Informasjon om oppdatert variant av koronavaksine

Fra uke 38 er en ny, oppdatert versjon av koronavaksinen tilgjengelig i Drammen kommune. Den nye vaksinen er bedre tilpasset variantene av koronaviruset som sirkulerer i samfunnet.

Vaksinene skal brukes til oppfriskningsvaksinering og da som tredje, fjerde eller eventuelt femte oppfriskningsdose, men ikke til grunnvaksinering. 

Europeiske legemiddelmyndigheter anbefalte 1. september en godkjenning av oppdaterte koronavaksiner, såkalte variantvaksiner. De nye oppdaterte vaksinene inneholder mRNA-koden til en bit av både det opprinnelige covid-19-viruset (Wuhan) i tillegg til omikronvarianten BA.1. 

Det antas at beskyttelsen mot alvorlig sykdom er lik for de originale variantene av vaksinen og de nye variantene. De nye variantene har vist å gi mer antistoffer mot Omikron (BA.1) som trolig vil gi økt beskyttelse mot å bli smittet, men vi vet så langt lite om hvor stor denne forskjellen er. Vi fortsetter derfor med å vaksinere med de originale variantene frem til de nye er klare.

Spørsmål og svar:

Får jeg bedre beskyttelse med ny variant av vaksinen?

Det ser ut til å at den originale varianten og den nye varianten av vaksinen gir lik beskyttelse mot alvorlig sykdom. Men studier av de nye variantene av vaksinene har vist at de gir mer antistoffer mot omikronvarianten av viruset som trolig vil gi bedre beskyttelse mot å bli smittet av denne.

Er det mer bivirkninger av den nye varianten av vaksinen?

Det ser så langt ut som om bivirkningene er like for den originale varianten av vaksinen og de nye variantene.

Jeg har allerede tatt en 2. oppfriskningsdose av vaksinen. Skal jeg ta en ny når de nye variantene av vaksinen kommer?

Nei, den vaksinen du har tatt gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom og det er foreløpig ikke noe anbefaling om å ta mer enn to oppfriskningsdoser.

Jeg har fått time til vaksinering før den nye varianten er klar. Hva gjør jeg?

Enten kan du beholde timen og få den originale varianten, eller så kan vi flytte timen din til et tidspunkt hvor vi antar at vi har fått den nye varianten.

Folkehelseinstituttet anbefaler at målgruppene som nå anbefales ny oppfriskningsdose, tilbys den vaksinen som er tilgjengelig til enhver tid. Dette er grupper som i utgangspunktet har en høyere risiko for alvorlig sykdomsforløp, og det er viktigere at de mottar en oppfriskingsdose, enn hvilken vaksine som tilbys.