Innbyggerne kan registrere seg på tilkallingslister til vaksinasjon

For å være sikker på å få brukt alle vaksinedosene hver dag, åpner kommunen nå for at innbyggerne kan sette seg på tilkallingsliste som tas i bruk når det er vaksinedoser til overs.

- Det er noen som av ulike årsaker ikke møter til vaksinering. I tillegg får vi iblant vaksiner til overs når vi klarer å få flere vaksinedoser ut av hvert enkelt hetteglass. For å unngå at disse vaksinedosene må kastes, ønsker vi at alle som har anledning til å komme seg til vaksinasjonslokalet i løpet av 30 minutter, registrerer at de ønsker å stå på en slik tilkallingsliste, sier vaksinekoordinator Kristina Vejlgaard i Drammen kommune.

 Kristina Vejlgaard
BILDE: Kristina Vejlgaard, koordinator for vaksineringen i Drammen kommune, er takknemlig for innsatsen til alle som jobber med vaksinering.

Når man registrerer ønsket om vaksine på Helseboka som er tilgjengelig på Drammen kommunes hjemmeside, kan man også registrere om man ønsker å stå på denne tilkallingslista. De som allerede har registrert at de ønsker vaksine, men som ønsker å stå på denne lista nå som dette blir mulig, må gå inn på Helseboka på nytt og registrere dette.

- For alle som har registrert seg tidligere, vil det fremstå som at man registrerer ønsket om vaksine på nytt. Nå man man altså i tillegg krysse av for å stå på tilkallingslista. Men det blir ingen dobbeltregistrering. I våre systemer blir bare informasjonen du har lagt inn, oppdatert, sier Vejlgaard.

Det er nå åpnet for at alle som ikke har fått vaksine, kan sette seg på tilkallingslista - eller reservelisten, som flere kommuner også kaller det.

Du kan registrere ønsket her: Helseboka

En innbygger får koronavaksine i venstra arm av en sykepleier i avlukke i Drammenshallen
BILDE: For at ingen vaksinedoser skal gå til spille, kan innbyggere nå sette seg på tilkallingsliste for å få koronavaksine.

Får en SMS

Dersom du har satt deg på lista, kan du få en SMS der kommunen spør om du vil bli tilkalt for vaksinasjon i løpet av den aktuelle dagen, dersom det er vaksinedoser til overs. Denne SMSen må besvares, slik at vaksinekoordinatorene har oversikt over om du kan komme eller ikke.

Vaksinasjonen pågår fram til klokka 21.00 på kvelden, og det er gjerne mot slutten av dagen at vaksineteamet har oversikt over hvor mange ekstradoser som er til overs.

- Dersom vi har en vaksinedose til deg, så blir du kontaktet på nytt. Og da er det viktig at du kan være i vaksinasjonslokalet i løpet av 30 minutter, sier Kristina Vejlgaard.

Beholder opprinnelig plass i køen

Hun understreker at det ikke er noen risiko ved å sette seg opp på tilkallingslisten. Alle beholder sin opprinnelige plass i vaksinasjonskøen så lenge du ikke har fått vaksinen. Tilkallingslista er bare et ekstratilbud.

- Det eneste som kan skje ved å registrere seg på denne lista, er at du kan få vaksinen tidligere enn du ellers ville ha fått. Så det vil være bra for deg, og det er bra for oss å få brukt opp alle vaksinedosene, sier Vejlgaard som understreker at Drammen kommune så langt har brukt hver eneste vaksinedose kommunen har fått tildelt fra nasjonale helsemyndigheter.

I vaksinasjonen av innbyggere uten underliggende sykdommer starter vaksineteamet med de eldste alderskullene og går nedover. Dette betyr også at det er de eldste personene på tilkallingslistene som blir kontaktet først. Folkehelseinstituttets prioriteringslister følges også i dette tilfellet.