Systemet for bestilling av tid til vaksinasjon endres

Drammen kommune har oppdaget at rundt ti personer som ikke skulle ha fått koronavaksine ennå, har bestilt tid til vaksinering og fått vaksinen. Derfor gjøres det nå endringer i hvem som kan bestille tid til vaksinering.

Kristina Vejlgaard som er koordinator for koronavaksineringen i Drammen kommune, er fotografert i Drammenshallen hvor vaksineringen foregår.
BILDE: Kristina Vejlgaard som er koordinator for koronavaksineringen i Drammen kommune, sier at bestillingssystemet for time til vaksinering nå er endret for å sikre at vaksinene går til innbyggerne i de prioriterte gruppene.

Drammen kommune har rettet opp feilen i Helseboka, slik at lenken som sendes ut til timebestilling kun kan brukes av den som mottar SMSen. Fram til nå har det vært mulig å bestille tid til vaksinering på vegne av andre. Denne muligheten har vært ment for pårørende som kunne hjelpe eksempelvis foreldre eller ektefeller til å bestille vaksinasjonstid. Nå viser det seg dessverre at denne muligheten også er benyttet av andre som ennå ikke er i prioriterte grupper for vaksinering.

Flere har brukt samme lenke

- Når vi sender ut informasjon om bestilling av tid til vaksinering, følger det med en lenke til Helseboka som skal benyttes. Noen har enten sendt denne lenken videre til andre som så har bestilt time for seg selv eller så har noen som har fått lenken, også bestilt tid til personer som ikke er i gruppen som vaksinene nå prioriteres til, sier Kristina Vejlgaard som er koordinator for koronavaksineringen i Drammen kommune.

Både lokale og nasjonale medier meldte søndag at hvem som helst kunne bestille tid til vaksinering i Drammen kommune. Dette stemmer ikke. Ifølge Vejlgaard var det kun personer med tilgang til den aktuelle lenken i Helseboka som kunne bestille tid til vaksinering.

- Det var et begrenset antall mennesker som har hatt denne muligheten. Og dessverre er det rundt ti personer som har brukt denne muligheten og fått vaksinen tidligere enn de skulle hatt den. I tillegg er det i underkant av 20 personer som ikke er i prioritert gruppe, som hadde bestilt tid til vaksinering denne uka. Disse timebestillingene er kansellert, og de aktuelle personene må vente til det blir deres tur i vaksinasjonskøen, sier Vejlgaard.

Ettersom kommunen har oppdaget tekniske smutthull og at funksjonen som var ment for innbyggere som trenger hjelp med timebestilling, ble misbrukt eller misforstått, har kommunen vært nødt til å endre innstillinger i systemet for bestilling av tid til vaksinering. Dette betyr at SMSen man mottar om timebestilling, heretter er personlig og kan kun brukes av den som mottar den. Funksjonen hvor man kunne bestille vaksinasjonstid på vegne av en pårørende er fjernet.

Må sikre at prioriterte grupper får vaksinen

Alle som har registrert at de ønsker koronavaksine, er blitt bedt om å oppgi et telefonnummer hvor det kommer informasjon om bestilling av tid til vaksinasjon. Dersom du har registrert ditt eget telefonnummer, får du din personlige lenke sendt dit, og du kan bestille tid til deg selv for vaksinering. Dersom du har registrert telefonnummeret til en pårørende eller annen bekjent, vil vedkommende motta en SMS med dine initialer. Du eller dere må da ringe vaksinetelefonen (32 04 44 44) for å bestille time.

Kommunen mottar lister fra fastleger på personer i risikogrupper, og disse mottar SMS med lenke direkte fra kommunen, uten at de har oppgitt at de ønsker vaksine. SMSen er personlig også for disse og kan nå kun benyttes av den som mottar den.

- Noen kan kanskje oppleve det som litt mer tungvint at man ikke kan bestille på vegne av andre, men vi må sikre at de som er i de prioriterte gruppene for vaksinering, får vaksinen. Derfor er vi nødt til å gjøre disse endringene når det har vært mulig å enten misbruke eller misforstå systemet, sier Kristina Vejlgaard.