Lier kommune har i dag informert om at én person har fått påvist den engelske variantene av koronaviruset. Noen få smittetilfeller i Drammen knyttes til tilfellet i Lier, og det undersøkes nå om den britiske virusmutasjonen kan påvises for smittetilfellene i Drammen også.

Kommuneoverlege John David Johannessen fotografert i forbindelse med en pressekonferanse i Drammen kommune kom koronapandemien.
BILDE: Kommuneoverlege John David Johannessen regner med at den britiske virusmutasjonen blir påvist også for smittetilfellene i Drammen som kan kobles til smittetilfellet i Lier.

I smitteklyngen rundt tilfellet i Lier er det til sammen ti personer, hvorav noen altså er hjemmehørende i Drammen kommune. Ifølge kommuneoverlege John David Johannessen er det nærliggende å tro at analyser av prøvene til smittetilfellene i Drammen vil vise at det er snakk om den engelske virusvarianten også her.

For smittetilfellet i Lier kommune er smitteveien ukjent. Da den engelske virusmutasjonen ble påvist i Nordre Follo kommune ble flere kommuner rundt Nordre Follo stengt ned. Både Drammen og Lier kommune har vært i kontakt med Folkehelseinstituttet om hvordan smittetilfellene skal håndteres, og de to kommunene samarbeider tett om oppfølgingen av smittetilfellene.

- Det er god oversikt over dem som er berørt av smittetilfellene, og det gjennomføres en omfattende testing av alle nærkontaktene til de påviste smittetilfellene. I tillegg testes en rekke husstandsmedlemmer av nærkontaktene. Så foreløpig er beskjeden fra Folkehelseinstituttet at det ikke er nødvendig å stenge ned disse to kommunene, men at vi skal gjennomføre testingen og smittesporingen som planlagt gjennom helgen, sier John David Johannesen.

Kommuneoverlegen påpeker også at det fortsatt jobbes med å kunne finne en reell smittevei for smittetilfellet i Lier kommune. Så selv om smitteveien er ukjent nå, er det fortsatt ikke konkludert med at smitteveien ikke er mulig å finne.

- Det innføres ikke nye og strenge tiltak i Drammen akkurat nå. Men når situasjonen ikke er endelig avklart, er det alltid et godt råd til befolkningen at man er ekstra påpasselige, følge smittevernreglene nøye og ikke utsetter seg selv eller andre for smittefare. Ingen av oss ønsker en ukontrollert smittespredning som fører til at kommunene våre blir stengt ned, sier kommuneoverlege John David Johannessen.