Nå blir det mulig å klemme beboere ved kommunenes institusjoner. Men det er ikke fritt fram å klemme helt enda, mange forhold må være på plass.

dans, dame i rød kjole og ei dame i hvit skjorte og bukse
BILDE: Lettelse i besøksrutinene ved sykehjem.

Beboere som bor på sykehjem

Fullvaksinerte beboere kan ha nærkontakt med et begrenset antall uvaksinerte besøkende, men det er viktig at det er de samme personene over tid. Å være fullvaksinert er at du har fått to doser med vaksine og at det har gått ytterligere 14 dager.

Det betyr at mange eldre kan få klem av barnebarna sine igjen. 

– Det er gledelig at flere nå kan ha nærkontakt, og at det er en liten lettelse i besøksrutinene. Men det er kun for de beboerne som er fullvaksinerte at endringen gjelder fullt ut, sier kommunalsjef Hjemmetjenester og institusjon, Trine Aas.

Tidligere var det restriksjon om at hvert besøk ved institusjon ikke kunne overstige én time. Den reglen er nå fjernet for institusjoner der beboere er fullvaksinert. Det er fortsatt slik at alle må avtale besøk i forkant, slik at personalet har full kontroll på hvem som besøker institusjonen til enhver tid. Grunnen til det er å ha kontroll i tilfelle det skulle bli en smittesituasjon.

Er du på besøk ved en av kommunens institusjoner, da må du holde minst en meters avstand og helst to meter til beboere og ansatte, og munnbindet må være på.

Vaksineringsstatus er viktig for i hvor stor grad institusjonen kan åpne opp for besøk. Det kan forekomme lokale endringer eller tilpasninger basert på smittesituasjon. Den fysiske utformingen på den aktuelle institusjonen er også avgjørende.

Institusjoner med korttidsplasser

– Det er viktig at vi legge til rette for besøk, men besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner bør gjennomføres slik at risikoen for smitte i institusjonen er minst mulig, sier virksomhetsleder Vigdis Bjerke Jægersborg.

Det er korttidsplasser ved Bråta helse- og aktivitetssenter, Svelvik sykehjem, Fredholt bo- og servicesenter og Helsehuset. For disse korttidsplassene vil det ikke bli særlige lettelser i besøksrutinene. Grunnen er at det ved disse institusjonene er personer i alle aldersgrupper, og av den grunn er det personer her som ikke er vaksinerte.

– I praksis vil det si at vi ikke kan endre rutinene på kort varsel. På grunn av de nasjonale prioriteringene vil det ta lang tid før alle aldersgrupper er vaksinert. Noe som betyr at det vil ta lang tid før vi kan endre på besøksrutinene ved disse korttidsplassene, avslutter Jægersborg.