Det er åpnet for at vi kan delta i litt større selskaper i jula, men alle som deltar i selskaper med inntil ti gjester, har også et ansvar. Kommuneoverlegens råd er klart: Får du noen form for luftveissymptomer, må du ta en koronatest. Det er den eneste måten vi kan forhindre at koronasmitten blusser opp gjennom jule- og nyttårsfeiringen.

Kommuneoverlege John David Johannessen er fotografert i forbindelse med et pressemøte tidligere i år.
BILDE: Kommuneoverlege John David Johannessen ber alle om å være ekstra oppmerksomme på luftveissymptomer gjennom jula. - Får du noen form for luftveissymptomer, må du ta en koronatest. Nå som vi kan møtes i litt større forsamlinger et par ganger i forbindelse med jule- og nyttårsfeiringen, har vi alle et ansvar for ikke å spre koronasmitte til andre, sier kommuneoverlegen.

- Nå har vi lagt bak oss både julaften og første juledag, og det har forhåpentligvis vært hyggelige dager. Mange har nok vært i selskap med en del andre personer utenfor sin egen husstand, og det er spesielt viktig at de som utvikler luftveissymptomer de nærmeste dagene, kontakter Drammen kommune og bestiller en koronatest. Den sikreste måten å få begrenset smittespredningen er å isolere dem som er smittet og sette nærkontaktene deres i karantene. Da skal ikke smitten gå videre, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

- Vi har alle et ansvar

Han er opptatt av at alle med symptomer tester seg så fort som mulig, sånn at det er mulig å isolere dem som er smittet og sette nærkontakter i karantene, slik at smitten ikke kan spre seg videre.

- Når myndighetene har åpnet for at vi kan være sammen i litt større grupper to ganger i jula, har hver og én av oss et ansvar for å sørge for at smitten ikke spres videre, sier kommuneoverlegen.

Han understreker at dette er en sykdom som kan smitte hvem som helst.

- Å bli smittet av koronaviruset kan like gjerne skje meg som deg. Så ingen skal føle noen form for skam eller skyld dersom man blir smittet og kan ha smittet andre. Men det vi ikke kan unnlate å gjøre, er å teste oss hvis vi har symptomer eller mistanke om at vi er smittet. Hvis du har luftveissymptomer, men ikke tror du er smittet av koronaviruset, så bør du likevel teste deg. Da kan du i alle fall slå fast at du ikke er koronasyk dersom testen er negativ, og du trenger ikke å frykte at du har smittet noen, sier Johannessen.

Smittekurven flater ut

For ganske nøyaktig to måneder siden skjøt smittespredningen for alvor fart i Drammen kommune. Etter mange uker i sommer uten ett eneste smittetilfelle og relativt begrenset smitte gjennom august, september og det meste av oktober, måtte det settes i verk strenge tiltak for å få kontroll på smittespredningen.

Fra midten av november avtok smittespredningen, og fram til midten av desember sank antallet smittede innbyggere i Drammen kommune i løpet av den siste 14-dagersperioden jevnt og trutt. Men de siste ti dagene har antallet smittede de siste to ukene ligget relativt stabilt.

- Vi skulle gjerne sett at smittetallene for den siste 14-dagersperioden hadde fortsatt å synke, men det har de dessverre ikke gjort. Med både større juleselskaper og reising i forbindelse med jula, er vi forberedt på at smitten stiger igjen. Men den økningen skal vi ikke se ennå. Den forventes å komme litt senere i romjula og i januar. Så at vi har såpass høye smittetall nå, viser at vi ikke har klart å slå ned smittebølgen som startet i slutten av oktober. Vi har absolutt klart å begrense den, og situasjonen er helt annerledes enn i november, men det er fortsatt relativt mye smitte i drammenssamfunnet. Dét må alle ta på største alvor, sier kommuneoverlegen.

De siste dagene har det vært ganske mange nye smittede, men det er for tidlig å slå fast at smittetrenden i Drammen kommune er stigende igjen. Kommuneoverlegen vil vente noen dager før en slik konklusjon trekkes, men han er tydelig på at den positive smittetrenden Drammen hadde fra midten av november og framover med en reduksjon i antall smittede, har stoppet opp.

- Når vi ser over den siste 14-dagersperioden, har smittekurven flatet ut, og vi har ikke sett noen reduksjon den siste uka, sier han.

To klare beskjeder

John David Johannessen har to klare beskjeder til alle som skal samles i større selskaper videre utover i jula og på nyttårsaften.

  • For det første er det viktig å huske på at det ikke er noe frislipp på hvor mange store selskaper man deltar i. Det er fra nasjonalt hold åpnet for at man kan delta i inntil to selskaper med inntil ti gjester gjennom jule- og nyttårshøytiden. I den situasjonen vi står i nå, er det viktig at alle tar ansvar og er lojale mot disse reglene. Vi kan ikke bli uforsiktige nå og feire på en sånn måte at mange blir smittet.
  • Og for det andre er det viktig at alle som har tenkt seg i selskap, men får luftveissymptomer før selskapet starter, blir hjemme. Du kan ikke gå i selskap hvis du har luftveissymptomer. Da må du bestille tid til en koronatest istedenfor. Du kan ikke utsette andre for smittefare. Og er det du som arrangerer selskapet, så må du varsle gjestene om at du ikke kan imot dem.

Kommuneoverlegen oppfordrer oss alle til å tenke gjennom følgende problemstilling og kjenne litt på følelsen den gir oss.

Hvordan vil du synes du det vil være dersom du deltar i et juleselskap sammen med andre og så viser det seg en dag eller to senere at du er koronasmittet? Da må du i isolasjon til over nyttår og de du var i selskap sammen med, må i karantene like lenge, dersom dere ikke har fulgt alle smittevernreglene til punkt og prikke.

- Jeg tror ingen vil være i den situasjonen, men med stor sikkerhet er det likevel noen av kommunens innbyggere som havner i denne situasjonen. Derfor er det viktig at alle kjenner litt ekstra godt etter før de går i jule- eller nyttårsselskap hos andre. Men er du frisk og alle i selskapet er flinke og overholder smittevernreglene, så skal det være mulig å feire jul og nyttår i hyggelig selskap, sier John David Johannessen.

Fem viktige regler

Alle som skal delta i juleselskaper eller nyttårsfeiring sammen med andre enn dem man bor sammen med, må huske disse fem reglene - og de gjelder gjennom hele jule- og nyttårshøytiden:

  • Hold minst én – aller helst to - meters avstand til alle du ikke bor sammen med.
  • Vask hendene grundig og ofte.
  • Host eller nys i et papirtørkle eller albuekroken.
  • Dersom du skal i selskap med inntil ti personer utenfor din egen husstand, så begrens kontakt med andre personer så mye som mulig i forkant av juleselskapet.
  • Dropp juleselskapet hvis du har luftveissymptomer og sørg for å få tatt en koronatest istedenfor.

- Disse fem reglene gjelder alle som skal delta i selskap med personer utenfor egen husstand. Om det er én, fem eller ti personer utenfor egen husstand du skal være sammen med, spiller ingen rolle. Er du i selskap med andre enn dem du bor sammen med, så gjelder disse reglene. Det innebærer en risiko å møte andre, og så stiger naturlig nok risikoen for smitte der det er mange til stede, sier kommuneoverlegen.

Slik bestiller du en gratis koronatest

Hvis du trenger en koronatest kan du bestille time til testing på Drammen kommunes nettsider eller på telefon 32 04 60 00. På hverdager er telefon betjent mellom klokken 08.00 og 22.00. På helligdagene i jula er det kortere åpningstider. Da er det mulig å bestille tid for testing mellom klokken 10.00 og 17.00.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell kan i tillegg benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandag, onsdag og fredag mellom klokken 13.30 og 17.00.

Testingen er gratis, og den gjennomføres på Sundland. Det er skiltet fra innkjøringen til Sundland-området og fram til teststasjonen.