Anbefaler ny oppfriskningsdose til alle over 65 år og de i risikogruppene

Alle som fyller 65 år i år eller er eldre og som tok siste koronavaksine for mer enn tre måneder siden, anbefales å ta en ny vaksinedose. Det samme gjelder for personer i risikogrupper.

Beskyttelsen du har oppnådd etter tidligere vaksinedoser eller gjennomgått sykdom vil avta over tid.

FHI anbefaler derfor at de som er mest utsatt for alvorlig koronasykdom tar en ny dose før vintersesongen 23/24.

Vaksineanbefaling for høsten 2023

Ny dose koronavaksine anbefales dersom du:

  • fyller 65 år i år eller er eldre
  • bor på sykehjem
  • er mellom 18 - 64 år og tilhører en risikogruppe
  • er mellom 12 - 17 år og har alvorlig grunnsykdom
  • er mellom 6 måneder - 11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering
  • er gravid

Med risikogruppe menes personer som har enkelte sykdommer eller tilstander som gir økt risiko for å bli alvorlig syk av korona. Er du usikker på om du er i en risikogruppe, kan du lese mer på fhi.no eller spørre legen din.

Oppfriskningsdose kan gis med et intervall på tre måneder siden forrige dose med koronavaksine, men et lenger intervall vil som regel gi en bedre immunrespons.

Barn med alvorlig grunnsykdom i alderen 6 måneder til og med 4 år, som tidligere ikke har fått vaksine eller har gjennomgått covid-19, skal ha tre vaksinedoser. Det bør gå tre uker mellom første og andre dose og minst åtte uker mellom andre og tredje dose.

Tilgjengelig vaksine er oppdatert Comirnaty Omicron (Pfizer).

Vaksinering på vaksinesenteret

Vaksinen settes på vaksinesenteret i Thams gate 5 (inngang Rådhusgata).

Vaksinering med ny oppfriskningsdose til de anbefalte gruppene vil starte opp i månedsskiftet september/oktober.

Det vil bli sendt SMS til innbyggere som er 65 år eller eldre i nær fremtid. Det vil i første omgang kun være mulig med timebestilling og ikke drop- in.

Er du i en risikogruppe vil du ikke motta SMS. Ønsker du å bestille time til oppfriskningsdose, kan du gjøre det digitalt. 

Ønsker å bestille time på nett, gjør du det her:

Bestill time til vaksinering på Helseboka.no

Om du ikke har mulighet til å bestille time digitalt, kan du ringe vaksinetelefonen på 32 04 40 00.

Aktuelle beboere ved sykehjemmene i kommunen får også tilbud om oppfriskningsdose.

Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge alvorlig sykdom og å gjøre sykdomsforløpet mildere.

Influensavaksine

Nå går vi også inn i influensasesongen. I Drammen kommune foregår influensavaksinering primært hos fastlegen. Ta kontakt med din fastlege for informasjon om influensavaksine.