Etter planen skulle alle barne- og ungdomsskolene i Drammen over på gult smittevernnivå fra mandag 25. januar. Etter at den britiske varianten av koronaviruset er påvist i Nordre Follo kommune, endres planene, og alle skolene viderefører rødt nivå inntil videre.

Kommuneoverlege John David Johannessen fotografert i forbindelse med en pressekonferanse om koronapandemien.
BILDE: Kommuneoverlege John David Johannessen åpnet tidligere i uka for at smittevernnivået ved alle skolene i Drammen kommune kunne endres fra rødt til gult nivå førstkommende mandag. Men etter funnet av den britiske varianten av koronaviruset i Nordre Follo kommune videreføres rødt smittevernnivå på alle skolene inntil videre.

Det var lokal helsemyndighet og skoleeier som tidligere i uka besluttet å gå fra rødt til gult nivå på smitteverntiltakene. Nå har de gjort om beslutningen.

- Blant trekkene ved den britiske varianten er at den smitter lettere mellom barn. En smittevernfaglig vurdering tilsier at den nye situasjonen representerer en betydelig økt risiko i vår region og følgelig i Drammen kommune. Endringer i tiltak som medfører økt kontakt mellom mennesker, kan derfor ikke gjennomføres på nåværende tidspunkt, og rødt nivå må videreføres ved skolene, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Han understreker at denne virusvarianten som nå er påvist, vil medføre betydelig høyere sykdomsbelastning for samfunnet dersom den etablerer seg i Norge, og spredningen skal tilstrebes stoppet. Hvor stor smittespredningen er og hvilke områder som er involvert, er pr. nå uavklart. Virusvarianten er så langt ikke påvist i Drammen kommune.

Kommunalsjef for barnehage og skole i Drammen kommune, Thomas Larsen Sola, har orientert skolelederne om beslutningen om å gå bort fra opprinnelig plan og istedenfor videreføre rødt smittevernnivå. Hvordan dette håndteres avgjøres på hver enkelt skole.

- Foresatte til barn i drammensskolen vil få oppdatert informasjon om undervisningen neste uke direkte fra skolen i løpet av helgen, sier Thomas Larsen Sola.

Rødt nivå videreføres også på de videregående skolene i kommunen og ved Drammen voksenopplæring.