Julegave på 11 millioner kroner til serveringsbransjen

Regjeringspartiene og Frp har i forbindelse med budsjettprosessen blitt enige om å bevilge 250 millioner kroner til kommunene med arbeidsledighet over landsgjennomsnittet for å kunne gi kompensasjon til lokalt næringsliv, som rammes av pandemien. Målet er å redde både bedrifter og arbeidsplasser.

I pressemeldingen uttrykker de at «vi skal ha et næringsliv også etter pandemien». Drammen kommune får 11,48 millioner kroner av potten.

BILDE: Ordfører Monica Myrvold Berg håper den økonomiske kompensasjonen vil gjøre at kommunen beholder mangfoldet av serveringsteder.
BILDE: Ordfører Monica Myrvold Berg håper den økonomiske kompensasjonen vil bidra til at i beholder det mangfoldet vi har av serveringsteder her i kommunen. Foto: Birgitte Simensen Berg

– Jeg håper denne beskjeden blir et lyspunkt inn mot jula, og at det bidrar til at vi beholder det mangfoldet vi har av serveringsteder her i kommunen, sier ordfører Monica Myrvold Berg, som er veldig glad for at kommunen nå får mulighet til å hjelpe bedriftene som har det aller tyngst akkurat nå.

Serveringsbransjen tilgodeses

Deler av næringslivet sliter kraftig som følge av nasjonale og lokale smitteverntiltak. Det lokale skjenkeforbudet gir ekstra utfordringer og omsetningssvikt for serveringsbransjen, og mange har akutte likviditetsproblemer.

For å sikre at pengene kommer raskt til bedriftene som sliter mest, behandlet formannskapet fredag 18. desember retningslinjer for hvordan midlene skal fordeles.

Det er mange næringer som sliter, men det ble vedtatt at serveringsbransjen skal tilgodeses spesielt i denne omgang, da det er denne bransjen som er hardest rammet av de lokale smitteverntiltakene.

Nødvendige smitteverntiltak

– Det er bred enighet om at smitteverntiltak er nødvendig, og denne bransjen har ifølge smittevernoverlegen bidratt på en forbilledlig måte til å begrense smitten. Noen virksomheter har stengt helt ned og noen har holdt åpent. Felles for de fleste er at smitteverntiltakene har medført store omsetningstap. Hensikten med disse midlene er derfor å bidra til at denne næringen klarer seg gjennom krisen, og dermed også bevare viktige arbeidsplasser. 

Næringssjef Toril Lislien
BILDE: Næringssjef Toril Lislien håper at midlene kan hjelpe noen hardt rammede bedrifter over kneika fram til smitteverntiltakene letter.

– Det er utrolig viktig for bylivet og attraktiviteten til Drammen kommune at serveringsstedene eksisterer også etter pandemien. Serverings- og utelivsbransjen representerer samlet sett et stort antall arbeidsplasser i kommunen, sier næringssjef Toril Lislien, og legger til:

– Mange bedrifter i denne bransjen er relativt små og sårbare, og opplever nå likviditetskrise som følge av omsetningssvikt. Vi håper og tror at disse midlene kan bidra til å hjelpe noen hardt rammede bedrifter over kneika, fram til vi igjen kan lette på smitteverntiltakene.

Muligheten til å søke på disse midlene kommer i tillegg til den nasjonale kompensasjonsordningen som det kan søkes på i januar. Bedrifter som faller inn under kriteriene oppfordres derfor til å søke på begge ordningene.

Kommunen har lagt vekt på å utvikle en enkel søkerutine, med påfølgende rask vurdering og utbetaling. Egen kunngjøring med søknadskriterier og søknadskjema legges ut på kommunens hjemmeside så snart som mulig, og senest før jul. Søknadsfrist blir 4. januar.

Drammen kommune håper dette oppleves som en god håndsrekning til denne bransjen, og ser fram til å kunne utbetale midlene rett etter nyttår.