler alle om å bestille tid til testing. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2947 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

18. mars

48 personer bosatt i Drammen kommune har i løpet av det sist døgnet fått påvist koronasmitte. 40 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Smitteveien er foreløpig ukjent for de siste åtte. Én av dem som er smittet, har fått påvist smitten etter hjemkomst fra reise i utlandet.

Flere av kommunens barnehager, skoler og helseinstitusjoner er berørt av smittetilfellene som rapporteres i dag.

Både i Gulskogen barnehage og Espira Gåserud barnehage er det påvist smitte, og både barn og ansatte settes i karantene.

Ved Brandenga skole, Gulskogen skole, Fjell skole, Veiavangen ungdomsskole og Drammen videregående skole er det påvist smitte. Både elever og lærere settes i karantene. Noen smittetilfeller fører også til forlenget karantene for elever og lærere som er satt i karantene tidligere.

Ved Losjeplassen bo- og servicesenter har en ansatt testet positivt. Dette medfører at fire beboere og to medarbeidere settes i karantene. Det er også påvist smitte i tilknytning til hjemmesykepleien ved både Fjell, Gulskogen og Losjeplassen. Her foregår smittesporingen, og det er foreløpig uavklart hvor mange som må i karantene som følge av disse smittetilfellene.

- Vi er glade for at smittetallene foreløpig ikke har eskalert videre oppover. Dagens tall ligger omtrent på det som har vært snittet de siste dagene, men det er ingen tvil om at vi har mye smitte i kommunen for tiden. Smittetrykket i Drammen kommune er fortsatt økende, og det er bekymringsfullt. Derfor er vi forberedt på at vi kan komme til å se enda høyere smittetall i tiden fram mot påsken, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 450 nye smittetilfeller. Så mange nye smittetilfeller i løpet av en toukersperiode har ikke Drammen kommune hatt siden slutten av november i fjor. På det verste under den forrige smittebølgen ble det påvist 666 smittetilfeller i løpet av en toukersperiode.

- Ut fra smittetallene vi ser nå, må vi være forberedt på at denne smittebølgen kan bli verre enn den vi var gjennom i oktober og november. Når vi vet at virustypen som spres nå, er mye mer smittsom enn den vi hadde i oktober og november, vil det sannsynligvis kreve mer av oss å begrense denne spredningen, sier Sagberg.

Smittevernoverlegen er ikke i tvil om at det er mulig å begrense smittespredningen denne gangen også, men han legger ikke skjul på at det vil kreve en stor innsats fra hver eneste innbygger, både de yngste, ungdommene, de voksne og de eldre, hvis smitten skal reduseres.

- Det er derfor viktig at alle får med seg anbefalingen fra nasjonale myndigheter om å øke avstanden til andre mennesker. Så langt har beskjeden vært at vi må holde minst en meter avstand til alle andre enn dem vi bor sammen med. Nå er denne anbefalingen økt til to meter. Så hold avstand til hverandre. Det er den beste måten å unngå smittespredning, sier Sagberg.

Fortsatt er mange av dem som får påvist smitte, nærkontakter av noen som er blitt smittet tidligere. Men smittevernoverlegen minner om at vi har en del ukjent smitte rundt omkring i kommunen. Det er en del smittetilfeller med ukjent smittevei stort sett hver dag.

Ukjent smittevei er noe av det som bekymrer smittesporerne mest. Så lenge det er ukjent smitte i samfunnet er det mye vanskeligere å bryte smittekjedene. Det er selvfølgelig mulig å redusere videre spredning av viruset når noen får påvist smitte og settes i isolasjon, men dersom den som er smittekilden ikke har symptomer på sykdom, vil vedkommende fortsette å spre smitte, uten å være klar over det selv.

- Derfor er det utrolig viktig at alle med de minste tendenser til luftveissymptomer, sår hals eller andre symptomer på koronasmitte, tester seg. Vi tester mange innbyggere hver dag, og det er veldig bra. Men vi vil også teste deg som kjenner på svært lette symptomer, men kanskje tenker at du ser det an en dag og tenker at dette nok går fort over. Du må bestille time til testing på kommunens nettside eller kontakte kommunens koronatelefon. Verken du eller vi vil at du skal spre smitte dersom det skulle vise seg at du er smittet. Testen er gratis, den er raskt gjennomført, og du får svar hurtig, sier Einar Sagberg.

I tillegg til anbefalingen om å øke avstanden fra én til to meter til alle andre enn dem du bor sammen med, minner smittevernoverlegen om anbefalingen om å unngå besøk hjemme eller sammenkomster i eget hjem. Unngå også reiser som ikke er nødvendige.

- Vi er nødt til å redusere mobiliteten. Og vi må øke avstanden mellom oss. I tillegg må vi redusere antallet personer vi omgås. Under en så stor smittebølge som det ser ut til at vi er på vei inn i nå, er det rett og slett helt nødvendig å redusere antall personer vi har kontakt med. Jo flinkere vi er til å holde avstand nå, jo før kan vi forhåpentligvis komme oss gjennom pandemien, slik at vi kan gjenoppta kontakten med familie og venner og forhåpentligvis vende tilbake til et liv som ligner på det vi kjente før mars 2020, sier smittevernoverlegen.

Det er altså over et år siden de første koronatilfellene ble påvist i Drammen, og vi er nå inne i den tredje smittebølgen. Mange tilbud er stengt ned, og koronasituasjonen er belastende for mange. Etter ett år med mindre sosial kontakt og mye tid hjemme, kan mange oppleve at livet har blitt vanskelig. Dersom du sliter med vonde tanker, har alvorlige bekymringer og har behov for å snakke med noen, kan du snakke med én av kommunens erfarne fagfolk ved å ringe 32 04 67 00. Telefonen betjenes alle hverdager mellom klokka 09.00 og 14.00.

I går ble det rapportert om 63 nye smittetilfeller. Smittesporingen har imidlertid vist at den ene personen som fikk påvist smitte og var en del av gårsdagens tall, er hjemmehørende i en annen kommune enn Drammen. Det korrekte smittetallet i går er 62. Dette er hensyntatt i den samlede oversikten over antall smittede personer som oppgis nedenfor.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Koronatelefonen er åpen mellom klokka 08.00 og 18.00 på alle hverdager. Vi anbefaler alle om å bestille tid til testing. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2910 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

17. mars

Rettelse: Tidligere i dag ble det beklageligvis opplyst at det var smitte på Åssiden skole. Det er påvist smitte ved Åssiden videregående skole, og dette er rettet opp i statusrapporten.

63 personer bosatt i Drammen kommune har i løpet av det siste døgnet fått påvist koronasmitte. 52 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien foreløpig er ukjent for de 11 øvrige.

En god del av dagens smittetilfeller har konsekvenser for flere av kommunens skoler. Det er påvist smitte ved både Øren skole, Brandengen skole, Fjell skole, Marienlyst skole, Galterud skole, Børresen skole, Drammen videregående skole og Åssiden videregående skole. Både elever og lærere settes i karantene, og en del elever og lærere får forlenget sin karantene som følge av nye smittetilfeller.

I Fjell barnehage er det to kohorter som må i karantene som følge av påvist smitte.

Ingen av dagens rapportere smittetilfeller har konsekvenser for kommunens helsetjenester.

- 63 påviste tilfeller i løpet av ett døgn er et høyt tall. Men det ble rapportert i går at det kan være litt variasjon fra dag til dag på grunn av tiden det tar å få svar på prøvene som analyseres. Derfor er det viktig at vi ikke leser de daglige tallene for kategorisk. På samme måte som 28 tilfeller i går ikke kunne tolkes som at smitten var på vei ned, kan vi ikke tolke dagens tall som at smittetrykket har økt ytterligere. Vi må se utviklingen over noen dager, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Det har nå gått ni dager siden det ble registrert en kraftig økning i smittetrykket i Drammen kommune. I denne perioden er det rapportert om 376 nye smittetilfeller. Dette gir et gjennomsnitt på i underkant av 42 tilfeller pr. dag.

- De siste seks dagene har tallene gått opp og ned hver dag. Men gjennomsnittstallene gir oss et godt bilde på hvor smittetrykket ligger for tiden. Det er for høyt, og vi har en stor jobb å gjøre foran oss for å redusere smittetrykket fram mot påske. Nå er det halvannen uke igjen til påskeferien starter for mange, og den kan dessverre bli ganske dyster for mange hvis vi ikke får redusert smittetrykket. I verste fall er det mange som kommer til å gå gjennom årets påske med sykdom. Det håper vi selvfølgelig å unngå, sier kommuneoverlegen.

Både kommuneoverlege John David Johannessen og smittevernoverlege Einar Sagberg har oppfordret innbyggere med luftveissymptomer, sår hals eller andre symptomer på koronasykdom til å teste seg. Den oppfordringen har innbyggerne i Drammen kommune tatt innover seg, og det er Johannessen svært glad for.

Fra nasjonale myndigheter har kommunene fått beskjed om at de må rigge seg slik at fem prosent av innbyggerne kan testes pr. uke. For Drammen kommunes del gir et snitt på i overkant av 700 tester om dagen.

- Sist mandag var det rekordmange som testet seg for koronasmitte i Drammen kommune. Da ble til sammen 1431 personer testet. Det er veldig viktig at man tester seg når man har tegn til sykdom eller hvis man er nærkontakt. Den oppfordringen har kommunens innbyggere tatt, og det er vi takknemlige for. I tillegg skal vi alle være glade for den jobben som gjøres på teststasjonene. Det er rett og slett imponerende at de er i stand til å teste over 1400 personer på én dag, og dette viser at vi har god kapasitet og beredskap i Drammen, sier kommuneoverlegen.

Med virkning fra sist mandag ble smittevernnivået endret til rødt på alle ungdomsskolene og de videregående skolene i Drammen kommune. I går ble det besluttet at også barnehagene og barneskolene settes på rødt nivå med virkning fra i dag. Dermed er barnehagene og alle skolene på rødt nivå fram til og med uka etter påske.

Det presiseres at rødt nivå ikke betyr hjemmeundervisning. På rødt nivå vil skolene fortatt være åpne, og undervisningen vil primært skje i klasserommet med lærer til stede. Skolene i kommunen varierer imidlertid i størrelse og utforming. Det vil derfor bli noen ulike løsninger mellom skolene.

Foresatte til barn i barnehagene og på barneskolene får nærmere informasjon om barnehage- og skolehverdagen på rødt nivå direkte fra barnehagene og barneskolene.

Eventuell videreføring av rødt nivå på barnehagene og skolene blir vurdert etter påske.

Drammen kommune har tidligere informert om at regjeringen har innført de strengeste restriksjonene som er skissert i covid-19-forskriften for Drammen kommune og alle de øvrige kommunene i Viken fylke. I tillegg til restriksjonene som er forskriftsfestet, har regjeringen også kommet med en rekke anbefalinger.

Ordfører Monica Myrvold Berg oppfordrer innbyggerne til å følge alle anbefalingene som om de var regler.

- Anbefalingene påvirker i stor grad hvordan vi kan leve livene våre nå. Men jeg forventer at innbyggerne våre likevel følger dem. Vi har et felles ønske om å komme gjennom pandemien så fort som mulig, og på veien må vi gjøre det vi kan for å begrense smittespredningen så mye som overhodet mulig. Tallene viser at vi fortsatt har altfor høy smittespredning i Drammen, og disse tallene blir ikke bedre uten at vi gjør en veldig stor innsats for å stanse smitten. Hvis vi skal klare det, må vi dessverre ofre noe alle sammen, sier ordføreren.

I Drammen kommune er det forskriftsfestet at det er forbudt å arrangere eller delta i private sammenkomster med flere enn ti personer til stede samtidig.

- Vi har en grense som nå forbyr å samle flere. Samtidig er det regjeringens klare anbefaling om alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Jeg ber innbyggerne om å følge anbefalingene og ikke tøye strikken og utfordre anbefalingene slik smittesituasjonen er i kommunen vår nå, sier Monica Myrvold Berg.

Anbefalingen om å unngå besøk i hjemmet omfatter ikke nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan også ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én husstand.

Barn kan i tillegg til å ha besøk fra egen barnehage- eller barneskolekohort, ha besøk eller gå på besøk til én til to faste venner. Å besøke eller gå på besøk til én til to faste venner er også greit for ungdommer.

Ifølge regjeringens anbefalinger er det ikke lenger tilstrekkelig med én meter avstand. Det bør nå holdes to meter avstand i møte med andre personer. Unntatt fra denne anbefalingen er mennesker i egen husstand og mennesker som er nevnt i avsnittene ovenfor. Ved kontakt med andre mennesker på nærmere avstand enn én meter, må det brukes munnbind.

Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som nødvendig, men for de aller fleste gjelder kravet om hjemmekontor.

Innbyggerne anbefales ikke å dra til åpne kjøpesentre eller varehus i nabokommuner.

Det nærmer seg årets påskeferie, og det er tillatt å reise til fritidsbolig, men bare sammen med personer i egen husstand. Anbefalingen er også klar på at man bør gjøre alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur, og sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen og følg dem. Ikke ta imot besøk på hytta.

Regjeringen har også oppfordret kommunene og fylkeskommunene til å innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten. Dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i eksempelvis bussen.

Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet av koronavirus, bør leve mer skjermet.

Én-til-én virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde én meter avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær kontakt ansikt-til-ansikt.

Når det gjelder testing og oppfølging av nærkontakter og husstandsmedlemmer, anbefales personer som er i smittekarantene, å teste seg på dag 7-10 i karantenetiden. Nærkontaktene som er knyttet til et utbrudd av det muterte koronaviruset, testes med PCR-test både ved inngang til karantenen (med en gang de er definert som nærkontakt) og utgang av karantenen (tidligst på dag 7). Husstandsmedlemmer av nærkontakter bør være i karantene frem til første PCR-test foreligger for nærkontakten. Dette gjelder i utbrudd tilknytning til den engelske virusvarianten. Dersom personen som er nærkontakt og i karantene tester negativt på den første PCR-testen, kan husstandsmedlemmene gå ut av karantene. Dersom personen som er nærkontakt og i karantene tester positivt, blir husstandsmedlemmene nærkontakter selv og må gå i karantene og teste seg for smitte.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Koronatelefonen er åpen mellom klokka 08.00 og 18.00 på alle hverdager. Vi anbefaler alle om å bestille tid til testing. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2863 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

16. mars

28 personer bosatt i Drammen kommune har i løpet av det siste døgnet fått påvist koronasmitte. 25 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens det foreløpig ikke er fastslått sikker smittevei for de siste tre personene.

Smittesporingen var ikke avsluttet for alle tilfellene som ble påvist søndag kveld. Det er nå gjort, og smittesporingen viser at noen av tilfellene fra søndag og i går berører flere av skolene og én barnehage i Drammen kommune. Både ved Vestbygda skole, Danvik skole, Krokstad skole, Fjell skole, Drammen videregående skole og voksenopplæringen er det bekreftet koronasmitte. Dette har foreløpig medført karantene for i overkant av 200 elever og lærere. I tillegg er karantene forlenget for en del elever og lærere. Ved Senterbarnehagen FUS på Fjell er det påvist ett smittetilfelle.

Én ansatt i hjemmesykepleien ved Landfalløya har også fått påvist smitte. Til sammen ni brukere og én ansatt settes i karantene som følge av dette smittetilfellet.

- Vi ser at smittetallet har gått litt opp og ned de siste dagene. Men 28 nye tilfeller i løpet av ett døgn er høyt, selv om det er en del lavere enn tallet som ble rapportert i går og på lørdag, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Han mener enkelttall må vurderes med litt varsomhet for tiden. Analysekapasiteten ved laboratoriet varierer litt mellom ukedagene og helgen. Det kan også være variasjon i antall prøver som tas i kommunene rundt Drammen, men som også analyseres ved Drammen sykehus. Det er svært mange som tester seg for tiden, og da kan svartiden på analysene variere.

- Dermed kan det hope seg litt opp, og vi kan få ekstra mange prøvesvar den ene dagen og færre den neste dagen. Dette vil også kunne gi seg utslag i til dels store variasjoner i hvor mange smittetilfeller som rapporteres pr. dag. Så nå er det ekstra viktig å se smitteutviklingen over flere dager, og for Drammens del er denne utviklingen entydig. De siste to ukene har smitten steget i kommunen vår, og den stiger nokså kraftig, sier smittevernoverlegen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 359 nye smittetilfeller. I dag er den 15. dagen på rad med stigning i smittetallet for den foregående toukersperioden, og i løpet av disse 15 dagene har tallet steget fra 22 til 359.

Drammen kommune er inne i den tredje smittebølgen, og formannskapet vedtok søndag kveld en lokal forskrift med tiltak for å begrense smittespredningen. I går ble disse tiltakene ytterligere forsterket da regjeringen innførte det strengeste tiltaksnivået i både Drammen kommune og alle andre kommuner i Viken fylke.

Med virkning fra midnatt ble en lang rekke butikker og ulike virksomheter stengt. Enkelte butikker som matbutikker, apoteker og vinmonopolene kan holde åpent. Det legges ned forbud mot arrangementer, og organiserte aktiviteter er forbudt innendørs for barn og ungdom under 20 år og både utendørs og innendørs for voksne. Også mange andre fritidstilbud må holde stengt de nærmeste ukene. Det er også påbud om bruk av hjemmekontor så langt det er praktisk mulig og plikt til å bruke munnbind på flere steder når det ikke er mulig å opprettholde minst én meters avstand. I tillegg er det full stans i alkoholskjenking, og serveringssteder kan i utgangspunktet kun holde åpent for take away.

I forbindelse med at de strengeste tiltakene ble innført i hele Viken fylke gjorde regjeringen en endring i reglene for organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år. Det er nå tillatt å drive med utendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år i grupper på inntil ti personer. Deltakerne må holde minst to meter avstand til hverandre, og alle deltakerne må komme fra samme kommune.

I uke 10 ble det satt i overkant av 3000 vaksinedoser i Drammen kommune. De aller fleste vaksinedosene kommunen fikk i uke 10 fra Astra Zeneca var satt før det ble besluttet at vaksineringen med denne vaksineringen skulle settes på pause. De resterende dosene blir oppbevart inntil videre bruk av vaksinen er avklart. Det er så langt satt i overkant av 12.000 vaksinedoser i kommunen.

Denne uka mottar Drammen kommune rundt 1000 nye doser av Pfizer-vaksinen, og det gjennomføres vaksinering på Fjell og i Drammenshallen på torsdag og i Mjøndalen på fredag.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Koronatelefonen er åpen mellom klokka 08.00 og 18.00 på alle hverdager. Vi anbefaler alle om å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2800 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

15. mars

54 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 39 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Smitteveien er ukjent for fem personer. For de siste ti er ikke smittesporingen avsluttet.

I løpet av uke 10 ble det påvist 285 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er det høyeste antallet i løpet av en sjudagersperiode siden 18. november i fjor. Kun de ni dagene fra 10. til og med 18. november er det blitt registrert flere tilfeller i løpet av sju døgn i Drammen kommune.

- Vi har dessverre en smitteutvikling som bør bekymre alle i Drammen kommune. Derfor vedtok formannskapet søndag kveld å gjeninnføre en lokal forskrift med tiltak for å begrense spredningen av koronasmitte. Den nærmeste tiden vil vi følge nøye med på smitteutviklingen. Det blir gjort fortløpende vurderinger av om tiltakene som nå er innført, er tilstrekkelige eller om vi må vurdere enda strengere tiltak for å stanse smittespredningen, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Med unntak av de ni dagene i november hvor toppen av den forrige smittebølgen ble nådd, er altså dagens tall det høyeste som er registrert i løpet av en uke, siden smitten kom til Drammen kommune for et drøyt år siden.

- Nå ser det ut til at vi fortsatt har stigning i smittetallene, så vi må nok være forberedt på at den tredje smittebølgen blir enda tøffere enn den andre var. Det er derfor all grunn til å ta situasjonen på største alvor, sier ordføreren.

Hun er bekymret for smittetrykket blant ungdommene. Unge innbyggere i alderen 10 til 19 år står for en stor andel av smittetilfellene nå, og mange er satt i karantene. Det er et mål å skjerme tilbudene til barn og unge så mye som mulig, men i en situasjon med mye smitte blant ungdommene, er det ikke mulig å unngå at tiltakene også rammer denne aldersgruppen.

- Jeg vil oppfordre ungdommene til å være ekstra forsiktige nå. Det er lett å forstå at mange er lei av restriksjoner og har lyst til å leve som før. Forhåpentligvis kan vi leve tilnærmet normalt om noen få måneder, men vi er ikke der ennå. De nye virusmutasjonene kan gi alvorligere sykdom også for ungdom enn det vi har sett tidligere, så pass på dere selv. Ta ansvar for både deg selv og vennene dine og sørg for at dere holder god nok avstand til hverandre og ikke samles i for store grupper, er ordførerens oppfordring til alle ungdommene i Drammen kommune.

Flere virksomheter i Drammen kommune er berørt av smittetilfellene som rapporteres i dag. Ved både Aronsløkka skole, Danvik skole, Marienlyst skole, Galterud skole og Drammen videregående skole er både elever og lærere satt i karantene som følge av smittetilfeller. Ved disse skolene er det til sammen over 200 personer som nå settes i karantene.

Ved Kobbervik gård barnehage er det påvist et smittetilfelle, og der forlenges karantenen for nærmere 50 barn og ansatte.

Ett av smittetilfellene berører også Talentgården og et fotballag. Rundt 30 barn og trenere settes i karantene som følge av dette tilfellet.

- Vi har nok en dag med høye smittetall, og det er mange yngre mennesker som smittes. Det er også i dag mange nærkontakter. Dette er i utgangspunktet bra fordi det gjør det lettere å holde oversikten over hvordan smitten sprer seg, men det er også enda en bekreftelse på hvor lett de nye virusmutasjonene smitter. Sannsynligheten for at de som defineres som nærkontakter, også er smittet, er nå relativt stor, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

En relativt stor andel av ungdommene som smittes, har tilknytning til Galterud skole. Det er foreløpig ikke noe som tyder på at smitte i noen særlig grad er overført på skolen, men smittevernoverlegen oppfordrer nå alle elever og lærere ved skolen om å teste seg for koronavirus.

- Vi ser en ganske stor spredning av smitte i dette miljøet, og det er nødvendig å bryte smittekjedene. Derfor vil teststasjonen på Fjell være åpen i dag fra klokken 09.30 til 13.30. Det er ikke nødvendig å bestille time for testing her. Man kan bare å møte opp, og vi oppfordrer altså alle elevene på Galterud skole og de ansatte som jobber der, om å teste seg for koronasmitte, sier Einar Sagberg.

Formannskapet vedtok søndag kveld å gjeninnføre en lokal forskrift med tiltak for å begrense smittespredningen. Tiltaksnivået er det nest strengeste som er beskrevet i den nasjonale covid-19-forskriften. Den vedtatte forskriften regulerer stenging av en lang rekke steder. Blant stedene som nå må stenge, er treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg, fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, bowlinghaller, museer, kino, teater og konsertsteder. Det blir skjenkestopp, forbud mot arrangementer og påbud om hjemmekontor og bruk av munnbind.

Det er ikke tillatt å organisere innendørs fritidsaktivitet for personer over 20 år. For personer under 20 år er dette fortsatt lovlig, men for alle i alderen 13 til 19 år må det sikres tilstrekkelig avstand under utøvelse av aktiviteten. Det betyr blant annet at det må være minst én meter avstand mellom utøver på trening, uavhengig av hvilken idrett som bedrives. Også andre fritidsaktiviteter enn idrett må tilrettelegge for at deltakerne kan holde mer enn én meter avstand. Kravet om økt avstand henger sammen med at det er innført rødt smittevernnivå på ungdomsskolene og de videregående skolene i kommunen. Ungdommene må holde avstand til hverandre i skoletiden, og da må de gjøre det også når de driver med fritidsaktivitetene sine.

Etter noen uker med fallende testtall, har det vært rekordmange som har testet seg for koronasmitte i Drammen kommune den siste uka. Det er smittevernoverlegen glad for.

- Det er veldig viktig at alle som har antydninger til luftveissymptomer, sår hals eller andre symptomer på koronavirus, tester seg. Og er du i det minste i tvil om du bør teste deg, så bør du absolutt gjøre det. Den siste uka er det mange som har tenkt at det er lurt å få tatt en test, og det er akkurat det vi ønsker at de gjør. Via testing holder vi kontroll på smittetilfellene, og det gjør det mulig å spore opp smitteveier og bryte smittekjeder. Hvis vi ikke klarer å bryte disse smittekjedene i tide, vil vi få en rask og uoversiktlig spredning av smitten, sier Einar Sagberg.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Koronatelefonen er åpen mellom klokka 08.00 og 18.00 på alle hverdager. Vi anbefaler alle om å bestille tid til testing. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2772 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

14. mars

23 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 20 av dem er nærkontakter av allerede påviste tilfeller. Én har påvist smitte etter reise i utlandet, mens smitteveien er ukjent for de siste to personene.

Ved Brandengen skole, Åskollen skole, Galterud skole, Fjell skole, Marienlyst skole og Drammen videgående skole er det påvist smittetilfeller som medfører karantene.

Søndag kl. 18 møtes formannskapet for å behandle forslag til ny lokal forskrift med tiltak mot koronapandemien. Rådmannen foreslår å innføre ny lokal forskrift med virkning fra søndag 14. mars kl. 2400. Forskriften baserer seg på nasjonalt tiltaksnivå etter covid-19-forskriften. Samtlige bestemmelser i kapittel 5B "Forsterkede smitteverntiltak i enkelte kommuner - høyt tiltaksnivå" skal gjelde som lokal forskrift.

Det lokale tiltaksnivået er forsterket med en begrensning for antall deltakere på private sammenkomster.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommune nettside eller ringe 32 04 60 00. Koronatelefonen er åpen mellom klokka 10.00 og 17.00 på lørdager og søndager. Vi anbefaler alle om å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2717 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

13. mars

66 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 49 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Én har fått påvist smitte etter reise utlandet. For de øvrige 16 personene som nå har fått påvist smitte, er smitteveien ukjent for tolv, mens smittesporing fortsatt pågår for de siste fire tilfellene.

Ordfører Monica Myrvold Berg er bekymret for smitteutviklingen i Drammen kommune de siste dagene.

– Denne utviklingen må vi ta på største alvor alle sammen. Dagens smittetall er det fjerde høyeste vi noen gang har rapportert i Drammen kommune under pandemien. Utviklingen går i feil retning, og vi har en stor jobb foran oss for å unngå at veldig mange av kommunens innbyggere blir smittet og i verste fall alvorlig syke eller kan dø av denne sykdommen, sier Monica Myrvold Berg.

Ordføreren er imponert over den innsatsen alle innbyggerne har gjort tidligere i vinter for å holde smittetallene lave. Samtidig understreker hun at både smittevernoverlege Einar Sagberg og kommuneoverlege John David Johannessen gjentatte ganger har advart oss om at situasjonen hele tiden har vært skjør, selv om tallene var positive i Drammen.

– Nå har vi virkelig fått påminnelsen om at pandemien på ingen måte er over for vår del heller. Derfor oppfordrer jeg alle innbyggerne til å være med på ett krafttak til. Vi ser forhåpentligvis en ende på pandemien nå som vaksineringen er i gang, men vaksinene stanser ikke smittespredningen vi ser nå. Den må vi stanse selv for å unngå en situasjon som kan bli ekstremt vanskelig eller i verste fall umulig å håndtere. Derfor må hver og én av oss sørge for at alle smittevernregler og -anbefalinger følges til punkt og prikke i tiden som kommer, selv om vi nå har levd et helt år med strenge restriksjoner, sier ordføreren.

Flere av kommunens virksomheter er berørt av de nye smittetilfellene. Ved både Stenseth barnehage, Kobbervik gård barnehage, Støa barnehage, Bragernes strand barnehage og Kjerraten barnehage er det påvist smitte. Dette medfører karantene for både barn og ansatte.

Det er påvist smitte som berører flere skoler. Ved både Drammen videregående skole, Heltberg videregående skole og Voksenopplæringen er det påvist smittetilfeller som medfører karantene for både elever og lærere. I tillegg er det påvist smittetilfeller ved Svensedammen ungdomsskole og Akademiet videregående skole som vil medføre forlenget karantene.

Ved Hjemmetjenesten Landfalløya er 13 brukere og én ansatt satt i karantene etter påvist smitte.

Én av dem som har fått påvist smitte, har vært på Sats og trent i smitteførende periode. Sats er informert om smittetilfellet og varsler alle som har vært innom i samme periode som den smittede personen på SMS.

Smittevernoverlege Einar Sagberg deler ordførerens bekymring over utviklingen i smitten i Drammen kommune.

– Det er ikke lenger et spørsmål om hvorvidt vi er inn i den tredje smittebølgen eller ikke. Nå er spørsmålet hvor stor den tredje smittebølgen blir. Foreløpig ser utviklingen bekymringsfull ut, og smittekurvene peker dessverre rett til værs. Vi har en stor jobb foran oss for å snu denne utviklingen. Smittestigningen går minst like raskt nå som den gjorde i slutten av oktober og begynnelsen av oktober, og alle husker hvilken jobb vi måtte gjøre for å snu utviklingen den gangen, sier han.

Smittevernoverlegen var forberedt på at smitten ville stige etter jule- og nyttårshøytiden. Det skjedde imidlertid ikke i Drammen kommune. Derfor kom smitteutviklingen etter vinterferien noe overraskende.

- Smittespredningen har eskalert i et stort tempo. Det er dramatisk når vi får over 200 smittetilfeller i løpet av fem dager. I tillegg til at mange settes i isolasjon som følge av positive koronaprøver, er det også veldig mange som nå settes i karantene. Samtidig har vi sett mye smitte i kommuner rundt Drammen, og vi har sett hvordan det muterte viruset har spredt seg mye raskere enn tidligere virusvarianter. Derfor har vi hele tiden antatt at det ville være sannsynlig at vi fikk en smitteoppblomstring også i vår kommune, men den utviklingen vi ser nå, er altså urovekkende, sier smittevernoverlegen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 268 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er 62 flere tilfeller enn i går. Forrige lørdag ble det rapportert om 61 nye smittetilfeller den foregående toukersperioden. Disse tallene gir et veldig godt bilde på hvor kraftig smitteutviklingen har vært.

I går kveld ble det besluttet å gjeninnføre rødt smittevernnivå for alle ungdomsskolene, de videregående skolene og voksenopplæringen i Drammen kommune. Dette gjøres med umiddelbar virkning.

– Vi har sett en kraftig økning i smitte blant skoleelever den siste uka. Derfor er det nødvendig å iverksette strenge tiltak for å få bremset og forhåpentligvis stanset smittespredningen blant ungdommene, sier Sagberg.

Det gjøres også vurderinger av om tiltaksnivået i barnehager og barneskoler skal endres. Foreløpig holdes disse på gult nivå.

Inn mot denne helgen er det blitt planlagt flere arrangementer for barn og ungdom. Ettersom det er innført rødt smittevernnivå ved skolene er smittevernoverlege Einar Sagberg tydelig på at disse arrangementene bør avlyses. Rødt nivå på skolene er ment å redusere kontakten mellom elevene, og da vil det være uheldig om barn og ungdom fra ulike skoler møtes på ulike arrangementer.

Vi ønsker å begrense hvor mange personer man omgås, og da er større arrangementer noe som bør unngås, sier Sagberg.

Fredag 26. februar var smittetrykket såpass lavt i Drammen kommune at det ikke var grunnlag for å videreføre den lokale forskriften med tiltak mot koronapandemien. De to siste ukene er det nasjonale tiltak som har vært førende for hvordan innbyggerne skulle opptre for å beskytte seg mot koronaviruset. Nå har imidlertid situasjonen endret seg kraftig, og rådmann Elisabeth Enger har varslet at det blir lagt fram et forslag til ny lokal forskrift. Denne forskriften skal behandles i formannskapet på tirsdag.

– Når smittesituasjonen er som nå, må vi vurdere hvilke tiltak som kan og bør iverksettes for å stanse smittespredningen. Nå må vi avvente rådmannens forslag til forskrift, og så skal formannskapet diskutere saken og vurdere både smittevernehensyn og andre hensyn som er viktige å ivareta. På bakgrunn av den vurderingen, blir det bestemt om vi skal gjeninnføre en lokal forskrift og hvilke tiltak vi mener er de riktige for å stanse smittespredningen, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Ifølge ordføreren tyder smitteutviklingen de siste dagene på at de nasjonale tiltakene ikke er tilstrekkelige for å stanse spredningen av de muterte virusvariantene. Derfor er det nødvendig med strengere tiltak enn de som har vært gjeldende de siste 14 dagene. Foreløpig ligger det heller ikke an til at nasjonale myndigheter innfører nye regler for hele landet. Tvert imot har signalet vært at kommunene skal sette i verk tiltak når de oppdager smitte og at strategien i utgangspunktet er å holde seg til lokale tiltak.

Regjeringens anbefalingene for påskehøytiden

Det er to uker igjen til palmehelgen og starten på påskeferien. Regjeringen la i går fram disse anbefalingene for påskehøytiden.

Generelt råd

 • Hold deg hjemme hvis du ikke er frisk, og test deg så snart som mulig hvis du tror du er smittet med covid-19.

Reiser

 • Reiser utenlands frarådes, med mindre de er strengt nødvendige.
 • Unngå unødvendige reiser i Norge.
 • Reise til (egen/lånt/leid) fritidseiendom kan likevel gjennomføres dersom du er særlig påpasselig med smittevern underveis og på feriestedet. Reis da med de du bor med eller tilsvarende nære. Gjør helst innkjøpene før avreise og hold avstand til andre.
 • Det er viktig å undersøke hvilke tiltak som gjelder i kommunen man oppholder seg i, for eksempel via kommunenes nettsider eller helsenorge.no.
 • Hvis du reiser til en kommune med mindre strenge tiltak enn hjemkommunen din, bør du som hovedregel følge anbefalingene som gjelder hjemme.
 • Hvis du er i karantene, eller venter på testsvar, bør du ikke dra på påskeferie, heller ikke til egen hytte.
 • Er du på hytta og blir syk, bør du reise hjem. Hvis du blir ringt opp og satt i karantene, bør du dra hjem.
 • Du kan reise på hotell innenlands, men hold avstand til andre gjester, og begrens opphold i fellesarealene. Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak, bør du ikke reise på hotell eller liknende overnattingssted der mange samles.
 • Det anbefales ikke å gå fra hytte til hytte, siden dette innebærer betydelig økt risiko for smittespredning.
 • Dersom ubetjente hytter skal benyttes, bør det være mulig å reservere på forhånd, slik at ikke flere husstander/reisefølger er der samtidig.
 • Dersom hytter ligger vanskelig tilgjengelig, og behov for helsehjelp og mulighet for karantene/testing kan medføre utfordringer for lokale helsemyndigheter, bør det lokalt vurderes om slike hytter bør anbefales stengt.
 • Ved strengt nødvendige utenlandsreiser (for eksempel barn som skal besøke foreldre i annet land), er det svært viktig å være forsiktig på reisen og å overholde karantenebestemmelsene og krav om testing når man kommer tilbake.
 • Reiselivsaktører bør vurdere å begrense tilgang til fellesarealer, for å redusere smitterisikoen og gjøre det lettere å overholde smittevernanbefalingene.

Sosialt liv

 • Du bør unngå flere enn ti sosiale kontakter i uken.
 • Du bør unngå besøk av mer enn fem personer i eget hjem. Dersom hjemkommunen din anbefaler å unngå besøk, bør du følge dette rådet, enten du er hjemme, på hytta eller annet sted.
 • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak, frarådes overnattingsbesøk i påsken. Barn og unge under 20 år og aleneboende kan likevel ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.
 • Velg helst utendørsaktiviteter. Unngå å oppsøke steder der mange er samlet, og der det ikke er lett å holde avstand, som serveringssteder, skistuer, varmestuer, lekeland, badeland og liknende. Du kan besøke alpinanlegg, men unngå trengsel.

Gudstjenester og andre markeringer

 • Ved gudstjenester og andre religiøse markeringer og livssynssamlinger i påsken gjelder regler, retningslinjer og anbefalinger for arrangement. Du bør ikke delta på slike samlinger utenfor din egen kommune.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommune nettside eller ringe 32 04 60 00. Koronatelefonen er åpen mellom klokka 10.00 og 1700 på lørdager og søndager. Vi anbefaler alle om å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2694 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

12. mars

28 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 25 av dem har kjent smittevei, mens det foreløpig ikke er fastslått en sikker smittevei for de siste tre.

Flere skoler og barnehager i Drammen kommune påvirkes også i dag av smittetilfellene. Ved både Marienlyst skole og Akademiet videregående skole Ypsilon er det påvist smitte, og ved begge skolene settes én klasse i karantene. I tillegg er det flere smittetilfeller knyttet til Galterud skole, så der settes ytterligere én klasse i karantene.

Det er også påvist smittetilfeller ved Bragernes strand barnehage og Stenseth barnehage. Barn og ansatte settes i karantene.

- Vi har fire dager på rad nå med høye smittetall, og det er bekymringsfullt. Men heldigvis har ikke tallene eskalert etter at vi fikk påvist 43 tilfeller sist mandag. Ettersom vi har såpass mange med kjent smittevei, kan det være lov å håpe at situasjonen stabiliserer og at vi ser fallende tall etter hvert hvis nærkontaktene holder seg i karantene og ikke risikerer å spre smitte videre. Men denne situasjon er ekstremt sårbar, og det skal veldig lite til for at tallene stiger ytterligere. Det er nå bare to uker igjen til påsken, og vi har alle sammen en stor jobb foran oss hvis vi skal kunne gå inn i påsken med lave smittetall, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

I løpet av de siste 14 dagene er det nå påvist 211 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er det høyeste tallet som er registrert siden 12. desember da smittetrenden var fallende, og kommunen var på vei ut av den andre smittebølgen.

- Vi har gått fra rundt 20 smittetilfeller den foregående toukersperioden til godt over 200 på bare 14 dager. Det gir oss en klar beskjed om hvor mye smittespredningen har økt i Drammen kommune. Må alle følge gjeldende råd og regler og gjøre alt man kan for å beskytte seg mot smitte og unngå situasjoner hvor smitte kan overføres, sier Sagberg.

Følgende råd og regler gjelder nå: Oversikt over nasjonale tiltak 

Smittesporingen har avdekket at en god del av dem som har fått påvist smitte de siste dagene, har vært samlet på fester og andre sosiale sammenkomster i løpet av vinterferieuka. Nå står vi foran en helg, og smittevernoverlegen har en klar oppfordring til både unge og eldre innbyggere:

- Det er fortsatt viktig å begrense sosial kontakt. Har du eksempelvis planlagt å gjøre tre ting i helgen, bør du nok vurdere hva som er viktigst og bare velge den ene tingen. Slik situasjonen er nå, er det veldig viktig å begrense hvor mange nære kontakter man har. Dette reduserer risikoen for å bli smittet, og det reduserer også hvor mange du selv kan smitte dersom du har fått koronaviruset, sier Einar Sagberg.

Oppfordringen om å teste seg for koronavirus dersom man har milde luftveissymptomer eller sår hals vil være gjeldende så lenge pandemien pågår. Nå har testaktiviteten tatt seg opp igjen, og det er positivt med tanke på å holde oversikten over smitteutviklingen, få isolert smittede personer og sette nærkontaktene deres i karantene. Samtidig opplever teststasjonen på Sundland at det er en god del personer som bestiller time, men som likevel ikke dukker opp til testing.

Smittevernoverlege Einar Sagberg sier at de som har bestilt time til testing og som av ulike årsaker likevel ikke reiser til Sundland for å teste seg, må avbestille timen i Helseboka, hvor timen i utgangspunktet ble bestilt.

- Dette er viktig for å gjøre tiden til testing ledig for andre personer istedenfor. Vi kan ikke risikere at vi ikke får testet alle som ønsker å koronateste seg, fordi kapasiteten er brukt opp og så dukker man ikke opp til testen. Vi opplever dessverre at det er for mange som ikke kommer til avtalt tid, sier Sagberg.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommune nettside eller ringe 32 04 60 00. Koronatelefonen er åpen mellom klokka 08.00 og 18.00 på alle hverdager. I helgen er testtelefonen åpen for timebestilling mellom klokka 10.00 og 1700. Vi anbefaler alle om å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2628 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

11. mars

38 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 35 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smittesporing fortsatt pågår for de tre siste.

Flere av kommunens virksomheter påvirkes av smittetilfellene som er påvist det siste døgnet.

Ved Galterud skole settes tre skoleklasser i karantene. I tillegg blir den ene klassen som i går ble satt i ventekarantene, nå satt i ordinær karantene etter påvist smitte. Ved Kjøsterud skole er én skoleklasse, noen enkeltelever fra andre klasser og noen ansatte satt i karantene, og ved Svensedammen skole er også elever og ansatte satt i karantene som følge av smitte.

Ved Øren skole er det påvist smitte hos én lærer. Én klasse er satt i karantene. De øvrige lærerne på trinnet regnes som nærkontakter. Elevene på trinnet får hjemmeskole ut neste uke.

Ved både Drammen videregående skole, Akademiet videregående skole og Heltberg videregående skole er det påvist smittetilfeller, og både elever og lærere settes i karantene. Det pågår fortsatt kartlegging av nærkontakter, så hvor mange som blir satt i karantene som følge av disse smittetilfellene er ikke endelig avklart.

Et barn i Kjerraten barnehage har fått påvist koronasmitte. Fem ansatte og 16 barn settes i karantene som følge av dette smittetilfellet.

Det er påvist smitte innenfor tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette får konsekvenser for både brukere og ansatte. Her pågår fortsatt smittesporingen.

- Vi er bekymret for den utviklingen vi ser nå. For tredje dag på rad har vi høye smittetall, og vi har nå 110 nye smittetilfeller på tre dager. Dette er altfor høyt og kan ikke fortsette dersom vi skal klare å holde god nok kontroll over smittespredningen i Drammen kommune, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

I løpet av den siste 14-dagersperioden er det påvist 181 nye smittetilfeller. Dette er mer enn en dobling på tre dager, og kurven for antall smittede den siste toukersperioden stiger nå like kraftig som i slutten av oktober da Drammen kommune ble truffet av den andre smittebølgen.

I løpet av den siste uka er det påvist 140 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er det høyeste tallet som er registrert i løpet av sju dager siden 3. desember i fjor.

- Vi må nok være forberedt på at vi ser starten på den tredje smittebølgen, dersom vi ikke klarer å bremse smittespredningen raskt. Både lokale og nasjonale helsemyndigheter har advart mange ganger om at vi har noen svært utfordrende uker foran oss i mars og april. Nå står vi midt oppi disse utfordringene, og alle må ta situasjonen på alvor. Svært mange kan bli smittet, og de muterte virusvariantene ser ut til å kunne gi alvorligere sykdom også for yngre mennesker. Så det er helt avgjørende at vi sammen klarer å stanse den kraftige økningen i smittespredningen, både for å unngå at mange blir smittet og for å unngå at mange blir alvorlig syke, sier Sagberg.

I tilknytning til Meny Brakerøya er det påvist flere smittetilfeller. Både ansatte og kunder har fått påvist smitte. Felles for de ansatte og kundene er at de var innom butikken i perioden 1.-6. mars. Smittevernoverlege Einar Sagberg ber derfor alle som var innom Meny Brakerøya disse dagene, om å være ekstra observante på koronasymptomer og bestille tid til testing dersom de får symptomer.

Smittevernoverlegen er glad for at en såpass stor andel av dem som får påvist smitte, er nærkontakter. Det betyr at smittesporingsteamet har kontroll på dem før de får påvist smitte og at de er satt i karantene. Dermed er også muligheten for å bryte smittekjeden betraktelig større.

- De muterte virusvariantene smitter lettere. Dermed øker også sannsynligheten for at de som defineres som nærkontakter, faktisk også er blitt smittet, enn det som var tilfellet ved de tidligere virusvariantene. Alle som er nærkontakter og settes i karantene, skal selvfølgelig overholde karantenereglene, men de siste dagenes smittetilfeller viser at det nå er ekstra viktig at alle som settes i karantene, følger reglene til punkt og prikke. De som eventuelt ikke gjør som de skal mens de er i karantene, kan spre smitte til mange andre personer på veldig kort tid, og det ønsker vi for all del å unngå, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommune nettside eller ringe 32 04 60 00. Koronatelefonen er åpen mellom klokka 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2600 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

10. mars

32 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 26 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien er ukjent for de siste seks.

Tre av dagens smittetilfeller er knyttet til smitteutbruddet i Eplehagan barnehage, mens to tilfeller knyttet til utbruddet i St. Hansberget barnehage. Tiltak var satt i gang i begge barnehagene fra før, og disse smittetilfellene får derfor ingen ytterligere konsekvens for barn eller voksne.

Ett av dagens rapporterte smittetilfeller relateres til smitteutbruddet ved Drammen sykehus.

Ved et bofellesskap har en ansatt fått påvist smitte. Smittetilfellet medfører karantene for én bruker og to ansatte. De berørte personene er informert. Ytterligere smittesporing pågår knyttet til dette smittetilfellet.

I tillegg har smittesporingen etter et tilfelle som ble rapportert i går, ført til at en klasse er satt i karantene ved Galterud skole. Ytterligere to klasser er satt i avventende karantene i påvente av at det foreligger svar på koronatester som er tatt.

- Vi har nå 75 smittetilfeller på to dager. Dette er ett tilfelle mer enn vi hadde de to foregående ukene, så det er ingen tvil om at smittetrykket har gjort et hopp i Drammen kommune, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Det er stor pågang på koronatelefonen fra innbyggere som ønsker å teste seg. Dét er kommuneoverlegen glad for og understreker at testing og kartlegging av smitte er et helt avgjørende tiltak for å kunne stanse smittekjeder så tidlig som mulig.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 145 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er 29 flere tilfeller enn det som ble rapportert for foregående toukersperiode i går og nærmere en tidobling sammenlignet med tallet som ble rapportert for 15 dager siden.

Testing, kartlegging av smittetilfeller, isolasjon av smittede og karantene for nærkontaktene er helt avgjørende for å unngå at smittetallene skyter ytterligere i været.

- Vi vet at det er smitte i samfunnet i Drammen fordi vi har tilfeller uten kjent smittevei. I de smittekjedene som kartlegges, ser vi hvor fort smitten sprer seg. Da er det grunn til bekymring når vi tenker på de smittekjedene vi ikke oppdager. I disse tilfellene får smitten i verste fall spre seg til veldig mange før vi fanger opp et smittetilfelle og får kartlagt vedkommendes nærkontakter, sier Johannessen.

I forbindelse med smittesporingen de siste dagene er det avdekket at enkelte som får påvist smitte, holder tilbake informasjon om hvem de har hatt kontakt med. Dette gjelder spesielt i de tilfellene hvor man har hatt mange nærkontakter og kanskje heller ikke overholdt smittevernreglene like godt som man burde. Kommuneoverlegen advarer alle mot å holde tilbake informasjon når man får påvist smitte.

- Et grundig smittesporingsarbeid er avgjørende for å bryte smittekjeder og sørge for at viruset får spre seg ukontrollert i samfunnet. De som holder tilbake informasjon om nærkontakter, bidrar til å gjøre dette arbeidet vanskeligere enn det trenger å være. Blir du smittet, har du en plikt etter smittevernloven til å oppgi nærkontaktene dine, og det må du gjøre. Alle må bidra til at pandemien ikke får utvikle seg til å bli enda verre og vanskeligere enn den er allerede. Vi har alle et felles mål, og det er å bekjempe pandemien så fort som mulig, slik at vi kan komme tilbake til det som ligner en normalisert hverdag, sier Johannessen.

Selv om det er mange som bestiller time til koronatesting for tiden, gjentar kommuneoverlegen oppfordringen om at alle med milde luftveissymptomer, sår hals eller andre symptomer på koronasmitte også bestiller time.

- Hvis du er det minste i tvil om du skal bestille time til koronatesting, så er du ikke i tvil. Da skal du gjøre det. Problemet i smittespredningen er ikke de som blir veldig syke. De tester seg og får svar på om de er smittet av koronaviruset eller ikke. Det er alle som er lite syke og tenker at de sikkert ikke behøver å teste seg fordi dette går over i løpet av en dag eller to, som faktisk må bestille tid til testing. I tillegg gjelder fortsatt alle rådene om å følge smittevernreglene. Dette er virkelig ikke tiden for å ta lett på reglene og anbefalingene som er gitt. Det er nå vi må følge dem nøye for å begrense hvor stor den tredje smittebølgen blir i Drammen kommune, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Statsminister Erna Solberg orienterte Stortinget i går om koronasituasjonen i Norge. Etter råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet kommer ikke regjeringen med nye nasjonale tiltak nå, men dette kan komme dersom den negative smitteutviklingen ikke snus.

Dette er de strengere nasjonale tiltakene som statsministeren varslet at vil bli innført dersom dagens tiltak ikke er nok til å få ned smittespredningen:

 • Anbefaling om å holde to meters avstand til andre bortsett fra personer i egen husstand eller nærkontaktene til aleneboende.
 • Anbefaling om maks ti private kontakter per uke, i tillegg til grensen på maks fem gjester.
 • Forbud mot skjenking av alkohol.
 • Forbud mot innendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter for voksne. Unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere
 • Stenging av treningssentre og svømmehaller. Unntak for svømmetrening for barn og rehabilitering.
 • Stenging av underholdningstilbud som fornøyelsesparker, bingohaller og lignende.
 • Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig
 • Færre deltakere på arrangementer:
  • Inne: 20 personer med faste, tilviste sitteplasser (ned fra 100)
  • Inne: 50 personer i begravelser og bisettelser (ned fra 100)
  • Inne: 50 personer på arrangement for de under 20 år og kun deltakere fra samme kommune
  • Ute: 50 personer på arrangementer (ned fra 200 eller 600 ved faste, tilviste sitteplasser)

Dersom det blir nødvendig vurderer regjeringen også å gjeninnføre de strenge tiltakene som ble innført i begynnelsen av januar. Da kan det bli snakk om følgende tiltak:

 • Anbefaling om ikke å ha besøk hjemme for en periode på to uker
 • Utsette alt av arrangementer
 • Digital undervisning i universiteter, høyskoler og fagskoler
 • Ungdomsskoler og videregående skoler på rødt nivå
 • Kommuner med høyt smittetrykk bør vurdere rødt nivå også på barneskoler og barnehager

– Selv om vi ikke innfører nye nasjonale tiltak i dag, vil jeg minne om de anbefalingene som gjelder. Alle, i hele landet, må begrense sosial kontakt. Skal en møte noen utenfor husstanden, så gjør det helst utendørs. Ikke reis til utlandet. Innenlands bør unødvendige reiser unngås. Alle som har mulighet, bør ha hjemmekontor. Arrangementer som samler folk fra flere kommuner, bør avlyses eller utsettes, sa Erna Solberg i går.

Frem til 15. april gjelder reiserådet om ikke å reise til utlandet, med mindre det er strengt nødvendig. Det betyr at folk som bor i Norge, ikke bør dra til utlandet i påskeferien.

For de som vil feriere i Norge, vil regjeringen komme tilbake med mer konkrete anbefalinger for påskeferien. Innretningen på disse vil avhenge av smitteutviklingen den nærmeste tiden.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommune nettside eller ringe 32 04 60 00. Koronatelefonen er åpen mellom klokka 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2562 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

9. mars

43 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Kun ti ganger tidligere er det rapportert om flere nye smittetilfeller i løpet av ett døgn i Drammen kommune siden pandemien brøt ut for et drøyt år siden.

- Vi har hatt et nokså lavt smittetrykk i Drammen kommune over lang tid, og vi er forsiktige med å trekke konklusjoner basert på enkeltdager. Men det er ingen tvil om at 43 nye smittetilfeller i løpet av én dag gir grunn til alvorlige bekymringer og kan være et tegn på at vi er på vei inn i den tredje smittebølgen også her hos oss. Dette bør bekymre oss alle, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Hun er glad for at mange har testet seg etter vinterferien og oppfordrer alle andre med de minste tegn til luftveissymptomer eller sår hals til å gjøre det samme. Samtidig har ordføreren en klar oppfordring til absolutt alle innbyggere i kommunen:

- Nå gjelder det å være ekstra forsiktige. Og det betyr enda mer forsiktige enn vi har vært noen gang før under pandemien. Jeg forstår at mange er lei av tiltak, er slitne og ønsker seg tilbake til en mer normal hverdag. Det gjør alle, men hvis vi ikke er forsiktige og klarer å snu den stigende smittetrenden, så risikerer vi bare at tiltakene istedenfor blir enda tøffere, og den normale hverdagen fremstår enda fjernere. Derfor ber jeg alle om følge de gjeldende rådene om å holde avstand til personer utenfor egen husstand og begrense hvor mange mennesker man omgås med, slik at vi gjør absolutt alt vi kan for ikke å utsette oss selv for smittefare eller at vi selv smitter andre, sier ordføreren.

Det har vært et omfattende arbeid å drive smittesporing for såpass mange nye tilfeller. For 35 av dem som nå har fått påvist smitte, regnes smitteveien som kjent, mens den foreløpig er ukjent for de siste åtte. I disse tilfellene pågår smittesporingen fortsatt.

Ifølge smittevernoverlege Einar Sagberg er det flere personer uten symptomer som nå har fått påvist koronasmitte. Disse tilfellene er blitt oppdaget i forbindelse med rutinemessig testing av nærkontakter.

- Dette viser hvor skummel denne sykdommen er. Man kan altså være smittebærer uten at man merker noen ting selv. At vi i løpet av én dag får flere smittetilfeller uten symptomer, gir oss en klar indikasjon på at vi sannsynligvis har en god del mer ukjent smitte i samfunnet for tiden enn vi har regnet med. Så det er utrolig viktig at alle som er nærkontakter til smittede personer, tester seg for koronasmitte, i tillegg til at alle som har tendenser til luftveissymptomer eller sår hals også tester seg, sier Sagberg.

Det er registrert flere smittetilfeller knyttet til smitteutbruddet i Eplehagan barnehage. Til sammen har ni barn og én ansatt fått påvist smitte i løpet av det siste døgnet. I tillegg er det registrert ett smittetilfelle i både Strømsø og Åsløkka barnehager. Alle nærkontaktene er satt i karantene og testes på vanlig måte. Ved Åsløkka settes begge avdelingene i karantene og stenges inntil videre.

Det er avdekket smitte i forbindelse med en time ved Attic dansestudio. Attic kontakter alle som har vært innom på samme tid som den smittede personen, og formidler informasjon om testing.

Ett av dagens smittetilfeller knyttes til utbruddet Drammen sykehus rapporterte om i helgen.

I løpet av det siste 14 dagene er det påvist 116 nye smittetilfeller. Dette er 42 flere tilfeller enn det som ble rapportert for den foregående toukersperioden i går.

- De neste dagene vil gi oss svaret på om vi nå ser starten på den tredje smittebølgen i Drammen kommune eller om det er tilfeldig at tallet som rapporteres i dag, er så høyt. Men det er ingen tvil om at smittetrykket i kommunen er markant høyere enn for kort tid siden. Nå har vi fått påvist 43 tilfeller i løpet av ett døgn. I hele februar fikk vi påvist 65 tilfeller, altså litt i overkant av to tilfeller pr. dag i gjennomsnitt. Så det er viktig at alle innbyggerne nå passer ekstra godt på seg selv og unngår situasjoner hvor de kan komme tett på andre mennesker eller havne i større grupper. Avstand, få nærkontakter og veldig god hygiene er nøkkelen til å begrense smittespredningen i ukene som kommer, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Regjeringen presenterer i formiddag nye tiltak i kampen mot koronapandemien. Informasjon om disse tiltakene blir publisert på Drammen kommunes nettside i løpet av dagen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommune nettside eller ringe 32 04 60 00. Koronatelefonen er åpen mellom klokka 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2530 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

8. mars

Seks personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Fem av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smittesporing fortsatt pågår for det siste tilfellet. Én av dem som har kjent smittevei, er smittet utenfor Norge og har sittet i innreisekarantene. Étt av tilfellene er knyttet til smitteutbruddet som Drammen sykehus rapporterte om på lørdag.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av smittetilfellene som rapporteres i dag.

- Av de siste 45 dagene har vi rapportert om færre enn ti nye smittetilfeller om dagen hele 42 ganger. Det er vi veldig godt fornøyde med, selv om det ikke er noe hyggelig at smittetrenden er stigende i Drammen kommune. Med færre enn ti nye tilfeller om dagen har vi fortsatt god kontroll på situasjonen. Vi får drevet en grundig smittesporing og kartlagt nærkontaktene til de smittede, slik at de går i karantene og ikke risikerer å spre smitten videre. Derfor er det helt avgjørende at alle som får påvist smitte, gir oss alle nødvendige opplysninger om nærkontaktene sine, slik at alle som kan være smittebærere, går i karantene og ikke utgjør noen risiko for andre, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

I løpet av det siste 14 dagene er det påvist 74 nye smittetilfeller. I går ble det rapportert om 68 nye smittetilfeller den foregående toukersperioden.

- Vi har ikke på noe tidspunkt under pandemien snakket om økende eller synkende smittetrend basert på enkeltdager. Men når vi ser på hvor mange som har fått påvist smitte de siste 14 dagene, ser vi bedre hvordan smitteutviklingen er. 23. februar ble det rapportert om 15 smittetilfeller den foregående toukersperioden. I dag er tallet 74. Det har altså vært en femdobling i dette tallet på bare 13 dager, så vi kan trygt konkludere med at smittetrenden er stigende i Drammen for tiden, sier kommuneoverlegen.

Johannessen er forberedt på at smittetrykket vil øke de kommende dagene. I tillegg til at spredningen av muterte virusvarianter er stor i flere av Drammens nabokommuner, har mange i helgen kommet hjem etter vinterferie. Kommuneoverlegen gjentar oppfordringen om at alle som har vært ute og reist, må koronateste seg ved de minste tegn på luftveissymptomer, sår hals eller andre symptomer på koronasmitte.

- All erfaring viser at det skal så utrolig lite til for å miste kontrollen på situasjonen, spesielt nå med muterte virusvarianter som smitter lettere. Derfor må alle med symptomer teste seg før de går tilbake på jobben, skolen eller barnehagen. I tillegg må man altså holde god oversikt over hvem man har hatt som nærkontakter de siste dagene før man eventuelt får påvist smitte. Hvis du synes det er vanskelig å huske til enhver tid hvem du har vært i nærheten av de siste dagene, så bør du absolutt laste ned Folkehelseinstituttets smittestopp-app. Den kan hjelpe deg med å holde oversikt over hvem du har som nærkontakter, sier John David Johannessen.

I løpet av uke 9 ble det satt 1936 vaksinedoser i Drammen kommune. I overkant av 1000 doser ble prioritert til massevaksinasjon av innbyggere, mens i overkant av 800 doser ble prioritert til helsepersonell. Resten av dosene ble gitt til beboere på sykehjem og eldre hjemmeboende personer.

Denne uka har Drammen kommune over 3200 vaksinedoser som skal fordeles, og det gjennomføres vaksinasjon både tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.

Tirsdag er det førstegangsvaksinering i samfunnshuset i Mjøndalen og Ebbestadhallen i Svelvik. Onsdag og torsdag er det førstegangsvaksinering i Drammenshallen, mens det er andregangsvaksinering av drøye 600 personer i Drammenshallen på fredag.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommune nettside eller ringe 32 04 60 00. Koronatelefonen er åpen mellom klokka 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2487 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

7. mars

Sju personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Fem av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien er ukjent for de to siste.

Ved Eplehagan barnehage er det påvist smitte, og berørte barn og ansatte settes i karantene som følge av smittetilfellet. Ingen av kommunens øvrige barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av smittetilfellene som rapporteres i dag.

To av tilfellene det siste døgnet knyttes til smitteutbruddet som Drammen sykehus informerte om i går.

- Tendensen fra de siste dagene fortsetter. Vi registrerer fortsatt flere nysmittede pr. dag enn vi gjorde gjennom store deler av februar, men fortsatt er tallet på nye smittetilfeller relativt lavt, sett i forhold til størrelsen på Drammen kommune. Dette håper vi selvfølgelig fortsetter også i tiden fremover, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 68 nye smittetilfeller. Dette er sju flere enn det som ble rapportert i går.

- Vi ser en stigende smittetrend i Drammen kommune nå. Så mange som 68 smittetilfeller i den foregående to ukersperioden har vi ikke registrert siden 6. februar. Da hadde vi en markant fallende smittetrend. Nå ser vi dessverre altså en økning i smitten, og vi må nok være forberedt på at dette tallet vil stige en del den nærmeste tiden, sier Johannessen.

Når det kommer smitteutbrudd ved store institusjoner eller arbeidsplasser som blant annet sykehuset, vil dette normalt sett påvirke smittetallene i kommunen. Kommuneoverlegen regner derfor med at det kan bli påvist en del smittetilfeller som kan knyttes til smitteutbruddet ved sykehuset de kommende dagene.

- Sykehuset har gode rutiner og god oversikt over hvem som har vært innom der og kan være berørt av smitteutbruddet. Sykehuset kontakter dem som har vært pasient ved den aktuelle avdelingen, slik at testing og karantene blir iverksatt der det er nødvendig. Kommunen har gått gjennom alle som har blitt utskrevet fra sykehuset og som har korttidsplass eller andre tjenester i kommunen, og oversikten over situasjonen er god, sier John David Johannessen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommune nettside eller ringe 32 04 60 00. Koronatelefonen er åpen mellom klokka 10.00 og 17.00 på lørdager og søndager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2481 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

6. mars

Åtte personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmittet i løpet av det siste døgnet. Seks av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Én person har fått påvist smitte etter reise i utlandet, mens smitteveien er ukjent for den siste.

Ved Sonans er det påvist ett smittetilfelle. Åtte elever settes i karantene som følge av dette smittetilfellet. Ingen av kommunens øvrige barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av smittetilfellene som rapporteres i dag.

Sist torsdag rapporterte Drammen kommune om 16 nye smittetilfeller i løpet av ett døgn. Dette var det høyeste tallet på mer enn 40 dager Men i tillegg til denne dagen, så har Drammen kommune rapportert om flere enn ti nye tilfeller i løpet av et døgn bare én gang siden 23. januar.

- Antall nye smittetilfeller holder seg fortsatt stort sett under ti om dagen. Det skal vi være glade for. Vi har bra oversikt over smittetilfellene i kommunen, men situasjonen er særdeles skjør når vi ser hvordan de muterte virusvariantene sprer seg i stor fart i mange andre kommuner, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Han er imponert over innsatsen kommunens innbyggere har lagt ned gjennom vinteren for å begrense smittespredningen. Innsatsen hver og én har lagt ned er årsaken til at smittespredningen har vært lav i Drammen kommune over lang tid.

- Samtidig må vi dessverre minne oss selv på at vi sannsynligvis må gjøre enda mer og være enda flinkere i tiden som kommer for å forhindre at de muterte virusvariantene begynner å spre seg i stor fart også i Drammen kommune. En svært stor andel av smittetilfellene som påvises i Drammen kommune, skyldes muterte virusvarianter, men heldigvis har vi bare sett en begrenset spredning videre foreløpig. Vi må alle jobbe knallhardt for at denne spredningen skal være begrenset også de neste ukene, sier Johannessen.

Han viser til at nasjonale helsemyndigheter har vurdert mars og april som to kritiske måneder. Det betyr at det fortsatt er noen uker foran oss som kan definere hvordan vi kommer ut av pandemien.

Drammen kommune hadde en stor og svært krevende smittebølge å håndtere i slutten av oktober og utover i november. Kommuneoverlegen sier at med de muterte virusvariantene kan den tredje smittebølgen bli den alvorligste, dersom den kommer med full kraft.

- Vi har en stigende smittetrend i Drammen kommune nå, og vi må gjøre det som er mulig for å stanse stigningen. Siden begynnelsen av mars i fjor har 2474 personer i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. Rundt halvparten ble smittet i løpet av den andre smittebølgen. Det betyr at det er mange innbyggere som risikerer smitte, dersom vi får en tredje smittebølge som blir stor og ukontrollert. Men kommer vi oss gjennom mars og april uten en ny, stor bølge, så har vi tro på at det verste av pandemien er bak oss. Da blir det varmere i været og dårligere forhold for virusspredningen, og vi skal få vaksinert den voksne delen av befolkningen før det blir kaldere i været igjen etter sommerferien, sier John David Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 61 nye smittetilfellet. Det er åtte flere enn det som ble rapportert for den foregående toukersperioden i går, og mer enn en tredobling på en drøy uke.

Vinterferien avsluttes denne helgen, og mange har sannsynligvis vært på reise og muligens også møtt familie og venner som man ikke bor sammen med. Kommuneoverlegen har en klar oppfordring til alle som har vært ute og reist.

- Selv med de letteste symptomer på luftveissykdom, sår hals eller andre tegn på sykdom, må du teste deg for korona før du skal tilbake på jobb, skole, barnehage eller andre steder hvor du møter andre mennesker. Vi oppfordrer alle til å bidra til at koronaviruset ikke spres videre. Koronatesten er gratis, og du får raskt svar på om du er smittet eller ikke. Så både for din egen del og alle du møter på jobben eller skolen, i barnehagen eller på andre steder, er det viktig at du tester deg og får svar på om luftveissymptomene eller den såre halsen skyldes koronaviruset eller ikke, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommune nettside eller ringe 32 04 60 00. Koronatelefonen er åpen mellom klokka 10.00 og 17.00 på lørdager og søndager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2474 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

5. mars

I løpet av siste døgn er det registrert seks nye tilfeller med koronasmitte i Drammen kommune. Smitteveien er kjent for fire av disse, mens det er fortsatt uavklart for de to siste personene.

Det er påvist ett smittetilfelle i hjemmesykepleien Losjeplassen. Dette berører fire ansatte, som er satt i karantene. Det er også påvist smitte hos en ansatt ved Lilleløkka barnehage, noe som resulterer i at både barn og ansatte er satt i karantene. Det er kun en avdeling som er berørt av dette.

- Vi har i hele uken hatt en svak stigning i antall smittede i Drammen kommune. Situasjonen er fortsatt oversiktlig og håndteres med forsterkede tiltak og smittesporing rundt smittetilfellene. Samtidig ser vi mer markant stigning i flere kommuner rundt oss, og natt til i dag ble det innført forsterkede tiltak også i kommuner i gamle Vestfold i Vestfold Telemark, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

- Det skal veldig lite til for at viruset begynner å spre seg igjen i stor fart, så det er fortsatt en stor risiko for ytterligere økt smitte også her i kommunen. Dette kan igjen medføre behov for forsterkede tiltak også i Drammen. Vi følger situasjonen tett, sier kommuneoverlegen.

Økt avstand og færre nære kontakter er to sentrale smittereduserende tiltak i håndteringen av koronapandemien. Ved å øke avstanden mellom mennesker og redusere antall kontakter, reduserer vi risikoen for å bli smittet av personer som ikke vet at de er smittet. Covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte, derfor reduserer vi risikoen for å bli smittet av koronaviruset ved å øke avstanden mellom mennesker.

- I Drammen er det vår oppgave å fortsette den gode innsatsen som allerede blir gjort. Nettopp ved å holde avstand, ha få nærkontakter, vaske hendene, være hjemme når man er syk og ha lav terskel for å ta koronatest. Det nytter, sier Ingeborg Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 53 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er fem flere tilfeller enn det som ble rapportert for den foregående toukersperioden i går.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen alle hverdager mellom klokka 08.00 og 18.00. Lørdager og søndager er telefonen åpen mellom klokka 10.00 og 17.00.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Teststasjonen er åpen sju dager i uken. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2466 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

4. mars

Det er meldt om 16 nye tilfeller med koronasmittede i Drammen kommune det siste døgnet. For 14 personer er det kjent smittevei, mens smitteveien er ukjent for de siste to. Ingen av dagens tilfeller får ytterligere konsekvenser for kommunens barnehager, skoler eller institusjoner.

To av smittetilfellene knyttes til utbruddet ved St. Hansberget barnehage. Flere av dagens tilfeller knyttes til utbrudd i andre kommuner.

Dette er det høyeste antallet koronasmittede siden 21. januar i år.

- Dagens antall smittede sier oss at vi fortsatt står i en utfordrende situasjon. Mange av kommunene rundt oss har over en periode hatt et høyt smittetrykk, og med stadig økende antall av smittede med mutante virus. Nå ser vi også en markant økning her i kommunen, så vi må være spesielt nøye med å følge de nasjonale smittevernrådene, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 48 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er 16 flere tilfeller enn det som ble rapportert for den foregående toukersperioden i går.

- Dagens smittetall bekrefter at vi fortsatt har stigende smittetrykk i kommunen, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

- Vi behandler alle smittetilfeller som om det er mer smittsom variant av viruset, og går bredt ut med tiltak i form av smittesporing, testing i nærmiljø og karantenesetting. Vi har foreløpig oversikt over smittesituasjonen med slike målrettede tiltak, og det er gledelig at det i dag er en lav andel med ukjent smittevei. Det er imidlertid en ustabil situasjon som må følges tett dag for dag også med tanke på å vurdere forsterkede tiltak.

Hun oppfordrer alle til å begrense sosial omgang og i tillegg ha lav terskel for å teste seg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 48 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er 16 flere tilfeller enn det som ble rapportert for den foregående toukersperioden i går.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen alle hverdager mellom klokka 08.00 og 18.00. Lørdager og søndager er telefonen åpen mellom klokka 10.00 og 17.00.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Teststasjonen er åpen sju dager i uken. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2460 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

3. mars

Siste døgn er det meldt om tre personer som har fått påvist koronasmitte i Drammen kommune. En av disse personene er nærkontakt av kjent tilfelle. For de to andre er det ikke sikker smittevei, men begge tilfellene har sannsynlig tilknytning til smitte på arbeidsplasser i andre kommuner.

Det er påvist smitte ved St. Hansberget barnehage, hvor barn og voksne i to avdelinger er satt i karantene. Smittevei er foreløpig uavklart, og ledelsen i barnehagen har derfor, etter smittevernfaglig råd, valgt å stenge barnehagen midlertidig.

Selv om dagens tall er positive sammenlignet med gårsdagens, følger kommunen nøye med på hvordan situasjonen utvikler seg. 

- Etter en lang periode med gode tall var gårsdagens tall en påminner om at dette ikke er over. Det skal ikke mye til for at smittespredningen kommer ut av kontroll igjen. Derfor er det veldig viktig at innbyggerne følger de klare anbefalingene om å begrense reising og sosialt liv, og ikke minst er nøye med å følge alle smittevernregler, sier ordfører Monica Myrvold Berg, og tilføyer:

- Vi følger situasjonen nøye og vurderer fortløpende om det må gjøres tiltak for å begrense smittespredningen.

Hun kommer også med en klar oppfordring til alle innbyggerne i kommunen om å teste seg ved minste antydning til luftveissymptomer.

- Hvis vi alle er flinke og følger opp så kan vi klare å begrense disse smitteutbruddene uten å måtte innføre nye, strengere tiltak, og unngå en tredje bølge i kommunen, sier Myrvold Berg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 32 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er tre flere enn det som ble rapportert for den foregående toukersperioden i går.

- Det er gledelig at vi i dag har et lavere antall smittetilfeller, men i vurderingen av smittesituasjonen er det først og fremst uketallene vi må se på. Det er fortsatt en svak stigning totalt sett, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen og legger til:

- Det er bekymringsfullt med den økende andelen av mutante virus som har høyere smittsomhet, flere med ukjent smittevei, samt økt smitte i flere nabokommuner. Derfor oppfordres alle innbyggere til å følge smittevernråd og ha lav terskel for å teste seg for korona. Vi ønsker at flere tester seg, og har god testkapasitet ved teststasjonen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen alle hverdager mellom klokka 08.00 og 18.00. Lørdager og søndager er telefonen åpen mellom klokka 10.00 og 17.00.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Teststasjonen er åpen sju dager i uken. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2444 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Her kan du følge smitteutviklingen i Drammen dag for dag. 

2. mars

Siste døgn er det meldt om åtte personer som har fått påvist koronasmitte i Drammen. Ikke siden 2. februar har vi hatt et høyere antall registrerte smittede i kommunen. Åsen barnehage og Tømmerås skole er berørt med ett tilfelle hver. Elever og ansatte er satt i karantene.

To av tilfellene er knyttet til importsmitte, mens en er smittet av nærkontakt. For de fem øvrige er smitteveien foreløpig ukjent, og det pågår omfattende smittesporing og testing i nærmiljøet rundt de smittede.

- Vi har mistanke om at det kan ha skjedd smitte på Kiwi på Svelvik nærsenteret. Vi anbefaler derfor alle som har handlet der i perioden 23.2 til 26.2 til å teste seg og være ekstra observante på symptomer, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

Hun sier at det er bekymringsfullt at vi nå for syvende dag på rad har en gradvis økning i antall smittetilfeller i Drammen kommune, med unntak av gårsdagens to tilfeller.

- At fem av de smittede siste døgn så langt har ukjent smittevei, tyder på at det nå er mer smitte i samfunnet. Vi vet at en økende andel av de smittede også i Drammen har UK- varianten av viruset, som er mer smittsom. Og vi vet av erfaring at smitten nå kan øke raskt uten nødvendige tiltak. Det er derfor viktig at innbyggerne i Drammen fortsetter å forholde seg til anbefalinger om smittevern og begrenser både mobilitet og sosial kontakt. Vi oppfordrer alle til å vurdere grundig hva som er nødvendig aktivitet nå og følger regjeringens anbefalinger, sier Johannesen.

Ifølge nasjonale anbefalinger bør du fortsatt ikke ha flere enn fem gjester. Munnbind bør brukes i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, buss og tog, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter når det ikke er mulig å holde en meters avstand. Dersom du har mulighet til det, skal du ha hjemmekontor. Råd og regler for korona kan du lese her.

Kommuneoverlegen minner også om at det er svært viktig å ha lav terskel for å la seg teste for korona, selv ved helt lette symptomer.

- Vi må fortsatt være forberedt på at vi kan ha noen veldig krevende uker foran oss. Absolutt alle som har milde forkjølelsessymptomer, litt sår hals eller andre luftveissymptomer, må bestille time til koronatesting, sier Johannesen.

Hun anbefaler at alle laster ned smittestopp- appen for å lette smittesporingsarbeidet fremover.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 29 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er syv flere tilfeller enn det som ble rapportert for den foregående toukersperioden i går.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen alle hverdager mellom klokka 08.00 og 18.00. Lørdager og søndager er telefonen åpen mellom klokka 10.00 og 17.00.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Teststasjonen er åpen sju dager i uken. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2441 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

1. mars

Siste døgn har to personer bosatt i Drammen fått påvist koronasmitte. En av dem er nærkontakt av tidligere påvist smittetilfelle. For den andre personen er det også en sannsynlig smittevei. Smitten knyttes i begge tilfeller til utbrudd ved arbeidsplass i annen kommune.

Ett av de rapporterte tilfellene som fikk påvist smitte i løpet av helgen, jobber i virksomhet Aktivitet og rehabilitering i Drammen kommune. Som konsekvens av dette er to brukere, fem ansatte og pårørende satt i karantene.

Smittetrykket er stort i mange av kommunene rundt Drammen, og spesielt i Oslo, der de i helgen bestemte nye og inngripende tiltak frem til 15. mars. Per i dag er det de nasjonale råd og regler som gjelder i Drammen kommune, men kommunen følger situasjonen tett og vurderer fortløpende om det igjen kan bli behov for innstramming av tiltak i vår kommune.

- Det er selvfølgelig gledelig at det i dag er et lavere tall enn de tre foregående dagene, men dette er ikke tiden for å senke skuldrene. Den engelske virusvarianten blir stadig mer dominerende, og vi vet ikke hvordan dette vil utvikle seg i Drammen i tiden som kommer, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Det er fortsatt en del som pendler til og fra kommunen for å jobbe, og en god del av disse reiser daglig til og fra kommuner med et høyere smittetrykk enn det vi har hatt i vår kommune de siste ukene.

- Derfor er det spesielt viktig at alle som reiser mellom kommuner med ulikt smittetrykk er spesielt oppmerksomme på symptomer og tester seg for å avdekke hvorvidt de er smittet av korona eller ikke, sier smittevernoverlegen.

Sagberg oppfordrer alle som har anledning til fortsatt å ha hjemmekontor.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 22 nye tilfeller i Drammen kommune.

I uken som gikk ble det satt totalt 2180 vaksinedoser i Drammen, hvorav 1194 doser til helsepersonell, og det er så langt blitt satt 7213 vaksinedoser i regi av Drammen kommune. Denne uken er første gang vi får levert vaksine fra Moderna.

- Vi vil vaksinere omtrent 600 innbyggere over 75 år med første dose i Drammenshallen med denne vaksinen i uke ni. Resterende doser vil bli satt i uke ti og det vil da bli vaksinering i både Mjøndalen, Svelvik og Drammenshallen, forteller smittevernoverlege Einar Sagberg.

I uke ni vil kommunen også sette omtrent 750 doser av AstraZeneca sin vaksine på helsepersonell, og omtrent 600 innbyggere som fikk sin første dose for tre uker siden, vil denne uken få sin dose nummer to.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen alle hverdager mellom klokka 08.00 og 18.00. Lørdager og søndager er telefonen åpen mellom klokka 10.00 og 17.00.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Teststasjonen er åpen sju dager i uken. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2433 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

28. februar

Det er i dag meldt om fem nye koronasmittede i Drammen kommune. Alle fem er kjente nærkontakter av tidligere påviste smittetilfeller.

Én ansatt ved Svelvik sykehjem har fått påvist koronasmitte, pasienter og ansatte er satt i karantene. I tillegg settes det i gang systematisk testing av ansatte og beboere.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 23 smittetilfeller i Drammen kommune. Etter én måned med kontinuerlig nedgang i smittetallet, har vi nå seks dager på rad bak oss med en svak økning i tallet.

Som følge av det økende antall tilfeller, og utbrudd med nye virusvarianter i Oslo og Viken, varsles det nå at Oslo og omkringliggende kommuner kan komme til å stramme inn på smitteverntiltakene igjen i nær fremtid.

Foreløpig regnes ikke Drammen i vesentlig grad å være påvirket av dette. Kommunen følger situasjonen tett og vurderer fortløpende om det igjen kan bli behov for innstramming av tiltak i Drammen kommune.

- Det er derfor svært viktig at befolkning fortsetter å være flinke til å støtte opp under smitteverntiltakene slik at vi i det lengste kan unngå å måtte sett inn nye inngripende tiltak, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

- Selv om vår lokale forskrift nå er opphevet er det fortsatt en sterk anbefaling om å bruke munnbind, dersom man ikke kan overholde en meter avstand til andre utenfor egen husstand, begrenser sosial omgang og benytter hjemmekontor når dette er mulig, sier Sagberg.

Mye av smitten som avdekkes i Drammen kommer skjer fremdeles i forbindelse med arbeidspendling, og i mange tilfeller fra områdene der smitten nå øker.

- Derfor er det viktig at personer som er nødt til å reise ut og inn av kommunen er særlig oppmerksom på symptomer og tester seg selv ved minste mistanke om sykdom, minner Sagberg om.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen alle hverdager mellom klokka 08.00 og 18.00. Lørdager og søndager er telefonen åpen mellom klokka 10.00 og 17.00.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Teststasjonen er åpen sju dager i uken. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2431 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

27. februar

Det er det siste døgnet påvist fire nye tilfeller med koronasmitte hos innbyggere i Drammen kommune. Alle fire tilfellene har kjent smittevei, og knyttes til utbrudd i andre kommuner.

Det er mistenkt mutasjon hos alle fire, og Drammen kommune venter på videre analyser før dette kan bekreftes. En av tilfellene i går, hvor det var mistenkt virusmutasjon, har fått påvist virusmutasjon av engelsk variant.

Ingen av kommunens skoler eller helseinstitusjoner er påvirket av det overnevnte.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 20 smittetilfeller i Drammen kommune. Etter en måned med kontinuerlig nedgang i smittetallet, har vi nå fem dager på rad bak oss med en svak økning i tallet.

Det har siden begynnelsen av februar vært lave smittetall i Drammen kommune. Fredag 26. februar besluttet formannskapet i kommunen å oppheve de lokale forskriftene mot smittespredning. Men smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune presiserer at det fremdeles finnes nasjonale forskrift og råd vi må følge.

- Selv om det er sluppet opp noe når det gjelder barn og unge, gjelder fremdeles en rekke råd og regler for voksne: slik som skjenkestopp klokka 22, regler for arrangementer og råd om sosiale sammenkomster, hjemmekontor og utenlandsreiser. Nasjonalt er rådet at alle skal begrense sosial kontakt og ikke ha mer enn 5 gjester utenom de som bor i husstanden, og selv om forskriften om påbudet om munnbind når én meter ikke kan overholdes er fjernet, anbefales fortsatt denne praksisen, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Denne helga er det start på vinterferien for innbyggere i Drammen kommune, og flere folk reiser for å feriere i andre kommuner.

- Vi må ta med oss de gode smittevernvanene vi har hjemme, også når vi drar på vinterferien. Husk å holde avstand og god håndhygiene, og ikke minst teste oss dersom vi blir syke, sier Sagberg.

Fordi færre testes i kommunen, gjøres det nå endringer i testtilbudet. Teststasjonen på Fjell avvikles.

Teststasjon på Fjell var et prøveprosjekt og en satellitt til teststasjonen ved Sundland. Satellitten ble åpnet i midten av desember 2020.

Det er nedadgående testing i Drammen. Mye av grunnen er at kommunen har sluttet å teste beboere og ansatte ved sykehjem når beboerne eller de ansatte er fullvaksinert. Å være fullvaksinert betyr at begge vaksinedoser er satt og at det har gått 14 dager etter dette.

– Nå som smittetrykket har avtatt er ikke behovet det samme som da vi startet. Det er færre akutt- og rutinetester som blir tatt nå, derfor avsluttes prøveprosjektet, sier Anne Hilde Crowo, kommunalsjef for helsetjenester.

Teststasjonene kan komme til å gjenåpnes dersom det blir er større behov for testkapasitet.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen mellom klokka 10.00 og 17.00 på lørdager og søndager. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2426 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

26. februar

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Sannsynlig smittevei er utenfor kommunen for alle tre tilfellene.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av smittetilfellene som rapporteres i dag.

- Dagens smittestatus føyer seg inn i et mønster vi har sett ganske tydelig den siste tiden. Det er få tilfeller i Drammen kommune pr. dag, og vi ser at smittestedet i stor grad er utenfor kommunen. I tillegg er den engelske virusvarianten årsaken til mange av smittetilfellene. I dag har vi en mistanke om at den ene av dem som har fått påvist smitte i løpet av det siste døgnet, er smittet av denne varianten, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 19 smittetilfeller i Drammen kommune. I går var tallet for antall smittede den siste toukersperioden 17. Etter en måned med kontinuerlig nedgang i smittetallet, har vi nå fire dager på rad bak oss med en svak økning i tallet.

Kommuneoverlegen er forberedt på at smittetrykket vil øke igjen i Drammen kommune. Foreløpig er det for få dager med økning til å slå fast at smittetrykket er økende allerede.

- Vi er fortsatt glade for at vi har så få nye smittede hver dag. Men situasjonen er som vi har sagt mange ganger allerede, veldig skjør. Det er en god del smitte rundt oss, og det ser vi også når vi kartlegger smitteveien for de innbyggerne våre som får påvist smitte. Det kommer smitte inn i Drammen kommune fra omkringliggende kommuner. Derfor er det fortsatt helt avgjørende at alle som reiser til og fra andre kommuner, tester seg ved de minste symptomer på luftveissykdom, sier John David Johannessen.

Siden i fjor høst har det vært innført strenge restriksjoner og inngripende tiltak i kampen mot spredningen av koronaviruset. De siste ukene har flere av de lokale tiltakene blitt avviklet, og i dag skal formannskapet i Drammen kommune ta stilling til om den lokale forskriften skal avvikles i sin helhet. Dersom formannskapet stiller seg bak rådmannens forslag om å avvikle forskriften, betyr ikke det at det er slutt på tiltak og anbefalinger. Fortsatt vil de nasjonale reglene og anbefalingene gjelde videre, og fra kommuneledelsens side er det uttrykt en forventning til innbyggerne om at både reglene og anbefalingene fra nasjonale myndigheter følges videre.

Kommuneoverlegen advarer mot å tro at vi er gjennom koronapandemien i Drammen kommune, selv om det har vært gode smittetall i det siste. Han kan heller ikke utelukke at vi fortsatt har den verste perioden under hele pandemien foran oss. Nasjonale helsemyndigheter har også uttrykt bekymring for hvordan smittesituasjonen kan bli i mars og april hvis de engelske, sørafrikanske og muligens brasilianske virusmutasjonene får spre seg i den hastigheten som mange frykter.

- Derfor er det helt avgjørende at vi alle sammen er like flinke til å beskytte oss selv og hverandre mot smittespredning også de kommende ukene og månedene. Vi kan håpe at vi nærmer oss oppløpssiden av pandemien etter hvert som flere og flere vaksineres, men vi er ikke helt i mål ennå, sier John David Johannessen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen alle hverdager mellom klokka 08.00 og 18.00. Lørdager og søndager er telefonen åpen mellom klokka 10.00 og 17.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2422 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

25. februar

To personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Den ene som nå har fått påvist smitte er nærkontakt av et tidligere påvist tilfelle utenfor Drammen kommune. For den andre er det sterk mistanke om smittevei, og også i dette tilfellet er det en sannsynligvis smittevei ut av kommunen. I det ene tilfellet er det sannsynligvis snakk om den engelske virusvarianten.

- Det er positivt at vi fortsatt klarer å holde antallet nye smittetilfeller lavt. Men vi ser at den engelske virusvarianten blir mer og mer dominerende, og det er bekymringsfullt med tanke på hvordan smittesituasjonen kan utvikle seg fremover, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 17 nye tilfeller. For andre dag på rad stiger dette tallet med ett tilfelle. I går ble det rapportert 16 nye tilfeller den foregående toukersperioden, og på tirsdag lå tallet på 15.

- Det er alltid bedre når smittetallene synker enn når de stiger. Samtidig har vi mange dager bak oss med veldig lite smitte, og da er det naturlig at tallet stiger litt når vi får registrert noen få nye tilfeller. Men fortsatt er antallet nye smittede såpass lavt, og mye lavere enn vi tidligere regnet med å ha på dette tidspunktet av vinteren, så vi er foreløpig ikke bekymret for utviklingen de siste dagene. Det er dessuten for tidlig å si noe om at smitten er stigende igjen. Smittetrykket i Drammen kommune er lavt for tiden, og det viktigste er at vi fortsetter jobben for å holde det lavt også i tiden som kommer, sier Sagberg.

I tillegg til de to nevnte smittetilfellene, er det påvist ett smittetilfelle utenfor Drammen kommune som påvirker Losjeplassen bo- og servicesenter. Én medarbeider ved sykehjemmet har fått påvist koronasmitte, og det er sterk mistanke om at dette smittetilfellet skyldes den engelske virusvarianten. Som følge av smittetilfellet er fire beboere og fire ansatte satt i karantene. Alle de fire beboerne er fullvaksinerte. Systematisk testing av både beboere og ansatte iverksettes som følge av det påviste smittetilfellet.

- Vi har dessverre fått ganske mye erfaring med koronasmitte inn på sykehjemmene våre. Men nå er de berørte beboerne vaksinerte. Vi følger situasjonen nøye og iverksetter tiltak for å forhindre spredning på sykehjemmet. Selv om beboerne er vaksinerte, så setter vi i gang med ordinær testing av både beboere og ansatte på sykehjemmet for å holde oversikt over situasjonen og avdekke eventuell smitte, sier Einar Sagberg.

Som det er påpekt flere ganger nå, så spores mange av smittetilfellene som påvises i Drammen kommune for tiden, ut av kommunen. Dette er ofte personer som dagpendler ut av kommunen, og flere er brukere av offentlig kommunikasjon.

- Vi opplever utfordringer med å kartlegge nærkontakter i slike situasjoner. Så langt har vi ikke mistanke om at tog eller buss har vært opphav til smitte i disse tilfellene, men dette er også vanskelig å avdekke. Så dette er en viktig påminnelse om at alle som pendler inn og ut av kommunen, bør være ekstra observante på egne symptomer og ha svært lav terskel for å teste seg. I tillegg vil den nye smittesporingsappen være et viktig verktøy for å få kartlagt nærkontakter og eventuell smittevei. Jo flere som har installert smittestoppappen, jo større vil også sjansen være for at den kan være med på å identifisere nærkontakter når det har vært potensielle smittesituasjoner på offentlige transportmidler, sier smittevernoverlegen.

Det er også bekreftet at to av tilfellene som ble rapportert i går, og tilfellet som ble rapportert på onsdag, er smittet av den engelske virusvarianten.

- Som det er antydet fra både lokale og nasjonale helsemyndigheter er den engelske virusvarianten mer og mer dominerende. Dette har vi vært forberedt på. Heldigvis har vi nå fått beskjed om at sykehuset i Drammen nå kan analysere positive koronaprøver og påvise virusmutasjoner. Det betyr at vi kan få raskere svar på om det er de nye virusvariantene som forårsaker smittetilfellene i Drammen kommune, og det er vi glade for, sier Einar Sagberg.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen alle hverdager mellom klokka 08.00 og 18.00. Lørdager og søndager er telefonen åpen mellom klokka 10.00 og 17.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2419 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

24. februar

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Den ene som nå har fått påvist smitte er nærkontakt av tidligere påvist tilfelle, mens det er mistanke om smittevei for en annen. For den siste er smitteveien foreløpig ukjent. Smittesporingen pågår fortsatt for de to sistnevnte.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av smittetilfellet som rapporteres i dag.

- Det ene tilfellet hvor smitteveien er kjent, knyttes til et pågående utbrudd utenfor Drammen kommune. Vi har også mistanke om at ytterligere ett av dagens tre smittetilfeller kan knyttes til et annet pågående utbrudd utenfor vår kommune, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Det har i lengre tid vært registrert få smittetilfeller pr. dag i Drammen kommune. Det er som vanlig gjennomført smittesporing knyttet til hvert enkelt tilfelle, og mange av tilfellene som har vært påvist de siste ukene, har en bekreftet eller mistenkt smittevei ut av Drammen kommune.

- Mens vi har hatt et lavt smittetrykk i Drammen, har mange kommuner rundt oss hatt relativt høye smittetall. Selv om mange fortsatt sitter på hjemmekontor, er det også mange som reiser på tvers av kommunegrensene for å komme på jobb. En god del av disse reiser daglig til og fra kommuner med et betydelig høyere smittetrykk enn det vi har hatt i vår kommune de siste ukene. Derfor er det spesielt viktig at alle som reiser mellom kommuner med ulikt smittetrykk er ytterst oppmerksomme på symptomer på koronasykdom og tester seg for å avdekke hvorvidt de er smittet eller ikke, sier kommuneoverlegen.

John David Johannessen understreker at situasjonen fortsatt er skjør, selv om Drammen kommune den siste tiden har hatt langt lavere smittetall enn noen turte å drømme om da vi gikk inn i 2021. Årsaken til at situasjonen er skjør er at smittetrykket er såpass høyt i kommuner nær Drammen og at det er flere muterte virusvarianter i omløp.

- Vi må fortsatt være forberedt på at vi kan ha noen veldig krevende uker foran oss. Og disse ukene blir enda mer krevende dersom en del ikke tester seg når de får milde symptomer. Vi ser at testtallene har sunket en del i det siste, og denne nedgangen kan ikke forklares alene med at det er færre ansatte i helsesektoren som testes etter hvert som de vaksineres. Det er en reell nedgang i testaktiviteten hos innbyggerne, og dette kan gi oss noen utfordringer fremover dersom vi ikke fanger opp smitte så tidlig som vi ønsker. Derfor kan det aldri understrekes tydelig nok: Absolutt alle som har milde forkjølelsessymptomer, litt sår hals eller andre luftveissymptomer, må bestille time til koronatesting, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 16 nye tilfeller. Tallet som ble rapportert for den foregående toukersperioden i går, var på 15 tilfeller.

- Det er ikke noen stor økning fra i går, men dette er faktisk den første dagen på nøyaktig én måned at smittetallet for de siste 14 dagene går opp fra dagen før. 24. januar rapporterte vi et høyere tall enn dagen før, men fra 25. januar har altså dette tallet sunket eller ligget på samme nivå hver dag fram til i dag, sier Johannessen.

Det er likevel en helt annen smittesituasjon i dag enn for en måned siden. I dag rapporteres det altså om 16 nye tilfeller de siste 14 dagene. 24. januar var det tilsvarende tallet 198 tilfeller.

- Det er ingen tvil om at kommunens innbyggere har gjort en imponerende innsats for å begrense smittespredningen. Alle skal ha en stor takk for denne innsatsen, men det er like fullt utrolig viktig at denne innsatsen fortsetter. Målet er at store deler av den voksne befolkningen skal være vaksinert i løpet av de neste månedene. Da er det viktig at vi holder ut litt til og ikke gjør noe som fører til at de siste ukenes og månedenes innsats kan virke bortkastet, sier kommuneoverlegen.

Drammen kommune har tidligere varslet at det ikke blir noen førstegangsvaksinering av innbyggere i uke 8 og 9, altså denne og neste uke. Vaksinedosene som kommunen har fått tildelt fra nasjonale helsemyndigheter, dekker kun behovet for andregangsvaksineringen. Men i går kom det beskjed om at Drammen får den første leveransen av Moderna-vaksinen i neste uke. Denne leveransen inneholder 2.000 doser, men det er foreløpig det uklart når disse dosene leveres. Dersom leveringen skjer tidlig i uka, vil det være mulig å få gjennomført førstegangsvaksinering av en god del innbyggere neste uke likevel. Men dersom leveringen skjer i slutten av uka, kan det hende at vaksineringen blir skjøvet til begynnelsen av uke 10

- Det er uansett gledelig at vi får 2.000 doser av Moderna-vaksinen. Vi regner også med å få nye doser av de øvrige vaksinene også til uke 10, så vi vil antakeligvis ha et rekordhøyt antall vaksinedoser til vaksinering av innbyggerne i slutten av uke 9 eller begynnelsen av uke 10, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen alle hverdager mellom klokka 08.00 og 18.00. Lørdager og søndager er telefonen åpen mellom klokka 10.00 og 17.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2417 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

23. februar

Én person bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Det er foreløpig ikke kartlagt noen sikker smittevei i dette tilfellet, men smittevei via et kjent tilfelle med engelsk mutasjon kan ikke utelukkes. Personen som nå har fått påvist koronasmitte, er isolert, og aktuelle nærkontakter er kartlagt og satt i karantene.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av smittetilfellet som rapporteres i dag.

- Vi gjør en grundig jobb for å kartlegge en sikker smittevei for personen som nå har fått påvist smitte. Det er alltid viktig for oss å unngå smittetilfeller med ukjent smittevei, men spesielt viktig er det dersom det viser seg at det er snakk om den engelske virusvarianten i dette tilfellet, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 15 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dermed viser tallet på antall smittede personer i foregående toukersperiode fortsatt en nedadgående kurve.

Smittevernoverlegen sier at kommunen selvfølgelig er veldig oppmerksomme på smitteutviklingen og utbredelsen av den engelske virusvarianten. Han bekrefter at det er bekymrende at denne virusvarianten ser ut til å spre seg mye lettere enn andre varianter.

- Vi har et klart mål om å unngå at det muterte viruset får spre seg blant innbyggerne i Drammen kommune. Hvis det likevel skjer at vi får en utstrakt spredning, kan det i verste fall bli nødvendig med nye tiltak for å begrense smittespredningen, men vi håper selvfølgelig at dette ikke må til for å holde smittetallene lave, sier smittevernoverlegen.

Det vil uansett ikke være aktuelt med noen umiddelbare tiltak som følge av smittetilfellet som rapporteres i dag. Foreløpig er det heller ikke fastslått hvorvidt dagens rapporterte smittetilfelle skyldes den engelske virusmutasjonen eller ikke. Men selv om det ikke er aktuelt med nye tiltak nå umiddelbart, har smittevernoverlegen en klar oppfordring til alle innbyggerne i kommunen.

- Oppfordringen vi har kommet med over lang tid, står fortsatt ved lag. Hold avstand til alle som du ikke bor sammen med. Sørg for god håndhygiene og hoste- eller nysehygiene og vær hjemme hvis du er syk eller har symptomer på sykdom. Og så må du selvfølgelig teste deg selv om symptomene bare er svake, sier Sagberg.

Smittevernoverlegen minner om at omfattende testing er den beste måten å overvåke smittesituasjonen og avdekke eventuelle smittetilfeller. Hvis alle som har symptomer på luftveissykdommer, lar seg teste tidlig i et eventuelt sykdomsforløp, gjør det jobben med å fange opp sykdomstilfellet før det fører til spredning av sykdommen til andre personer, mye enklere. Da blir smittekjedene brutt tidlig, og færre utsettes for smittefare.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen alle hverdager mellom klokka 08.00 og 18.00. Lørdager og søndager er telefonen åpen mellom klokka 10.00 og 17.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2414 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

22. februar

Det er ikke meldt om noen nye smittetilfeller i Drammen kommune i løpet av det siste døgnet. Dermed har fem av de siste sju døgnene vært uten påvist smitte, og de siste sju dagene er det bare meldt om to nye smittetilfeller i kommunen. Sist gang det var så få smittetilfeller i løpet av en sjudagersperiode var i slutten av august i fjor.

- Det er veldig gledelig at den gode trenden vi har vært inne i den siste måneden. Av de siste 30 dagene har vi hatt 29 dager med færre enn ti tilfeller, og vi har hele 22 dager med tre eller færre tilfeller. I tillegg må vi altså helt tilbake til sensommeren for å finne like få påviste tilfeller på én uke som vi har nå midt på vinteren, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Selv om smittetallene har vært veldig positive de siste ukene, er det et par ting som gjør at kommuneoverlegen følger litt ekstra nøye med på hvordan situasjonen kan utvikle seg.

- Vi er blitt advart mot muterte virusvarianter og økt smittetrykk i omkringliggende kommuner. Vi vet at en del kommuner rundt oss har høyere smittetrykk enn Drammen for tiden, og vi har en del innbyggere som reiser til og fra disse kommunene. I tillegg følger vi nå nøye med på antallet personer som tester seg for koronasmitte i Drammen kommune for tiden. Dette tallet har dessverre sunket noe i det siste, sier Johannessen.

Han kan foreløpig ikke si noe sikkert om årsaken til lavere testtall. Delvis skyldes dette at helsepersonell på sykehjem har hatt ukentlig testing, og med fullført vaksinering avsluttes dette. Men oversikten viser at testing av andre enn helsepersonell har nedadgående trend. Om dette henger sammen med at det er mindre smitte i samfunnet og dermed også færre som har symptomer og behov for å koronateste seg, eller om det er andre årsaker, er det foreløpig vanskelig å si noe sikkert om. Folkehelseinstituttet har gjennom spørreundersøkelser et estimat på hvor mange som har luftveissymptomer. Selv om det er en nokså stor usikkerhet i disse tallene, indikerer undersøkelsen at det burde vært flere som tester seg i Drammen.

- Oppfordringen er uansett den samme som den har vært hele tiden. Har du luftveissymptomer eller har vært i situasjoner hvor du kan ha vært eksponert for smitte, så er det veldig viktig at du bestiller tid til koronatesting. Utstrakt testing er det beste virkemiddelet vi har til å avdekke smitte og sørge for at smittede settes i isolasjon og nærkontakter i karantene. Det skal fryktelig lite til for at smitten blomstrer opp og sprer seg i befolkningen, og dette vil vi unngå. Ingen av oss ønsker at vi kommer i en situasjon hvor smitten sprer seg på en måte som gjør det nødvendig å innføre veldig inngripende tiltak igjen. Derfor er det viktig at man heller tester seg to ganger for mye enn én gang for lite, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

I forrige uke ble det satt 1.182 vaksinedoser i Drammen kommune, og det er totalt satt 5.033 doser så langt. Rundt 650 doser som ble satt i forrige uke, var førstegangsdoser, mens rundt 500 var andregangsdoser.

Denne uka mottar kommunen en del ekstra vaksinedoser som skal tilbys helsepersonellet. Den ordinære leveransen av vaksinedoser dekker kun behovet for andregangsvaksinering. Det vil derfor ikke bli noe førstegangsvaksinering denne eller neste uke.

Innbyggere som står i kø for å få første vaksinedose, vil få tilbud om tid til vaksinering igjen fra og med uke 10. Samme regel som tidligere gjelder ved at alle får en SMS når det åpnes for at de kan bestille tid til vaksinering. Ingen kan bestille tid til vaksineringen uten å ha fått denne SMSen først.

Rundt 1.000 ansatte i helsesektoren skal vaksineres i Drammenshallen på tirsdag. Onsdag og torsdag er det andregangsvaksinering i Drammenshallen, mens det er andregangsvaksinering i samfunnshuset i Mjøndalen på fredag.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen alle hverdager mellom klokka 08.00 og 18.00. Lørdager og søndager er telefonen åpen mellom klokka 10.00 og 17.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2413 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

21. februar

Det er ikke meldt om noen nye smittetilfeller i Drammen kommune i løpet av det siste døgnet. Det betyr at det kun har vært ett smittetilfelle i løpet av de fem siste dagene.

- Dette har vært en veldig god uke når vi ser på antall med påvist smitte. Men vår situasjon er forskjellig fra områdene rundt oss. Vi hørte fredag statsministeren fortelle om bekymring for situasjonen i Norge. Det er en forventning om krevende tider med økende smittespredning, og regjeringen viderefører betydelige smitteverntiltak for å begrense dette, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Det er fortsatt virusmutasjoner i kommuner nær Drammen, og disse virusmutasjonene har vist seg å være ekstra smittsomme. Derfor er det viktig at hver eneste innbygger fortsatt følger smittevernrådene og unngår situasjoner hvor det kan være fare for å bli smittet.

Ett tidligere omtalt smittetilfelle, der det var mistanke om den engelske virusvarianten, er nå blitt analysert hos Folkehelseinstituttet. Analysene viser at personen som har fått påvist koronasmitte tidligere, var smittet av den engelske varianten.

- I Drammen er det vår oppgave å fortsette den gode innsatsen som allerede blir gjort. Hold avstand, vask hendene, vær hjemme når du er syk og ta koronatest. Det nytter, sier Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det registrert 19 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er tre tilfeller færre enn det som ble rapportert for den foregående toukersperioden i går.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpne alle hverdager mellom klokka 08.00 og 18.00. Lørdager og søndager telefonen åpne mellom klokka 10.00 og 17.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2413 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

20. februar

Det er ikke meldt om noen nye smittetilfeller i Drammen kommune i løpet av det siste døgnet. Dermed har tre av de siste fire døgnene vært smittefrie.

En ansatt i hjemmetjenesten, som er bosatt utenfor Drammen kommune, har fått påvist koronasmitte. Sju brukere er satt i karantene.

- Vi har nå et smittetrykk i Drammen kommune som ligger på nivå med det vi hadde i slutten av mai og midten av september i fjor. At vi klarer å ha et så lavt smittetrykk over tid midt på vinteren, er veldig gledelig og mulig takket være hver enkelt innbyggers imponerende innsats for å beskytte seg mot smitte, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 22 nye smittetilfeller. Dette er to færre enn tallet som ble rapportert i går.

- På 28 dager har smittetallet for den foregående toukersperioden falt fra 198 til 22 tilfeller. På to av dagene har det rapporterte tallet ligget på samme nivå som dagen før. 26 av 28 dager har vist færre tilfeller enn dagen før. Dette viser med all tydelig hvilken god trend Drammen kommune har vært inne i de siste ukene, sier Johannessen.

Han er veldig klar på at denne gode trenden ikke kommer til å fortsette uten minst like god smitteverninnsats fra hver enkelt innbyggere i ukene foran oss. Flere av nabokommunene til Drammen har et til dels betydelig høyere smittetrykk og en relativt stor andel av muterte virusvarianter. Foreløpig har Drammen kommune sluppet unna spesielt mange tilfeller av både det engelske og det sørafrikanske viruset.

To tidligere omtalte smittetilfeller, der det var mistanke om den engelske virusvarianten, er nå blitt analysert hos Folkehelseinstituttet. Analysene viser at de to personene som har fått påvist koronasmitte tidligere, var smittet av den engelske varianten.

- Jo lenger vi klarer å unngå at disse virusvariantene begynner å spre seg i Drammen kommune, jo bedre er det. Da kan vi forhåpentligvis unngå en tredje smittebølge, men nasjonale myndigheter har advart om at mars og april kan bli de verste månedene under hele pandemien. Så det er ingen av oss som kan senke skuldrene og tenke at vi er gjennom det verste. Hver og én av oss må gjøre det vi kan for å beskytte oss mot smitte og å spre smitte, slik at en eventuell tredje bølge blir så liten som mulig, sier kommuneoverlegen.

I går passerte Drammen kommune 5.000 satte vaksinedoser. Neste uke kommer det en ekstra stor leveranse av vaksiner til Drammen kommune. Det er besluttet av Folkehelseinstituttet at den ekstra leveransen av Astra Zeneca-vaksiner skal brukes til å vaksinere helsepersonell. Når det gjelder den ordinære leveransen av vaksinedoser de kommende ukene, dekker den behovet for doser til andregangsvaksinering. Det betyr at det vil gå et par uker nå hvor det ikke blir gjennomført førstegangsvaksinering.

Regjeringen har besluttet at de nasjonale smitteverntiltakene i all hovedsak videreføres ut februar. Det gjøres imidlertid noen lettelser for barn, unge og studenter. Samtidig gjøres det noen innstramminger for at smittesituasjonen ikke skal komme ut av kontroll.

Det åpnes nå for at barn og unge under 20 år kan gjenoppta konkurranseaktivitet igjen innenfor noen begrensede rammer. Studenter kan være mer fysisk til stede på studiestedet, og reglene om krav til fastmonterte seter i forbindelse med arrangementer endres. I tillegg innskrenkes skjenketiden, slik at skjenkingen må avsluttes klokken 22.00 istedenfor 24.00.

Dette er de nye anbefalingene fra nasjonale myndigheter som gjelder for hele landet fra tirsdag 23. februar:

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.
 • Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes.
 • Unngå unødvendige reiser innenlands.
 • Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 200, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det (nytt).
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling. (nytt).
 • Voksne anbefales ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
 • Toppidrettsarrangementer tillates, med unntak av seriespill som fortsatt anbefales utsatt i toppidretten. Det gjelder også treningskamper mot andre lag utenfor egen klubb. Dette gjelder også i idretter som er utenfor sesong, herunder fotball. Det anbefales fortsatt utsatt for å begrense mobilitet og sosial kontakt.

Høyere utdanning

 • Studenter kan være fysisk til stede ved undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler med forsterkede smittevernråd (nytt).
 • Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, men undervisning i mindre grupper kan gjennomføres dersom det organiseres på en smittevernfaglig forsvarlig måte (nytt).
 • Åpning av campus inkluderer også tilgang til lesesaler og bibliotek med smitteverntiltak (nytt).

Dette er de nye reglene fra nasjonale myndigheter som gjelder for hele landet:

Private sammenkomster og arrangement:

 • Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, bør utsettes eller avlyses. Reglene for arrangementer er som følger:
 • Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenfor eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale.
 • Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangementer for barn som samler deltakere fra samme kommune (nytt).
 • Maks 100 personer på andre arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer x 3 kohorter hvis de sitter i faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene (nytt).
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette (nytt).
 • Det tydeliggjøres i regelverket at medlemsmøter, inkludert møter i foreninger og lignende regnes som arrangementer (nytt).

Uteliv og serveringssteder

 • Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00 (nytt).
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder (nytt).

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen lørdager og søndager mellom klokka 10.00 og 17.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2413 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

19. februar

Én person bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Det er foreløpig ikke kartlagt noen sikker smittevei i dette tilfellet.

- Vi kan ikke forvente at vi skal gå mange dager på rad uten smittetilfeller på denne tiden av året. Men det er veldig gledelig at smittetallet fortsetter å være veldig lavt, og vi har bare hatt ti tilfeller i hele kommunen i løpet av de siste sju dagene, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av dagens rapporterte smittetilfelle.

I løpet av de siste 14 dagene er det registrert 24 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er to tilfeller færre enn det som ble rapportert for den foregående toukersperioden i går.

Drammen kommune har fått beskjed om at det neste uke kommer et høyere antall vaksinedoser til helseansatte enn tidligere antatt. Det er leveransen av Astra Zeneca-vaksinen som blir større enn det som først ble meldt. Denne vaksinen anbefales til personer under 65 år uten særlig høy risiko for alvorlig sykdom og til helsepersonell. Det er Folkehelseinstituttet som har besluttet at de ekstra vaksinene som sendes ut til kommunene neste uke, skal forbeholdes helsepersonell.

Rundt 800 doser av Astra Zeneca-vaksinen leveres neste uke. Inkludert de 200 dosene som ble levert denne uka, vil det være mulig å vaksinere rundt 1.000 ansatte i helsesektoren i Drammen kommune i løpet av neste uke. 

- Det er viktig for oss å få vaksinert helsepersonellet vårt. Derfor er det bra at vi får et høyere antall vaksinedoser enn vi har regnet med, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Drammen kommune har utarbeidet en liste over hvordan helsepersonellet skal prioriteres i vaksinasjonskøen. Totalt er det rundt 3.000 helsepersonell i kommunen. Dette inkluderer også helsearbeidere i kommunen som ikke har Drammen kommune som direkte arbeidsgiver. Helsepersonell ansatt i et helseforetak eller med driftsavtale med et helseforetak, blir vaksinert gjennom spesialisthelsetjenesten. Med større leveranser går det raskere å få vaksinert større grupper av helsepersonellet.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen alle hverdager mellom klokka 08.00 og 18.00. Lørdager og søndager er telefonen åpen mellom klokka 10.00 og 17.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2413 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

18. februar

Det er ikke meldt om noen nye smittetilfeller i Drammen kommune i løpet av det siste døgnet. Dette er første gang på nesten et halvt år at det går to dager på rad uten at det påvises nye tilfeller av koronasmitte i kommunen.

Ordfører Monica Myrvold Berg synes det er veldig gledelig at smittetrykket i Drammen kommune nå er på sitt laveste nivå på rundt fem måneder.

- Vi har en fryktelig krevende periode bak oss. Nå ser det heldigvis mye lysere ut. Vi kan glede oss over at vaksineringen er i gang, smittetallene er gode, og vi nærmer oss etter hvert varmere vær og dårligere forhold for virusspredning. Vi jobber hele tiden for at vi skal få flere vaksinedoser til Drammen, sånn at innbyggerne kan vaksineres så fort som mulig. I løpet av noen måneder håper jeg alle som ønsker vaksinen, skal ha fått den og at vi kan komme tilbake til det som i langt større grad oppleves som en normal hverdag, sier ordføreren.

Hun er klar over at det siste året har vært svært tøft for mange. Pandemien har rammet ulikt. Mange har mistet jobben eller vært permitterte. Andre har mistet sosial kontakt med familie og nære venner, og mange har i lengre perioder mistet fritids- og aktivitetstilbud.

- Pandemien har preget livet til alle i snart ett år. Dessverre har både lokale og nasjonale myndigheter vært nødt til å innføre veldig inngripende tiltak som har begrenset hverdagen for alle innbyggerne våre. Ingen ønsker å gjøre dette, men for Drammen kommunes del måtte vi gjøre dette for å begrense smittespredningen, sier Monica Myrvold Berg.

Ut fra folketallet hadde Drammen kommune det høyeste smittetrykket i hele Norge i fjor høst. Det tar tid å snu smittespredningen og få den ned på et så lavt nivå som Drammen ligger på nå.

- Men vi har klart det, takket være innbyggernes imponerende innsats og et meget kompetent smittevernmiljø i Drammen kommune som gjennom det omfattende smittesporingsarbeidet har kartlagt de smittede personenes nærkontakter og klart å bryte smittekjeder. Så vi kan alle sammen gi oss selv et klapp på skulderen og takke hverandre for den innsatsen vi har lagt ned de siste månedene. Samtidig må vi fortsatt være flinke til å holde avstand til hverandre og ikke utsette oss selv eller andre for smittefare. Dette må vi nok være forberedt på å gjøre helt fram til alle som ønsker vaksinen, har fått den, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

I løpet av de siste 15 dagene har Drammen ikke en eneste dag rapportert mer enn tre tilfeller. Forrige gang dette skjedde, var i perioden 3.-17. september.

- At vi har så få tilfeller pr. dag over en så lang periode er vi veldig godt fornøyde med, spesielt med tanke på at vi er en stor kommune som ligger sentralt plassert på Østlandet, og sett i lyset av det smittetrykket vi har hatt de siste månedene, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 26 nye smittetilfeller. Det er tre færre enn tallet som ble rapportert i går.

- Vi ser daglig at kommuner i nærheten av oss rapporterer om høye smittetall og muterte virusvarianter. Så selv om vi har lavt smittetrykk hos oss nå, er vi veldig sårbare for smitte som kan spre seg raskt i befolkningen. I går rapporterte blant annet Bærum kommune om mange smittetilfeller som mistenkes å være av den engelske virusvarianten, på en skole, og på mandag ble elever og lærere ved Røyken videregående skole i Asker satt i karantene etter et smittetilfelle hvor det engelske viruset ble påvist. Så det er viktig at alle som har kontakt med personer fra andre kommuner eller reiser til og fra noen av nabokommunene våre, er spesielt påpasselige, sier Sagberg.

Han minner om at alle fortsatt må følge de viktige smittevernrådene også fremover og at de som får lette luftveissymptomer, må teste seg for koronasmitte.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen alle hverdager mellom klokka 08.00 og 18.00. Lørdager og søndager er telefonen åpen mellom klokka 10.00 og 17.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2412 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

17. februar

Det er ikke meldt om noen nye smittetilfeller i Drammen kommune i løpet av det siste døgnet. Dette er første gang siden 4. oktober at det ikke påvises koronasmitte hos noen personer i kommunen i løpet av et døgn.

- Siden forrige smittefrie døgn er det påvist 2103 smittetilfeller i Drammen kommune, og det var en lengre periode i fjor høst hvor Drammen kommune hadde det høyeste smittetrykket i hele landet. Mange har opplevd tøffe tak på ulike måter under pandemien, så i dag er det lov å glede seg ekstra over at vi har klart å redusere smittetrykket så mye at vi går gjennom et døgn uten smitte, for første gang på 137 dager, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Kun fem ganger siden 1. september har Drammen kommune rapportert om smittefrie døgn. For under en måned siden var smittetallene såpass høye at kommuneoverlegen ytret et håp om redusert smittetrykk og at det ville bli mulig å ligge stabilt under ti smittetilfeller om dagen. Kort tid etterpå skjedde det et markant fall i antall nye smittetilfeller som ble rapportert hver dag, og 24 av de 25 siste dagene har nå hatt færre enn ti nye tilfeller om dagen. 20 av disse 25 dagene har hatt fem eller færre rapporterte tilfeller.

- Vi forventet nok at vi skulle lenger ut på våren før vi kunne rapportere om null nye smittede i løpet av et døgn. Men det er selvfølgelig veldig gledelig når vi kan gjøre det allerede nå. De siste ukene har vi sett hvordan vi sammen kan redusere smittetrykket i kommunen. Innbyggerne har gjort en stor innsats ved å følge smittevernreglene og ta vare på seg selv og sine nærmeste. Vi har hatt strenge tiltak som har grepet inn den enkeltes hverdagsliv, men innbyggerne har stilt lojalt opp på en imponerende måte. Tiltakene har virket, og vi kan derfor glede oss over kun et fåtall nye smittede de siste dagene og ukene, sier Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 29 nye smittetilfeller. Dette er seks tilfeller færre enn det som ble rapportert for den foregående toukersperioden i går. 17. september, altså for nøyaktig fem måneder siden ble det registrert 20 nye smittetilfeller de foregående 14 dagene. Siden den gangen, altså i løpet av fem måneder, er det kun to dager blitt registrert færre enn 29 smittetilfeller foregående to ukersperiode. Dét var 12. og 13. oktober. Da var tallet 28.

Kommuneoverlegen er spesielt glad for at smittetrykket er så lavt som det er nå, når samfunnet har gjenåpnet mye aktivitet og ulike tilbud. Dette gjør det forhåpentligvis tryggere for alle dem som har kunnet ta opp igjen fritidsaktiviteter eller benytte seg av andre tilbud som har vært stengt en lengre periode.

- Samtidig må vi fortsatt minne oss selv og hverandre på at vi bare er midt i februar. Det er en god del igjen av vinteren og sesongen som er ideell for virus som vil spre seg. Vi vet også at det er betydelig smitte i kommunene rundt oss. Dette betyr at samtidig som vi gleder oss over lave smittetall, så må vi alle være bevisste på at godt smittevernarbeid fortsatt er nødvendig hver eneste dag. Vi har dessverre altfor god kjennskap til at dette viruset kan blomstre opp og spre seg hurtig. Å følge de enkle smitteverntiltakene, som å holde god avstand til hverandre, vaske hendene godt og ofte, hose eller nyse i et papirhåndkle eller albuekroken, holde oss hjemme hvis vi er syke og bestille tid til koronatesting selv ved lette luftveissymptomer, er det viktigste hver enkelt av oss kan gjøre for å hindre en ny smitteoppblomstring, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hverdager mellom klokka 08.00 og 18.00, og lørdager og søndager mellom klokka 10.00 og 17.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2412 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

16. februar

Én person bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Vedkommende er nærkontakt av tidligere påvist tilfelle.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av dagens rapporterte smittetilfelle.

- Det er veldig gledelig at den gode trenden vi har hatt i Drammen kommune den siste tiden ser ut til å fortsette. Med ett unntak har vi nå tre og en halv uke bak oss med færre enn ti nye smittetilfeller om dagen. Dette er veldig bra og bidrar til at vi har god kapasitet til å drive god og systematisk smittesporing rundt de tilfellene vi har, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 35 nye smittetilfeller. Dette er ti tilfeller færre enn det som ble rapportert i går for den foregående toukersperioden.

Dagens smittetall for de siste 14 dagene er faktiske det laveste tallet på nøyaktig fire måneder. Ikke siden 16. oktober i fjor har det vært færre enn 35 tilfeller den siste toukersperioden. 16. oktober rapporterte Drammen kommune om 32 tilfeller, men siden da har altså tallet ligget høyere enn dagens rapporterte tall på 35. På det verste, 17. november i fjor, ble det rapportert om 666 nye smittetilfeller de siste to ukene.

- Nå er vi heldigvis langt unna et sånt smittetrykk, og med mange dager med så lave smittetall som det vi har bak oss nå, er vi også relativt trygge på at det er lite ukjent smitte i omløp i Drammen kommune for tiden, sier kommuneoverlegen.

Han minner imidlertid om at det fortsatt kan ligge noen krevende uker foran oss, selv om smittesituasjonen ser veldig positiv ut for tiden. Det er virusmutasjoner i flere kommuner i nærheten av Drammen, og disse virusmutasjonene har vist seg å være ekstra smittsomme. Derfor er det viktig at hver eneste innbygger fortsatt følger smittevernrådene og unngår situasjoner hvor det kan være fare for å bli smittet.

- Hvis smittetrykket øker og smittespredningen tar seg opp igjen, er det mange som kan bli smittet i løpet av kort tid. Dersom denne smitten rammer aldersgrupper som ikke er vaksinert ennå, kan vi også oppleve at en del blir alvorlig syke. Dette ønsker vi å unngå, og derfor er det viktig at alle holder ut og tar vare på seg selv og sine nærmeste så godt som overhodet mulig. Og til alle dere som opplever at dere får symptomer på luftveissykdom: Bestill time til testing for koronavirus. Testing er den beste måten å avdekke smitte på, så alle som tester seg, gjør en innsats for å stanse spredningen av viruset, sier John David Johannessen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hverdager mellom klokka 08.00 og 18.00, og lørdag og søndag mellom klokka 10.00 og 17.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2412 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

15. februar

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Alle tre er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

- Alle de tre som har fått påvist smitte i løpet av det siste døgnet, knyttes til utbrudd i andre kommuner. I det ene av disse tre utbruddene er den engelske virusvarianten påvist, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av smittetilfellene som rapporteres i dag.

Folkehelseinstituttet analyserer fortløpende prøver som sendes inn for sekvensering, og Drammen kommune har i løpet av det siste døgnet fått bekreftet nok et tilfelle av den engelske virusvarianten, for en person som tidligere har fått påvist koronasmitte.

- Vi var forberedt på at analysen av prøven ville bekrefte at det var snakk om den engelske varianten. Vi har godt kontroll på både smittetilfellet og nærkontakter, så det får ingen betydning for smitteverntiltakene, sier Sagberg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 45 nye tilfeller. Det er to tilfeller færre enn det som ble rapportert for den foregående toukersperioden i går.

- Nå er det over tre uker siden vi så en økning i smittetallet for den foregående toukersperioden, og det er veldig bra. Når smittetrykket er så lavt som det vi har hatt i det siste, er det naturlig at smittetallet for de siste 14 dagene ikke faller så mye fra dag til dag, men det er positivt at det fortsatt synker, sier Einar Sagberg.

Akkurat nå er Drammen én av kommunene i vår region med lavest smittetrykk. Dette kan snu veldig raskt, og derfor er det veldig viktig at hver av én av oss gjør det som er mulig for å begrense smitte.

- Mange av innbyggerne våre er fortsatt avhengig av å reise ut og inn av kommunene rundt oss i forbindelse med arbeid, og mange må bruke offentlig transport. I den situasjonen vi er nå, med mer smitte i kommunene rundt oss, er det særlig viktig at alle dagpendlere er oppmerksomme på luftveissymptomer og tester seg selv ved liten mistanke om koronasykdom, sier smittevernoverlegen.

Gjennom arbeidet som gjøres med smittesporing er det klart at en relativt høy andel av de nye smittetilfellene i Drammen kan spores til andre kommuner. Det vil altså si at det er en del som nå smittes utenfor Drammen kommune, men tar med seg smitten hjem.

- Det er vanskelig å unngå at dette skjer, men derfor er det helt avgjørende at alle som reiser til og fra kommuner med høyere smittetrykk enn det vi har nå, er oppmerksomme og tester seg for koronasmitte, sier Sagberg.

Det er nå satt 3851 vaksinedoser i Drammen kommune. I forrige uke ble det satt 751 vaksiner, og denne uka forventes det at i underkant av 1200 vaksinedoser settes. På torsdag er det vaksinering i Drammenshallen av innbyggere som skal ha den andre vaksinedosen, mens det er førstegangsvaksinering i Drammenshallen på fredag.

Det er hjemmeboende innbyggere i aldersgruppen 75 til 84 år som for tiden inviteres til å bestille time til vaksinering. Det sendes ut SMS til et vilkårlig uttrekk av innbyggere i denne aldersgruppen som kan bestille time. Innbyggerne i denne aldersgruppen som ikke har fått SMS ennå, vil få dette i løpet av de kommende ukene. Det er rundt 90 prosent av innbyggerne i alderen mellom 75 og 84 år i Drammen kommune som har sagt at de ønsker vaksinen. Det betyr at rundt 5.000 personer i denne aldersgruppen vil vaksineres, men dette tallet vil øke dersom de som ikke har meldt seg til vaksinering foreløpig, ombestemmer seg.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2411 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

14. februar

To personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Den ene av dem er nærkontakt av tidligere påvist tilfelle. For den andre er smitteveien foreløpig ukjent, og smittesporingen pågår fortsatt.

- Den ene personen som vi har en kjent smittevei på, har tilknytning til et utbrudd utenfor Drammen kommune hvor det er påvist den engelske varianten av koronaviruset. Vi antar derfor at vedkommende er smittet av den engelske virusvarianten og har sendt prøven til analyse hos Folkehelseinstituttet, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av de to smittetilfellene som rapporteres i dag.

To tidligere omtalte smittetilfeller der det var mistanken om den engelske virusvarianten har vært analysert hos Folkehelseinstituttet. Analysene viser at de to personene som har fått påvist koronasmitte tidligere, var smittet av den engelske varianten.

- Vi antok at disse var smittet av det engelske viruset, og de har sittet i karantene. Så det at vi nå har fått ytterligere to tilfeller av denne virusvarianten påvist i Drammen, medfører ikke noen behov for ytterligere smitteverntiltak. Vi ønsker selvfølgelig så få smittetilfeller med den engelske virusvarianten som mulig, men det er smittetilfeller uten noen kjent smittevei vi er bekymret for. Smittetilfeller hvor smitteveien er kjent og de smittede har sittet i karantene, skal i utgangspunktet ikke medføre noen fare for andre innbyggere, sier Sagberg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 47 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er samme tall som ble rapportert i går for foregående toukersperiode.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2408 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

13. februar

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Alle tre er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av smittetilfellet som rapporteres i dag.

- Vi antar at det ene tilfellet i dag er smittet av den engelske virusvarianten. Det gjør vi ut fra opplysninger vi har fått gjennom smittesporingen, og prøven av vedkommende er sendt til Folkehelseinstituttet for analyser, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 47 nye smittetilfeller. I går var tallet for den foregående toukersperioden 49.

- Nå har vi ti dager på rad bak oss med kun ett, to eller tre nye smittetilfeller pr. dag. Dette er veldig gledelig, og alle innbyggerne våre skal ha en stor takk for innsatsen som er lagt ned for å begrense smittespredningen. Men nå er det viktig at denne innsatsen fortsetter, slik at vi forhåpentligvis kan ha så lave smittetall også i tiden som kommer. Vi har fortsatt noen uker foran oss hvor mange kan bli syke hvis vi får en smitteoppblomstring, sier Sagberg.

Formannskapet i Drammen kommune har i to omganger vedtatt å lette på mange av de lokale tiltakene mot spredningen av koronaviruset. Dermed er det blant annet blitt lov for serveringsstedene å skjenke alkohol igjen til gjester som spiser mat. Andre tiltak, som blant annet stenging av offentlige steder der det foregår kultur-, underholdnings- og fritidsaktiviteter, er også tatt ut av den lokale forskriften, men det er greit å være klar over at en del av tiltakene som nå er ute av Drammen kommunes forskrift, fortsatt er regulert av den nasjonale covid-19-forskriften eller er gitt som anbefalinger fra regjeringen.

- Vi oppfordrer alle innbyggerne våre til å følge de nasjonale anbefalingene, og det forutsettes selvfølgelig at alle følger reglene som er nedfelt i forskriften. Hvis alle klarer å følge reglene og anbefalingene, har vi tro på at det skal være mulig å benytte seg av tilbudene som nå er åpnet igjen, på en trygg og sikker måte. Men det er mange kommuner rundt oss med høyere smittetrykk enn vi har i Drammen, så situasjonen er sårbar. Det skal ikke mye til for at smitten sprer seg igjen, og den kan spre seg raskt. Det så vi tydelig i Drammen kommune i fjor høst da mange tilbud ble stengt ned. La oss alle gjøre det vi kan for at vi ikke kommer i en situasjonen hvor mange blir nødt til å stenge ned enda en gang, sier smittevernoverlegen.

Det er bare et par uker igjen til vinterferien starter for skolene i Drammen. Regjeringen har nå kommet med nasjonale anbefalinger om hvordan ferien kan planlegges og gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Dette er rådene som er gitt:

Generelle råd:

 • Det er viktig å holde seg hjemme hvis man ikke er frisk, og teste seg så snart som mulig hvis man tror man er smittet med covid-19.
 • Alle må være forberedt på å endre planene for vinterferien dersom det oppstår lokale utbrudd enten der du bor eller der du skal reise. Da vil det kunne komme nye lokale råd og regler å forholde seg til.

Reiser:

 • Reiser til utlandet frarådes. Dette gjelder alle, også dem som har feriebolig eller nær familie i utlandet.
 • Du kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Hvis du skal bo på hotell, må du være forberedt på å gå i karantene til situasjonen er avklart hvis det blir et smitteutbrudd der. Hold avstand til andre gjester, og følg hotellets smittevernregler. Du bør begrense opphold i fellesarealene for å redusere risiko for smitte der.
 • Det er viktig at du setter deg inn i og følger smittevernreglene som gjelder dit du skal.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Hvis det for eksempel i hjemkommunen din er krav om å bruke munnbind, bør du derfor gjøre det i de samme situasjonene også i kommunen du reiser til, selv om de ikke har et tilsvarende krav.

Sosialt:

 • Alle bør redusere antall personer man har kontakt med, og være sammen med få personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.
 • Man bør fortrinnsvis samles utendørs, der er smitterisikoen mindre.
 • Hvis noen er i en risikogruppe, bør det tas ekstra hensyn.

Besøk:

 • De nasjonale anbefalingene som gjelder for besøk hjemme, gjelder også ved besøk til f.eks. hytta i vinterferien. Det betyr at det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de som er i husstanden din, så lenge du kan holde minst én meters avstand til gjestene til enhver tid. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere.
 • Begrens overnattingsbesøk. Anbefalingen om antall gjester på besøk og avstand gjelder også for overnatting. Personer fra ulik husstand bør ikke dele soverom. Sørg for god hygiene og godt renhold hvis personer fra ulike husstander må dele bad. Meteren gjelder på hytta også, og det begrenser muligheten for overnattingsbesøk for de aller fleste.

Butikker og aktiviteter:

 • Handle det du trenger på turen i hjemkommunen din før avreise. Hvis du må handle nødvendige varer andre steder, velg tidspunkter når det er lite folk, og gå helst kun én fra husstanden.
 • Velg helst aktiviteter som foregår utendørs. Ved besøk på alpinanlegg, badeland eller andre steder, må man følge virksomhetenes smittevernråd.
 • Unngå i størst mulig grad å oppsøke steder der mange er samlet og det ikke er lett å holde avstand, slik som serveringssteder og skistuer.
 • God håndhygiene og avstand til andre gjelder hele tiden.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2406 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

12. februar

Én person bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Vedkommende har en kjent smittevei og er trolig smittet av den engelske virusmutasjonen. Prøvene som er tatt av den smittede personen, er sendt til analyse hos Folkehelseinstituttet for å få en endelig avklaring på om det er snakk om det muterte viruset eller ikke.

- Det er på bakgrunn av smitteveien at vi antar at det er snakk om den engelske virusmutasjonen. Vedkommende er nærkontakt av en annen person som har fått påvist det muterte viruset, og da må vi anta at Folkehelseinstituttets analyser vil bekrefte våre mistanker, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av smittetilfellet som rapporteres i dag.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 49 nye smittetallet. I går var tallet for den foregående toukersperioden på 55.

- Antallet smittetilfeller de siste sju dagene viser også tydelig hvor kraftig smittetrykket i Drammen kommune har falt den siste tiden. I løpet av de siste sju dagene har vi fått påvist 14 nye tilfeller. For å finne sist gang vi hadde så få tilfeller i løpet av en sjudagersperiode, må helt tilbake til 8. oktober i fjor høst. Det var i god tid før smittetallene skjøt fart og startet den andre smittebølgen, sier kommuneoverlegen.

I ettermiddag møtes formannskapet i Drammen kommune for å ta stilling til om det skal innføres ytterligere lettelser i den lokale forskriften om forebygging av koronasmitte. Rådmannen har innstilt på flere lettelser, og det ligger an til at flere av tiltakene som har vært gjeldende siden i fjor høst, blir tatt ut av forskriften.

Møtet i formannskapet starter klokken 14.00 og sendes direkte på Drammen kommunes nettside.

- Med et så lavt smittetrykk som vi har nå, er det ikke grunnlag ut fra smittevernhensyn å videreføre så strenge tiltak som vi hittil har hatt i Drammen kommune. Men det er samtidig helt avgjørende at alle fortsatt er forsiktige og tar hensyn til hverandre. Dette er kanskje enda viktigere nå som flere deler av samfunnet gjenåpnes og mange av oss møtes på serveringssteder, treningssentre og andre steder. Dersom vi ikke klarer å holde tilstrekkelig avstand til hverandre, vasker hendene godt og ofte og har god hoste- og nysehygiene, utsetter man både seg selv og andre for stor smittefare, dersom noen som møtes, er smittet, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Han erkjenner at det å gjenåpne ulike deler av samfunnet mens pandemien fortsatt pågår, er forbundet med en viss risiko.

- Under en pågående pandemi hvor viruset smitter så lett som nå, er det alltid et mål å redusere kontaktpunkter mellom mennesker. Jo flinkere vi er til å holde avstand, jo vanskeligere blir det også for viruset å spre seg. Men når vi åpner opp for at steder som vanligvis samler mange mennesker, blir det flere potensielle kontaktpunkter. Derfor er det viktig at både dem som driver stedene og dem som besøker stedene er flinke til å holde avstand, sier kommuneoverlegen.

Dersom formannskapet følger rådmannens innstilling og avvikler flere av tiltakene som ligger i den gjeldende forskriften, så betyr ikke det nødvendigvis at det er fritt fram for å leve som før pandemien kom i mars i fjor. Det er fortsatt en nasjonal Covid-19-forskrift som regulerer en del tilbud og aktiviteter, og nasjonale myndigheter har også kommet med en rekke anbefalinger som fortsatt gjelder. Blant de mest sentrale anbefalingene er disse:

 • Det er fortsatt en klar anbefaling om å unngå reiser i både inn- og utland, med mindre det er nødvendig. Du kan reise på hytta sammen med dem du bo sammen med, men det frarådes at du reiser sammen med andre.
 • Nasjonale helsemyndigheter anbefaler at alle bør begrense sosial kontakt. Det oppfordres til at man møter andre utendørs og ikke har besøk av flere enn fem gjester i tillegg til dem som bor i husstanden.
 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De er også unntatt fra anbefalingen om én meteres avstand når det er nødvendig for å drive aktiviteten.
 • Voksne anbefaler å ikke drive organisert aktivitet innendørs, men kan trene utendørs dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Arrangementer bør utsettes eller avlyses. Dersom de likevel blir avholdt, gjelder det begrensninger på hvor mange som kan delta.
 • Serveringsstedene som har skjenkebevilling, kan gjenoppta skjenkingen, men det er begrensninger på hvor sent de kan slippe inn gjester og hvor lenge de kan skjenke alkohol. Det er også bare tillatt å servere alkohol til gjester som får servert mat.
 • Butikker og kjøpesentre bør ha antallsbegrensninger og adgangskontroll for å sikre at det er mulig å holde god avstand.
 • Alle som reiser inn til Norge, må registrere seg før de krysser grensen, teste seg på grensen og gå i karantene på egnet sted eller karantenehotell.

- Det er viktig at alle er klar over hvilke regler og anbefalinger som gjelder nasjonalt når det gjøres lettelser i den lokale forskriften. I forslaget som formannskapet skal behandlet fredag ettermiddag, er det tatt hensyn til at noen av punktene i den nåværende forskriften, reguleres av de nasjonale reglene og anbefalingene. Så det betyr altså ikke at alle reglene og anbefalingene blir borte for kommunens innbyggere, selv om tiltakene ikke lenger omtales i kommunens egen forskrift, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Ett av punktene det har vært litt oppmerksomhet rundt i forbindelse med at det er foreslått å åpne for servering av alkohol igjen, er det som handler om mat. I reglene heter det at servering av alkohol kun er lovlig til de som får servert mat.

- Det er serveringsloven som ligger til grunn for hva som menes med å servere mat. Det er ikke sånn at man kan bestille en liten rett og deretter drikke alkohol resten av kvelden. Hensikten med regelen er at man skal kunne drikke alkohol i tilknytning til et måltid. Det er altså snakk om at man får servert alkohol til maten, ikke at man får servert litt mat til alkoholen, sier kommuneoverlegen.

Han understreker at kommunen har tillit til at serveringsbransjen vil følge reglene på en god måte. Kommunen kommer til å gjennomføre tilsyn ulike steder for å sikre at smittevernreglene følges. Kommuneoverlegen oppfordrer de næringsdrivende i serveringsbransjen til å ta kontakt med dem som har ansvaret for skjenke- og serveringsbevilling i Drammen kommune, dersom de har spørsmål i forbindelse med at de kan skjenke alkohol igjen.

- Etter en periode hvor Drammen kommune hadde det høyeste smittetrykket i hele landet, har vi nå et smittetrykk som er lavt sammenlignet med andre. Mange kommuner rundt oss har et høyere smittetrykk enn det vi har for tiden. Da er det viktig at alle som reiser til andre kommuner, er ekstra oppmerksomme på eventuelle luftveissymptomer og lar seg teste ved de minste tendenser til symptomer på sykdom. For å holde smittespredningen så lav som mulig, er det viktig at vi klarer å oppdage nye smittetilfeller raskt, slik at smittede blir satt i isolasjon og nærkontaktene i karantene. Vi har fortsatt en stor jobb foran oss, og den må vi gjøre sammen, sier John David Johannessen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2403 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

11. februar

Én person bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Det er en mistenkt smittevei for vedkommende, og det jobbes videre med smittesporingen.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av smittetilfellet som rapporteres i dag.

- Dagens smittetall er det laveste på nesten fire måneder. Forrige gang vi registrerte færre enn to nye smittetilfeller, var 21. oktober i fjor høst. Vi er fortsatt veldig glade for at vi kan rapportere så få tilfeller som vi har gjort i det siste, og vi jobber intenst for at denne trenden fortsetter en stund til, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

18 av de siste 20 dagene er det blitt rapportert færre enn ti nye tilfeller pr. dag, og antall smittetilfeller de siste 14 dagene er nå nede i 55.

- Vi har selvfølgelig forståelse for at mange er lei av inngripende smitteverntiltak og skjønner at lettelsene som gjøres både lokalt og nasjonalt, settes pris på av innbyggerne. Men jeg oppfordrer alle til å følge de basale smitteverntiltakene også videre og holde antall sosiale kontakter så lavt som mulig. Dét er det viktigste hver og én av oss kan bidra med for å unngå at smittespredningen tar seg opp igjen og at samfunnet i verste fall må stenge ned igjen, sier Sagberg.

Han understreker at tilstrekkelig avstand, god håndhygiene, god hoste- og nysehygiene og at vi holder oss hjemme ved sykdom er de enkle og viktigste smitteverntiltakene også i tiden som kommer.

- Dette er de grunnleggende tiltakene for å unngå en ny smittespredning. Men for at dette skal være tilstrekkelig er det viktig at alle følger reglene og anbefalingene. Hvis vi slurver med dette og får en ny smittespredning, risikerer vi at tilbudene som nå åpner opp igjen, må stenges på nytt. Det er det ingen av oss som ønsker, sier smittevernoverlegen som minner om at alle som har lette luftveissymptomer må la seg teste for koronasmitte.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2402 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

10. februar

To personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Den ene av dem er nærkontakt av et tidligere påvist tilfelle, mens smitteveien er ukjent for den andre.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av de tre smittetilfellene som rapporteres i dag.

- Det er veldig gledelig at vi fortsatt klarer å holde smittetallene så lave. Dette viser at tiltakene vi har hatt, gir resultater når innbyggerne er flinke og følger dem, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Det ser fortsatt ikke ut til at de mer smittsomme tilfellene av muterte virus som er påvist i Drammen kommune, har ført til noen smitteøkning. Erfaringen fra andre kommuner er imidlertid at økningen kan komme raskt og kraftig, så kommuneoverlegen oppfordrer alle til å følge smittevernreglene nøye og ta vare på seg selv også fremover.

- Helsemyndighetene både lokalt og nasjonalt har sagt at vi må være forberedt på at det kan bli noen tøffe uker og måneder gjennom vinteren. Det må vi fortsatt være forberedt på, men for hver dag og uke som går uten at vi ser noen kraftig økning i smittespredningen, jo bedre er det for oss alle. Og dess nærmere vi kommer våren og sommeren med varmere vær, jo dårligere forhold blir det for viruset. Det så vi også i fjor da smittespredningen stoppet opp og vi gikk mange uker gjennom sommeren uten ett eneste smittetilfelle, sier Johannessen.

Han advarer mot å trekke noen konklusjoner i retning av at koronaviruset ikke har spredt seg gjennom vinteren i Drammen kommune. Det er fortsatt en del uker igjen med kaldt og tørt vær, som i utgangspunktet er gode forhold for virus som sprer seg, og situasjonen kan endre seg raskt dersom virusspredningen skyter fart igjen. Det så vi i oktober og november i fjor.

- Vinteren kan fortsatt bli både hard og ubehagelig for mange. Nå er det lettet på noen av smitteverntiltakene som ble innført, og det ligger an til ytterligere lettelser i slutten av uka. Så vi må være forberedt på at smitten kan ta seg opp igjen når mer og mer av samfunnet gjenopptar aktiviteten, sier kommuneoverlegen.

Førstkommende fredag møtes formannskapet i Drammen kommune til et ekstraordinært formannskapsmøte. Der skal politikerne ta stilling til hva som skal skje med den lokale forskriften som gjelder nå.

Rådmannen har lagt fram forslaget til ny forskrift for Drammen kommune. Flere av tiltakene i nåværende forskrift er foreslått fjernet. Det foreslås å fjerne følgende paragrafer i dagens forskrift:

 • §1 om stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- og fritidsaktiviteter innendørs
 • §2 om fritidsaktiviteter, idrett og trening for voksne
 • §3 om forbud mot idrettsarrangementer
 • §9 om serverings- og skjenkesteder

Dette innebærer ikke nødvendigvis at det er åpent for alt som i en normalsituasjon. Fortsatt gjelder nasjonale regler og anbefalinger.

«Fremover vil det skje tilpasninger av den nasjonale Covid-19 forskriften. Det kan skje i form av lettelser eller det kan også skje at smittesituasjonen nasjonalt forverres, slik at nasjonale innstramminger vurderes som nødvendig. På bakgrunn av slike mulige endringer på kort sikt, vil det være viktig at den lokale forskriften i Drammen kommune er enkel og i minst mulig grad er overlappende med nasjonale regler og anbefalinger», skriver rådmannen i forslaget til formannskapet.

De tiltakene som foreslås videreført i den nye forskriften er paragrafene om kollektivreiser, bruk av munnbind, hjemmekontor og møtevirksomhet og gjennomføring av private sammenkomster.

Formannskapet behandler rådmannens forslag til ny forskrift i et ekstraordinært møte førstkommende fredag kl. 1400. Møtet sendes direkte på Drammen kommunes nettside.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2401 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

9. februar

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Alle tre er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av de tre smittetilfellene som rapporteres i dag.

- Vi har nå registrert færre enn ti tilfeller hele 16 av de siste 17 dagene. Det er veldig positivt. Spesielt positivt er det at vi har klart å unngå noen smitteøkning i denne perioden hvor det har vært registrert nye og mer smittsomme virusvarianter rundt oss, og det har vært noen tilfeller av mutert virus registrert også i Drammen kommune, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 63 nye smittetilfeller. Det er det samme tallet som ble rapportert for den foregående toukersperioden i går. Dette er første dagen siden 25. januar at tallet ikke reduseres målt mot dagen før. På den annen side var tallet 182 den 25. januar, og i dag altså nede i 63. Antall smittede i foregående toukersperiode er altså redusert med to tredeler i løpet av drøye to uker og dokumenterer godt hvor kraftig smittetallet har falt i Drammen kommune i denne perioden.

- Jo lavere ned vi kommer i antall smittede de siste to ukene, jo mindre sannsynlig blir det at vi ser noen markant reduksjon i tallet. 63 smittetilfeller over to uker utgjør i gjennomsnitt 4,5 nye tilfeller om dagen. Med lemping på lokale tiltak er det stor sannsynlighet for at vi vil se nye utbrudd og smitteoppblussinger i månedene fremover. Alle skulle selvfølgelig ønsket at vi ikke hadde noen smittetilfeller, men ut fra hvordan denne pandemien arter seg, må vi innse at det er urealistisk å tro at vi ikke skal ha daglige smittetilfeller gjennom vinteren, sier Sagberg.

Smittevernoverlegen understreker at det er et overordnet mål å holde smittetrykket så lavt som mulig, slik at færrest mulig blir smittet. Ifølge Sagberg er det av stor betydning at smittetallet i kommunen er såpass lavt som det er nå for tiden.

- Med mer smittsomme virusvarianter rundt oss, er det en fordel at vi har lite smitte i samfunnet i utgangspunktet. Det betyr at det er færre smittebærere, og presset på helsetjenestene våre er håndterbart. Det blir også mer tid og ressurser til smittesporing rundt de tilfellene som påvises. I tillegg har vi nå vaksinert de fleste beboerne på sykehjemmene og er kommet godt i gang med vaksineringen av de eldste hjemmeboende innbyggerne. Alt dette gjør oss mindre sårbare dersom vi får en ny smitteøkning, og det bidrar forhåpentligvis til at presset på helsetjenestene ikke blir for stort i tiden som kommer, sier smittevernoverlegen.

Som følge av de nye virusvariantene som er påvist, har Drammen kommune sendt inn del positive koronaprøver til analyser hos Folkehelseinstituttet. Dette er prøver fra personer som har fått påvist koronasmitte. Prøvene ble sendt til analyser hos Folkehelseinstituttet fordi det enten var ønskelig å avklare sammenheng med andre smittetilfeller, fordi den smittede personen hadde kommet fra utlandet eller fordi smittesporingen ikke kunne avdekke sikker smittevei, og det var ønskelig å avklare om vedkommende kunne være smittet med den engelske eller sørafrikanske virusmutasjonen.

62 av prøvene er ferdiganalysert ved Folkehelseinstituttet. Seks av prøvene har påvist den engelske varianten, mens én har påvist den sørafrikanske varianten.

Drammen kommune har tidligere rapportert om fem tilfeller hvor den engelske virusvarianten er påvist. I går kom bekreftelsen på det sjette tilfellet.

- Det er foreløpig ikke fastslått en sikker smittevei i dette tilfellet, men smittesporingen pågår fortsatt. Vi har flere potensielle smitteveier som undersøkes nærmere. Denne personens nærkontakter er kartlagt, og det er gjennomført testing. Tre nærkontakter har fått påvist koronasmitte. Deres prøver er sendt til Folkehelseinstituttet for analyser, og det er grunn til å anta at alle disse tre vil få påvist den engelske virusvarianten, sier Einar Sagberg.

I går ble det også kjent at det første tilfellet av den sørafrikanske virusmutasjonen er påvist i Drammen kommune. Smittetilfellet er knyttet til Svelvik sykehjem, og smitteveien ble vurdert å være koblet til innreise. Etter at det ble påvist koronasmitte i tilknytning til sykehjemmet ble det iverksatt systematisk testing av både beboere og ansatte. Samtlige beboere og ansatte som regnes som nærkontakter av den smittede, er nå blitt testet to ganger, og alle prøvene har vært negative. Det ventes fortsatt svar på prøver fra ansatte som ikke regnes som nærkontakter av den smittede.

Foreløpig ser det ikke ut til at verken den engelske og den sørafrikanske virusvarianten som er påvist i Drammen kommune, har ført til noen massiv eller ukontrollert smittespredning. Det er smittevernoverlegen glad for, men han er samtidig klar på at vi må forvente at spredningen av disse virusvariantene vil kunne ta seg opp utover vinteren.

- Mange kommuner rundt oss har stått i krevende situasjoner. Vi jobber systematiske med håndteringen av viruset i Drammen kommune og gjør det vi kan for å unngå en ukontrollert spredning av viruset. Men vi har ingen garanti for at dette ikke kommer til å skje. Så i tillegg til å følge smittevernreglene nøye, holde avstand til hverandre og være hjemme når man er syk, er det svært viktig at alle lar seg teste selv ved milde luftveissymptomer. Å avdekke koronasmitte så tidlig som mulig, for å unngå at andre smittes, er helt avgjørende for å unngå en smittespredning som blir starten på en ny smittebølge, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2399 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

8. februar

To personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Begge to er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av de to smittetilfellene som rapporteres i dag.

- Med nok en dag med lavt antall smittede, fortsetter den gode trenden vi har hatt en stund i Drammen kommune. I løpet av de siste 14 dagene er det registrert 63 nye smittede, og dermed er vi nede på nivået vi hadde rett før den andre store smittebølgen startet i oktober, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Selv om det daglige smittetallet er lavt, har kommuneoverlegen en god stund gitt uttrykk for bekymring knyttet til den engelske virusmutasjonen. Denne virusvarianten regnes som betraktelig mer smittsom enn virusvariantene vi har hatt i Drammen siden i mars i fjor.

- I løpet gårsdagen fikk vi bekreftet tre tilfeller av den engelske virusmutasjonen. Så vi har altså noen tilfeller av det mer smittsomme viruset i kommunen nå. Det er viktig at alle er klar over dette og er litt ekstra forsiktige og følger alle smittevernreglene nøye. Med flere tilfeller av den engelske virusvarianten i samfunnet, må vi alle være forberedt på at smittespredningen øker igjen, og i verste fall kan den øke raskt og kraftig, sier Johannessen.

To av de tre tilfellene av den engelske virusvarianten er begge ledd i en smittekjede med allerede kjent påvist engelsk virusmutasjon. Så disse to tilfellene var ifølge kommuneoverlegen forventet ut fra at de er en del av en større smittekjede. Det siste tilfellet er en elev ved Akademiet videregående Ypsilon.

- Alle tilfeller av den engelske virusvarianten fører til forsterkede tiltak og karantene for flere enn bare nærkontaktene. Også husstandsmedlemmer til nærkontakter av smittede med den engelske virusmutasjonen, må i karantene. Nærkontaktene skal testes to ganger. De testes så fort som mulig etter at det blir kjent at de er nærkontakter, og så må de testes på nytt etter sju døgn. Dersom begge testene er negative, kan nærkontaktene gå ut av karantene. Husstandsmedlemmer av nærkontaktene kan gå ut av karantene når nærkontakten har avlagt én negativ test, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

I forrige uke ble 1421 personer vaksinert i Drammen kommune. Beboerne ved alle sykehjem er nå i hovedsak vaksinert i to runder og er dermed ferdigvaksinerte. I løpet av to dager i Drammenshallen og én dag i samfunnshuset i Mjøndalen ble 931 innbyggere vaksinert. Det var hovedsakelig innbyggere over 85 år som ble vaksinert i Drammenshallen og samfunnshuset i forrige uke.

Denne uka mottar Drammen kommune rundt 750 vaksinedoser. Vaksineringen følger oppsatt plan, og det gjennomføres massevaksinasjon i Drammenshallen på torsdag og i Ebbestadhallen i Svelvik på fredag.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2396 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

7. februar

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. To av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien er ukjent for den siste.

Ingen av dagens smittetilfeller berører noen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner.

– Nok en dag med et lavt antall smittede er veldig positivt. Hvis vi ser på antall smittede de siste sju dagene, er vi nå nede på samme nivå som vi var rett før smittetallene steg kraftig i slutten av oktober og begynnelsen av november. Da hadde vi et underliggende smittetrykk som viste seg å være på vei og var starten på den andre smittebølgen. Nå har vi en perioden hatt et nedadgående smittetrykk, så vi håper at vi kan fortsette den gode trenden vi har hatt de siste to ukene, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Det er påvist 32 tilfeller de siste sju dagene. Dette er det laveste tallet siden 26. oktober. Når det gjelder smittetallet for de siste 14 dagene, er dette tallet i dag på 66. Også dette tallet har falt kraftig den siste tiden.

– Vi ser at tiltakene som har vært innført, har klart å dempe smitten. Samtidig er det stadig noen som har ukjent smittevei, og dette forteller om smitte i befolkningen som ikke er oppdaget, sier kommuneoverlegen.

John David Johannessen sier at tilfeller med ukjent smittevei og nye utbrudd må vi forvente at det blir gjennom hele vinteren.

– Med arbeidsreiser og andre reiser på tvers av kommunegrensene, kan vi ikke forvente lange perioder uten smittetilfeller denne vinteren. Vi er en del av en aktiv region i landet vårt. Dette betyr også at det er viktig at vi følger de grunnleggende smittevernrådene, med god hygiene, god avstand, og at vi holder oss hjemme og tar koronatest når vi er syke. Slik kan vi alle bidra til å motvirke smittespredning i vår kommune, og dette er også tiltak som hjelper uavhengig av hvilken variant av koronaviruset det gjelder, sier Johannessen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2394 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

6. februar

To personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Den ene er nærkontakt av tidligere påvist tilfelle, mens smitteveien er ukjent for den siste.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av de to smittetilfellene som rapporteres i dag.

– Det er veldig gledelig at smittetallet fortsatt er lavt i Drammen. Det tyder på at det fortsatt er lite smitte i samfunnet og at innbyggerne våre er flinke til å beskytte seg og hverandre mot smittespredning, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Det registreres hver dag hvor mange smittetilfeller som er påvist de foregående 14 dagene. Med færre enn ti nye smittetilfeller om dagen hele 12 av de siste 14 dagene har smittetallet for de foregående to ukene falt kraftig. 22. januar ble det registrert 200 tilfeller de siste 14 dagene. I dag er tallet nede på 81.

– Da vi registrerte 200 tilfeller i andre halvdel av januar, sa vi at det ville være bra om vi klarte å redusere det daglige smittetallet ned mot ti tilfeller om dagen og etter hvert videre ned under ti om dagen. Det har vi klart, og smittesituasjonen i Drammen kommune har vært mye bedre den siste tiden, og med et godt smittesporingsarbeid har vi hatt god oversikt over situasjonen, sier Johannessen.

Han minner imidlertid om at det ikke er gitt at det er mulig å holde så god oversikt over situasjonen fremover.

– For det første er det viktig at innbyggerne fortsatt følger smittevernreglene og er flinke til holde avstand. Dette er det viktigste bidraget hver enkelt kan gjøre for å bidra til at vi unngår en ny smittebølge. Men vi ser rundt oss at det er en god del tilfeller av den britiske virusvarianten som har vist seg å være mye mer smittsom enn den virusvarianten vi har hatt her lenge. Så det er viktig at vi klarer å unngå noen stor spredning av den engelske virusmutasjonen, eller i alle fall utsette oppblomstringen så mye som mulig, sier kommuneoverlegen.

Lier kommune meldte i går om et tilfelle av den engelske virusvarianten som foreløpig ikke har noen sikker smittevei. Noen få smittetilfeller i Drammen knyttes til smittetilfellet i Lier. Prøver fra disse smittetilfellene er sendt til Folkehelseinstituttet for analyser, og John David Johannessen sier at det er sannsynlig at analysene vil påvise det engelske viruset også for disse personene.

– Vi har hele tiden sagt at vi må være forberedt på at viruset påvises også i Drammen. Vi har allerede et par påviste tilfeller og regner med å få noen flere nå. Så selv om smittetallene har sett veldig positive ut en periode nå, så er vi litt urolige med tanke på utviklingen fremover dersom det blir en oppblomstring av den engelske virusvarianten. Vi har alle sammen fortsatt en stor jobb foran oss for å begrense smittespredningen. Det gjelder fortsatt å være tålmodige, og så håper vi alle at det kommer såpass mange vaksinasjonsdoser til Drammen de nærmeste ukene og månedene at vi kan få vaksinert store deler av befolkningen, sier kommuneoverlegen.

Selv om det er lite smitte i samfunnet minner John David Johannessen om at det fortsatt er like viktig som før å teste seg dersom man får luftveissymptomer av noe slag. Dette gjelder også om symptomene er veldig lette.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2391 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

5. februar

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Alle tre er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

Ved både Stenseth skole og Akademiet videregående skole Ypsilon er det påvist smittetilfeller, og dette fører til karantene for både elever og ansatte.

Én ansatt i hjemmesykepleien på Fjell har fått påvist koronasmitte, og dette smittetilfellet fører til at fem brukere og to ansatte settes i karantene.

- Den positive trenden fortsetter heldigvis med få smittetilfeller pr. dag, og tallet på antall smittede de siste 14 dagene fortsetter også å falle. Antall smittede de foregående 14 dagene er nå nede i 82, og da nærmer vi oss for alvor smittetallene fra før den andre smittebølgen, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Selv om smittetallene i Drammen kommune er lave for tiden, er det fortsatt stor usikkerhet rundt spredningen av det britiske virusmutasjonen. Foreløpig har ikke viruset ført til noen kraftig smitteøkning i Drammen kommune, men John David Johannessen minner om at det påvises tilfeller av den britiske virusvarianten tett innpå oss.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2389 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

4. februar

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Én av de tre er nærkontakt av tidligere påvist tilfelle, mens smitteveien foreløpig er ukjent for de to siste.

Ingen av dagens smittetilfeller har konsekvenser for noen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner.

- Det er gledelig å se at smittetallet holder seg lavt fortsatt. Det tilsier at smittetrykket i samfunnet er relativt lavt for tiden, men vi er litt bekymret for at to av tre smittetilfeller har ukjent smittevei. Det gjøres imidlertid noen ytterligere undersøkelser, og muligens klarer vi å fastslå smittevei for disse to også, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Med færre enn ti smittetilfeller på hele elleve av de siste tolv dagene har smittetallet for den foregående toukersperioden falt markant. I dag er dette tallet 91, og det er første gang siden 29. oktober at det er under 100.

- Tallet på antall smittede de siste to ukene synker nå ned mot nivået vi lå på før den andre smittebølgen i slutten av oktober og begynnelsen av november. Da varierte tallet på smittede den foregående toukersperioden mellom 30 og 60 en periode. Vi ønsker selvfølgelig å komme ned på det samme nivået som da, samtidig som vi hele tiden husker på at smittesituasjonen er skjør. Vi fikk en rask og veldig kraftig vekst den gangen. Og nå har vi et virus som er mer smittsomt rundt oss. Så vi har ingen garanti for at vi i tiden som kommer klarer å holde smittetallene så lave som vi gjør nå, sier Johannessen.

Det ble i går kjent at byggentreprenøren JM har stengt en byggeplass i Drammen etter at det er påvist koronasmitte. Det er et relativt høyt antall smittede, og fortsatt ventes det svar på mange prøver. En stor andel av dem som jobber på byggeplassen er hjemmehørende i andre kommuner enn Drammen, så antall smittede på byggeplassen fremgår ikke av tallene Drammen kommune rapporterer daglig.

Prøver fra smitteutbruddet på byggeplassen er sendt til Folkehelseinstituttet for analyser med tanke på å avdekke om smitten stammer fra den britiske virusmutasjonen eller ikke. Foreløpig har det bare kommet svar på analysen av én prøve, og den påviste ikke den britiske virusvarianten.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2386 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

3. februar

Seks personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Fire av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens én har fått påvist smitte etter innreise til Norge fra utlandet. For den siste som nå har fått påvist koronasmitte, er smitteveien ukjent.

To av kommunens helseinstitusjoner er berørt av smittetilfellene. Ved Svelvik sykehjem er det en ansatt som har fått påvist smitte, og fem beboere og seks ansatte settes i karantene.

Ved hjemmetjenesten Bragernes er det en bruker som har fått påvist smitte. I forbindelse med dette smittetilfellet er det fem ansatte som settes i karantene.

- Vi er glade for at gårsdagens tall på elleve smittetilfeller foreløpig ikke tyder på noen markant vekst i smittetrykket. Men det bekymrer oss selvfølgelig at vi igjen har fått smitte inn på et av sykehjemmene våre, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Smittetilfellet ved Svelvik sykehjem følges opp tett, og det innføres nå systematisk testing av både beboere og ansatte ved sykehjemmet for å kartlegge hvorvidt smitten har spredt seg til andre eller ikke. Denne testingen vil organiseres på samme måte som smittetilfeller ved andre sykehjem i kommunen og vil pågå inntil det har gått ti dager siden siste påviste smittetilfelle.

- Vi iverksetter alle relevante smitteverntiltak etter at smitte er påvist. Forhåpentligvis får vi raskt kontroll på situasjonen og unngår at smitten sprer seg til andre, men det er umulig å garantere at andre ikke smittes. I noen tilfeller har vi klart å begrense smittespredningen i stor grad, men andre steder, som eksempelvis ved Fjell bo- og servicesenter, viste det seg å være vanskeligere å stanse smittespredningen. Men alle beboere og deres pårørende kan være trygge på at de ansatte ved sykehjemmet gjør alt de kan for å beskytte beboerne mot smitte, samtidig som de får den omsorgen de skal ha, sier kommuneoverlegen.

Det underliggende smittetrykket i Drammen kommune er fortsatt synkende, og i løpet av de siste 14 dagene er det registrert 105 smittetilfeller. Det betyr at antall smittede i den foregående 14-dagersperioden er nærmere halvert i løpet av ti dager.

- Smittetallene ser raskt mye bedre ut når vi har færre enn ti tilfeller mange dager på rad. Men vi vet samtidig at det kan snu fort. Det så vi slutten av oktober og begynnelsen av november. Den 26. oktober ble det rapportert om åtte smittetilfeller. Elleve dager senere rapporterte vi om 60 tilfeller. Vi må alle gjøre det vi kan for å unngå en sånn utvikling igjen. Samtidig vet vi at den svært smittsomme engelske virusvarianten kan føre til at vi kommer inn i en ny smittebølge med høye smittetall hver dag, sier Johannessen.

Fra og med i dag er ikke Drammen kommune lenger omfattet av de ekstraordinære nasjonale smitteverntiltakene som ble iverksatt mandag 1. februar etter smitteutbruddet i Nordre Follo kommune. Og som følge av den positive utviklingen i smittetallene lokalt har formannskapet i Drammen kommune vedtatt å lette på flere av tiltakene som ble innført i Drammen kommune i november. I dag kan blant annet både treningssentre, svømmehaller og museer åpne igjen. Det samme kan fritidsklubber og kulturskolen for barn og unge. Skjenkeforbudet gjelder fortsatt, men formannskapet skal gjøre en ny vurdering av smittesituasjonen fredag 12. februar. Dersom smittetallene fortsatt er lave i slutten av neste uke, er planen å åpne for skjenking av alkohol og at ulike kultur- og underholdningstilbud også kan åpnes igjen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2383 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

2. februar

Elleve personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Åtte av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. For de siste tre tilfellene er smitteveien ukjent. Som følge av dette er personer ved en avdeling innenfor tilrettelagte tjenester og Åssiden videregående skole satt i karantene.

- Vi må ti dager tilbake i tid for å finne like mange smittede i løpet av én dag. Som vi har sagt mange ganger, så legger vi ikke så mye vekt på et enkelt tall. Men vi har vært inne i en god trend den siste halvannen uka, og vi håper jo selvfølgelig at dette skal fortsette. Så vi kommer til å følge svært nøye med de kommende dagene og krysser fingrene for at vi ikke ser starten på en ny smitteøkning. Samtidig ser vi at det stadig dukker opp smittetilfeller med ukjent smittevei. Det sier oss at det er sirkulerende smitte i samfunnet vårt og minner oss om at det er lite som skal til for at vi kan se utbrudd og oppblussing av antall positive tilfeller, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 111 nye tilfeller. Det betyr at smittetallet for den foregående toukersperioden fortsetter å falle, og det underliggende smittetrykket er fortsatt på vei ned.

- Vi har den siste uka advart mot at vi er i en uavklart og usikker situasjon regionalt. Det påvises nye tilfeller av det britiske virusvarianten flere steder, og vi har også hatt noen få tilfeller av denne i Drammen kommune, sier Einar Sagberg.

Senest i går kveld kom det melding om at over 50 barn og ansatte i Sørbyløkka barnehage er satt i karantene etter et smittetilfelle i barnehagen. Dette smittetilfellet har en epidemiologisk tilknytning til et smittetilfelle utenfor Drammen kommune, hvor den britiske virusvarianten er påvist. Prøven av den smittede i barnehagen er sendt til Folkehelseinstituttet for analyser, og det er ikke overraskende om analysene påviser den britiske virusmutasjonen også i dette tilfellet.

Nå har Folkehelseinstituttet også sagt at vi må regne med flere utbrudd av den britiske varianten nasjonalt uten at det er mulig å påvise smittevei til utlandet.

- Vi står egentlig i samme situasjon som vi gjorde i mars i fjor. Da klarte vi lenge å spore smittetilfellene til vinterferiereiser i Italia og Østerrike. Men nokså raskt var ikke dette mulig lenger, og vi hadde smitte i samfunnet som vi ikke hadde oversikt over. Vi må nok regne med at det samme vil skje i ukene og månedene som kommer nå. Det forventes at den britiske virusvarianten vil være dominerende, den påvises allerede i prøver fra personer etter innreise fra flere land, og mange som ikke har vært i Storbritannia selv eller hatt kontakt med noen som har vært der, vil høyst sannsynlig bli smittet av denne varianten, sier Einar Sagberg.

Til forskjell fra virusvarianten som kom til Norge i månedsskiftet februar/mars i fjor regnes den britiske virusvarianten for å være mye mer smittsom. Det gir grunn til bekymring med tanke på smitteutviklingen den nærmeste tiden.

Nå åpner deler av samfunnet opp igjen. Både nasjonale og lokale tiltak ligger nå an til å bli lettere. Tirsdag ettermiddag behandler formannskapet i Drammen forslaget til ny lokal forskrift for å forebygge koronasmitte. I rådmannens forslag til ny forskrift legges det opp til at eksempelvis treningssentre, museer og fritidstilbud til barn og unge kan gjenåpnes. I tillegg går Drammen kommune fra midnatt ut av de ekstraordinære tiltakene som er innført nasjonalt som følge av smitteutbruddet i Nordre Follo kommune. Det ligger dermed an til at både butikker på kjøpesentre og varehus som har vært stengt siden forrige mandag, kan åpne igjen. I tillegg er alle barne- og ungdomsskolene tilbake på gult nivå.

Dermed øker kontakten mellom folk, og dette er alltid en utfordring under en pandemi. Smittevernoverlege Einar Sagberg understreker derfor at det er utrolig viktig at hver og én av oss fortsatt husker de helt basale smittevernreglene om å holde avstand til hverandre, vaske hendene godt og ofte, hoste og nyse i et papirhåndkle eller albuekroken og at vi holder oss hjemme hvis vi er syke.

- At smitteverntiltak avvikles betyr ikke det samme som at vi er gjennom pandemien eller at det bare er å leve som før. Alle har nå et stort ansvar for å ta hensyn til hverandre og gjøre det vi kan for å forebygge smitte, sier smittevernoverlegen.

Smitteutbruddet ved Fjell bo- og servicesenter anses nå for å være over. Alle smittede er ute av isolasjon, og nærkontaktene er ute av karantene. Perioden med systematisk testing er også avsluttet ettersom det har gått mer enn ti dager siden det siste påviste tilfellet.

I morgen og torsdag fortsetter massevaksineringen i Drammenshallen. Vaksineringen av hjemmeboende innbyggere over 85 år har kommet godt i gang, og det åpnes nå for at nye grupper kan gjøre seg klare til vaksinering. Hjemmeboende innbyggere over 75 år som har registrert at de ønsker vaksinering, får i ukene som kommer en SMS fra Drammen kommune. Når de har mottatt denne SMSen kan de bestille time til koronavaksinering.

De som ikke har mottatt denne SMSen må foreløpig vente med å bestille tid til vaksinering. Antall SMSer som sendes ut, henger nøye sammen med hvor mange vaksiner som leveres til Drammen kommune. Dersom innbyggere som ikke har mottatt SMSen, bestiller time til vaksinering, vil det i verste fall ikke være timer nok til alle som har fått beskjed om å bestille tid til vaksineringen.

- Vi sender ut SMS til like mange personer som vi har vaksiner til. For å kunne bestille time til vaksinering, må du ha mottatt SMSen. Hvis du ikke har mottatt SMSen, må du vente. Ingen er glemt, så de som er over 75 år, får en SMS fra kommunen de nærmeste ukene, sier Anette Solvang som er avdelingsleder ved smittevernkontoret og ansvarlig for koronavaksineringen i Drammen kommune.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2377 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

1. februar

Fem personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Alle fem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

Det er ikke påvist smitte knyttet til noen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner, men én ansatt innen helsesektoren er nærkontakt av en smittet og settes i karantene.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 120 nye smittetilfeller. Dette er tre tilfeller færre enn det som ble rapportert for den foregående toukersperioden i går.

- Ni dager på rad med færre enn ti smittetilfeller er bra, og smittetrenden er synkende i Drammen kommune. Men siden koronapandemien kom til Norge og Drammen kommune har vi bare hatt to måneder med flere smittetilfeller enn vi hadde i januar. I november hadde vi 1130 smittetilfeller, og i desember hadde vi 371 tilfeller. Vi har hatt nesten like mange tilfeller i januar som i desember. Med 345 nye smittede i januar, er det ikke noen tvil om at vi har hatt mye smitte i samfunnet også de siste ukene, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Han minner om at vi regionalt fortsatt er i en uavklart og svært usikker situasjon. Senest i går kveld kom beskjeden om at flere kommuner øst for Oslofjorden ble stengt ned fra midnatt, og det kommer beskjeder om nye funn av det muterte viruset fra flere kommuner.

- Selv om det snakkes om lettelser i koronatiltakene og formannskapet i Drammen kommune skal behandle den lokale forskriften igjen i morgen ettermiddag, må vi nok alle være forberedt på at nasjonale myndigheter kan komme med svært strenge tiltak også i Drammen kommune, dersom vi får noen tilfeller av den britiske virusmutasjonen som ikke kan spores direkte til innreise fra Storbritannia. Så med den uavklarte situasjonen vi har nå, må alle være klar over at hverdagen vår kan bli snudd på hodet igjen på kort varsel, sier Sagberg.

I løpet av de første ukene av året er det 1.679 personer i Drammen kommune som har fått den første vaksinedosen. De første som fikk satt vaksinen, har også fått andre dose og er ferdigvaksinert.

Rundt 650 hjemmeboende innbyggere over 85 år er vaksinert i løpet av de siste to ukene. Resten av dem som er over 85 år og står i vaksinekø, har fått eller får tilbud om vaksinering i løpet av kommende uke. Det er nå et fåtall av innbyggere over 85 år som ikke har registrert seg i vaksinekø og dermed heller ikke fått tilbud om vaksine.

Førstkommende onsdag leveres det nye 1.458 vaksinedoser til Drammen kommune.

- En del vaksinedoser går til beboere på sykehjem og i heldøgns omsorgsboliger som nå skal ha sin andre vaksinedose. I tillegg prioriteres en del doser til helsepersonell. Men med den økte leveransen er det mulig å gi rundt 1.000 innbyggere tilbud om den første vaksinedosen, sier Anette Solvang som er avdelingsleder ved smittevernkontoret og ansvarlig for organiseringen av koronavaksineringen i Drammen kommune.

På grunn av økt leveranse åpnes det nå for at noen hjemmeboende innbyggere over 75 år kan bestille tid til vaksinering.
Innbyggere over 75 år har tidligere fått tilsendt et informasjonsbrev hvor de er blitt oppfordret til å registrere seg om de ønsker koronavaksine eller ikke. Nå får noen av dem som har registrert ønske om vaksine, tilsendt en tekstmelding med beskjed om at de kan bestille time for vaksinering. Tekstmeldingen sendes til telefonnummeret som ble oppgitt da ønsket om vaksine ble registrert.

- Drammen kommune har rundt 5.600 innbyggere i alderen 75 til 84 år. Så alle får ikke tekstmeldingen nå. Vi må sikre at de som får muligheten til å bestille time for vaksinering, også får vaksinen. Det blir derfor gjort et tilfeldig utvalg blant rundt 1.000 innbyggere i denne omgangen. De som ikke får tilsendt tekstmelding nå, får det i løpet av de kommende ukene når vi får flere vaksiner. Hvor mange innenfor denne aldersgruppen som hver uke får beskjed om at de kan bestille time, avhenger av hvor mange vaksiner Drammen får levert, sier Solvang.

Det gjennomføres massevaksinering i Drammenshallen både onsdag og torsdag denne uka. Fredag er det massevaksinering i samfunnshuset i Mjøndalen. Neste uke blir det massevaksinering i Drammenshallen og i Ebbestadhallen i Svelvik.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2366 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

31. januar

To personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Begge to er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

Det er påvist et smittetilfelle i tilknytning til Sørbyløkka barnehage, og både barn og ansatte settes i karantene.

- Trenden fra de foregående dagene fortsetter, og det er positivt at begge tilfellene som rapporteres i dag, er nærkontakter av kjente smittetilfeller. Vi har registrert et lavere smittetall i helgene enn på ukedagene over en periode, men nå har vi sett lavere smittetall gjennom hele uka, så alt tyder på at det er mindre smitte i lokalsamfunnet enn for en tid tilbake, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 123 nye smittetilfeller. Det er fire tilfeller færre enn det som ble rapportert i går for den foregående toukersperioden, og dette tallet synker for åttende dagen på rad.

- Vi er selvfølgelig glade for at det ser ut til at smittetrykket i Drammen kommune er fallende. Men det er nok greit å minne seg selv på at vi fortsatt ligger godt over dobbelt så høyt i antall nye smittetilfeller i løpet av de siste 14 dagene sammenlignet med det som var smittesituasjonen da den andre store smittebølgen traff oss i slutten av oktober. Så det er fortsatt såpass mye smitte i samfunnet at vi skal være oppmerksomme på at en ny bølge kan oppstå like raskt og sannsynligvis vil ramme oss like hardt eller kanskje enda hardere enn i oktober og november om vi letter for mye på tiltakene, sier Sagberg.

Han understreker at det er lov å være fornøyd med den innsatsen som er gjort og glad for at det ser ut til å være begrenset med smitte i omløp akkurat nå. Men smittevernoverlegen er klar på at denne innsatsen må fortsette en god stund til.

- Vi må unngå at den innsatsen hver og én av oss har gjort de siste månedene, fremstår som bortkastet. Det er viktig at vi heller bruker både innsatsen og resultatene av den som motivasjon til å holde fast på de gode smittevernrutinene og begrense kontakten med hverandre. Å holde avstand til hverandre er fortsatt den beste måten vi tar vare på hverandre, sier Sagberg.

Drammen kommune har tidligere informert om en koronasmittet innbygger som har en forbindelse til flere smittetilfeller i Øvre Eiker kommune. I går bekreftet Øvre Eiker kommune at det ene av smittetilfellene deres har fått påvist den britiske varianten av koronaviruset. Nå har Drammen kommune fått svar på analysene som Folkehelseinstituttet har gjennomført, og også drammenseren er smittet av den britiske virusvarianten.

- Svaret fra Folkehelseinstituttet er ikke overraskende. Allerede på tirsdag varslet vi at svaret på disse analysene høyst sannsynlig ville bekrefte at det er den britiske virusmutasjonen vår innbygger er smittet av, dersom analysene for personene i Øvre Eiker kommune viste dette. I går fikk vi svaret, som bekreftet at det var snakk om den britiske varianten for smittetilfellet i Øvre Eiker. Så da bekreftelsen fra Folkehelseinstituttet kom, var det akkurat som forventet, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Han sier at funnet av den britiske virusmutasjonen ikke påvirker smittesituasjonen i Drammen kommune. Den smittede innbyggeren i Drammen har sittet isolert siden koronasmitten ble påvist, og det er god oversikt over nærkontakter. Situasjonen rundt vedkommende anses derfor som oversiktlig.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2361 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

30. januar

Fem personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. To av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien er ukjent for de tre siste.

Ingen av de rapporterte smittetilfellene berører noen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner.

- For sjuende dag på rad har vi færre enn ti smittetilfeller. Det er veldig gledelig. Samtidig bekymrer det oss alltid når det er flere smittetilfeller med ukjent smittevei. I dag er det tre av fem tilfeller hvor vi ikke har klart å spore en sikker smittevei, og det er ikke bra, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 127 nye smittetilfeller. Vi har sett et kraftig fall i dette tallet som følge av de lave smittetallene de siste dagene. For bare ni dager siden lå tallet på nye smittede i den foregående toukersperioden på 203.

- Hvis vi får noen dager til med så lave smittetall som vi har sett i det siste, så kan vi nok konstatere at smittetrykket i Drammen kommune har falt. Den underliggende smittetrenden er nå nedadgående, men nasjonale helsemyndigheter har vært tydelige på at vi kan ha noen krevende uker og måneder foran oss fortsatt. Det er fortsatt en nokså uavklart situasjon rundt den britiske virusmutasjonen, og vi har en konstant bekymring for at det muterte viruset som har vist en økt smittsomhet, skal føre til utbrudd i kommunen vår også, uten at vi klarer å oppdage det i tide, sier Sagberg.

Øvre Eiker kommune har nå fått svar fra Folkehelseinstituttet om at én av prøvene de sendte til sekvensering, er av den britiske varianten. En person i Drammen kommune som har fått påvist koronasmitte, har en forbindelse til personen i Øvre Eiker som er smittet av den britiske virusvarianten. Smittevernoverlege Einar Sagberg mener derfor det er høyst sannsynlig at også innbyggeren i Drammen er smittet av denne varianten.

- Vi må gå ut fra at den smittede innbyggeren får bekreftet at det er snakk om det britiske viruset. Men vedkommende har sittet isolert siden koronasmitte ble påvist, og det er gode oversikt over nærkontakter. I likhet med Øvre Eiker kommune anser vi ikke dette tilfellet som et lokalt utbrudd, sier smittevernoverlegen.

Det er også én annen person i Drammen kommune som har fått påvist den britiske virusvarianten. Her er det snakk om kjent smittevei i forbindelse med innreise til Norge. Fire nærkontakter av denne personen er også blitt smittet av koronaviruset, og det undersøkes nå om disse fire tilfellene også er av den britiske virusvarianten. Smittevernoverlege Einar Sagberg mener at det er god kontroll også på disse personene og hvem de har hatt kontakt med. 

Med virkning fra sist mandag innførte regjeringen en rekke nasjonale regler som følge av smitteutbruddet i Nordre Follo kommune hvor den britiske virusmutasjonen ble påvist, uten at smitten kunne spores til innreise fra Storbritannia. Disse reglene omfattet Drammen kommune, og det er nå klart at disse tiltakene videreføres til og med tirsdag 2. februar. Deretter gjøres det en del endringer i både tiltakene og hvilke kommuner som omfattes videre. Med virkning fra onsdag 3. februar er ikke Drammen kommune omfattet av disse nasjonale tiltakene. Formannskapet vil derfor tirsdag 2. februar ta stilling til hvilke smitteverntiltak som skal reguleres i en lokal forskrift for Drammen kommune fremover. Rådmannen legger fram forslaget til revidert forskrift mandag 1. februar.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2359 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

29. januar

Sju personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Fire av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Én person har fått påvist smitte ved innreise til Norge fra utlandet. Det pågår fortsatt smittesporing for det ene tilfellet, mens smitteveien er ukjent for den siste personen som nå har fått påvist smitte.

- Vi jobber fortsatt med å kartlegge en sikker smittevei for den ene personen hvor smitteveien ikke er fastslått ennå. Nå har vi flere dager bak oss med lav andel ukjent smittevei, og det er viktig at denne andelen er så lav som overhodet mulig videre også, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 136 nye tilfeller. Det er elleve tilfeller færre enn det som ble rapportert i går, og dermed fortsetter den gode trenden som har vært i Drammen kommune den siste tiden. Kurven over rapporterte smittetall den foregående toukersperioden viser nå for første gang på halvannen måned en reell nedgang. Også den underliggende smittetrenden er nå fallende etter å ha steget sakte i en måneds tid.

- Vi har jobbet lenge for å snu smittetrenden. Fra slutten av november og fram til midten av desember hadde vi en bratt nedgang i smittetallet for den foregående toukersperioden. Men fra midten av desember klarte vi ikke å redusere smittetallene ytterligere, og smittetrykket steg istedenfor i andre halvdel av desember og inn i det nye året. Nå har vi hatt både lokale og nasjonale tiltak, og det ser ut til å ha gitt resultater, sier Johannessen.

Han gjentar budskapet om at vi regionalt fortsatt er i en uavklart situasjon knyttet til smitteutbruddet i Nordre Follo kommune. Den engelske virusmutasjonen som ble påvist der, kunne ikke bli sporet tilbake til innreise fra Storbritannia. Det ventes også på svar på analyser av prøvene som er tatt av de tre personene i Øvre Eiker kommune som har en forbindelse til en koronasmittet innbygger i Drammen kommune. Det antas foreløpig at dersom én av disse prøvene viser smitte fra det muterte viruset, så vil det gjelde alle fire.

- Selv om vi har hyggelige smittetall for tiden, så er situasjonen veldig skjør. Det skal veldig lite til for at viruset begynner å spre seg igjen i stor fart. Og frykten er at vi kan se en smittekurve som ligner på den vi så i slutten av oktober og begynnelsen av november eller enda verre, sier kommuneoverlegen.

John David Johannessen mener derfor at det er helt avgjørende at vi alle fortsatt er veldig forsiktige, er flinke til å holde avstand til hverandre og tester oss ved de minste luftveissymptomer.

- Innbyggerne i Drammen kommune har både i fjor vår, i fjor høst og nå vist hva som bor i oss. Vi tar pandemien på alvor og gjør det vi kan for å begrense spredningen. Det er mange som ofrer mye og som mer enn gjerne skulle ha opplevd normal hverdager igjen. Dette gjelder oss alle, sier han.

Men kommuneoverlegen ber oss alle om å være tålmodige, samtidig som vi er forsiktige.

- Vi er i gang med vaksineringen av de mest sårbare gruppene. Det kommer også stadig nyheter om vaksiner som ligger an til å kunne bli godkjent. Så selv om kanskje vaksineringen vil ta litt lenger tid enn myndighetene først antydet, er vi i gang, og håpet er at vi etter hvert kan oppleve en hverdag med færre restriksjoner når flere og flere blir vaksinert, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Førstkommende søndag går de nasjonale tiltakene som regjeringen innførte natt til sist mandag, ut. Drammen kommune har vært omfattet av disse tiltakene. Foreløpig er det ikke kjent om og i hvilken grad disse tiltakene videreføres. Dette blir avklart i løpet av helgen.

Formannskapet i Drammen kommune har vedtatt å forlenge den lokale forskriften. Det betyr at det fortsatt vil være en forskrift med en rekke tiltak som gjelder den dagen de nasjonale tiltakene ikke omfatter Drammen kommune lenger. I forbindelse med formannskapsbehandlingen av den lokale forskriften i går ble det gjort to endringer som er betydning for ungdom og sårbare grupper.

Det er nå åpnet for at ungdom i alderen 13 til 19 år kan gjenoppta fritidsaktiviteter og trening innendørs. Det betyr at det nå er tillatt med trening både innendørs og utendørs for alle under 20 år. I tillegg ble det åpnet for at personer med funksjonsnedsettelser eller sårbare grupper kan være inntil ti personer sammen i forbindelse med aktiviteter utendørs så lenge de kan holde minst én meters avstand mellom seg. Trener og støttepersonell kommer i tillegg til det maksimale antallet på ti deltakere.

Det er også besluttet at barne- og ungdomsskolene i Drammen kommune går fra rødt til gult smittevernnivå fra og med mandag 1. februar. Denne endringen var planlagt med virkning fra sist mandag, men ble stanset på grunn av smitteutbruddet i Nordre Follo kommune. Kommuneoverlege John David Johannessen anser det som lite sannsynlig at endringen fra rødt til gult nivå blir stanset i siste liten denne gangen. Men han tar ett forbehold.

- Dersom situasjonen rundt den britiske virusmutasjonen endrer seg til det verre, enten lokalt eller i våre nære områder, kan rådene fra nasjonale helsemyndigheter og beslutningen fra regjeringen også endres. Da kan vi bli omfattet av lignende tiltak som Nordre Follo kommune og de ni omkringliggende kommunene. Drammen er i dag i ringen av 15 kommuner utenfor de kommunene som er direkte berørt av Nordre Follo-utbruddet, og for oss og de 14 andre kommunene i denne ringen er det pr. i dag gult nivå som er nasjonale myndigheters beslutning om smittevernnivået på skolene, sier Johannessen.

De videregående skolene er på rødt smittevernnivå. Dette er besluttet av regjeringen. Hva som skjer med disse skolene avhenger av hva regjeringen vedtar å videreføre av tiltak i kommunene rundt Nordre Follo kommune.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2354 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

28. januar

To personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Begge to er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

Ingen av tilfellene berører noen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner.

- Vi er inne i en god trend i Drammen kommune akkurat nå. Vi har hatt strenge smitteverntiltak i kommunen lenge. I tillegg har også nasjonale myndigheter på noen områder innført enda strengere tiltak. Det er nok resultatet av disse tiltakene og at innbyggerne har vært flinke til å følge reglene vi ser resultatet av nå, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 147 nye smittetilfeller. Bare på fem dager har smittetallet for den foregående toukersperioden falt fra 198 til 147 nye tilfeller. Smittetallet for de siste sju dagene viser også at smittetrykket i Drammen kommune er lavere enn på lang tid. Det er påvist 52 nye tilfeller i løpet av de siste sju dagene, og dette er det laveste sjudagerstallet siden 28. oktober i fjor. Det tidspunktet for starten på den store smittebølgen.

- Det ser lovende ut for tiden, men vi må nok vente noen dager før vi konkluderer med at smittetrykket har falt i Drammen kommune. Regionalt er vi fortsatt inne i en uavklart situasjon rundt den britiske virusmutasjonen, så ting kan endre seg raskt. Høyst sannsynlig er det fortsatt også noe skjult smitte i samfunnet som ikke fanges opp. Så det er viktig at alle fortsatt følger smittevernreglene og tar vare på seg selv og sine nærmeste, sier smittevernoverlegen.

Han minner om at det fortsatt er like viktig at alle med luftveissymptomer bestiller tid til koronatesting. Alle som har behov for å teste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2347 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

27. januar

Ni personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Sju av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien er ukjent for de to siste.

Ingen av dagens smittetilfeller berører noen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner.

- Det er gledelig at vi registrerer den fjerde dagen på rad med færre enn ti smittetilfeller. Så få tilfeller fire dager på rad har vi ikke hatt siden før den store smittebølgen kom i slutten av oktober. Selv om det alltid er litt usikkerhet rundt enkelttall, så håper jeg innbyggerne bruker disse tallene som motivasjon til å holde ut en stund til. Når vi begrenser kontakten mellom oss, har det direkte innvirkning på smittespredningen, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 162 nye smittetilfeller. Det er fem tilfeller færre enn gårsdagens rapporterte tall, og for tredje dag på rad synker smittetallet for den foregående toukersperioden. Den underliggende smittetrenden viser nå en liten nedgang etter å ha steget svakt hver dag siden årsskiftet.

Smittevernoverlegen minner imidlertid om at situasjonen rundt spredningen av den britiske virusmutasjonen fortsatt er høyst uavklart. Dersom denne virusmutasjonen som regnes for å være 50 til 70 prosent mer smittsom, blir påvist i Drammen kommune, vil det bli svært vanskelig å holde smittetallene like lave fremover.

- Vi har et smittetilfelle i Drammen kommune som vi nå mistenker å være forårsaket av den britiske varianten av koronaviruset. Øvre Eiker kommune meldte i går om tre mulige tilfeller som de antar er av den britiske mutasjonen. Den ene av de tre er nærkontakt av en person i Nordre Follo som har fått påvist koronasmitte med den engelske varianten, og det er en forbindelse mellom den smittede personen i Drammen og én av de tre eikværingene, sier Einar Sagberg.

Koronatesten av både personen fra Drammen og de tre fra Øvre Eiker er sendt til Folkehelseinstituttet for analyse. Dersom analysene viser at det ene smittetilfellet stammer fra den britiske mutasjonen, er det overveiende sannsynlig at resten av tilfellene også gjør det.

Den smittede innbyggeren i Drammen kommune har sittet isolert siden koronasmitte ble påvist, og det er god oversikt over nærkontakter. Øvre Eiker kommune vurderer ikke de tre mulige tilfellene av smitte med britisk mutasjon som et lokalt utbrudd. Det er foreløpig ingenting som tilsier at det er snakk om et lokalt utbrudd i Drammen kommune heller.

- Det er selvfølgelig viktig for oss å få avklart om at det er snakk om en britisk virusmutasjon som har rammet vår innbygger. Vi anser situasjonen rundt en smittede personen som oversiktlig, men det er viktig at dette viruset ikke får spre seg ukontrollert i kommunen. Da kan vi stå overfor en stor utfordring, sier smittevernoverlegen.

Dersom det ikke kommer et stort smitteutbrudd i Drammen kommune de kommende dagene eller nasjonale retningslinjer som gjør det umulig, planlegges det nå på nytt for overgang fra rødt til gult smittenivå ved alle barne- og ungdomsskolene i kommunen. Beslutningen er ikke tatt ennå. Den blir tatt på torsdag, men dersom alt går som det nå planlegges, vil gult nivå innføres med virkning fra mandag 1. februar. Alle skolene fullfører undervisningen inneværende uke på rødt nivå.

Av hensyn til både elever, foresatte og lærere har det vært ønskelig med en viss stabilitet og ikke hyppige skift mellom de ulike nivåene på smitteverntiltakene ved skolene. Den kommende tiden kan bli preget av mindre stabilitet, og alle må være forberedt på raskere skift mellom smittevernnivåene.

- Alle må nok innstille seg på at det kan bli raskere bytter mellom de ulike smittevernnivåene enn vi så langt har lagt opp til, og det gjelder begge veier. Hvis det ikke er nødvendig å følge smitteverntiltakene på rødt nivå, så skal vi unngå det. Motsatt vil vi gå til rødt nivå igjen med kort varsel, dersom det blir nødvendig, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Alle innbyggerne i Drammen kommune skal i går ha fått en SMS fra Folkehelseinstituttet med oppfordring om å laste ned den nye appen Smittestopp. Den samme meldingen har innbyggerne i de øvrige 24 kommunene som nå er omfattet av regjeringens nasjonale tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset.

- Smittesporingsarbeidet er veldig viktig i kampen mot viruset, men det er både tid- og ressurskrevende. Denne appen er et viktig verktøy og supplement i smittesporingsarbeidet. Så alle som har lastet ned Smittestopp, bidrar til at vi kan drive et effektivt smittesporingsarbeid, som er nødvendig for å holde oversikten over smittespredningen i Drammen kommune. Derfor oppfordrer jeg alle innbyggerne over 16 år til å laste den ned og ta den i bruk, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Han minner om at det fortsatt er like viktig at alle med luftveissymptomer bestiller tid til koronatesting. Alle som har behov for å teste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2345 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

26. januar

Drammen kommune er gjort kjent med at én person som hadde fått påvist koronasmitte, gikk bort ved Drammen sykehus i helgen. Vedkommende var hjemmehørende i Drammen kommune. Ytterligere informasjon om dette dødsfallet er det Drammen sykehus som håndterer. Ordfører Monica Myrvold Berg sender sine kondolanser til de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem.

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. To av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. For den siste smittede er det en antatt smittevei, men det er ikke fastslått en sikker smittevei.

Det er påvist ett smittetilfelle knyttet til Danvik folkehøyskole. Både elever og ansatte settes i rutinemessig karantene.

Dette er den tredje dagen på rad med relativt få rapporterte smittetilfeller. For første gang siden perioden 31. desember-2. januar er det tre dager på rad med færre enn ti daglige smittetilfeller. Og for første gang siden perioden 22.-24. oktober er det registrert så få som 14 tilfeller over en tredagersperiode.

- Vi er veldig spente på hvordan smitteutviklingen fortsetter de neste dagene. Er det lave tallet en tilfeldighet eller ser vi nå resultatet av strenge tiltak som bidrar til å senke smittetrykket? Vi krysser selvfølgelig fingrene for at det er det siste som er tilfellet, men vi har også tidligere sett noen slike perioder med lavere tall som kan skyldes variasjon i antall prøver som er tatt eller forsinkede prøvesvar, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Han understreker imidlertid at smittesituasjonen fortsatt er høyst uavklart og at det er altfor tidlig å konkludere med at smittetrykket er i ferd med å avta.

- Vi har en veldig alvorlig situasjon relativt nær oss på den andre siden av Oslofjorden. Og både Drammen og flere andre kommuner i vårt nærområde har sendt inn positive koronaprøver til analyse for å finne ut om den britiske virusmutasjonen kan påvises også hos oss. Noen av kommunene vil nok få svar på sine prøver i dagen som kommer, og dersom den engelske varianten av koronaviruset viser seg å være mer utbredt enn vi har trodd, må vi i verste fall regne med at smittetallene kan skyte i været igjen. Derfor er det fortsatt utrolig viktig at alle er ytterst påpasselige, følger alle smittevernreglene og gjør det de kan for å forebygge smittespredning, sier smittevernoverlegen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 167 nye tilfeller av koronavirus i Drammen kommune. Dette er det laveste tallet siden 2. januar. Dersom antallet tilfeller som nå er rapportert de siste tre dagene ikke er kunstig lavt av noen grunn, gir det indikasjoner på at smittetrykket er i ferd med å avta.

- Det er i så fall veldig gledelig. Men jeg understreker altså at både vi i Drammen kommune og andre kommuner på det sentrale østlandsområdet må håndtere en veldig uoversiktlig situasjon. Nordre Follo kommune fikk påvist mange nye tilfeller av den britiske virusmutasjonen i går, sier Einar Sagberg.

Smittevernoverlegen håper at vi fortsatt skal se en fallende smittetrend i Drammen. Men Sagberg er tydelig på at smittetrykket faller kun dersom vi klarer å følge alle smitteverntiltakene minst like godt i tiden som kommer og at vi unngår å få den britiske virusmutasjonen påvist i Drammen kommune.

- Det kommer til å kreve mye av hver enkelt av oss å holde tallene så lave som vi har klart de siste dagene, men vi har vist før at vi har klart å redusere smittetrykket, sier smittevernoverlege Einar Sagberg og oppfordrer alle som har luftveissymptomer av noe slag om å bestille tid til en koronatest.

Alle som har behov for å teste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2336 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

25. januar

Fem personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Alle fem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

Blant dem som nå har fått påvist koronasmitte, er en ansatt i hjemmetjenesten i Mjøndalen. Fem brukere og tre ansatte er satt i karantene som følge av dette smittetilfellet.

- I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 182 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er fortsatt et høyt tall, men to dager på rad med relativt lave smittetall, bidrar til at dette tallet går ned. Vi har sett at det ofte er lavere antall som får påvist smitte i en helg, og ser fortsatt flere dager i sammenheng når vi vurderer, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Han er spent på hvordan smittetallene utvikler seg de nærmeste dagene. Spesielt med tanke på fredagens opplysninger om at den britiske virusmutasjonene er påvist i Nordre Follo kommune. Nå er også Drammen kommune omfattet av de strenge nasjonale tiltakene som regjeringen innførte for 15 kommuner på Østlandet i går kveld.

- Hvis vi klarer å holde smittetallene så lave som de siste dagene, skal vi alle sammen være veldig glade. Men den smittsomme britiske varianten av koronaviruset er påvist nokså nær oss, så vi må være forberedt på at den kan bli påvist i Drammen kommune også. Det krafttaket vi, og mange andre kommuner gjør nå, har til hensikt å sørge for at konsekvensene av et slikt tilfelle blir minst mulig, sier Johannessen.

Alle som har behov for å teste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2333 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 45 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

24. januar

Seks personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Alle seks er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

Ved Svensedammen ungdomsskole har en ansatt fått påvist smitte, og ved Åssiden skole har en elev fått påvist smitte. I begge tilfellene må både elever og lærere i karantene fordi de regnes som nærkontakter av de smittede.

- Vi er glade for at det nok en dag er få eller ingen smittede med ukjent smittevei. Det gjør at vi har relativt god oversikt over smittespredningen i Drammen kommune, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Han gjentar budskapet som er formidlet mange ganger om at man ikke må vurdere smittesituasjonen ut fra smittetallet for én enkelt dag. Hvor mange som får påvist smitte hver dag, svinger tidvis ganske mye. Derfor er det viktig å se utviklingen over litt tid.

- Situasjonen er veldig utfordrende med et smittetrykk som fortsatt er for høyt. Vi har dessverre sett flere eksempler på hvor fort situasjonen kan endre seg, og jo høyere smittetrykk vi har, jo mer sårbare er vi også for at smittespredningen kan eskalere. Dette så vi tydelig i Drammen kommune i slutten av oktober da vi gikk fra noen få tilfeller om dagen til et smittetrykk som var ekstremt krevende å håndtere i løpet av veldig kort tid. Nå har vi også usikkerheten rundt den britiske virusmutasjonen, så selv om vi har få nye smittetilfeller i dag, er det fortsatt like viktig at alle er veldig påpasselige, følger smittevernreglene og tester seg ved tegn til luftveissymptomer, sier Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 198 nye smittetilfeller. Det er på nivå med det som har vært tilfellet det siste tiden.

Regjeringen innførte i går svært strenge restriksjoner i Nordre Follo kommune og ni nabokommuner, deriblant Oslo kommune. Disse kommunene er i praksis langt på vei stengt ned. Det vurderes nå tiltak i kommunene som ligger rundt de ti kommunene som er berørt av regjeringens tiltak. Drammen kommune har gitt uttrykk for at tiltakene for de omkringliggende kommunene også bør omfatte oss.

Kommunens ledelse følger utviklingen i Nordre Follo kommune tett og avventer regjeringens beslutning om tiltak for de omkringliggende kommunene. I påvente av disse tiltakene oppfordrer ordfører Monica Myrvold Berg innbyggerne i Drammen kommune til å unngå sosial kontakt og holde god avstand til alle andre enn dem man bor sammen med.

- Jeg vil også oppfordre kommunens innbyggere til å unngå alle reiser som ikke er strengt nødvendige. Det er viktig at alle nå bidrar til å unngå både at vi får virusmutasjonen til kommunen og at den spres her, sier ordføreren.

Folkehelseinstituttet har også gått ut med informasjon til alle som bor i Nordre Follo kommune og jobber i helsetjenesten i andre kommuner. Anbefalingen deres er at som hovedregel skal disse medarbeiderne ikke komme på jobb. Alle som driver private helsevirksomheter i Drammen kommune, må sørge før at medarbeidere som bor i Nordre Follo kommune, er kjent med Folkehelseinstituttets anbefaling.

Alle som har behov for å teste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2328 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 45 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

23. januar

15 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 14 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien er ukjent for den siste.

Ved Drammen helsehus har to ansatte fått påvist koronasmitte. To pasienter og tre ansatte settes i karantene.

Ved Killingrud ungdomsskole har en elev fått påvist smitte. Her foregår fortsatt smittesporingen, så det er ikke endelig avgjort om noen må i karantene og eventuelt hvor mange det er snakk om.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 195 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Det er noe lavere enn gårsdagens tall på 200, men smittetallet for den siste to-ukersperioden ligger fortsatt stabilt høyt.

- Smittetrykket i Drammen kommune er fortsatt høyt. Og med et høyt smittetrykk over tid er det også en risiko for at smitten kan begynne å spre seg raskt og utløse en ny smittebølge. Heldigvis har vi nok en dag med få smittetilfeller med ukjent smittevei, og det gjør det enklere å holde oversikt over situasjonen. Men vi skulle veldig gjerne sett lavere smittetall for å få redusert smittetrykket, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

I går ble det kjent at de første tilfellene av den britiske varianten av koronaviruset er påvist i Norge, uten at det kan knyttes direkte til innreise fra Storbritannia. De to tilfellene ble påvist i Nordre Follo kommune, og det er nå innført svært strenge restriksjoner i Nordre Follo kommune og ni nabokommuner, deriblant Oslo kommune.

Den britiske virusmutasjonen er ikke påvist i Drammen kommune, og kommunen er heller ikke omfattet av tiltakene som regjeringen nå har iverksatt. Smittesituasjonen følges imidlertid tett av kommuneledelsen, og det gjøres fortløpende vurderinger av om det er behov for å iverksette tiltak for å forhindre at den britiske varianten av koronaviruset kommer til kommunen. Drammen kommune kommer med oppdatering i løpet av dagen på om det iverksettes nye tiltak og hvilke dette eventuelt er.

Ett tiltak som allerede er vedtatt innført som følge av gårsdagens tilfeller i Nordre Follo, er at alle barne- og ungdomsskolene i Drammen kommune fortsetter på rødt smittevernnivå. Skolene har i mange uker vært på rødt nivå, men skulle etter planen over på gult nivå fra førstkommende mandag. Dette blir det nå ingenting av i denne omgang. Istedenfor videreføres rødt nivå inntil videre.

- I den situasjonen vi står i nå, men en alvorlig virusvariant med ukjent smittevei nokså nær oss, er det utrolig viktig at alle er ekstra påpasselige og oppmerksomme på eventuelle symptomer. Nå må alle ha en veldig lav terskel for å teste seg, dersom man har luftveissymptomer av noen art. Er du i tvil om du skal bestille time til testing, så bestiller du time til testing. Vi kan ikke risikere å spre smitte i samfunnet nå fordi vi avventer en dag eller to før vi tester oss, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Alle som har behov for å teste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2322 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 45 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

22. januar

12 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Alle 12 er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

Én av dem som har fått påvist smitte det siste døgnet, er knyttet til smitteutbruddet ved Drammen helsehus. Tilfellet fører imidlertid ikke til karantene for andre.

Ved hjemmetjenesten i Mjøndalen og Krokstadelva er det påvist smitte hos to ansatte. Her er til sammen 26 brukere og 15 ansatte satt i karantene.

Ved Senterbarnehagen FUS på Fjell har en ansatt fått påvist smitte. Dette tilfeller medfører karantene for nærkontakter i barnehagen.

- Vi får fortsatt rapportert et relativt høyt antall smittede hver dag. I løpet av de siste to ukene har vi bare tre dager med færre enn ti tilfeller, og alle disse tre dagene skyldtes de lave tallene forsinkelser ved laboratoriet som analyserer prøvene. De siste 14 dagene har vi fått påvist 200 nye tilfeller, og dette er et snitt på i overkant av 14 tilfeller pr. dag. Vi skulle gjerne kommet oss stabilt under ti nye tilfeller pr. dag for å se konturene av et lavere smittetrykk, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Han understreker samtidig at det er positivt at ingen av dagens rapporterte smittetilfeller har ukjent smittevei. Dette bidrar til å holde oversikt over hvordan smitten sprer seg i lokalsamfunnet.

De 200 tilfellene som er påvist i foregående 14-dagersperiode er litt lavere enn gårsdagens tall som lå på 203. Smittetallet varierer noe fra dag til dag, men hvis man ser tallene samlet sett over en periode, øker fortsatt smittetrykk svakt.

- Hvis vi i første omgang klarer å nærme oss ti smittetilfeller om dagen og etter hvert komme under ti tilfeller, vil smittetrykket avta en god del sammenlignet med det vi har i dag. Det vil være veldig bra om vi klarer dette. Vi har fortsatt noen uker foran oss med vinter og kulde, og når vi er inne, er det lettere for viruset å spre seg til andre. Så et lavere smittetrykk generelt sett vil være bra for oss alle, men da må vi fortsatt være flinke til å følge smittevernanbefalingene og ta hensyn til hverandre ved å holde avstand og sørge for god hånd- og hoste- og nysehygiene, sier Johannessen.

Oppfordringen om å teste seg hvis man har lette luftveissymptomer, gjelder så lenge pandemien pågår. Alle som har behov for å teste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2307 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 45 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

21. januar

17 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 14 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. To har fått smitte etter ankomst til Norge fra utlandet, mens smitteveien er ukjent for den siste.

Det ene av dagens rapporterte smittetilfeller får konsekvenser for hjemmesykepleien i Krokstadelva, og seks ansatte settes i karantene.

I tilknytning til smitteutbruddet ved Drammen helsehus er det påvist ett nytt smittetilfelle. Dette tilfellet får imidlertid ingen konsekvenser i form av karantene for andre pasienter eller ansatte.

Ved Krokstad skole er det påvist smitte hos en elev, og både elever og lærere må i karantene.

- Selv om dagens smittetall er relativt høyt, er det én positiv ting, og det er at kun én av dem som nå har fått påvist smitte, har ukjent smittevei. Vi ønsker selvfølgelig å få kartlagt sikker smittevei for alle som er blitt smittet. Dette har vist seg å være vanskelig, men det er godt å se at antallet med ukjent smittevei er såpass lavt i dag, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 203 nye smittetilfeller. Dette er en økning fra gårsdagens tall på 191, og det er det høyeste som er registrert siden 12. desember.

- Smittetrykket har steget sakte, men jevnt siden årsskiftet. Vi har fortsatt en jobb foran oss med å begrense smittespredningen og sørge for at smittetrykket kommer ned på et lavere nivå. Det er usikkert, og vi går med en konstant frykt for at smittespredningen kan eskalere når vi har et såpass høyt smittetrykk som vi har for tiden. Alle skal være glade for at vi ikke fikk en ordentlig smittebølge etter jule- og nyttårsfeiringen, og kommunens innbyggere skal ha all ære for at jul og nyttår ble markert på en smittevernmessig forsvarlig måte. Men vi har ikke klart å redusere smittetrykket ned til nivået vi hadde i fjor høst før den kraftige bølgen kom i slutten av oktober og utover i november, sier smittevernoverlegen.

I dag starter vaksinasjonen av innbyggere over 85 år som ikke bor på sykehjem. Etter hvert som det kommer flere vaksiner til Drammen kommune, åpnes det for vaksinasjon av andre innbyggere som er i de ulike prioriterte gruppene.

- Dette er en dag vi har ventet lenge på. Nå er vi endelig i gang med vaksinasjon av innbyggerne som ikke bor på institusjonene våre. Det er fortsatt langt fram til vi kan legge pandemien bak oss, men dette er en viktig milepæl på veien tilbake til et normalisert liv. Og så får vi alle håpe at vi får flere godkjente vaksiner og større leveranser, slik at flere kan vaksineres så fort som mulig, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Oppfordringen om å teste seg hvis man har lette luftveissymptomer, gjelder så lenge pandemien pågår. Alle som har behov for å teste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2295 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 45 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

20. januar

12 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Sju av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien er ukjent for de fem øvrige.

Ved Drammen helsehus har ytterligere én pasient og én ansatt fått påvist koronasmitte. Ingen av disse to smittetilfellene fører til karantene for andre pasienter eller ansatte.

Ved Senterbarnehagen FUS på Fjell er det påvist smitte, og nærkontaktene settes i karantene.

Ved Eknes ungdomsskole har en elev fått påvist smitte. Både elever og lærere må i karantene. Den endelige oversikten er ikke klar ennå ettersom smittesporingen fortsatt pågår.

- Etter en del dager med få smittetilfeller med ukjent smittevei, ser vi i dag at nesten halvparten ikke kan spores tilbake til kjent smitte. Det kan være tilfeldig at vi får så mange på én dag, men ukjent smittevei er noe som bekymrer oss, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Å kartlegge smitteveien er viktig for å holde oversikten over hvor smitten kommer fra og hvordan den sprer seg videre. Med ukjent smittevei blir naturlig nok jobben med å holde oversikt over smittespredningen vanskeligere.

- Hvis vi ser mange tilfeller med ukjent smittevei over tid, så er det et tegn på at det er mye smitte ute i samfunnet som vi ikke har oversikt over. Nå har vi heldigvis hatt relativt få tilfeller den siste tiden med ukjent smitte i Drammen kommune, så det er ikke noen holdepunkter for å si at det er mye smitte vi ikke har oversikt over. Men vi følger selvfølgelig med på utviklingen i antall tilfeller med ukjent smittevei, sier Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 191 nye smittetilfeller. Dette er litt lavere enn tallet som ble rapportert i går, men ligger omtrent på snittet av tallene som er rapportert den siste uka. Fortsatt viser den underliggende trenden en svak stigning i smittetrykket.

Etter over to måneder med rødt nivå på smitteverntiltakene går alle barne- og ungdomsskolene i Drammen over til gult nivå fra og med mandag 25. januar. Det betyr noen lettelser på tiltakene på skolene og at elevene kan forberede seg på undervisning på skolen hver dag fra og med neste uke.

- Både elever og lærere har gjort en imponerende innsats under veldig spesielle omstendigheter. Nå skal vi sørge for at undervisningen blir så normal som mulig og at elevene fort kommer inn i den skolehverdagen som vi alle ønsker at de skal være i, sier Thomas Larsen Sola som er kommunalsjef for barnehage og skole i Drammen kommune.

Oppfordringen om å teste seg hvis man har lette luftveissymptomer, gjelder så lenge pandemien pågår. Alle som har behov for å teste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2278 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 45 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

19. januar

20 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 15 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Én person har fått påvist smitte etter å ha kommet til Norge fra utlandet, tre har ukjent smittevei, og for den siste personen pågår smittesporingen fortsatt.

Av dem som nå har fått påvist smitte, er fire ansatt ved Drammen helsehus og én ved hjemmetjenesten Bragernes. Ved begge disse stedene er det iverksatt nødvendig karantene av nærkontaktene.

I tillegg er det påvist smitte hos ytterligere én ansatt ved Fjell bo- og servicesenter. Dette smittetilfellet får imidlertid ikke noen konsekvenser for beboere eller ansatte, men perioden med systematisk testing forlenges.

Det er også påvist smitte hos én elev ved Marienlyst skole og én elev ved Drammen videregående skole. Ved begge skolene får smittetilfellene konsekvenser for elever og lærere som settes i karantene.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 198 nye smittetilfeller. Dette er en økning etter to dager med nedgang som følge av relativt få nye smittetilfeller. 198 smittetilfeller er nesten på nivå med tallet som ble rapportert sist lørdag. Da var det påvist 202 nye smittetilfeller de siste to ukene, og dette var det høyeste tallet siden første halvdel av desember.

- Det er ikke overraskende at dagens smittetall er høyere enn de to foregående dagene. Vi visste at vi hadde noen prøver som ikke var analysert, og det var naturlig å anta at noen av disse prøvene ville vise koronasmitte. Hvis vi ser på gjennomsnittet for de siste tre dagene, så er det påvist i overkant av 11 smittetilfeller pr. dag. Dette er et noe lavere tall enn tallene som ble rapportert gjennom forrige uke. Så selv om den underliggende trenden fortsatt er svakt stigende smittetrykk, kan vi med stor sikkerhet etter hvert slå fast at jule- og nyttårsfeiringen ikke førte til noen kraftig smittespredning blant innbyggerne i Drammen kommune, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

I løpet av desember og januar er det bare tre dager Drammen kommune har rapportert et høyere antall smittede pr dag, enn det som gjøres i dag. Smittevernoverlegen minner imidlertid om hva som ble formidlet i gårsdagens status og understreker at dagens rapporterte smittetall henger sammen med en oppsamling av prøver fra flere dager.

- Vi må se de rapporterte tallene søndag og mandag i sammenheng med dette tallet. Det er ingen grunn til å se på dagens tall som alarmerende i seg selv. Vi skal selvfølgelig følge nøye med på smitteutviklingen, og alle må fortsatt følge smittevernreglene. Men dagens tall alene gir ikke noen indikasjoner på at smitten stiger ukontrollert på noe vis, selv om det er blant de høyeste som er registrert på ganske lang tid. Smitteutviklingen i Drammen kommune ser ut til å vært omtrent som den har vært den siste tiden; svakt stigende, sier Sagberg.

Regjeringen lempet i går på en del av tiltakene som ble innført like etter nyttår. At enkelte nasjonale tiltak er avviklet, betyr imidlertid ikke at det automatisk er åpnet for å gjenoppta aktivitetene. Fortsatt gjelder den lokale forskriften som formannskapet i Drammen kommune har vedtatt, og den setter foreløpig noen begrensninger for blant annet aktiviteter for ungdom i alderen 13-19 år. Formannskapet møtes tirsdag 26. januar for å se på hvilke endringer i den lokale forskriften som eventuelt skal endres.

Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Har du lette luftveissymptomer er oppfordringen klar: Bestill time til testing på Drammen kommunes nettsider eller ring 32 04 60 00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2266 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 45 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

18. januar

Åtte personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Seks av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens de siste to har fått påvist smitte etter å ha kommet til Norge fra utlandet.

Ved Marienlyst skole har en elev fått påvist smitte. Dette fører til at både medelever og læreren må i karantene.

Ved hjemmetjenesten Bragernes er det en ansatt som har fått påvist smitte. Én bruker og én ansatt settes i karantene som følge av dette smittetilfellet.

- Vi har nå to dager med relativt lave smittetall bak oss. Mye tyder på at tallene som er rapportert i går og i dag er for lave. Det er en del prøver som er tatt gjennom helgen som vi fortsatt venter svar på. Så vi er forberedt på at det ligger en del prøver klare til analyse som vil være positive, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Han mener det ikke er grunnlag for å se at den svakt stigende smittetrenden i Drammen er brutt på grunn av to dager med relativt lave smittetall.

- Gjennom hele pandemien har vi sett smittetall over flere dager for å vurdere utviklingen. Det gjør vi nå også. Derfor vil vi eksempelvis ikke se på det som alarmerende om vi får høye smittetall en av de kommende dagene når vi får svar på prøvene som ligger klare til analyse på sykehuset. Antall påviste smittetilfeller i løpet av en uke eller to gir bedre indikasjoner på smittetrykket, sier Sagberg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 189 nye smittetilfeller. Dette er to lavere enn tallet som ble rapportert i går.

- Ingen må tro at vi er gjennom pandemiens verste periode i vinter. Vi har fortsatt noen uker foran oss som kan bli veldig utfordrende. Selv om dagens tall er nokså lavt, er den underliggende smittetrenden fortsatt svakt stigende. Det er derfor all grunn til å følge alle smitteverntiltak nøye og la seg teste selv ved milde symptomer, sier Einar Sagberg.

Smittevernoverlegen understreker også at Folkehelseinstituttet har advart mot at nye virusvarianter kan utgjøre en alvorlig trussel i kampen mot å begrense smittespredningen.

- Foreløpig er det sett relativt få tilfeller av den engelske varianten og den sør-afrikanske varianten av viruset i Norge, men hvis disse variantene får fotfeste her, risikerer vi en større smittespredning enn vi har sett tidligere. Da blir det også vanskeligere å holde kontroll på pandemien, sier Sagberg.

Nå har de fleste beboerne ved sykehjemmene fått den første vaksinedosen, og vaksinasjonen av de eldste innbyggerne som ikke bor på sykehjem, starter denne uka. I tillegg kan en tredje vaksine bli godkjent for bruk i EU og Norge i løpet av januar. Når flere vaksiner godkjennes for bruk, vil også selve vaksinasjonen av befolkningen gå raskere ettersom tilgangen på vaksiner bedres. Etter hvert som det kommer flere og flere vaksinedoser til Norge, blir nye grupper av befolkningen kontaktet med informasjon om hvordan man skal gå fram for å bli vaksinert.

Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Har du lette luftveissymptomer er oppfordringen klar: Bestill time til testing på Drammen kommunes nettsider eller ring 32 04 60 00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2246 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 45 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

17. januar

Seks personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Fem av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien er ukjent for den siste. Ingen av dagens tilfeller er knyttet til smitteutbruddet ved ortopedisk avdeling ved Drammen sykehus.

I forbindelse med systematisk testing ved institusjoner i kommunen hvor det er smitte, er det påvist koronasmitte hos ytterligere to beboere og én ansatt ved Drammen helsehus. Dette får ikke konsekvenser for andre beboere, men to ansatte settes i karantene.

- Vi har en del dager bak oss med relativt høye smittetall. Dagens tall er lavt sammenlignet med de foregående dagene, men vi kan ikke trekke noen konklusjoner basert på enkeltdager om hvordan smittetrenden i samfunnet er. Det er imidlertid positivt at vi i dag ikke har noen nye smittetilfeller som kan kobles til de to store smitteutbruddene vi har hatt den siste tiden, altså på Fjell bo- og servicesenter og Drammen sykehus. I tillegg er det positivt at antallet smittetilfeller med ukjent smittevei er lavt også i dag, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 191 nye smittetilfeller. Dette er en nedgang fra tallet på 202 nye tilfeller som ble rapportert i går. Det er imidlertid bare tre dager siden tallet lå lavere enn 191 nye tilfeller for de foregående 14 dagene, så smittevernoverlegen understreker at dagens tall ikke nødvendigvis representerer noe brudd i trenden med et smittetrykk som er sakte stigende i Drammen kommune.

Folkehelseinstituttet har analysert viruset som er funnet i forbindelse med smitteutbruddet ved ortopedisk avdeling ved Drammen sykehus. Analysene viser at viruset ved sykehuset er en annen type enn viruset som er påvist ved Fjell bo- og servicesenter. Virustypen ved sykehuset er tidligere oppdaget i flere deler av Europa og ligner på et virus som forårsaket et smitteutbrudd i Melbourne i sommer. Viruset ved sykehuset er også i den samme gruppen som viruset som var årsaken til turistbuss-utbruddet i sommer da en gruppe pensjonister var på rundreise i Norge.

Ifølge Folkehelseinstituttet er det holdepunkter for at dette viruset som er påvist ved sykehuset, kan smitte lettere, men det er ikke påvist at det gir mer alvorlig sykdom, melder Vestre Viken helseforetak.

- Vi har altså fått påvist to virustyper i Drammen den siste tiden som ser ut til å smitte lettere enn virustypene som har vært her tidligere. Det betyr at vi må være ekstra påpasselige og oppmerksomme på symptomer. Og viruset kan ramme oss alle. Ingen av oss er beskyttet, men vi kan beskytte hverandre ved å teste oss og gå i isolasjon hvis vi er blitt smittet. Og hvis vi er nærkontakter av noen som er smittet, så må vi gå i karantene for ikke å utsette noen andre for smittefare, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Har du lette luftveissymptomer er oppfordringen klar: Bestill time til testing på Drammen kommunes nettsider eller ring 32 04 60 00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2238 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 45 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

16. januar

14 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 12 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien er ukjent for de to siste. Halvparten av tilfellene knyttes til smitteutbruddet ved ortopedisk avdeling ved Drammen sykehus.

I forbindelse med utvidet testing ved institusjoner hvor det er påvist smitte i Drammen kommune, er det påvist smitte hos to ansatte og én beboer ved Filten omsorgsboliger. Også en ansatt ved Hjemmetjenesten Bragernes har fått påvist smitte. Ingen av disse smittetilfellene får noen konsekvenser for andre. Det er ikke noen flere beboere eller ansatte som må i karantene.

Ved hjemmetjenesten i Svelvik er det påvist smitte hos en bruker. Som følge av dette smittetilfellet må tre ansatte i karantene.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 202 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er første gang det rapporteres over 200 nye tilfeller i løpet av den foregående toukersperioden på over én måned. Forrige gang det skjedde var 12. desember. Da var det registrert 212 nye tilfeller de foregående 14 dagene.

- Som vi har rapportert de siste dagene, så ser vi en tendens til at smittetrykket kryper litt oppover. Dette er ikke spesielt overraskende, men det er bekymringsfullt. Hvis smitten eskalerer, så blir det fort en uoversiktlig situasjon som kan komme ut av kontroll. Det vi ser nå er en gradvis økning i smittetrykket. I slutten av oktober og begynnelsen av november så vi mer en eksplosjonsartet utvikling hvor økningen fra dag til dag var veldig kraftig. Det ser vi ikke noen tegn til foreløpig. Men jo høyere smittetrykket blir, jo større blir risikoen for at vi plutselig kan få en større økning også fra dag til dag. Og da står vi raskt i en ny smittebølge, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

De strenge smittevernreglene og -anbefalingene som regjeringen innførte søndag 3. januar, gjelder til og med tirsdag 19. januar. Førstkommende mandag skal regjeringen orientere Stortinget om hvilke smitteverntiltak som videreføres og om det er noen nye som innføres.

- Vi må fortsatt være tålmodige og ta vare på hverandre ved å følge smittevernreglene og -anbefalingene. Og alle må teste seg, selv ved lette luftveissymptomer. At vi følger smitteverntiltakene og får testet alle med symptomer og avdekket eventuell smitte, er de beste tiltakene vi har for å unngå en ny smittebølge, sier Sagberg.

Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Har du lette luftveissymptomer er oppfordringen klar: Bestill time til testing på Drammen kommunes nettsider eller ring 32 04 60 00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Skolene i Drammen kommune har den siste tiden drevet med smitteverntiltak på rødt nivå. Det er nå besluttet at rødt nivå skal videreføres ut kommende uke, altså til og med fredag 22. januar. Regjeringen bestemte tidlig i januar at ungdomsskoler og videregående skoler skulle drive på rødt nivå, mens kommuner med høyt smittetrykk måtte gjøre en vurdering av om også barneskolene skulle drives på rødt nivå.

På grunn av smittetrykket i Drammen kommune i fjor høst og at det ble avdekket smitte blant elever ved mange av skolene, var tiltaksnivået på rødt allerede før regjeringens beslutning kom. Nå avventes mandagens orientering fra regjeringen om tiltaksnivået ved skolene. Slik situasjonen er ved skolene i Drammen kommune med lite smitte blant elevene, planlegges det for å kunnen gå til gult tiltaksnivå, dersom ikke regjeringen viderefører rødt tiltaksnivå.

Siden begynnelsen av mars har 2232 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 45 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

15. januar

18 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 14 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. To personer har fått påvist koronasmitte etter ankomst til Norge fra utlandet. For de siste to er smitteveien ukjent. Åtte de 18 tilfellene som rapporteres i dag, knyttes til utbruddet ved ortopedisk avdeling ved Drammen sykehus.

På Filten bo- og omsorgssenter har ytterligere én beboer fått påvist smitte. Dette smittetilfellet fører imidlertid ikke til at andre beboere eller ansatte må i karantene.

Ved Fjell bo- og servicesenter har én ansatt fått påvist koronasmitte. På grunn av dette smittetilfellet er én beboer og én ansatt satt i karantene.

Det er tegn til at smittetrenden i Drammen kommune er stigende nå. Siden midten av forrige uke har smittetallet flere dager ligget oppunder 20 nye tilfeller om dagen. Til sammen er det påvist 197 nye tilfeller de siste 14 dagene. Vi må tilbake til 13. desember for å finne et like høyt tall. Og den siste uka er det påvist 111 nye tilfeller. For å finne like mye smitte i løpet av den siste sjudagersperioden må vi tilbake til 6. desember da Drammen kommune fortsatt var inne i den andre smittebølgen.

- Tallene gir grunn til litt bekymring. Vi ser ikke noen ny bølge ut fra disse tallene, selv om smittekurven går sakte oppover. Samtidig skal det ikke så mye til før smittetallene stiger kraftig igjen, og da risikerer vi en tredje bølge, sier kommuneoverlege John David Johannessen. 

På julaften rapporterte Drammen kommune om 146 smittetilfeller de foregående to ukene. I dag er altså dette tallet 197 nye tilfeller. Det indikerer et smittetrykk om lag 35 prosent høyere enn for tre uker siden.

- Økningen er markant siden tallet som ble rapportert for tre uker siden. Vi ser fortsatt ikke noen stor smittebølge etter jule- og nyttårsfeiringen, men vi har hatt to utbrudd som har preget oss på Fjell bo- og servicesenter og på Drammen sykehus, i tillegg til noe importsmitte. Så vi følger nøye med, og det er utrolig viktig at alle med symptomer sørger for å teste seg, sier Johannessen.

Kommuneoverlegen minner om at vi er i gang med vaksineringen. Det vil fortsatt gå en del tid før alle er blitt vaksinert, men de mest sårbare gruppene får vaksine de nærmeste ukene.

- Vi må leve med pandemien en stund til, men vi kan begynne å drømme om bedre tider igjen. Det vil ta tid før smittespredningen kan begrenses av at en stor nok andel av befolkningen er vaksinert. Nå har alle gjort en stor jobb med å begrense smittespredningen i over ti måneder. Vi må være tålmodige og ikke bidra til smitteoppblomstring i denne fasen, sier John David Johannessen.

I forbindelse med påvist koronasmitte hos pasienter ved Drammen helsehus er det etablert en isolasjonspost der. Denne isolasjonsposten skal ivareta pasientene som er i isolasjon og karantene, samtidig som øvrige pasienter skjermes på best mulig måte. Det er innført midlertidig besøksstans ved Drammen helsehus. Pårørende til pasienter ved helsehuset er informert om besøksstansen.

Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Har du lette luftveissymptomer er oppfordringen klar: Bestill time til testing på Drammen kommunes nettsider eller ring 32 04 60 00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2218 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 45 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

14. januar

17 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 14 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. To har fått påvist koronasmitte ved ankomst til Norge og én har ukjent smittevei. Seks av smittetilfellene som rapporteres i dag, knyttes til utbruddet ved ortopedisk avdeling av Drammen sykehus.

Ved Tangen hjemmetjenesteområde er det påvist smitte hos én ansatt. Dette medfører karantene for åtte brukere og to andre ansatte. Også ved Losjeplassen hjemmetjenesteområde er det påvist smitte. Der er det en bruker som er blitt smittet, men ingen må i karantene som følge av dette smittetilfellet.

Ved Drammen helsehus er det påvist smitte hos ytterligere fem pasienter. Fire pasienter og ti ansatte settes i karantene. Her pågår smittesporingen fortsatt.

I løpet av de siste to ukene er det påvist 188 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er det høyeste tallet på antall smittede i løpet av den siste toukersperioden som er registrert siden 14. desember. For nøyaktig én måned siden ble det også rapportert 188 tilfeller de foregående to ukene. Dette var også samtidig med at smittekurven i Drammen begynte å flate ut.

- Smittetallene tyder på at vi må være ekstra oppmerksomme den nærmeste tiden. Vi ligger opp under 200 tilfeller i uka, og det er for høyt. Hvis vi ser på de siste sju dagene, så har vi hatt 108 nye tilfeller. Like mange tilfeller i løpet av én uke skal vi tilbake til begynnelsen av desember for å finne. Da var trenden nedadgående. Det er den ikke nå, og den har heller ikke vært dét de siste ukene, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Smittevernoverlegen er glad for at det fortsatt er lite ukjent smitte, og dette gjør smittesporingsjobben enklere. Men Sagberg understreker viktigheten av at alle er ekstra påpasselige den nærmeste tiden og sørger for å få testet seg dersom man får luftveissymptomer.

Prøvene som er tatt av de koronasmittede beboerne ved Fjell bo- og servicesenter, er analysert av Folkehelseinstituttet, og nå foreligger analysesvarene. Analysene viser at det er snakk om en virusvariant som er sett flere steder i Norge. Det foreligger ikke nok kunnskap om denne virusvarianten foreløpig til å slå fast at den smitter lettere enn andre virusvarianter.

- Men flere steder har denne virusvarianten vist seg å smitte raskt og at den er vanskelig å få kontroll på. Det er altså ikke enestående for Fjell bo- og servicesenter at virusvarianten har spredt seg til mange og at spredningen har vært utfordrende å få kontroll på, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Tilsvarende situasjon med rask spredning av denne virusvarianten er registrert også i Skien, Porsgrunn, Trøndelag og på Ringerike.

Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Har du lette luftveissymptomer er oppfordringen klar: Bestill time til testing på Drammen kommunes nettsider eller ring 32 04 60 00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2200 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 45 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

13. januar

Det er meldt ett nytt dødsfall ved Fjell bo- og servicesenter. Det er en kvinne i 70-årene som har gått bort. Ordfører Monica Myrvold Berg sender sine kondolanser til de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem. Med dette dødsfallet er det nå 17 beboere ved Fjell bo- og servicesenter som har gått bort etter å ha blitt smittet av koronaviruset.

14 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 11 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Én har fått påvist koronasmitte etter reise i utlandet, mens smitteveien er ukjent for to av dem som nå er blitt smittet. Halvparten av smittetilfellene som rapporteres i dag, knyttes til ortopedisk avdeling ved sykehuset.

Smitteutbruddet ved sykehuset får også konsekvenser for Drammen kommunes helsetjenester. Ved både Filten omsorgsboliger og Losjeplassen hjemmetjenesteområde er det påvist smitte hos én ansatt. Disse smittetilfellene medfører karantene for både brukere og ansatte.

Ved Drammen helsehus har en pasient fått påvist koronasmitte. Også her får smittetilfellet konsekvenser for pasienter og ansatte. Det pågår fortsatt kartlegging av nærkontakter, så endelig tall på hvor mange som må i karantene er ikke klart.

Smitteutviklingen de siste 14 dagene ligger fortsatt stabilt. Antall smittede personer i Drammen de foregående to ukene er 179. Siden årsskiftet har dette tallet ligget mellom 166 og 185.

- Vi blir stadig tryggere på at jule- og nyttårsfeiringen ikke har ført til noen stor smittespredning og starten på en ny smittebølge. Alt tyder så langt på at kommunens innbyggere har fulgt smittevernreglene, vært forsiktige og tatt vare på hverandre, samtidig som de forhåpentligvis hygget seg, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Han gjentar de foregående dagenes budskap om at smittetallet fortsatt er for høyt, men det er to store utbrudd som har bidratt til å holde smitten høy, og det er altså ikke jule- og nyttårsselskapene.

- Både utbruddet på Fjell bo- og servicesenter og ved ortopedisk avdeling på sykehuset har ført til at mange er blitt smittet. Uten disse to utbruddene hadde vi sett en god del lavere tall i Drammen kommune. Så jeg håper at innbyggerne ser nytten og effekten av tiltakene som er iverksatt. Vi har så langt klart å unngå en ny smittebølge på linje med den vi hadde i november, og jeg oppfordrer alle til å følge smittevernreglene nøye også i tiden som kommer. Vi står foran noen kritiske uker hvor viruset kan spres til mange hvis vi er uforsiktige eller for tett på hverandre. Sammen må vi gjøre det vi kan for å unngå en ny bølge, sier Johannessen.

Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Har du lette luftveissymptomer er oppfordringen klar: Bestill time til testing på Drammen kommunes nettsider eller ring 32 04 60 00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2183 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 45 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

12. januar

18 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 15 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. To av dem har antatt smittested før innreise til Norge, og én har ukjent smittevei.

Det er påvist smitte hos en elev ved Veiavangen ungdomsskole. Dette medfører at både elever og ansatte er satt i karantene. Det er også påvist smitte ved Rosendal barneskole, og også der er elever og ansatte satt i karantene.

Ved Filten omsorgsboliger har ytterligere én beboer og fire ansatte testet positivt. Tre ansatte må i karantene som følge av disse smittetilfellene, men det jobbes fortsatt med å kartlegge om ytterligere beboere også må i karantene.

Ved Losjeplassen hjemmetjenesteområde har ytterligere to ansatte testet positivt. Det medfører så langt at 15 brukere og tre ansatte settes i karantene, men kartlegging rundt det siste tilfellet pågår fortsatt. Antallet brukere og ansatte som settes i karantene kan altså endres når smittesporingsarbeidet rundt det siste tilfellet er fullført.

- Med unntak av et par spesielle dager med veldig få rapporterte smittetilfeller, ser vi at det ligger på rundt 15-20 nye smittetilfeller om dagen den siste tiden. Det er relativt mange og vil gi rundt 200 smittetilfeller over 14-dagersperioden. Vi var forberedt på nokså høye tall etter jul og utover vinteren, men det er viktig at vi alle sammen er ekstra påpasselige i tiden som kommer og følge smitteverntiltakene nøye. Alle ønsker sikkert at vi skal kunne redusere på de strenge smitteverntiltakene etter hvert, men da trenger vi nok en reduksjon i smittetrykket. Med dagens smittetrykk vil det være behov for nokså strenge tiltak videre, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 184 nye smittetilfeller. Det er på nivå med smittetallene for den foregående toukersperioden som har vært rapportert siden årsskiftet. Dette indikerer at smittetrykket er noenlunde stabilt, selv om det vurderes for høyt, for tiden.

Hvis du trenger en koronatest, kan du bestille time til testing på Drammen kommunes nettsider eller på telefon 32 04 60 00. Telefonen er betjent i dag og gjennom helgen mellom klokken 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2169 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 44 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

11. januar

21 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 18 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. To har fått påvist koronasmitte etter hjemkomst fra reiser i utlandet, mens smitteveien er ukjent for den siste.

- Dagens tall er isolert sett høyt, men det må ses i sammenheng med gårsdagens lave tall. Vi har nå fått svar på prøvene som var forsinket, og dermed ble dagens rapporterte tall nokså høyt. Men hvis vi ser de to siste dagene under ett, så har vi hatt 24 tilfeller disse dagene. Et gjennomsnitt på 12 er omtrent likt nivået for de siste ukene, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 178 nye smittetilfeller. Det er en liten økning fra i går, men smittetallet for den siste toukersperioden ligger omtrent på nivå med det som har vært utviklingen den siste uka.

12 av de 18 nærkontaktene som nå har fått påvist smitte, er relatert til ortopedisk avdeling ved Drammen sykehus. En del av disse smittetilfellene påvirker Drammen kommunes tjenester.

Ved hjemmetjenestene på både Losjeplassen, Tangen og Fjell har brukere fått påvist koronasmitte. Totalt er det fire brukere som er blitt smittet, og til sammen 11 ansatte settes i karantene.

I tillegg har én bruker og to ansatte ved Filten omsorgsboliger fått påvist smitte. Til sammen 23 beboere og 21 ansatte er så langt satt i karantene.

- Smitteutbruddet ved Drammen sykehus er stort, og vi følger det nøye. Til sammen 28 av tilfellene Drammen kommune har rapportert de siste dagene, knyttes til utbruddet ved sykehuset. Utover dette har vi foreløpig ikke registrert noen store smitteutbrudd som i vesentlig grad har økt smittetrykket i kommunen så langt etter jule- og nyttårsfeiringen. Vi lar det gå noen dager til før vi konkluderer endelig, men det er positivt at vi ikke ser noen markant økning i smittetallene gjennom den siste uka, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Koronavaksineringen ved sykehjemmene fortsetter denne uka, og det startes også opp vaksinering av utvalgte grupper blant de ansatte i helse- og omsorgssektoren. Det vil imidlertid fortsatt gå lang tid før så mange er vaksinert at hverdagen kan normaliseres. Derfor gjentar kommuneoverlegen oppfordringen om at alle fortsatt følger smittevernreglene og lar seg teste selv ved lette luftveissymptomer.

Hvis du trenger en koronatest, kan du bestille time til testing på Drammen kommunes nettsider eller på telefon 32 04 60 00. Telefonen er betjent i dag og gjennom helgen mellom klokken 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2151 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 44 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

10. januar

Det er meldt om ytterligere ett dødsfall ved Fjell bo- og servicesenter. Det er en kvinne i 90-årene som har gått bort etter å ha fått påvist koronasmitte, og ordfører Monica Myrvold Berg sender sine kondolanser til de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem.

Siden smitteutbruddet ved Fjell bo- og servicesenter startet for en måned siden, er det 16 beboere som har gått bort etter å ha blitt smittet.

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Alle tre er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

- Tre nye tilfeller er vesentlig lavere enn det vi har rapportert de aller fleste dagene siden i oktober. Men dagens tall gir dessverre ikke nødvendigvis et reelt bilde av situasjonen. Det er en del prøver som ble analysert i natt og som vi ikke fått svar på ennå i dag. I tillegg ser det ut til å være noe forsinkelser på prøvene fra siste døgn. Derfor må vi anta at dagens rapporterte smittetall er kunstig lavt, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Han regner med at svaret på prøvene som ikke er analysert ennå, kommer i dag eller i morgen. Så eventuelle positive resultater fra disse prøvene, blir rapportert på ordinær måte når de er klare.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 170 nye smittetilfeller. Det er en nedgang fra i går da tallet var 183, men dagens tall er sannsynligvis noe påvirket av at ikke alle prøvene er ferdig analysert.

Vaksineringen av beboerne på sykehjemmene i Drammen kommune startet onsdag 6. januar. Denne vaksineringen fortsetter kommende uke. I tillegg er det nå sendt ut brev til alle innbyggere over 75 år, altså alle som er født før 31.12.1945, om at det er åpnet for at de kan registrere seg for koronavaksinering.

Alle innbyggere i Drammen kommune som er født senest innen utgangen av 1945, oppfordres til å registrere om de ønsker vaksine eller ikke. På den måten kan kommunen være sikker på at alle innbyggerne har mottatt og tatt stilling til tilbudet om vaksine. Registreringen gjøres på Helseboka som det er lenket til fra Drammen kommunes nettside.

Grunnen til at kommunen ber om en oversikt over hvem som ønsker vaksinen er behovet for å kunne planlegge vaksineringen og gjennomføre den raskt når vaksinen er tilgjengelig.

Drammen kommune gjør oppmerksom på at det kun er innbyggere over 75 år som skal registrere seg nå. Innbyggere under 75 år som registrerer seg, er nødt til å registrere seg på nytt når det åpnes for vaksinering av aldersgruppen de er en del av.

Det er nå også besluttet hvilken rekkefølge helsepersonellet i Drammen kommune skal tilbys koronavaksine. Folkehelseinstituttet har kommet med kriteriene for vaksinering av helsepersonell, og etter anbefaling fra smittevernrådet har rådmannen besluttet vaksinering av de ulike gruppene innenfor helse- og omsorgssektoren i kommunen etter følgende prioriteringsliste:

 • Nøkkelpersonell med sentral rolle innen utbruddshåndtering på sykehjem. Det vurderes i hvert enkelt tilfelle om vaksinering vil kunne ha noen effekt for håndteringen av selve utbruddet.
 • Sykepleiere til omdisponering.
 • Sykepleiere på isolasjonspost, kommunale akutte døgnplasser og Drammen helsehus avdeling 2.
 • Sykehjemsleger.
 • Feltsykepleiere (lavterskel rusbehandling).
 • Sykepleiere ved Drammen helsehus.
 • Sykepleiere ved Bråta helse- og aktivitetssenter.
 • Laboratorietjenesten.
 • Sykepleiere for øvrig innen institusjon.
 • Sykepleiere og leger med minst to vakter i uka ved legevakt og/eller luftveisklinikken.
 • Sykepleiere for øvrig innen hjemmetjenesten.
 • Sykepleiere og vernepleiere innenfor tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 • Personell til koronavaksinasjon.
 • Personell på teststasjonene
 • Helsepersonell generelt ved Drammen helsehus og Bråta helse- og aktivitetssenter.
 • Helsepersonell generelt ved institusjoner og i hjemmetjenesten utenom sykepleiere.
 • Fastleger og helsesekretærer.
 • Kommunale og private fysioterapeuter og ergoterapeuter.
 • Personell på helsestasjoner, i skoletjeneste og ved helsestasjonen for ungdom.
 • Øvrig helsepersonell i kommunen.

Hvis du trenger en koronatest, kan du bestille time til testing på Drammen kommunes nettsider eller på telefon 32 04 60 00. Telefonen er betjent i dag og gjennom helgen mellom klokken 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2130 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 44 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

9. januar

20 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 15 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens fem har fått påvist smitte etter hjemkomst til Norge etter reiser i utlandet.

Ved Åssiden videregående skole har én elev fått påvist koronasmitte. Både elever og lærere berøres av smittetilfellet og settes i karantene.

- 20 tilfeller i løpet av ett døgn er det høyeste antallet vi har rapportert siden 10. desember. Det var rundt 10. desember at reduksjonen i smittetrykket avtok og smittetallet for de foregående 14 dagene flatet ut. Vi følger nå nøye med på om smittetallene og smittetrykket er på vei oppover igjen, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

De siste 14 dagene er det rapportert 183 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er en økning fra gårsdagens rapporterte tall på 174 tilfeller.

- Det løpende tallet på antall smittede de siste 14 dagene svinger litt fra dag til dag. Men vi ligger nå på et litt høyere nivå enn vi gjorde i jula. Da viste tallet på smittede i den foregående toukersperioden om lag 150 nye tilfeller. Den siste uka har tallet ligget på pluss/minus 180 nye tilfeller. Dette er for høyt, sier Johannessen.

Det er mange nærkontakter som har fått påvist smitte de siste dagene. Kommuneoverlegen er glad for at denne andelen er såpass høy. Dette er som regel disse smittetilfellene som er enklest å spore opp.

- Å få satt smittede i isolasjonen og nærkontaktene i karantene er ett av de aller viktigste tiltakene vi har for å begrense smittespredningen. Derfor er det også gledelig at vi ikke har noen med ukjent smittevei på en dag med mange nye smittetilfeller, sier Johannessen.

Kommuneoverlegen gjentar oppfordringen som Drammen kommune har kommet med de siste dagene. Har du lette luftveissymptomer, så er det viktig at du ringer koronatelefonen eller går inn på Drammen kommunes nettside og bestiller time til testing.

- Er du smittet, så er det viktig at du isoleres og ikke bringer smitten videre. Er du ikke smittet, så er det greit å vite det også dersom du har symptomer på luftveissykdom, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Hvis du trenger en koronatest, kan du bestille time til testing på Drammen kommunes nettsider eller på telefon 32 04 60 00. Telefonen er betjent i dag og gjennom helgen mellom klokken 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2127 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 43 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

8. januar

Fire beboere som har vært smittet av koronaviruset i forbindelse med smitteutbruddet ved Fjell bo- og servicesenter, har gått bort i løpet av det siste døgnet. Det var to kvinner og to menn som gikk bort i går, og alle var over 90 år gamle.

- Jeg sender mine kondolanser til de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem. Det er alltid trist når noen går bort som følge av koronasmitte, men det var en ekstra tung dag i går da fire beboere gikk bort. Dette er tungt for både pårørende, de ansatte ved sykehjemmet og oss som kommune, sier ordfører Monica Myrvold Berg i Drammen kommune.

Til sammen er det 15 beboere ved sykehjemmet som har gått bort i forbindelse med smitteutbruddet.

- Smitteutbruddet ved Fjell bo- og servicesenter er både stort og alvorlig, og jeg har stor medfølelse med alle dem som i løpet av den siste måneden har mistet nære familiemedlemmer på grunn av dette utbruddet. Alle som jobber ved sykehjemmet, har stått i en svært krevende arbeidssituasjon og gjort sitt beste for å ivareta beboerne på en best mulig måte. Men dessverre vet vi at koronasmitte inne på sykehjemmene er svært farlig for beboerne, og det har vi virkelig fått merke ved Fjell bo- og servicesenter, sier ordføreren.

Hun er glad for at både fylkeslegen og Folkehelseinstituttet nå skal se nærmere på dette smitteutbruddet.

- Vi ønsker alle å få svar på hvordan dette utbruddet kunne få så store konsekvenser. Både beboere, pårørende, ansatte og kommunen og hele storsamfunnet trenger et svar på hvorfor smitten har spredt seg til å så mange på Fjell. Vi ønsker å unngå spekulasjoner i årsaken til at så mange er blitt smittet. Derfor er det viktig at det gjøres en grundig jobb for å komme fram til et så sikkert svar som mulig på hvorfor dette utbruddet er blitt så omfattende. Det er viktig at vi lærer så mye som mulig av dette utbruddet, sånn at vi kan bruke kunnskapen til å håndtere fremtidige utbrudd, enten her i Drammen eller andre steder i landet hvor man kan bruke lærdommen vår for å forhindre at smitten får spre seg like mye som på Fjell, sier Monica Myrvold Berg.

Mellom de triste beskjedene fra Fjell om beboere som har gått bort etter å ha fått påvist smitte, kommer det også noen positive meldinger. Av dem som har fått påvist koronasmitte, er det nå åtte beboere som er blitt friskmeldte.

I løpet av det siste døgnet har 15 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 11 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens to har fått påvist smitte etter hjemkomst til Norge fra reiser i utlandet. For de to siste er smitteveien ukjent.

Ved Drammen helsehus har én pasient fått påvist smitte i forbindelse med utvidet testing av både pasienter og ansatte etter tidligere påvist tilfelle. Dette tilfellet medfører imidlertid ikke ytterligere karantene for andre pasienter eller noen ansatte.

Ved Fjell bo- og servicesenter har én ansatt fått påvist smitte. Heller ikke dette tilfellet medfører karantene for noen andre personer.

Ved både Fjellhagen barnehage og Vassenga barnehage er det påvist koronasmitte. Begge disse tilfellene får konsekvenser for både barn og ansatte i barnehagene.

- Dagens smittetall viser hvor store variasjoner vi kan ha fra dag til dag og hvor viktig det er å være forsiktig med å trekke konklusjoner ut fra enkeltdager. For to dager siden rapporterte vi om 19 tilfeller, som var blant de høyeste smittetallene for én enkelt dag den siste måneden. I går rapporterte vi om fem nye tilfeller, som var et av de absolutt laveste tallene siden i oktober. Og i dag er vi altså oppe på 15 igjen. Vi må altså se tallene over tid, og når vi gjør det, ser vi at trenden for den siste 14-dagersperioden fortsatt er nokså flat, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I løpet av de 14 foregående dagene er det registrert 174 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er omtrent på nivå med de foregående to ukene og litt lavere enn i starten av uka.

- Det er for så vidt positivt at dette tallet ikke har vist en markant økning de siste dagene. Nå er det to uker siden julaften, og vi kunne forvente å se de første tegnene dersom smittespredningen var stor i forbindelse med selskapene på julaften. Men det er fortsatt for tidlig å konkludere endelig med hvilken betydning jule- og nyttårsfeiringen har hatt for smittespredningen. Det går noen dager til før vi med større sikkerhet kan si noe om dette, smittevernoverlegen.

Einar Sagberg understreker imidlertid at vi fortsatt må ta innover oss at vi har et altfor høyt smittetrykk i kommunen.

- Vi har ikke landets høyeste smittespredning lenger. Men vi er fortsatt blant kommunene med mye smitte, og det nærmer seg nå en måned siden nedgangen i smittetrykket avtok og flatet ut. Det betyr altså at selv med ganske inngripende smitteverntiltak har vi ikke klart å redusere smittenivået ytterligere, og vi har fortsatt en stor jobb foran oss. Selv om nedgangen ikke har fortsatt, er det fra et smittevernfaglig ståsted viktig at vi i denne perioden har hatt en rekke tiltak for å begrense smitten i samfunnet. Selv om nedgangen i smitte har bremset opp, har tiltakene bidratt til at vi så langt ikke har fått en kraftig vekst i smitten, slik vi har sett en del andre steder i landet, sier Sagberg.

Før smittevernrådet kan trekke noen konklusjoner om hvordan smitten spredte seg gjennom jule- og nyttårshøytiden må det altså gå noen dager til. Smittevernoverlegen understreker at det fortsatt er viktig at alle som har lette luftveissymptomer tester seg for koronavirus.

- På den måten kan vi isolere smittede personer og sette nærkontakter i karantene. Dette er det viktigste tiltaket for å forhindre at smitten sprer seg videre til andre personer, sier Einar Sagberg.

Hvis du trenger en koronatest, kan du bestille time til testing på Drammen kommunes nettsider eller på telefon 32 04 60 00. Telefonen er betjent i dag og gjennom helgen mellom klokken 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2107 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 43 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

7. januar

Fem personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Kun én av dem er nærkontakt av et tidligere påvist tilfelle. Tre har fått påvist koronasmitte etter hjemkomst fra reiser i utlandet, mens smittesporing fortsatt pågår for den siste.

Kun to ganger siden slutten av oktober er det påvist færre enn fem nye smittetilfeller i løpet av ett døgn i Drammen kommune.

- Isolert sett er det veldig bra at smittetallet er så lavt som fem. Men vi vet at det er smitte i samfunnet og at tallene svinger fra dag til dag. Så vi kan ikke konkludere på noe vis om at smitten er på vei ned i drammenssamfunnet som følge av dagens rapporterte tall. I går rapporterte vi noen av de høyeste tallene for én enkeltdag den siste måneden. Så det kan svinge mye fra dag til dag, og fortsatt gjelder anbefalingen om at alle med lette luftveissymptomer må teste seg for koronasmitte, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Sagberg sier at smittevernmiljøet i Drammen kommune fortsatt er forberedt på at smittetrykket kan stige i tiden fremover.

- Det har foreløpig bare gått én uke siden nyttår, og det vil fortsatt gå minst én uke før vi kan konkludere med hvordan jule- og nyttårshelgen har påvirket smittetallene. I tillegg har vi noen kalde dager for tiden, og vi er inne i en periode hvor vi ofte oppholder oss mer inne og tettere sammen. Men forhåpentligvis vil de nasjonale anbefalingene om at vi ikke går besøk til hverandre, være effektivt og bidra til at smittespredningen begrenses, sier Sagberg.

Vaksineringen av beboere på sykehjemmene i Drammen kommune startet i går. I løpet av et par ukers tid er målet at alle beboerne ved sykehjemmene som ønsker vaksinen, skal ha blitt vaksinert. Parallelt med vaksineringen av beboerne starter også vaksineringen av utvalgte helsepersonellgrupper i kommunen. Denne vaksineringen kommer etter planen i gang kommende uke.

Når beboerne på sykehjemmene er vaksinert, starter vaksinasjonen av andre prioriterte grupper. Listen over hvilken rekkefølge de ulike gruppene prioriteres for vaksine finnes på Folkehelseinstituttets sider.

- Ingen som er folkeregistrert med adresse i Drammen kommune, trenger å ta kontakt med kommunen for å bli satt i vaksinasjonskø. Alle innbyggere blir kontaktet av kommunen når det nærmer seg deres tur til å bli vaksinert, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

De som oppholder seg i Drammen kommune uten å være folkeregistrert her, må følge med på Drammen kommunes nettsider om vaksinasjonen og ta kontakt med kommunen for å registrere ønsket om vaksine når det kommer beskjed om dette.

Hvis du trenger en koronatest, kan du bestille time til testing på Drammen kommunes nettsider eller på telefon 32 04 60 00. Telefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2092 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 39 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

6. januar

19 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 14 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Smitteveien er ukjent for én person, mens fire har fått påvist koronasmitte etter hjemkomst fra reise i utlandet.

Blant de 19 som nå har fått påvist koronasmitte er fire personer ved Fjell bo- og servicesenter. To av dem er beboere ved sykehjemmet, mens de to andre er ansatte.

Ved Drammen helsehus har én ansatt testet positivt. Én pasient er definert som nærkontakt og settes i karantene. Ingen ansatte regnes som nærkontakter av den smittede medarbeideren.

19 nye smittetilfeller er like mange som forrige onsdag, og vi må tilbake til 10. desember for å finne et høyere tall på rapporterte smittetilfeller pr. dag. Ifølge smittevernoverlege Einar Sagberg er det ikke overraskende at det kommer høyere tall denne uka.

- Det er nå vi ser om sosiale sammenkomster gjennom jula har ført til økt smittespredning eller ikke. Vi har også oppfordret folk med luftveissymptomer om å teste seg før de går tilbake på jobb og møter kolleger. Vi har hatt et relativt høyt testtall forrige døgn, og med flere tester vil normalt også flere få påvist koronasmitte. Vi ønsker selvfølgelig minst mulig smitte i samfunnet, men samtidig vet vi at det er smitte i omløp. Da er det bra at mange tester seg, sånn at vi får avdekket smittetilfellene. Så vi oppfordrer fortsatt alle som har luftveissymptomer, til å teste seg, sier Sagberg.

I løpet av de siste 14 dagene er det blitt påvist 183 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er på nivå med det som de siste dagene har vært det rapporterte tallet for smittetilfeller de siste to ukene.

- Selv om smittetrykket de siste 14 dagene har ligget relativt stabilt en stund, er vi ekstra årvåkne når vi nærmer oss 20 smittetilfeller om dagen igjen. Dette vurderes som for høyt, og vil over tid kunne føre til mange nye personer med alvorlige sykdomsforløp og i en del tilfeller også dødsfall. Derfor er det viktig at vi fortsatt forholder oss til smittevernreglene og følger dem nøye, sier smittevernoverlegen.

I dag mottar Drammen kommune de første vaksinedosene, og vaksineringen mot koronaviruset starter i løpet av formiddagen. De første som skal vaksineres er beboerne på sykehjemmene. Når de er vaksinert, åpnes det for vaksinering av andre prioriterte grupper i befolkningen.

Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har nasjonale myndigheter besluttet at befolkningen skal prioriteres slik når det gjelder koronavaksineringen:

 1. Beboere på sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
 2. Innbyggere som er 85 år og eldre, samt utvalgte helsepersonellgrupper
 3. Innbyggere mellom 75 og 84 år.
 4. Innbyggere mellom 65 og 74 år og personer mellom 18 og 64 år med følgende sykdommer/tilstand: 
  a. Organtransplantasjon
  b. Immunsvikt
  c. Hematologisk kreftsykdom i løpet av siste fem år
  d. Annen aktiv kreftsykdom eller pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  e. Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
  f. Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 5. Innbyggere mellom 55 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:
  a. Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
  b. Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
  c. Diabetes
  d. Kronisk lungesykdom
  e. Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
  f. Demens
  g. Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
  h. Hjerneslag
  i. Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Innbyggere mellom 45 og 54 år med de samme sykdommer/tilstander som listet opp i punkt. 5.

7. Innbyggere mellom 18 og 44 år med de samme sykdommer/tilstander som listet opp i punkt. 5.

8. Innbyggere mellom 55 og 64 år.

9. Innbyggere mellom 45 og 54 år.

Drammen kommune gjør oppmerksom på at vaksinekriteriene kan endres på kort varsel, og oppdatert listen over hvilke grupper i befolkningen som skal prioriteres for vaksine, finnes på Folkehelseinstituttets vaksinasjonssider

De prioriterte målgruppene blir kontaktet av Drammen kommune med informasjon om vaksine. Det er sendt ut brev til alle innbyggere over 65 år (pdf) med informasjon om vaksinetilbudet. I tillegg kommer det mer detaljert informasjon om hvordan man melder interesse for vaksinering og når og hvor den gjennomføres når dato for vaksinering nærmer seg.

Vaksinen er gratis for innbyggerne. Det er ikke mulig å betale for å bli prioriterte tidligere i vaksinasjonsrekkefølgen.

Hvis du trenger en koronatest, kan du bestille time til testing på Drammen kommunes nettsider eller på telefon 32 04 60 00. Telefonen er betjent i dag og gjennom helgen mellom klokken 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2087 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 39 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

5. januar

Elleve personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Åtte av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. To har fått påvist smitte etter reiser i utlandet, mens smitteveien er ukjent for den siste.

Ved Drammen helsehus har én pasient fått påvist koronasmitte etter at det ble iverksatt utvidet testing av både beboere og ansatte som følge av smittetilfellet som ble rapportert 3. januar. Dagens påviste smittetilfelle medfører karantene for tre ansatte.

Antall smittede siste 14 dager er 181 personer. Det er fire lavere enn i går, og tallet ligger i omtrent samme sjikt som de foregående dagene.

- Vi må fortsatt avvente noen dager før vi kan trekke noen konklusjoner om hvordan jule- og nyttårsfeiringen har påvirket smittetrykket i Drammen kommune. Det må forventes at det vil komme en viss økning i antall smittetilfeller, men dersom alle har vært flinke til å følge smittevernreglene, så kan vi håpe at denne økningen blir begrenset, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Han understreker at anbefalingen om å teste seg selv ved lette luftveissymptomer fortsatt gjelder.

- Mange sitter fortsatt på hjemmekontor, men det er også en del yrkesgrupper som ikke kan utføre arbeidsoppgavene sine hjemmefra. De som møter kollegene på arbeidsplassen, må være ekstra oppmerksomme på symptomer og sørge for at de tester seg og får avdekket eventuell smitte. Det er viktig at vi klarer å unngå stor smittespredning på arbeidsplassene, sier Johannessen.

Kriseledelsen i Drammen kommune har vurdert tiltakene i den gjeldende lokale forskriften opp mot reglene og anbefalingene som kommer fra nasjonale myndigheter søndag kveld. Følgende prinsipper gjelder for håndheving av smitteverntiltakene de kommende to ukene i Drammen kommune:

 • Der de statlige reglene går lenger enn den lokale forskriften overstyrer de statlige tiltakene det som er bestemt lokalt.
 • Der de statlige anbefalingene går lenger enn reglene i den lokale forskriften forventes det at innbyggerne følger anbefalingene.
 • Der de lokale reglene er strengere enn anbefalingene fra nasjonale myndigheter, skal lokale regler følges.

- Dette er ikke tiden for å utfordre smitteverntiltakene som kommer fra myndighetene. Så vi forventer at alle følger de nasjonale anbefalingene, også de som er strengere enn lokale påbud, sier ordfører Monica Myrvold Berg i Drammen kommune.

Hvis du trenger en koronatest, kan du bestille time til testing på Drammen kommunes nettsider eller på telefon 32 04 60 00. Telefonen er betjent i dag og gjennom helgen mellom klokken 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2068 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 39 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

4. januar

To personer bosatt i Drammen kommune har gått bort etter å ha vært smittet av koronaviruset. Den ene av dem er en kvinne i 80-årene som bodde ved Fjell bo- og servicesenter. Kvinnen var den 11. beboeren ved sykehjemmet som døde etter å ha blitt smittet av koronaviruset. I tillegg har Drammen sykehus informert Drammen kommune om at pasienten som døde ved sykehuset lørdag kveld, var hjemmehørende her i kommunen. Ytterligere informasjon om dette dødsfallet er det Drammen sykehus som håndterer. Ordfører Monica Myrvold Berg sender sine kondolanser til de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem.

Ti personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Fem av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Tre av dem har fått påvist smitte etter hjemkomst fra reise i utlandet, mens smitteveien er ukjent for de to siste.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 185 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Det er litt høyere enn tallet som ble rapportert i går, og viser at trenden i Drammen har vært svakt stigende den siste tiden.

- Vi har fortsatt ikke full oversikt over hvordan jule- og nyttårsfeiringen har påvirket smittetrykket. Det får vi i løpet av denne uka og inn mot neste helg. Vi har i et par uker sett en utflating i smittespredningen, men med en liten økning de siste dagene. Forhåpentligvis klarer vi å stabilisere smittetrykket slik at vi ikke får en ny smittebølge. Men vi er spente og usikre på hvordan de kommende dagene blir, og vi deler bekymringen som nasjonale myndigheter uttrykte søndag kveld da nye nasjonale smitteverntiltak ble innført, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Under søndagens pressekonferanse la statsminister Erna Solberg fram nye tiltak som skal forhindre en ny smittebølge som følge av at vi var samlet i større selskaper gjennom jule- og nyttårshøytiden. Ett av tiltakene er å begrense all sosial kontakt i enda større grad fremover.

Drammen kommune har en gjeldende lokal forskrift. Flere av tiltakene regjeringen ber kommuner med mye smitte om å vurdere, er allerede tatt inn i denne forskriften.

Det vil være nødvendig å se på forskriften og vurdere hvordan innholdet i den samsvarer med tiltakene som regjeringen nå har lagt fram. Dette blir gjort i løpet av kort tid.

- Jeg forventer at alle innbyggerne i Drammen kommune følger både de nasjonale og de lokale smittevernreglene. Dette er en tøff tid for mange, men nå har vi noen lyspunkter. På onsdag settes de første vaksinedosene, og forhåpentligvis kan vi etter hvert begynne å se fremover mot en tid uten at koronapandemien preger hverdagen vår. Men vi må holde ut en stund til, og den beste måten å forhindre at viruset sprer seg, er å følge reglene og anbefalingene fra lokale og nasjonale myndigheter, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Hvis du trenger en koronatest, kan du bestille time til testing på Drammen kommunes nettsider eller på telefon 32 04 60 00. Telefonen er betjent i dag og gjennom helgen mellom klokken 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen i dag mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2057 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 39 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

3. januar

17 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 15 av de 17 er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Én har fått påvist koronasmitte etter å ha kommet hjem fra reise i utlandet. For den siste er smitteveien ukjent.

Blant de 17 som har fått påvist smitte i løpet av det siste døgnet er det tre beboere og fire ansatte ved Fjell bo- og servicesenter. Ingen av disse sju smittetilfellene medfører karantene for øvrige beboere eller ansatte, men perioden med systematisk testing av alle beboere og ansatte forlenges og pågår inntil det har gått ti dager siden siste påviste smittetilfelle.

Én ansatt ved Drammen helsehus har fått påvist koronasmitte. Fem beboere og tre ansatte settes i karantene som følge av dette smittetilfellet, og det iverksettes systematisk testing av alle beboere og ansatte.

De siste 14 dagene har det vært rapportert 181 nye smittetilfeller. Dette er en økning fra de siste dagene, og vi må tilbake til 14. desember for å finne et høyere smittetall for den foregående 14-dagersperioden.

- 17 nye tilfeller er en økning fra de tre foregående dagene med færre enn ti påviste tilfeller. Vi kan ikke trekke noen konklusjoner basert på rapporterte smittetilfeller for en enkeltdag, men vi følger situasjonen nøye, og det kan være grunn til bekymring når tallet stiger. De nærmeste dagene vil nok gi svar på om vi reelt sett har en stigende smittetrend i Drammen igjen, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Trenden de siste to ukene har vært nokså flat, men med en svak tendens til en økning. Smittevernoverlegen har tidligere gitt uttrykk for at det må forventes at smittetrykket kan øke igjen etter jule- og nyttårsfeiringen.

- Det skal ikke mye til for at smittespredningen kommer ut av kontroll igjen. Derfor er det viktig at alle følger smittevernreglene og er forsiktige når man møter kolleger på jobb igjen. Lederne må legge til rette for at ansatte som ikke er på hjemmekontor, kan opprettholde avstand til kollegene når de er tilbake på jobb, og de ansatte må være flinke til å overholde avstandsreglene. Og så er det utrolig viktig at alle som har luftveissymptomer, tester seg for koronavirus før de møter på jobb etter juleferien. Dette gjelder også alle som bare har lett luftveissymptomer. Hvis vi får smitte inn på mange arbeidsplasser, vil vi se en kraftig vekst i smittetallene, og det vil påvirke mange familier. Så hver og én av oss må gjøre det vi kan for å unngå å spre smitte, sier smittevernoverlegen.

Hvis du trenger en koronatest, kan du bestille time til testing på Drammen kommunes nettsider eller på telefon 32 04 60 00. Telefonen er betjent i dag mellom klokken 10.00 og 17.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2047 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 37 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

2. januar

Én beboer ved Fjell bo- og servicesenter har i løpet av det siste døgnet gått bort etter å ha vært smittet av koronaviruset. Det var en kvinne i 80-årene som døde i går, og dermed har til sammen ti beboere ved sykehjemmet gått bort siden smitteutbruddet startet i midten av desember. Ordfører Monica Myrvold Berg sender sine kondolanser til de pårørende som fikk den triste beskjeden om at kjært familiemedlem hadde gått bort på årets første dag.

Ni personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Alle de ni personene har kjent smittevei.

Blant de smittede er det ytterligere én ansatt ved Fjell bo- og servicesenter. Dette smittetilfellet medfører ikke at noen flere beboere eller ansatte må i karantene ved sykehjemmet, men perioden for systematisk testing av alle beboere og ansatte forlenges. Dette testregimet videreføres inntil det har gått ti dager uten noen nye smittetilfeller.

Smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune er glad for at det ikke er noen nye smittetilfeller med ukjent smittevei.

- Hvis vi får en smitteoppblomstring i løpet av de nærmeste ukene, er det viktig at vi alle har god oversikt over hvem vi har hatt kontakt med. Dette gjelder de siste to døgnene for å kunne finne fram til hvem vi kan ha brakt smitten videre til, men det gjelder også for de siste ti døgnene med tanke på hvor vi kan ha fått smitten fra, sier Sagberg.

Folkehelseinstituttet har nå utviklet og lansert en ny versjon av smittestoppappen. Det anbefales at alle laster ned denne appen.

- Dersom man har den nye smittestoppappen installert på telefonen sin når man blir smittet, kan dette være et viktig hjelpemiddel for at de vi har vært i nær kontakt med, kan få et varsel om at de har vært i en mulig smittesituasjon, sier smittevernoverlegen.

De siste 14 dagene har det vært 166 nye smittetilfeller. Dette er nøyaktig samme antall som har vært rapportert de to siste dagene og bekrefter at trenden i Drammen kommune er nokså flat for tiden.

Over helgen er juleferien slutt, og arbeidshverdagen venter igjen. Mange kommer til å ta opp igjen hverdagen på hjemmekontoret, mens andre skal tilbake på arbeidsplassen. Smittevernoverlegen er opptatt av at vi ikke skal ta med oss eventuell smitte fra juleselskapene inn på arbeidsplassene og gjentar oppfordringen om at alle som har lette luftveissymptomer, bør teste seg for koronasmitte før de møter kollegene igjen.

Hvis du trenger en koronatest, kan du bestille time til testing på Drammen kommunes nettsider eller på telefon 32 04 60 00. Telefonen er betjent gjennom helgen mellom klokken 10.00 og 17.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2030 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 37 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

1. januar

Det er i løpet av det siste døgnet meldt om to nye dødsfall ved Fjell bo- og servicesenter. De to beboerne som gikk bort i går, var en kvinne i 90-årene og en mann i 70-årene. Det er nå ni beboere ved Fjell bo- og servicesenter som har gått bort etter å ha fått påvist koronasmitte etter smitteutbruddet i midten av desember.

- Jeg sender mine kondolanser til de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem. Vi har i løpet av 2020 mistet totalt 36 innbyggere som har vært smittet av koronaviruset. Vi har altså mange ganger fått kjenne på hvor alvorlig denne sykdommen er, spesielt for sårbare grupper, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Hun er glad for at de første vaksinedosene er bare noen dager unna. Førstkommende onsdag kommer den første leveransen med koronavaksiner til Drammen.

- Det blir godt å komme i gang med vaksineringen, og jeg krysser fingrene for at vaksinene kan bidra til å stanse spredningen av viruset og redde liv og helse. Men det er mange som skal vaksineres, og det vil ta ganske lang tid før alle har fått tilbud om vaksine. Derfor er det viktig at alle fortsatt følger smittevernreglene. Vi må huske at selv om mange av dem som har gått bort, har vært i 80- og 90-årene, så har også en god del yngre mennesker opplevd store helseproblemer som følge av smitte. Ingen av oss kan være sikre på å unngå et alvorlig sykdomsforløp dersom vi blir smittet, så vi må fortsatt ta vare på både oss selv og hverandre i tiden som kommer, sier ordføreren.

Ni personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Åtte av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien er ukjent for den siste.

- Etter en periode med en urovekkende høy andel smittede med ukjent smittevei, har vi de siste dagene sett relativt få tilfeller hvor vi ikke klarer å spore en sikker smittevei. Det er positivt, og jeg håper vi klarer å holde antallet med ukjent smittevei så lavt som mulig. Det gjør smittesporingsjobben enklere, og vi får en bedre oversikt over smitten og smitteveiene, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

De siste 14 dagene er det påvist 166 nye smittetilfeller. Dette er det samme antallet som ble rapportert i går og omtrent på samme nivå som tallet har ligget siden midten av desember.

- Tallet er fortsatt høyt, og vi kan med sikkerhet si at reduksjonen i smitte har flatet ut og at vi har en flat trend i Drammen for tiden. Dette kan imidlertid endre seg raskt. Nå regnes det ikke ut noe reproduksjonstall for hver enkelt kommune, men hvis det hadde vært regnet ut et slik tall for Drammen, så hadde vi nok ligget nokså nær 1,0. Vi må fortsette å jobbe for å få dette under 1,0, slik at vi kan se et ytterligere fall i antall smittetilfeller, sier Sagberg.

I november da smitten eskalerte kraftig ble det registrert 1130 nye tilfeller. I desember sank tallet til 371.

- Vi skal selvfølgelig være glade for at tallet sank så kraftig fra november til desember. Men vi må ikke glemme at 371 i løpet av én måned er mange. Det er et gjennomsnitt på antall nye smittetilfeller pr. dag på tett oppunder 12. Og hvis vi ser på den første bølgen som var i vår, så hadde vi bare én gang mer enn 12 tilfeller pr. dag. Og vi hadde 206 tilfeller totalt fra begynnelsen av mars og fram til slutten av juli. Vi må ikke la oss blende av at tallet har sunket så kraftig fra november til desember. Desembertallet er i seg selv altfor høyt til at vi som samfunn kan slå oss til ro med dette smittetrykket, sier Einar Sagberg.

Han er spent på de kommende dagene når hverdagen kommer tilbake etter jule- og nyttårshøytiden. Og han har en klar oppfordring til oss alle:

- På mandag skal de fleste av oss tilbake på jobb. Mange fortsetter nok på hjemmekontor, men det er også mange som skal tilbake på jobben og møte kolleger igjen. Vi vet at mange har deltatt i selskaper sammen med personer de ikke bor sammen med. Dette er selskaper hvor det kan ha blitt overført smitte. Derfor ber jeg alle som kjenner noen form for luftveissymptomer i dag, i morgen eller på søndag om å bestille en koronatest. Det er viktig at vi unngår en større smittespredning når vi er tilbake på jobb etter nyttår. På samme måte som vi har tatt ansvar og vært forsiktige overfor venner og familie i jula, må vi være forsiktige overfor kolleger når vi er tilbake på jobb. Så ta vare på kollegene dine ved å teste deg for koronaviruset selv om luftveissymptomene er svake, sier smittevernoverlegen.

Hvis du trenger en koronatest, kan du bestille time til testing på Drammen kommunes nettsider eller på telefon 32 04 60 00. Telefonen er betjent i dag og gjennom helgen mellom klokken 10.00 og 17.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen i dag mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2021 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 36 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

2020