Regjeringen har nå redusert antallet uker mellom første og andre vaksinedose fra tolv til ni uker. I Drammen vil alle få en ny sms med tidspunkt for ny time.

Siden tilgangen på vaksiner er stor og vaksineringen nå går så fort, har regjeringen besluttet at intervallet fra første til andre vaksinedose nå blir kortere.

For innbyggere i gruppe åtte har det vært tolv uker fra første til andre dose, nå blir dette endret til ni uker fra første til andre dose.

Her kan du lese regjeringens beslutning.

Drammen kommune vil følge opp dette så raskt det lar seg gjøre. Det vil si at alle som allerede har fått time til dose nummer to med 12 ukers intervall, vil i løpet av kort tid få en ny sms med tidspunkt for ny time. Det betyr at man ikke trenger å kontakte kommunen for å få en ny time.

De som fikk første dose forrige uke, vil denne uken eller mandag 14. juni, få sms med ny time for dose to booket av kommunen.

- De som bestiller time denne uken vil møte på en timebestilling med tolv ukers intervall. Dette vil bli rettet opp neste uke. Det betyr altså at de som bestiller denne uken, likevel skal bestille time med den gamle 12 ukersintervallen. Dette vil kommunen rette opp i etterkant, forklarer Anette Solvang, koordinator for koronavaksinasjon.

oversiktsbilde fra koronavaksinasjon i Drammenshallen
BILDE: Det er mange som vaksineres i Drammenshallen i disse dager. Nå blir intervallet mellom første og andre dose endret.