Reduserer åpningstidene i barnehagene

Fra og med torsdag 16. desember reduseres åpningstidene i barnehagene i Drammen kommune som følge av smittesituasjonen.

Alle barnehagene kommer til å holde åpent 7,5 timer pr. dag. Det er styreren i den enkelte barnehage som beslutter når barnehagen åpner og stenger etter en dialog med foreldrene.

For sårbare barn og barn av foreldre hvor begge har kritiske samfunnsfunksjoner, vil det likevel være et tilbud om å være i barnehagen mellom klokken 06.45-17.00. Dette må avklares med styrer i barnehagen i hvert enkelt tilfelle.

- Vi kommer med en sterk oppfordring om at man ikke benytter barnehageplassen i romjula, med mindre man er helt nødt til å gjøre det. Forrige jul var det få barn i barnehagene, og vi håper det blir slik i år også, for å redusere faren for smittespredning, sier kommunalsjef for barnehage og skole Thomas Larsen Sola.

Redusert åpningstid vil gjennomføres så lenge barnehagene er på gult smittevernnivå.

Foresatte får ytterligere informasjon direkte fra barnehagene.