Test deg om du er i en risikogruppe og får luftveissymptomer

Helsedirektoratet anbefaler at personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved Covid -19 får behandling med legemiddelet Paxlovid. Behandling med Paxlovid bør starte så tidlig som mulig. De med risikofaktorer bør derfor teste seg ved symptomer på luftveissykdom. Selvtester kan hentes gratis blant annet på innbyggertorgene i kommunen.

Medisinen er aktuell for personer som har alvorlig immunsvikt og andre med høy risiko for alvorlig sykdom. Det er særlig de som er over 65 år som vil ha nytte av medisinen.

– Test deg om du har en alvorlig immunsvikt eller er over 65 år og i en risikogruppe og får nyoppståtte luftveissymptomer, er den klare oppfordringen fra smittevernoverlege Einar Sagberg.

– Om du er over 50 år og aldri har tatt en covid-vaksine og får nyoppståtte luftveissymptomer, er det også viktig å teste seg, sier smittevernoverlegen.

Anbefalingen er å teste seg selv hver dag i inntil fire dager hvis du får luftveissymptomer. Ved positivt resultat eller forverring av symptomer, bør man oppsøke lege raskt, da medisinen er mest effektiv om du starter behandlingen tidlig.

Luftveissymptomer er først og fremst tett nese, hoste og sår hals. Ofte får du også feber eller vondt i hodet.

Slik får du tak i selvtester

Selvtester deles ut ved Innbyggertorg Bragernes, Strømsø, Mjøndalen og Svelvik, Fjell bibliotek og Drammen legevakt.

Du kan hente test på følgende steder i åpningstiden:

I tidsrommet mellom kl. 15.00-21.00 må hurtigtester hentes på Drammen legevakt.

Viktig å starte behandling tidlig

Behandling med Paxlovid kan dempe sykdomsutvikling hos personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved Covid -19. Paxlovid hemmer koronaviruset fra å kopiere seg selv og spre seg i kroppen. Medisinen er derfor mest effektiv om du starter behandlingen tidlig. Hvis testen viser at du har korona, bør du derfor kontakte fastlegen din eller legevakt.

Det er legen som vurderer om behandling med Paxlovid er aktuelt for deg. Medisinen er tilgjengelig på apoteket.

Paxlovid erstatter ikke vaksine. Den beste beskyttelsen mot korona får du ved å ta vaksine.

Denne typen behandling er kun for personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved Covid -19.

For befolkningen ellers er det ikke lengre en generell anbefaling om å teste seg for korona. Har du nyoppståtte luftveissymptomer og føler deg syk, skal du bli hjemme til du føler deg bra.