Nye retningslinjer fra FHI medfører at du kan få andre vaksinedose tidligere

Fra uke 32 får kommunene levert doser som kan gis som andre dose. Det betyr at andre dose kan fremskyndes med to uker. De som får flyttet timen sin vil få beskjed om dette på SMS. Ikke ta kontakt med vaksinetelefonen, de har ikke mulighet til å flytte timer nå.

I løpet av uke 31 vil de fleste av landets kommuner ha fått nok doser til å tilby første vaksinedose til sine innbyggere som er 18 år eller eldre. Fra og med uke 32 åpnes det derfor opp for å tilby befolkningen andre vaksinedose.

Opprinnelig skulle Drammen kommune ha mottatt doser for andre vaksinedose fra uke 34. Med de nye retningslinjene kan kommunen begynne å vaksinere med andre dose 14 dager tidligere.

De nye retningslinjene sier også at de som har ventet lengst på andre dose skal prioriteres først. Det er ikke åpnet for at spesielle grupper skal prioriteres for kortere intervall.

Kommunen vil i løpet av uke 31 komme med mer informasjon om flytting av timer. De som får flyttet timen sin vil få beskjed om dette på SMS 1-3 uker før timen de får tildelt.

Når du har mottatt SMS om ny time kan du kontakte vaksinetelefonen dersom den nye timen ikke passer. Vaksinetelefonen har ikke mulighet til å endre time for andre dose nå. 

Norge får for øvrig lavere leveringer av Pfizers vaksine, og et betydelig høyere antall av Moderna. FHI har gjort vurdering av dette, og konkludert med at Modernas vaksine kan gis som andre dose også til dem som har fått Pfizers vaksine som første dose. Denne beslutningen er for øvrig en viktig årsak til at det mulig å fremskynde andre dose i Norge.