Regionale smitteverntiltak i Drammen og Lier

Regjeringen innfører regionale tiltak i Drammen og Lier kommune. Tiltakene er de samme som de siste dagene har blitt iverksatt for Oslo kommune og flere kommuner i Viken, Innlandet og Vestland fylke.

Forskriften trer i kraft fra og med midnatt natt til 6. desember 2021.

Les mer om tiltakene på regjeringen.no.

Les også Drammen og Lier ber om en ny vurdering