Fra og med mandag 26. april lettes koronarestriksjonene noe. Regjeringen viderefører regionale tiltak for å begrense smittespredningen, men flytter Drammen ned på det nest høyeste tiltaksnivået.

De regionale tiltakene som omfatter Drammen kommune fra og med førstkommende mandag, blir liggende på samme nivå som tiltakene i den lokale forskriften formannskapet i Drammen har vedtatt tidligere. Det legges også opp til at formannskapet i Drammen førstkommende tirsdag gjør en vurdering av smittesituasjonen i kommunen og tar stilling til om det er behov for ytterligere tiltak utover det som ligger i den regionale forskriften.

Det er fortsatt behov for å begrense smittespredningen. Derfor vil det fortsatt være strenge tiltak som gjelder.

Serveringssteder kan åpne dørene for gjester igjen, men det vil fortsatt være skjenkestopp. I tillegg kan butikker, kjøpesentre og varehus som har vært nødt til å holde stengt de siste ukene, åpne igjen.

Det blir også lettelser i begrensningene knyttet til idretts- og fritidsaktiviteter. Barn og unge kan gjenoppta ordinære idretts- og fritidsaktiviteter også innendørs. For personer over 20 år er det fortsatt ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs. Det er heller ikke tillatt å organisere øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater for personer over 20 år.

Påbudet om hjemmekontor vil gjelde fortsatt.

Tiltakene som trer i kraft fra og med mandag 26. april klokken 00.00, gjelder fram til og med fredag 9. mai, men tiltaksnivået skal vurderes på nytt etter én uke.

Tiltakene som gjelder fra 26. april

Dette er smitteverntiltakene som vil gjelde i Drammen kommune fra og med mandag 26. april.

Stenging av virksomheter

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

a. Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

  1. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  2. individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.

b. Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

  1. skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for toppidrettsutøvere.
  2. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  3. annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

c. Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.

d. Museer.

e. Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.

f. Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år, utendørs aktivitet for voksne og organisert trening innendørs og utendørs for toppidrettsutøvere.

Forbud mot arrangementer

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, jf. § 13, med unntak av:

a. Begravelser, bisettelser og seremonier ved grav.

b. Andre livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved vielser, dåp og konfirmasjon, med inntil 20 personer til stede.

c. Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell.

d. Utendørs treningskamper i fotballens to øverste divisjoner for kvinner og menn, med kun spillere, støtteapparat og dommere til stede.

Påbud om hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

Skjenkestopp

Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen.

Opplærings- og utdanningsinstitusjoner

Universiteter, høyskoler og fagskoler skal holde sine lokaler stengt for elever og studenter slik at undervisningen skjer digitalt. Tilsvarende gjelder lokaler som benyttes ved opplæring eller undervisning til personer over 20 år i grunnskole, til voksne i videregående skole og til voksne i opplæring etter introduksjonsloven eller integreringsloven, til kursaktivitet under studieforbund og til Kompetanse pluss. Biblioteker og lesesaler i lokalene kan likevel holde åpent.

Institusjonene kan gjøre unntak fra kravet i første ledd dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet. Dette gjelder ikke studieforbund og Kompetanse pluss.

Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Organisert trening for toppidrettsutøvere innendørs er likevel tillatt.

Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Private sammenkomster reguleres av lokal forskrift

Drammen kommunes lokale forskrift har i tillegg en bestemmelse om private sammenkomster som ikke er arrangementer. Denne bestemmelsen slår fast at det ikke er tillatt å arrangere eller delta i private sammenkomster med flere enn ti personer til stede samtidig. Uansett hvor mange som er til stede, må alle som deltar, kunne holde minst én meter avstand.