Fra og med 5. juli er det grønt tiltaksnivå i barnehager, barneskoler og ungdomsskoler i Drammen, samt de videregående skolene i Drammen og Lier.

Forutsetningen for å gå over til grønt nivå er at kommunen har lavt smittenivå, god testkapasitet og løpende oversikt over antall smittetilfeller. Det er kommunene selv som bestemmer tiltaksnivå, men det er først fra og med 27. mai regjeringen har åpnet for bruk av grønt nivå.

Smittenivået i Drammen har falt de siste par ukene, samtidig som det er gjort nasjonale lettelser i koronareglene. Den lokale forskriften for Drammen kommune ble opphevet søndag 20. juni kl. 12.00 og nå er det nasjonal forskrift som gjelder. Smittesporingskapasiteten og testkapasitet er god.

I barnehager, barneskoler og ungdomsskoler i Drammen har det vært minimalt med smitte de siste ukene, mens det knyttet til russefeiringer har vært en del smitte blant elever på de videregående skolene.

Skulle likevel smittesituasjonen endre seg, finnes det beredskapsplan for rask overgang til gult eller rødt nivå.

Kan planlegge for oppstart på grønt nivå etter sommeren

Det er besluttet å gjennomføre overgang til grønt tiltaksnivå når det er sommerferie i skolene. Fra mandag 5. juli avsluttes formelt gult tiltaksnivå i barne- og ungdomsskoler i Drammen kommune, noe som gjør at skolene og SFO/AKS kan planlegge for oppstart på grønt tiltaksnivået når elevene kommer tilbake etter ferien.

En del barnehager er åpne gjennom sommeren og vil gå over fra gult til grønt nivå 5. juli. Sommerskolen starter opp mandag 21. juni og gjennomfører de to første ukene frem til 2. juli på gult nivå. Deretter er det sommerskole to nye uker i august, som kan gjennomføres på grønt nivå.

Det er også besluttes overgang til grønt tiltaksnivå på de videregående skolene i Drammen kommune og Lier kommune. Selv om det har vært en overrepresentasjon av smittede ungdommer i alderen 17-19 år, er vurderingen at det nå er en gunstig utvikling, med lavere smittetall enn det var for noen få uker siden. At russefeiringen snart er over og vaksineringen av 18-åringer starter snart, er også tatt med i vurderingen av tiltaksnivå.

Fortsatt smitteverntiltak på grønt nivå

Grønt nivå vil bety en mer normal barnehage- og skolehverdag. Klasser eller avdelinger trenger ikke lenger å regnes som en kohort og hverdagen kan organiseres som normalt. Barna/elevene kan igjen møtes og bevege seg fritt uten begrensninger og kan være sammen på tvers av avdelinger, klasser og trinn.

Men det vil fortsatt være smitteverntiltak. Ingen syke skal møte i barnehagen eller på skolen, det skal være god hygiene og normalt renhold. Ansatte skal fremdeles holde avstand til hverandre og unngå håndhilsning og klemming.