Leiemulighet av vaksinasjonslokale kartlegges

Drammen Eiendom KF annonserer nå etter en mulig erstatter for Drammenshallen som vaksinasjonssted.

Flyfoto av Bragernes og Strømsø
BILDE: Det søkes nå etter et alternativt vaksinasjonssted, da Drammenshallen igjen bør brukes til aktivitetsarena. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

– Annonsen er en forespørsel, et søk for å kartlegge mulighetene for leie av vaksinasjonslokale, som alternativ til Drammenshallen. Det er ikke per i dag bestemt at det skal leies et nytt lokale, da det vil vurderes opp mot Drammenshallen, sier eiendomsforvalter Irene Helmen.

Kartlegging av leiemuligheter

Drammen Eiendom KF ønsker å kartlegge mulighetene for leie av lokale som skal brukes til koronavaksinering av kommunens innbyggere. I dag benyttes Drammenshallen til vaksinasjon.

Et eventuelt nytt vaksinasjonslokale skal benyttes i perioden 1. august til 31. desember 2021 med mulig forlengelse.

Lokalet må

  • ligge sentralt i Drammen kommune med nærhet til kollektivtransport
  • ha gode parkeringsmuligheter
  • være tilrettelagt for varelevering
  • ha kapasitet til vaksinering av opptil 2000 innbyggere per dag/170 innbyggere per time
  • være oppvarmet
  • være universelt utformet
  • ha separat inngang og utgang
  • ha et arealbehov +/- 2 000 kvadratmeter  BTA, bestående av et stort rom/en stor hall eller flere store rom.
  • ha toaletter for ansatte og innbyggere, samt spiserom for ansatte, og lagerrom. 

Ved spørsmål, ta kontakt med Drammen Eiendom KF, dekf@drammen.kommune.no
telefon 994 51 475.
Merk forespørselen «Vaksinasjonslokale». Søknadsfrist er mandag 31. mai.

Sten Petter Aamodt portrett
BILDE: Beredskapssjef Sten Petter Aamodt håper kommunen får inn flere alternative vaksinasjonssteder, som eventuelt kan erstatte Drammenshallen fra høsten av.

Benytte arenaer til fysisk aktivitet

– Lettelser i tiltaksnivå fra a til b, gjør at barn og unge igjen har mulighet til å benytte aktivitetsarenaer til fysisk aktivitet. Samtidig har kommunen behov for å gjennomføre sitt vaksinasjonsprogram, og den største delen av de vaksinerte er vaksinert i Drammenshallen. Vi har tidligere sett at både idrett og skole også har behov for disse arenaene og vil nå starte et arbeid for å se på alternativer, forteller beredskapssjef Sten Petter Aamodt, og legger til:

– Vaksinasjonsprogrammet fortrenger andre brukere spesielt i perioder med stor tilgang på vaksiner. Samtidig betyr dette at vaksinasjonen går raskere. Erfaringene så langt har vist at tilgangen på vaksine varierer og vi kan oppleve at vaksinasjonen vil pågå utover høsten. Aktiviteten i hallene øker spesielt ved skolestart og utover høsten. Derfor er det viktig å se etter mulige alternative steder fra midten av august og utover året.