Helse- og omsorgsminister Bent Høie redegjorde for regjeringens nye strategi for vaksinefordeling på tirsdagens pressekonferanse. Endringen berører ikke Drammen.

Sprøyter med covid-19 vaksine
BILDE: Drammens leveranser av vaksiner blir ikke berørt.

Fordelingen og bruken av vaksine skal være med på å beskytte liv og helse og bringe samfunnet tilbake til en normal hverdag.

– Derfor gjøres det grundige vurderinger når strategien justeres, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie under gårsdagens pressekonferanse.

Folkehelseinstituttet (FHI) har ment at det er riktig å prioritere de med aller høyest risiko. Tidligere har ikke FHI anbefalt at vaksinene fordeles etter smittetrykk. Fordelingen til nå har gått på hvor mange eldre som bor i kommunen. Oslo og Rogaland er steder med en yngre befolkning, de har derfor vaksinert en lavere andel av befolkningen enn de delene av landet der befolkningen er eldre.

Regjeringen har helt tiden sagt at vaksinestrategien skal justeres i tråd med ny kunnskap og endrede forutsetninger. FHI anbefaler nå at tiden er inne for en beskjeden geografisk skjevfordeling.

Det betyr at områder som eksempelvis Oslo i en periode får 20 prosent flere vaksinedoser. De ekstra dosene hentes fra kommuner med færrest innlagte på sykehus.

Drammen berøres ikke av beslutningen

Den nye strategien for vaksinefordeling vil ikke påvirker vaksinetilgangen til Drammen kommune.

– Vi får hverken flere eller færre vaksiner som følge av regjeringens endringer i prioriteringen, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

– Jeg har tillitt til FHI sin faglige vurdering som ligger til grunn for den nye strategien for vaksinefordeling. De og regjeringen gjør en totalvurdering av hva som er best strategi for hele Norge. I Drammen har vi heldigvis hatt et lavere smittetrykk enn mange omkringliggende kommuner de siste ukene, selv om det har vært en stigende trend de siste dagene. Jeg er glad vi kan fortsette det viktige arbeidet med å vaksinere Drammens befolkning, avslutter Johannessen.