Ta test i både hals og nese

For å sikre et enda mer presist resultat på hurtigtestene for korona, er det nå anbefalt å ta prøven både fra halsen og nesen.

Fram til nå har det bare vært ved teststasjonene at prøver har blitt tatt fra halsen. Nå anbefaler helsemyndighetene at også hurtigtester bør tas i halsen, i tillegg til nesen.

Når du tar hurtigtest hjemme bruker du derfor pinnen til først å skrape i halsen. Deretter skal samme pinnen inn i nesen, slik det var vanlig før. Det er ikke anbefalt å bare ta prøve fra halsen. Om det er vanskelig å gjennomføre både hals og nese kan man fortsatt ta bare nese. 

Testen fra halsen bør tas før man har spist eller minst en halv time etterpå.

Symptomer, men negativ test?

Personer som er vaksinert eller tidligere har gjennomgått infeksjon tidligere kan ofte får negativ resultat på hurtigtest, selv om de er smittet og har symptomer. Og først få positiv hurtigtest noen dager etter symptomdebut.

Dersom du er i denne gruppen og får symptomer, men avlegger negativ hurtigtest, bør du ta ny hurigtest etter 2-3 dager dersom symptomene ikke forsvinner.

Er symptomene lette trenger man ikke holde seg hjemme i tiden mellom den første og andre testen.

De som er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en smittet person bør holde seg hjemme mellom den første og andre selvtesten dersom de har symptomer.