Ny oppfriskningsdose anbefales til aldersgruppen 75 år og eldre

Alle som fyller 75 år i år eller er eldre og som tok siste koronavaksine for mer enn seks måneder siden, anbefales å ta en ny vaksinedose. Det er nå åpent for timebestilling.

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd og anbefaler at personer som er 75 år eller eldre tar en ny oppfriskningsdose med koronavaksine. Beboere på sykehjem anbefales det samme.

En ny vaksinedose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har vært syke med koronainfeksjon, og for dem som har én eller flere underliggende risikofaktorer. Det bør ha gått mer enn seks måneder siden forrige dose. Vaksineringen bør gjøres innen utgangen av april.

Selv om vinterens covid-19-bølge nå ser ut til å være over, er den videre smitteutviklingen utover våren og sommeren usikker. Det er foreløpig ikke tegn til en tydelig sesongvariasjon for koronaviruset slik som for influensa, og det er sannsynlig at det vil komme en ny bølge i løpet av de nærmeste månedene.

Erfaringene med vaksinasjon mot covid-19 viser at de fleste i aldersgruppen 75 år og eldre, som har tatt 4. dose, ble vaksinert i fjor sommer og tidlig høst. Ettersom det er de eldste som er mest utsatt for et alvorlig sykdomsforløp, og effekten mot alvorlig sykdomsforløp avtar noe over tid, mener FHI det er grunn til å anbefale aldersgruppen 75 år og eldre en ny dose nå. Dette vil gjøre dem bedre rustet mot en eventuell ny smittetopp i perioden frem mot neste vintersesong.

Folkehelseinstituttet anser det som sannsynlig at aldersgruppen 65 år og eldre, samt de i aldersgruppen 18 til 64 år med underliggende risikotilstander, vil ha behov for en ny oppfriskningsdose også til høsten, før vintersesongen 2023-24. For at en oppfriskningsdose nå i vår ikke skal skape utfordringer for høstens vaksinasjonskampanje, bør vaksineringen av de over 75 år skje i løpet av april, slik at det kan gå tilstrekkelig tid før den planlagte høstdosen.

Aktuelle beboere ved sykehjemmene i kommunen får også tilbud om oppfriskningsdose.

Vaksinering på vaksinesenteret

Vaksinen settes på vaksinesenteret i Thams gate 5 (inngang Rådhusgata).

Dersom du ønsker ny oppfriskningsdose, bestiller du time gjennom Helseboka, på samme måte som de foregående vaksinedosene ble bestilt.

Timebestilling:

Om du ikke ønsker å bestille time på nett kan du ringe vaksinetelefonen på tlf 32 04 40 00.

Vaksinering på apotek

Tre apoteker tilbyr også vaksinering.