På grunn av usikkerhet rundt koronasituasjonen har regjeringen besluttet at det må innføres strengere smitteverntiltak. - Vi ser dessverre flere tegn til at en ny smittebølge kan være på vei, sier statsminster Erna Solberg.

Overvåkingen av smittesituasjonen tyder ifølge regjeringen på at smitten har økt i høytiden. Det nasjonale smittesporingsteamet ser at det særlig har kommet utbrudd når folk som kjenner hverandre møtes inne – som på fester, juleselskaper, hytter og religiøse samlinger.

- Det er tidlig å si akkurat hvordan tallene blir. Situasjonen er uoversiktlig. Mange fridager har gjort at færre har testet seg i høytiden. Men en høyere andel av de som har testet seg, er smittet, sier statsministeren.

Nye regler

Dette er de nye reglene som regjeringen innfører og som vil gjelde de to neste ukene.

 • Ikke ha besøk hjemme.
  Vent 14 dager før du inviterer noen hjem eller drar på besøk til noen andre. Dette gjelder ikke for dem som er avhengige av hjemmetjenester og mennesker i livets siste fase. De som bor alene kan få besøk av én til to nære venner eller besøke en fast husstand. Det er lite smitte blant barn, så barn i barneskoler og barnehager kan derfor få besøk fra barn i samme kohort i klassen. 
 • Det blir forbudt å skjenke alkohol, men serveringssteder kan ellers holde åpent.
 • Det kan maksimalt være fem personer sammen på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leide lokaler.
 • Det kan være maksimalt ti personer på innendørs arrangementer på offentlig sted eller i lånte eller leide lokaler, men inntil 200 personer hvis alle sitter i fastmonterte seter. I begravelse kan det være inntil 50 personer selv om det ikke er fastmonterte seter.

Reglene overfor blir forskriftsfestet. Dette er altså pålegg hver og én må følge og kan straffes med bøter dersom de ikke følges.

Råd og anbefalinger

I tillegg kommer regjeringen med følgende råd og anbefalinger for alle i hele landet:

 • All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler, fagskoler og lignende gjøres digitale frem til 18. januar.
  Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler vil gå over i rødt nivå. 
 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland, men du kan dra på hytta sammen med de du bor sammen med.
 • Alle som kan ha hjemmekontor, bør ha det
 • Kjøpesentre og butikker bør ha antallsbegrensninger og adgangskontroll slik at det er mulig å holde avstand. Vi vil vurdere å forskriftsfeste dette.
 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs blir utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også aktiviteter som samler barn og unge på tvers av klasser og kohorter. Begravelser skal fortsatt kunne gjennomføres.
 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres hvis det er mulig å holde god avstand, det vil si minst en meter.
 • Toppidretten har et særskilt unntak med egen regulering, og omfattes ikke av disse anbefalingene.

Råd og anbefalinger til kommuner og regioner med høyt smittetrykk

I kommuner og regioner med høyt smittepress er det i tillegg gitt ytterligere råd og anbefalinger. Drammen kommune er en kommune med høyt smittepress, så følgende råd og anbefalinger gjelder for Drammen:

 • Vurdere om barneskoler og barnehager skal følge veilederen for «rødt nivå».
 • Vurdere påbud om bruk av munnbind på offentlig sted der det ikke er mulig å holde avstand på minimum en meter.
 • Vurdere påbud om hjemmekontor i den utstrekning dette er mulig, hvor det er høyt smittepress.
 • Vurdere påbud om å stenge driften av treningssentre, bingo og svømmehaller.

Flere av punktene overfor som gjelder for kommuner og regioner med høyt smittepress, er allerede innført i Drammen kommune gjennom den gjeldende lokale forskriften.

Alle tiltakene vil i første omgang vare i 14 dager, fra 4. til 18. januar. Regjeringen vil vurdere tiltakene på nytt i midten av januar.

- Samlet sett håper vi at denne pakken av tiltak skal være nok for å unngå en ny smittebølge. Vi vet at lyspunktene er der foran oss. Vaksinene rulles ut. Men vi må altså klare å holde ut litt til. Og det blir litt strengere de første ukene. Men det er viktig å understreke - dette virker bare hvis alle tar del i krafttaket. Og alle bidrar, sier statsminister Erna Solberg.