Kommunen har undersøkt om det er andre lokaler som kan være aktuelle for å gjennomføre koronavaksineringen. Dessverre er det ikke funnet noe som er egnet for formålet. Derfor vil koronavaksineringen foregå i Drammenshallen også etter sommerferien.

Koronavaksineringen kan pågå frem til høstferien, men kan bli ferdig tidligere. Det betyr at fra skolene og idretten starter i midten av august, er det en periode på ca. seks uker med vaksinering. Kommunen vil i samarbeid med idrettsrådet og skolene, se på mulige tiltak som for eksempel transport til arenaer med ledig kapasitet.

Har søkt aktivt etter andre lokaler

Drammen Eiendom har siden mai kartlagt mulighetene for et annet vaksinasjonslokale. Det er annonsert etter lokaler på dt.no og på kommunens nettside. Det er også gjort direkte henvendelse til næringsmeglere og eiendomsbesittere i kommunen, og det er gjort vurderinger av lokaler som er annonsert til leie på finn.no. Det er dessverre ikke funnet lokaler som dekker behovet som ble angitt i utlysningen.

Kommunen fikk likevel tilbud om enkelte lokaler. Disse er vurdert opp mot fortsatt bruk av Drammenshallen. Et viktig poeng er at det kan vaksineres opp mot 2500 innbyggere daglig i Drammenshallen. I et lokale på halv størrelse, kan man vaksinere opp mot 1000 innbyggere daglig. I ytterste konsekvens kan dette medføre at ikke alle vaksinedoser som mottas, kan settes i løpet av en uke og kommunen vil kunne få et etterslep i vaksineringen. Begrensninger i adkomst og parkering er også tillagt vekt, samt tilgangen på frivillige og merbelastning på de som jobber med vaksinering.