Kommunen har anskaffet bobil som skal brukes til koronatesting. I første omgang skal den frekventere områdene Fjell, Åssiden, Mjøndalen og knutepunkt Strømsø.

En mobil teststasjon kreves mindre personell og er en mer fleksibel løsningen enn en ordnær stasjon.

Bobil som brukes til å korona-teste innbyggere
BILDE: Med denne bilen vil Drammen kommune kunne teste innbyggere i sitt nærmiljø. Det vil være et fast mannskap på to personer i bilen. Her med tester Kari Gran Weggesrud og Andreas Gulliksen-Halvorsen

Her finner du korona-testbilen

Når korona-testbilen er på disse stedene er det bare for folk som bor i området å stikke bortom for å få testet seg. Det er gratis å teste seg.

– Dette er en oppstart, og tidspunktene og stedene den stopper vil kunne endres ved behov, sier avdelingsleder for Prøvetakningstjenesten korona, Liv Kristin Nordal Mikkelborg.

Tilbudet er allerede i gang, med første stopp på Fjell skole mandag 22. mars kl 12.30. 

Dette er de faste stoppestedene og klokkeslettene for bilen. Det er bare å møte opp til test, når bilen kommer til området du bor:

Mandag:

Tirsdag:

Onsdag:

Torsdag:

Fredag:

Dame som smiler. Liv Mikkelborg.
BILDE: Avdelingsleder Liv Kristin Nordal Mikkelborg er veldig glad for at den mobile testbilen er på plass.

Ved å flytte tilbudet rundt i kommunen håper Mikkelborg innbyggerne opplever at det blir enda lettere å få testet seg. Hun minner om at testing er en av nøklene for å slå ned pandemien.

Trygt og fleksibelt tilbud

Drammen kommune har leid bobilen for én måned i første omgang. Men med mulighet for forlengelse. Bobilen er bygd om slik at den møter de behovene som testteamet har. Bilen er delt inn i to arbeidsrom. Ett rom for testing og ett rom som jobbstasjon for personalet.

Bilen er utstyrt med desinfeksjons-robot av samme type som er installert i ambulanser. Det betyr at smittevernet er godt ivaretatt.

– Det blir en veldig bra løsning. Bilen er spesialbygget til vårt arbeide og det formålet den skal tjene, sier Mikkelborg.

Det skal være et fast mannskap på bilen. De har får opplæringen og er klare til å ta imot innbyggere som skal teste seg.

– Med denne bilen kan vi flytte oss dit der behovet er størst. Vi starter med planen over og vil evaluere underveis, og flytte bilen ved behov. Det vil alltid være oppdatert informasjon om hvor bilen er på koronasiden om testing, avslutter Mikkelborg.