Registrering av vaksiner som er satt i utlandet

Har du fått satt koronavaksine i utlandet, men mangler at denne er registrert i det nasjonale vaksineregisteret og i koronasertifikatet på helsenorge.no? Da kan du nå etterregistrere vaksineringen, slik at du har den nødvendige dokumentasjonen.

Alle som har behov for etterregistrering av vaksiner satt i utlandet, kan møte opp i vaksinasjonslokalet i Drammenshallen på ett av følgende tre tidspunkter:

  • Mandag 05.07.21 kl 16.00-20.00
  • Torsdag 08.07.21 kl 16.00-20.00
  • Mandag 12.07.21 kl 16.00-20.00

Dette er et drop-in-tilbud, så det kan være litt kø. Det må derfor påregnes ventetid.

For å etterregistrere vaksiner satt i utlandet må du vise fram nødvendig dokumentasjon på vaksinasjonen.

- Legen i vaksinasjonslokalet vil vurdere om dokumentasjonen er god nok. Dokumentasjonen må minst inneholde alle opplysningene som er obligatoriske i innmeldingen til det landsdekkende, elektroniske vaksinasjonsregistre (Sysvak), sier Anette Solvang som er ansvarlig for vaksinasjonsprogrammet i Drammen kommune.

Opplysningene som må registreres er identifikasjonsnummer, vaksinasjonsdato og vaksine. I tillegg bør dokumentasjonen inneholde batchnummer, vaksinatør og signatur eller stempel.

Om du ikke har mulighet til å møte opp i Drammenshallen til oppsatt tid kan du kontakte private tilbydere som tilbyr e-konsultasjon.

Fra og med i dag kobler Norge seg på EUs løsning for koronasertikat. Dermed vil koronasertifikatet kunne brukes for reisende til Norge fra EU- og EØS-land. Det er ikke alle land som på dette tidspunktet har en løsning klar for sine borgere, men de som har det, kan bruke sertifikatet i forbindelse med innreise til Norge.