De første dosene med koronavaksiner sendes fra Oslo til Drammen på morgenen onsdag 6. januar. Etter all sannsynlighet settes de første vaksinedosene samme dag.

Kari Johanne Tønnessen mottok vaksineutstyret som ble levert til Drammen kommune før jul. Utstyret skal brukes under vaksinasjonen i forbindelse med koronapandemien.
BILDE: Vaksineutstyret som skal brukes når Drammen kommune starter vaksineringen, ble levert like før jul. Kari Johanne Tønnesen tok imot utstyret.

I den første leveransen kommer det 295 doser til Drammen kommune. Beboere ved sykehjemmene prioriteres først når vaksinedosene skal fordeles. Det er foreløpig ikke avklart ved hvilket sykehjem de første vaksinedosene settes. Dette avklares over nyttår.

Etter at beboerne på sykehjemmene har fått tilbud om vaksine, åpnes det for vaksinering av øvrige innbyggere som regnes for å være i riskogruppene. Det gjøres i følgende prioriterte rekkefølge:

  1. Eldre over 85 år.
  2. Eldre mellom 75 og 84 år.
  3. Eldre mellom 65 og 74 år.
  4. Personer i alderen 18 til 64 år med underliggende sykdommer.

Når disse gruppene har fått tilbud om vaksiner, åpnes det for vaksinering av resten av befolkningen.

I utgangspunktet var helsepersonell prioritert etter personer i alderen 18 til 64 år med underliggende sykdommer. Men nå er det klart at det settes av vaksiner til 15.000 ansatte i spesialisthelsetjenesten, og at primærhelsetjenesten kan få inntil 20 prosent av dosene som blir fordelt til kommunene. Det betyr at vaksinasjon av helsepersonell kommer i gang tidligere enn først antatt. Hvordan disse vaksinedosene skal fordeles internt i Drammen kommune blir avklart over nyttår.

Det forventes at Drammen kommune får 50.000 vaksinedoser i løpet av første halvår. Utstyret som skal brukes til vaksinasjonen av befolkningen ble levert til Drammen kommune like før jul, så når vaksinene blir levert, er alt på plass til å sette i gang vaksineringen av de prioriterte gruppene.