Siden 2. desember har det vært jevnlig testing av elever fra 5.-10. trinn i Drammensskolen. Nå innføres tiltaket også på 1.-4. trinn.

Smitte med Covid-19 øker både nasjonalt og lokalt i Drammen, særlig blant barn og ungdom. Med den nye omikron-varianten vil smittespredningen skje enda raskere.

– Barn får heldigvis stort sett milde symptomer, og vaksinasjon gjør at betydelig færre voksne blir alvorlig syke i forhold til antallet som er smittet. Omikronvarianten gjør det imidlertid viktig å få ned smittespredningen for ikke å overbelaste helsevesenet, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

– Testene deles ut på skolen denne uken. Det er frivillig å teste seg, men for at dette skal bli effektivt er vi avhengig av at flest mulig deltar. Vi ber derfor alle om å gjennomføre testingen. Barn som har gjennomgått Covid-19 i løpet av de siste 12 månedene skal imidlertid ikke delta i testingen, avslutter Sagberg.

Smittevernoverlege Einar Sagberg utenfor smittevernkontorets lokaler på Marienlyst BILDE: Smittevernoverlege Einar Sagberg oppfordrer flest mulig til å delta i testingen.

Dette gjør dere hvis eleven får utslag på testen hjemme

  • Eleven må forsøke å isolere seg fra andre.
  • Foresatte må bestille test på Drammen kommunes nettsider eller ringe testtelefonen i Drammen på 32 04 60 00, for å bestille en vanlig test.
  • Hvis denne testen også er positiv vil foresatte enten få en SMS med informasjon fra smittesporingsteamet eller bli kontaktet per telefon.
  • I påvente av svar på videre test og informasjon fra smittesporingsteamet må eleven være i isolasjon. Husstandsmedlemmer skal være i karantene i 10 dager og skal ta en test (enten hurtigtest eller PCR) med en gang og en ny PCR-test etter 7 dager. Er den siste testen negativ kan karantenen avsluttes. Dette gjelder uansett vaksinasjonsstatus. Dette gjelder likevel ikke dersom:
    • a.  du har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 måneder med varighet fra avisolering til 3 måneder etter prøvedato,
    • b. har fått oppfriskningsdose for minimum 1 uke siden. Men du må da i tillegg testes daglig med antigen hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn etter nærkontakten.
  • Hvis eleven har mulighet til å disponere eget bad og holde seg på eget rom, samt få levert mat til rommet, er det best. Uansett må eleven holde god avstand til de andre i husstanden og benytte munnbind om eleven må oppholde deg i samme rom som andre husstandsmedlemmer innendørs. For barn med behov for omsorg og helsehjelp, må omsorgsbehovet prioriteres foran disse rådene. Barn i barneskolealder og yngre er ikke anbefalt å bruke munnbind.

Her kan du se en instruksjonsvideo for bruk av selvtest