Formannskapet har vedtatt å øke antall personer som kan delta på arrangementer når publikum sitter på faste tilviste plasser.

Med virkning fra onsdag 2. juni økes antallet publikummere som kan delta på arrangementer innendørs fra 20 til 50. For å kunne ta imot et publikum på inntil 50 personer er det en forutsetning at alle sitter på faste, tilviste plasser.

Formannskapet behandlet tirsdag 1. juni rådmannens forslag til gjenåpningsplan av Drammen kommune. En del av lettelsene iverksettes fra og med torsdag 10. juni, men et enstemmig formannskap ønsket å lette på begrensningene for hvor mange som kan være til stede på arrangementer innendørs, allerede nå.

Her kan du lese hele forskriften som gjelder i Drammen kommune: Lokal forskrift om forebygging av koronasmitte